Statut PWST

Uchwała nr 52/2012-2016 Senatu PWST z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST