Almanach

sceny polskiej

1958/59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatry i premiery

 

1958 - 1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będzin

 

Teatr Dzieci Zagłębia

 

ul. Sobieskiego 4

 

Założony przez Jana Dormana jako amatorski Międzyszkolny Teatr Dziecka w Sosnowcu. Inauguracja 22 XII 1945 z udziałem 120 dzieci w sali Teatru Miejskiego przy ul. Pułaskiego 6. Od IX 1945 do  IX 1946 działał pod opieką Kuratorium Oświaty w Katowicach, od VI 1947 jako Teatr Dziecka – pod opieką Związku Zawodowego Górników. Otwarcie nowej sceny 30 I 1950, w byłym Domu Katolickim należącym do parafii. Od 1 IV 50 działa pod nazwą Teatr Dzieci Zagłębia.

Scen: 1 (ul. Sobieskiego, 350 miejsc).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Dorman dyr. nacz. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Jan Wroniszewski.

Scenografowie: w bież. sez. - Stanisław Byrski.

Muzycy: Tadeusz Będkowski (pianista).

Aktorzy: Leokadia Ćwiek, Janina Dorman, Wanda Kuśnierska, Helena Pilch, Janina Rose, Stanisław Zagórzecki.

Pomocniczy zespół aktorski: Jadwiga Fijałkowska, Barbara Molińska, Lucyna Morawska, Violetta Riedel, Anna Sitko, Jerzy Brodziński, Tadeusz Bulski, Janusz Gajos, Stanisław Michaluk, Witold Polak.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. William M.Thackeray - PIERŚCIEŃ I RÓŻA (The Rose and The Ring). Przekł. i adapt. Zofia Rogaszówna, Ludwik Świeżawski. Reż. Jan Wroniszewski, scen. Stanisław Byrski, muz. Tomasz Kiesewetter.

Prem. 30 III 59.

 

Białystok

 

Teatr im. Aleksandra Węgierki

 

ul. Elektryczna 12

 

Teatr początkowo prowadził działalność w sali kina “Ton”. Od XII 1944 do VIII 1945 pn. Teatr Wojewódzki. Od IX 1945 do IX 1948 teatr posługuje się nazwą Teatr Miejski. We wrześniu 1948 zespół objął nową siedzibę przy ul. Elektrycznej 12, gmach wzniesiony w 1938 wg proj. Jarosława Giryna (Girina), spalony w 1944, odbudowany w 1948.Teatr początkowo posiada  tylko jedna scenę, a w latach 1954- 59 Scenę Kameralną przy ul. Sienkiewicza. Teatr zostaje upaństwowiony w XII 1949 i przyjmuje nazwę Teatr im. Aleksandra Węgierki.

Scen: 1 ( ul. Elektryczna 12, miejsc 900).

Teatr prowadzi działalność objazdową pn. Scena Objazdowa.

 

KIEROWNICTWO

 

Irena Górska dyr. nacz. (do V 59), Lech Piotrowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irena Górska; w bież. sez.- Karolina Lubieńska, Bronisław Orlicz, Bronisław Kassowski, Barbara Fijewska, Irma Czaykowska.

Scenografowie: Zofia Pietrusińska, Leon Kiliszewski; w bież. sez. - Stanisław Bąkowski, Ewa Starowieyska.

Choreografowie: w bież. sez. - Barbara Fijewska.

Aktorzy: Maria Drzewiecka, Krystyna Dajnowicz, Krystyna Dziemska, Lucyna Grzybowska, Barbara Fijewska, Maria Kassowska, Manuela Kiernik, Krystyna kubicka, Elwira Różycka, Karolina Salanga, Elżbieta Skorynianka, Halina Słojewska, Rena Ruszczyc - Szumowicz, Nin Wilińska, Hanna Wolicka, Henryka Zboromirska, Jerzy Chudzyński, Adam Cieślak, Juliusz Dziemski, Jerzy Górny, Edward Gudowski, Władysław Hermanowicz, Władysław Jeżewski, Andrzej Karolak, Feliks Karpowicz, Bronisław Kassowski, Władysław Kocourek [Karwicz], Edward Laskowski, Henryk Lipartowski, Eugeniusz Lotar, Szczepan Łyżwa, Henryk Małyszko, Bronisław Orlicz, Jerzy Radwan, Wacław Rybczyński, Władysław Szumowicz, Władysław Trojanowski, Jerzy Tyczyński, Jan Zdrojewski.

Pomocniczy zespół aktorski: Liliana Brzezińska, Krystyna Hebda, Zofia Wołoszynowska, Władysław Mancewicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Tennessee Williams - TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM (A StreetcarNamed Desire). Reż. Irena Górska, scen. Stanisław Bąkowski, układ muz. Aleksander Bardini.

Obsada: Blanche - I. Górska; Stella - H. Wolicka, H. Słojewska; Stanley - J. Radwan; Mitch - W. Jeżewski; Eunice - H. Słojewska, H. Wolicka; Steve -W. Trojanowski; Pablo - W. Karwicz; Murzynka - R. Ruszczyc; Doktór -W. Hermanowicz; Młody inkasent - A. Karolak; Meksykanka - M. Strużyńska; Marynarz - J. Tylczyński.

Prem. 2 X 58, 29x (12 999) w siedzibie, 12x (4 150) w terenie.

 

2. Stanisław Wyspiański - CYD. Reż. Karolina Lubieńska, scen. Leon Kiliszewski, fanfary Witold Lutosławski.

Obsada: Don Fernand - B. Kassowski; Infantka - K. Lubieńska, E. Skorynianka; Don Gomez - E. Gudowski; Szimena - M. Drzewiecka; Don Diego - W. Szumowicz; Don Rodrygo - S. Łyżwa; Eleonora - M. Kassowska; Elwira -K. Salanga; Don Sanszo - J. Zdrojewski; Don Arias - A. Cieślak; Don Alonzo - A. Karolak; Paź - W. Mancewicz.

Prem. 14 XI 58, 39x (24 760) w siedzibie, 17x (6 843) w terenie.

 

3. Jerzy Szaniawski - ADWOKAT I RÓŻE. Reż. Bronisław Orlicz, dek. Leon Kiliszewski.

Obsada: Adwokat - W. Rybczyński; Dorota - H. Słojewska; Dama - I. Górska; Siostrzenica - B. Fijewska; Marek - J. Radwan; Łukasz - B. Orlicz; Przyjaciel - F. Karpowicz; Agent - W. Jeżewski; Jakub - W. Hermanowicz; Młodzieniec - J. Chudzyński.

Prem. 30 XII 58, 36x (17 022) w siedzibie, 21x (4 257) w terenie.

 

4. Bertolt Brecht - OPERA ZA TRZY GROSZE (Dreigroschenoper). Reż. Irena Górska, scen. Zofia Pietrusińska, choreogr. Barbara Fijewska, muz. Kurt Weil, oprac. muz. Eugeniusz Lotar.

Obsada: Jonathan Jeremiasz Peachum - W. Hermanowicz; Celia - M. Kassowska; Polly - B. Fijewska; Mac Majcher Macheath - W. Rybczyński; Brown - F. Karpowicz; Lucy - H. Wolicka; Walter ”Karawaniarz” - A. Cieślak; Matyjas ”Kikut” - J. Zdrojewski; Robert ”Piła” -  J. Radwan; Jimmy ”Wyskrobek” - W. Jeżewski; Pastor Kimball - W. Trojanowski; Filch - J. Dziemski; Jenny - H. Słojewska; Smith - E. Lotar; Śpiewaczka ballady - R. Ruszczyc; Żebracy -W. Karwicz, A. Karolak, E. Laskowski, W. Mancewicz; Dolly - K. Hebda; Betty -L. Brzezińska; Policjant - J. Tylczyński.

Prem. 25 II 59, 25x (11 387).

 

5. Ludwik Hieronim Morstin - PRZYGODA FLORENCKA. Reż. Bronisław Kassowski, scen. Ewa Starowieyska.

Obsada: Juliusz - S. Łyżwa; Giovanna - M. Drzewiecka; Andrzej - B. Kassowski; Irena - E. Skorynianka; Anna, gosposia - M. Kassowska; Profesor Enrico Giordani - J. Dziemski; Zygmunt Ostrogski - W. Szumowicz.

Prem. 15 III 59, 28 x (10 902) w siedzibie, 19 x (3 430) w terenie.

 

6. Leon Schiller - KRAM Z PIOSENKAMI. Reż. Barbara Fijewska, scen. Zofia Pietrusińska.

Obsada: CZĘŚĆ I: Obrazek I - Skotopaski nadwiślańskie: Król - B. Kassowski; Tyciuteńki - J. Górny; Pasterki - M. Drzewiecka, B. Fijewska, H. Słojewska, H. Wolicka; Pasterze - A. Cieślak, Sz. Łyżwa, J. Radwan, J. Zdrojewski; Obrazek II-Kłopot z żołnierzami: Damy - M. Drzewiecka, M. Kassowska, R. Ruszczyc, N. Wilińska; Hreczkosieje - J. Dziemski, F. Karpowicz, W. Karwicz, B. Kassowski, W. Szumowicz, J. Tyczyński; Pani - I. Górska, H. Słojewska, H. Wolicka; Pan -J. Górny, W. Hermanowicz; Subretki - L. Brzezińska, K. Hebda; Żołnierz I -J. Zdrojewski; Żołnierz II-A. Karolak; Żołnierz III-W. Mancewicz; Małgorzatka -B. Fijewska; Matka - M. Kassowska; Ojciec – F. Karpowicz; Ułani - H. Małyszko, J. Zdrojewski; Panny respektowe - L. Brzezińska, K. Dziemska, K. Dajnowicz, L. Grzybowska, K. Hebda, K. Kubicka, H. Słojewska, H. Wolicka; Ułani -J. Chudzyński, A. Cieślak, W. Jeżewski, A. Karolak, Sz. Łyżwa, H. Małyszko, W. Mancewicz, J. Radwan, J. Zdrojewski; CZĘŚĆ II: Obrazek III-Parafiańszczyzna: Kłótnia – Maciadzika - M. Kassowska; Maciundziej - B. Kassowski; Emulacja – Marianna - B. Fijewska, H. Wolicka; Wincenty - J. Górny, W. Jeżewski, W. Rybczyński; Dwie ciotunie – Ciotunie - M. Kasowska, N. Wilińska; Zosia - L. Brzezińska; Obrona walca - Damy: M. Drzewiecka, K. Dajnowicz, L. Grzybowska, K. Hebda, H. Słojewska, H. Wolicka; Panowie - A. Cieślak, A. Karolak, W. Mancewicz, J. Radwan, J. Zdrojewski; Mężowie - W. Hermanowicz, F. Karpowicz, W. Karwicz, B. Kassowski, H. Małyszko, J. Tyczyński; Pan Artur - Pan Artur - J. Górny, W. Jeżewski; Obrazek IV - Poddasze: Peleryna - W. Jeżewski, B. Kassowski, J. Radwan, W. Rybczyński; Walczyk katarynkowy -Modelki - L. Brzezińska, K. Dajnowicz, M. Drzewiecka, K. Dziemska, L. Grzybowska, K. Hebda, M. Kassowska, K. Kubicka, H. Słojewska, N. Wilińska, H. Wolicka; Malarze - J. Chudzyński, A. Cieślak, J. Dziemski, J. Górny, W. Hermanowicz, B. Kassowski, W. Karwicz, A. Karolak, F. Karpowicz, H. Lipartowski, S. Łyżwa, W. Mancewicz, H. Małyszko, J. Radwan, J. Tyczyński, W. Trojanowski, J. Zdrojewski; CZĘŚĆ III: Obrazek V - Bielany: Karuzelarz -F. Karpowicz; Lodziarz - W. Trojanowski; Panopticarz - W. Karwicz; Piernikarka -R. Ruszczyc; Kataryniarz - J. Tyczyński; Kiełbasiarka - M. Kassowska; Jadwiga -B. Fijewska, H. Wolicka; Rydz - W. Jeżewski, J. Zdrojewski; Hamlet - J. Dziemski; Pani - N. Wilińska; Poeta - W. Karwicz, W. Rybczyński; Dziecko - K. Hebda; Przechodnie - M. Kassowska, R. Ruszczyc, J. Dziemski, W.Hermanowicz, F. Karpowicz, B. Kassowski; Malarz - W. Karwicz, W. Rybczyński; Andry -L. Brzezińska, M. Drzewiecka, K. Dziemska, K. Dajnowicz, B. Fijewska, L. Grzybowska, M. Kassowska, K. Kubicka, N. Wilińska, J. Chudzyński, A. Cieślak, J. Górny, A. Karolak, H. Lipartowski, S. Łyżwa, W. Mancewicz, H. Małyszko, J. Radwan, J. Zdrojewski.

Prem. 21 V 59, 28x (9 803).

 

7. Pavel Kohout - TAKA MIŁOŚĆ (Takova laska). Reż. Bronisław Orlicz, scen. Zofia Pietrusińska.

Obsada: Pan w todze - B. Kassowski; Lida Matysówna - H. Słojewska; Piotr Petrus - J. Radwan; Lida Petrusowa - M. Drzewiecka; Milan Stibor -W. Jeżewski; Matka Stibora - M. Kassowska; Profesor Soukop - W. Hermanowicz; Majka -H. Wolicka; Wacław Król - J. Górny; Kelner - H. Lipartowski.

Prem. 8 VIII 59, 34x (15 997).

 

8. Michail Sebastian - BEZIMIENNA GWIAZDA (Steaua fara nume). Przekł. Dusza Czara-Stec, Stefan Matuszczyk. Reż. Irma Czaykowska, scen. Leon Kiliszewski.

Obsada: Naczelnik Dworca - E. Gudowski; Chłop - E. Lotar; Profesor - A. Cieślak; Ichim - J. Tyczyński; Panna Kuku - N. Wilińska; Pascu - W. Szumowicz; Konduktor - W. Mancewicz; Bezimienna - H. Zboromirska; Udrea - J. Dziemski; Grig - W. Rybczyński; Uczennica - K. Hebda.

Prem. 28 VIII 59, 3x (2 134).

 

Teatr Lalek “Świerszcz”

 

ul. Lenina

 

Sala w Klubie Milicji Obywatelskiej przy ul. Lenina.

Scen: 1 (ul. Lenina).

 

KIEROWNICTWO

 

Piotr Sawicki dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Melania Karwatowa, Janusz Galewicz.

Scenografowie: w bież. sez. - Eligiusz Baranowski, Stanisław Byrski.

Aktorzy: Halina Kołpak, Danuta Okłota, Krystyna Matuszewska (do 11 XI 58), Feliksa Piechowska, Adam Duchniewski, Dezyderiusz Gałecki, Leopold Mrówczyński (od 1 IX 58), Janusz Piechowski, Lucjan Topolewicz.

Akompaniator: Tadeusz Gudajtys (do 31 X 59).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Irena i Tadeusz Sowiccy - GULIWER W KRAINIE LILIPUTÓW wg Jonathana Swifta. Reż. Janusz Galewicz, scen. Stanisław Byrski, muz. Stanisław Prószyński.

Obsada: Królowa - H. Kołpak; Generał Bombardamentete - D. Gałecki; Guliwer - J. Piechowski; Król Umpapa 122 - L. Topolewicz; D. Okłota, F. Piechowska, A. Duchniewski.

Prem. 3 X 58, 27x (6 542) w siedzibie,73x (20 366) w objeździe, ogółem.

           

2. Helena Bychowska - O DZIADKU RYBAKU I LISIE ŁAJDAKU  wg Nadi Trendofiłowej. Reż. Melania Karwatowa,  scen. Eligiusz Baranowski, muz. Jerzy Borzym.

Obsada: m.in. Babcia - H. Kołpak; Lis - D. Gałecki.

Prem. 7 IV 59, 15x (3 778) w siedzibie, 72x (18 776) w objeździe, ogółem.Grane łącznie z Awanturą w Pacynkowie.

 

3. Josef Pehr, Leo Spáčil - AWANTURA W PACYNKOWIE (Guliver v Maňáskově). Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. Melania Karwatowa, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Franciszek Wasikowski.

Obsada: m.in. Pacydło - L. Topolewicz; H. Kołpak.

Prem. 7 IV 59, 15x (3 778) w siedzibie, 72x (18 776) w objeździe, ogółem. Grane łącznie ze spektaklem O dziadku Rybaku i lisie Łajdaku.

 

Ogółem liczba przedstawień w 1958: 235x (62 532).

 

Bielsko-Biała

 

Teatr Polski Bielsko-Cieszyn

 

ul. 1 Maja 1

 

Budynek w Bielsku zbudowany został w latach 1880-90 wg projektu Emila Rittera von Forstera ; siedzibę w Cieszynie wzniesiona w 1909. Po II wojnie światowej działalność teatru zainaugurowano 18 X 1945 w Cieszynie, a 25 X 1945 w Bielsku spektaklem Pan  Jowialski.Teatr upaństwowiono 1 I 1949. W 1952 przeprowadzono generalny remontbudynku w Bielsku, w tym czasie widowiska odbywały się w sali miejscowego Domu Ludowego.

Scen: 2 (Teatr Polski, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1, miejsc 587; Teatr Polski, Cieszyn, Rynek 1, miejsc 617).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Andrzej Uramowicz dyr. i kier. art., Jerzy Zagórski kier. lit., Antoni Poćwierz kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Marta Tywonek, Andrzej Uramowicz; w bież. sez. - Jolanta Ziemińska-Rosenberg (T. Nowy z Leningradu), Wanda Wróblewska, Mieczysław Dembowski, Jerzy Ukleja.

Scenografowie: Jerzy Szymański; w bież. sez. - Władysław Daszewski, Leon Chęć, Jerzy Feldmann, Jerzy Ukleja. 

 Choreografowie: w bież. sez. - Barbara Fijewska, Barbara Wyrozębska.

Aktorzy: Wanda Bajerówna-Skubisz, Irena Charkowska, Halina Dobrowolska-Koman, Zofia Dobrzańska, Zofia Jarończyk-Wyczesany, Wanda Jerzmanowska, Jadwiga Karczewska Popławska, Izabella Kozłowska, Elżbieta Lityńska-Szymańska, Zofia Mirska-Szeniec, Halina Sienkiewicz, Janusz Skubiejska (Janina Szybalska), Elżbieta Szmoniewska, Janina Widuchowska, Michał Adamczewski, Janusz Chełmicki, Mieczysław Dembowski, Karol Hruby, Adam Koman, Stanisław Kosmalewski, Zbigniew Kornecki, Jerzy Korcz-Budzich, Czesław Lasota, Rudolf Luszczak, Henryk Machalica, Stanisław Moskalewicz, Bolesław Nowak, Mieczysław Popławski, Karol Rogalski, Henryk Rózgiewicz, Janusza Skubiejska, Andrzej Skubisz, Tadeusz Sobolewicz, Marek Szyszkowski, Janusz Urbański, Zbigniew Żwak; w bież. sez. – Małgorzata Hruby.

Pomocniczy zespół aktorski: Marian Konieczny.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Edgar Wallace - CZŁOWIEK, KTÓRY ZMIENIŁ NAZWISKO (The man who chnged name). Przekł. Walery Jastrzębiec-Kozłowski, Czesław Łucewicz. Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Szymański.

Obsada: Selby Clive - M. Adamczewski; Anita - E. Mirska; Dawid Miller -Z. Kornecki; Fred Oryan - M. Szyszkowski; Ralf Whitcombe - J. Urbański; John -E. Kopystyński.

Prem. 3 X 58, 31x (11 489).

 

2. Henryk Ibsen - HEDDA GABLER (Hedda Gabler). Przekł. Waleria Marrene. Reż. Jolanta Ziemińska-Rosenberg, scen. Jerzy Feldmann.

Obsada: Jorgen Tesman - R. Luszczak; Hedda Tesman - E. Lityńska; Julia Tesman - W. Jerzmanowska; Pani Elvsted - H. Sienkiewicz; Radca Brack - J. Chełmicki; Emilert Lovborg - M. Dembowski; Berta - I. Charkowska.

Prem. 4 X 58, 36x (12 373).

 

3. Wojciech Bogusławski - KRAKOWIACY I GÓRALE. Adapt. Leon Schiller. Reż. Wanda Wróblewska, scen. Władysław Daszewski, choreogr. Barbara Fijewska, muz. Władysław Daszewski.

Obsada: Bartłomiej - H. Rózgiewicz; Dorota - W. Bajerówna; Basia - Z. Jarończyk; Wawrzyniec - S. Kosmalewski; Stach - T. Sobolewicz; Jontek - A. Skubisz; Zosia - E. Szmoniewska; Bryndas - J. Korcz, Z. Żwak; Morgal - A. Koman; Świstos –M. Konieczny; Kwicołap - Z. Żwak; Bardos - B. Nowak, Cz. Lasota; Miechodmuch - K. Rogalski; Stara baba - J. Karczewska. 

Prem. 5 XI 58, 103x (59 360).

 

4. Antoni Hirsch - DZIAD WSZYSTKOZJAD. Przekł. Zenobia Dębicka. Reż. Mieczysław Dembowski, oprac. muz. Krystyna Kwiatek.

Obsada: Irenka - *** (Małgosia Hruby); Matka Irenki - J. Skubiejska; Babcia Irenki - I. Charkowska; Gajowy - B. Nowak; Dziad Wszystkozjad - S. Moskalewicz.

Prem. 4 I 59, 5x (1 715).

 

5. Juliusz Słowacki - MAZEPA. Reż. i scen. Jerzy Ukleja, muz. Ryszard Schreiter, choreogr. Barbara Wyrozębska.

Obsada: Król Jan Kazimierz - M. Dembowski; Mazepa - Z. Żwak; Wojewoda -S. Moskalewicz; Amelia - Z. Dobrzańska; Zbigniew - B. Nowak; Chmara - K. Hruby; Chrząstka - Z. Kornecki; Kasztelanowa - W. Jerzmanowska; Pasek - ***; Ksiądz I - ***.

Prem. 9 I 59.

 

6. Alejandro Cassona - DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC (Los árboles mueren de pie). Przekł. Maria Sten. Reż. Marta Tywonek, scen. Jerzy Szymański.

Obsada: Marta Izabella - H. Dobrowolska; Babka - Z. Mirska; Genowefa -I. Charkowska; Helena - J. Widuchowska; Feliksa - J. Skubiejska; Amelia - H. Sienkiewicz; Mauricio - J. Chełmicki; Balboa - R. Luszczak; Nieznajomy -M. Szyszkowski; Pastor - H. Machalica; Kuglarz - M. Popławski; Złodziej - M. Adamczewski.

Prem. 7 II 59, 68x (28 801).

 

7. DZIEŃ DOBRY, JULIUSZU. Insc. i reż. Mieczysław Dembowski, scen. Leon Chęć, muz. Fryderyk Chopin, układ sceniczny i słowo wiążące Bolesław Lubosz, konsult. muz. Andrzej Uramowicz. W inscenizacji wykorzystano także: fragmenty listów, pamiętnika, epigramatów i inne utwory Juliusza Słowackiego, Odę Exegi monomentum Horacego, Pomnik Aleksandra Puszkina, fragmenty odezwy Towarzystwa Demokratycznego z 1832 r. i encykliki Grzegorza XVI Cum Primum.

Obsada: Poeta - M. Dembowski, M. Konieczny; Ellenai - Z. Dobrzańska, Testament mój - M. Dembowski, M. Konieczny, Godzina myśli - J.Skubiejska; Uspokojenie - K. Hruby, Z. Żwak; Oda do wolności - J. Widuchowska, E. Szmoniewska, Z. Kornecki; Do matki - M. Konieczny, B. Nowak; Szli krzycząc Polska - J. Widuchowska, E. Szmoniewska; W Szwajcarii - B. Nowak, Z. Żwak; Kordian - Papież - K. Hruby, Kordian - Z. Żwak; Balladyna - Grabiec - Z. Kornecki, M. Konieczny; Chochlik - E. Szmoniewska; Skierka - Z. Dobrzańska; Goplana - J. Skubiejska; Grób Agamemnona - K. Hruby; Ojciec zadżumionych  - S. Moskalewicz; Anhelli - J. Skubiejska; Święcone u J.O.Księcia Radziwiłła Sierotki - Z. Kornecki; Beniowski - M. Dembowski, M. Konieczny, Postać Mickiewicza - S. Moskalewicz; Odpowiedź na Psalmy Przyszłości - M. Dembowski, Postać Krasińskiego - Z. Kornecki; Wyjdzie stu robotników -zespół.

Prem. 25 IV 59, 8x (3 548).

 

8. Alfred Musset – ŚWIECZNIK (La chandelier). Reż. Marta Tywonek, scen. Leon Chęć, kier. muz. Antoni Poćwierz.

Obsada: Andrzej - K. Hruby; Joanna - E. Szmoniewska; Clavaroche - J. Korcz; Fortunio - Z. Żwak; Wilhelm - M. Dembowski; Landry - A. Koman; Służąca - H. Sienkiewicz; Ogrodnik - Z. Kornecki.

Prem. 27 V 59, 44x (10 418).

 

9. Michał Bałucki - DOM OTWARTY. Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Szymański, oprac. muz. Antoni Poćwierz.

Obsada: Władysław Żelski - B. Nowak; Janina - J. Skubiejska; Kamilla - Z. Dobrzańska; Telesfor - R. Luszczak; Adolf - H. Machalica; Fikalski - S. Moskalewicz; Wiecherkowski - J. Chełmicki; Pulcheria - I. Charkowska; Ciuciumkiewicz - M. Popławski; Katarzyna - J. Karczewska; Tecia - Z. Jarończyk; Miecia - J. Widuchowska; Wróbelkowski - J. Urbański;

Fujarkiewicz - Cz. Lasota; Malinowski - M. Adamczewski; Bagatelka - M. Konieczny; Franciszek - S. Kosmalewski; Munia, Lola - ***.

Prem. 30 V 59, 58x (19 056).

 

Teatr Lalek “Banialuka”

 

ul. Chopina 3, ul. Mickiewicza 18a

 

Teatr Banialuka powstał w 1947 roku przy Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, z inicjatywy – Jerzego Zitzmana i Zenobiusza Zwolskiego. Od 1948 roku używa nazwy Teatr Lalek “Banialuka”. Upaństwowiony 1 I 1950. Pierwsza siedziba teatru to dawna sala porestauracyjna przy ul. 1 Maja 7, kolejne: od XI 1948 sala NOT przy ul. 3 Maja 10 , po pożarze sali 10 II 1948 dawne pomieszczenia loży masońskiej przy przy ul. Chopina 3, od II 1958 teatr przenosi się do własnego budynku przy ul. Mickiewicza, wyremontowanego i adaptowanego z dawnych pomieszczeń Klubu Sportowego “Makabi” należących do izraelickiej gminy wyznaniowej i wydzierżawionych od niej na 66 lat. Wnętrza teatru projektu Andrzeja Pawłowskiego i Mieczysława Szymusia.

Scen: 1, (ul. Chopina 3, miejsc ok. 120-150; następnie ul. Mickiewicza 18a, miejsc 268).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Andrzej Łabiniec kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY:

 

Reżyserzy: Leokadia Serafinowicz.

Scenografowie: Andrzej Łabiniec, Jerzy Szymański.

Aktorzy: Barbara Kania, Jowita Lewińska, Teresa Lipińska, Janina Zuber, Edward Hilarowicz, Tadeusz Kania, Wiesław Lipiński, Franciszek Piper, Edwin Spólnik, Wojciech Wieczorkiewicz.

Pomocniczy zespół aktorski: Jan Harenda, Teresa Kuropatwa, Ireneusz Ogrodziński.

 

1. J.Elle - PRZYGODY PUNCHA (The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Punch and Judy). Reż. Andrzej Łabiniec.

Prem. 8 IX 58, 45x.

 

2. German Matwiejew - ZACZAROWANY KALOSZ (Wołoszebnaja

kałosza). Reż. Leokadia Serafinowicz,  scen. Jerzy Szymański, muz. Marian Zarzycki.

Prem. 26 I 59, 211x.

 

3. Maria Kownacka - O STRASZLIWYM  SMOKU I DZIELNYM SZEWCZYKU, PRZEŚLICZNEJ KRÓLEWNIE I KRÓLU GWOŹDZIKU. Reż. Leokadia Serafinowicz, scen. Andrzej Łabiniec, muz. Krzysztof Penderecki.

Obsada: Szewczyk Dratewka - T. Kania; Królewna - ***; Król Gwoździk - E. Hilarowicz; Ochmistrzyni - J. Lewańska; Czarownca - F. Piper; Kot - E. Spólnik; Smok - E. Hilarowicz, F. Piper, E. Spólnik; Siwek Złotogrzywek - J. Lewańska; Rycerz I - E. Spólnik; Rycerz II - F. Piper.

Prem. 25 IV 59, 167x .

 

 

 

 

 

Bydgoszcz

 

Towarzystwo Muzyczne. Studio Operowe

Teatr Muzyczny Opery i Operetki

 

al. 1 Maja 20

 

Studio Operowe przy Bydgoskim Towarzystwie Muzycznym powstało 30 XII 1955.

Studio zainaugurowało swoją działalność 21 IX 1956 w sali Teatru Polskiego. Z dniem 3 III 1959 nastąpiła zmiana nazwy teatru na Teatr Muzyczny Opery i Operetki w Bydgoszczy.

Teatr nie ma własnej sceny, występuje kilka razy w tygodniu w sali Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

 

KIEROWNICTWO

 

Felicja Krysiewiczowa dyr. i kier. wok., Robert Sauk kier. art., Zbigniew Chwedczuk kier. muz. Rajmund Sobiesiak kier. baletu, Antoni Rybka kier. chóru.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Zbigniew Chwedczuk, Zdzisław Wendyński, Ryszard Tynsky (Czechosłowacja), Antoni Rybka.

Reżyserzy: w bież sez. - Józef Grubowski, Robert Sauk.

Scenografowie: w bież. sez. -  Karol Gajewski, Antoni Muszyński.

Choreografowie: w bież. sez.  - Rajmund Sobiesiak.

Soliści śpiewacy: Jadwiga Bigoszewska, Lidia Brzezińska-Zielińska, Eleonora Busko-Turkowska, Danuta Dudzińska, Renata Kirkiłło-Stacewicz, Gertruda Leciejewska-Kossińska, Gizela Mączkowska, Barbara Paprocka, Maria Popławska, Krystyna Przybylska, Helena Rusiecka, Lidia Skowron, Aleksandra Zielińska, Adam Andrzejewski, Janusz Barczyński, Anastazy Bielecki, Edmund Bucholc(z), Aleksander Giemski, Aleksander Gramziński, Stanisław Iżela,  Stefan Kosiński, Jerzy Kuczma, Zdzisław Maryks, Kazimierz Lewandowski, Robert Sauk, Piotr Stępowski, Jerzy Tuptanowski, Włodzimierz Wasylowski, Bolesław Wawrzyniak, Zygmunt Wąsicki, Kazimierz Wieczorek, Eugeniusz Wodzyński.

Soliści baletu: Zuzanna Kalczyńska, Nina Modzelewska, Ludmiła Rackiewicz, Krystyna

Radajewska, Alicja Turska, Henryk Gucz, Kazimierz Przybylski, Zbigniew Skrzeczko,

 Rajmund Sobiesiak, Edward Szpotański.

Zespół baletowy: Stefania Balcerowicz, Gabriela Baumgart, Danuta Czepielówna, Maria Henke, Zofia Kamińska, Maria Kolanowska, Julianna Szarowska, Lidia Wiśniewska, Urszula Włoch, Danuta Wolnikowska, Jerzy Alfs, Henryk Gockowiak, Stefan Grygorewicz, Jan Kalczyński, Edmund Kamiński, Tadeusz Kolanowski, Ryszard Polus, Piotr Ruciuński, Kazimierz Sobczak, Bogdan Szczechura, Ryszard Wozikowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jakub Offenbach – OPOWIEŚCI HOFFMANA (Les Contes d’Hoffman). Libr. Jules Barbier, Michelle Caré. Reż. Robert Sauk, insc. i scen. Antoni Muszyński, choreogr. Rajmund Sobiesiak, kier. muz. i dyryg. Zbigniew Chwedczuk. kier. chóru Antoni Rybka, kier. wokalne – Felicja Krysiewiczowa, asyst. reż. Stefan Kosiński.

Obsada: Olimpia – M. Popławska, K. Przybylska, R. Stacewicz; Giulietta  - G. Mączkowska, E. Busko-Turkowska; Antonina – L. Brzezińska-Zielińska, L. Skowron; Niklaus – J. Bigoszewska, H. Rusiecka; Głos Matki – G. Leciejewska-Kosińska, B. Paprocka; Stella – D. Dudzińska, A. Zielińska; Hoffmann – A. Andrzejewski, W. Wasylowski; Spalanzani – E. Bucholc(z), S. Iżela; Andrzej – A. Bielecki, K. Wieczorek; Cochinille – J. Barczyński, J. Kuczma; Pitichinacio – A. Bielecki, J. Kuczma, K. Wieczorek; Nathanael – J. Kuczma, Z. Maryks; Lindorf – A. Giemski, R. Sauk; Coppelius – S. Kosiński, R. Sauk, Z. Wąsicki; Depertutto – R. Sauk, Z. Wąsicki; Mirakel – S. Kosiński, R. Sauk, J. Tuptanowski; Crespel – B. Wawrzyniak, E. Wodzyński; Luther – K. Lewandowski, E. Wodzyński, J. Tuptanowski; Herman – A. Gramziński, P. Stępowski; Schlemil – A. Giemski, A. Gramziński.

Soliści baletu: Z. Kalczyńska, N. Modzelewska, L. Rackiewicz, K. Radajewska, A. Turska, H. Gucz, K. Przybyłowski, R. Sobiesiak, E. Szpotański, Z. Skrzeczko, R. Polus oraz zespół baletowy.

Prem. 3 III 59.

 

2. Leo Delibes – LAKMÉ. Libr. Edmond Godinet, Philippe Gile. Reż. Józef Grubowski, scen. Karol Gajewski, choreogr. Rajmund Sobiesiak, dyryg. i oprac. muz. Ryszard Tynsky, kier. wok. Felicja Krysiewiczowa kier. chóru Antoni Rybka.

Obsada: Nilakanta – A. Giemski, R. Sauk; Lakme – M. Popławksa, K. Przybylska, R. Kirkłło-Stacewicz; Ellen – E. Busko-Turkowska, L. Skowron; Rose – L. Brzezińska, G. Mączkowska; Gerald – A. Andrzejewski, S. Iżela, W. Wasylowski; Fryderyk  - S. Kosiński, J. Tuptanowski; Miss Bentson – G. Leciejewska, H. Rusiecka; Mallika – J. Bigoszewska, B. Paprocka; Hadzi – A. Andrzejewski, E. Bicholc; Cygan – J. Kuczma, K. Wieczorek; Chińczyk – J. Barczyński, J. Kuczma; Żebrak – L. Skupniewicz, P. Stępowski; Marynarze – A. Gramziński, P. Stępowski, B. Wawrzyniak, E. Wodzyński; Balet w II akcie: 1. Terana – L. Rackiewicz, H. Gucz, A. Turska, E. Szpotański, 2. Rektah – J. Modzelewska, L. Rackiewicz; 3. Persian – K. Radziejewska, Z. Kalczyńska; 4. Coda – R. Sobiesiak, K. Przybylski.

Prem. 15 VI 59.

 

Teatry Ziemi Pomorskiej

Scena w Bydgoszczy

 

al. Mickiewicza 2

 

Teatr mieści się w gmachu powstałym w 1949 roku według projektu Alfonsa Licznerskiego. Od 24 III 1945 teatr działał w ramach Konwencji ZASP pod nazwą Teatr Państwowy w Bydgoszczy. Od 5 VI 1945 nosił nazwę Teatr Polski. Od 12 X do 1 XII 1945 był połączony wspólną dyrekcją z teatrem toruńskim. 1 VIII 1949 został upaństwowiony, a 1 IX połączony z teatrem w Toruniu pod nazwą Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz-Toruń. Od momentu połączenia do początku sezonu 1951/52 teatry miały wspólny zespół. 1 X 1950 w ramach decentralizacji teatry zostały podporządkowane w WRN w Bydgoszczy.

Scen: 2 (al. 1 Maja 1, miejsc 700, otw. 6 X 49; ul. Grodzka 14).

 

KIEROWNICTWO

 

Hugon Moryciński dyr., Alfred Kowalkowski, Helena Bychowska kier. lit., Grzegorz Kardaś kier. muz., Adam Grzymała-Siedlecki dramaturg.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Maria d'Alphonse; w bież. sez. - Stefan Winter, Mieczysław Wielicz, Tadeusz Kozłowski, Zdzisław Karczewski.

Scenografowie: Karol Gajewski, Antoni Muszyński, Stanisław Bąkowski, Leon Kiliszewski, Zofia Pietrusińska; w bież. sez. - Ewa Nahlik.

Choreografowie: Rajmund Sobiesiak, Tadeusz Pelc.

Aktorzy: Danuta Balicka, Stefania Cichoracka, Lucyna

Ćwiklik-Kaczmarek, Krystyna Froelich, Zofia Hajdanowicz-Grabińska, Elżbieta Kilarska, Klara Korowicz-Kałczanka, Żelisława Malska, Stanisława Masłowska, Krystyna Miller, Natalia Morozowicz, Wanda Rucińska, Czesława Siekierzyńska, Irena Smurawska, Ewa Studencka, Bolesław Bombor, Władysław Cichoracki, Leon Jaroszyński, Zdzisław Jóźwiak, Janusz Kilarski, ZbigniewKłosowicz, Hieronim Konieczka, Józef Konieczny, Alojzy Makowiecki, Janusz Marzec, Roman Metzler, Sławomir Misiurewicz, Edward Rominkiewicz, Jerzy Siekierzyński, Jerzy Śliwa, Mieczysław Wielicz, Tomasz Witt, Jerzy Złotnicki, Hieronim Żuczkowski; w bież. sez. Zofia Mrozowska.

               

REPERTUAR

                 

PREMIERY:

 

1. Adam Grzymała-Siedlecki - WESELE PANI DU BARRY. Reż. Stefan

Winter, scen. Karol Gajewski, kier. muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Hrabina - Matka du Barry - N. Morozowiczowa; Wicehrabia Wilhelm du Barry - H. Konieczka; Hrabianka Armanda du Barry - S. Masłowska; Hrabia Jan du Barry - Z. Kłosowicz; Adolf - R. Metzler; Gaspard - S. Strzałkowski; Joanna Vaubernier - D. Balicka; Pani Becu - S. Cichoracka; Duc de Richelieu - S. Misiurewicz; Diana de Saint Pol de Leon - W. Rucińska; Hrabina Cearn - K. Miller; Lametz - J. Konieczny; Margrabia - L. Jaroszyński.

Prem. 2 X 58.

 

2.  Herman Heijermanns – NADZIEJA (Op hoop van Zegen). Przekł. Jan Kasprowicz. Reż. Mieczysław Wielicz, scen. Antoni Muszyński, oprac. muz. Grzegorz Kardaś, ukł. tańców Władysław Cichoracki.

Obsada: Kniertie - Z. Hajdanowicz-Grabińska, I. Smurawska; Gert -A. Makowiecki; Berend - Z. Jóźwiak, T. Witt, J. Złotnicki; Jo - E. Studencka; Daantie - W. Cichoracki; Kobus - M. Wielicz; Klemens Bos - B. Bombor; Matylda – K. Korowicz-Kałczanka; Klementyna - L. Ćwiklikówna-Kaczmarek; Szymon - E. Rominkiewicz; Marjetie - K. Froelich; Mees - Z. Jóźwiak, T. Witt, J. Złotnicki; Kaps - J. Marzec; Saartoza - Z. Hajdamowicz-Grabińska, I. Smurawska; Gertruda - Ż. Malska; Lelie-Z. Jóźwiak, T. Witt, J. Złotnicki; I Żandarm - H. Żuczkowski.

Prem. 21 X 58.

 

3. Gabriela Zapolska – PANNA MALICZEWSKA. Reż. Stefan Burczyk, scen.

Antoni Muszyński.

Obsada: Daum – S. Misiurewicz; Filo – J. Złotnicki; Edek – T. Witt; Bogucki – J. Marzec; Panna Maliczewska – Ż. Malska; Daumowa – K. Korowicz-Kałczanka; Hiszowska – I. Smurawska, Żelazna – Z. Hajdamowicz-Grabińska; Michasiowa – W. Rucińska; Sekwestrator – L. Jaroszyński; Koledzy - ***.

Prem. 13 I 59. 

 

3. William Shakespeare - OPOWIEŚĆ ZIMOWA (The Winter`s Tale). Przekł. Leon Ulrich, Władysław Tarnawski. Oprac.tekstu Henryk Zbierski,   Alfred Kowalkowski. Reż. Hugon Moryciński, muz. Florian Dabrowski,   scen. Stanisław Bąkowski, choreogr. Rajmund Sobiesiak.

Obsada: Leontes - J. Śliwa; Mamiliusz - ***; Kamillo - B. Bombor; Kleomenes -J.Siekierzyński; Dion -***; Antygonus - A. Makowiecki; Poliksenes -H. Konieczka; Florizel - Z. Jóźwiak; Archdamus - E. Rominkiewicz; Dostojnik dworu - S. Strzałkowski; Dostojnik sądowy - H. Żuczkowski; Stary pasterz -M. Wielicz; Sługa pasterza - W. Cichoracki, E. Rominkiewicz; Młody pasterz -J. Konieczny; Autolik - W. Cichoracki, E. Rominkiewicz; Marynarz - ***;    Dozorca więzienia - ***; Hermonia - D. Balicka; Perdita - K. Froelich; Paulina -K. Miller; Emilia - S. Cichoracka; Dama dworu - S. Masłowska; Mopsa -E. Kilarska; Dorkas – I. Moczyńska; Czas - R. Metzler; Panowie; Damy; Straże;  Słudzy; Pasterze; Pasterki - balet Studia Operowego.   

Prem. 14 II 59.

 

5. Thornton Wilder - NASZE MIASTO (Our Town). Przekł. Julia Rylska. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Ewa Nahlik, muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Reżyser - J. Kilarski; Dr.Gibbs - B. Bombor; Joe Crowell - Z. Jóźwiak; Howie Newsome - W. Cichoracki; Julia Gibbs - I. Smurawska; George Gibbs -J. Konieczny; Rebeka Gibbs - K. Froelich; Redaktor Webb - A. Makowiecki; Myrtle Webb - K. Miller; Emilka Webb - E. Kilarska, Z. Mrozowska; Wally Webb -J. Złotnicki; Prof.Willard - S. Strzałkowski; Szymon Stimson - M. Wielicz; Luella Soames - S. Cichoracka; Policjant Warren - H. Żuczkowski; Sir Crowell -Z. Jóźwiak; Joe Stoddard - J. Siekierzyński; Sam Craig - E. Rominkiewicz; Mr Carter - T. Witt.

Prem. 30 IV 59.

 

 6. Prosper Mérimée – HISZPANIE W DANII (Les Espagnols en Denemarc). Przekł. Joanna Guze. Reż. Hugon Moryciński, scen. Stanislaw Bąkowski, muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Markiz de La Romana – J. Śliwa ; Don Juan Diaz – H. Konieczka ; Rezydent – S. Misiurewicz ; Karol Leblanc – J. Marzec; Wallis – R. Metzler; Gospodarz zajazdu – L. Jaroszyński; Pani de Tourville – Z. Grabińska; Pani de Coulanges – Z. Mrozowska, D. Balicka.

Prem. 20 V 59.

 

7. Guy de Maupassant - PRAWO MĘŻA (La Paix du Mange). Alfred de Musset KAPRYS (Une caprice) . Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Adapt. scen. H.Wiśniowska. Reż. Maria d`Alphonse, scen. Stanisław Bąkowski.

Obsada: PRAWO MĘŻA: Jean de Sallus - M. Wielicz; Magdalena de Sallus - Ż. Malska, E. Studencka; Jakub de Randol - J. Konieczny. Obsada: KAPRYS: Pan de Chavigny - J. Konieczny; Matylda - Ż. Malska; Pani de Lerry - E. Studencka.

Prem. 9 VIII 59

                           

Zob. też: Toruń, Teatry Ziemi Pomorskiej.

 

 

Teatr Propozycji

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Friedrich Durrenmatt - ROMULUS WIELKI (Romulus Der Grosse). Reż. i

oprac. tekstu Janusz Marzec.

Obsada: Romulus - S. Misiurewicz; Julia - W. Rucińska; Rea - E. Kilarska;

Zenon Isauryjczyk - J. Złotnicki; Emilian - J. Kilarski; Mares - A. Makowiecki;

Rotundus - J. Marzec; Mamma - R. Metzler; Achilles - J. Konieczny; Rupf -

H. Konieczka; Odoaker - J. Śliwa.

 

Bytom

 

Państwowa Opera Śląska

 

ul. Moniuszki 21/23

 

W połowie IV 1945 przybył do Katowic Adam Didur – organizator Opery Śląskiej. Od 14 VI  1945 Opera występowała na scenie Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach. 29 XI 1945 otrzymuje siedzibę w Bytomiu, budynek niemieckiego Teatru Miejskiego wybudowany w latach 1898-1901 wg projektu A. Boehma. 4 I 1946 powołano Stowarzyszenie “Opera Śląska” organizujące społeczne poparcia dla działalności Opery do czasu jej upaństwowienia, tj. do 1 IX 1949. Wraz z upaństwowieniem wprowadzona zostaje – jako oficjalna – nazwa Opera Śląska, w miejsce dotychczasowej Opery Katowickiej.

Od X 1952 do IX 1955 roku działa druga scena – Operetka Śląska w Gliwicach, która posiadała jednak odrębny zespół artystyczny. Od X 1955 Operetka Śląska usamodzielniła się i całkowicie oddzieliła od Opery Śląskiej.

Scen: 1 (ul. Moniuszki 21/23, miejsc 597).

 

KIEROWNICTWO

 

Włodzimierz Stahl dyr., Włodzimierz Ormicki kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez . - Karol Urbanowicz, Sławomir Żerdzicki.

Scenografowie: w biez. sez. - Tadeusz Gryglewski, Wiesław Lange, Józef Szajna.

Choreografowie: Zbigniew Korycki; w bież. sez. – Tadeusz Burke.

Soliści śpiewacy: Pola Bukietyńska, Olga Didur-Wiktor, Wiera Grabowska, Eugenia Gwieździńska, Janina Kuszyńska, Wanda Kwiatkowska, Irena Ligocka, Tatiana Mazurkiewicz, Maria Popowicz, Anna Poraj, Janina Rozelówna, Natalia Stokowacka, Krystyna Szczepańska, Krystyna Szostek-Radkowa, Maria Vardi-Morbitzerowa, Zofia Wojciechowska, Roma Wolińska, Stanisław Babis, Piotr Bauder-Barski, Stanisław Bursztyński, Mieczysław Czepulonis, Włodzimierz Denysenko, Stefan Dobiasz, Henryk Grychnik, Andrzej Hiolski, Włodzimierz Hiolski-Lwowicz, Adam Kaznowski, Zenon Keller, Marian Kondella, Czesław Kozak, Sławomir Książek, Jan Łukowski, Władysław Malczewski, Bogdan Paprocki, Zbigniew Platt, Mieczysław Posłuszny, Zdzisław Przybysz, Andrzej Saciuk, Franciszek Warecki, Stanisław Wesecki, Edmund Wiśniewski, Sławomir Wolicki, Tadeusz Świechowicz, Włodzimierz Wałcerz, Piotr Wołoszyn, Ryszard Żaba; w bież. sez. – Franciszek Arno.

Soliści baletu: Lidia Czompiel, Czesława Dolińska, Janina Gajdzianka, Maria Mikuszewska, Danuta Piątek, Lucyna Sotomska, Janina Stankiewicz, Urszula Tkoczówna, Danuta Wąsowicz,  Bolesław Bolewicz, Edward Bombelka-Bosar, Tadeusz Burke, Jerzy Domagała, Eugeniusz Koziarski, Jerzy Łukasik, Witold Maksymczuk, Roman Merlender, Eugeniusz Nysar, Witold Rudzki, Andrzej Śnieżyński, Marian Żmuda.

Tancerz występujący w partiach solowych: Alicja Basiukówna, Maria Lucas, Maria Kasprzycka, Janusz Kawka, Walter Maślankiewicz, Stanisław Sitkomirski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Giuseppe Verdi - BAL MASKOWY (Un Ballo in Maschera). Kier muz. Oldrich Pipek, insc. i reż. Karol Urbanowicz, scen. Tadeusz Gryglewski, układ tańców Tadeusz Burke.

Obsada: Ryszard - F. Arno, B. Paprocki, Z. Platt, E. Wiśniewski; Renato - A. Hiolski, C. Kozak,W. Malczewski; Urlika - K. Szczepańska, J. Szostek - Radkowa, Z. Wojciechowska; Amelia - A. Poraj, J. Rozelówna; M. Vardi - Morbitzerowa; Oscar - W. Grabowska, J. Kuszyńska, I. Ligocka; Silvano - S. Bursztyński, Z. Przybysz, P. Wołoszyn; Samuel - A. Kaznowski, W. Książek; Tom - S. Dobiasz, A. Saciuk; Sędzia - Z. Przybysz, P. Wołoszyn; Pokojowy Amelii - H. Grychnik, W. Wałcerz, R. Żaba.

Prem. 20 XII 58, 59x (30 905).

                

2. Giuseppe Verdi – TRAVIATA (La Traviata). Reż. Sławomir Żerdzicki,  scen. Wiesław  Lange, kier. muz. Peter Mura, choreogr. Tadeusz Burke. .

Obsada: Violetta - E. Gwieździńska, J. Kuszyńska, W. Kwiatkowska, N. Stokowacka; Alfred - H. Grychlik, B. Paprocki, Z. Platt, S. Żerdzicki; Germont -A. Hiolski; Lwowicz - W. Hiolski , C. Kozak, M. Kondella, P. Wołoszyn; Flora -K. Szostek, Z. Wojciechowska, R. Wolińska; Gaston - S. Babis, W. Wałcerz, R. Żaba; Baron - S. Bursztyński, T. Świechowicz, P. Wołoszyn; Markiz - S. Dobiasz, S. Książek, A. Saciuk; Doktor - A. Kaznowski, J. Lukowski, S. Wesecki; Annina - W. Grabowska, I. Ligocka; Józef - S. Babis, S. Bursztyński, S. Książek, R. Żaba; Posłaniec - P. Barski, S. Bursztyński.

Prem. 28 II 59, 105x (51 962).

 

3. Piotr Czajkowski - DZIADEK DO ORZECHÓW (Szczełkuńczik). Adapt., choreogr. i insc. Zbigniew Korycki, kier. muz. Peter Mura, scen. Józef Szajna.

Obsada: Klara - D. Piątek, L. Sotomska, U. Tkoczówna; Dziadek do rzechów i Fred - J. Kawka, R. Merlender; Książę - B. Bolewicz, J. Domagała, W. Maślankiewicz, S. Sitkomirski; Doktór Sztalbaum - T. Burke, A. Śnieżyński; Żona dyrektora - M. Lucas, J. Stankiewicz; Ojciec chrzestny - E. Koziarski, A. Śnieżyński; Król myszy - W. Maksymczuk, E. Nysar; Mistrz ceremoni - T. Burke, W. Rudzki, A. Śnieżyński; Kolombina - A. Basiuk, D. Piątek; Arlekin -J. Kawka, R. Merlender, M. Żmuda; pas de deux: D. Piątek, L. Sotomska, U. Tkoczówna, B. Bolewicz, J. Domagała, W. Maślankiewicz, S. Sitkomirski; taniec hiszpański: L. Czompiel, J. Gajdzianka, D. Wąsowicz, J. Domagała, E. Koziarski, W. Maksymczuk, W. Maślankiewicz, W. Rudzki; taniec wschodni: C. Dolińska, M. Kasprzycka; taniec chiński: L. Czompiel, J. Stankiewicz; trepak: L. Czompiel, D. Wąsowicz, W. Maślankiewicz, W. Rudzki.

Prem. 30 V 59, 22x (10807).

 

Częstochowa

 

Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza

 

ul. Kilińskiego 15

 

Gmach wybudowany w latach 1927 - 1938 wg proj. Józefa Krupy, Tadeusza Łapińskiego i K. Sobieraja, przekazany do użytku w dwóch etapach: Scena Kameralna  - 22 II 1931 i Scena Duża - 16 IX 1938. Po II wojnie światowej inauguracja działalności na Dużej Scenie 3 II 1945. Do 1 XII 1949 pn. Teatry Miejskie. 1 XII 1949 Teatr upaństwowiono i nastąpila zmiana nazwy na Państwowe Teatry Dramatyczne. Od 3 III 1957 pn. Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza. 5 X 1958 Teatr wraca pod nadzór Miejskiej Rady Narodowej.

Scen: 2 (Scena Wielka, ul. Kilińskiego 15; Scena Kameralna, ul. Kilińskiego 15).

Teatr prowadzi objazd pn. Teatr Powszechny.

 

KIEROWNICTWO

 

Edmund Kron dyr. i kier. art. Jan Sikorski z-ca dyr., Ryszard Baron kier. adm., Maria Zagórska kier. lit., Zygfryd Jałowiecki kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Barbara Borman, Barbara Kilkowska, Jerzy Goliński, Edmund Kron, Marian Łoziński, Mieczysław Mieczyński, Mieczysław Winkler.

Scenografowie: Anna Lecewicz, Jadwiga Pożakowska, Władysław Wagner; w bież. sez. -  Wojciech Krakowski, Tadeusz Rajkowski.

Choreografowie: w bież. sez.- Eufemia Gerardi, Ewa Mezei, Wanda Szczuka.

Aktorzy: Krystyna Bijałd, Krystyna Biel-Wagnerowa, Jadwiga Bryniarska, Adela Czaplanka, Ludmiła Danjell, Lidia Dobrowolska, Ludmiła Danjel-Pucek, Stanisława Gall, Mirosława Gołaszewska, Teresa Kamińska, Teresa Kazanowicz, Danuta Kłopocka, Alicja Knast, Lidia Korwin, Krystyna Maciejewska, Elżbieta Marzinek,  Lidia Molwicz, Kazimiera Nogajówna, Irena Nowicka, Tamara Ojdanowska (zm. 7 III 59), Elżbieta Pasierbówna, Halina Pruszyńska, Hanna Rajkowska, Sylwia Skotnicka, Ludmiła Szretter, Helena Tańska, Maria Wojdalińska, Lucyna Woźnica, Zenobia Wybrańska, Lech Bijałd, Alfred Bodziachowski, Edward Drynda, Jerzy Ernz, Stefan Giletycz, Andrzej Girtler, Włodzimierz Kaniowski, Zbigniew Korepta, Czesław Łodyński, Marian Łoziński, Andrzej Madej, Zbigniew Michałowski, Mieczysław Mieczyński, Adam Nowakiewicz, Jan Otrembski, Stanisław Owoc, Władysław Pabjasz, Remigiusz Pakuła, Jan Piątkowski, Edmund Płoński, Bolesław Przeniosło-Werowski, Jan Rusek, Bogumił Skorski, Jerzy Stanek, Kazimierz Sus, Tadeusz Teodorczyk, Wacław Welski, Mieczysław Winkler, Włodzimierz Wyganowski, Kazimierz Zieliński, Ryszard Zieliński; w bież. sez.- Edmund Kron.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Tennessee Williams - TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM (A Streetcar

Named Desire). Przekł. Eugemiusz Cękalski. Reż. Edmund Kron, scen. Jadwiga Pożakowska.

Obsada: Blanche - T. Kamińska, T. Ojdanowska; Stella - K. Biel-Wagnerowa; Stanley - L. Bijałd; Mitch - K. Sus; Eunice - D. Kłopocka, K. Maciejewska; Steve - W. Pabiasz; Pablo - Z. Michałowski, W. Welski, E. Płoński; Murzynka - T. Ojdanowska, T. Kamińska; Doktor - W. Wyganowski; Pielęgniarka - ***; Młody inkasent - J. Stanek; Sprzedawca - ***.

Prem. 24 IX 58.

 

2.William Shakespeare - ROMEO I JULIA (Romeo and Juliet). Przekł.

Jarosław Iwaszkiewicz. Reż. Barbara Kilkowska, scen. Anna Lecewicz, choreogr. Wanda Szczuka, oprac. muz. Zygfryd Jałowiecki.

Obsada: Escalus - B. Werowski; Parys - Z. Korepta; Montechci - W. Pabiasz;   

Capuletti - E. Kron; Romeo - J. Stanek; Merkutio - R. Zieliński; Benvolio - E. Drynda; Tybalt - T. Tedorczyk; Ojciec Laurenty - M. Mieczyński; Brat Jan - S. Owoc; Baltazar - D. Kłopocka; Samson - S. Owoc; Grzegorz - J. Ernz; Pietrek -   S. Skotnicka; Abraham - A. Girtler; Aptekarz - A. Girtler; Pani Capuletti -H. Pruszyńska; Pani Montecchi - I. Nowicka; Julia - A. Knast, K. Nogajówna; Mamka Julii - M. Gołaszewska.

Prem. 20 XI 1958.

   

 3. Adam Grzymała Siedlecki - POPAS KRÓLA JEGOMOŚCI. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Jadwiga Pożakowska, muz. Stanisław  Wiechowicz, choreogr. Eufemia Gerardi, kier. muz. Zygfryd Jałowiecki.

 Obsada: Król Henryk Walezy - J. Rusek; Miecznik Kręgosławski - J. Piątkowski; Małgorzata - L. Korwin; Stryjna Kręgosławska - T. Kazanowicz;  Teresa - L. Szretter; Pan Podczaszy z Piekar - W. Wyganowski; Pieter - W. Welski; Kanonik - M. Winkler; Starościna - H. Tańska; Desportes - K. Sus; De Sain Luc - S. Giletycz; Ninon - K. Bijałd; Kajetan - A. Nowakiewicz; Kaśka -E. Marzinek; Maciejowa - L. Molwicz.

 Prem. 22 XI 1959.

 

4. James Avery Hopwood – JUTRO POGODA (Tomorrow good weather). Przekł. Ryszard Ordyński. Reż. Edmund Kron, scen. Władysław Wagner.

Obsada: Billi Bartlett - C. Łodyński; Laura - H. Pruszyńska; Jack Wheeler -B. Werowski; Blanny - K. Maciejewska; Filip Evans - J. Ernz; Tessy - J. Brtyniarska; Harrigan -  ***; Pete -  ***.

Prem. 19 I 59.

 

5. Ede Szigligeti - LILIOMFI. Adapt. i teksty piosenek Dezso Meszoly. Przekł. Tadeusz Fangrat. Przekł. piosenek Janina Brzostowska. Muz. Istvan Sarkozi. Reż. Edmund Kron, scen. Władysław Wagner, choreogr. i współpr. reż. Ewa Mezei, asyst. reż. Andrzej Madej.

Obsada: Silvai – M. Łoziński; Camilla – T. Ojdanowska; Mari – K. Nogajówna; Liliomfi – A. Madej; Sellemffi – L. Bijałd; Szwarc – E. Płoński; Adolf – W. Kaniowski; Kanayi – J. Otrembski; Erżi – E. Pasierbowna; Gyuri – K. Zieliński; Służąca - ***; Sąsiadka – H. Rajkowska; Żandarm - ***; Primadonna - ***.  

Prem. 30 I 59 na Scenie Wielkiej.

 

6. Włodzimierz Perzyński ASZANTKA. Reż. Barbara Bormann, scen. Anna Lecewicz, asyst. reż. Adam Nowakiewicz.

Obsada: Łoński – C. Łodyński; Bratkowski – J. Piątkowski, M. Mieczyński; Baron Kręcki – M. Winkler; Romowski – J. Rusek; Lutoborski – A. Nowakiewicz; Dyrektor – W. Wyganowski; Franek – W. Wellski; Jan – K. Kus; Poslaniec - ***; Wladka – K. Biel-Wagnerowa, K. Maciejewska; Viola – A. Czaplanka; Lubartowska – L. Molwicz; Gosposia – L. Szretter.

Prem. 7 III 59 na Scenie Wielkiej.

 

7. Stefan Kiedrzyński – BŁĄD MŁODOŚCI. Adapt. i reż. Marian Łoziński, scen. Tadeusz Rajkowski.

Obsada: Seweryn Rundził – A. Girtler; Klaudia – A. Czaplanka; Pani Honorata – M. Gołaszewska; Kajetan Okrzyński – M. Łozinski; Wiktor Kamięcki – W. Kaniowski.  

Prem. 17 III 59 na Scenie Kameralnej.

 

8. Wiktor Rozow – GONITWA ZA SZCZĘŚCIEM (W poiskach radosti). Przekł. Maria Zagórska, przekł. wierszy Jerzy Zagórski. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Władysław Wagner, asyst. reż. Jan Piątkowski.

Obsada: Klaudia – M. Wojdalinska; Teodor – A. Madej; Tatiana – K. Nogajówna; Mikołaj – J. Stanek; Olek – S. Giletycz; Lena – L. Danjell; Jan Łapszyn – J. Piatkowski; Genek – K. Zielinski; Taisa – I. Nowicka; Maryna – J. Bryniarska; Leon – W. Kaniowski; Wuj Wasia – M. Łoziński; Fira – S. Skotnicka; Wiera - ***.

Praprem. 1 V 59 na Scenie Wielkiej.

 

9. Jean Anouilh – SKOWRONEK (L’Alouette). Przekł. autoryzowany Jadwiga Kukułczanka. Reż. i insc. Edmund Kron, scen. Jadwiga Pożakowska, asyst. reż. Elżbieta Marzinek, muz. Augustyn Bloch.

Obsada: Joanna – E. Marzinek, D. Kłopocka; Cauchon – T. Teodorczyk; Inkwizytor – W. Wyganowski; Promotor – S. Owoc; Brat Ladevenu – E. Drynda; Warwick – R. Zieliński; Król Karol – B. Werowski; Królowa Jolanta – M. Gołaszewska; Młoda Królowa - ***; Agnieszka – E. Pasierbowna; Arcybiskup – A. Girtler; La Tremouille – J. Ernz; Beaudricourt – E. Płoński; La Hire – Z. Korepta; Ojciec – W. Pabiasz; Matka – H. Rajkowska, H. Tańska; Brat – J. Ernz; Paż Króla - ***; Kat - ***; Strażnik Boudousse - ***.

Prem. 14 V 59 na Scenie Wielkiej.

 

10. Tadeusz Kwaśniewski – DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI (Próba serduszka) wg Hansa Chrystiana Andersena. Reż. Mieczysław Mieczyński, scen. Anna Lecewicz, choreogr. Eufemia Gerardi, oprac. muz. Zygfryd Jałowiecki.

Obsada: Matka – L. Korwin; Ojcirec – J. Piątkowski; Dziewczynka z zapałkami – A. Knast; Gospodarz – A. Girtler; Lalka – S. Skotnicka; Pajac – J. Ernz; Miś – R. Zieliński; Złoty młodzieniec – Z. Korepta; Nocny stróż – W. Kaniowski; Astronom – B. Werowski; Królowa – L. Danjell; Król – S. Owoc; Królewicz – Z. Korepta; Wróżka – J. Bryniarska; Brodaszek – B. Werowski; Kot w butach – H. Pruszyńska oraz Jaś, Malgosia, Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Duduś, Pimpuś, Kajtuś, Bałwany, Śnieżynki.

Praprem. 4 VI 59 na Scenie Wielkiej.

 

11.Eugène Scribe - SZKLANKA WODY (La verre d`eau). Przekł.Stanisław Ostoja. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Jadwiga Pożakowska. 

Obsada: Królowa Anna - L. Danjell; Księżna Malborough - M. Wojdalińska; Wicehrabia Bolinbroke - M. Winkler; Masham - A. Madej; Abigail -K. Nogajówna; Margrabia de Tercy - K. Sus; Thopson - J. Otrembski; Lady Albermale - T. Kazanowicz.

Prem. 2 VII 1959.

          

12.Ludwik Hieronim Morstin - OBRONA KSANTYPY. Reż. Barbara Kilkowska, scen. Władysław Wagner, muz. Stanisława Szeligowska, choreogr. Wanda Szczuka.

Obsada: Ksantypa - K. Biel-Wagnerowa; Sokrates - A. Nowakiewicz; Mirryna -K. Maciejewska, J. Bryniarska; Tyreusz - J. Ernz; Sofrone - S. Gall; Harmides -W. Kaniowski; Agaton - K. Zieliński; Arystodemos - A. Girtler; Fedros -K. Zieliński; Epistates - T. Teodorczyk; Alcybiades - W. Welski; Eryksymach -E. Płoński; Parrasjos - Z. Michałowski; Niewolnik I - ***; Niewolnik II - ***; Flecista, Tancerki.

Prem. 11 VII 59.

 

13. Pedro Calderon de la Barca, Juliusz Słowacki – KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY. Reż. Jerzy Goliński, scen. Wojciech Krakowski, asyst. reż. Lech Bijałd, muz. Wojciech Kilar.

Obsada: Don fernand – C. Łodyński; Don Henryk – J. Stanek; Don Żuan Coutinio – M. Łoziński; Król Efezu – E. Kron; Mulej – R. Zieliński; Selim – W. Wyganowski; Brytasz – L. Bijałd; Alfons – Z. Korepta; Tarudant – S. Owoc; Niewolnik I – S. Giletycz; Niewolnik II – W. Pabiasz; Feniksana – A. Knast; Roza – S. Skotnicka; Zara – J. Bryniarska; Estrella – A. Czaplanka; Selina – E. Pasierbówna oraz  Żołnierze portugalscy, Niewolnicy, Maurowie.

Prem. 25 VII 59 na Scenie Wielkiej.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

14. Swinarski – ACHILLES I PANNY. Prem. 19 X 57 na Scenie Wielkiej; 15. Gorbatow – MŁODOŚĆ OJCÓW. Prem. 30 XI 57 na Scenie Wielkiej; 16. Dobrzański – ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Prem. 14 XII 57 na Scenie Wielkiej. 

 

Ogółem w sezonie 1958/59:

747 przedstawień, 260 442 widzów; w tym w objeździe: 195 przedstawień, 73 370 widzów.

 

Gdańsk

 

Opera Filharmonia Bałtycka

  

al. Zwycięstwa 15

 

Studio Operowe zorganizowano przy Filharmonii Bałtyckiej na wzór istniejącego od II do jesieni 1949 Studia Muzyczno-Operowego prowadzonego przez Iwo Galla przy Teatrze Wybrzeże. 24 sierpnia 1949 roku przygotowało ono przedstawienie Halki odegrane 8 razy. Do zajęć w Studiu przy Filharmonii przystąpili także jako słuchacze chórzyści ze studia Galla. Studio Operowe użytkowało salę Teatru Wielkiego w Gdańsku wspólnie z Teatrem Wybrzeże. Budynek Teatru Wielkiego powstał z przebudowy dawnej niemieckiej hali sportowej. Latem koncerty odbywały się także w sopockiej Operze Leśnej. 1 V 53 Studio Operowe zostało połączone z Filharmonią Bałtycką pod nazwą Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka. Od V do XI 1955 trwała przebudowa sceny przy al. Zwycięstwa. Nastąpiła przerwa w koncertach i przedstawieniach operowych, zaś działalność imprezowa została przeniesiona do hali sportowej Klubu “Spójnia” przy ul. Słowackiego i do auli im. J. Marchlewskiego na Politechnice Gdańskiej. 17 XII w odnowionej sali odbył się galowy koncert symfoniczny z okazji 10-lecia działalności Filharmonii.

Scen: 2 (Teatr Wielki, Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 15, miejsc 826; Opera Leśna, Sopot, ul. Moniuszki, miejsc 4100).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Rybowski dyr., Zygmunt Latoszewski kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. -  Wiktor Bregy, Ryszard Slezak.

Scenografowie: w biez. sez. - Roman Bubiec, Józefa Wnukowa.

Choreografowie: Janina Jarzynówna-Sobczak.

Śpiewacy: Leokadia Borowska-Podsiadły, Zofia Czepielówna, Stanisława Droszyńska, Irena Ertel-Murawska, Zofia Konrad, Kinga Kosnowska, Nina Markiewicz, Eufemia Tłomińska, Anna Węgrzyn- Śliwińska, Maria Woroniecka, Danuta Zimna, Czesław Babinski, Eugeniusz Banaszczyk, Lech Białachowski, Stefan Cejrowski, Zygmunt Czarnota, Jan Gdaniec, Franciszek Kokot, Zenon Kosnowski, Jan Kusiewicz, Feliks LewandowskiJerzy Podsiadły, Wacław Prabucki, Stanisław Sandurski, Jerzy Szymański, Eugeniusz Szynkarski, Paweł Trzebiatowski, Czesław Wielikaniec, Marian Wlazło,  Rajmund Wojniłło.

Soliści tancerze: Alicja Baniuszko, Genowefa Brett, Stefania Gańska, Joanna Górska, Elżbilta Gromnicka, Krystyna Gruszkówna, Regina Halen, Krystyna Jasman, Róża Korzeniowska, Urszula Krajewska, Wieslawa Królówna, Elżbieta Matych, Maria Palulis, Ewelina Pokorska, Krystyna Stemplewska, Hanna Tarnawska, Halina Zapolska, Hanna Zawadzka, Janina Zielińska, Krystyna Ziółkowska, Bronisław Cesarz, Edward Dobraczyński, Waldemar Gajewski, Zygmunt Jasman, Zygmunt Kamiński, Zenon Kaszubski, Henryk Krok, Henryk Marszalik, Mieczysław Morawski, Ryszard Morawski, Aleksander Napora, Kazimierz Regliński,  Krzysztof Rzeszot, Roman Rzeszot, Piotr Schullz, Janusz Stoppa, Roman Szymczak, Henryk Śliwa, Marceli Żędzianowski; w bież, sez. – Ryszard Brożek.

 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Benjamin Britten - PETER GRIMES. Insc. i reż. Wiktor Brégy, scen. Roman  Bubiec,

Obsada: Peter Grimes - S. Cejrowski, E. Szynkarski; Chłopiec John -R. Brożek; Ellen Orford - Z. Konrad, Z. Czepielówna; Balstrode - K. Sandurski, R. Wojniłło; “Ciotka” - A. Węgrzyn-Śliwińska, K. Kosnowska; Siostrzenice - I.Ertel-Murawska, E. Tłomińska; Bob Boles - J. Kusiewicz, Z. Czarnota; Swallow - J. Szymański, M. Wlazło; Mrs. Sedley - L. Borowska-Podsiadły, M. Woroniecka; Horacy Adams - C. Wielikaniec, F. Kokot; Ned Keene -E. Banaszczyk, J. Gdaniec; Hobson - L. Białachowski, P. Trzebiatowski; Rybak - F. Lewandowski.

Praprem. polska 25 IX 58, 20x (12 808).

 

 2. Sergiusz Prokofiew – KOPCIUSZEK (Zołuszka). Insc. ,reż. i choreogr.  Janina Jarzynówna-Sobczak, scen. Janusz Adam Krassowski.

Obsada: Kopciuszek – A. Boniuszko, J. Górska, K. Gruszkówna, H. Tarnawska, H. Zawadzka; Królewicz – Z. Jasman, Z. Kamiński, M. Morawski, K. Regliński, J. Stoppa;Macocha – R. Korzeniowska, U. Krajewska, W. Królówna,  H. Zawadzka, Złe siostry – E. Gromnicka, U. Krajewska, W. Królówna, M.  Palulis, H. Zapolska, H. Zawadzka; Ojciec – B. Cesarz, Z. Kamiński, A. Napora, R. Szymczak; Wróźka – G. Brett, R. Korzeniewska, M. Palulis, J. Zielińska, K.Ziółkowska; Nauczyciel tańca – B. Tesarz, Z. Kamiński, M. Morawski, K. Rzeszot, R. Szymczak; Trefniś – H. Krok, P. Szulz, R. Szymczak, H. Śliwa, M. Żędzianowski; Mistrz ceremonii – E. Dobraczyński, Z. Kamiński, H. Muszalik,

Napora; R.Szymczak; Przyjaciele królewicza – B. Cesarz, E. Dobraczyński, Z. Kamiński, H. Krok, R. Morawski, K. Rzeszot, P. Schulz, J. Stoppa, M. Żędzianowski; Woźnica - Z. Kamiński, A. Napora, R. Rzeszot, R. Szymczak, M. Żędzianowski; Tancerka hiszpańska – R. Korzeniowska, W. Królówna, E. Matych, J. Zielińska; Tancerz hiszpański – B.Cesarz, E. Dobraczyński, Z. Kamiński, M. Żędzianowski, Księżniczka wschodnia – G. Brett, J. Zielińska, K. Ziółkowska.

Prem. 14 III 59, 48x (36 105).

 

 3. Giuseppe Verdi - BAL MASKOWY (Un Ballo in Maschera). Insc. Zdzisław Latoszewski, reż. Ryszard Slezak, scen. Roman Bubiec, kier. chóru Zbigniew Bruna.

Obsada: Gustaw, król Szwecji – S. Cejrowski, Z. Czarnota; Renato Ankerstrőm, doradca króla – C. Babiński, K. Sandurski; Amela, żona Renato – Z. Czepielówna, N. Markiewicz; Urlyka, wróżka – L. Borowska-Podsiadły, A. Węgrzyn-Śliwińska; Oskar, paź – S. Droszyńska, D. Zimna; Christian, marynarz – Z. Kosnowski, W.  Prabucki; Hr. Horn – J. Szymański, P. Trzebiatowski; Hr. Ribbing – J. Podsiadły, M. Wlazło; Sędzia – F. Lewandowski; Służący Ameli – F. Lewandowski.

Prem. 30 V 59, 67x (38 798).

 

 4. Karol Kurpiński -  WESELE W OJCOWIE.  Kier. muz. Zdzisław Bytnar, instrumentacja Tomasz Kiesewetter, reż., choreogr. i insc. Janina Jarzynówna-Sobczak, dek. i kost. Józefa Wnukowa, współpr. reż. Edward Dobraczyński.

 Obsada: Panna Młoda – H. Tarnawska, H. Zawadzka, J. Zielińska; Pierwsza Dróżka – W. Królówna, M. Palulis, H. Zawadzka; Gospodyni – U. Krajewska, W. Królówna, K. Stemplewska, H. Zawadzka; Pan Młody – E. Dobraczyński, Z. Jasman, Z. Kaszubski, K. Regliński; Pierwszy Dróżba – E. Dobraczyński, Z. Kaszubski; Starowta – E. Dobraczyński, M. Morawski, M. Zędzianowski; Dróżki, Gospodynie, Dróżbowie – G. Brett, S. Gańska, R. Halen, K. Jasman, R. Korzeniowska, E. Matych, E. Pokorska, H. Zapolska, B. Cesarz, W. Gajewska, R. Morawski, K. Rzeszot, P. Schul, H. Śliwa.

Prem. 21 VII 59.

 

Gdańskie Studio Rapsodyczne

 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 13.

 

Gdańskie Studio Rapsodyczne rozpoczęło działalność 7 X 1958 pod patronatem Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku jako scena dla młodzieży szkolnej. 27 IX 1959 Wydział Kultury WRN przekazał opiekę nad Studiem Gdańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Sztuki.

Scen: 1 (Miejski Dom Kultury, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 13).

 

KIEROWNICTWO

 

Malwina Szczepkowska dyr.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Juliusz Słowacki - SŁAWA DLA SALOMEI. Oprac. insc. i lit., reż. Malwina

Szczepkowska, scen. Ewa Nahlik, plast.ruch. Aleksander Napora, muz.

Józef Kuczyk, kier. muz. Edward Rauch.

Obsada: Prolog: Salomea Słowacka - Z. Piotrowska; Poeta I - E. Rauch;

Poeta II - E. Ożana; Muza - B. Nowakowska; Podróż na Wschód:

Poeta I - E. Rauch; Poeta II - E. Ożana; Podróżni - J. Heine, B. Haska,

M. Kowalówna, H. Dąbrowska, M. Kłys; Kapitan - J. Korzeniowski; Marynarz -

J. Leszczyński; Grób Agamemnona: Muza - B. Nowakowska; Poeta I -

E. Rauch; Poeta II - E. Ożana; Ojciec zadżumionych: Ojciec - M. Kłys; Matka -

J. Heine; Córki - H. Dąbrowska, B. Haska, M. Kowalówna; Synowie - E. Ożana,

J. Leszczyński, J. Korzeniowski; Beniowski: Dama I - B. Nowakowska; Dama

II - J. Heine; Kawaler I - J. Korzeniowski; Kawaler II - M. Klys; Aniela -

H. Dąbrowska; Diwa - J. Heine; Beniowski - J. Leszczyński; Ksiądz Marek -

J. Korzeniowski; Sawa - E. Ożana; Swentyna - B. Haska, M. Kowalówna.

Prem. 24 XI 58.

 

 2.DRZEWO WOLNOŚCI wg tekstów Juliusza Słowackiego, Aleksandra

 Puszkina, Włodzimierza Majakowskiego, Juliana Tuwima, Władysława 

 Broniewskiego, Leona Pasternaka, Pabla Nerudy. Insc. i reż. Malwina 

 Szczepkowska, kost. rapsodyczny Feliks Krassowski.

 Prem. 16 XII 58.

 

3.Bertolt Brecht - BALLADA O GALILEUSZU (Leiben Des Galilei).

Przekł. Roman Szydłowski. Reż. i insc. Malwina Szczepkowska, scen.

Ewa Nahlik, plast. ruchu Krystyna Gruszkówna, muz. Ewa Rauch.

Obsada: Galileusz - J. Korzeniowski; Andrzej Sarti - M. Kowalówna, E. Ożana;

Pani Sarti - Z. Piotrowska; Kurator Uniwersytetu w Padwie - M. Kłys; Ludwik

Marsili - R. Wojnicz; Sacredo - E. Rauch; Wirginia - H. Dąbrowska, B. Haska;

Kobieta - B. Nowakowska; Stara Kobieta - J. Heinowa; Marszałek dworu -

M. Kłys; Książę Kosma Medyceusz - J. Heinowa; Matematyk -

M. Harasimowicz; Filozof - E. Ożana; Dama dworu - B. Nowakowska;

Federzoni - M. Michalak; Kardynał Belarmin - E. Ożana; Kardynał Barberini;

Papież - E. Rauch; Kardynał Inwizytor - M. Harasimowicz; Mały mnich -

M. Kłys; Strażnik graniczny - R. Wojnicz; Pisarz - M. Michalak; Chłopiec I -

M. Kowalówna; Chłopiec II - J. Heinowa; Dziewczynka - B. Haska; Śpiewak

Uliczny - M. Harasimowicz; Jego żona - J. Heinowa; Ich dziecko -

M. Kowalówna.

Prem. VI 1959.

 

Teatr Wybrzeże

 

ul. Waryńskiego 26

 

Teatr Miejski Wybrzeże w sezonie 1946/47 przejął budynek przy placu Grunwaldzkim 1 w Gdyni, gdzie mieścił się Teatr Miejski Komedia prowadzony przez Helenę Hałacińską w sezonie 1945/46.

Budynek został zbudowany przez Niemców w czasie II wojny światowej dla teatru wojskowego. W sezonie 1947/48 Teatr Wybrzeże otrzymał salę w Sopocie z przeznaczeniem na scenę kameralną. Budynek ten zbudowany około 1870 roku wymagał remontu. Z tego powodu Teatr Kameralny zainaugurował działalność 15 X 1947 w Gdyni w Domu Marynarza przy Skwerze Kościuszki 12, scenę w Sopocie uruchomiono 15 IV 1948. Jesienią 1948 odremontowano tzw. “sporthalę” w Gdańsku-Wrzeszczu przy rogu ulic Roosevelta i Rokossowskiego i oddano ją Teatrowi Wybrzeże pod nazwą Teatr Wielki. Wówczas przeniesiono główną siedzibę teatru z Gdyni do Gdańska. Ponieważ remontu “sporthali” nie ukończono przed początkiem nowego sezonu, inauguracja sezonu odbyła się 1 X 1948 w sali dawnego Teatru Miejskiego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej 16. Od 1 I 1949 zmieniono nazwę teatru - Miejski Teatr Wybrzeże stał się Państwowym Teatrem Wybrzeże, już w nowej siedzibie w Gdańsku. Scena w Gdyni przyjęła nazwę Teatr Dramatyczny. W V 1955 rozpoczął się trwający do 22 II 1956 remont sali Teatru Wielkiego przy ul. Zwycięstwa (dawniej Rokossowskiego) w Gdańsku, w tym czasie przedstawienia odbywały się w sali WDK we Wrzeszczu, ul. Wajdeloty 13. 9 IX techniczny inspektorat pracy zamknął salę w Sopocie. Od 8 XI 1955 do 16 III 1957 sala Teatru Kameralnego była remontowana, od 17 I 1956 przedstawienia odbywały się w sali Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, ul. Białowiejska 1. Remont wg projektu inżyniera Henryka Cicholewskiego objął adaptację sąsiedniej kamienicy na garderoby i schodów wyjściowych z hallu na ulicę, poszerzenie hallu, wygospodarowanie miejsca na bufet i palarnię, wprowadzenie wentylacji, nowych instalacji ogrzewczych i kanalizacyjnych, zapasowego wyjścia i zwiększenie liczby miejsc na widowni z 272 do 350. Sala przy ul. Rokossowskiego w Gdańsku była użytkowana także przez - powstałe w 1949 roku przy Filharmonii Bałtyckiej - Studio Operowe, a od sezonu 1953/54 przez Operę Bałtycką, powstałą ze Studia. Przy remoncie sal Teatru Wielkiego w Gdańsku i Teatru Kameralnego w Sopocie oddzielono od Opery i Filharmonii Bałtyckiej warsztaty i bazę administracyjno-techniczną Teatru Wybrzeże, przenosząc je do nowego, uzyskanego przez teatr 8 II 1956 roku, gmachu we Wrzeszczu przy ul. Waryńskiego 26. Od 1 V 1956 do budynku przy ul. Waryńskiego przeniesiono siedzibę dyrekcji. Bazę artystyczną na czas remontu przeniesiono do Gdyni. 1 IV 1958 rozpoczął się z kolei remont Teatru Dramatycznego w Gdyni. Przeprowadzono go wg projektu inżyniera Henryka Ciecholewskiego i inżyniera Maciejewskiego opracowanego we współpracy z plastykami Marią Leszczyńską i Barbarą Massalską. Remont objął wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę sceny i widowni, stworzenie sali prób, nowego hallu, palarni, bufetu, zabezpieczenia przeciwpożarowego, poprawienie akustyki. Podczas remontu grano w przerobionej na ten cel sali Prezydium MRN przy ul. Bema. Przebudowę zakończono w VIII 1960 roku, wówczas scenę przy ul. Bema przejął powstający gdyński Teatr Muzyczny.10 IV 1958 Teatr dał pierwsze plenerowe przedstawienie – “Makbeta” pokazano na dziedzińcu zamku w Malborku. Od X 1958 przebudowywano gmach w Gdyni. W tym czasie przedstawienia odbywały się w sali przydzielonej Teatrowi Muzycznemu przy ul. Bema 26 w Gdyni.

Scen : 3 (Teatr Wielki, Gdańsk, ul. Zwycięstwa 15, miejsc 826; Teatr Dramatyczny, Gdynia, pl. Grunwaldzki 1, miejsc 677; Teatr Kameralny, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 39/41, miejsc 350).

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Biliczak dyr., Zygmunt Hübner dyr. art., Walerian Lachnitt kier. lit.

              

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

 Reżyserzy: Teresa Żukowska, Stanisław Milski; w bież. sez. - Zygmunt Hübner, Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Bohdan Korzeniewski, Andrzej Wajda.

 Scenografowie: Janusz Adam Krassowski, Marian Kołodziej; w bież.sez. -   Ali Bunsch, Jan Kosiński, Zofia Żuchowska.

Aktorzy: Anna Chodakowska, Maria Chodecka, Zofia Czerwińska, Bogusława Czosnowska, Aleksandra Darkowska, Mirosława Dubrawska, Anna Dyrka, Alfreda Gamska, Stanisława Gajewska,  Lucyna Has-Legut, Balbina Horska-Bączyńska, Krystyna Jackowska, Teresa Kaczyńska-Bogdańska, Krystyna Łubieńska, Zofia Mayr, Sabina Mielczarek, Hanna Mioduszewska, Maria Nochowicz, Janina Nosarzewska-Adwentowicz, Kira Pepłowska, Helena Płachecka, Anna Rumlowa, Helena Sokołowska, Irena Starkówna, Zdzisław Suknarowski, Kazimiera Szałajska, Irena Trzywdar-Trojecka, Paweł Baldy, Antoni Biliczak, Zbigniew Bogdański, Zbigniew Cybulski,  Stanisław Dąbrowski, Ludwik Dzieniewicz, Edmund Fetting, Antoni Fuzakowski, Marian Gamski, Lech Grzmociński, Antoni Tadeusz Gwiazdowski, Michał Hajduk (inspicjent), Stefan Iżyłowski, Maurycy Janowski, Eliasz Kuziemski (Oparek), Zbigniew Łobodziński, Zdzisław Maklakiewicz, Stanisław Michalski, Ryszard Moskaluk, Mieczysław Nawrocki, Józef Niewęgłowski, Wiesław Ochmański, Lech Pietrasz, Juliusz Przybylski, Tadeusz Rosiński, Otto Riamski-Mayr, Józef Skwierczyński, Gustaw Sielicki, Zdzisław Suknarowski, Kazimierz Talarczyk, Zygmunt Tadeusiak, Gwido Trzywdar-Rakowski, Józef Walewski, Bohdan Wróblewski, Michał Werchowski, Ryszard Wasilewski, Tadeusz Wojtych, Leon Załuga, Zbigniew Zemło; w bież. sez. – Marian Harimowicz, Zygmunt Hübner.

               

REPERTUAR

 

Teatr Wielki

 

PREMIERY

 

1. Jean Giraudoux - NIE BĘDZIE WOJNY TROJAŃSKIEJ (La guerre deTroine n`aura pas liev). Przekł. Bohdan Korzeniewski. Reż. i insc. Bogdan Korzeniewski, muz. Henryk Jabłoński, scen. Janusz Adam Krassowski.

Obsada: Priam - J. Walewski; Hekuba - K. Pepłowska; Hektor - T. Rosiński; Andromaka - M. Dubrawska; Parys - E. Fetting; Helena - K. Łubieńska; Kasandra - B. Czosnowska; Troilus - W. Ochmański; Mała Poliksena - T. Kaczyńska; Ulisses - T. Gwiazdowski; Ojaks - S. Michalski; Demokos - S. Dąbrowski; Geometra - T. Wojtych; Buzyrys - J. Niewęgłowski; Sternik - A. Biliczak, Z. Bogdański; Olpides - J. Przybylski; Starzec pierwszy - M. Werchowski; Starzec drugi - M. Nawrocki; Starzec trzeci - O. Riamski; Żołnierz pierwszy - Z. Zemło; Żołnierz drugi - G. Sielicki; Iryda - A. Darkowska; Pokój - L.Pietrasz.

Prem. 1 X 58, 37x (8 589).

 

2.Fiodor Dostojewski - ZBRODNIA I KARA (Priestuplenije i nakazanije). Przekł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. Adapt. Zygmunt Hübner i Zofia Szczygielska. Reż. Zygmunt Hübner, scen. Ali Bunsch, oprac. akust. Edmund Orent.

Obsada: Raskolnikow - E. Fetting; Anastazja - M. Nochowicz; Alona Iwanowna -H. Płachecka, H. Sokołowska; Sonia - T. Kaczyńska; Marmieładow - K. Talarczyk; Barman - G. Sielicki; Student - Z. Tadeusiak; Oficer - Z. Zemło; Handlarz - M. Werchowski; Hadlarka - B. Horska; Lizawieta - S. Mielczarek; Koch - M. Nawrocki; Piestriakow - L. Pietrasz; Mikołaj - L. Grzmociński; Człowiek spod ziemi - J. Skwierczyński; Stróż z domu Raskolnikowa - L. Załuga; Urzędnik policyjny - Z. Zemło; Zamiotow - W. Ochmański; Porucznik Proch -P. Baldy; Lawiza - I. Trojecka; Nikodem Fomicz - J. Niewęgłowski; Razumichin -Z. Bogdański; Zosimow - Z. Suknarowski; Prostytutka - S. Mielczarek; Malarz -J. Walewski; Stróż w domu Alony - M. Werchowski; Baba - B. Horska; Porfiry -T. Gwiazdwoski; Mężczyzna - L. Załuga; Kobieta - I. Trojecka; Przechodzień - ***.

Prem. 6 XII 58, 38x (12 556)

 

3. Juliusz Słowacki - KORDIAN. Insc. i reż. Teresa Żukowska, scen. Jan Kosiński, kost. Marian Kołodziej, muz. Augustyn Bloch.

Obsada: Pierwsza osoba prologu - K. Talarczyk; Druga osoba prologu -S. Michalski; Czarownica - S. Mielczarek; Szatan - L. Grzmociński; Astaroth –l . Pietrasz; Gehenna - S. Dąbrowski; Mefistofeles - Z. Maklakiewicz; Diabeł I -B. Wróblewski; Diabeł II - E. Fetting; Anioł – Z. Mayr; Archanioł - I. Starkówna; Kordian - M. Gamski, T. Rosiński, Grzegorz - G. Trzywdar-Rakowski; Laura -B. Czosnowska; Dozorca w James Parku - S. Dąbrowski; Violetta - K. Łubieńska; Szwajcar - R. Moskaluk; Papież - A. Fuzakowski; Papuga - Z. Czerwińska; Młodzieniec I - L. Pietrasz; Młodzienie II - Z. Tadeusiak; Szewc - L. Załuga; Żołnierz - A. Biliczak; Szlachcic - M. Werchowski; Garbaty elegant - R. Moskaluk; Pierwszy z ludu - L. Grzmociński; Drugi z ludu - S. Dąbrowski; Stojacy na kolumnie - B. Wróblewski; Nieznajomy - S. Michalski; Car -Z. Suknarowski; Prezes - K. Talarczyk; Ksiądz - M. Harasimowicz; Starzec -J. Skwierczyński; Spiskowi - A. Biliczak, S. Dąbrowski, L. Grzmociński, M. Hajduk, Z. Maklakiewicz, S. Michalski, R. Moskaluk, L. Pietrasz, Z. Tadeusiak, M. Werchowski, B. Wróblewski, L. Załuga; Imaginacja - M. Chodecka; Strach -Z. Czerwińska; Widmo - R. Moskaluk; Diabeł - Z. Maklakiewicz; Doktor - E. Fetting; Dozorca szpitala wariatów - M. Nawrocki; Pierwszy wariat -B. Wróblewski; Drugi wariat - Z. Maklakiewicz; Wielki Książę - P. Baldy, Z. Bogdański; Kuruta - Z. Bogdański, P. Baldy; Ksiądz zakonny - L. Załuga; Oficer -M. Gamski, T. Rosiński.

Prem. 21 III 59, 40x (23 828).

 

4. Michael Vincente Gazzo - KAPELUSZ PEŁEN DESZCZU (A Hat Full of Rain). Przekł. Kazimierz Piotrowski. Reż. i scen. Andrzej Wajda, kost. Zofia Żuchowska.

Obsada: John Pope senior - A. Fuzakowski; Johnny Pope - Z. Cybulski; Celia Pope - M. Dubrawska; “Matka” - Z. Maklakiewicz; Apples - Z. Tadeusiak, L. Załuga; Chuch - L. Załuga, Z. Tadeusiak; Polo Pope - E. Fetting.

Prem. 2 V 59 (sc.Gdynia), 135x (73 067).

 

 5. Gaston de Caillavet, Robert de Flers, Emanuel Arene – KRÓL (Le Roi). Reż. Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, scen. Janusz Adam Krassowski, muz. Zdzisław Maklakiewicz.

Obsada: Jan IV - Z. Maklakiewicz; Boudier - T. Gwiazdowski; Marta - L. Has; Zuzanna - K. Łubieńska; Rivelot - R. Moskaluk; Margrabia de Chamarande -L. Dzieniewicz; Margrabina de Chamarande - H. Płachecka; Jakub - T. Rosiński; Blond - S. Dąbrowski; T. Wojtych; Teresa Marnix - K. Pepłowska; Żorżetta -B. Czosnowska; Franciszka - S. Mielczarek; Belorrain - B. Wróblewski; Cormeau -L. Grzmociński; Gabrier - A. Fuzakowski; Prezydent Senatu - G. Trzywdar-Rakowski; Cruchot - G. Sielicki; Wynajęty burgrabia - M. Werchowski; Aniela -K. Jackowska, H. Mioduszewska; Piotr,oraz lokaj Boudiera - S. Michalski; Pan Pingot - O. Riamski; Pani Pingot - K. Szałajska; Lasoir - S. Dąbrowski, T. Wojtych; Pani Lasoir - I. Trojecka; Generał - J. Walewski; Jego żona -I. Starkówna; Prezes Komitetu Wyborczego - J. Skwierczyński; Adiutant Króla Jana IV - S. Iżyłowski; Prefekt - Z. Zemło.

Prem. 15 VIII 59, 34x (12 534).

 

Teatr Kameralny

 

PREMIERY

 

6.James Matthew Barrie - NIEPORÓWNANY CRICHTON (The Admirable Crichton). Przekł. Adam Tarn. Reż. Stanisław Milski, scen. Marian Kołodziej, współ. dramat. Walerian Lachnitt.

Obsada: Hrabina Brocklehurst - A. Chodakowska; Agata - H. Dyrka; Monsieur Fleury - L. Dzieniewicz; Miss Parkins - S. Gajewska; Mademoiselle Jeanne -A. Gamska; John Treherne - M. Gamski; Crichton - L. Grzmociński; Mary - L. Has; Nosia - K. Jackowska; Katarzyna - Z. Mayr; Miss Simmons – A. Rumlowa; Lord Blocklehurst - Z. Tadeusiak; Lord Loam - K. Talarczyk; Mister Tompsett -R. Wasilewski; Ernest Woolley - B. Wróblewski; Głos - Z. Maklakiewicz.

Prem. 14 X 58, 36x (10 289).

 

7.Jerzy Broszkiewicz - JONASZ I BŁAZEN. Reż. Zbigniew Cybulski, Bogumil Kobiela, scen. Janusz Adam Krassowski, muz. Zdzisław Maklakiewicz.

Obsada: Król Filon XV - A. Biliczak; Królowa Laura – A. Chodakowska; Minister - Z. Maklakiewicz; Hrabina Joanna - K. Pepłowska; Adiutant -B. Wróblewski; Hrabianka Barbara - K. Łubieńska; Błazen Filut - T. Wojtych; Profesor Jonasz - S. Dąbrowski; Piastunka Agata - Z. Czerwińska; Ogrodnik Zenobiusz - R. Moskaluk; Subretka Teresa - L. Has; Agent - S. Michalski; Poseł -L. Dzieniewicz.

Prem. 7 XII 58, 61x (16 554).

 

8.Konstanty Ildefons Gałczyński - KAWA DLA ANIOŁÓW. Reż. zespołowa, scen. Janusz Adam Krassowski, muz. Janusz Hajdun.

Obsada: M. Gamski, K. Talarczyk, T. Rosiński, B. Czosnowska, M. Dubrawska.

Prem. 2 I 59, 33x (6 090).

 

9. Elmer Rice - MASZYNA DO LICZENIA (The Adding Maschine). Przekł. Zofia i Lucjan Porębscy. Reż. Stanisław Milski, scen. Janusz Adam Krassowski.

Obsada: Pan Zero - T. Gwiazdowski; Pani Zero - M. Nochowicz; Daisy Devore -M. Dubrawska; Szef - L. Dzieniewicz; Judy O`Grady - K. Jackowska; Mlody mężczyzna - W. Ochmański; Shrdlu - T. Wojtych; Porucznik Karol – Z. Hübner; Pan Jeden - M. Janowski; Pani Jeden - I. Trojecka; Pan Dwa - W. Ochmański; Pani Dwa - B. Horska; Pan Trzy - G. Sielicki; Pani Trzy – H. Płachecka; Pan Cztery -Z. Zemło; Pan Pięć - O. Riamski; Pani Pięć - K. Szałajska; Policjant - J. Walewski; Joe - Z. Zemło; Głowa - J. Walewski.

Prem. 13 II 59, 29x (3 671).

 

10. Robert Mallet - GRA O PIĘĆ MINUT (L’Equipage au complet). Przekł. Jerzy Lisowski. Reż. Zygmunt Hübner, scen. Janusz Krassowski, konsult. fachowa  kpt. marynarki Tadeusz Borysiewicz.

Obsada: Bradley - W. Ochmański; Patson - T. Gwiazdowski; Bosman -J. Walewski; Dowódca okrętu - E. Kuziemski; Oficer tłumacz - B. Wróblewski; Pierwszy jeniec - T. Wojtych; Drugi jeniec - ***; Zastępca dowódcy - Z. Hübner; Lekarz - L. Dzieniewicz; Sanitariusz - G. Sielicki; Kapelan - Z. Zemło.

Prem. 17 IV 59, 49x (9 339).  

 

 11.William Shakespeare - POSKROMIENIE ZŁOŚNICY (The Taming of a Screw). Przekł. Józef Paszkowski. Reż. Teresa Żukowska, scen. Janusz Adam Krassowski, muz. Zdzisław Maklakiewicz.

Obsada: Baptysta - A. Biliczak; Wincencjusz - Z. Suknarowski; Lucencjusz - M. Gamski; Petrucchio - S. Michalski; Gremio - S. Dąbrowski; Hortensjusz – T . Rosiński; Biondello - Z. Bogdański; Tranio - L. Grzmociński; Grumio - K. Talarczyk; Kurtys - L. Pietrasz; Kupiec - P. Baldy; Katarzyna - B. Czosnowska; Bianka - T. Kaczyńska; Pani Dorota - Z. Czerwińska; Krawiec - R. Moskaluk; Służący - M. Werchowski; Modniarka - K. Szołajska; Policjant - ***. Służba.

Prem. 30 V 59, 60x (20 451).

 

12.Franciszek Hrubin - SIERPNIOWA NIEDZIELA (Srpnova nedele). Przekł. M. Basaj, B. Kajdy. Reż. Stanisław Milski, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: Wiera Miksowa - A. Chodakowska; Zuza - Z. Czerwińska, T. Kaczyńska; Alfred Morak - E. Kuziemski; Pani Vachowa - M. Nochowicz;  Pan Vach -K. Talarczyk; Poczmistrz - L. Załuga; Jurek - Z. Bogdański; Mila - Z. Czerwińska; Hanka - Z. Mayr; Wieśniak - P. Baldy; Muzykant - M. Nawrocki; Wieśniaczka - B. Horska; Chłopiec - ***.

Prem. 10 VIII 59, 24x (5 832).

 

 

Teatr Lalki i Aktora “Miniatura”

 

ul. Grunwaldzka 16

 

Od 1 X 1958 w ramach decentralizacji podporządkowany WRN w Gdańsku. Budynek przedwojenny, już przed 1945 mieszczący salę widowiskową.

Scen: 1 (ul. Grunwaldzka 16, miejsc 250).

 

KIEROWNICTWO

 

Ali Bunsch dyr. i kier. art., Lech Bądkowski kier. lit., Józef Grzesik kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Natalia Gołębska; w bież. sez. – Ali Bunsch, Henryk Zalesiński.

Scenografowie: Ali Bunsch; w bież. sez. – Helena Niedźwiedzka.

Aktorzy: Zofia Kuczyńska, Bogna Nowakówna, Zofia Oleszek, Halina Otremba, Teresa Siemaszko, Józefina Unczur, Wanda Ziółkowska, Zdzisław Borowiak, Edmund Burczyk, Andrzej Schneider, Grzegorz Splitt, Bogusław Wieczorek, Henryk Zalesiński.

Zespół pomocniczy: Anatol Pańko, Maciej Orłowski, Janina Gliszewska, Aleksander Skowroński, Ryszard Jaśniewicz, Urszula Dreżewska.

Muzycy: Zdzisława Brzozowska, Tytus Burczyk, Jerzy Partyka.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Hanna Januszewska - BIWAK Z PRZYŚPIEWKAMI. Insc. Natalia Gołębska, Ali Bunsch, reż. Natalia Gołębska, scen. Ali Bunsch, muz. Jerzy Dobrzański, choreogr. Barbara Tomaszewska.

Obsada: Dziewczęta - Z. Oleszek, B. Nowakówna; Huzarzy - H. Zalesiński, Z. Borowiak, M. Orłowski. Małgorzatka: Małgorzatka, Klara - Z. Oleszek; Ciotka Karolina, Kupidynek - B. Nowakówna; Anzelm - H. Zalesiński. Kogut: Złoty Kogut - B. Nowakówna; Król - H. Zalesiński; Królewna - Z. Oleszek; Sędziowie - Z. Borowiak, M. Orłowski; Żołnierze, Rycerz - Z. Borowiak. Kot co faję kurzy: Kot, Toreador Estornudo - Z. Borowiak; Kotka Gatilla - Z. Oleszek; Byk Aspero - M. Orłowski. Walc panny Ludwiki: Ludwika - Z. Oleszek; Gruba Tekla - B. Nowakówna; Major- H. Zalesiński; oraz przy fortepianie J. Grzesik, T. Burczyk.

Praprem. 25 X 58.

 

2. Rudyard Kipling - TAKIE SOBIE BAJECZKI. Adapt. Stanisława Sznaper-Zakrzewska. Reż. i scen. Ali Bunsch, muz. Józef Grzesik.

Obsada: Cz. I - O starym jegomościu Kangurze: Kangur, Pies Dingo - B. Wieczorek; Mały, Średni i Gruby Bożek - Z. Oleszek. Cz. II - O Kocie który chadzał własnymi drogami: Dzika Kobieta, Dziki Kot -Z. Oleszek; Dzicy: Mężczyzna, Pies, Koń, Krowa oraz Dziecko i Nietoperz - B. Wieczorek.

Prem. 26 XII 58.

 

3. Bolesław Leśmian - PIĘKNA PARYSADA. Adapt. Natalia Gołębska. Insc. Natalia Gołębska, Ali Bunsch, reż. Natalia Gołębska, scen. Ali Bunsch, muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: Parysada - B. Nowakówna; Arimardan - A. Schneider; Wirata, Ptak Bulbulezar, Poeta - Z. Borowiak; Amineh, Papuga zielona - J. Gliszewska; Derwisz, Władca Pustyni - E. Burczyk; Dżanguli, Sowa Ullu - U. Dreżewska; Papuga złocista, Apsara Maszkara, Władca Palmowej Oazy - J. Unczur; Papuga błękitna, Włóczyzmora - H. Otremba; Tygrys Czitranga, czarny Wąż, Władca Czarnego Lądu - M. Orłowski;

Prem. 26 XII 58.

 

4. Samuel Marszak - ŻOŁNIERZ I BIEDA (Goria bojatsa - sczastia nie widat’). Przekł. Henryk Jurkowski. Reż. Henryk Zalesiński, scen. Ali Bunsch, Helena Niedźwiedzka, muz. Józef Grzesik.

Obsada: Żołnierz Tarabanow, Rozbójnik I - G. Splitt; Drwal, Królewicz - A. Skowroński; Nastka - T. Siemaszko; Car, Rozbójnik II - A. Pańko; Carewna, Bieda - Z. Kuczyńska; Generał - R. Jaśniewicz; Kupiec Pocełujew, Żołnierz Fiodorowicz - H. Zalesiński.

Prem. 4 III 59.

 

5. Bolesław Leśmian - CUDOWNA LAMPA ALADYNA. Adapt. Jan Dorman. Reż. i scen. Ali Bunsch, il. muz. Wanda Dubanowicz.

Obsada: Roeoender, cień Roeoendra – A. Schneider; Aladyn – H. Otremba; Maruda, Hetti – Z. Kuczyńska; Badrul – T. Siemaszko; Sułtan – B. Wieczorek; Wezyr – G. Splitt; Karmin, Złoty Duch Pierścienia, Duch Lampy – E. Burczyk; oraz J. Partyka (fortepian).

Prem. 12 VII 59.

 

6. Lech Bądkowski - ZAKLĘTA KRÓLEWIANKA. Insc. Natalia Gołębska, Ali Bunsch, reż. Natalia Gołębska, scen. Ali Bunsch, muz. Józef Grzesik.

Obsada: Sławina – Z. Oleszek; Drzón – R. Jaśniewicz; Zła Pani - J. Unczur; Kompur, Słoneczny lekarz, Znakomity lekarz, Cudowny lekarz – H. Zalesiński; Rycerz I, II, III – A. Skowroński; oraz Z. Brzozowska (fortepian).

Prem. 17 VII 59.

 

Gdynia

 

Teatr Muzyczny

 

ul. Bema 26

 

Teatr powołano decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku jako teatr operetkowy. Rozpoczął działalność 18 V 1958 w sali Domu Kultury w Gdańsku-Nowym Porcie. W III 1959 teatr otrzymał jako siedzibę tymczasową świetlicę Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni przy ul. Bema 26. Oficjalnie nosił nazwę Teatr Muzyczny w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

Scen: 1 (Gdynia, ul. Bema 26, miejsc 432).

 

KIEROWNICTWO

 

Wacław Śniady dyr. nacz. i kier.art.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

Franz von Suppe – PIĘKNA GALATEA (Die Schöne Galethee). Libr. Poly Henrion. Przekł. Klemens Białek. Insc. i reż. Danuta Baduszkowa, scen. Bolesław Kamykowski, teksty śpiew. K. Chudowolska.

Prem. 11 III 59.  

 

Gliwice

 

Operetka Śląska

 

ul. Nowy Świat 55/57

 

Operetka Śląska rozpoczęła działalność jako druga scena Opery Śląskiej w Bytomiu w X 1952 w odrębnym zespołem artystycznym. Od 1 X 1955 usamodzielniła się. W X 1957 uruchomiono drugą scenę Operetki – w Chorzowie pod nazwą Komedia Muzyczna, siedzibę dano jej w wybudowanym w 1936 roku gmachu Teatru Robotniczego przy ul. Sienkiewicza. Pierwsze przedstawienie odbyło się 26 X 57 – był to Król włóczęgów. Pierwszą samodzielną premierą nowej sceny byli Rozbitkowie z Kalypso.

Scen: 2 (Operetka Śląska, Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, miejsc 776; Komedia Muzyczna, Chorzów, ul. Sienkiewicza 5).

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysła Teliszewski dyr. nacz., Michał Ślaski kier. art., Jerzy Zarzycki kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irma Czaykowska; w bież.  sez. - Zbigniew Sawan, Michał Ślaski, Witold Zdzitowiecki.

Scenografowie:Jerzy Kłosowski; w bież. sez. - Tadeusz Gryglewski, Stefan Janasik.

Choreografowie: Ryszard Podeszwicki; w bież. sez. - Stanisław Miszczyk,  Stanisława Stanisławska.

Śpiewacy: Maria Artykiewicz,  Maria Ermow, Maria Gabrielli, Małgorzata Górska-Derdzianka, Ada Kalińska, Marina Konarska, Janina Krzywoszewska, Barbara Kwaskowska, Teresa Malc, Łucja Nazan-Sillich, Barbara Nieżychowska, Jadwiga Omiljanowska, Maryla Pączyńska, Maria Polakowa, Wanda Polańska, Irena Romańska, Renata Sofronow, Jadwiga Szymańska, Olga Szamborowska, Genowefa Wieczorek, Leokadia Zienko, Piotr Ćwiękalik, Andrzej Górski, Franciszek Hollikowski, Alfred jarosz, Marian Kobielski, Adam Kopciuszewski, Ludwik Kopszywa, Witold Michelski, Janusz Nowicki, Eugeniusz Nowowiejski, Józef Orawiec, Janusz Popławski, Zygmunt Pronobis, Stanisław Ptak, Jan Rowiński, Henryk Rucki, Aleksander Sawin, Henryk Trojanowski, Konstanty Wiśniewski,  Ryszard Wojtkowski, Antoni Wolny; w bież. sez.- Michał Ślaski.

Tancerze-soliści: Krystyna Matejko, Józef Kacamon.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Johann Strauss - BARON CYGAŃSKI (Zigeunerbaron). Kier. muz. Jerzy Sillich, insc. i reż. Michał Ślaski, scen. Tadeusz Gryglewski, choreogr. Stanisław Miszczyk.

Obsada: Sandor Barinkay - L. Koprzywa, M. Ślaski, H. Trojanowski; Saffi -M. Ermow, T. Malc, W. Polańska; Koloman Żupan - A. Górski, W. Michelski, A. Wolny; Czipra - A. Kalińska, B. Nieżychowska, Ł. Nazari-Silich; Arsena -M. Pączyńska, J. Szymańska; Mairabella - M. Derdzianka, J. Krzywoszewska, M. Polakowa; Ottokar - A. Jarosz, R. Wojtkowski; Homonay - Z. Pronobis, H. Rucki; Cernero - J. Orawiec, J. Rowiński; Schwindel - T. Molski; Pali -S. Kosmowski; oraz R. Sofronow, K. Matejko, Walerian Eichhorn (art. chóru), Mikołaj  Jaśkiewicz (art. chóru), Bolesław Wilczek (art. chóru), Józef Wyrwalec (art. chóru).

Prem. 21 II 59, 156x.

 

2. . Zbigniew Lipczyński  - BIAŁA WILCZYCA. Libr. Jerzy Fitio, Zbigniew Lipczyński. Insc. i reż. Witold Zdzitowiecki, scen. Stefan Janasik,  choreogr. Stanisława Stanisławska, kier. muz. Zbigniew Lipczyński.

Obsada: MacAllwers - J. Popławski; Honorata - M. Konarska, L. Zienko; Clark -L. Koprzywa, J. Nowicki, M. Ślaski; Pitt Dudley - P. Ćwiękalik; Fanny -M. Gabrielli, J. Szymańska; Ellen - R. Sofronow; Sammy - A. Sawin; White -A. Kopciuszewski; Parker - J. Orawiec; Wollbrom - A. Górski; Szary Wilk -Z. Pronobis; Deen – M. Kobielski, R. Wojtkowski; Sati - Biała Wilczyca - M. Artykiewicz, T. Malc, W. Polańska; Maya - M. Polakowa; Patrick - A. Wolny; Żółty Dziób - Konrad Tomica (art. chóru); Gibs - T. Molski; Clips - S. Kosmowski, A. Jarosz; Dobroczynna Paniusia - J. Krzywoszewska, Elżbieta Kaliwoczek (art. chóru). Solo baletowe:  K. Matejko, J. Kacamon.

Prem. 24 V 59, 100x.

 

3. Bożena Brzezińska - ZACZĘŁO SIĘ W BANKU wg komedii Laszlo Fodora Mysz Kościelna (A templom egere). Przekł. Józef Bogen, Teofil Trzciński. Adapt. i teksty piosenek Henryka Minnicka, muz. Bożena Brzezińska, reż. Irma Czaykowska, kier. muz. A.Popiałkiewicz, scen. Jerzy Kłosowski.

Obsada: Zuzia Sachs - M. Konarska, L. Zienko; Ola Frey - I. Romańska; Baron Tomasz Ulrich - J. Nowicki, M. Ślaski; Franciszek Ulrich - M. Kobielski; Hrabia Sternheim - F. Hollikowski; Schintzel - P. Ćwiękalik; Kwapil - A. Górski, K. Wiśniewski.

Prem. 8 XII 58, 117x.

 

4. Jakub Offenbach - JADZIA WDOWA. Libr. Ryszard Ruszkowski, Julian Tuwim. 

Reż. Zbigniew Sawan, kier. muz. Antoni Popiałkiewicz, scen. Jerzy Kłosowski, choreogr. Ryszard Podeszwicki, dyryg. Antoni Popiałkiewicz.

Obsada: Jadzia - M. Artykiewicz; Adolf - J. Nowicki; Barbara - M. Gabrielli; Krzysztof - J. Popławski; Melania - O. Szamborowska; Mieczysław - A. Górski; Bolesław - R. Wojtkowski; Hortensja - M. Polakowa; Eufemia -J. Krzywoszewska; Feliks - A. Sawin; Gawałecki - F. Hollikowski, W. Michelski; Licki - K. Wiśniewski; Koss - T. Molski; Piszczalski - J. Rowiński, H. Rucki; Basiński - M. Kobielski, H. Rucki; Antosia - R. Sofronow, B. Kwaskowska; Józef - P. Ćwiękalik; Kucharz - A. Kopciuszewski.

Prem. 21 III 59, 35x.

 

Gniezno

 

Teatr im. Aleksandra Fredry

 

 ul. Chrobrego 32

 

Gmach zbudowany w 1928 jako kino-teatr, w 1942 adaptowany dla teatru. W latach 1946-49 działał jako Teatr Miejski. Upaństwowiony 1 XII 1949  przyjął nazwę Państwowy Teatr w Gnieźnie. Obecną nazwę nosi od 1 III 1955.  

Scen: 1 (ul. Chrobrego 32, miejsc ok. 700)

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Eugeniusz Aniszczenko dyr.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

           

Reżyserzy: w bież. sez.- Elwira Brodowicz-Turska, Maria Deskur, Halina Łuszczewska, Krystyna Tyszarska, Teresa Żukowska, Eugeniusz Aniszczenko, Zbigniew Kopalko, Andrzej Wierusz-Łubieniewski..

Scenografowie: Krystyna Zachwatowicz; w bież sez. - Teresa Roszkowska,

Halina Różewicz, Jerzy Feldmann, Roman Feniuk, Józef Kaliszan,

Hieronim Mikołajczak.

Choreografowie: w bież. sez.-  Marcela Hildebrandt-Pruska.

Aktorzy: Maria Bakka-Feniuk, Janina Chachulska-Jankowska, Krystyna Demska, Maria Deskur,

Helena Drzewiecka, Aleksandra Grzędzianka-Chamiec, Joanna Jarzębska,      Walentyna Lisowska, Barbara Łaska, Irena Łęcka-Sabara, Halina Łuszczewska, Krystyna Niemczyk, Danuta Nowak-Ambroż, Jadwiga Relska, Krystyna Rutkowska, Eugenia Skorna, Leokadia Szajda, Jan Bajer-Barski, Sylwester Banaszek (inspicjent), Bohdan Gierszanin, Tadeusz Gochna, Włodzimierz Górny, Jan Markiewicz, Hieronim Mikołajczak, Włodzimierz Panasiewicz, Edmund Pniewski, Stanisław Sparażyński, Władysław Szypulski, Andrzej Wierusz-Łubieniewski.

Pomocniczy zespół aktorski: Edmund [Derengowski] Derski, Jerzy Głębowski, Zbigniew Kłopocki, Henryk Łopusiewicz, Janina Matuszak, Władysław Przybylski, Piotr Wypart.

               

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Fredro - CIOTUNIA. Reż. Halina Łuszczewska,scen. Krystyna Zachwatowicz, muz. Jerzy Młodziejowski.

Obsada: Alina - A. Grzędzianka; Flora - D. Nowak; Edmund - S. Sparażyński; Zdzisław - E. Derski; Szambelan - A. Łubieniewski.

Prem. 28 IX 58, 38x.

                

2. Helena Bychowska - CUDOWNY KWIAT. Reż. Andrzej Wierusz-Łubieniewski, scen.  Halina Różewicz.

Obsada: A. Grzędzianka, H. Łuszczewska, L. Szajda, E. Derski, A. Łubieniewski, S. Sparażyński, P. Wypart.

Prem. 8 X 58, 24x.

              

3. Roman Niewiarowicz - I CO Z TAKIM ROBIĆ. Reż. Eugeniusz Aniszczenko, scen. Roman Feniuk.

Obsada : Lili – M. Bakka, W. Lisowska ; Robert – Z. Kłopocki.

 Prem. 3 XI 58, 77x.

                             

 4. Leon Schiller - PASTORAŁKA. Reż. Teresa Żukowska, scen. Krystyna

Zachwatowicz, muz. Leon Schiller, Jan Maklakiewicz.

 Obsada: Maria - J. Jarzębska; Joseph - J. Markiewicz; Archanioł Michał - B. Gierszanin; Archanioł Gabriel - M. Deskur; Aniołowie - I. Łęcka; J. Jankowska, K. Rutkowska, B. Łaska, Prologus i Adam - T. Gochna; Ewa -I. Łęcka, J. Jankowska; Kacper - E. Pniewski; Melcher - W. Panasiewicz; Baltazar - W. Górny ; Herod - T. Gochna; Herodowa - H.Drzewiecka;  Feldmarszałek i Chłop i Osioł - H. Mikołajczak; Pachoł I - H. Łopusiewicz;    Pachoł II - S. Banaszak; Chłopka - K. Rutkowska; Szlachcic -W. Szypulski; Karczmarka - H. Drzewiecka; Żydek - B. Gierszanin; Rabin -W. Szypulski; Śmierć - M. Deskur; Diabeł – K. Niemczyk; Wół - B. Gierszanin; Turoń - W. Górny; Korydon - T. Gochna; Maścibrzuch - J. Głębowski; Chleburad - E. Pniewski; Dameta -W. Górny; Bardos - W. Przybylski; Ryczywół - W. Panasiewicz; Pasterze - H. Łopusiewicz, S. Banaszak.

 Prem. 26 XII 58, 35x.

               

 5. Kazimiera Jeżewska - KRÓLOWA ŚNIEGU wg Hansa Christiana Andersena.    

 Reż. zespołowa, scen. Hieronim Mikołajczak, muz. Jan Maklakiewicz, choreogr.  

 Krystyna Niemczyk.

Obsada: Bajkopisarz - T. Gochna; Gerda - J. Jankowska; Kaj - J. Jarzębska; Królowa Śniegu – Chrystian – K. Niemczyk; Wróżka - M. Deskur; Książę -H. Łopusiewicz;Księżniczka - B. Łaska; Stara Rozbójnica - H. Drzewiecka; Rozbójniczka - K. Niemczyk; Finka - J. Relska; Kruk - W. Przybylski; Oswojona wrona  - K. Rutkowska; Ren - T. Gochna; Zbójca I - A. Gierszanin; Zbójca II -W. Górny; Zbójca III - S. Banaszak; Zbójca IV - J. Głębowski; Chłopiec I -W. Górny; Chłopiec II - J. Głębowski; Śnieżynka - K. Niemczyk.

Prem. 1 I 59, 21x.

         

6. Nicola Manzari - NASZE KOCHANE DZIATKI (I nostri cari bambini). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż.  Elwira Brodowicz-Turska, scen.  Jerzy Feldmann.

 Obsada: Marilda - I. Łęcka; Riri - W. Górny; Marek - W. Przybylski; Gracja -  J. Jarzębska; Prezes Sądu - J. Markiewicz; Julia - B. Łaska.

Prem. 15 III 59, 58x.

               

7. Juliusz Słowacki - FANTAZY. Reż. Krystyna Tyszarska, kost. Teresa Roszkowska, dek. Jerzy Feldmann.

 Obsada: Hrabia Respekt - A. Wierusz-Łubieniewski; Hrabina Respektowa -E. Skorna; Stella - K. Rutkowska; Dianna - J. Jankowska; Hrabia Fantazy Dafnicki - W. Panasiewicz; Rzecznicki - E. Derski; Hrabina Idalia - W. Lisowska; Ksiądz Loga - W. Szypulski; Wołdemar Hawryłowicz - S. Sparażyński, T. Gochna; Jan - T. Gochna, S. Sparażyński; Kajetan - S. Banaszak;  Helenka - L. Szajda; Kałmuk - *** .

Prem. 12 IV 59, 34x.

 

8. Stanisław Płonka - Fiszer, Walery Jastrzębiec - CZERWONY KAPTUREK.

Reż. Eugeniusz Aniszczenko, scen. Józef Kaliszan, muz. Kamil Waberski.

Obsada: Czerwony Kapturek - D. Nowak, K. Demska; Matka - M. Deskur; Babcia - H. Łuszczewska; Gajowy - B. Gierszanin; Wilk - J. Głębowski; H. Łopusiewicz; Zajączek - K. Niemczyk.

Prem. 19 IV 59, 36x.

 

 9.Michał Bałucki - KLUB KAWALERÓW. Reż. Zbigniew Kopalko, scen. Jerzy Feldmann, choreogr.  Marcela Hildebrandt-Pruska, muz. Lanner, Jacques Offenbach, Maklakiewicz i inni, w intermediach piosenki Tadeusza Boya-Żeleńskiego z “Zielonego Balonika”.

Obsada: Mirska - W. Lisowska, I. Łęcka; Marysia – J .Jarzębska; Jadwiga   Ochotnicka - A. Grzędzianka; Pelagia Dziurdziulińska - H. Łuszczewska; Sobniewski - W. Szypulski; Wygodnicki - W. Przybylski; Nieśmiałowski -T. Gochna, P. Wypart; Motyliński - W. Panasiewicz; Władysław Topolnicki -  W. Górny; Piorunowicz - B. Gierszanin; Mina - K. Niemczyk; Antoś - S. Banaszak;   Ignacy - P. Wypart, T. Gochna.

Prem. 14 VI 59,  69x.

                 

10. Aleksander Fredro - DAMY I HUZARY. Reż. Maria Deskur,  scen. RomanFeniuk.

Obsada: Major - A.Wierusz-Łubieniewski; Rotmistrz - S. Sparażyński; Edmund - H. Łopusiewicz, Z. Kłopocki; Kapelan - J. Markiewicz; Pani Orgonowa - E. Skorna; Pani Dyndalska - H. Drzewiecka; Panna Aniela - D. Nowak; Zofia - K. Rutkowska; Józia - B. Łaska; Zuzia - L. Szajda; Fruzia - K. Demska; Grzegorz - E.  Derengowski; Rembo - J. Głębowski.

Prem. 27 VI 59, 57x.

 

Grudziądz

 

Teatr Popularny

 

ul. 15 Grudnia 19

 

Budowę gmachu rozpoczęli Niemcy . Ukończono w 1948r. Do 1955 użytkowany był przez zespoły amatorskie, także występy zespołów obcych.1 I 1955 przeniesiono na stałe do Grudziądza Zespół Pomorskiego Teatru Młodego Widza z Bydgoszczy. Otwarcie teatru w nowej siedzibie nastapiło 3 IV 1955 pn.Teatr Popularny. 1 I 1957 teatr, dotychczas subwencjonowany, upaństwowiono.

Scen: 1 (ul. 15 grudnia 19, miejsc 560).

 

KIEROWNICTWO    

 

Feliks Kłodziński dyr., Tadeusz Kozłowski, Eugeniusz Poreda (od 1 IV 59) kier. art., Andrzej Baszkowski kier. lit.

                

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Irma Gulska, Jolanta Skubniewska, Tadeusz Kozłowski, Eugeniusz   Poreda.

Scenografowie: w bież. sez. -  Ewa Nahlik, Leon Grajewski.

Choreografowie: w bież. sez. - Maria Szczęsna, Władysław Cichoracki, Józef Marciniak.

Aktorzy: Stanisława Ćwik-Wołoszyn, Barbara Drogorób, Ewa Ekwińska, Nina Ogińska [Wiktoria Felczyńska], Wanda Węsław-Idzińska, Grażyna Juchniewicz, Mirosława Leśniowska, Kazimiera Rőhring, Danuta Rymarska, Maria Szczęsna, Janina Teleżyńska, Alina Wąsowicz, Jerzy Banasiński, Antoni Chętko-Chęciński, Marek  Idziński, Bogusław Jerke, Leon Łabędzki, Zbigniew Kawiecki, Edward Mączewski-Kozłowski, Eugeniusz Nowakowski, Tadeusz Rőhring, Paweł Tomaszewski, Zdzisław Tymke, Eugeniusz Wałaszek, Kazimierz Woźniak .

                

REPERTUAR

 

PREMIERY

                

1. Johhan Wolfgang Goethe - GRZESZNE NIEWINIĄTKO (Die Mitschuldigen). Przekł. Tadeusz Krystyn. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Leon Grajewski, muz. Grzegorz Kardaś, choreogr. Maria Szczęsna.

Obsada: Gospodarz - E. Wałaszek; Zofia - D. Rymarska; Söller - A. Chęciński; Alcest - T. Kozłowski, K. Woźniak; Kelner - E. Mączewski.

Prem. 18 XI 58.

 

2. Leon Schiller - PASTORAŁKA. Insc. i reż. Tadeusz Kozłowski, dek. Leon Grajewski, kost. Ewa Nahlik, choreogr. Władysław Cichoracki.

Obsada: SPRAWA I – UPADEK PIERWSZYCH RODZICÓW: Adam -A. Chęciński; Ewa – E. Ekwińska; Diabeł - E. Nowakowski; Archanioł -K. Woźniak; SPRAWA II -  ZWIASTOWANIE: Archanił Gabriel - W. Węsław; Maria - G. Juchniewicz; SPRAWA III – MARIA I JOZEPH W BETLEJEM NOCLEGU SZUKAJĄ: Pachoł - L. Łabędzki; Maria - G. Juchniewicz; Jozeph -T. Röhring; Szlachcic - E. Wałaszek; Karczmarka - N. Ogińska; Archanioł Gabriel - W. Węsław; Chłopek - E. Mączewski; Chłopka - D. Rymarska;SPRAWA  IV -  ADORACJA  ANIELSKA: Maria - G. Juchniewicz; Jozeph -T. Röhring; Wołek - Z. Tymke; Osiłek - E. Mączewski; SPRAWA V – ACTUS PASTORALIS:Korydon - A. Chęciński; Maścibrzuch - E. Wałaszek; Dameta -E. Nowakowski; Chleburad - K. Woźniak; Ryczywół - L. Łabędzki; Bartos -M. Idziński; Pakos - E. Mączewski; Chruściel - J. Banasiński; Żydek - Z. Tymke; Anioł - W. Węsław; SPRAWA VI – O HERODZIE OKRUTNIKU:  Herod -E. Wałaszek; Pachoł I - P. Tomaszewski; Pachoł II - E. Mączewski; Kacper -M. Idziński; Melchior - A. Chęciński; Baltazar - Z. Tymke; Feldmarszał -L. Łabędzki; Anioł - W. Węsław; Diabeł - K. Woźniak; Śmierć - D. Rymarska; Herodowa - N. Ogińska; Astrolog - E. Nowakowski; Anioły - B. Drogorób, E. Ekwińska, N. Ogińska, W. Węsław, D. Rymarska.

Prem. 26 XII 58.

 

3. Michał Bałucki - RADCY PANA RADCY. Reż. Eugeniusz Poreda, scen. Leon Grajewski, choreogr. Józef Marciniak, kier. muz. Kazimierz Mazur, oprac. wersji muz. i piosenek - Eugeniusz Poreda, Kazimierz Mazur.

Obsada: Piotr Dziszewski - L. Łabędzki; Ewa Dziszewska - N. Ogińska; Eufrozyna - E. Ekwińska; Helenka - B. Drogorób, G. Juchniewicz; Zdzisław -E. Nowakowski; Karol - Z. Tymke; Służący - T. Rőhring, P. Tomaszewski.

Prem. 18 IV 59.

 

4. Stanisława Fleszarowa-Muskat - CUDZOZIEMCY. Reż. Irma Gulska, scen. Leon Grajewski.

Obsada: Gołąbkowa - M. Szczęsna; Julian - M. Idziński; Wanda -W. Węsław; Tomasz - K. Woźniak; Maja - M. Leśniowska; Sylwek -G. Juchniewicz.    

Prem. 30 IV 59.

 

5. Julian Ursyn Niemcewicz - POWRÓT POSŁA. Reż. Jolanta Skubniewska, scen.  Leon Grajewski,  prolog Aleksander Gąssowski.

Obsada: Pam Podkomorzy - A. Chęciński; Pani Podkomorzyna -M. Szczęsna; Starosta Gadulski - E. Wałaszek; Starościna - S. Wołoszyn; Teresa - M. Leśniowska; Walery - B. Jerke; Szarmancki - K. Woźniak; Agatka -G. Juchniewicz; Jakub - Z. Kawiecki; Kozak - E. Mączewski; Lokaj -E. Mączewski.

Prem. 20 VII 59.

 

Jelenia Góra

 

Państwowe Teatry Dolnośląskie

 

ul. Wojska Polskiego 38

 

Teatr zbudowano w 1906 wg projektu Alfreda Daehmela jako Dom Sztuki i Stowarzyszeń (Kunst und Vereinshaus) służący m. in. propagowaniu amatorskiego ruchu artystycznego, w latach 20-tych XX w., w związku z zaangażowaniem stałego, profesjonalnego zespołu aktorskiego zmieniono nazwę na Teatr Miejski. W czasie wojny budynek nie został zniszczony.Teatr przechodzi pod zarząd Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przy teatrze działa Orkiestra PTD pod kierownictwem Janusza Maćkowiaka.

Scen: 2 (Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38, miejsc 641; Wałbrzych, pl. Teatralny 1, miejsc 384).

Teatr prowadzi objazd (występuje m. in. we Wrocławiu, w województwie jeleniogórskim, wrocławskim, katowickim, koszalińskim, szczecińskim).

 

KIEROWNICTWO

 

Władysław Ziemiański dyr, Janina Orsza-Łukasiewicz kier. art.,  Mieczysław Markowski kier. lit., Bogdan Dominik  kier. muz.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Janina Orsza–Łukasiewicz, Jan Orsza; w bież. sez.: Irma Gulska, Zuzanna Łozińska, Danuta Pietraszkiewicz, Karol Borowski,  Andrzej Dobrowolski, Władysław Kaczmarski, Wacław Ścibor–Rylski.

Scenografowie: Anna Szeliga, Tadeusz Rajkowski; w bież. sez.: Wanda Czaplanka, Danuta Pogorzelska, Krystyna Wójcik.

Choreografowie: M. Drabent.

Aktorzy: Danuta Borowska, Bożena Borzymska, Janina Bińkówna, Anna Cellari, Wanda Czaplanka, Teresa Dembińska, Katarzyna Feldman, Janina Gozdecka, Jadwiga Janczewska, Jadwiga Jarwicz, Krystyna Jaremczuk, Anna Kajetowska, Halina Kosznik, Krystyna (Kozak suflerka), Janina Orsza – Łukasiewicz, Klara Malinowska, A. Marszałek, Ina Masiejewska, Kazimiera Możdżeń, W. Nowosielska, Irena Orzecka, Stanisława Siedlecka, Alicja Skąpska, Władysława Skwarska, Wanda Ślęzak, Barbara Stesłowicz, Krystyna Świętochowska, Hanna Szumowska, Zofia Tarska, Jadwiga Wronowska, Janina Zabielska, Jadwiga Ziemiańska, Bolesław Andrzejczyk, Stanisław Basiora, Mieczysław Bielecki, Kazimierz Błaszczyński, A. Bychowski, Karol Chorzewski, Ryszard Dembiński, Witold Gałązka, Henryk Halski, Lubomir Jabłoński, Leopold Kitka – Sokołowski, Witold Konar, Bogusław Kozak, Witold Kurzawa, Stanisław Łopatowski, Jan Markiewicz, M. Niewiadomski, Jan Orsza, Stanisław Posiadłowski, Olgierd Radwan, Andrzej Saar, Jerzy Smoliński, Czesław Stopka, Eugeniusz Szatkowski, Wacław Ścibor – Rylski, Józef Tamski, Stanisław Tubielewicz, Kazimierz Wójcikowski, Jerzy Zass; w bież. sez.-  Władysław Ziemiański.

 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Carlo Goldoni  - NIEZWYKŁA HISTORIA (Un curioso accidente). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Jan Orsza, scen. Wanda Czaplanka.

Obsada: Filibert - J. Orsza; Janina - W. Ślęzak; Ryszard - K. Wójcikowski; Konstancja - B. Stesłowicz; Cotterie - B. Andrzejczyk; Marianna - K. Jaremczuk; Gasconia - W. Nowosielska.

Prem. 14 XI 58  Legnica, 59x   (zespół sceny wałbrzyskiej).

 

2. Mihail Sebastian - BEZIMIENNA GWIAZDA  (Steana fara nume).  Przekł. Dusza Czara Stec, Stefan Matuszczyk. Reż. Władysław Kaczmarski, scen. Tadeusz Rajkowski.

Obsada: Mona - B. Borzymska; Nauczyciel - R. Dembiński; Zawiadowca - K. Błaszczyński; Panna Cuca - W. Skwarska; Pascu - S. Posiadłowski; Udrea - B. Kozak; Uczennica - J. Bińkówna, K. Możdżeń; Grig - L. Jabłoński; Konduktor - M. Niewiadomski; Chłop - S. Basiora; Ichim - S. Tubielewicz.

Prem. 21 XI 58, 39x.

 

3. Jozef Babay  - ZAKOCHANY CZELADNIK (Harom szegeny szabolegany).  Przekł. Adam Kozłowski. Insc. ,reż. Danuta Pietraszkiewicz, scen. Anna Szeliga, muz. D. Buday, oprac. muz. Janusz Maćkowiak.

Obsada: Piotr Jedwabnik - D. Borowska, A. Marszałek; Marcin Sukienko - A. Saar; Barnaba - E. Szatkowski; Sukienkowa - J. Miłkowska – Zabielska; Sędzia - W. Ziemiański; Pisarz - M. Bielecki; Bawełniak - W. Konar; Niteczka - S. Łopatowski, C. Stopka; Staruszek - H. Halski; Cholewka - K. Chorzewski; Siodełko - O. Radwan; Baryłko - W. Sawko; Szewcowa - J. Wronowska; Orkiestra Teatru Dolnośląskiego pod kier. J. Maćkowiaka.

Praprem. pol. 11 XII 58, 46x.

 

4. Leon Schiller  - PASTORAŁKA.  Reż. Janina Orsza - Łukasiewicz, scen. Tadeusz Rajkowski, Anna Szeliga, muz. J. Maklakiewicz, Leon Schiller, oprac. muz. Janusz Maćkowiak.

Obsada: Prolog: Prologus - R. Dembiński; Chór Kolędników - cały zespół; Cz. I Actus Pastoralis: Prologus - R. Dembiński; Archanioł Gabriel - S.Siedlecka; Archanioł Michał - Z. Tarska; Aniołowie - J. Bińkówna, H. Kosznik, K. Kozak, A. Marszałek, I. Masiejewska, K. Możdżeń, J. Wysocka, J. Ziemiańska; Maria - B. Borzymska; Józef - L. Jabłoński; Wołek - S. Tubielewicz; Osiołek - A. Bychowski; Korydon - R. Dembiński; Dametra - M. Niewiadomski; Cheburat - B. Kozak; Maścibrzuch - S. Basiora; Bartos - S. Posiadłowski; Pakos - S. Tubielewicz; Ryczywół - S. Łopatowski; Arendarz - K. Błaszczyński; Cz. II Sceny Herodowe: Herod - S. Tubielewicz; Pachoł I - B. Kozak; Pachoł II - R. Dembiński; Kacper - S. Posiadłowski; Melchior - K. Błaszczyński; Baltazar - M. Niewiadomski; Feldmarszałek - S. Basiora; Anioł - J. Ziemiańska; Śmierć - H. Kosznik; Diabeł - A. Bychowski; Astrolog - S. Łopatowski; Herodowa - W. Skwarska; Anioł I - J. Wysocka; Anioł II - I. Masiejewska. Chorały śpiewa S. Siedlecka.

Prem. 25 XII 58, 39x.

 

5. Karol Hubert Rostworowski  - NIESPODZIANKA.  Reż. Andrzej Dobrowolski, scen. Wanda Czaplanka.

Obsada: Ojciec - W. Ścibor–Rylski; Matka - J. Orsza–Łukasiewicz, W. Skwarska; Franek - C. Stopka; Zośka - J. Bińkówna, A. Cellari; Abramek - K. Chorzewski; Ryfka - J. Wronowska; Felek - W. Sawko; Jasiek - J. Skąpski; Kubuś - M. Niewiadomski; Kasperek - S. Basiora; Stary Chłop - O. Radwan.

Prem. 20 II 59 w Legnicy,  67x.

 

6. Kazimierz Barnaś -  PUCHACZE. Oprac. lit., reż. Jan Orsza, współpr. lit. Andrzej Barski, scen. Wanda Czaplanka.

Obsada: Osoba Prologu - S. Posiadłowski; Tom Whigt - S. Łopatowski; Stefan Turzyca - A. Saar; Mary - K. Możdżeń, J. Ziemianska; Grimes - M. Bielecki; Michał Nieć - W. Ziemiański; Marian Juraś - S. Tubielewicz; Ellen - K. Możdżeń, J. Ziemiańska; Paweł Sędzik - W. Konar.

Prem. 12 III 59, 99x.

 

7. Ludwik Hieronim Morstin -  BUNTOWNICA.  Reż. Irma Gulska, scen. Tadeusz Rajkowski.

Obsada: Matka Przełożona - I. Orzecka; Siostra Monika - J. Janczewska; Siostra Renata - B. Stesłowicz; Siostra Cecylia - K. Malinowska; Siostra Joanna - W. Ślęzak; Kapelan Klasztoru - K. Wójcikowski; Prof. August Halicki - L. Kitka – Sokołowski; Olgierd Łęcki - W. Nowosielski; Roman Olcza - B. Andrzejczyk; Wanda - A. Kajetowska; Pani Helena - S. Siedlecka.

Praprem. pol. 13 III 59  Legnica, 50x  (zespół sceny wałbrzyskiej).

 

8. Ola Obarska, Józef Słotwiński  - WSZYSTKO DLA KOBIET.   Insc., reż. Janina Orsza Łukasiewicz, scen. Anna Szeliga, muz. Z. Karasiński.

Obsada: Sławska - J. Wysocka; Słońska - I. Masiejewska; Forwicz - B. Kozak;  Dębska - B. Borzymska; Dębski - L. Jabłoński; Totek - R. Dembiński; Lotek - E. Szatkowski; Dolores - Z. Tarska; Handlarka I - J. Jarwicz; Handlarka II - K.Feldman; Kasia - H. Kosznik; Michał - W. Kurzawa; Maria - A. Marszałek; Pan z wędką - H. Halski; Chłopiec - A. Bychowski; Milicjantka - K. Kozak; Stewardessa - T. Dembińska; Orkiestra PTD pod kier. Janusza Maćkowiaka.

Prem. 29 III 59, 37x.

 

9. Władysław Krzemiński - JAK W BAJCE. Reż. Wacław Ścibor - Rylski, scen. Tadeusz Rajkowski, muz. Janusz Maćkowiak.

Obsada: Królewna - A. Cellari; Ochmistrzyni - W. Skwarska; Król - K. Chorzewski; Marszałek - O. Radwan; Ogrodnik - C. Stopka; Książę Tulipan - M. Niewiadomski; Gniewój - W. Sawko; Astrolog - S. Basiora; Lekarz - J. Skąpski; Kuchmistrz - W. Ścibor; Radioaparat - M. Niewiadomski, przy fortepianie- B. Dominik, J. Maćkowiak.

Prem. 16 IV 59, 17x.

 

10. Juliusz Słowacki -  LILLA WENEDA. Reż. Zuzanna Łozińska, insc. Janina Orsza - Łukasiewicz, Zuzanna Łozińska, scen. Wanda Czaplanka, muz. Janusz Maćkowiak.

Obsada: Lech - M. Bielecki; Gwinona - Z. Tarska, J. Orsza – Łukasiewicz; Derwid - O. Radwan; LillaWeneda - J. Ziemiańska; Roza Weneda - H. Kosznik, L. Nowicka, J. Orsza – Łukasiewicz; Polelum - R. Dembiński; Lelum - C. Stopka, A. Saar; Sygoń - S. Posiadłowski; Gryf - W. Sawko; Św. Gwalbert - H. Halski, L. Jabłoński; Ślaz - B. Kozak, L. Jabłoński; Harfiarz - B. Kozak, S. Łopatowski.

Prem. 25 VI 59, 88x.

 

11. Jerzy Jurandot  - MĄŻ FOŁTASIÓWNY.  Reż. Jan Orsza, scen. Anna Szeliga, muz. Władysław Szpilman, choreogr. M. Drabent.

Obsada: Michał Karcz - B. Andrzejczyk; Jadwiga - W. Ślęzak; Prof. Trembski - J. Orsza; Renata - B. Stesłowicz; Franciszkowa - K. Malinowska; Mamczyk - K. Wójcikowski; Dziennikarka - S. Siedlecka; Pokojowa - J. Wronowska; Obywatel w “oprychówce” - J. Tamski; Obywatel w berecie - L. Kitka – Sokołowski; Ciapuła - J. Zass, przy fortepianie: B. Dominik, J. Maćkowiak.

Prem. 27 VI 59, Cieplice, 73x.  (zespół sceny wałbrzyskiej).

 

Kalisz

 

Teatr im . Wojciecha Bogusławskiego

 

 ul. Częstochowska 2

 

Gmach wybudowany w 1936 wg proj. Czesława Przybylskiego. Od 1946    do 1949 Teatr Miejski im. Wojciech Bogusławskiego. 1 X 1949 zmiana nazwy na obecną. Od kwietnia przy Teatrze działa Kaliska Estrada Poetycka.

Scen: 1 (ul. Częstochowska 2, miejsc ponad 600).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Kubalski dyr. i kier. art., Eugeniusz Bąbolski wicedyr., Krystyna Karwicka p.o. sekr. lit.

                

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Alojzy Nowak; w bież. sez. - Elwira Turska, Marta Tywonek, Stefan Burczyk,   Władysław Lasoń, Czesław Szpakowicz.

Scenografowie: Wacław Kosiorek; w bież. sez. - Liliana Jankowska, Jerzy Gorazdowski, Czesław Szpakowicz, Antoni Tośta.

Aktorzy: Irena Dobrzyńska, Lidia Graziadio, Irena Kosiorek, Elżbieta Kowalewska, Elżbieta Lotenberg, Barbara Łukaszewska, Maria Murawska, Barbara Pohorecka, Maria Siudowa, Kazimiera Starzycka, Apolonia Szmarówna, Maria Szczechówna, Halina Zbierzyńska, Jan Bógdoł, Stefan Burczyk, Roman Cichocki, Stanisław Czaderski, Włodzimierz Dobrzański, Roman Dobrzyński, Henryk Dłużyński, Leon Józefowicz, Józef Kaczyński, Bogdan Kiziukiewicz, Antoni Krasiński, Tadeusz Kubalski, Władysław Lasoń, Zbigniew Mak, Alojzy Nowak, Zbigniew Stokowski, Marcin Talarczak, Zdzisław Winiarczyk, Mikołaj Żyro.

     

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Roman Brandstaetter -UPADEK KAMIENNEGO DOMU. Reż. Stefan Burczyk, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Matka - E. Kowalewska; Marco Galetti - S. Czaderski; Jan Wilkosz -Z. Stokowski; Bepp - R. Dobrzyński, M. Żyro.

Prem. 2 IX 58.

 

2. Ludwik Hieronim Morstin - PRZYGODA FLORENCKA. Reż.  Marta Tywonek, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Juliusz - M. Talarczak; Gioranna - K. Starzycka; Andrzej - W. Lasoń; Irena - M. Murawska; Anna – H. Zbierzyńska; Profesor Giordani - M. Żyro; Pani Giordani - I. Kosiorek; Pan Zygmunt Ostrogski - A. Krasiński.

Prem. 1 X 58, 28x (10 140) w siedzibie, 21x (7 428) w terenie.

                

3. Gabriela Zapolska - ICH CZWORO. Reż.  Elwira Turska, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Mąż - Z. Mak; Żona - M. Szczechówna; Kochanek - Z. Winiarczyk; Wdowa - A. Szmarówna; Szwaczka - E. Lotenberg; Sługa - I. Dobrzyńska; Dorożkarz - L. Józefowicz.

Prem. 4 X 58, 19x (7 272) w siedzibie, 19x (4 578) w terenie.

                

4. Franz i Paul Schőnthan - PORWANIE SABINEK (Der Raub der Sabinerinnen). Adapt. Julian Tuwim. Reż. i scen. Czesław Szpakowicz.

Obsada: Profesor Owiczowicz – W. Lasoń; Karol - M. Talarczak; Emil -H. Dłużyński; Gromski - A. Krasiński, M. Żyro; Dyrektor Strzyga–Strzycki -T. Kubalski; Ernestyna - L. Graziadio; Madzia - M. Szczechówna; Anulka -B. Łukaszewska; Weronika - K. Starzycka.

Prem. 2 XII 58, 43x (16 230) w siedzibie, 34x (13 647) w terenie.

                

 5. Stefan Żeromski - UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA. Reż. Alojzy Nowak, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Smugoń - B. Kiziukiewicz; Dorota Smugoniowa - B. Pohorecka; Księżniczka Sieniawianka - A. Szmarówna; Bęczkowski - M. Żyro, A. Nowak;
Przełęcki - J. Bógdoł; Wilkosz - Z. Mak; Ciekocki - S. Czaderski; Radostowiec -J. Kaczyński; Małowieski - R. Cichocki; Kleniewicz - W. Dobrzański; Bukański - L. Józefowicz; Zabrzeziński - A. Nowak, Z. Winiarczyk.

Prem. 2 XII 58, 21x (6 502) w siedzibie, 34x (10 187) w terenie.

                                 

 6. Juliusz Słowacki - MARIA STUART. Reż. Stefan Burczyk, Tadeusz Kubalski, scen. Jerzy Gorazdowski.

Obsada: Maria Stuart - K. Starzycka; Henryk Darnlej - S. Czaderski; Morton - R. Cichocki; Rizzio - B. Kiziukiewicz ; Botwell - S. Burczyk; Douglas - T. Kubalski; Lindsay - J. Kaczyński; Paź - B. Pohorecka; Nick - H. Dłużyński; Astrolog - M. Żyro.

Prem. 2 IV 59, 37x (13 651) w siedzibie, 22 x (6 144) w terenie.

               

7. Władysław Lasoń - KRÓL TULIPAN III. Reż. Władysław Lasoń, scen.  Wacław Kosiorek, muz. Roman Kloryga.

Obsada: Król Tulipan II - W. Lasoń; Królewna Macierzanka - E. Lotenberg, M. Szczechówna; Książę Fijołek - M. Talarczak; Książę Pomidorio - Z. Winiarczyk; Minister Kalafiorio - L. Józefowicz; Doktór Rycynus - A. Szmarówna; Cebulozo -J. Bógdoł; Musztardini - W. Dobrzański; Kuchcik Naleśniczek - M. Szczechówna, E. Lotenberg; Różyczka - B. Łukaszewska; Dobra Wróżka - L. Graziadio. Fortepian: T.Kubalski.

Prem. 22  V 59, 27x (15 274) w siedzibie, 5x (1 194) w terenie.   

                

8. Pavel Kohout - TAKA MIŁOŚĆ (Takova laska). Przekł. Czesław Sojecki. Reż. Alojzy Nowak, scen. Liliana Jankowska, Antoni Tośta.

Obsada: Piotr Petrus - M. Talarczak; Milan Stibor - J. Bógdoł; Toszek -W. Dobrzański; Kelner - L. Józefowicz; Wacław Król - Z. Mak; Pan w todze -  A. Nowak; Stiborowa - H. Zbierzyńska; Lida Matysówna - B. Łukaszewska;  Lida Petrusowa - M. Murawska; Majka – E. Lotenberg; Matka Stibora -H. Zbierzyńska.

Prem. 12 VI 59, 14x (2 775) w siedzibie, 18x (5 361) w terenie.

 

9. Nikołaj Gogol – OŻENEK (Żenit`ba). Przekł.  Julian Tuwim. Reż.  Stefan

Burczyk, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Podkolesin - W. Lasoń; Koczkariew - M. Talarczyk; Żewakin -R. Cichocki; Jaicznica - J. Bógdoł; Anuczkin - J. Kaczyński; Stiepan - L. Józefowicz; Fiokła Iwanowna - H. Zbierzyńska; Agafia Tichonowna -L. Graziadio; Arina Pantelejmonowna - A. Szmarówna; Duniasza - B. Pohorecka.

Prem. 14 VIII 59, 28x (8 046) w siedzibie, 29x (8 199) w terenie.

 

Katowice

 

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

 

Rynek 1

            

Gmach zbudowany w latach 1960-1967. Po II wojnie światowej działalność zainaugurowano 2 IV 45 premierą Zemsty Aleksandra Fredry. 20 VI 45 działalność rozpoczęła Szkoła Dramatyczna kierowana przez Wilama Horzycę; po   krótkiej przerwie (od 1 III 46) jej działalność kontynuowało Studio Dramatyczne kierowane przez Bronisława Dąbrowskiego (działało do 1948 ). Od sezonu 1945/46 gmach objął zespół byłego teatru lwowskiego,  repatriowany na Śląsk pod koniec sierpnia 1945 roku. 25 V 1946 inauguracja Małej Sceny w kamienicy czynszowej przy ul. Pierackiego. W    sezonie 1948/49 powstało Śląskie Zjednoczenie Teatralne (Państwowe Teatry Śląsko-Dąbrowskie) obejmujące Teatr Miejski w Katowicach, Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu (na jeden sezon) i Teatr Zagłębia w Sosnowcu. 1 stycznia 1949 teatr upaństwowiono. W 1953 zawieszono przedstawienia na Małej Scenie w związku z przeznaczeniem pomieszczeń na cele szkolne dla 3- letniego Studium Dramatycznego działającego przy teatrze w latach 1950-53 i 54-57. Od sezonu 1953/54 do sezonu 1955/56 na scenie Pałacu Młodzieży

występowała sporadycznie grupa absolwentów Studium Dramatycznego pn. Scena Młodzieżowa.      Teatr prowadzi działalność pod nazwą: Teatr Komedia, Scena Poetycka i Powszechny Teatr Objazdowy.

Scen: 2 (ul. Rynek  1, miejsc 734; ul. Pierackiego, miejsc 64).

 

KIEROWNICTWO

 

Józef Wyszomirski dyr. i kier. art., Zdzisław Hierowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jerzy Jarocki, Edward Żytecki; w bież. sez. – Zofia Truszkowska, Lidia Zamkow, Mieczysław Daszewski, Bolesław Mierzejewski, Jjerzy Ukleja, ózef Wyszomirski, Józef Zajic, Andrzej Ziębiński.

Scenografowie: Urszula Gogulska, Wiesław Lange, Tomasz Rumiński; w bież. sez. - Zdana Jasińska, Otto Axer, Jan Dutkiewicz, Jerzy Kałucki, Jerzy Ukleja.

Choreografowie: w bież. sez. - Jadwiga Hryniewiecka, Tadeusz Burke.

Aktorzy: Janina Burke, Zofia Bregułowa, Sabina Chromińska, Halina Cieszkowska, Liliana Czarska, Michalina Dąbrowska, Krzesisława Dubiel, Maria Grabowska, Jolanta Hanisz, Krystyna Iłłakowicz, Eugenia Kwiatkiewicz, Ewa Lassek, Stefania Michnowska, Zofia Michalska, Danuta Morawska, Janina Morska, Krystyna Moll, Janina Przeradzka, Helena Rozwadowska, Alicja Sędzińska, Irena Tomaszewska, Zofia Truszkowska, Krystyna Tworkowska, Jadwiga Ulatowska, Barbara Wałkówna, Zofia Wicińska, Klementyna Zastrzezyńska, Halina Ziółkowska-Jankowiak, Lucyna Legut, Ewa Żylanka, Jerzy  Bielecki, Romuald Bojanowski, Stanisław Brudny, Mieczysław Daszewski, Florian Drobnik, Wincenty Grabarczyk, Roman Hierowski, Zbisław Ichniowski [Pelc], Kazimierz Iwiński, Zbysław Jankowiak, Mieczysław Jasiecki, Tadeusz Kalinowski, Julian Kilar, Jan Klemens, Władysław Kornak, Stanisław Kossowski, Władysław Kozłowski, Bohdan Kraśkiewicz, Bernard Krawczyk, Adam Kwiatkowski, Stefan Leński, Michał Leśniak, Kazimierz Lewicki, Maciej Małek, Henryk Maruszczyk, Bolesław Mierzejewski, Edmund Ogrodziński, Ludwik Paczyński, Jerzy Połoński, Piotr Połoński, Władysław Przebiński, Kazimierz Sala, Jerzy Siwy, Bolesław Smela, Wojciech Standełło, Zygmunt Wilczkowski, Ryszard Zaorski, Wacław Zastrzeżyński, Józef Zbiróg, Andrzej Ziębiński, Mieczysław Ziobrowski; w bież. sez. -Marta Artykiewicz.

 

REPERTUAR

 

Teatr Śląski

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Fredro - ZEMSTA. Reż. Bolesław Mierzejewski, scen.  JanDutkiewicz, współpr. lit. Zdzisław Hierowski. 

Obsada: Cześnik - B. Mierzejewski; Klara - B. Wałkówna; Rejent - R. Hierowski; Wacław - A. Kwiatkowski; Podstolina - H. Cieszkowska; Papkin - P. Połoński, F. Drobnik; Dyndalski - K. Lewicki; Śmigalski - E. Ogrodziński; Perełka -W. Przebiński; Mularze - R. Zbrojewski, Z. Wilczkowski.

 Prem. 25 IX 58, 63x (42 071).

 

2. Pavel Kohout - DOBRZY LUDZIE I MIŁOŚĆ (Takova laska). Przekł. Czesław Sojecki. Reż. Józef Zajic, scen. Zdana Jasińska.

Obsada: Pan w todze - R. Hierowski; Lida Matysówna - A. Sędzińska; Piotr Petrus - A. Ziębiński; Lida Pertusowa - K. Iłłakowicz; Milan Stibor – B.Krawczyk; Matka Stibora - H. Rozwadowska; Profesor Soukop - W. Kornak; Majka - E. Żylanka; Wacław Król - W. Grabarczyk; Kelner - S. Kossowski.

Prem. 11 X 58, 38x (11 573).

 

3. Juliusz Słowacki - BALLADYNA. Reż. Józef Wyszomirski, scen.Wiesław Lange, muz. Józef Przebinda, współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Pustelnik - B. Mierzejewski; Kirkor - Z. Jankowiak; Wdowa -Z. Truszkowska; Balladyna - L. Czarska; Alina - B. Wałkówna; Filon -B. Kraśkiewicz; Grabiec - M. Ziobrowski; Kostryn - W. Kornak, M. Daszewski; Gralon - A. Ziębiński; Kanclerz - K. Lewicki; Goniec - B. Krawczyk; Lekarz koronny - W. Standełło; Szlachcic I - L. Paczyński; Szlachcic II - W. Standełło; Żołnierz - S. Brudny; Goplana - H. Ziółkowska; Chochlik - K. Sala; Skierka -E. Lassek.

Prem. 6 XII 58, 110x (66 654).

 

4.Maria Gerson-Dąbrowska - LALECZKA Z SASKIEJ PORCELANY. Reż. Mieczysław Daszewski, scen. Tomasz Rumiński, choreogr. Tadeusz Burke.

Obsada: Laleczka - J. Hanisz; Pierrot - H. Maruszczyk, J. Połoński; Arlekin -M.  Małek; Niedźwiedź - W. Grabarczyk; Kominiarczyk - R. Zaorski; Magda -Z. Michalska; Jędrek - F. Drobnik; Krakowiacy - K. Moll, E. Ogrodziński; Ułani -S. Kossowski, L. Paczyński, B. Kraśkiewicz; Dobosz - W. Standełło; Licho -B.   Krawczyk; Echo - J. Ulatowska; Cisza leśna - S. Chromińska; Motyle - K. Dubiel,   K. Tworkowska; Margrabina - M. Dąbrowska; Margarabia - S. Brudny; Markiza – A. Sędzińska; Markiz - A. Ziębiński; Hrabina - J. Burke; Hrabia - J. Klemens.

Prem. 20 XII 58, 38x (19 974).

 

5.Fiodor Dostojewski - ZBRODNIA I KARA (Priestuplienije i nakazanie). Przekł. Irena Bołtuć-Staszewska, B.Radziszewska. Adapt. A.S.Radziński, reż. Józef Wyszomirski, scen. Wiesław Lange, współpr. lit. Zygmunt Hierowski.

Obsada: Raskolnikow - J. Zbiróg; Pulcheria Aleksandrowna - J. Morska; Awdotia Romanowna - Z. Wicińska; Porfiry Piotrowicz - Z. Jankowiak; Łużyn - J. Siwy; Swidrygajłow - W. Zastrzeżyński; Marmieładow - P. Połoński; Sonia - K. Dubiel; Katarzyna Iwanowna - K. Zastrzeżyńska; Porucznik Proch - J. Bielecki; Mikołka -W. Standełło; Luiza Iwanowna - D. Morawska; Razumichin - L. Paczyński; Anastazja - M. Dąbrowska; Koch - M. Ziobrowski; Piestriakow - W. Kozłowski; Alona Iwanowna - E. Kwiatkiewiczowa; Starszy malarz - J. Klemens; Stróż -E. Ogrodziński; Pisarz I - S. Brudny; Pisarz II - S. Leński; Duklida - E. Żylanka; Pieśniarka uliczna - S. Chromińska; Gospodarz - K. Lewicki; Klener - K. Sala; Doktor - R. Bojanowski; Woźnica - R. Zbrojewski; Stróż - Z. Wilczkowski; Stróż z domu Raskolnikowa - B. Krawczyk.

Prem. 24 I 59, 21x (7 416).

 

6. Lope de Vega - PIES OGRODNIKA. Przekł. Tadeusz Peiper. Reż.Józef Wyszomirski, scen. Otto Axer, choreogr. Jadwiga Hryniewiecka, współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Hrabina Diana - J. Hanisz; Marcelina - D. Morawska; Dorota -J. Ulatowska; Anarda - A. Sędzińska; Fabio - J. Bielecki; Oktawio -W. Kornak; Teodor - Z. Jankowiak; Tristian - A. Kwiatkowski; Hrabia Federico - K. Iwiński; Leonido - Z. Ichniowski; Markiz Ricardo - R. Zaorski; Celio - J. Klemens; Hrabia Ludovico - P. Połoński; Camilio - M. Daszewski; Furio - L. Paczyński; Lirano -A. Ziębiński; Antonelo - J. Połoński; Doncella I - E. Lassek; Doncella II -K. Iłłakowicz; Doncella III - B. Wałkówna.

Prem. 28 IV 59, 45x (9 878).

 

7. Antoine de Saint-Exupery -MAŁY KSIĄŻĘ (Le petit prince). Przekł. i adapt. sceniczna Jerzy Tuszewski, reż. Zofia Truszkowska, scen. Urszula Gogulska, muz. Andrzej Markowski, kier. muz. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Lotnik - L. Paczyński; Mały Książę - E. Lassek; Róża - K. Moll; Zarozumialec - J. Kilar; Pijak - M. Leśniak; Businessman - M. Ziobrowski; Latarnik - S. Brudny; Geograf - S. Leński; Wąż - R. Zaorski; Lis - H. Maruszczyk; Zwrotniczy - J. Klemens; Sprzedawca - E. Ogrodziński.

Prem. 4 IV 59, 16x (5 977).

 

 8. Jan Wilczek - LAMPA ALLADYNA. Reż.  Mieczysław Daszewski, scen. Urszula  Gogulska, muz. Wojciech Kilar, choreogr. Tadeusz Burke.

 Obsada: Alladyn - S. Brudny; Matka - Z. Michalska; Mezuin,Sułtan - J. Klemens;   Zorilla (Księżniczka) - Z. Wicińska; Sprzedawca lamp (Czarownik, Wielki Wezyr) - H. Maruszczyk; Zalotnicy - J. Kilar, M. Małek, E. Ogrodziński, L. Paczyński, R. Zaorski; Niezguła - M. Ziobrowski; Kupcy - R. Bojanowski, Z. Ichniowski, W. Kornak, W. Kozłowski, K. Lewicki; Tancerka - K. Tworkowska; Zaklinacz Wężów - K. Sala; Połykacz mieczy - M. Leśniak; Opowiadacz bajek - J. Siwy; Geniusz czarodziejskiej lampy - J. Bielecki; Nędzarki i nędzarze - S. Chromińska, K. Zastrzeżyńska, M. Leśniak; Mistrz ceremonii - W. Stadełło; Dowódca straży - R. Zbrojewski.   

Prem. 4 IX 59, 28x (13 791).

 

 9. Aleksader Fredro - ŚLUBY PANIEŃSKIE. Reż. Edward Żytecki, scen. Urszula Gogulska, współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Pani Dobrójska - H. Rozwadowska; Aniela - B. Wałkówna; Klara -E. Lassek; Radost - R. Hierowski; Gustaw - B. Krawczyk; Albin - J. Połoński; Jan - Z. Wilczkowski, P. Połoński.

Prem. 20 IX 59, 83x (40 027).

 

 Mała Scena

 

PREMIERY

 

10. Sławomir Mrożek - POLICJA. Reż. Jerzy Jarocki, scen. Tomasz Rumiński.

Obsada: Naczelnik policji - K. Iwiński; Więzień - M. Jasiecki; Sierżant  -Prowokator - M. Leśniak; Żona Sierżanta-Prowokatora - J. Bąkowska- Przeradzka; Generał - R. Bojanowski; Policjant - ***.

Prem. 6 IX 58, 53x (9 251).

 

11. Guilherme Figueredo - LIS I WINOGRONA. Przekł. Ewa Bonacka.  Reż. Edward Żytecki, scen. Urszula Gogulska, muz. Witold Szalonek, współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Klea - J. Hanisz; Melita - A. Sędzińska; Xantos - A. Kwiatkowski; Ezop -  T. Kalinowski; Agnostos - W. Kornak.

 Prem. 10 I 59, 64x (16 694).

 

12. Eugeniusz Kabatc i Aleksander Minkowski - FAŁSZERZ  I JEGO CÓRKA. Reż. Jerzy Jarocki, scen. Urszula Gogulska, współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Stary - T. Kalinowski; Natalia - K. Moll; Kożuszko - M. Jasiecki; Działacz - W. Kozłowski.

Prem.7 VI 59, 17x  (796).

 

13. Gabriela Zapolska - MĘŻCZYZNA. Reż., adapt. i scen. Jerzy Ukleja,współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Julka - K. Moll; Elka - H. Ziółkowska; Nina - D. Morawska; Karol -Z. Jankowiak.

Prem. IX 59, 52x (10 085).

 

Teatr Komedia

 

PREMIERY

 

14. Nicolo Manzari - NASZE KOCHANE DZIATKI (I nostri cari bambini). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Jerzy Jarocki, scen. Jerzy Kałucki.

Obsada: Marilda - I. Tomaszewska; Riri - J. Połoński; Marek - T. Kalinowski; Grazia - L. Legutówna; Prezes sądu - W. Przebiński;  Julia - J. Ulatowska, H. Ziółkowska.

Prem.18 X 58, 61 x (22 848).

 

15. Julian Tuwim - ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU wg Stanisława Dobrzańskiego. Insc. i reż. Lidia Zamkow, scen. Tomasz Rumiński, choreogr. Leokadia Zienko, dyryg. Franciszek Janicki, Włodzimierz Breguła, współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: Kamilla - M. Artykiewicz; Mazurkiewicz - M. Jasiecki; Kazio Mazurkiewicz - K.Tworkowska; Pan Hilary - M. Małek; Panna Halineczka -K. Moll; Nikifor - F. Drobnik; Obywatel - R. Zaorski; Pani Mącka -H.Cieszkowska; Pani Lamięcka-Z.Michalska, H.Cieszkowska; Panna Sabina - J. Burke; Pan Władysław Mącki (senior) - K. Iwiński; Pan Władysław Mącki (junior) -H. Maruszczyk; Grzegorz - S. Leński; Cabiński - M. Leśniak; Sonnenfeld - W. Grabarczyk; Pan Józio - E. Ogrodziński; Pan Prezes - F. Drobnik; Młodzieniec I -R. Zaorski; Młodzieniec II - J. Kilar; Kelnerka - K. Tworkowska; Słomiany wdowiec I - R. Zaorski; Słomiany wdowiec II - J. Kilar; Reżyser - R.Zbrojewski; Kopciuchowski - R. Bojanowski; Ruczkowska - J. Bąkowska-Przeradzka; Aktor grający lokaja - R. Zaorski; Aktor grający króla - K. Iwiński; Tenor - M. Małek; Kelner - P. Połoński; Żorżetta - ***.

Prem. 22 XI 58, 66x (26 417).

 

16. Franz i Paul Schönthanowie - PORWANIE SABINEK. Adapt. Julian Tuwim. Reż. Mieczysław Daszewski, scen. Tomasz Rumiński.

Obsada: Profesor Owidowicz - W. Standełło; Ernestyna - I. Tomaszewska; Madzia - E. Żylanka; Karol Justyński - M. Małek; Anulka - K. Dubiel; Weronika - S. Chromińska; Leonard Strzyga-Strzycki - B. Mierzejewski; Antoni Gromski -F. Drobnik; Emil - B. Krawczyk.

Prem. 22 XII 58, 76x (24 687).

 

 17. Kontanty Krumłowski - KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Adapt. muz. Leon Schiller. Reż. i scen. Jerzy Ukleja, oprac. muz. Bogdan Pawłowski,  choreogr. Jadwiga Hryniewiecka, współpr. lit. Zdzisław Hierowski.

Obsada: PRZEDMIEŚCIE: Mania - L. Czarska; Underska - M. Dąbrowska; Pinderska - Z. Michalska; Zośka - S. Chromańska; Staszka - Z. Wicińska; Lucia -K.  Dubiel; Felcia - E. Żylanka; Magda - K. Tworkowska, H.Ziółkowska; Benzek - J. Siwy; Jan - K. Lewicki; Kapała - R. Bojanowski; Majchrek -S. Kossowski; Siapsio -  S. Leński; Guła - B. Kraśkiewicz; Stefan - H. Maruszczyk; Zygmunt – B. Krawczyk;  Antek - J. Zbiróg; Kantek - M. Ziobrowski; Felek -J. Kilar; Karol - K. Sala; Józio - S. Brudny; Szymon - W. Standełło; Edward -E. Ogrodziński; PODDASZE: Zygmunt - B. Krawczyk; Stefan - H. Maruszczyk; Edward - E. Ogrodziński; Kantek - M. Ziobrowski; Golfisz - F. Drobnik; Mania -L. Czarska; Fifi - E. Żylanka; Bibi - K. Tworkowska; Helcia - H. Ziółkowska; Stasia – K. Dubiel; Felcia - S. Chromińska; Magdzia - Z. Wicińska; Bródka -W. Stadełło; Golec - W. Grabarczyk; Czarny - J. Kilar; Długi - B. Kraśkiewicz; BIELANY: Karuzelarz - R. Bojanowski; Lodziarz - W. Grabarczyk; Właściciel panoptikum - J. Siwy; Starganiarka - Z. Michalska; Kataryniarz - J. Kilar; Kawaler na huśtawce - K. Sala; Kiełbaśnik - F. Drobnik; Kuchta I - S. Chromińska; Kuchta II - K. Tworkowska; Żołnierz I - S. Brudny; Żołnierz II -W. Stadełlo; Pensjonarka - K. Dubiel; Gimnazjalista - M. Małek; Fiakier -R. Zbrojewski; FLISACY: Antek - J. Zbiróg; Kantek – M .Ziobrowski; Stefan -H. Maruszczyk; Helcia - H. Ziólkowska; Underska - M. Dabrowska; Pinderska -Z. Michalska; Staszka - Z. Wicińska; Pelcia - E. Żylanka; Zygmunt - B. Krawczyk; Stasiek - J. Siwy; Karol - K. Sala; Leoś - E. Ogrodziński; Długi - B. Kraśkiewicz; Gimnazjalista - M. Małek; Pensjonarka - K. Dubiel.

Prem. 6 VI 59, 47x (16 946).

 

Scena Poetycka

 

18. Tadeusz Różewicz - ZWIĄZANE RĘCE. Reż. A.Ziembiński, scen.Urszula Gogulska, muz. T.Nowak, T.Leśniak

Recytacja:  K. Dubiel; K. Moll; H. Maruszczyk; J. Zbiróg; A. Ziembiński.

Prem. 16 II 59.

 

Powszechny Teatr Objazdowy

 

KIEROWNICTWO

 

Danuta Bleicherówna kier. 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Andrzej Wermer -EUGENIA GRANDET wg Balzaka. Insc. Lidia Zamkow, reż. Danuta Bleicherówna, scen. Roman Feniuk.

Obsada: Pan Grandet - J. Czarski; Pani Grandet - M. Marszałkowa; Eugenia Grandet - T. Kamińska; Nanon - Z. Sadowska; Karol Grandet - M. Całka; Pan des Grassins - W. Porębski; Pani des Grassins - G. Szalszówna; Adolf des Grassins -Z. Biernat; Ksiądz Cruchot - E. Sztej; Rejent Cruchot - A. Cholewa; Sędzia Cruchot des Bonfons - M. Czosnowski.

 

Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"

 

ul. 15 Grudnia 10

 

Teatr Lalki i Aktora założony przez Juliusza Glattego w Krakowie w 1945 przeniósł się do Katowic. Nawiązuje do tradycji prowadzonego przed wojną przez Stanisława Ligonia teatru lalkowego  “Miniatury”.Inauguracja działalności 3 IX 45 w sali koncertowej WDK przy ul. Francuskiej. W latach 1945-48 teatr nie miał własnej sali, korzystał z sali Związku Zawodowego Kolejarzy przy ul. Plebiscytowej i sali Domu Hutnika w Chorzowie. Od 1 X 1948 występuje pod nazwą Śląski Teatr lalki i Aktora “Ateneum”. We wrześniu 1950 teatr przeniósł się do własnej sali przy ul.15 Grudnia 10 w Katowicach.

Teatr prowadzi objazd.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Irena Wojutycka, Jerzy Zitzman.

Scenografowie: w bież. sez. - Henri Poulain, Jerzy Zitzman.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Urszula Damm-Wendler - PAJĄK (monodram). Reż. Irena Wojutycka,scen. Henri Poulain.

Obsada: Janina Giercuszkiewicz.

 

2. Ewa Laue - SZAŁAPUTEK I SZAŁAPUTKA. Reż.  Jerzy Zitzman, scen.   Jerzy Zitzman.

Prem. 6 IV 59.

 

3. E.Garnot - POLANKA (DZIEWCZYNKA Z GRZYBKIEM). Reż. Jerzy Zitzman, scen. Jerzy Zitzman.

Prem. 6 IV 59.

 

Kielce

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego

 

ul. Sienkiewicza 32

 

Mieści się w gmachu, wybudowanym w w1890 przez Ludwika Stumpfa jako Hotel Polski, z salą teatralną na I piętrze, wyremontowaną po zniszczeniach wojennych w 1945 i oddaną do użytku 28 VII 1945 pn. T. Rozmaitości. Od sez. 1945/46 siedziba T. Woj. Kieleckiego, w sez. 1946/47 – T. Woj. Kieleckiego im. Stefana Żeromskiego, dotowany przez Wojewódzki Związek Samorządowy, w sez. 1947/48 zmiana nazwy na  T. Miejski im. Stefana Żeromskiego; od sez. 1948/49 - T. im. Stefana Żeromskiego. 1 IX 1948 otwarta w Radomiu stała scena filialna, z własnym kier. art. 1 VIII 1949 upaństwowiony pn. Państwowy T. im. Stefana Żeromskiego Kielce – Radom.

Scen: 2 (Kielce, ul. Sienkiewicza 32, miejsc 600; Radom, pl. Zwycięstwa 1, miejsc 606).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Byrski dyr. i kier. art. (do 30 IX 58), Czesław Jagielski dyr. (od 1 X 58), Irena Byrska kier. art. (od 1 X 58 do 31 XII 58), Halina Gryglaszewska kier. art. (od 1 I 59), Zdzisław Karczewski kier. art. sceny radomskiej (do 30 IX 58).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Olga Koszutska; w bież. sez. – Irena Byrska, Halina Gryglaszewska, Jadwiga Marso, Anna Przysiecka, Lidia Rybotycka, Maria Straszewska, Tadeusz Byrski, Antoni Dworak, Zdzisław Karczewski.

Scenografowie: Liliana Jankowska, Jan Golka, Marian Gostyński, Antoni Tośta; w bież sez. – Irena Byrska.

Choreografowie: w bież. sez. – Janina Bernas, Jadwiga Hryniewicka, Rena Hryniewicz, Zbigniew Korycki, Bogusław Wolczyński.

Aktorzy: Janina Bernas, Agnieszka Byrska, Anna Ciepielewska (do X 58), Maria Hryniewicz-Winklerowa (Romanowska), Danuta Lipińska, Kazimiera Machlicka-Starzycka, Helena Maassówna, Irena Malarczyk, Iga Mayr (do 30 IX 58), Barbara Nawratowicz, Barbara Nikielska, Kazimiera Nogajówna, Stanisława Orska, Natalia Plucińska, Anna Przysiecka, Regina Redlińska, Ewa (Lidia) Rybotycka, Wanda Siemaszko, Halina Sobolewska, Jadwiga Sulińska, Maria Szarłatówna, Ludwika Śniadecka, Edmund Biernacki, Bronisław Borski, Jerzy Buczacki, Bogdan Budziszewski, Rafał Czachur, Zbigniew Czeski, Zygmunt Drwęski, Wiesław Grabek, Bolesław Idziak, Czesław Jagielski, Zenon Jakubiec, Stanisław Kamiński, Edmund Karasiński, Kazimierz Kurek, Andrzej Madej, Stanisław Makowski, Ryszard Moskaluk, Stanisław Niwiński (do X 58), Maciej Nowakowski, Bolesław Orski, Mieczysław Matyasik-Ostrawski, Adam Rokossowski, Henryk Sakowicz, Mirosław Smolarek, Jarosław Strzemień, Wojciech Szostak, Witold Tokarski, Jerzy Wasiuczyński, Jan Wesołowski, Zbigniew Zaremba, Stanisław Zych; w bież. sez. – Irena Byrska, Olga Koszutska, Zofia Paszkowska, Zdzisław Karczewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Joseph Conrad — LUDZIE I MORZE. Reż. Olga Koszutska, scen. Liliana Jankowska i Antoni Tośta, muz. Mirosław Niziurski.

a) FREJA Z SIEDMIU WYSP (Freya of the Seven Islands). Przekł. Aniela Zagórska, oprac. dram. Olga Koszutska.

Obsada: Narrator – W. Grabek; Freja – A. Ciepielewska, W. Siemaszko; Nielsen – H. Sakowicz; Heemskirk – S. Kamiński; Jasper Allen – S. Niwiński;

b) FALK. Przekł. Aniela Zagórska, oprac. dram. Juliusz Burski.

Obsada: Narrator – W. Grabek; Schomberg – C. Jagielski; Falk – Z. Zaremba;

c) NEUTRALNY (The Talle). Przekł. Stanisław Wyrzykowski, oprac. dram. Juliusz Burski.

Obsada: Narrator – W. Grabek; Zastępca oficera – S. Niwiński; Kapitan Neutralny – H. Sakowicz;

d) JUTRO (Tomorrow). Przekł. Zbigniew Herbert.

Obsada: Kpt. Hagberd – C. Jagielski; Bessie – L. Rybotycka, J. Sulińska; Carvil – S. Kamiński; Harry – Z. Zaremba.

Prem. 5 IX 58.

 

2. Friedrich Schiller — INTRYGA I MIŁOŚĆ (Kabale und Liebe). Reż. Maria Straszewska, scen. Marian Gostyński.

Obsada: Miller – B. Orski; Jego żona – J. Bernas; Wurm – B. Budziszewski, J. Wasiuczyński; Luiza Miller – K. Nogajówna, B. Nikielska; Ferdynand – A. Madej, J. Buczacki; Prezydent von Walter – Z. Karczewski, B. Budziszewski; Kamerdyner – A. Rokossowski; Von Kalb – R. Moskaluk, J. Strzemień; Lady Milford – I. Mayr, M. Szarłatówna; Zofia – H. Maassówna; Służący – M. Ostrawski; Oficer straży – x x x.

Prem. 11 IX 58.

 

3. Zbigniew Herbert — DRUGI POKÓJ. Reż. zespołowa pod kier. Ireny Byrskiej.

Obsada: On – S. Niwiński; Ona – A. Ciepielewska.

Praprem. 15 IX 58.

 

4. Sławomir Mrożek — POLICJA. Reż. Tadeusz Byrski, scen. Irena Byrska.

Obsada: Naczelnik policji – Z. Jakubiec; Więzień – W. Tokarski; Sierżant-Prowokator – B. Idziak; Żona Sierżanta – L. Śniadecka; Generał – K. Kurek; Policjant – S. Makowski.

Prem. 6 X 58.  

 

5. Zenon Laurentowski — KOT W BUTACH. Reż. Lidia Rybotycka, scen. Jan Golka, muz. Mirosław Niziurski.

Obsada: Kot Mruczek – A. Ciepielewska, W. Siemaszko; Piotr, Szambelan – Z. Zaremba; Kuba, Marszałek – B. Idziak; Janek – S. Niwiński, Z. Czeski; Pisarz, Loto – K. Kurek; Basia, Krółewna – O. Koszutska; Król – S. Kamiński; Dama dworu – L. Rybotycka, W. Siemaszko; Gromiwój – C. Jagielski; Toto – R. Redlińska.

Prem. 8 X 58.

 

6. Pierre de Marivaux — IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI (Le jeu de l’amour et du hasard). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleńśki. Reż. Olga Koszutska, scen. Liliana Jankowska i Antoni Tośta,  oprac. muz. Świętosław Krawczyński, choreogr. Jadwiga Hryniewiecka.

Obsada: Sylwia – W. Siemaszko; Lizeta – R. Redlińska; Orgon – E. Karasiński; Mario – M. Smolarek; Dorant – Z. Czeski, R. Czachur; Paskin – K. Kurek.

Prem. 29 X 58.

 

7. Hennig Berger — POWÓDŹ (Syndaflöden). Przekł. Ryszard Bolesławski. Reż. Anna Przysiecka, scen. Jan Golka, oprac. muz. Mirosław Niziurski.

Obsada: Charley – J. Strzemień; Stratton – S. Zych; Frase – B. Orski; Klient – A. Rokossowski; Ber – J. Buczacki; O’Mall – J. Wasiuczyński; Nordling – B. Budziszewski; Higgins – E. Biernacki; Lizzi – M. Szarłat.

Prem. 20 XI 58.

 

8. Georg Büchner — LEONCE I LENA (Leonce und Lena). Przekł. Stefan Napierski. Insc. Irena Byrska i Liliana Jankowska, reż. Irena Byrska, scen. Liliana Jankowska, muz. Mirosław Niziurski.

Obsada: Leonce – W. Szostak; Ochmistrz, Bakałarz, Kapelan – Z. Jakubiec; Walerio – Z. Zaremba; Król Piotr – S. Kamiński; Wójt, Przewodniczący Rady Stanu – B. Idziak, C. Jagielski; Rozetta, Lena – A. Byrska; Guwernantka – L. Rytbotycka.

Prem. 21 XII 56.

 

9. Aleksandr Ostrowski — I KOŃ SIĘ POTKNIE (Na wsiakowo mudrieca dowolno prostoty). Przekł. Jerzy Jędrzejewicz. Reż. Olga Koszutska, scen. Antoni Tośta.

Obsada: Głumow – W. Tokarski; Głumowa – H. Maassówna; Kurczajew – J. Strzemień, J. Wasiuczyński; Gołutwin – S. Zych; Służący Mamajewa – E. Biernacki; Mamajew – B. Orski; Maniefa – M. Hryniewicz-Winklerowa; Mamajewa – S. Orska; Gorodulin – B. Budziszewski; Służący Krutickiego – M. Ostrawski; Kruticki – A. Rokossowski; Maszeńka – H. Sobolewska; Turusina – J. Bernas; Służący Turusiny – J. Buczacki; Rezydentka I – M. Szarłat; Rezydentka II – Z. Paszkowska.

Prem. 21 I 59.

 

10. Włodzimierz Perzyński — SZCZĘŚCIE FRANIA. Reż. Irena Byrska, scen. Jan Golka.

Obsada: Lipowska – A. Przysiecka; Langmanowa – R. Redlińska; Hela – W. Siemaszko; Franio – Z. Czeski; Mroczyńska – L. Śniadecka; Otocki – K. Kurek; Lipowski – E. Karasiński.

Prem. 24 I 59.

 

11. Juliusz Słowacki — MAZEPA. Reż. Irena Byrska, scen. Marian Gostyński.

Obsada: Wojewoda – C. Jagielski; Kasztelanowa – L. Rybotycka; Zbigniew – Z. Jakubiec; Chrząstka – W. Szostak; Amelia – B. Nikielska; Mazepa – Z. Zaremba; Król Jan Kazimierz – S. Kamiński, B. Idziak; Chmara – B. Idziak, S. Kamiński; Ksiądz, Goniec królewski – M. Smolarek.

Prem. 5 II 59.

 

12. Carlo Goldoni — ZAKOCHANI (Gl’innamorati). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Jadwiga Marso, scen. Liliana Jankowska, muz. Mirosław Niziurski, choreogr. Rena Hryniewicz.  

Obsada: Eugenia – H. Sobolewska; Foaminia – M. Szarłat; Toninon – J. Buczacki; Fabrycy – B. Orski; Robert – W. Tokarski; Fujara – J. Strzemień; Lizetka – I. Malarczyk; Rudolf – B. Budziszewski; Fugencjusz – J. Wasiuczyński; Klorynda – S. Orska.

Prem. 21 II 59.

 

13. Herman Wouk — HURAGAN NA CAINE (The Caine Mutiny Court Martial). Przekł. Jan Tadeusz Dehnel i Jan Zakrzewski. Reż. Halina Gryglaszewska, scen.  Jan Golka.

Obsada: Kpt. Greenwald – W. Szostak; Por. Maryk – M. Nowakowski; Kmdr Challee – C, Jagielski; Kmdr Blakely – S. Kamiński; Por. Queeg – K. Kurek; Podpor. Keefer – Z. Czeski; Podpor. Keith – Z. Jakubiec; St. marynarz Urban – Z. Zaremba; Kmdr Southard – E. Karasiński; Dr Lundeen – B. Idziak; Dr Bird – M. Smolarek; Asesor I – S. Makowski.

Prem. 21 III 59.

 

14. Jan Werich, Jiři Voskovec — NIEBO NA ZIEMI (Nebe na zemi). Przekł. Halina Gryglaszewska. Reż. Antoni Dworak, scen. Antoni Tośta, muz. Mirosław Niziurski, choreogr. Bogusław Wolczyński.

Obsada: Tancerz, Merkury – Z. Czeski; Tancerki – A. Byrska, B. Nikielska; Junona, Sąsiadka – A. Przysiecka; Jowisz – M. Nowakowski; Trumniarz – M. Smolarek; Amaranta – B. Nawratowicz; Bartolus – C. Jagielski; Katastrofa – D. Lipińska; Scipio – Z. Zaremba; Horacy – K. Kurek; Zakrystian – S. Makowski; Kawerna – S. Kamiński; Kamilio – B. Idziak.

Prem. 1 V 59.

 

15. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska — KOCHANEK SYBILLI THOMPSON. Adapt. i reż. Olga Koszutska, scen. Jan Golka, muz. Marek Lusztig, choreogr. Zbigniew Korycki.

Obsada: Sybilla Thompson – H. Sobolewska; Dyr. Pogodny – B. Budziszewski; Bija – R. Redlińska; Phena – M. Szarłat; Katod – J. Wasiuczyński; Anod – J. Strzemiński; Elektra – I. Malarczyk; Nieznajomy – J. Buczacki; Klaudyna – H. Maassówna; Pinkerton – E. Biernacki, M. Matyasik-Ostrawski; Lecornu – A. Rokossowski; Natan – W. Tokarski; Dr Schönbauer – B. Orski; Asystent – S. Zych; Pielęgniarka – J. Bernas.

Prem. 17 V 59.

 

16. Aleksander Fredro — MĄŻ I ŻONA. Reż. Halina Gryglaszewska, scen. Marian Gostyński.

Obsada: Hr. Wacław – W. Szostak; Elwira – L. Rybotycka; Alfred – Z. Jakubiec; Justysia – W. Siemaszko; Kamerdyner – E. Karasiński.

Prem. 26 V 59.

 

17. Federico Garcia Lorca — MIŁOŚĆ DON PERLIMPLINA DO BELISY W JEGO OGRODZIE (Amor de don Perlimplin con Belisa en su jardin). Przekł. Tadeusz Jakubowicz i Alicja Leonhardt. Reż. Lidia Rybotycka, scen. Liliana Jankowska, muz. Mirosław Niziurski,

Obsada: Belisa – A. Byrska: Perlimplin – B. Idziak; Matka – W. Siemaszko; oraz D. Lipińska, B. Nawratowicz, B. Nikielska, Z. Czeski, Z. Jakubiec, M. Smolarek, Z. Zaremba.

Prem. 1 VI 59.

 

18. Charles Dickens — ŚWIERSZCZ ZA KOMINEM (The Cricket on the Hearth). Przekł. Maria Feldman-Kreczowska. Adapt. i reż. Jadwiga Marso, scen. Liliana Jankowska, oprac. muz. Mirosław Niziurski, choreogr. Janina Bernas,

Obsada: Nieznajomy – J. Buczacki; Mary Peerybingle – H. Sobolewska: John Peerybingle – J. Wasiuczyński; Tilly – I. Malarczyk; Tackleton – B. Orski; Berta – M. Szarłat; Kaleb – B. Budziszewski; May – R. Redlińska.

Prem. 27 VI 59.

 

Objazdowy Teatr Lalek   “Kubuś”

                

Objazdowy Teatr Lalki i Aktora “Kubuś” powstał na prawach stowarzyszenia w październiku 1955 roku z inicjatywy Stefana Karskiego. Nie ma własnej sali i siedziby. Prowadzi działalność objazdową jako teatr subwencjonowany.

 

KIEROWNICTWO

 

Stefan Matusiak dyr., Stefan Karski  kier. art.

 

REPERTUAR

                  

PREMIERY

 

1. Artur Oppman - ZACZAROWANA KRÓLEWNA. Reż. Stefan Karski.

Prem. 1958.

 

2. Janina Paraziński - KICHUŚ MAJSTRA LEPIGLINY. Reż. Stefan Karski

Prem. 1959.

 

Koszalin

 

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego -Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego Koszalin-Słupsk

 

ul. Pawła Findera 12

 

Mieści się w gmachu wybudowanym ok. 1905, jako zbór protestancki, po II wojnie św. była tu hala sportowa, zmodernizowany i adaptowany dla potrzeb teatru w 1958. 13 XII 58 otwarto w Słupsku filię teatru w gmachu zbudowanym w 1856, dawniej była to siedziba Bractwa Kurkowego, po wojnie siedziba Teatru Miejskiego, potem kina; budynek przebudowany w latach 1957-58. Przedstawienia grane są na obu scenach.

Scen: 2 ( Koszalin, ul. Pawła Findera 12, miejsc 467; Słupsk, ul. Jaracza 4, miejsc 500).

Teatr prowadzi objazd (woj. koszalińskie, szczecińskie, gdańskie, zielonogórskie, bydgoskie, poznańskie).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Aleksandrowicz dyr. i kier. art., Stefan Bursiewicz dyr. adm. (od 1 VIII 59), Janusz Teodor Dybowski kier. lit. (do 30 VI 59), Maria Ursyn kier. art. filli w Słupsku.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  Joanna Kulmowa; w bież. sez. – Wanda Nadzin, Tadeusz Aleksandrowicz, Stanisław Jaszkowski, Stanisław Wohl.

Scenografowie: Krystyna Husarska, Zofia Wierchowicz, Zdzisław Koreleski (do 30 IX 58); w bież. sez. – Danuta Pogorzelska, Krzysztof Pankiewicz, Andrzej Sadowski.

Aktorzy: Halina Bulik (od 1 VII 59), Róża Czaplewska (od 1 VII 59), Walentyna Demkowska (do 30 IX 58), Danuta Gallert, Stefania Kornecka-Cybulska, Walentyna Lisowska (do 30 IX 58), Renata Maklakiewicz, Henryka Rodkiewicz (od 1 X 58), Janina Skałacka (do 31 X 58), Dominika Stecówna (od 1 X 58), Elżbieta Święcicka, Maria Zapolska, Wiesław Cellari (od 1 VII 59), Jan Cybulski, Stanisław Dawczyk, Antoni Fuzakowski (od 1 X 58), Stanisław [Mieczysław] Gałecki (do 31 X 58), Wirgiliusz Gryń (do 28 II 59), Henryk Halski, Jan Ibel (od 1 VII 59), Stanisław Jaszkowski (od 1 X 58), Fabian Kiebicz (od 1 X 58), Henryk Kleps, Eugeniusz Kujawski (od 1 VII 59), Stefan Miedziński (od 1 X 58), Zygmunt Milski (od 1 X 58), Stanisław Piotrowski (od 1 X 58), Stefan Posselt (od 1 X 58), Bogdan Proskurnicki (do 30 IX 58), Władysław Sokalski (od 1 X 58), Ryszard Urbanowicz (od 1 X 58), Stanisław Wolicki; w bież. sez. – Maria Ursyn, Alina Wąsowicz.

Adepci: Barbara Charewicz, Elżbieta Cudziło-Rudzińska, Jadwiga Górecka, Alicja [Alina] Horanin (do 31 V 59), Kazimierz Bejnarowicz, Jerzy Bogdanowicz, Wiktor Górecki, Józef Hłasko, Jan Ibel (do 30 VI 59), Eugeniusz Kujawski (od 1 X 58 do 30 VI 59), Waldemar Kwasieborski, Zbigniew Leśnicki (do 1 XI 58), Erwin Nowiaszak, Józef Sajdak, Waldemar Wierzbowski, Tadeusz Włodkowski (od 1 X 58), Andrzej Zieliński.

 

REPERTUAR

 

Scena w Koszalinie

 

PREMIERY

 

1. William Shakespeare – WIECZÓR TRZECH KRÓLI (Twelfth Night or what you will). Przekł. Leon Ulrich. Oprac. tekstu i reż. Tadeusz Aleksandrowicz, scen. Zofia Wierchowicz, muz. Jerzy Młodziejowski.

Obsada: Olivia – R. Maklakiewicz; Viola – D. Gallert, E. Święcicka; Maria – E. Cudziło-Rudzińska; Orsino – A. Zieliński; Sebastian – E. Kujawski; Antonio – W. Wierzbowski; Kapitan okrętu – S. Dawczyk; Valentino – J. Bogdanowicz; Kurio – T. Włodkowski; Tobiasz Czkawka – S. Jaszkowski; Andrzej Chudogęba – W. Górecki; Malwolio – F. Kiebicz; Fabian – J. Sajdak; Błazen – J. Ibel; Dowódca straży – S. Dawczyk.

Prem. 21 XI 58, 86x (28 666).

 

2. Augustin Eugčne Scribe – SZKLANKA WODY (Le verre d’eau). Przekł. Michał Rusinek i Stanisław Ostoja. Reż. Stanisław Wohl, scen. Krystyna Husarska, asyst. reż. Andrzej Zieliński.

Obsada: Królowa Anna – D. Gallert; Lady Marlborough – R. Maklakiewicz; Henryk – F. Kiebicz; Masham – E. Kujawski; Abigail – B. Charewicz, A. Wąsowicz; Margrabia de Tercy – J. Ibel; Thompson – A. Zieliński; Lady Albermale – B. Charewicz, A. Wąsowicz.

Prem. 14 III 59, 48x (10 506).

 

3. Carlo Goldoni – MIRANDOLINA [OBERŻYSTKA] (La locandiera). Przekł. Leopold Staff. Reż. Stanisław Jaszkowski, scen. Krzysztof Pankiewicz, muz. Zygfryd Jałowiecki, teksty piosenek Elżbieta Święcicka, asyst. reż. Zygmunt Milski.

Obsada: Mirandolina – E. Święcicka; Hortensja – J. Górecka; Dejanira – E. Cudziło-Rudzińska; Kawaler di Ripafratta – S. Piotrowski; Markiz di Forlipopoli – Z. Milski; Hrabia d’Albafioritta – W. Górecki; Fabrycjusz – J. Bogdanowicz; Służący – S. Jaszkowski.

Prem. 21 III 59, 42x (7 513).

 

4. Jerzy Jesionowski – MILION. Reż. Tadeusz Aleksandrowicz, scen. Zofia Wierchowicz.

Obsada: Kociakiewicz – S. Jaszkowski; Kociakiewiczowa – H. Rodkiewicz; Kizia – E. Święcicka; Maniuś – T. Włodkowski; Babcia – M. Zapolska; Boruta – Z. Milski; Kapuścińska – J. Górecka; Gromki – S. Piotrowski; Wilczyński – W. Górecki; Miłek – J. Bogdanowicz; Ciotka Paulina – M Ursyn.

Praprem. 26 VIII 59, 44x (9 391).

 

Filia w Słupsku

 

PREMIERY

 

5. Roman Brandstaetter – PRZEMYSŁAW DRUGI. Reż. Maria Ursyn, scen. Krystyna Husarska, asyst. reż. Erwin Nowiaszak.

Obsada: Przemysław II – W. Gryń; Ludgarda – A. Horanin; Małgorzata – D. Stecówna; Anna – H. Rodkiewicz; Jakub Świnka – A. Fuzakowski; Otto – R. Urbanowicz; Wilhelm – Z. Milski; Zbyszko – S. Wolicki; Przedpełk – R. Urbanowicz; Jan Zaręba – E. Nowiaszak; Ojciec Tomasz – S. Miedziński; Janko – J. Hłasko; Kasztelan rogoźnieński – S. Piotrowski; Rybałt – J. Cybulski; Giermek – xxx; Goniec – J. Hłasko.

Prem. 13 XII 58, 42x (7 666).

 

6. Stanisław Płonka-Fiszer – ŚPIĄCA KRÓLEWNA. Wg braci Grimm. Reż. Stanisław Jaszkowski, scen. Danuta Pogorzelska, oprac. muz. Olgierd Straszyński.

Obsada: Trubadur – J. Ibel, S. Jaszkowski; Król – F. Kiebicz, Z. Milski; Królewna – B. Charewicz, E. Cudziło-Rudzińska; Kołeczek – W. Górecki; Wróżka – E. Święcicka; Niania – R. Maklakiewicz, J. Górecka; Janek – J. Bogdanowicz, E. Kujawski; Misie – J. Sajdak, A. Zieliński.

Prem. 15 I 59, 25x (9 542).

 

7. Richard N. Nash – ZAKLINACZ DESZCZU (The Rainmaker). Przekł. Irena Babel. Insc. i reż. Wanda Nadzin, scen. Andrzej Sadowski, asyst. reż. Stefan Posselt.

Obsada: H. Curry – S. Wolicki, S. Dawczyk; Lizza – D. Stecówna; Noah – R. Urbanowicz; Jim – W. Kwasieborski; File – S. Posselt; Szeryf – S. Miedziński; Bill Starbuck – E. Nowiaszak.

Prem. 28 II 59, 61x (14 677).

 

8. Pierre de Beaumarchais – CYRULIK SEWILSKI (Le barbier de Séville). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Joanna Kulmowa, scen. Krystyna Husarska, muz. Juliusz Borzym, asyst. reż. Erwin Nowiaszak.

Obsada: Hrabia Almaviva – E. Nowiaszak; Bartolo – S. Posselt; Rozyna – D. Stecówna; Figaro – J. Cybulski; Don Basilio – R. Urbanowicz; Młokos – W. Wierzbowski; Żywiec – J. Sajdak; Rejent – W. Kwasieborski; Alkad – xxx.

Prem. 23 V 59, 49x (10 271).

 

9. Alfred de Musset – ŚWIECZNIK (Le chandelier). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Joanna Kulmowa, scen. Zofia Wierchowicz, muz. wg Jakuba Offenbacha, asyst. reż. Władysław Sokalski.

Obsada: Imć Andrzej – H. Kleps, W. Sokalski; Joanna – R. Czaplewska, R. Maklakiewicz; Clavaroche – J. Ibel; Fortunio – E. Kujawski; Wilhelm – W. Cellari; Landry – T. Włodkowski; Służąca – H. Bulik, B. Charewicz; Ogrodnik – S. Dawczyk, H. Kleps.

Prem. 19 VIII 59, 49x (10 271).

 

Kraków

 

 

Miejski Teatr Muzyczny – Opera i Operetka

ul . Senacka 6

 

Bez własnej siedziby; przedstawienia operowe odbywają się dwa razy w tygodniu na scenie teatru im. Słowackiego, spektakle operetkowe w sali przy ul. Lubicz 48, dawnej ujeżdżalni, adaptowanej dla teatru w 1923.

Powstał w listopadzie 1957 z połączenia Teatru Muzycznego Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego oraz Opery Krakowskiego Teatru Operowego. Od stycznia 1958 podległy krakowskiej Miejskiej Radzie Narodowej.

Scen: 1(Scena Operetkowa, ul. Lubicz 48, miejsc 918).

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysław Drobner dyr. i kier. art. Opery, Anatol Wroński kier. art. Operetki, Stanisław Gałoński kier. chóru, Mikołaj Kopiński kier. baletu.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Tadeusz Dobrzański, Stanisław Gałoński, Alojzy Kluczniok, Roman Mackiewicz.

Reżyserzy: w bież. sez. – Bronisław Dąbrowski, Kazimierz Fabisiak, Antoni Wolak, Anatol Wroński.

Scenografowie: w bież. sez. – Ewa Jurkiewicz, Zuzanna Piątkowska, Iwo Gall, Wojciech Krakowski.

Choreografowie: Mikołaj Kopiński.

Soliści śpiewacy: Iwona Borowicka, Sonia Jaskuła-Lehnert, Zofia Jędrzykiewicz, Celina Karpińska, Anna Kościelniak, Barbara Marczyńska, Róża Rodek, Jadwiga Romańska, Waleria Szajowska, Genowefa Szarblewska, Helena Szubert, Teresa Wessely, Stefania Zachariasz, Halina Żychal-Szymańska, Teresa Żylis-Gara, Włodzimierz Gołobów,Tadeusz Kąkolewski, Stanisław Lachowicz, Karol Lehnert, Władysław Malczewski, Zygmunt Miłkowski, Lesław Pawluk, Bolesław Pawlus, Kazimierz Pustelak, Kazimierz Rogowski, Stefan Starzyk, Adam Szybowski, Roman Węgrzyn,  Antoni Wolak; w bież. sez. – Maria Choma, Ewa Dąbrowska, Barbara Jaskólska, Krystyna Truszkowska, Elżbieta Wodecka, Maria Wrońska, Edward Adler, Mieczysław Gaczoł, Wincenty Głodek, Ryszard Gondek, Marian Góralczyk, Włodzimierz Kotarba, Tadeusz Małgoż, Tadeusz Podsiadło, Stanisław Romanek, Janusz Zipser, Janusz Żełobowski.

Aktorzy:  Józefa Chełmirska, Marian Pasławski; w biez. sez. – Kazimiera Lutówna, Irena Szramowska, Zofia Weissówna, Andrzej Galos.

Solisci baletu: Teresa Dzięglówna, Adela Filówna, Maria Gidlewska, Krystyna Łobodzińska, Alicja Miszkiewicz, Roman Kerson, Józef Parużnik, Ryszard Połczyński, Włodzimierz Waruszyński.

Koryfeje baletu: Alicja Eckstein, Izabela Owocówna, Lidia Połczyńska, Joanna Puter, Tamara Zinkowska,Jacek Heczko, Jerzy Kozak, Jan Lisowski, Zbigniew Pieńkowski, Henryk Urbańczyk.

 

REPERTUAR

 

S c e n a   O p e r o w a

 

PREMIERY

 

1. Jacques Offenbach — OPOWIEŚCI HOFMANA (Les Contes d’Hoffmann). Libr. Jules Barbier i Michel Carré wg opowiadań Ernesta Theodora Amadeusa Hoffmanna. Tekst polski Jerzy Waldorf, Ludwik Jerzy Kern. Kier. muz. Roman Mackiewicz, insc. i reż. Bronicław Dąbrowski, współpr. reż. Antoni Wolak, dek. Wojciech Krakowski, kost. Ewa Jurkiewicz, choreogr. Mikołaj Kopiński.

Obsada: Hofman – K. Pustelak, J. Zipser; Demon (Lindorf, Kopeliusz, Dapertutto, Mirakolo) – W. Malczewski, S. Lachowicz, Olimpia – J. Romańska, T. Wessely; Giulietta – T. Żylis-Gara, Z. Jaskuła, A. Kościelniak, B. Marczyńska, J. Romańska, S. Zachariasz; Antonia – H. Szubert, C. Karpińska, J. Romańska; Stella – L. Połczyńska, M. Choma, A. Eckstein, J. Romańska; Muza – I. Szramowska; Mikołaj – H. Żychal-Szymańska, W. Szajowska; Głos matki – Z. Jędrzykiewicz, Z. Jaskuła, G. Szarblewska; Spalanzani – L. Pawluk, B. Pawlus, J. Żełobowski; Natanael – J. Żełobowski, L. Pawluk, S. Starzyk; Krespel – K. Lehnert, W. Głodek, T. Podsiadło; Luter – T. Podsiadło, K. Lehnert; Herman – A. Szybowski, A. Wolak; Szlemil – A. Wolak, A. Szybowski; Andrzej-Cochenillo-Piticinacchio-Franciszek – S. Starzyk, Z. Miłkowski.

Prem. 27 IV 59, 39x ogółem.

 

W REPERTUARZE

 

2. Puccini ― MADAMA BUTTERFLY. Prem. 10 V 56; 3. Moniuszko ― HALKA. Prem. 17 III 58.

 

S c e n a    O p e r e t k o w a

 

PREMIERY

 

4. Franz Schubert ― DOMEK TRZECH DZIEWCZĄT (Das Dreimäderlhaus). Libr. H. M. Willner i Heinz Reichert. Oprac. muz. Heinrich Berté. Przekł., adapt. i oprac. P. Górski, Tadeusz Kuczyński i E. Nowakowski. Kier. muz. Tadeusz Dobrzański, insc. Anatol Wroński, reż. Kazimierz Fabisiak, dek. Iwo Gall, kost. Zuzanna Piatkowska, choreogr. Mikołaj Kopiński, asyst. reż. Zofia Weissówna, asyst. choreogr. Zofia Weissówna, Henryk Urbańczyk.

Obsada: Franciszek Schubert – R. Węgrzyn, W. Kotarba; Schober – K. Rogowski, E. Adler; Schwind – W. Kotarba, Z. Miłkowski; Kuppelwieser – T. Małgoż, A. Galos; Vogl – A. Szybowski, A. Wolak; Hr. Scharntorff – Z. Miłkowski, W. Sawka; Tschöll – S. Romanek, T. Kąkolewski; Maria Tschöll –M. Chełmirska, Z. Weissówna; Hania – S. Zachariasz, E. Wodecka; Hela – K. Hrehorowicz, W. Szajowska; Henia – E. Wodecka; Giuditta Grisi – R. Rodé, C. Karpińska, B. Marczyńska; Bruneder – E. Adler, A. Galos; Binder – J. Żełobowski, R. Gondek; Quax – T. Kąkolewski, M. Pasławski; Brametzbergerowa – Z. Weissówna, K. Lutówna; Weberowa – M. Wrońska; Rózia – E. Dąbrowska, B. Jaskólska; Salusia – K. Hrehorowicz, B. Jaskólska; Kelner – M. Pasławski; Pikolak – K. Truszkowska; Żandarm I – M. Gaczoł; Żandarm II – M. Góralczyk.

Prem. 17 XII i 20 XII 58.

 

W REPERTUARZE

 

5. Strauss ― NOC W WENECJI. Prem. 15 VI 57; 6. Abraham ― WIKTORIA I JEJ HUZAR. Prem. 14 V 58.

 

Teatr Ludowy

 

Nowa Huta, Osiedle teatralne 34

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w Nowej Hucie w 1955 wg proj. Jana Dąbrowskiego i Janusza Ingardena. Utworzony 1 IX 1955 na mocy decyzji ministra kultury i sztuki z 8 III 1955 jako Państwowy T. Ludowy w Nowej Hucie. Inauguracja działalności 3 XII 1955.

Scen: 1 (Nowa Huta, Osiedle teatralne 34, miejsc 422).

 

KIEROWNICTWO

Krystyna Skuszanka dyr. i kier. art., Jan Wątroba z-ca dyr. ds. adm., Andrzej Banach kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jerzy Krasowski; w bież. sez. - Wanda Laskowska, Krystyna Skuszanka.

Scenografowie: Marian Garlicki, Józef Szajna.

Aktorzy: Maria Cichocka, Bogusława Czuprynowska, Marianna Gdowska, Bronisława Gerson-Dobrowolska, Anna Gołębiowska, Danuta Korolewicz, Anna Lutosławska, Anna Michałowska, Eugenia Romanow-Horecka, Wanda Swaryczewska, Wanda Uziembło, Alina Żubrówna, Jan Brzeziński, Jan Güntner, Jerzy Horecki, Zdzisław Klucznik, Ryszard Kotas, Gustaw Kron, Jan Krzywdziak, Michał Lekszycki, Tadeusz Luberadzki, Edward Łada Cybulski, Ferdynand Matysik, Jan Mączka, Janusz Mirczewski, Władysław Pawłowicz, Franciszek Pieczka, Alexander Polek, Jerzy Przybylski, Witold Pyrkosz, Edward Rączkowski, Tadeusz Szaniecki; w bież. sez. - Jerzy Kaliszewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Albert Camus — STAN OBLĘŻENIA (l'Etat de Siege). Przekł. Joanna Guze. Oprac. przedstawienia Krystyna Skuszanka, Jerzy Krasowski, scen. Józef Szajna, muz. Stanisław Skrowaczewski, asyst. reż. Piotr Paradowski.

Obsada: Dżuma - F. Pieczka; Sekretarka - B. Gerson-Dobrowolska; Diego - G. Kron; Wiktoria - A. Gołębiowska; Sędzia Cassado - T. Szaniecki; Żona Sędziego - B. Czuprynówna; Dziecko - x x x; Córka Sędziego - W. Uziembło; Nada - E. Rączkowski; Gubernator - T. Luberadzki; I Alkad - J. Horecki; Alkadowie - J. Mirczewski, A. Polek; Oficer gwardii cywilnej - M. Lekszycki; Herold - W. Pawłowicz; Ksiądz - E. Łada Cybulski; Wysłannicy Dżumy - M. Lekszycki, W. Pawłowicz, A. Polek, J. Mirczewski; Konwojent zmarłych, Przewoźnik - W. Pyrkosz; Lud: Kobieta wyrzucona z mieszkania - E. Romanow; Pytający o podwyżkę - J. Güntner; Nędzarz - R. Kotas; Sprzedawca wstążek - F. Matysik; Astrolog - J. Mączka; Kupiec - Z. Klucznik; Rybak - J. Krzywdziak; oraz M. Cichocka, M. Gdowska, D. Korolewicz, A. Żubrówna, J. Brzeziński; Chór - A. Lutosławska, J. Przybylski.

Praprem. polska 6 XI 58, 42x (17 047) ogółem.

 

2. Wojciech Żukrowski — PORWANIE W TIUTIURLISTANIE. Adapt. i reż. Krystyna Skuszanka, scen. Marian Garlicki, muz. Józef Bok.

Obsada: Kogut - Kapral Pypeć - F. Matysik; Lisiczka Chytraska - W. Uziembło; Kot Mysibrat - J. Mączka; Król Baryłko - Z. Klucznik; Król Cynamon - M. Lekszycki; Wiolinka - M. Gdowska; Nagniotek - J. Brzeziński; Drumla - D. Korolewicz; Oficer blablacki - W. Pawłowicz; Pan Śniadanko - T. Szaniecki; Rycerz - T. Luberadzki; Pani Skąpa - A. Żubrówna; Węgiełek - J. Krzywdziak; Trybuszon - J. Mirczewski; Hulajnoga - A. Polek; Sędzia - B. Czuprynówna; Białoksiężnik - J. Przybylski; Kirkorek - x x x.

Praprem. 18 XII 58, 49x (16 777) ogółem.

 

3. William Shakespeare - BURZA (The Tempest). Przekł. Zofia Siwicka, Leon Ulrich. Współpr. dram. Jan Kott. Reż. Krystyna Skuszanka, scen. Józef Szajna, muz. Józef Bok, asyst. reż. Piotr Paradowski.

Obsada: Alonso - T. Luberadzki; Sebastian - W. Pawłowicz; Prospero - J. Przybylski; Antonio - F. Pieczka; Ferdynand - A. Polek; Gonzalo - E. Łada Cybulski; Adrian - J. Mirczewski; Kaliban - R. Kotas; Trynkulo - W. Pyrkosz; Stefano - T. Szaniecki; Kapitan - J. Mączka; Bosman - J. Brzeziński; Miranda - A. Lutosławska; Ariel - W. Uziembło; Ariel (nimfa) - M. Gdowska; Psy gończe - J. Güntner, G. Kron, J. Mączka.

Prem. 20 III 59, 49x (14 800) ogółem.

 

4. Aleksander Fredro — GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE. Reż. Wanda Laskowska, scen. Marian Garlicki, muz. Józef Bok.

Obsada: Urszula - M. Cichocka; Tobiasz - T. Szaniecki; Kasia - M. Gdowska; Barbara - E. Romanow; Kasper - Z. Klucznik; Agata - A. Żubrówna; Błażej - J. Güntner; Filip Grzegotka - M. Lekszycki; Jan Kanty Doręba - F. Matysik; Dyzma Bekiesz - J. Krzywdziak; Makary - G. Kron; Straż - B. Czuprynówna, A. Gołębiowska, W. Swaryczewska; Spiskowcy - J. Mirczewski, A. Polek, W. Pyrkosz.

Prem. 18 IV 59, 34x (11 029) ogółem.

 

5. Maria Dąbrowska — GENIUSZ SIEROCY. Adapt. tekstu, insc. i reż. Jerzy Krasowski, insc. plast. Józef Szajna, oprac. muz. Józef Bok, asyst. reż. Piotr Paradowski.

Obsada: Władysław IV - J. Kaliszewski; Jerzy Ossoliński - T. Szaniecki; Adam Kisiel - F. Pieczka; Albrecht Radziwiłł - J. Przybylski; Aleksander Radziwiłł - T. Luberadzki; Jakub Sobieski, Poseł Jowialny - Z. Klucznik; Łukasz Opaliński - J. Krzywdziak; Adam Kazanowski - W. Pawłowicz; Jan Mikołaj Stankiewicz - E. Łada Cybulski; Jedrzej Leszczyński - J. Horecki; Jerzy Ponętowski - F. Matysik; Poseł Czupurny - E. Rączkowski; Poseł Gniewny - W. Pyrkosz; Poseł Stroskany - G. Kron; Poseł Rozważny - J. Mirczewski; Poseł Zdeterminowany - M. Lekszycki; Poseł Przerażony - R. Kotas; Maria Ludwika - B. Czuprynówna; Zygmunt Kazimierz - x x x; Żona Posła Jowialnego - E. Romanow; Omelian - A. Polek; Iwan Pietuszko, Dworzanin - J. Güntner; Pokojowiec, Kozak w służbie Kisiela - J. Mączka; Posłaniec z dalekiej drogi - J. Brzeziński; Pacholik I - M. Gdowska; Pacholik II - W. Uziembło; Pacholik III - W. Swaryczewska.

Praprem. 20 VI 59, 31x (10 696) ogółem.

 

Miejski Teatr Rapsodyczny

 

ul. Skarbowa 2

 

Mieści się w gmachu dawnej “Bursy dla Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej”, zbudowanym w 1930. Reaktywowany 1 V 1957 decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki, ponowna inauguracja działalności 16 XI 1957.

Scen: 1 (ul. Skarbowa 2, miejsc 316).

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysław Kotlarczyk dyr. i kier. art. (od 1 V 57), Ryszard Orzechowski dyr. adm., Danuta Michałowska z-ca kier. art.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Danuta Michałowska, Mieczysław Kotlarczyk.

Scenografowie: Urszula Gogulska, Jerzy Jeleński.

Choregrafowie: Barbara Wolska.

Aktorzy: Magdalena Grodyńska, Danuta Jodłowska, Łucja Karelus-Malska, Ewa Lubowiecka, Krystyna Samusionek, Hanna Tomczykiewicz, Stanisława Waligórzanka, Elżbieta Wojciechowska, Leontyna Żabińska, Jaromir Chomicz, Zbigniew Gorzowski, Zbigniew Leśnicki, Ryszard Machowski, Tadeusz Malak, Czesław Meissner, Andrzej Morstin, Ryszard Olszak, Zbigniew poprawski, Ferdynand Wójcik; w bież. sez. – Tadeusz Brich, Tadeusz Jastrzębiec, Janusz Leśniewski, Zbigniew Śluzar.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Joseph Bédier — DZIEJE TRISTANA I IZOLDY (Le roman de Tristan et Iseut). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Adapt. i reż. Danuta Michałowska, scen. Jerzy Jeleński, muz. Jerzy Kaszycki.

Obsada: Król Marek – Z. Poprawski; Tristan – T. Malak; Andret – F. Wójcik; Denoalen – A. Morstin; Gondoin – T. Jastrzębiec; Marchołt – R. Machowski; Izold złotowłosa – S. Waligórzanka; Branghien – L. Żabińska; Kamila – K. Wiśniowska; Izold o białych dłoniach – Ł. Karelus-Malska; Król Irlandii – Z. Śluzar; Kahedryn – T. Brich, J. Leśniewski; Chór – M. Grodyńska, D. Jodłowska, E. Lubowiecka, K. Serusiówna, J. Chomicz, Z. Gorzowski, C. Meissner.

Prem. 1 I 59, 70x.

 

2. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska ― RÓŻE DLA SAFONY. Adapt. i reż. Danuta Michałowska, scen. Jerzy Jeleński.

Prem. 14 III 59, 17x.

 

3. Juliusz Słowacki — BENIOWSKI. IV wersja. Dramaturgia, insc. i reż. Mieczysław Kotlarczyk, scen. Urszula Gogulska, muz. Zbigniew Jeżewski, kier. muz. Stefania Brożek-Nowotarska, plastyka ruchu Barbara Wolska.

Obsada: Poeta I – M. Kotlarczyk, Z. Poprawski; Muza I – S. Waligórzanka, L. Żabińska; Muza Wschodnia – M. Grodyńska, Ł. Karelus-Malska; Beniowski – C. Meissner; Borejsza – F. Wójcik; Hamet – J. Chomicz, R. Olszak; Gruszczyńska – K. Serusiówna; Arabki, Chór – C. Bartyzel, D. Jodłowska, E. Lubowiecka; Khan Giraj – R. Machowski; Ministrowie – A. Morstin, Z. Gorzowski; Poeta II – T. Malak; Muza II – D. Michałowska.

Prem. 12 IV 59, 66x.

 

4. Adam Mickiewicz ― PAN TADEUSZ. IV wersja. Dramaturgia, insc. i reż. Mieczysław Kotlarczyk, scen. Jerzy Jeleński, muz. Zbigniew Jeżewski, kier. muz. Stefania Brożek-Nowotarska, plastyka ruchu Barbara Wolska.

Prem. 22 VII 59, 208x ogółem.

 

Teatr Rozmaitości

ul. Karmelicka 4

 

Mieści się w gmachu dawnego Teatru Bagatela, potem kino Scala, zbudowanym w latach 1917-1918 wg proj. Janusza Zarzeckiego, po pożarze w 1928 odbudowany wg proj. Stanisława Filipkiewicza i Tadeusza Tombińskiego, następnie dwukrotnie przebudowywany – w 1938 oraz 1940. Powstał we wrześniu 1945 jako teatr dla dzieci, subwencjonowany przez  Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 23 VII 1948 przekształcony w Teatr Młodego Widza RTPD. 1 IX 1949 upaństwowiony pn. Państwowy Teatr Młodego Widza. 1 I 58 zmiana nazwy na Teatr Rozmaitości.

Scen: 1 (ul. Karmelicka 4, miejsc 655).

 

KIEROWNICTWO

 

Maria Billiżanka dyr. i kier. art., Wiesław Gorecki kier. lit., Zygfryd Czerniak kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jerzy Merunowicz, Andrzej Witkowski (do 30 IX 58); w biez. sez. – Maria Billiżanka, Zofia Mikulska, Jadwiga Zaklicka, Jerzy Ronard Bujański.

Scenografowie: Jolanta Boni-Marczyńska, Jerzy Jeleński; w biez. sez. – Lidia Minticz, Józefa Setkowicz (Piętkówna), Anna Walcuch, Kazimierz Mikulski, Jan Setkowicz, Jerzy Skarżyński.

Choreografowie: w bież. sez. – Mikołaj Kopiński.

Aktorzy: Halina Bełkowska, Jadwiga Bujańska, Aleksandra Czerny-Ritter, Ewa Drozdowska, Zofia Filipska-Kalińska (od 1 X 58), Barbara Grabowska-Dolińska, Taida Granowska, Helena Kamińska, Janina Karasińska-Tomaszewska, Irma Kozłowska, Krystyna Krasicka, Zofia Lubartowska, Kazimiera Lutówna, Barbara Łozińska (od 1 X 58), Maria Malinowska, Irena Merunowicz-Massalska, Zofia Mikulska, Irena Orska, Kazimiera Plucińska, Zofia Weissówna, Izabela Wicińska, Lidia Wyrobiec-Bank (Wyrobcówna), Maria Zającówna Halina Zalewska, Jolanta Żmudzińska, Józef Barański, Zbigniew Bebak, Stanisław Chmieloch, Eugeniusz Fedorowicz, Ryszard Filipski (od 1 X 58), Andrzej Gazdeczka, Andrzej Głoskowski, Zbigniew Hellebrand, Kazimierz Kasiewicz (do 31 I 59), Ferdynand Kijak-Solowski, Andrzej Kozak, Jerzy Krasicki, Henryk Liburski, Marian Mariański, Jan Niwiński, Jerzy Peters, Zygmunt Piasecki (od 1 X 58), Adam Ritter, Jerzy Sagan, Antoni Słociński (od 1 X 58), Bolesław Śmiałowski, Franciszek Targowski, Tadeusz Tarnowski, Wiesław Tomaszewski, Juliusz Terajewicz (od 16 IX 58), Stanisław Zachara, Jan Zieliński (od 1 X 58); w bież. sez. – Alicja Bielakowska, Daniela Cholewa, Alicja Eksteiin, Lidia Połczyńska, Tamara Zinkowska, Antoni Jahołkowski.

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Fredro — CUDZOZIEMCZYZNA. Reż. Jerzy Merunowicz, oprawa plast. Józefa i Jan Setkowiczowie, asyst. reż. Krystyna Krasicka.

Obsada: Radost – H. Liburski; Zofia – B. Dolińska-Grabowska; Hrabina Julia – K. Krasicka; Zdzisław – S. Chmieloch; Astolf – J. Krasicki; Etienne – F. Solowski; Jakub – M. Mariański; Ekonom – B. Śmiałowski; Służacy I – A. Ritter; Sluzacy II – x x x.

Prem. 6 IX 58.

 

2. Kornel Makuszyński — SZATAN Z VII KLASY. Adapt. Irena Słońska, insc. i reż. Zofia Mikulska, scen. Jerzy Jeleński, oprac. dźwięk. Jerzy Jeleński, Jerzy Kaszycki, asyst. reż. Andrzej Kozak.

Obsada: Prof. Gąsowski – E. Fedorowicz; Pan Gąsowski – J. Niwiński; Pani Gąsowska – M. Malinowska; Wanda Gąsowska – M. Zającówna; Adam – A. Gazdeczka; Ostrowicki – A. Kozak; Kaczanowski, Francuz – Z. Bebak; Ksiądz – J. Barański; Opryszek I – Z. Hellebrand; Opryszek II – J. Peters.
Prem. 17 X 58.

 

3. Eugène Scribe — SZKLANKA WODY (Le verre d’eau). Reż. Jadwiga Zaklicka, scen. Anna Walcuch, asyst. reż. Wiesław Tomaszewski.

Obsada: Królowa Anna – N. Karasińska; Księżna Malborough – H. Bełkowska; Wicehrabia Bolinbroke – J. Sagan, F. Targowski; Masham – S. Chmieloch, A. Głoskowski; Abigail – B. Łozińska; Margrabia de Torcy – W. Tomaszewski; Thompson – F. Targowski; Lady Elsworth – H. Zalewska.

Prem. XI 58.

 

4. Adolf Walewski — KOPCIUSZEK wg baśni angielskiej w przekł. Marii Kreczowskiej. Adapt. i reż. Maria Billiżanka, dek. Kazimierz Mikulski, kost. Jerzy Jeleński, muz. Mieczysław Drobner, choreogr. Mikołaj Kopiński, asyst. reż. Krystyna Krasicka, asyst. choreogr. Zofia Lubartowska.

Obsada: Zegar, Książę del Pirogo – S. Zachara; Kopciuszek – J. Bujańska; Gwiazdoń – F. Solowski; Ojciec – J. Barański; Macocha – K. Plucińska; Eufrozyna – I. Wicińska; Eulalia – J. Żmudzińska; Baba-Dziwo – K. Lutówna; Królewicz – S. Chmieloch; Białonóżka – T, Tarnowski; Król Ćwieczek – H. Liburski; Zefirek – F. Tarrgowski, A. Jahołkowski; Hrabianka Wiatrezaczek – L. Wyrobcówna; Panna Zdziebełko – B. Łozińska, A. Jahołkowski; Panna Puzdro – M. Zajacówna; Kasztelanka Moździerz – I. Kozłowska; Pan Suchotyko – B. Śmiałowski.

Prem. 3 XII 58.

 

5. Juliusz Słowacki — MARIA STUART. Insc. i reż. Jerzy Merunowicz, scen. Jerzy Jeleński, muz. Zbigniew Jeżewski, kier. muz. Zyfryd Czerniak, asyst. reż. Antoni Słociński.

Obsada: Maria Stuart – I. Massalska; Darnlej – J. Terajewicz; Morton – Z. Hellebrand; Rizzio – A. Gazdeczka; Botwel – Z. Piaseecki; Duglas – A. Słociński; Lindsaj – A. Ritter; Paź – E. Drozdowska; Nick – A. Kozak; Astrolog – J. Zieliński.

Prem. 11 II 59.

 

6. Ryszard Ruszkowski — JADZIA WDOWA. Oprac. tekstu Julian Tuwim. Insc. i reż. Jerzy Ronard Bujański, oprawa plast. Lidia Minticz i Jerzy Skarżyński, muz.  Anna Kitschman i Zygfryd Czerniak, oprac. muz. Marek Andrzejewski, choreogr. Mikołaj Kopiński, konsult. muz. Anna Kitschman, asyst. reż. Aleksandra Czerny-Ritter, Krystyna Krasicka, asyst. choreogr. Kazimierz Plucińska.

Obsada: Mieczysław – E. Fedorowicz; Kucharz – A. Jahołkowski; Antosia – B. Dolińska-Grabowska, Z. Lubartowska; Józef – H. Liburski; Adolf – T. Tarnowski; Barbara – K. Plucińska; Krzysztof – F. Targowski; Melania – I. Orska, J. Żmudzińska; Bolesław – Z. Bebak; Feliks – R. Filipski, T. Tarnowski; Jadzia – I. Wicińska; Eufemia – K. Lutówna; Hortensja – I. Kozłowska; Gawałecki – M. Mariański; Licki, Basiński – J. Krasicki; Klusocki – B. Śmiałowski; Załupalski – S. Zachara; Kic-Kicowski – J. Barański; Dr Kos – J. Peters; Piszczalski – F. Solowski; Szansonetki – L. Połczyńska, A. Bielakowska, D. Cholewa, A. Eckstein, T. Zinkowska.

Prem. 22 IV 59.

 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

 

ul. Jagiellońska 1

 

Mieści się w gmachu zbudowanym w 1799, trzykrotnie przebudowywanym: w 1842 wg proj. Karola Kremera i Tomasza Majewskiego; w 1906 wg proj. Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego; 1943 wg proj. Bronisława Opalińskiego i Marcina Bukowskiego. Powołany do życia po II wojnie świat. 25 I 1945 zarządzeniem Pełnomocnika Rządu, wiceministra Kultury i Sztuki Jana Karola Wendego; inauguracja działalności 1 IV 1945.Z końcem sez. 1945/46 utracił samodzielność instytucjonalną; połączony z Teatrem im. Słowackiego w jedno przedsiębiorstwo pn. Miejskie Teatry Dramatyczne, z własnym kier. art.Od 1 VI 1954 ponownie samodzielny administracyjnie. Od lipca 1954 przyłączono doń jako drugą scenę Teatr Poezji. 30 IX 1956 zmiana nazwy na Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. 26 XI 1957 Teatr Poezji przemianowany na Teatr Kameralny.

Scen: 2 (Stary Teatr, ul. Jagiellońska 1, miejsc 546; Teatr Kameralny, d. Poezji, ul. Bohaterów Stalingradu 21, miejsc 319).

 

KIEROWNICTWO

 

Władysław Krzemiński dyr. i kier. art.,  Bolesław Szlosek wicedyr. i z-ca kier. art., Henryk Vogler kier. lit. (od 1 VI 59).

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Aleksandra Mianowska, Roman Niewiarowicz; w bież. sez. – Halina Gryglaszewska, Lidia Zamkow-Słomczyńska, Jerzy Grotowski, Jerzy Kaliszewski, Jerzy Kreczmar, Władysław Krzemiński, Zdzisław Mrożewski.

Scenografowie: Tadeusz Grondal (kier. prac. scenograficznej), Tadeusz Kantor, Wojciech Krakowski; w bież. sez. – Julitta Fedorowicz, Lidia Minticz, Andrzej Sadowski, Jerzy Skarżyński.

Choreografowie: w bież. sez. – Wanda Szczuka.

Aktorzy: Maria Bednarska, Jadwiga Borzewska, Barbara Bosak, Krystyna Brylińska, Helena Galińska, Halina Gallowa, Halina Gryglaszewska, Zofia Jaroszewska, Alicja Kamińska, Melania Kamińska-Sadecka, Maria Kierzkowa, Antonina Klońska, Maria Kościałkowska, Wanda Kruszewska, Halina Kuźniakówna, Halina Kwiatkowska, Zofia Markowska, Celina Niedźwiecka, Zofia Niwińska, Izabella Olszewska, Krystyna Ostaszewska, Romana Próchnicka, Hanna Smólska, Ewa Wawrzoniówna (od 1 X 58), Zofia Więcławówna, Irena Wisłocka, Jadwiga Zaklicka, Janina Zielińska, Jadwiga Zmijewska, Jan Adamski, Kazimierz Brodzikowski, Krzysztof Chamiec, Bronisław Cudzich, Józef Daniel, Edward Dobrzański, Józef Dwornicki, Kazimierz Fabisiak (od 1 X 58), Zbigniew Filus, Stanisław Gronkowski, Julian Jabczyński, Tadeusz Jurasz, Bolesław Loedl, Kazimierz Meres, Władysław Neubelt, Jerzy Nowak, Wacław Nowakowski, Piotr Pawłowski, Wojciech Ruszkowski, Wiktor Sadecki, Marian Słojkowski, Jerzy Sopoćko, Leszek Stępowski, Janusz Sykutera, Alfred Szymański, Tadeusz Śliwiak, Tadeusz Wesołowski, Kazimierz Witkiewicz, Zbigniew Wójcik (od 1 X 58), Roman Wójtowicz, Roman Wroński, Jan Zabierzewski, Janusz Zawirski, Zdzisław Zazula, Michał Żarnecki; w bież. sez. Anna Urlata, Jerzy Kaliszewski, oraz studenci Wydz. Aktorskiego PWST im. Solskiego: Anna Polony, Ewa Śmiałowska, Tadeusz Bartkowiak, Józef Harasiewicz, Jerzy Jogałła, Andrzej Mrożewski, Antoni Pszoniak, Jerzy Stasiuk.

 

REPERTUAR

 

Stary   Teatr

 

PREMIERY

 

1. William Shakespeare — STRACONE ZACHODY MIŁOŚCI (Lost Labour’s Lost). Przekł. Edward Porębowicz. Reż. Władysław Krzemiński, scen. Wojciech Krakowski, muz. Witold Krzemieński, tańce Wanda Szczuka.

Obsada: Ferdynand – K. Meres; Biron – K. Witkiewicz; Longaville – J. Sykutera; Dunain – Z. Zazula; Boyet – K. Chamiec; Mercade, Leśniczy – T. Śliwiak; Don Adriano de Armado – W. Ruszkowski; Nataniel – R. Wójtowicz; Holofernes – Z. Filus; Tuman – J. Adamski; Łepak – S. Gronkowski; Ćma – B. Bosak; Księżniczka francuska – H. Kwaitkowska; Rozalina – H. Kuźniakówna; Maria – R. Próchnicka; Katarzyna – H. Smólska; Żakeneta – Z. Więcławówna.

Prem. 31 I 59, 46x.

 

2. Karl Zuckmayer — KAPITAN Z KÖPENICK (Der Hauptmann von Köpenick). Przekł. Władysław Krzemiński. Insc. i reż. Lidia Słomczyńska, scen. Andrzej Sadowski, muz. Alojzy Kluczniok.

Obsada: Adolf Wormser – L. Stępowski; Kapitan von Schletow – L. Herdegen; Wabschke – J. Nowak; Wilhelm Viogt – K. Fabisiak; Willy – x x x; Starszy wachmistrz – Z. Filus; Wachmistrz – x x x; Paul Kallenberg – P. Pawłowski; Dr Jellinek, Kapelan – Z. Zazula; Mańka Piórko – Z. Więcławówna; Pijany huzar – J. Jabczyński; Cywil, II Kolejarz, Stutz – S. Gronkowski; Kelner, Komisarz Wydz. Paszportowego – J. Sykutera; Policjant, Strażnik – J. Sopoćko; Prokurent Knell – K. Chamiec; Poszukujący pracy, Szofer, I Kolejarz, Kapral – B. Cudzich; Woźny – x x x; Kancelista Hirschberg – x x x; Deltreid, Starszy wachmistrz – M. Żarnecki; Feldfebel, Komisarz policji – J. Dwornicki; Gefreiter, Helmuth – T. Jurasz; Ludwik Gabweiler – T. Śliwiak; Dr Obermüller – W. Sadecki; Inspektor policji – B. Loedl; Przechodzień, Bulke, Inspektor policji – J. Adamski; Dyrektor więzienia – M. Słojkowski; Matylda – M. Sadecka; Irena – R. Próchnicka; Fanny – I. Wisłocka; Fryderyk Hoprecht – R. Wroński; Krakauer – W. Ruszkowski; Salomon – x x x; Bagażowy – x x x; Rosenkreutz – W. Olszyn; Kilian – E. Dobrzański; Pisarz – x x x; Dyrektor policji – K. Witkiewicz.

Prem. 1 V 59, 45x ogółem.

 

3. Jean Giraudoux — WOJNY TROJAŃSKIEJ NIE BĘDZIE (La guerre de Troie n’aura pas lieu). Przekł. i reż. Jerzy Kaliszewski, scen. Lidia Minticz i Jerzy Skarżyńscy, muz. Anatol Zarubin.

Obsada: Priam  - L. Stępowski; Hekuba – J. Zaklicka; Hektor – Z. Wójcik;  Andromacha – M. Kościałkowska; Parys – L. Herdegen; Helena – H. Kuźniakówna; Kassandra – K. Ostaszewska; Mała Poliksena – A. Polony, A. Utrata; Demokos – R. Wójtowicz; Geometra - J. Dwornicki; Troilus – J. Jogałła; Majtek I – S. Gronkowski, J. Sykutera; Majtek II – J. Zawirski; Starzec I – x x x; Starzec II – J. Daniel; Buzyrys – W. Ruszkowski; Ulisses – P. Pawłowski; Ojax – J. Jabczyński; Bogini Pokoju, Bogini Iris – E. Wawrzoniówna; Służąca – E. Śmiałowska; Żołnierz trojański – A. Mrożewski; Żołnierz grecki – x x x.

Prem. 12 VII 59, 54x ogółem.

 

Teatr   Kameralny

 

PREMIERY

 

4. Zygmunt Krasiński — IRYDION. Adapt. i reż. Jerzy Kreczmar, dek. i kost. Wojciech Krakowski, muz. Zbigniew Turski.

Obsada: Prolog – P. Pawłowski; Irydion – J. Kaliszewski; Elsinoe – M. Kościałkowska; Masynissa – A. Szymański; Eutychian – R. Wroński; Euforion – J. Nowak; Gladiator I – T. Bartkowiak; Gladiator II – J. Stasiuk; Ulpianus – L. Stępowski; Mammea  - A. Klońska; Aleksander – T. Jurasz; niewolnik Mammei – A. Pszoniak; Heliogabal – L. Herdegen; Kapłan Mitry – W. Olszyn; Rupilius – M. Słojkowski; Eubulus, Barbarzyńca – J. Jabczyński; Anaksagoras – B. Cudzich; Roboam, Starzec – J. Zabierzewski; Pilades – M. Żarnecki; Scypio – J. Sopoćko; Wiktor – W. Neubelt; Kornelia – W. Kruszewska; Symeon – E. Dobrzański; Kobieta – H. Galińska; Barbarzyńca I – J. Zawirski; Barbarzyńca III – J. Harasiewicz; Chrześcijanki – J. Ordężanka, K. Brylińska, A. Kamińska, E. Wawrzoniówna; Arystomachus – Z. Wójcik; Turbero – J. Dwornicki; Werres – W. Olszyn; Alboin – B. Loedl.

Prem. 29 XI 58, 49x.

 

5. Herman Wouk, José André Lacour — HURAGAN NA “CAINE” (The Caine Mutiny – Ouragan sur la Caine). Przekł. Jan Dehnel i Jan Zakrzewski. Reż. Halina Gryglaszewska, scen. Tadeusz Grondal.

Obsada: Kpt. Greenwald – L. Herdegen; Por. Maryk – E. Dobrzański; Kmdr Challee – W. Sadecki; Kmdr Blakely – W. Olszyn; Kpt. Queeg – J. Nowak; Podpor. Keffer – M. Słojkowski; Podpor. Keith – B. Cudzich; St. mat Urban – J. Jabczyński; Kmdr Southard – J. Dwornicki; Dr Lundeen – P. Pawłowski; Dr Bird – J. Sopoćko.

Prem. 20 XII 58, 147x ogółem.

 

6. Anton Czechow — WUJASZEK WANIA (Diadia Wania). Przekł. Lidia (Zamkow) Słomczyńska. Insc. i reż. Jerzy Grotowski, scen. Julitta Fedorowicz, muz. Adam Kaczyński.

Obsada: Profesor – A. Szymański; Helena – Z. Niwińska; Sonia – M. Kościałkowska; Wojnicka – J. Zmijewska; Wojnicki – J. Kaliszewski; Astrow – K. Meres; Telegin – R. Wójtowicz; Niania – H. Gallowa.

Prem. 14 III 59, 27x.

 

7. Gabriela Zapolska — SKIZ. Reż. Władysław Krzemiński, scen. Lidia Minticz i Jerzy Skarżyński.

Obsada: Lulu – Z. Jaroszewska; Muszka – I. Olszewska; Tolo – T. Wesołowski; Wituś – Z. Wójcik; Lokaj – J. Zawirski.

Prem. 4 IV 59, 142x ogółem.

Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Tadeusza Wesołowskiego.

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego

pl. św. Ducha 1

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1893 wg proj. Jana Zawiejskiego. Inauguracja działalności po II wojnie świat. 19 II 1945. W latach 1946 – 1954 połączony w jedno przedsiębiorstwo ze Starym Teatrem, najpierw jako Miejskie Teatry w Krakowie, następnie – po upaństwowieniu 1 VIII 1949 - jako Państwowe Teatry Dramatyczne. Od 1 VI 1954 powrót do nazwy Teatr im. Juliusza Słowackiego. 4 V 1957 otwarto drugą scenę teatru w sali teatralnej Klubu Związku Zawodowego Kolejarzy przy ul. św. Filipa 6.

Scen: 2 (Teatr im. Słowackiego, pl. św. Ducha 1, miejsc 906; Sala Klubu ZZK, ul. św. Filipa 6, miejsc 240).

 

KIEROWNICTWO

 

Bronisław Dąbrowski dyr. i kier. art., Tadeusz Kwiatkowski kier. lit., Franciszek Barfuss kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jerzy Goliński (od 1 X 58); w bież. sez. – Ewa Stojowska, Bronisław Dąbrowski, Mieczysław Górkiewicz, Tibor Rakovský (CSRS), Edward Żytecki.

Scenografowie: Andrzej Cybulski, Karol Frycz, Andrzej Stopka, Stanisław Tenerowicz (kier. scenotechniki); w bież. sez. – Urszula Gogulska, Teresa Targońska, Andrzej Majewski, Marian Warzecha.

Choreografowie: w bież. sez. – Wanda Szczuka.

Aktorzy: Antonina Barczewska, Jadwiga Baronówna, Ludwika Castori, Helena Chaniecka, Elżbieta Dankiewicz, Małgorzata Darecka, Renata Fiałkowska, Maria Gella, Krystyna Hanzel, Irena Hrehorowicz, Anna Jackowska, Aleksandra Karzyńska, Maria Klejdysz, Bronisława Lenk-Janikowska, Maria Malicka, Alicja Matusiakówna, Katarzyna Meyer, Irena Morawska, Maria Nowotarska, Janina Ordężanka, Jadwiga Różycka, Marta Stebnicka, Ewa Stojowska, Irena Szramowska, Kazimiera Szyszko-Bohusz, Maria Świętoniowska, Anna Wallek-Walewska, Halina Zaczek, Jerzy Bączek, Henryk Bąk, Tadeusz Białkowski, Tadeusz Burnatowicz, Marian Cebulski, Eugeniusz Fulde, Mieczysław Górkiewicz, Wiesław Grabek (od 1 X 58), Mieczysław Jabłoński, Marian Jastrzebski, Stanisław Jędrzejewski, Ambroży Klimczak, Stanisław Koczanowicz, Andrzej Kruczyński, Włodzimierz Macherski, Jan Norwid-Kotschy, Wacław Nowakowski, Ryszard Pietruski, Ludwik Ruszkowski, Ferdynand Sarnowski (do 31 XII 58), Stanisław Skalski, Edward Skarga (od 1 X 58), Antoni Słociński (do 30 IX 58), Eugeniusz Solarski (do 31 VII 59), Roman Stankiewicz, Stefan Stanoch, Marian Szczerski, Wacław Szklarski, Tadeusz Szybowski, Krzysztof Wieczorek, Stanisław Zaczyk, Wiktor Zatwarski, Antoni Żuliński.

 

REPERTUAR

 

Teatr  im.  Juliusza  Słowackiego

 

PREMIERY

 

1. Peter Zvon — BAL POŻEGNANYCH (Tanec nad plačom). Przekł. Jerzy Zagórski. Reż. Tibor Rakovský, współpr. reż. Mieczysław Górkiewicz,  scen. Marian Warzecha, muz. Milan Novak, gest sceniczny i układ tańca Wanda Szczuka.

Obsada: Hr. Ryszrad ze św. Amelii – A. Kruczyński, W. Nowakowski; Hrabina Anna – E. Stojowska; Hr. Alfred – W. Szklarski; Margrabianka Sylwia – L. Castori; Rycerz Gejza – E. Fulde; Arystydes Król – M. Jastrzębski; Rozalia – H. Chaniecka; Adela – A. Karzyńska; Piotr – M. Cebulski; Dr Pysk – M. Szczerski; Trdlik – W. Zatwarski; Hieronim – A. Żuliński; Barnaba – S. Skalski.

Prem. 16 X 58.

 

2. Fiodor Dostojewski — ZBRODNIA I KARA (Prestuplenije i nakazanije). Przekł. Czesław Jastrzebiec-Kozłowski. Adapt., insc. i reż. Bronisław Dąbrowski, scen. Andrzej Cybulski, muz. Anatol Zarubin, asyst. reż. Małgorzata Darecka, Marian Szczerski.

Obsada: Raskolnikow – S. Zaczyk; Pulcheria Aleksandrowna – M. Gella; Awdotia Romanowna – M. Darecka, R. Fiałkowska; Razumichin – R. Pietruski; Marmieładow – E. Solarski; Katarzyna Iwanowna – J. Baronówna; Sonia – H. Zaczek; Pola  - x x x; Porfiry Piotrowicz – E. Fulde; Zamiotow – W. Zatwarski; Por. Proch – M. Cebulski; Alona Iwanowna – B. Janikowska; Anastazja – A. Barczewska, I. Hrehorowicz; Swidrygajłow – W. Woźnik; Łużyn – M. Jabłoński; Koch – A. Klimczak; Mieszczanin – M. Jastrzębski; Piestriakow – W. Szklarski; Stróż – F. Sarnowski; Mikołka – K. Podgórski; Duszkin – A. Kruczyński; Gość I – W. Grabek; Gość II – J. Norwid; Gość III – Z. Koczanowicz; Gość IV A. Żuliński; Student – S. Jędrzejewski; Oficer – M. Szczerski; Luiza Iwanowna – H. Chaniecka; Pop – L. Ruszkowski; Doktór – S. Skalski; Lebieziatnikow – M. Górkiewicz; Kataryniarz – A. Żuliński; Dziewczyna śpiewająca – M. Świętoniowska; Przechodzień – J. Norwid.

Prem. 16 XII 58.

 

3. Gabriela Zapolska — PANNA MALICZEWSKA. Reż. Ewa Stojowska, scen. Karol Frycz, kier. muz. Franciszek Barfuss, asyst. reż. tadeusz Szybowski.

Obsada: Daum – E. Fulde, W. Macherski; Filo – t. Szybowski; Edek – S. Jędrzejewski, K. Wieczorek; Bogucki – R. Pietruski, E. Skarga; Panna Maliczewska – M. Nowotarska, I. Szramowska; Daumowa – A. Matusiakówna; Hiszowska – W. Niedziałkowska, M. Świętoniowska; Żelazna – E. Dankiewicz; J. Korecka; Michasiowa – A. Barczewska; Sekwestrator – S. Koczanowicz.

Prem. 19 III 59.

 

4. Juliusz Słowacki — HORSZTYŃSKI. Insc. i reż. Bronisław Dąbrowski, scen. Andrzej Majewski (debiut), muz. Lucjan M. Kaszycki.

Obsada: Horsztyński – W. Woźnik; Salomea – L. Castori; Świętosz – F. Sarnowski; Ojciec Prokop – K. Podgórski; Szymon Kossakowski – E. Fulde; Szczęsny – S. Zaczyk; Michaś – x x x; Amelia – I. Szramowska; Maryna – M. Darecka, K. Meyer; Ksiński – A. Kruczyński; Karzeł – K. Wieczorek; Sforka – M. Cebulski, M. Jastrzębski; Małgorzata – J. Baronówna; Garnosz – M. Jabłoński; Wyrwik – A. Klimczak, M. Szczerski; Skowicz – W. Grabek, I Nieznajomy – R. Pietruski, M. Szczerski; II Nieznajomy – W. Szklarski; Słudzy Hetmana – A. Żuliński, T. Szybowski; Szlachta – J. Bączek, M. Cebulski, M. Górkiewicz, W. Grabek, M. Jastrzębski, S. Jędrzejewski, A. Klimczak, S. Koczanowicz, J. Norwid, R. Pietruski, L. Ruszkowski, S. Skalski, E. Skarga, R. Stankiewicz, M. Szczerski, K. Wieczorek, W. Zatwarski.

Prem. 6 VI 59.

 

5. Aleksander Fredro — PAN JOWIALSKI. Reż. Mieczysław Górkiewicz, scen. Karol Frycz, asyst. reż. Wiktor Zatwarski.

Obsada: Pan Jowialski – M. Jastrzębski; Pani jowialska – J. Ordężanka; Szambelan Jowialski – M. Cebulski; Szambelanowa – H. Chaniecka; Helena – K. Hanzel, A. Karzyńska; Janusz – M. Szczerski, W. Zatwarski; Ludmir – W. Szklarski; Wiktor – S. Jędrzejewski; Lokaj – W. Zatwarski, M. Szczerski.

Prem. 11 VII 59.

 

Sala  Klubu  ZZK

 

PREMIERY

 

7. Artur Marya Swinarski — ARARAT. Reż. Jerzy Goliński, dek. i kost. Teresa Targońska, ilustr. muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Noach – W. Woźnik; Jafet – J. Bączek; Szechora – I. Szramowska; Szem – E. Skarga; Machmada – M. Stebnicka; Cham – T. Szybowski; Para – K. Hanzel.

Prem. 21 X 58.

 

8. Guilherme Figueiredo — LIS I WINOGRONA (Ezop). Reż. Edward Żytecki, scen. Urszula Gogulska, muz. Witold Szalonek.

Obsada: Klea – R. Fiałkowska; Melita – I. Hrehorowicz; Xantos – W. Szklarski; Ezop – R. Stankiewicz; Agnostos – J. Bączek; Etiop – x x x.

Prem. 7 III 59.

 

9. Jerzy Jurandot — MĄŻ FOŁTASIÓWNY. Reż. Mieczysław Górkiewicz, scen. Andrzej Cybulski, muz. Władysław Szpilman, ewolucje tan. Wanda Szczuka, asyst. reż. Stanisław Jędrzejewski.

Obsada: Michał Karcz – S. Jędrzejewski, M. Górkiewicz; Jadwiga – H. Zaczek; Prof. Trembski – R. Stankiewicz; Renata – K. Hanzel; Franciszkowa – K. Szyszko-Bohusz; Ciapuła – J. Bączek; Mamczyk –E. Skarga; Pokojówka w „Internationalu” – I. Hrehorowicz; Windziarz – x x x; Obywatel w kapeluszu – S. Koczanowicz; Obywatel w oprychówce – x x x; Obywatel w berecie – x x x.

Prem. 20 V 59.

 

Teatr Lalki , Maski  i Aktora " Groteska"

 

ul. Św. Jana 6

 

Gmach będący siedzibą teatru zbudowano w 1930 Mieściła się w nim “Bursa dla Młodzieży Przemysłowej i Rekodzielniczej”, a później Teatr Rapsodyczny. Miał dwie sceny: Dużą, miejsc z balkonem 300, bez balkonu 255 i w halu - miejsc 40. Teatr Lalki i Aktora “Groteska’ powołany decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki z 5 III 1945r. zainaugurawał swoją działalność w budynku przy ul. Skarbowej 2 w czerwcu 1945r.

premierą Cyrku Tarabumba. Pierwszym dyrektorem teatru był Władysław Jarema, a po unieważnieniu koncesji na prowadzenie teatru przez Władysława Jaremę 9 X 1945 teatrem kierowała rada zakładowa. 31 X 1945 zawieszono działalność “Groteski”do lutego 1946, kiedy dyrekcję “Groteski II” objął Henryk Ryl. W latach 1946-48 w teatrze działała druga samodzielna scena pn.”Niebieskie Migdały” (w okresie krakowskim teatrem założonym przez Janinę Kilian-Stanisławską kierowała Zofia Stanisławska-Howurkowa), w II połowie 1948 przeniesiona do Warszawy. Od sezonu 1948/49 teatr występował  w tzw. Sali Saskiej mieszczącej się przy ul. Św. Jana 6, poprzednio użytkowanej przez Teatr Kameralny TUR, odnowionej wg projektów Alego Bunscha, B.Opalińskiego i Władyslawa Jaremy (wnętrza) oraz Marii Jaremianki i Jonasza Sterna (rozwiązania kolorystyczne). Teatr upaństwowiony 1 I 1950, od sezonu 1951/52 zmienił nazwę na Państwowy Teatr Lalek “Groteska”.

Scen: 1 (ul.Św.Jana 6).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Zofia Jaremowa dyr., Władysław Marendziuk dyr.adm., Jan Józef Szczepański kier. lit., Kazimierz Mikulski kier. plast.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Władysław Jarema; w bież. sez. - Leszek Śmigielski.

Scenografowie: w bież. sez. - Jerzy Jeleński, Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński.

Aktorzy: Elżbieta Barańska, Ewa Gabryś, Jolanda Giustiniani, Stefania Górniak, Barbara Kober, Mira Korska, Mirosława Kotula, Irena Römer, Halina Skaza, Romana Stojakowska, Anna Tomschay, Irena Walczak, Zofia Wirska, Maja Wesołowska, Joanna Wolska, Krystyna Żylińska. Józef Jachniewicz, Leszek Kubanek, Lesław Kłapa, Andrzej Kulig, Bernard Morgan, Franciszek Puget, Stanisław Rychlicki, Alfred Ryl -Krystianowski, , Stanisław Słomka, Stefan Stojakowski, Leszek Śmigielski, Stanisław Urbaniak, Tadeusz Walczak, Juliusz Wolski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Leon Moszczyński i Jan Wilkowski - GUIGNOL W TARAPATACH. Reż. Władysław Jarema, asyst. reż. Anna Tomschey, scen. Jerzy Skarżyński, lalki Jerzy Mikulski.

Obsada: J. Wolski, L. Kubanek, A. Tomschey, B. Kober, J. Wolska,  H. Skaza, F. Puget, S. Stojakowski, R. Stojakowska.

Prem. 25 XII 58.

 

2. Hans Christian Andersen - NOWE SZATY KRÓLA. Przekł.adap. A. Malinowski. Reż. Władysław Jarema, insc. Kazimierz  Mikulski, Władysław Jarema, asyst. reż. Juliusz Wolski, scen. Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, muz. Zbigniew Jeżewski.

Obsada: L. Kubanek, B. Kober, S.Urbaniak, T. Walczak, M. Kotula, S. Stojakowski, L. Śmigielski, F. Puget, A.Wolski, A. Ryl-Krystianowski, H. Skaza, S. Rychlicki, A. Tomschey, I. Walczak.

Prem. IV 59.

 

 3.Zofia Rogaszówna - DZIECI PANA MAJSTRA. Insc., reż. Leszek Śmigielski, asyst. reż. Irena Römer, scen. Jerzy Jeleński, muz. Zbigniew Jeżewski.

Obsada: S.Górniak, M. Korska, I. Römer, M. Wesołowska, Z. Wirska, K. Żylińska, J. Jachniewicz, L. Kłapa, B. Morgan, S. Słomka.

Prem. 17 II 59.

 

Lublin

 

Operetka

 

ul. Żwirki i Wigury 6

 

Teatr mieści się w gmachu Garnizonowego Klubu Oficera (d. Domu Żołnierza) wybudowanym wg projektu Mieczysława Dobrzańskiego w 1933 roku. Od VII 1944 do II 1945 nosił nazwę Centralny Dom Żołnierza, od III 1945  do II 1947 – Teatr Domu Żołnierza, od III 1947 do 31 VIII 1948 - Teatr Muzyczny im. Żołnierza Polskiego. Od 1 IX 1948 zmiana nazwy na Teatr Muzyczny. 1 stycznia 1953 Teatr Muzyczny został rozwiązany. Ponownie powołany do życia 7 I 1956. 1 VII 1957 Teatr Muzyczny przyjął nazwę Operetka.

Scen: 1 (ul. Żwirki i Wigury 6, miejsc ok. 470).

 

KIEROWNICTWO

 

Czesław Pręgowski p.o. dyr. (do 1 VII 1959), Czesław Pręgowski kier. art., Józef Talarczyk kier. muz., Jan Fabian kier. baletu, Stanisław Gerstenkorn kier. chóru, Witold Zdzitowiecki kier. lit.

 

 ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

 Reżyserzy: w bież. sez. - Paweł Bem, Witold Zdzitowiecki.

 Scenografowie: w bież. sez. – Jadwiga Pożakowska, Kazimierz Gac, Edward Grajewski, Jan Hawryłkiewicz, Zdzisław Korolewski, Jan Widmański.

Choreografowie:  w bież. sez. - Jan Fabian.

Dyrygenci: Tadeusz Chachaj, Wacław Geiger, Adam Kowalczyk, Marian  Lewandowski.

Śpiewacy: Maryla Bloch, Teresa Darnowska, Izabella Ferency, Janina Guttner, Barbara Halmirska, Felicja Jagodzińska, Barbara Kostrzewska, Agnieszka Kossakowska, Irena Kozerska, Urszula Małecka, Danuta Szponar, Nela Zdzieszyńska, Józef Kasperski, Jan Kwiatkowski, Józef Ludziński, Henryk Łabuński, Jerzy Molenda, Czesław Pręgowski, Henryk Rucki, Bogdan Rzeszowski, Tadeusz Sosnowski, Aleksander Sozański, Lesław Wacławik, Paweł Wojtczak, Zygmunt Zaród, Józef Zacharewicz; w bież. sez. Paweł Bem.

Adepci: Hanna Cichocka, Lech Chodzikiewicz, Ewa Tabaczyńska, Bogusław Wojnowski.

Tancerze soliści: Lucyna Drzewiecka, Regina Jacewicz-Chmura, Anna Miklińska, Zbigniew Dobkiewicz, Edward Wanda Nadbrzeźna, Odrobny, Stanisław Pomiankiewicz, Halina Starzyńska.

 

REPERTUAR

 

 PREMIERY

 

1. Tadeusz Sygietyński - ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Libr. Julian Tuwim, Mira Zimińska wg farsy Stanisława Dobrzańskiego. Reż. Paweł Bem, kier. muz. Tadeusz Chachaj,  scen. Jan Widmański, kost. Jadwiga Pożakowska, choreogr. Jan Fabian.

Prem. 4 IX 58.

 

2. Paul Abraham - WIKTORIA I JEJ HUZAR. Libr. E.Földes. Oprac. dram. i   adap. Władysław Krzemiński. Reż. Witold Zdzitowiecki, kier. muz. Marian Lewandowski, scen. Kazimierz Gac, kost. Jadwiga Pożakowskia, choreogr. Jan Fabian.

Obsada: John Cuulight – C. Pręgowski, Z. Sikora; Wiktoria – U. Małecka, T. Darnowska; Ferry – Z. Sikora, Z. Waloch; Lia San – E. Tabaczyńska, H. Cichocka; Riquette – I. Ferency, I. Kozerska; Stefan Kolthay – J. Kasperski, J. Molenda, H. Pręgowski; Janczi – H. Łabuński, P. Wojtczak; Bela Poerkelty – J. Zacharewicz; Tokeramo – L. Chodziakiewicz; Bonza – B. Wojnowski; Oficer rosyjski – W. Kozdrój; Kanakurio Miki – H. Cichocka, D. Szponar; Kiki San – M. Bloch, Wachmistrz – J. Kwiatkowski; Kozak – J. Zacharewicz; Taniec z mieczmi – H. Miklasińska, Z. Dobkiewicz, E. Odrobny, S. Pomiankiewicz; Mimozy – R. Jacewicz-Chmura, W. Nadbereźna, H. Starzyńska; Białobłękitny walc – H. Miklasińska, Z. Dobkiewicz, R. Jacewicz-Chmura, S. Pomiankiewicz, W. Nadbereźna, E. Odrobny.

 Prem. 29 IX 58.

 

 3. Franz Schubert - DOMEK TRZECH DZIEWCZĄT. Libr. D.Willner, H.Reichert. Reż. Paweł Bem, adapt. Tadeusz Wołowski, kier. muz. Stanisław Gerstenkorn, scen.  Jan Hawryłkiewicz, choreogr.  Jan Fabian.

Obsada: Schubert - H. Pręgowski, P.Wojtczak; Grisi - J. Gutter, I. Kozierska; Tschel - H. Łabuński, Z. Sikora; Schober - J. Molenda, Z. Waloch; Vogl -T. Sosnowski,  J. Kasperski;  Hania - F. Jagodzińska, T.Darnowska; Stróżka -N. Zdzieszyńska; Gen.Scharntof - P. Bem, A. Sozański; Peschel - J. Ludziński,

 B. Rzeszowski.

Prem. 26 I 59.

 

4. Bożena Brzezińska - ZACZĘŁO SIĘ W BANKU (Mysz Kościelna- A templon egere). Libr. Laszlo Fodor, przekł. i adapt. Henryka Minnicka. Reż. Paweł Bem, kier. muz. Adam Kowalczyk, scen. Zdzisław Korolewski, choreogr. Jan Fabian, dyryg. Marian Lewandowski, Stanistaw Gersterkorn, Adam Kowalczyk.

Obsada: Baron Tomasz Ulrich – Z. Sikora; Baron Franciszek Ulrich – Z. Zaród; Ola Frey – I. Kozerska; Zuzia Sachs – J. Guttner; Hrabia Fryderyk Steirnheim – B. Rzeszowski; Schnitzel – J. Zacharewicz; Kwapil – A. Sozański.

Prem. 24 V 59.

 

 5. Rudolf Frimml - ROSE MARIA. Libr. H.Stothart, Przekł.  Ludwig Brodziński. Reż. Paweł Bem, oprac. muz. Józef Talarczyk, scen. Edward Grajewski, kost. Ewa Fabian, choreogr. Jan Fabian.

Obsada: Rose Maria – B. Kostrzewska, A. Kossakowska, F. Jagodzińska; Emil – C. Pręgowski, P. Wojtczak; Jim – L. Wacławik, J. Molenda, J. Kasperski; Herman Groźny – C. Pręgowski, J. Ludziński, P. Wojtczak; Jane – I. Ferency; Czarny Orzeł – A. Sozański; Dixiana – L. Drzewiecka; Hawley – H. Rucki, T. Sosnowski; Malone – H. Łabuński; Ethel – B. Halmirska, N. Zdzieszyńska; Soliści baletu – A. Miklasińska, Z. Dobkiewicz.

Prem. 14 VI 59.             

 

Teatr im. Juliusza Osterwy

 

ul. Narutowicza 17

 

Gmach zbudowany w latach 1884-86 wg proj. Karola Kozłowskiego. W latach 1944-49 działał pod nazwą Teatr Miejski. Po upaństwowieniu, 1 XII 1949,  zmiana nazwy na obecną.

Scen: 2 (Scena Duża, ul. Narutowicza 17, miejsc ok. 600, Scena   Kameralna, ul. Narutowicza 17, miejsc ok. 80, otw. 28 VII 56).

 

KIEROWNICTWO

 

Jerzy Torończyk dyr. i kier. art., Maria Wrocka kier. lit., Ryszard Schreiter kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTSTYCZNY

 

Reżyserzy: Zofia Modrzewska, Zdzisław Tobiasz; w bież. sez. - Maria Straszewska, Jerzy Goliński, Jan Świderski, Jerzy Ukleja.

Scenografowie: Janusz Warpechowski; w bież. sez. - Jerzy Torończyk, Jerzy Ukleja.

Aktorzy: Dorota Dworzyńska, Marta Grey, Maria Górecka, Xenia Jaroszyńska, Danuta Lipińska, Halina Machulska, Danuta Nagórna, Eleonora Ossowska, Halina Przybylska, Stanisława Radulska, Teresa Skolimowska, Zofia Stefańska, Adela Zgrzybłowska, Aleksander Aleksy, Andrzej Balcerzak, Tadeusz Bąk, Stefan Buczek, Andrzej Chmielarczyk, Marian Drozdowski, Feliks Falkowski, Henryk Gońda, Kazimierz Iwor-Szczygielski, Jan Machulski, Klemens Mielczarek, Konstanty Miklaszewski, Stanisław Mikulski, Maciej Nowakowski, Zbigniew Przeradzki, Zbigniew Roman, Marian Rułka, Wacław Ścibor, Lech Skolimowski, Jarosław Skulski, Jerzy Smyk, Zdzisław Tobiasz, Włodzimierz Wiszniewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Juliusz Słowacki - MARIA STUART. Reż. i scen. Jerzy Ukleja, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Maria Stuart - M. Górecka, H. Machulska; Henryk Darnley - S. Mikulski, A. Balcerzak; Morton - W. Wiszniewski; Rizzio - J. Machulski; Botwel - L. Skolimowski; Duglas - J. Skulski; Lindsay - M. Nowakowski; Paź Marii Stuart - X. Jaroszyński; Nick - A. Balcerzak, H. Gońda; Astrolog - W. Ścibor.

Prem. 4 X 58.

 

2. Stanisław Wyspiański - KLĄTWA. Reż. Jan Świderski, scen. Janusz Warpechowski.

Obsada: Ksiądz - Z. Roman; Sołtys - L. Skolimowski; Dzwonnik - A. Chmielarczyk; Parobek - J. Smyk; Pustelnik - W. Wiszniewski; Matka -E. Ossowska; Młoda - H. Przybylska; Dziewka - T. Lassota; Chór - D. Dworzyńska, D. Lipińska, M. Orwid, Z. Stefańska, A. Zgrzybłowska, T. Bąk, K. Iwor, K. Mielczarek, M. Rułka, J. Skulski, Z. Tobiasz.

Prem. 12 X 58.

 

3. Richard Nash - ZAKLINACZ DESZCZU. (The Rainmaker). Przekł.  Irena Babel. Reż. Zdzisław Tobiasz, scen. Jerzy Torończyk.

Obsada: Liza - Z. Stefańska; Noah - L. Skolimowski; H.C.Curry - J. Skulski; Szeryf - S. Buczek; Starbuck - J. Machulski; Jim - M. Rułka; File - Z. Tobiasz.

Prem. XI 58.   

 

4. Tirso de Molina - ZIELONY GIL. Parafraza poetycka Julian Tuwim. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Janusz Warpechowski, muz. Marek Andrzejewski.

Obsada: Donna Diana - D. Nagórna; Quintana - K. Miklaszewski; Cramanchel -A. Balcerzak; Don Martin - S. Mikulski; Don Pedro - K. Iwor; Osorio - A. Chmielarczyk; Donna Inez – X. Jaroszyńska; Don Ricardo - W. Wiszniewski; Donna Clara - H. Machulska.

Prem. I 59.

 

5. Juliusz Słowacki - ZAWISZA CZARNY. Reż. Jerzy Goliński, scen. Janusz Warpechowski.

Obsada: Manduła - M. Grey; Laura Sanocka - T. Lassota; Prowadząca dramat -D. Lipińska; Lirenka - A. Zgrzybłowska, T. Wicińska; Manfred - T. Bąk;  Szlachcic -S. Buczek, J. Machulski; Legat papieski - M. Drozdowski, M. Rułka, Głupiec -H. Gońda; Starosta Jan Sanocki - K. Mielczarek, Z. Przeradzki; Cesarz Zygmunt -M. Nowakowski; Dziad stepowy - L. Skolimowski; Gniewosz - J. Skulski; Zawisza Czarny - J. Smyk, M. Drozdowski; Zoraina - A. Zgrzybłowska; Diwa - M. Orwid, Szlachcic II - ***.

Prem. 18 II 59.

 

6. Ludwik Hieronim Morstin - PRZYGODA FLORENCKA. Reż. Zdzisław Tobiasz, scen. Janusz Warpechowski.

Obsada: Giovanna - D. Nagórna; Irena - H. Przybylska; Anna - E. Ossowska, Juliusz - Z. Tobiasz;  Andrzej - M. Rułka; Starszy Pan - J. Smyk.

Prem. III 59.

 

7.Fryderyk Schiller - DON CARLOS. Reż. Zdzisław Tobiasz, scen. Jerzy Torończyk.

Obsada: Filip - A. Aleksy; Don Carlos - J. Machulski; Poza - Z. Przeradzki; Alba - J. Smyk, S. Buczek; Lerma - S. Maleszewski; Domingo - K. Iwor; Paź - T. Bąk,

Inkwizytor - J. Skulski; Królowa - Z. Stefańska; Eboli - M. Grey; Księżna -

M. Orwid.

Prem. 1959.

 

8.Jerzy Broszkiewicz - JONASZ I BŁAZEN. Reż. Maria Straszewska, scen. Janusz Warpechowski, muz. Jerzy Procner.

Obsada: Król Filon - Z. Roman; Minister - W. Wiszniewski; Adiutant -A. Chmielarczyk; Agent - M. Drozdowski; Błazen Filut - S. Mikulski, L. Skolimowski; Ogrodnik Zenobiusz - M. Gońda; Profesor Jonasz -L. Skolimowski, S. Mikulski, T. Bąk; Królowa Laura - D. Dworzyńska;Hr.Joanna - T. Lassota; Hr.Barbara - A. Zgrzybłowska; Piastunka

Agata - M. Kaczkowska; Subretka - T. Wicińska.

Prem. 5 V 59.

 

Teatr Lalki i Aktora

 

ul. Klonowica 1

 

Teatr mieści się w sali adaptowanej w latach 1953-54 do potrzeb teatru z dawnej klasztornej stolarni wg projektu Eugeniusza Gąsiorowskiego.

Scen: 1 (ul. Klonowica 1, miejsc 197).

 

KIEROWNICTWO

 

Maryla Kędra dyr. i kier. art. (do 30 IX 58), Stanisław Ochmański dyr. i kier. art. (od 1 X 58).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Maryla Kędra, Stanisław Ochmański.

Scenografowie: w bież. sez. – Andrzej Ejsmund, Zofia Gutkowska, Henri Poulain.

Aktorzy: Małgorzata Ejsmund, Halina Łobaczewska, Liliana Ochmańska, Alina Sternik, Leszek Czyż, Andrzej Haykowski, Fred Kosmala, Zbigniew Markuszewski, Andrzej Rettinger, Krzysztof Salecki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Zbigniew Kopalko – ZAKLĘTY RUMAK. Reż. Maryla Kędra, scen. Andrzej Ejsmund, muz. A. Świerzyński.

Prem. 1958.

 

2. Elizawieta Tarachowska – ZŁOTA RYBKA (Po szczuczemu wielenju). Przekł.i adapt. Władysław Jarema. Reż. Stanisław Ochmański, insc. Henryk Ryl, scen. Zofia Gutowska, muz. Stefan Kisielewski.

Obsada: M. Ejsmund, H. Łobaczewska, L. Ochmańska, A. Sternik, L. Czyż, A. Haykowski, F. Kosmala, A. Rettinger, K. Salecki.

Prem. XII 58.

 

3. Josef Pehr, Leo Spacil – AWANTURA W PACYNKOWIE (Guliver v Manaskove).

Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. i insc. Stanisław Ochmański, scen. i lalki  Henri Poulain, muz. Jerzy Katlewicz.

Obsada: H. Łobaczewska, L. Ochmańska, L. Czyż, Z. Markuszewski, A. Rettinger, K. Salecki.

Prem. 5 IV 59.

 

Łódź

 

Opera Łódzka

 

Teatr nie posiada własnej stałej siedziby.

 

Opera łódzka została powołana do życia z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciól Opery w IV 1954 r. Nie posiada własnego gmachu, występuje gościnnie na scenach: Teatru Nowego, Teatru im. Jaracza, Filharmonii, w Łódzkim Domu Kultury i w Operetce.

 

KIEROWNICTWO

 

Sabina Nowicka dyr., Władysław Raczkowski dyr. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Karol Borowski, Antoni Majak.

Scenografowie: w bież. sez. - Maja Berezowska, Ewa Soboltowa.

Choreografowie. Feliks Parnell.

Śpiewacy: Janina Hamernik, Krystyna Jackowska, Leokadia Jurdzińska, Weronika Kuźmińska, Zofia Lukas-Sokołowska, Maria Narkiewicz, Halina Romanowska-Wojtyra, Zofia Rudnicka, Danuta Pruska, Jadwiga Stocka, Izabela Strzałkowska, Jerzy Artysz, Kazimierz Cybulski, Tadeusz Gawroński, Stanisław Heimberger, Tadeusz Kopacki, Jerzy Leszczyński Michał Marchud, Igor Mikulin,  Stanisław Michoński Ryszard Nowaliński, Jan Obrzut, Roman Osiński, Ireneusz Pintera, Stefan Różański, Romuald Spychański, Eugeniusz Szynkarski, Jan Wodzyński.

Tancerze: Alina Baranowska, Maria Bartniak, Krystyna Ciesielaka, Barbara Garstkiewicz, Izabella Gorzkowska, Halina Kozielewska, Maria Łapińska, Iwona Makiewicz, Janina Niesobska, H. Nowak, Krystyna Sawicka, Alicja Tomanek, Krystyna Zalewska, Gerda Żmudzińska, Jerzy Dampc, Zygmunt Dudziak, Henryk Giero, Wiesław Głowacki, Bogdan Jankowski, Eugeniusz Kowalczyk, Jerzy Magus, Feliks Malinowski, Leszek Panowicz, Edward Pokros, Stefan Piątkowski, Bronisław Rajkowski, Eugeniusz Raducki, Adam Różalski, Tadeusz Sokół, Jan Stolarski, Włodzimierz Traczewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. DRUGA PARADA PARNELLA. Widowisko baletowe. Insc.i choreogr. Feliks Parnell, scen. Ewa Soboltowa, kost. Maja Berezowska, Ewa Soboltowa, dyryg. Witold Dobrzyński.

Obsada: Część I: Wesele na wsi – cały zespół; część II – Chopiniana – cały zespół; część III – Lajkonik: Lajkonik – W. Traczewski; Tatar – A. Różalski; Flisacy – B. Rajkowski, B. Jankowski, J. Stolarski; Żony flisaków – K. Zalewska, B. Garstkiewicz, J. Niesobska, I. Makiewicz, H. Kozielewska; Krakowiacy – J. Dampc, Z. Dudziak, E. Pkros; Krakowianki – K. Ciesielska, G. Żmudzińska, K. Sawicka.

Prem. 31 X 58.

 

2. Bedrich Smetana - SPRZEDANA NARZECZONA( Prodana nevesta). Insc. i reż. Antoni Majak, scen. Ewa Soboltowa, choreogr. Feliks Parnell, kier. muz. Mieczysław Wojciechowski.

 Obsada: Marzenka - W. Kużmińska, Z.Lukas-Sokołowska, D. Pruska, Jenik - T. Kopacki, S. Różański, R. Spychalski; Waszek - E. Szynarski, J. Wodzyński; Kruszyna - T. Gawroński, J. Obrzut; Ludmiła - K. Jackowska, J. Stocka, I. Strzałkowska; Michał - S. Michoński, R. Nowaliński; Agata - N. Jurdzińska, M. Narkiewicz; Kecal - M. Marchut, I. Mikulin; Esmeralda – J. Hamernik, D. Pruska; soliści baletu: J. Niesobska, K. Zalewska, J. Dampc, W. Głowacki, E. Kowalczyk, L. Panowicz, B. Rajkowski, W. Traczewski i in.

Prem. 16 XII 58.

 

3. Giacomo Puccini – TOSCA (Tosca). Insc. i reż. Karol Borowski, scen. Ewa Soboltowa, kier. muz. Mieczysław Wojciechowski.

 Obsada: Cavaradossi - T. Kopacki, S. Różański, R. Spychalski, E. Szynkarski; Tosca - W. Kuźminska, H. Romanowska-Wojtyra, Z. Rudnicka; Scarpia -J. Artysz, S. Heimberger; Angelotti - M. Marchut, S. Michoński, I. Mikulin; Zakrystianin -T. Gawroński, J.Obrzut, Spoletta-R.Osiński, J.Wodzyński, Sciarone-R. Nowaliński, I. Pintera; Klucznik - K. Cybulski, J. Leszczyński; Pastuszek - K. Jackowska, M. Nurkiewicz, I. Strzałkowska i in.

Prem. 12 V 59.

 

4. Adolphe Adam - GISELLE. Insc. i choreogr. Feliks Parnell, scen. Ewa Soboltowa.

 Obsada: Gizela - M. Łapińska; Matka - J. Niesobska, K. Zalewska; Ojciec Księcia - E. Kowalczyk; Książę - F. Malinowski, H. Giero; Leśniczy - B. Rajkowski, W. Traczewski; Giermek - J. Dampc; Damy dworu – M. Bartniak, B. Garstkiewicz, K. Sawicka, A. Tomanek, K. Zalewska; Rycerze – J. Dampc, A. Różalski, W. Głowacki, B. Jankowski; Wieśniaczki – A. Baranowska, M. Bartniak, H. Kozielewska, J. Niesobska, H. Nowak, K. Zalewska, G. Żmudzińska; Wieśniacy – J. Magus, S. Piątkowski, E. Raducki, J. Stolarski, T. Sokół,: Cmentarne Hieny – B. Jankowski, S. Piątkowski, E. Różalski, J. Stolarski; Gizela Wilisa – M. Łapińska; Wilisy – M. Baranowska, B. Garstkiewicz, H. Kozielewska, J. Niesobska, A. Tomanek, K. Sawicka, K. Zalewska,  G. Żmudzińska; Czarne widziadła – J. Dampc, B. Jankowski, A. Różalski, W. Głowacki; Krzyże – A. Różalski, J. Stolarski.

Prem. 26 VIII 59.

              

Operetka 

 

 ul. Piotrkowska 243; ul. Północna 47/ 51

 

Od IX 1945 - III 1946 teatr występował w sali przy ul. Nawrot 27 pn. Teatr Komedii Muzycznej “Lutnia”.W sezonie 1950/51, w związku z połączeniem scen i zespołów: Teatrów Komedii Muzycznej “Lutnia”, Teatru Małego i Teatru  Letniego, zmienia nazwę na Połączone Teatry Muzyczne. Do końca 1953  teatr posiada trzy sceny ul. Piotrkowska 243, Piotrkowska 94 i Traugutta 1. Od    stycznia 1954 teatry rozdzielono. Teatr Mały przekształcono w Teatr     Satyryków, podległy Artosowi, Teatr Letni zmienia nazwę na Teatr Bagatela i staje się sceną Teatru im. Jaracza, Teatr muzyczny zostaje usamodzielniony i otrzymuje nazwę Teatr Muzyczny. W lutym 1956 teatr został upaństwowiony i przyjął nazwę Państwowa Operetka. W sezonie 1957/58 teatr przenosi się do jeszcze nieukończonej siedziby przy ul. Północnej.Teatr użytkuje jednak obie  sceny starą i nową.

Scen: 2 (scena zimowa: ul. Piotrkowska 243, miejsc 635; scena letnia: ul. Północna  47/51, miejsc 1114).

 

KEROWNICTWO

 

Kazimierz Poreda dyr. (do 31 III 59), Jadwiga Kenda dyr. (od 1 IV 59).

 

 ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Danuta Dostalik-Baduszkowa, Jerzy Walden.

Scenografowie: w bież. sez. - Jadwiga Przeradzka, Stefan Janasik, Aleksander Jędrzejewski, Bolesław Kamykowski.

Choreografowie: w bież. sez. - Mikołaj Kopiński, Józef Matuszewski, Feliks Parnell.

Dyrygenci: Tadeusz Kałdowski, Władysław Rossa, Kazimierz Skinder, Karol Stryja.

Śpiewacy: Maria Bąbińska, Wanda Bojarska, Hanna Dobrowolska-Blejarska, Urszula Górczak, Sabina Grochowska, Janina Hamernik, B. Kanar, Jadwiga Kenda, Maria Mostowska, Krystyna Nyc-Wronko, Stanisława Piasecka, Wanda Szczawińska, Jerzy Ambroziak, Marian Dąbrowski, Janusz Duński, Kazimierz Jeziorski, Janusz Jóźwiak, Edward Kamiński, Karol Koszela, J. Krysiak, Janusz Kunce, Michał Lasowy, Jerzy Nejman, Jan Padkowski, Piotr Rajewski, Jerzy Sidorowicz, Jerzy Sobczyński, Edmund Szafrański, Zygmunt Urbański, Sergiusz Wąsowicz,; w bież. sez.- Wanda Paderewska, Krystyna Sznerrówna, Leon Niemczyk.

Tancerze: Halina Grochowska,Irena Jachówna, Danuta Kierul, Krystyna Kowalczyk, Ewa Krupczyńska, Barbara Leleniewska, Fernanda Łuczyńska, Anita Nikrtyn, M. Perdas, I. Perkowska, Przemysława Piotrowska, Irena Śpiewakowska, Jadwiga Terlecka, Tadeusz Bogucki, Jerzy Magus, Z. Niewiadomski, Włodzimierz Pawłowski, Tadeusz Sokół, Zbigniew Waloch.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Georg Jarno - KRYSIA LEŚNICZANKA (DIE FŐRSTER-CHRISTEL). Libr. i reż. Jerzy Walden, scen. Stefan Janasik, choreogr. Józef Matuszewski.

Obsada: Cesarz Józef II - L. Niemczyk, L. Redo; Krysia - W. Bojarska, H. Dobrowolska; Lange - M. Dąbrowski; Hrabia Sternfeld - J. Nejman; Hrabina Józefina -J. Kenda; Fedessey - E. Kamiński, M. Lasowy; Welperi - J. Sidorowicz; Mińka -W. Szczawińska; von Locben - Z. Urbański; Ochtergroven - S. Grochowska; Kamerdyner -E. Szafrański.

Prem. 13 XI 58.

    

2. Zygmunt Karasiński - TYLKO DLA KOBIET. Libr. Ola Obarska, Józef  Słotwiński. Insc. i reż.  Jerzy Walden, dek. Aleksander Jędrzejewski, kost. Jadwiga Przeradzka, choreogr. Mikołaj Kopiński, współpr. reż. Janusz Rzeszewski, oprac. muz. Władysław Rossa.         

Obsada: Lola Sławska - J. Kenda, K. Sznerrówna; Władysław - M. Lasowy; Barbara,

- K. Nyc-Wronko; Andrzej Dębski - J. Padkowski;  Ewa - W. Paderewska; Totek

J. Duński; Lotek - J. Sidorowicz; Dolores - W. Bojarska; Ciuchara I  - S. Grochowska; Ciuchara II  - K. Kowalczyk; Kasia  - A. Nikitin; Michał - L. Redo; Pani Maria - S. Piasecka; Szatniarka - M. Bąbińska; Fernando, sprzedawca - J. Nejman; Chłopak - B. Leleniewska; Klientka I  - M. Mostowska; Klientka II - B. Kanar; Pasażer - S. Wąsowicz;  Stewardessa I  - P. Piotrowska; Stewardessa II - D. Kierul; Tragarz I - J. Magus; Tragarz II - T. Sokół.

Prem. 30 I 59.

 

3.Franz Suppe - BOCCACCIO (Boccaccio). Przekł i adapt. M. Laskowska, E. Żytomierski. Insc. i reż. Danuta Dostalik-Baduszkowa, scen. Bolesław Kamykowski, choreogr. Feliks Parnell, istruktor szermierki Eugeniusz Kaźmierczak.

Obsada: Giovanni Boccaccio - E. Kamiński, M. Lasowy; Pietro - J. Duński; Scalza -K. Koszela; Beatrice - W. Bojarska, W. Szczawińska; Lotteringhi - J. Sidorowicz; Isabella -  J. Kenda, K. Nyc-Wronko; Lambertuccio - J. Padkowski; Peronella - S. Grochowska; Fiametta - J. Hamernik; Leonetto - J. Nejman, Z. Waloch; Nieznajomy -  J. Kunce; Majordomus księcia Toskanii - E. Szafrański, Z. Urbański;  Fresco - W. Pawłowski; Filipa - W. Paderewska, A. Nikitin; Oretta - R. Wojciechowska; Violanta - U. Górczak; Studenci: J. Ambroziak, K. Jeziorski, J. Jóźwiak, S. Wąsowicz, Żebracy i rzemielśnicy: J. Krysiak, J. Kunce, P. Rajewski, J. Sobczyński; Balet: AKT I -  H. Grochowska, I. Jachówna, K. Kowalczyk, D. Kierul, E. Krupczyńska, F. Łuczyńska, M. Perdas, I. Perkowska, P. Piotrowska, I. Śpiewakowska, J. Terlecka, T. Bogucki, L. Jabłoński, Z. Niewiadomski, J. Magus, W. Pawłowski, T. Sokół; Clombina - B. Leleniewska, I. Śpiewakowska; Arlekin - J. Magus, T. Bogucki; Scapio - D. Kierul, K. Kowalczyk; Pantalone - W. Pawłowski; Brighella - L. Jabłoński, T. Sokół; Narcissimo - J. Terlecka, F. Łuczyńska; Pulcinella - Z. Niewiadomski.

Prem. 4 VI 59.

 

Teatr  im . Stefana  Jaracza

 

ul. Ceglana 27

 

Gamch dawnego Teatru Miejskiego. Adaptowany w 1909 wg proj.Dawida Landego; po pożarze w 1911 ponownie przebudowany przez Stabelskiego, Millera i Bansza.

Scen: 1 (ul. Cegielniana 27, miejsc 412).

 

KIEROWNICTWO

 

Karol Borowski dyr. i kier. art. , Sabina Nowicka wicedyr., Jan Kott kier. lit

                

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Karol Borowski; w bież. sez. - Stanisław Łapiński, Jerzy Walden.

Scenografowie: Mieczysław Wiśniewski; w bież. sez. - Stanisław Cegielski, Władysław Daszewski, Henryk Janiga, Bolesław Kamykowski, Józef Rachwalski, Jan Marcin Szancer.

Choreografowie: w bież. sez. - Feliks Parnell.

Aktorzy: Zofia Grabska, Barbara Jaklicz, Alina Jurkowska, Krystyna Łapińska, Hanna Małkowska, Teresa Marecka, Urszula Modrzyńska, Zofia Molicka, Zofia Molska, Magdalena Nowakowska, Leokadia Pilarska, Janina Rząsa, Jadwiga Siennicka, Janina Staszewska, Helena (Lena)Wilczyńska, Alicja Zomer, Leonard Andrzejewski, Ryszard Bacciarelli, Ludwik Benoit, Jerzy Ćwikliński, Emil Karewicz, Antoni Lewek, Stanisław Łapiński, Konrad Łaszewski, Józef Łodyński, Janusz Mazanek, Henryk Modrzewski, Zbigniew Niewczas, Zygmunt Nowicki, Jan Prosnak, Czesław Przybyła, Marek Sobczyk, Bogusław Sochnacki, Henryk Staszewski, Jerzy Szpunar, Józef Teryks, Stanisław Tylczyński, Jerzy Walczak, Antoni Żukowski; w bież. sez.-  Alicja Krawczykówna,

                

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Józef Korzeniowski - MAJĄTEK ALBO IMIĘ. Insc. i reż. Karol Borowski, scen. Jan Marcin Szancer, oprac. muz. Mieczysław Krzyński.

Obsada: Aniela Bydgowska - Z.Grabska; Barbara - A. Jurkowska, U. Modrzyńska; Sędzina - Z. Molska, L. Pilarska; Regina - H. Małkowska; Antoni Licki - R. Bacciarelli; Hrabia Janusz - K. Łaszewski; Karol Żytowski -  Z. Niewczas; Wincenty Starzycki - S. Łapiński; Jan - J. Teryks. Osoby intermediów - L. Andrzejewski, B. Jaklicz, B. Sochnacki, J. Walczak, J. Siennicka, J. Szpunar.

Prem. 13 X 58, 70x (42 120).

 

2.Włodzimierz Perzyński - LEKKOMYŚLNA SIOSTRA. Reż. Karol Borowski, scen.Władysław Daszewski.

Obsada: Henryk Topolski - S. Łapiński; Helena - T. Marecka; Janek Topolski -J. Walczak, Władysław - J. Mazanek, Z. Nowicki; Maria - B. Jaklicz, A. Zomer; Ada -K. Łapińska, M. Nowakowska; Olszewski - E. Karewicz; Lokaj - ***.

Prem. 26 XI 58, 52x (25 583).

 

3.Mark Twain - KSIĄŻĘ I ŻEBRAK (The prince and the pauper). Przekł. i

adapt. Jadwiga Żylińska. Insc., reż. i dek. Stanisław Cegielski, kost. Mieczysław Wiśniewski, choreogr. Feliks Parnell, wybór muz. Zofia Łosakiewicz.

Obsada: Edward - Z. Grabska; Toma - A. Krawczykówna ; Ojciec Andrzej -

L. Andrzejewski; Jan Kanty - L. Benoit; Halabardnik I - H. Staszewski; Halabardnik II - Z. Nowicki;  Pachołek - K. Łapińska; Kabita posądzona o czary - L. Wilczyńska; Przechodzień - J. Szpunar; Kobieta przechodzień - J. Staszewska; Matka Tomka -L. Pilarska; Księżniczka Elżbieta - A. Jurkowska; Lord Hertford - J. Mazanek; Lord St.John - R. Bacciarelli; Lord Tomasz Seymour - J. Ćwikliński; Lady St.John  - K. Łapińska; Lady Seymour - A. Zomer; Król Henryk VIII - K. Łaszewski; Arcybiskup -A. Lewek; Sąsiad - R. Bacciarelli; Kuternoga - J. Łodyński; Arcybiskup - A. Lewek; Sąsiad - R. Bacciarelli; Kuternoga - J. Łodyński; Kobieta z bandy - Z. Molicka; Jack -J. Ćwikliński; Hugo - M. Sobczyk; Włóczęczęga I - L. Andrzejewski; Włóczęga II -J. Szpunar; Włóczęga III - Cz. Przybyła; Miles Hendon - B. Sochnacki; Paż do bicia -M. Nowakowska; Paź - Z. Molicka; Sędzia – C. Przybyła; Szerf - Z. Nowicki; Książę Norfolk - M. Sobczyk.   

Prem. 15 I 59, 45x (27 069).

 

4.Stefan Żeromski - UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA. Reż. Karol Borowski, oprawa plast. Mieczysław Wiśniewski.

Obsada: Smugoń - A. Żukowski; Dorota - U. Modrzyńska; Księżniczka -M. Nowakowska; Bęczkowski - J. Mazanek; Przełęcki - Z. Niewczas; Wilkosz -S. Tylczyński; Ciekocki - C. Przybyła; Radostowiec - J. Ćwikliński; Małowieski -L. Andrzejewski; Kleniewicz - H. Modrzewski; Bukański - J. Szpunar; Zabrzeziński -A. Lewak.

Prem. 20 II 59, 62x (32 242).

 

5.Erwin Piscator, Alfred Neumann, Guntram Pruffer - WOJNA I POKÓJ (Wojna i mir). Przekł. Zbigniew Krawczykowski. Reż. Karol Borowski i Jerzy Walden, scen. Henryk Janiga, muz. Augustyn Bloch.

Obsada: Narrator - K. Łaszewski; Piotr Biezuchow - E. Karewicz; Andrzej Bołkoński - R. Bacciarelli; Stary Książę - J. Mazanek; Liza - J. Siennicka; Maria - A. Jurkowska, Ałpatycz - J. Ćwikliński; Karatajew - L. Andrzejewski; Natasza - A. Krawczykówna; Hrabina Rostowa - T. Marecka, L. Pilarska; Mikołaj Rostow - J. Łodyński; Napoleon Bonaparte - A. Żukowski; Car Aleksander - M. Sobczyk; Kutuzow - S. Tylczyński; Anatol Kuragin - A. Lewek; Dołochow - B. Sochnacki; Siergiej Kuźmicz - Z. Nowicki; Ranny - Cz. Przybyła; Oficer - J. Prosnak.

Prem. 30 IV 59, 44x (19 609).

 

6.Jan Baudouin - ŚWIĘTOSZEK ZMYŚLONY. Reż. Karol Borowski, Stanisław Łapiński, scen. Józef Rachwalski, muz. Tomasz Kiesewetter, choreogr. Feliks Parnell, przygot. muz. Lucyna Henrykowska.

Obsada: Pobożniczka - H. Małkowska; Fanatycki - S. Łapiński; Podsędkowa -L. Wilczyńska; Kunegunda - J. Siennicka, A. Zomer; Wincenty - B. Sochnacki; Skarbnikiewicz - J. Walczak; Podstoli - J. Ćwikliński; Obłudnicki - L. Andrzejewski; Zosia - K. Łapińska; Z. Molicka; Trefnicki - J. Szpunar; Burgrabia - Z. Nowicki, H. Modrzewski; Intrygator - H. Staszewski.

Prem. 20 VI 59, 76x (31 078).

 

7.Robert de Flers, Armand Caillavet - ŁADNA HISTORIA (La bell aventure). Przekł. Zofia Wójcicka-Chylewska. Reż. Jerzy Walden, scen. Bolesław Kamykowski.

Obsada: Hrabia D`Eguzon - J. Mazanek; Andrzej D`Eguzon -  R. Bacciarelli; Walenty Le Barroyer - K. Łaszewski; Foques - A. Żukowski; Margrabia De Langelier - M. Sobczyk; Serignan - J. Teryks; Didier - H. Staszewski; Painbrache - Z. Nowicki; Gaston - J. Prosnak; Pani de Trevillac - Z. Molska; L. Pilarska; Hrabina de Eguzon - B. Jakliczowa; Helena de Trevillac - A. Krawczykówna, U. Modrzyńska; Pani de Verceil - M. Nowakowska; Żantina - Z. Molska, L. Pilarska; Joanna - Z. Grabska, A. Krawczkówna; Eliza - ***.

Prem. 21 VIII59, 105x (48 473).

 

Teatr Nowy

 

ul. Więckowskiego 15

 

Budynek tzw. teatru “Skala”, odbudowany w latach 1948-51 wg. projektu Ignacego Gutmana.

Scen: 2 (Duża Scena, ul. Więckowskiego 15, miejsc 732; Mała Scena, ul. Zachodnia 93, miejsc 100, otw. XI 57).

                

KIEROWNICTWO

                

Kazimierz Dejmek dyr. i kier. art., Antoni Makarski wicedyr., Jan Koprowski kier. lit., Anna Płoszaj kier. muz.

                 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY    

              

Reżyserzy: w bież. sez. - Jerzy Antczak, Kazimierz Dejmek, Bohdan Korzeniewski, Jerzy Ukleja.

Scenografowie: Józef Rachwalski, Iwona Zaborowska, w bież. sez. - Józef Szajna, Jerzy Ukleja.

Choreografowie: w bież. sez. - Jadwiga Hryniewiecka.         

Aktorzy: Hanna Bedryńska, Maria Białobrzeska, Bronisława Bronowska,Wanda Chwiałkowska, Krystyna Feldman, Maria Górecka, Eugenia Herman, Barbara Horawianka, Janina Jabłonowska, Wanda Jakubińska, Maria Kozierska, Bohdana Majda, Wiesława Mazurkiewicz, Danuta Mniewska, Wanda Ostrowska, Zofia Petri, Maria Pilarska (suflerka), Barbara Rachwalska, Jerzy Antczak, Bogdan Baer, Bolesław Bolkowski, Seweryn Butrym, Eugeniusz Kamiński, Janusz Kłosiński, Janusz Kubicki, Gustaw Lutkiewicz, Zygmunt Malawski, Dobrosław Mater, Bohdan Mikuć, Tadeusz Minc, Marian Nowicki, Michał Pawlicki, Leonard Pietraszak, Józef Pilarski, Wojciech Pilarski, Zbigniew Płoszaj, Jan Rudnicki, Stanisław Skolimowski, Mieczysław Voit, Edward Wichura, Lech Wojciechowski, Zygmunt Zintel, Feliks Żukowski; w bież. sez.- Krystyna Ciesielska.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Alojzy Feliński - BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA. Insc. i reż. KazimierzDejmek, scen. Józef Rachwalski.

Obsada: Barbara Radziwiłłówna - Z. Petri; Bona - J. Jabłonowska; Izabella -E. Herman; Zygmunt August - M. Voit; Jan Tarnowski - M. Nowicki; Piotr Kmita -F. Żukowski; Boratyński - S. Butrym; Poseł Bony - G. Lutkiewicz; Poseł sejmowy -J.Pilarski; Dowódca Straży Zamkowej - J. Rudnicki; Posłowie - B. Bolkowski, S. Skolimowski, W. Pilarski, T. Minc.

Prem. 4 XII 58, 118x (74 061).

                

2. Anatol Stern - CUDOTWÓRCA. Reż. Kazimierz Dejmek, dek. Józef Rachwalski, kost. Iwona Zaborowska.

Obsada: Paweł - T. Minc; Marta - H. Bedryńska; Magda - B. Horawianka, D. Mniewska; Jasnowidz - S. Butrym; Organista - J. Pilarski; Prestidigitator - J. Kłosiński; Matk bohatera - W. Jakubińska; Franciszka - B. Majda; Staruszka mistyczka - B. Bronowska; Staruszka egzaltowana - J. Jabłonowska;  Staruszka realistka - K. Feldman.

Prem. 18 II 59, 21x (11 109) .

                

3. Federico Garcia Lorca - DOM BERNARDY ALBA (La casa de Bernarda Alba). Przekł. Jan Winczakiewicz. Reż. i scen. Jerzy Ukleja.

Obsada: Bernarda Alba - W. Jakubińska; Maria Józefa - B. Bronowska, Z.Petri; Augustias - B. Majda; Magdalena - M. Białobrzeska; Amelia - M. Górecka; Martirio -W. Mazurkiewicz; Adela - D. Mniewska; Poncja - J. Jabłonowska; E. Herman; Prudencja - K. Feldman; Żebraczka - B. Rachwalska; Dziewczyna - W. Chwiałkowska.

Prem. 25 III 59, 22x (9 477).

                

4. Zygmunt Krasiński - NIE BOSKA KOMEDIA. Reż. i insc. Bohdan Korzeniewski, scen. Józef Szajna, muz. Grażyna Bacewiczówna, tańce Jadwiga Hryniewiecka.

Obsada: CZĘŚĆ I: Poeta - M. Voit; Postać I - B. Baer; Postać II - J. Kubicki; Postać III - E. Kamiński; Postać IV - L. Wojciechowski, L. Pietraszak; Anioł - E. Herman; Żona - Z. Petri; Ojciec Benjamin - S. Skolimowski; Ojciec Chrzestny - M. Nowicki; Matka Chrzestna - J. Jabłonowska; Panie - W. Mazurkiewicz, B. Majda, M. Białobrzeska, M. Górecka, M. Pilarska; Panowie - J. Pilarski, S. Butrym, J. Rudnicki, T. Minc, J. Antczak, ***; Jakub - B. Bolkowski; Dziewica - H. Bedryńska; Szatan I -G. Lutkiewicz; Szatan II - D. Mater; Szatan III - Z. Płoszaj; Szatan IV - D. Mniewska, K. Ciesielska; Szatan V - K. Feldman; Obłąkany I - Z. Malawski; Obłąkany II - J. Kłosiński; Obłąkany II - E. Wichura; Obłąkany IV - B. Mikuć; Orcio -W. Chwiałkowska, W. Ostrowska; Lekarz - Z. Zintel; Niańka - B. Bronowska; Lokaje; Huzarzy; CZĘŚĆ II: Poeta i postacie jak w części perwszej + Pankracy - W. Pilarski; Leonard - M. Pawlicki; Bianchetti - T. Minc; Przechrzta - J. Kłosiński; Tłum rewolucyjny - cały zespół Teatru Nowego, Taniec wolnych ludzi - zespół Teatru Nowego; Dziewczyna - M.Górecka, Klub Lokajów - J. Rudnicki, D. Mater, G. Lutkiewicz, B. Mikuć, Z. Płoszaj; Rzeżnicy - E. Wichura, Z. Zintel, oraz członkowie zespołu technicznego PTN; Wolne kobiety - W. Mazurkiewicz, B. Majda, M. Białobrzeska; Rzemielśnik - Z. Malawski; Chłopi - zespól Teatru Nowego, Kochanki wolności - W. Mazurkiewicz, B. Majda, M. Białobrzeska, E. Herman, D. Mniewska, B. Horawianka, K. Ciesielska; Artyści - J. Rudnicki, J. Antczak; Zabójcy - B. Mikuć, Z. Płoszaj, ***; Duchy wygnane - M. Nowicki, T. Minc, Z. Malawski, G. Lutkiewicz, Z. Petri, W. Jakubińska; CZĘŚĆ III: Poeta i postacie jak w części pierwszej  oraz Bianchetti i Przechrzta jak w częśći II oraz Arcybiskup - S. Butrym; Mnisi - Z. Malawski, D. Mater, B. Mikuć, G. Lutkiewiz; Ojciec chrzestny - M. Nowicki; Ojciec Benjamin -S. Skolimowski; Panie - J. Jabłonowska, W. Mazurkiewicz, M. Białobrzeska, M. Górecka, E. Herman, B. Rachwalska, M. Pilarska; Panowie - J. Pilarski, J. Rudnicki, T. Minc, Z. Zintel, E. Wichura, Z. Płoszaj, J. Antczak; Jakub - B. Bolkowski; Lokaje; Żołnierze; Huzarzy; Szatany - H. Bedryńska, D. Mniewska, B. Horawianka, K. Feldman; Widma - Z. Malawski, G. Lutkiewicz, B. Mikuć, D. Mater, Z. Petri, M. Górecka, K. Feldman; Husarz - G. Lutkiewicz; Kobieta - B. Majda; Tłum rewolucyjny  - cały zespól Teatru Nowego.

Prem. 19 VI 59, 38x (22 869).

                

5. Alfred de Musset - NIE IGRA SIĘ Z MIŁOŚCIĄ (On ne badine pas avec l`amour). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Jerzy Antczak, scen. Józef Rachwalski, muz. Henryk Piotrowski, teksty piosenek Janusz Słowikowski.

Obsada: Baron - G. Lutkiewicz; Oktaw - M. Pawlicki; Kamilla - W. Chwiałkowska, B. Horawianka; Rozalka - W. Ostrowska; Pluche - B. Rachwalska; Blazjusz -E. Wichura; Bridaine - B. Baer; Chór - E. Kamiński, J. Kubicki, D. Mater, B. Mikuć.

Prem. 18 VII 59, 40x (24 936).

 

Teatr Powszechny

                

ul. Obrońców Stalingradu 21

 

Gmach Niemieckiego Towarzystwa Śpiewaczego, zbudowany w 1910, przebudowany w 1957 wg proj. Andzreja Strachockiego.

Scen: 2 (Duża Scena, ul.Obrońców Stalingradu 21, miejsc 660; Teatr Młodego Widza, ul. Moniuszki 4a, miejsc 640).

 

KIEROWNICTWO

 

Zbigniew Koczanowicz dyr. i kier. art., Stanisław Piotrowski wicedyr. adm., Apoloniusz Zawilski kier. lit., Bogdan Pawłowski kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Zbigniew Koczanowicz; w bież. sez. - Jadwiga Chojnacka, Irena Ładosiówna, Adam Daniewicz, Zbigniew Jabłoński, Ireneusz Kanicki, Czesław Staszewski, Eugeniusz Stawowski.

Scenografowie: Antoni Bystroń, Zdzisław Topolski; w bież. sez. - Zofia Otto-Walska, Eugeniusz Bożyk, Józef Rachwalski, Jerzy Szeski.   

Choreografowie: w bież. sez. - Jadwiga Hryniewiecka, Michał Szewczyk.

Aktorzy: Halina Billing, Sidonia Błasińska, Ewa Brok-Brzeska, Teresa Kałuda, Romana Kamińska, Celina Klimczak, Maria Kozierska, Janina Łukowska, Iwona Matuszewska, Janina Mrazkówna, Wanda Ostrowska, Halina Pawłowicz, Barbara Połomska, Cecylia Putro, Hilda Skrzydłowska, Wanda Stanisławska-Lothe, Natalia Szymańska, Halina Taborska, Teresa   Watras, Jadwiga Wrońska, Henryk Abbe, Aleksander Benczak, Brunon Bukowski, Adam Daniewicz, Bronisław Gałęcki, Jerzy Gliński, Zbigniew Jabłoński, Zbigniew Koczanowicz, Henryk Kurowski, Tadeusz Kuźmiński, Sławomir Matczak, Wiesław Mirewicz, Leon Niemczyk, Marian Nowak, Wacław Nowakowski, Karol Obidniak, Remigiusz Rogacki, Włodzimierz Skoczylas, Marian Stanisławski, Zbigniew Stawarz, Eugeniusz Stawowski, Zdzisław Suwalski, Michał Szewczyk, Mirosław Szonert, Marian Wojtczak, Krzysztof Ziembiński, Ryszard Żuchowski, Feliks Żukowski; w bież. sez. Krystyna Ciesielska.

                

REPERTUAR 

 

Duża Scena

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Olszakowski - BRYLANTOWA KOLIA. Reż. Zbigniew Koczanowicz, scen. Antoni Bystroń.

Obsada: Laura - C. Klimczak; Józefina - H. Skrzydłowska; Henryk - Z. Jabłoński; James - M. Szonert; Inspektor policji - T. Kuźmiński; Julia - H. Pawłowicz.

Praprem. 8 IX 58, 29x (11 914).

 

2. Frances Goodrich i Albert Hackett - PAMIĘTNIK ANNY FRANK (The diary of Anna Frank). Przekł. Marian Meller, Konstanty Puzyna. Insc. i reż. Zbigniew Koczanowicz, scen. Antoni Bystroń, oprac. dramat. Apoloniousz Zawilski, oprac. muz. Bolesław Busiakiewicz.

Obsada: Pan Frank - A. Daniewicz; Pani Frank - H. Billing; Margot - T. Watras; Anna - R. Kamińska; W. Ostrowska; Pan van Daan - Z. Suwalski; Pani van Daan -H. Taborska; Piotr - J. Gliński; Dussel - W. Mirewicz; Miep - S. Błasińska; Kraler -M. Stanisławski. Pamiętnik czytali - R. Kamińska, J. Mrazkówna, W. Ostrowska, C. Putro, R. Rogacki, M. Szewczyk, K. Ziembiński, R. Żuchowski.

Prem. 23 X 58, 52x (27 296).

 

3. Konstanty Krumłowski - KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Insc. i reż. Zbigniew Koczanowicz, scen. Antoni Bystroń, choreogr. Jadwiga Hryniewiecka, oprac. wokal. piosenek Andrzej Bogucki.

Obsada: Mania królowa przedmieścia - H. Pawłowicz; Ślepsiowa - N. Szymańska; Uderska - H. Billing; Pinderska - H. Taborska; Zośka - E. Brok-Brzeska; Staszka - S. Błasińska; Julcia - R. Kamińska; Felcia - C. Klimczak; Katarzyna - J. Łukowska; Magda - W. Ostrowska; Wanda - T. Watras; Janka - K. Ciesielska; Benzek-A. Benczak, Jan - B. Bukowski, Kapała - M. Nowak; Majcherek - Z. Jabłoński; Stanisław - M. Wojtczak; Siapsio - W. Mirewicz; Guła - H. Abbe; Stefan -M. Stanisławski, Z. Stawarz; Zygmunt - R. Żuchowski; Antek - W. Skoczylas;  Kantek -M. Szonert; Felek - M. Szewczyk; Karol - J. Gliński;  Józio - S. Matczak; Szymon –R .Rogacki; Leoś - K. Ziembiński; Edward - S. Matczak; Mecenas Goldfisz - Z. Suwalski; Fifi - R. Kamińska; Bibi - S. Błasińska; Modelka - B. Połomska; Stasia -T. Watras; Magdzia - W. Ostrowska; Jania - K. Ciesielska; Smutny - K. Ziembiński; Bródka - M. Szewczyk; Golec - J. Gliński; Czarny - R. Rogacki; Długi -M. Stanisławski; Właściciel karuzeli - T. Kuźmiński; Lodziarz - S. Matczak; Właściciel Panoptikum - A. Benczak; Straganiarka - N. Szymańska; Kataryniarz  - M. Szewczyk; Kawaler na huśtawce - K. Ziembiński;  Kiełbaśnik - J. Gliński; Kuchta I - J. Łukowska;  Kuchta II - E. Brok-Brzeska; Żołnierz I - B.Bukowski; Żołnierz II -R. Rogacki;  Pensjonarka - W. Ostrowska; Gimnazista - M. Szewczyk;  Fiakier -M. Wojtczak; Zygmunt - R. Żuchowski; Staszek - A. Benczak; Karol - J. Gliński; Józio -S. Matczak.

Prem. 29 XI 58, 99x (62 932).

 

4.WESOŁEJ ZABAWY. Program składany. Reż. Zbigniew Koczanowicz,

scen. Jerzy Szeski, Antoni Bystroń, Zofia Otto-Walska, oprac. muz. Zofia Łosakiewicz.

Jan Brzechwa - BAŚŃ O KORSARZU PALEMONIE - Obsada: Pan z bajki - T. Kuźmiński; Król Fafuła IV - Z. Suwalski; Doktór-Kucharz-Chińczyk - S. Matczak; Królewicz I - Z. Stawarz; Królewicz II - K. Ziembiński; Królewicz III - J. Gliński; Królewicz IV - R. Żuchowski; Palemon, Królewicz, Korsarz - M. Szonert; Kanclerz -Korsarz I - B. Bukowski; Członek Rady Królewskiej - Sternik Kuternoga - M. Stanisławski; Członek Rady Królewskiej-Korsarz II - R. Rogacki; Królewna I - H. Pawłowicz; Królewna II - J. Mrazkówna; Królewna III - R. Kamińska; Królewna IV - J. Łukowska. Munro Leaf - BYCZEK FERNANDO (Ferdinand the bull). Przekł. Julian Tuwim. Obsada: Pan z bajki - H. Kurowski; Byczek Fernando – S. Matczak; Byk I - B. Bukowski; Byk II - R. Rogacki; Pan w kapeluszu I - J. Gliński; Banderylier I - J. Gliński; Pikador I - J. Gliński; Pan w kapeluszu II, Baderylier II, Pikador II - K. Ziembiński; Pan w kapeluszu III, Banderylier III, Pikador III - Z. Stawarz; Pan w kapeluszu IV, Banderylier IV, Pikador IV - R. Żuchowski; Pan w kapeluszu V - M. Stanisławski; Trębacz - M. Stanisławski; Woźnica - M. Stanisławski; Pani I - H. Pawłowicz; Pani II - J. Mrazkówna; Pani III – R. Kamińska; Pani IV – T. Watras; Pani V - J. Łukowska; Mama Fernanda (głos) - N. Szymańska; Matador - K. Obidniak. Aleksander Puszkin - BAJKA O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE (Skazka o rybakie i zołotoj rybkie). Przekł. Irena Tuwim. Obsada: Pan z bajki - T. Kuźmiński; Rybka - B. Połomska; Rybak - M. Nowak; Rybaczka - J. Wrońska; Służący I - J. Gliński; Służący II - K. Ziembiński.

Prem. 21 XII 58, 32x (19 098).

 

5. Eugeniusz Zaborski - JAK DZIECI PRZEPROSIŁY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Reż. Zbigniew Jabłoński, scen. Zdzisław Topolski, muz. Bogdan Pawłowski, choreogr. Michał Szewczyk.

Obsada: Święty Mikołaj - Z. Jabłoński; Mamusia - H. Taborska; Zofia - ***; Mydełko - M. Szewczyk; Szczoteczka - W. Ostrowska; Gąbka - E. Brok-Brzeska; Brud - W. Mirewicz; Kurz - A. Benczak; Plama - S. Błasińska.

Prem. 23 XII 58, 5x (2 388).

 

6. Paweł Kohout - MIŁOŚĆ OSKARŻA (Takova laska). Przekł. Czesław Sojecki. Reż. i insc. Adam Daniewicz, scen. Zdzisław Topolski, oprac. muz. Bogdan Pawłowski, efekty dźwiękowe Bogdan Gadoń.

Obsada: Pan w todze - Z. Koczanowicz, A. Daniewicz, S. Matczak; Lida Matysówna - T. Watras, B. Połomska; Piotr Petrus - Z. Stawarz; Lida Petrusowa - E. Brok-Brzeska; Milan Stibor - M. Szonert; Matka Stibora - J. Wroński; Profesor Soukop -T. Kuźmiński; Majka - S. Błasińska; Wacław Król - R. Żuchowski; Kelner -Z. Suwalski.

Prem. 12 III 59, 43x (21 854).

 

7. Pierre Marivaux - IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI (Le jeu de l`amour et du husard). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Eugeniusz Stawowski, scen. Jan Marcin Szancer, oprac. muz. Bogdan Pawłowski, choreogr. Jadwiga Hryniewiecka.

Obsada: Orgon - M. Nowak; Mario - J. Gliński; Sylwia - R. Kamińska; Dorant -K. Ziembiński; Lizetta - W. Ostrowska; H. Pawłowicz;. Paskin - K. Obidniak, Lokaj -W. Nowakowski.

Prem. 18 IV 59, 29x (12 105).

 

8. Maksym Gorki - JEGOR BUŁYCZOW I INNI (Jegor Bułyczow i drugije). Przekł. Stanisław Brucz, Stanisław Ryszard Dobrowolski. Reż. Zbigniew Koczanowicz, scen. Antoni Bystroń, Zdzisław Topolski, oprac. muz. Bogdan Pawłowski.

Obsada: Jegor Bułyczow - F. Żukowski; Ksenia - J. Łukowska; Warwara -M. Kozierska; Aleksandra - S. Błasinska; Melania - W. Stanisławska-Lothe; Zwoncow -Z. Koczanowicz; Tiatin - M. Szonert; Baszkin - Z. Suwalski; Dostigajew -A. Daniewicz; Elżbieta - H. Taborska; Antonina - H. Pawłowicz, B. Połomska; Aleksy -R. Rogacki; Pawlin - T. Kużmiński; Doktor - W. Mirewicz; Trębacz - H. Abbe; Zobunowa - H. Biling; Propotiej - W. Skoczylas; Głafira - E. Brok-Brzeska; Taisja -W. Ostrowska, I. Matuszewska; Mokrousow - S. Matczak; Łaptiew -Z. Stawarz; Donat - B. Bukowski.

Prem. 1 V 59, 17x (7 702).

 

 9. Herman Sudermann – SOBÓTKI (Johannsfeuer). Przekł. Stefan Heine.Reż. Irena 

 Ładosiowna, scen. Zdzisław Topolski, ilustr. muz. Edward Ciuszka, kier. muz. 

 Bogdan Pawłowski. 

Obsada: Vogelreuter - M. Wojtczak; Pani Vogelreuter (Krystyna) - H. Skrzydłowska; Truda - T. Watras; Maryjka - J. Mrazkówna; Jerzy - Z. Stawarz; Magdalena -J. Wrońska; Pastor Hoffke - M. Stanisławski; Ploetz - B. Bukowski; Madame - H. Taborska; Niania - N. Szymańska; Fornal - W. Nowakowski.

Prem. 30 V 59, 36x (13 367).

 

10. George Bernard Shaw - ŻOŁNIERZ I BOHATER (Arms and the man). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż .Zbigniew Koczanowicz, scen. Antoni Bystroń.

Obsada: Katarzyna - J. Łukowska; Raina - H. Pawłowicz; Petkow - F. Żukowski; Łuka - S. Błasińska; Sergiusz - M. Szonert; L. Niemczyk; Mikoła - Z. Jabłoński; Bluntschli - Z. Koczanowicz; M. Szonert; Oficer - R. Rogacki; T. Kuźmiński.

Prem. 2 VII 59, 75x (39 189).

 

11.Dusan Roksandić - OSTROŻNIE Z MAŁŻEŃSTWEM (Kula vavilonska). Przekł. Zygmunt Stoberski. Reż. Eugeniusz Stawowski, dek. i kost. Zdzisław Topolski, oprac. muz. Bogdan Pawłowski. 

Obsada: Donat - R. Rogacki; Anna - E. Brok-Brzeska; Martin - J. Gliński; Magda -

B. Połomska.

Prem. 13 VII 59, 3x (1 679).

                

Teatr Młodego Widza

Zob. Szkolnictwo, Łódź

 

Teatr Ziemi Łódzkiej

 

ul. Kopernika 8

 

29 VI 1958 zakończono remont przy ul. Kopernika i od tej pory teatr ma swą stałą scenę.

Scen: 1 (ul. Kopernika 8, miejsc 200).

 

KIEROWNICTWO

 

Czesław Staszewski dyr. i kier. art., Henryk Holajda wicedyr., Alina Grabowska konsult. lit., Aleksander Gross kier. muz.

                

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Aniela Borysławska (p.o.); w bież. sez. - Krystyna Hencz, Ludwik Benoit, Konrad Łaszewski, Czesław Staszewski.

Scenografowie: Stanisław Węgrzyn; w bież. sez. - Ewa Nahlik, Ewa Soboltowa.

Aktorzy: Dominika Bartosiewicz, Danuta Cwynarówna, Wiesława Grochowska, Teresa Groszang-Ujazdowska, Leokadia Jurdzińska, Maria Lelska, Walentyna Sakkilari, Alicja Sobieraj, Eugenia Sutt, Zbigniew Bartoszek, Janusz Cegiełka, Henryk Dudziński, Bolesław Kamiński, Edward Łowicki, Stanisław Marecki, R. Merewicz, Ryszard Musiał, Eugeniusz Rawski, Antoni Sobieszczański (zm.1 III 59), Jerzy Staszewski.

