Statut PWST

Uchwała nr 20/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST