Okresowa ocena osiągnięć pedagogów

Kwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć pedagoga za rok akadem. 2015/2016
Wypełnioną ankietę prosimy wysłać w formie elektronicznej na adres kwestionariusz@pwst.krakow.pl
Wydruk opatrzony własnoręcznym podpisem (wraz z załącznikami)  prosimy złożyć w macierzystej jednostce w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 roku.