Pomocniczy zespół aktorski: Jadwiga Derżyńska, Danuta Kierklo, Renata Kress, Maria Niedźwiedzka, Irena Oganowska, Barbara Olszańska, Maria Patyńska, Teresa Skoczylas, Jerzy Czupryniak, Kazimierz Jaworski, Bogdan Juszczyk, Jerzy Lech Kowalski, Tadeusz Kożusznik, Stefan Kwiatkowski, Kazimierz Michalski, Tadeusz Mikuta, Tadeusz Olesiński, Janusz Pniewski, Stanisław Szymczyk.

 

REPERTUAR                

 

PREMIERY

 

1. Eugeniusz Żytomierski - KONCERT JESIENNY. Reż. Krystyna Hencz,

scen. Stanisław Węgrzyn, muz. Wojciech Kilar.

Obsada: Radlicz - J. L. Kowalski, J. Staszewski;  Irena - W. Sakkilari, A. Sobieraj, T. Skoczylas, R. Patyńska; Adriana - J. Derżyńska; Barbara - B. Olszańska, T. Skoczylas, I. Oganowska; Robert Bartniak - H. Dudziński, S. Szymczyk;  Marek - T. Mikuta;  Gosposia - A. Sobieraj.

Prem. 3 XI 58 w Kolumnie, 55x.

 

2. Tadeusz Rittner - GŁUPI JAKUB. Reż. Czesław Staszewski, scen. Stanisław Węgrzyn.

Obsada: Szambelan - J. Staszewski; Maria - W. Sakkilari; Teofil - S. Szymczyk;  Prezes - E. Łowicki; Jerzy - T. Mikuta; Misia - D. Kierklo; Doktór - E. Rawski;  Katarzyna - L. Jurdzińska; Jakub - S. Kwiatkowski; Hania - J. Dereżyńska.

Prem. 21 I 59 w Niewiadowie, 156x.

                

3.Carlo Goldoni – ZAKOCHANI (Gl`innamorati). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Konrad Łaszewski, scen. Ewa Soboltowa.

Obsada: Fabrycy - H. Dudziński; Eugenia - M. Niedźwiecka; Flaminia -D. Cwynarówna; Fulgencjusz - J. L. Kowalski; Klorynda - W. Grochowska; Robert - J. Czupryniak; Rudolf - T. Olesiński; Lizetka - T. Ujazdowska; Fujara - K. Jaworski; Tonino - K. Michalski.

Prem. 27 I 59 w Dobrzelinie, 110x.

 

4. Moliére - SZELMOSTWA SKAPENA (Les fourberies de Scapin). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Ludwik Benoit, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: Argant - S. Marecki; Geront - T. Kożusznik; Oktaw - T. Mikuta; Leander -J. Pniewski; Zerbinetta - R. Kress;  Hiacynta - I. Oganowska; Skapen – Z. Bartoszek;  Sylwester - R. Merewicz;  Neryna - D. Bartosiewicz.

Prem. 4 III 59 w Łasku, 174x.

 

5.Klara Feher - NIE JESTEŚMY ANIOŁAMI (Nem vayunk angyalok). Przekł. Ella Maria Sperlingowa. Reż. Czesław Staszewski, scen. Stanisław Węgrzyn.

Obsada: Syliowa - A. Sobieraj; Ewa - D. Cwynarówna; Jerzy Andrasz - J. L. Kowalski; Jerzyk - M. Niedźwiecka; T. Ujazdowska; Peteniowa - M. Patyńska;  Franciszek Joo - E. Rawski, J. Kowalski.

Prem. 7 VIII 59 w Piątku, 186x .

 

Teatr 7.15

 

ul. Traugutta 1

 

Sala adaptowana w 1945  przez   Teatr Syrena,  użytkowana przez różne zespoły; od 1955 siedziba Estrady Satyrycznej, od 1958 pod nazwą Teatr Satyry lub 7.15 (pierwsza premiera pn. 7.15 -   9 II 1958).  

        

KIEROWNICTWO

 

Michał Tomski dyr., Roman Sykała kier. art., Igor Sikirycki kier. lit.

                 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

                

Reżyserzy: w bież. sez. - Maria Kaniewska, Włodzimierz Kwaskowski, Roman Sykała.

Scenografowie: w bież. sez. - Ewa Soboltowa, Stefan Janasik, Jerzy Kondracki, Józef Rachwalski, Marian Stańczak, Jerzy Szeski.

Choreografowie: w bież. sez. - Józef Matuszewski.

Aktorzy: Jadwiga Andrzejewska, Irena Burawska, Hanna Dyrka, Teresa Kałuda, Julia Kossowska, Celina Kubicówna, Alina Kulikówna, Maria Możdżeniówna, Tamara Tatera, Alicja Telatycka, Zofia Wilczyńska, Ewa Zdzieszyńska, Roland Głowacki, Mariusz Gorczyński, Jerzy Januszewicz, Jerzy Jasiński, Stanisław Marian Kamiński, Ludwik Kasendra, Włodzimierz Kwaskowski, Lechosław Litwiński, Bogusław Mach, Włodzimierz Pietrzak, Tadeusz Sabara, Tadeusz Schmidt, Zbigniew Starski, Stanisław Szymczyk, Lucjan Wiernek.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Sławomir Mrożek - POLICJA. Reż. Roman Sykała, scen. Marian Stańczak.

Obsada: Naczelnik Policji - W. Kwaskowski; Więzień, były spiskowiec, adiutant -T. Sabara; Więzień, były spiskowiec, adiutant - M. Gorczyński; Sierżant policji, prowokator - S. Kamiński; Sierżant policji, prowokator - J. Januszewicz; Żona sierżanta, prowokatorka - J. Andrzejewska; Generał - T. Szmidt.

Prem. 12 X 58, 27x (8 442).

 

2. Guy de Maupassant - PRAWO MĘŻA (La paix du menge). Przekł. Halszka Wiśniowska. Anatol France - O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZAŚLUBIŁ NIEMOWĘ (Le comedie de celvi qui epousa une femme muette). Przekł. Halszka Wiśniowska. Reż. Maria Kaniewska, scen. Jerzy Kondracki, muz. Edward Żuk.

Obsada: PRAWO MĘŻA : Jan de Sallus - T. Schmidt, Magdalena de Sallus - C. Kubicówna, Jakub de Randol - R. Głowacki; O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZAŚLUBIŁ NIEMOWĘ : Pan Leonard Botal - W. Kwaskowski; Mistrz Adam Fumee - L. Litwiński; Mistrz Szymon Colline - J. Januszewicz; Mistrz Jan Maugier - Z. Starski; Mistrz Serafin Delaurier - B. Mach; Imć Pan Gilles Boicourtier - L. Wiernek; Ślepiec grający na kobzie - M. Gorczyński; Katarzyna - I. Burawska, M.Możdżeniówna; Alizon - I. Burawska; M. Możdżeniówna.

Prem. 12 XI 58, 69x (19 847).

 

3.  Igor Sikirycki i Roman Sykała - TAJEMNICA STAREJ WIERZBY. Reż. Włodzimierz Kwaskowski, scen. Stafan Janasik, muz. Krzysztof Antoni Mazur, układ tańców Józef Matuszewski.

Prem. 12 XII 58, 49x (21 616).

 

4. Victorien Sardou – MADAME SANS- GENE. Libr. Janusz Minkiewicz i Antoni Marianowicz. Reż. Roman Sykała, scen. Jerzy Szeski, muz. Stefan Kisielewski, choreogr. Józef Matuszewski, kier. muz. Władysław Rossa.

Obsada: Julia - H. Dyrka; Rousette - M. Możdżeniówna; Toinon - A. Telatycka; Fouche - W. Kwaskowski; Vinaigre - L. Wiernek; Madame Sans Gene (Katarzyna) -E. Zdzieszyńska; Mathurin - ***;  Neipperg - B. Mach; Lefebvre - T. Schmidt; Vabontrain - L. Litwiński; Jolicoeur - J. Januszewicz; Rissout - R. Głowacki; Służący - W. Pietrzak;  Jasmin - T. Sabara; Eternel - Z. Starski; Cop - L. Wiernek;  Leroy - M. Gorczyński; Pokojówka - T. Tatera; Canouville - R. Głowacki; Dama I - M. Możdżeniówna; Dama II - H. Dyrka; Pan X - L. Wiernek; Kawaler Corso - M. Gorczyński; Rovigo - L. Litwiński, Księżna Rovigo - A. Telatycka; Karolina - I. Burawska; Eliza - J. Andrzejewska;  Maria Ludwika - C. Kubicówna; Napoleon - St. M. Kamiński; Pani von Bülow - Z. Wilczyńska; Constant - R. Głowacki;  Rustan i Mameluk I - M. Gorczyński; Mameluk II - J. Januszewicz. 

Prem. 31 I 59, 81x (26 266).

                 

 5. Michał Sałtykow-Szczedrin – CIENIE (Tieni). Przekł. Tadeusz Żeromski. Reż. Roman Sykała, dek. Józef Rachwalski, kost. Ewa Soboltowa, układ tańców Józef Matuszewski, muz. Edward Żuk.

Prem. 11 IV 59.

 

 6. Gian Paolo Callegari - DZIEWCZĘTA Z FOTOGRAFII (Le ragaze bruciate

verdi). Przekł. Zofia Ernstowa. Reż. Roman Sykała, scen. Marian Stańczak.

Obsada: Antoni Geratti - W. Kwaskowski; Marcella Gearatti - T. Kałuda;  Nadia Gregoric - A. Kulikówna; Lello Maciari - M. Gorczyński; Franco Tarasca -L. Wiernek; Pani Mastropaolo - J. Kossowska; Ottaviano Maesrtopaolo -L. Litwiński; Służąca - Z. Wilczyńska; Gino - S. M. Kamiński; Pani Mariotti -J. Andrzejewska; Komisarz policji - Z. Starski; Urzędnik komisariatu - B. Mach; Agent policji - R. Głowacki; Wartownik - W. Pietrzak; Mimma - T. Tatera; Lilianna- ***.

Prem. 23 V 59, 126x (41 713).

 

Państwowy Teatr Lalek “ Arlekin ‘’

 

ul. Piotrkowska 150

 

Siedziba w dawnej świetlicy Państwowej Centrali Handlowej. Gmach zbudowany w 1905.

Scen: 1 (ul. Piotrkowska 150, miejsc 270).

 

KIEROWNICTWO

 

Henryk Ryl  dyr. i kier. art., Lech Bądkowski  kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. -  Stanisław Ochmański, Henryk Ryl.

Scenografowie: w bież. sez. -  Zofia Gutkowska, Henryk Ryl, Krystyna Waluga (lat 13).

Aktorzy: Halina Bańkowska-Witecka, Danuta Borkowska, Alina Czerwińska-Łubiech,  Irena Dobiech-Ferworn (od 5 XII 58), Jadwiga Feith-Kłoskowska (do 6 VII 59), Anna Golewska (do 21 IX 58), Anna Janisz, Elżbieta Janiszewska, Halina Niedźwiedzka, Liliana Ochmańska (do 1 XI 58), Anna Panasewicz, Anna Pniewska, Kazimiera Pokrant (do 31 III 59), Krystyna Saar, Teresa Sawicka, Urszula Sękowska-Krystianowska, Maria Sikorska, Anna Słonecka, Barbara Szymańska, Hanna Szymańska (od 15 IX 58 do 31 VIII 59),  Zofia Śliwińska, Magdalena Śniady,  Stanisław Czernik, Mieczysław Gryglas, Mieczysław Karlicki, Zdzisław Owsik, Jerzy Pokrant, Stefan Pułtorak, Antoni Roszkowski, Ryszard Sikorski, Janusz Uptas, Stanisław Witecki, Ignacy Zawadzki; w bież. sez.- Elżbieta Janiszewska.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Kazimiera Jeżewska - PRZYGODY MISIA WARSZAWSKIEGO. Reż. Stanisław Ochmański, scen. Zofia Gutkowska, muz. Krzysztof Penderecki.

Obsada: E. Janiszewska, A. Słonecka, H. Szymańska, I. Zawadzki.

Prem. 6 IX 58, 255x (72 992).

 

2. Zofia Nawrocka - NIEZWYKŁY WYNALAZEK PROFESORA ORZESZKA. Reż. Henryk Ryl, scen. Zofia Gutkowska, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Obsada: Przekupień, Skrzypeczek - A. Roszkowski; Przekupień II, Wojciech - M. Gryglas; Przekupień III - S. Pułtorak; Przekupka I, Parobek - U. Sękowska-Krystianowska; Przekupka II - M. Śniady; Przekupka III - M. Sikorska; Paniusia I - A. Czerwińska; Paniusia II, Wdowa - A. Panasewicz; Profesor Orzeszek, Sędzia - Z. Owsik; Aptekarz - J. Uptas; Prokurator - T. Sawicka; Rzeźnik - S.Czernik, R. Sikorski; Żandarm I - S. Witecki; Żandarm II - A. Słonecka; Chłopczyk - A. Janisz.

Praprem. 29 XI 58, 155x (44 855).

 

3. Zofia Rogoszówna - DZIECI PANA MAJSTRA. Adapt. Jadwiga Walewska-Złotowska, Henryk Ryl, reż. Henryk Ryl, scen. Henryk Ryl, Krystyna Waluga, muz. Roman Iżykowski.

Obsada: Majster Tydzień - R. Sikorski; Niedziela - M. Sikorska; Poniedziałek, Gawronaszek II - H. Bańkowska-Witecka; Wtorek, Gawronaszek I - D. Borkowska; Środa - A.Czerwińska; Czwartek - Z. Śliwińska; Piątek - K. Saar; Sobota - T. Sawicka; Sąsiadka I. Gawron - H. Niedźwiedzka; Sąsiadka II, Wróżka - A. Słonecka; Sąsiadka III, Wrona  - I. Dobiech-Ferworn; Kruk - J. Pokrant; Mak - S. Witecki; Wróżka - A. Pniewska; oraz : Ciotki, Kumy, Dróżki, Swaty, Duszki, Dziwy, Drzewa, Kwiaty.

Praprem. 14 II 59, 221x (69 772).

 

Państwowy Teatr Lalek “Pinokio’’

 

ul. Kopernika 16

 

Sala widowiskowa wykorzystywana po II wojnie świat. przez Naczelną Dyrekcję Widowisk rozrywkowych, zwana wtedy teatrem “Colosseum”.

Scen: 1 (ul. Kopernika 16, miejsc 292).

Teatr prowadzi działalność objazdową w województwie łódzkim i województwach przyległych.

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Byrski dyr. i kier. art., Jan Puget  kier. lit., Marian Radzikowski kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Wanda Byrska; w bież.sez. - Janusz Galewicz, Władysław Jarema, Janusz Karsch, Jan Wroniszewski.

Scenografowie: w bież.sez. - Zofia Gutkowska, Jerzy Nowosielski, Henri Poulain.

Aktorzy: Maria Biernath, Danuta Biurkowska, Irena Dziarska, Halina Pajączek, Elżbieta Ptaszyńska, Irena Robacka, Elżbieta Wężyk, Wanda Wojtaniec, Mirosława Wroniszewska, Ryszard Banasiak, Szczepan Chęciński, Bernard Dec, Janusz Galewicz, Lech Jagiełło, Janusz Karsch, Antoni Łęcki, Jerzy Piasecki, Stanisław Protz, Jan Ptaszyński, Ryszard Steczowicz, Stanisław Szulc, Waldemar Szyk, Tadeusz Wojan, Jan Zbigniew Wroniszewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Hanna Januszewska - KRZESIWO wg Hansa Christiana Andersena. Reż. Jan Wroniszewski, scen. Jerzy Nowosielski, muz. Krzysztof Penderecki. asyst. reż. Janusz Karsch.

Obsada: R. Banasiak, M. Biernath, S. Chęciński, B. Dec, I. Dziarska, L. Jagiełło, J. Karsch, H. Pajączek, S. Protz, I. Robacka, S. Szulc, T. Wojan, W. Wojtaniec, M. Wroniszewska.

Prem. 6 XI 58, 96x (25 034).

 

2. Alena Tomasowa - KOZALINKA (Lizinka). Przekł. Krzysztof Niesiołowski i Jan Puget. Reż.Janusz Karsch, scen. Zofia Gutkowska, muz. Krzysztof Penderecki.

Obsada: A. Łęcki, H. Pajączek, J. Piasecki, E. Ptaszyńska, J. Ptaszyński, R. Steczowicz, W. Szyk, E. Wężyk.

Prem. 30 XII 58, 238x (56 765).

 

3. Jan Wilkowski, Leon Moszczyński - GUIGNOL W TARAPATACH. Reż. Władysław Jarema, scen. Henri Poulain, muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: Jean - R. Banasiak; Flick - T. Wojan, B. Dec; Guignol - W. Wojtaniec, D. Biurkowska; Madelon - I. Robacka, M. Wroniszewska; Gnafron - S. Szulc, J. Z. Wroniszewski; Komisarz - S. Chęciński, B. Dec; Canesou - L. Jagiełło; Sędzia - S. Protz, J. Karsch; Franchette - I. Robacka, I. Dziarska. 

Prem. 24 II 59, 137x (32 030).

 

4. Jerzy Zaborowski - TOMCIO PALUCH. Reż. Janusz Galewicz, scen. Zofia Gutkowska, muz. Krzysztof Penderecki.

Obsada: M. Biernath, D. Biurkowska, J. Galewicz, J. Karsch, H. Pajączek, I. Robacka, J. Z. Wroniszewski.

Prem. 2 VI 59, 307x (7 098).

 

5. Hanna Januszewska - BIWAK Z PIOSENKAMI. Reż. Władysław Jarema, scen. Henri Poulain, muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: I. Dziarska, J. Piasecki, E. Ptaszyńska, J. Ptaszyński, I. Robacka, R. Steczowicz, W. Szyk, E. Wężyk, T. Wojan, J.Z. Wroniszewski.

Prem. 6 VI 59, 160x (43 936).

 

Olsztyn

 

Państwowe Teatry Dramatyczne im. Stefana Jaracza

 

ul. 1 Maja 4

 

Teatr mieści się w gmachu wybudowanym przez Niemców w 1924 roku.

Po wojnie teatr został zorganizowany przez Stanisława Wolickiego i otwarty 18 IX 1945 pod nazwą Teatr im. Jaracza. 16 VII 1946 roku został przejęty przez zarząd miejski( funkcjonował wówczas pod nazwą Teatr [is1] Miejski im. Jaracza). Pod koniec sezonu 46/47 miasto zrzekło się prowadzenia teatru, ale na początku listopada 1947 przejęło go ponownie. Teatr został upaństwowiony 1 VII 1949 roku. 26 IX 1949 otwarto scenę filialną w Elblągu. Scena filialna funkcjonowała początkowo w sali Szkoły nr 3 przy ulicy Agrykola, a od 2 IX 50 w sali, w dawnym domu parafialnym, przy ulicy Kościelnej 8. W 1951 roku sala została przebudowana.

Scen: 2 (Olsztyn, ul. 1 Maja 4, miejsc 604; Elbląg, ul. Kościelna 8).

 

KIEROWNICTWO

 

Aleksander Sewruk dyr. i kier. art. Sylwia Janowicz kier. lit., Edward Bernstein sekr. lit. Witold Skrzypiński kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Aleksander Długosz; w bież. sez.- Irma Czaykowska, Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa, Zdzisław Tobiasz, Tadeusz Żuchniewski.

Scenografowie: Danuta Pogorzelska, Jerzy Zboromirski; w bież. sez. Roman Feniuk, Henryk Janiga, Andrzej Samulawski.

Choreografowie: w bież. sez. – Wojciech Muchlado, Roman Szmar.

Aktorzy: Halina Bielawska, Maria Chwalibóg, Maria Gerhard, Jadwiga Helmińska, Henryka Jędrzejewska, Halina Lubaczewska, Diana Łozińska, Irena Miszke, Kalina Pieńkiwicz, Helena Poleska, Janina Rayska, Joanna Sienkiewicz, Marta Sobolewska, Stefania Stoińska-Barwińska, Zofia Streer, Eugenia Śnieżko-Szaflangowa, Julia Temerson, Maria Wańkowska, Jania Zakrzyńska, Stanisława Zawiszanka, Henryka Zboromirska, Władysław Badowski, Franciszek Borys Borkowski, Stanisław Brodacki, Aleksander Fiszer, Eugeniusz Gołębiewski, Józef Grodnicki, Kazimierz Jarocki, Stefan Kąkol, Andrzej Kopiczyński, Wiktor Kossakowski, Ryszard Markowski, Henryk Matwiszyn, Stanisław Michalik, Edmund Nowak, Leszek Noskowiak, Adam Nowakiewicz, Eugeniusz Orłowski, Henryk Sakowicz, Aleksander Sewruk, Adam Sirko, Ryszard Szadaj, Roman Szmar, Zbigniew Szpecht, Konrad Wawrzyniak, Ryszard Wilda, Krystyn Wójcik, Tadeusz Wójcik-Zadora, Julian Zagwoński, Jerzy Żułkwa; w bież. sez.- Barbara Hajkowicz (suflerka), Helena Kurzel-Wildowa, Nika Zawadzka (inspicjentka), Tadeusz Żuchniewski.

Pomoc artystyczna: Stanisława Chiluta, Zenon Kaczanowski, Henryk Katulski, Andrzej Kobuszewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Juliusz Słowacki – BALLADYNA. Reż. Aleksander Długosz.  Scen. Józef Zboromirski. Asyst. reż. Stanisława Zawiszanka

Obsada: Pustelnik – J. Grodnicki; Kirkor – B. Borkowska; Matka – J. Zakrzyńska; Balladyna – M. Chwalibóg, H. Zboromirska; Alina – I. Miszke, J. Themerson; Filon – T. Zadora; Grabiec – S. Michalik; Fon Kostryn – K. Wawrzyniak; Gralon - ***; Kanclerz – A. Sewruk, R. Wilda; Poseł ze stolicy Gniezna -  E. Nowak; Lekarz koronny - ***; Osoby fantastyczne:

Goplana – S. Zawiszanka; Chochlik – S. Brodacki; Skierka – H. Kużel-Wildowa, H. Lubaczewska.

Prem. 9 X 58 w Olsztynie

 

2. Karol Dickens – ŚWIERSZCZ ZA KOMINEM ( The Cricket on the Heatrh). Przekł. i adapt. Janina Morawska. Reż. Zdzisław Tobiasz, scen. Danuta Pogorzelska, muz. Ryszard Schreiter, choreogr. Roman Szmar.

Obsada: John -J. Żułkwa; Kropeczka -Z. Streer; Kaleb -R. Szmar; Berta -M. Gerhard; Nieznajomy -H. Matwiszyn; May -J. Sienkiewicz; Tackleton -A. Fiszer; Pani Fielding -H. Bielawska; Tilly -M. Sobolewska; Służąca -B. Hajkowicz; Głos Świrszcza -N. Zawadzka. Prem. 23 X 58.

 

3. WIECZÓR POEZJI RENESANSOWEJ. Reż. Aleksander Długosz. Scen. Józef Zboromirski, Andrzej Samulkowski, oprac. muz. Andrzej Ciążyński.

Obsada: I. Miszke, S. Zawiszanka, S. Kąkol, A. Kobuszewski, A. Kopiczyński, S.  Michalik.

Prem. 17 XI 58.

4. WIECZÓR POEZJI WŁODZIMIERZ4 MAJAKOWSKIEGO. Reż. Tadeusz Żuchniewski, scen. Józef Zboromirski.

Obsada: J. Temerson, A. Fiszer, R. Markowski, H. Matwiszyn, H. Sakowicz, R. Szadaj .

Prem. 1958.

5. Janina Zakrzyńska - KWIAT PAPROCI. Insc.i reż. Eugenia Śnieżko- Szafnaglowa, scen. Danuta Pogorzelska, muz. Witold Srzypiński, choreogr. Wojciech Muchlado.

Obsada: Matka- J. Rayska; Jaś -N. Zawadzka; Małgosia -Z. Streer, J. Temerson; Wróżka -E. Śnieżko-Szafnaglowa; Księżyc -J. Żułkwa; Olbrzym -A. Fiszer; Sowa- J. Rayska; Król -E. Gołębiowski; Królowa - E. Śnieżko-Szafnaglowa; Królewna -J. Sienkiewicz; Szambelan -K. Jarocki; Złoty ptak -A. Fiszer; Straszydło -H. Sakowicz; Kwiat paproci -B. Hajkowicz; Dziewczyna tańczaca -E. Śnieżko-Szafnaglowa.

Prem. 7 XII 58.

 

6. Uzeir Hadżibekow -DZIEWCZĘTA W ZASŁONACH (Arszyn mał Ałan). Adapt. R. Długosz i S.Powołocki. Reż. Tadeusz Żuchniewski, scen. Józef Zboromirski .

Obsada: Asker- R. Szadaj; Dżachan -H. Bielawska, J. Helmińska; Sulejman -H.Matwiszyn; Welli -R. Markowski; Sułtanbek -E. Orłowski, A. Sewruk; Giulczochra -Z. Streer; Asja -M. Gerhardt; Telli -M. Sobolewska.

Prem. 25 I 59.

7. Tennessee Williams -TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM (A street car named desire). Przekł. Eugeniusz Cękalski. Reż. Aleksander Długosz, scen. Danuta Pogorzelska, oprac. muz. Aleksander Bardini, Aleksander Długosz.

Obsada: Blanche -H. Jędrzejewska, I. Miszke; Stella- K. Pieńkiewicz; Stanley -K. Wójcik; Mitch -W. Badowski; Eunice -D. Łozińska; Steve -A. Kopiczyński; Pablo -B. Borkowski; Murzynka- M. Chwalibóg; Doktór -S. Michalik, A. Długosz; Pielęgniarka- H. Lubaczewska; Młody inkasent -S. Brodacki, R. Szadaj; Meksykanka -H. Poleska; Sprzedawca -A. Kobuszewski; Marynarz -K. Wawrzyniak.

Prem. 1 II 59.

8.Ludwik Hieronim Morstin -PRZYGODA FLORENCKA. Reż. Aleksander Długosz, scen. Józef Zboromirski, oprac. muz. Aleksander Długosz.

Obsada: Juliusz -B. Borkowski; Giovanna- M. Chwalibóg; Andrzej -R. Szadaj; Irena- H. Jędrzejewska; Anna -J. Helmańska; Pan Zygmunt Ostrogski -K. Wawrzyniak.

Prem. 28 II 59.

9. Gaston de Caillavet, Robert de Flers, Stefan Rey - ŁADNA HISTORIA (La bell aventure). Insc.i reż. Irma Czaykowska, scen. Danuta Pogorzelska, oprac.muz. Jerzy Karpiński.

Obsada: Hrabia d'Eguzon - R. Szmar; Andrzej -H. Matwiszyn; Walery -R. Markowski, T. Zadora; Fouques -W. Badowski; Dezydery -T. Zadora, R. Markowski; Paintbrache -W. Kossakowski; Hrabina d'Eguzon -S. Zawiszanka; Pani de Trevillac -W. Malinowska, H.Poleska; Helena -H. Lubaczewska; Małgorzata - H. Bielawska; Janka - J. Sienkiewicz; Służący -L. Noskowiak.

Prem.11 IV 59.

10. Lew Tołstoj -WOJNA I POKÓJ(Wajna i mir). Przekł. Zbigniew Krawczykowski, adapt. sceniczna Guntran Pruffer, Erwin Piscator, Alfred Neumann. Reż. Tadeusz Żuchniewski, scen. Henryk Janiga.

Obsada: Narrator -S. Michalik; Piotr- K. Wójcik; Andrzej -A. Sirko; Stary Książę – J. Grodnicki; Liza – K. Pieńkiewicz; Maria -M. Wańkowska, J. Rayska; Ałpatycz -E. Gołębiowski; Karatajew -A. Kobuszewski; Natasza - J. Sienkiewicz, J. Temerson; Hrabina -E. Śnieżko-Szafnaglowa; Mikołaj - A. Kopiczyński; Napoleon Bonaparte -A. Sewruk; Car Aleksander -A. Fiszer; Michał Iłłarianowicz Kutuzow -J. Żułkwa; Anatol-H.Sakowicz; Dołochow -S. Kąkol; Siergiej Kuźmicz -K. Jarocki; I Oficer armii francuskiej - T. Żuchniewski; II oficer -* * * ; Ranny żołnierz -* *  *.

Prem. 18 IV 59.

 

11.PIÓRO Z OGNIA. Montaż. Reż. Aleksander Długosz, scen. Roman Feniuk.

Prem. 24 IV 59.

12. Pierre de Beaumarchais - WESELE FIGARA (Le mariage de Figaro). Przekł.

Tadeusz Boy- Źeleński. Reż. i insc. Aleksander Długosz, scen. Danuta Pogorzelska,

muz. Zbigniew Turski, choreogr. Wojciech Muchlado, oprac.muz. Witold Skrzypiński. Obsada: Hrabia Almawiwa -J. Żułkwa; Hrabina -M. Sobolewska, I. Miszke; Figaro -S. Michalik; Zuzanna -Z. Streer; Marcelina -E. Śnieżko-Szafnaglowa;  Antonio -E. Gołębiowski; Franusia -J. Temerson; Cherubin –K. Pieńkiewicz;   Bartolo -K. Jarocki, A. Kobuszewski; Bazylio -S. Kąkol; Don Gomez Gąska - H. Sakowicz; Łapowy -A. Kobuszewski, K. Jarocki; Młoda Pasterka - M. Gerhard; Młoda pasterka -* * * ; Pedrillo -* * * .

Prem. 2 VII 59.

 

13.Richard Nash -ZAKLINACZDESZCZU (Rainmaker). Przekł. Irena Babel.

Reż. Tadeusz Żuchniewski, scen. Józef Zboromirski.

Obsada: H.C. Curry – A. Sewruk, K. Wawrzyniak; Noach Curry – K. Wójcik; Jim Curry – S. Brodacki; Liza Curry – M. Sobolewska; File – Z. Szpecht; Szeryf Thomas – A. Fiszer; Bill Starbuck – A. Kopiczyński.

Prem. 9 VII 59.

 

Teatr Lalki i Aktora “Czerwony Kapturek”

 

pl. Gen. Józefa Bema 1

 

Teatr subwencjonowany. Sala widowiskowa w gmachu wzniesionym przed I wojną światową przy pl. Gen. Józefa Bema.

Scen: 1 (pl. Gen. Józefa Bema 1, miejsc ok. 170).

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysław Czerwiński dyr. i kier. art. (do 30 IX 58), Eugeniusz Orłowski dyr. (od 15 V 59), Maria Ławińska kier. art. (od 1 X 58).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Maria Ławińska.

Scenografowie: w bież. sez. – Zofia Gutkowska, Danuta Pogorzelska, Edmund Grajewski.

Aktorzy: Urszula Górna, Maria Kiejno, Janina Paknis, Józefa Przybysz, Maria Stawicka, Władysława Sutowska (do 30 IX 58), Krystyna Szels, Ryszard Bugaj (do 30 IX 58), Andrzej Grzmociński, Zenon Kunigiel (do 15 VIII 59), Kazimierz Olwaszewski (od 6 XI 58), Michał Żyłuk.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Zaborowski – SKARB LICZYRZEPY. Reż. Maria Ławińska, scen. Zofia Gutkowska, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Obsada: U. Górna, J. Paknis, J. Przybysz, K. Szels, M. Stawicka, A. Grzmociński, Z. Kunigiel.

Prem. 9 XI 58.

 

2. Stanisław Iłowski – LIS PRZECHERA. Reż. Maria Ławińska, scen. Danuta Pogorzelska, muz. Z. Szumowski.

Obsada: Hania – U. Górna; Lis – A. Grzmociński; Gąska - K. Szels; Jeż – M. Stawicka; Zając – Z. Kunigiel.

Prem. 1 II 59.

 

3. Ewa Laue – SZAŁAPUTEK I SZAŁAPUTKA. Przekł. Zofia Lorentz. Reż. Maria Ławińska, scen. Danuta Pogorzelska, muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: Kwoka – J. Paknis; Szałaputka – K. Szels; Szałaputek – J. Przybysz; Lis – A. Grzmociński; Mysz – M. Stawicka.

Prem. 1 II 59.

 

4. Kornel Makuszyński – JAK KRAWIEC NITECZKA ZOSTAŁ KRÓLEM. Adapt. Hanna Januszewska. Reż. Maria Ławińska, scen. Edmund Grajewski, muz. Józef Grzesik, choreorg. Janina Paknis.

Obsada: Krawiec Niteczka, Murarz – Z. Kunigiel; Piekarz – K. Olwaszewski; Szewc, Burmistrz – A. Grzmociński; Kwieciarka – U. Górna; Cyganka – J. Paknis; Strach na wróble, Narrator – J. Przybysz; Królewna – K. Szels; Ochmistrzyni – M. Stawicka.

Prem. 31 V 59.

 

Opole

 

Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej

 

ul. 24 Marca 1

 

Teatr mieści się w letniej sali widowiskowo-koncertowej Hotelu “Forma”. Otwarty 24 X 1945 pn. Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego. VII 1948 - 23 I 1949 remont i przebudowa budynku wg proj. arch. Tadeusza Goruli i inż. Zdzisława Habdasa. Obecna nazwa od 1 I 1950. Ponowny remont i rozbudowa w roku 1955.

Scen: 1 (ul 24 marca 1, miejsc 465).

Teatr prowadzi objazd (Opolszczyzna i Śląsk).

 

KIEROWNICTWO

 

Marian Godlewski dyr. nacz. i kier. art., Artur Gadziński z-ca dyr. ds adm., Tomira Łepkowska kier. lit. (od 1 X 58).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Romana Bohdanowicz, Aleksander Długosz (do 30 IX 58); w bież. sez.-  Wanda Laskowska, Marian Godlewski, Walerian Lachnitt, Andrzej Witkowski.

Scenografowie: Marcin Wenzel, Zygmunt Smandzik; w bież. sez.- Jadwiga Przeradzka, Józef Szajna, Janusz Tartyłło, Jerzy Torończyk.

Choreografowie: w bież. sez.- Zygmunt Patkowski, K. Kwec.

Aktorzy: Zofia Bielewicz, Anna Denys, Maria Fidzińska (do 30 VI 59), Maria Godlewska, Zofia Grabowska, Barbara Grudzińska, Maria Kuszyńska, Danuta Nowakowska, Dagny Rose, Zofia Rozwadowska (do 30 IX 58), Barbara Stanisławska (do 30 IX 58), Józefa Szpaczyńska, Maria Tylczyńska, Janina Utrata, Barbara Więckowska, Izolda Wojciechowska, Jagienka Zychówna, Lidia Żukowska, Irena Żuromska, Franciszek Bay-Rydzewski, Jan Bielewicz, Franciszek Buratowski, Władysław Bułka, Wincenty Czerski, Wiktor Fronczyk, Jan [Herkoperec] Bielewicz, Józef Gajdar, Roman Hubczenko (zm. XII 58, Wiesław Kucytowski (do 30 IX 58), Adam Leśniowski, Witold Lisowski, Władysław Madej, Zygmunt Molik, Stanisław Piotrowski, Jerzy Racina, Edwin Spólnik (do 30 IX 58), Marian Stanisławski (do 30 IX 58), Andrzej Szenajch, Ryszard Szerzeniewski, Stefan Szramel (do 29 IX 58), Stanisław Szymczyk (do 30 IX 58), Henryk Tarczykowski, Jerzy Turek, Ryszard Urbanowicz, Winicjusz Więckowski, Juliusz Zawirski, Jerzy Żydkiewicz, Tadeusz Żyliński; w bież. sez.- Zbigniew Michałowski.

Pomoc artystyczna: Zbigniew Szymczak, Witold Zarychta.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Artur Maria Swinarski - ARARAT. Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Jerzy Torończyk, muz. Stefan Zuber, asyst. reż. Dagny Rose.

Obsada: Machmada - B. Więckowska; Sem - J. Zawirski; Noach - F. Bay-Rydzewski; Jafet - W. Fronczyk; Szechora - Dagny Rose, J. Zychówna; Para - J. Utrata; Cham - W. Zarychta.

Prem. 27 IX 58, 40x (12 934).

 

2. Jarosław Iwaszkiewicz - LATO W NOHANT. Reż. Marian Godlewski, scen. Jadwiga Przeradzka, asyst. reż. Jerzy Żydkiewicz.

Obsada: Fryderyk Chopin - J. Żydkiewicz; George Sand - Z. Grabowska, D. Rose; Maurycy - Z. Molik, W. Więckowski; Solange - A. Denys, B. Więckowska; Antoni Wodziński - F. Buratowski, R. Szerzeniewski; Panna de Rosier - I. Żuromska; Augustyna - J. Zychówna; Teodor Rousseau - J. Turek; Olesinger - Z. Szymczak, W. Zarychta; Ferdynand  - J. Racina; Jan - A. Leśniowski; Madeleine - M. Kuszyńska, I. Wojciechowska.

Prem. 6 XII 58, 57x (16 876).

 

3. Ewgienij Szwarc - CZERWONY KAPTUREK (Krasnaja szapoczka). Przekł. Marian Godlewski. Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Marcin Wenzel, muz. Jolanta Szajna-Lewandowska, choreogr. Zygmunt Patkowski.

Obsada: Czerwony Kapturek - M. Kuszyńska; I. Wojciechowska; Matka - M. Godlewska; Babcia - M. Tylczyńska; Zając - J. Utrata; Wąż - A. Szenajch; Niedźwiedź - F. Bay-Rydzewski; Lisica - W. Lisowski; Wilk - J. Zawirski; Milicjant - W. Fronczyk.

Prem. 13 XII 58, (4 963).

 

4. James Avery Hopwood - JUTRO POGODA (Tomorrow good weather). Przekł. Ryszard Ordyński. Adapt. Władysław Krzemiński. Reż. Marian Godlewski, scen. Marcin Wenzel.

Obsada: M. Kuszyńska; M. Tylczyńska; I. Żuromska; F. Buratowski; A. Leśniowski; J. Żydkiewicz.

Prem. 31 XII 58, 49x (20 759).

 

5. Gabriela Zapolska - ICH CZWORO. Reż. Walerian Lachnitt, scen. Zygmunt Smandzik, asyst. reż. Michał Domski.

Obsada: Mąż - R. Szerzeniewski; Żona - Z. Bielewicz; Kochanek - J. Bielewicz; Wdowa - M. Tylczyńska; Mania, szwaczka - J. Utrata, J. Zychówna; Sługa - J. Szpaczyńska; Dorożkarz - A. Leśniowski.

Prem. 21 II 59, 46x (10 684).

 

6. Juliusz Słowacki - FANTAZY. Reż. Marian Godlewski, scen. Jerzy Torończyk, asyst. reż. Andrzej Szenajch.

Obsada: Fantazy - J. Żydkiewicz; Idalia - J. Żuromska, Z. Grabowska; Rzecznicki - T. Żyliński; Hr. Respekt - J. Gajdar, Z. Michałowski; Hr. Respektowa - M. Godlewska, M. Fidzińska; Diana - J. Zychówna, L. Żukowska; Stella - J. Utrata, I. Wojciechowska; Major - F. Bay-Rydzewski; Jan - W. Zarychta, J. Racina.

Prem. 21 III 59, 40x (13 114).

 

7. William Shakespeare - WIECZÓR TRZECH KRÓLI (Twelfth Night or what You Will). Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Marcin Wenzel, oprac. muz. Kazimierz Meyerhold, choreogr. K. Kwec.

Obsada: Orsino - J. Racina, W. Zarychta; Sebastian - W. Fronczyk; Antonio - Z. Szymczak; Kapitan okrętu - J. Turek, J. Zawirski; Sir Tobiasz Czkawka - W. Lisowski; Sir Andrzej Chudogeba - W. Więckowski; Malwolio - A. Leśniowski; Fabian - Z. Molik; Błazen - J. Turek, J. Zawirski; Olivia - D. Rose; Viola - A. Denys; Maria - M. Kuszyńska.

Prem. 4 IV 59, 46x (10 394).

 

8. Aleksander Fredro - OSTATNIA WOLA. Reż. Andrzej Witkowski, scen. Zygmunt Smandzik, asyst. reż. Adam Leśniowski.

Obsada: Dorski - W. Zarychta; Zielski  - W. Lisowski; Serwacy Zielski - W. Więckowski; Zawilski - A. Leśniowski; Kulesza - W. Czerski; Paulina - A. Denys; Eufrozyna - D. Rose.

Prem. 13 VI 59, 87x (24 232).

 

9. Wojciech Bogusławski - HENRYK VI NA ŁOWACH. Adapt. Zbigniew Krawczykowski. Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Janusz Tartyłło, muz. Karol Stromenger, oprac. muz. Stefan Zuber.

Obsada: Ferdynand Kokl - J. Bielewicz; Henryk VI - W. Fronczyk; Rydyng - R. Szerzeniewski; Milord I - W. Bułka; Milord II - R. Urbanowicz; Milord III - ***; Lurwell - J. Zawirski; Robert - F. Bay-Rydzewski; Małgorzata - Z. Bielewicz; Ryszard - J. Racina; Betsy - J. Utrata; Gajowy I - H. Tarczykowski; Gajowy II - W. Madej.

Prem. 18 VI 59, 75x (22 113).

 

10. Anatol Stern - CUDOTWÓRCA. Reż. Wanda Laskowska, scen. Józef Szajna, oprac. muz. Stefan Zuber.

Obsada: Aktor I - J. Żydkiewicz; Aktor II - T. Żyliński; Paweł, urzędnik - T. Żyliński; Marta, jego żona - B. Grudzińska; Magda, siostra Marty - B. Więckowska; Jasnowidz - J. Żydkiewicz; Organista - F. Buratowski; Iluzjonista - J. Gajdar; Matka bohatera - M. Godlewska, J. Szpaczyńska; Mistyczka - M. Godlewska, J. Szpaczyńska; Franciszka, służąca - M. Tylczyńska; Egzaltowana - J. Zychówna.

Prem. 5 VII 59, 24x (6 125).

 

Teatr 13 Rzędów - Dom Związków Twórczych

 

Rynek 4

 

Teatr mieści się w sali Domu Związków Twórczych przebudowanej wg proj. Władysława Początka i J. Stelmacha. Finansowany przez DZT i Wydział Kultury WRN. Działa na podstawie zgody Wydziału Kultury Prezydium WRN z dn. 23 I 1958 (nr.I-13/5/58). Działa od 1 II 1958, nazwa od 13 V 1958. Otwarty 16 V 1958.

Scen: 1 (Rynek 4, 116 miejsc).

Teatr prowadzi objazd.

 

ZESPÓŁ

 

Eugeniusz Ławski dyr. i kier. art., Stanisława Łopuszańska aktorka, Julitta Fedorowicz scen.; w bież. sez.- reż. Jerzy Grotowski, aktorzy: Barbara Grudzińska, Adam Kurczyna, Władysław Madej.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Krzysztoń - PECHOWCY. Reż. Jerzy Grotowski, asyst. reż. Stanisława Łopuszańska, scen. Julitta Fedorowicz.

Obsada: Marta - S. Łopuszańska; Andrzej - A. Kurczyna; Herbert - W. Madej; Zuzi - B. Grudzińska.

Prem. 8 XI 58.

 

Poznań

 

Opera im. Stanisława Moniuszki

 

ul. Fredry 9

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1910 dla teatru niemieckiego wg proj. Maxa Littmana. Upaństwowiona 1 VIII 1949. Obecna nazwa od 22 I 1950. Scen: 1 (ul. Fredry 9, miejsc 921).

 

KIEROWNICTWO

 

Zdzisław Górzyński dyr. i kier. art., Zygmunt Patkowski kier. baletu.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: w bież. sez. - Wiktor Buchwald, Zdzisław Górzyński, Edwin Kowalski, Władysław Słowiński, Marian Szczęsnowski, Antoni Wicherek, Zygmunt Wojciechowski.

Reżyserzy: w bież. sez. - Wiktor Brégy.

Scenografowie: Stanisław Jarocki, Zygmunt Szpingier; w bież. sez. - Roman Bubiec, Zbigniew Kaja.

Choreografowie:  w bież. sez. - Margrit Steger-Kühne (NRD), Lilo Gruber (NRD), Zygmunt Patkowski.

Soliści śpiewacy: Katarzyna Chmiecik-Sawicka, Alicja Chocieszyńska, Alicja Dankowska, Mary Didur-Załuska, Halina Dudicz-Latoszewska, Krystyna Jamroz, Antonina Kawecka, Felicja Kurowiak, Irena Lubomirska, Jadwiga Musielewska, Jadwiga Myszkowska, Krystyna Pakulska, Dorota Seremak, Barbara Sypniewska, Halina Zielińska,  Juliusz Bieńkowski, Stefan Budny, Władysław Chomiak, Albin Fechner, Józef Katin, Marian Kouba, Henryk Kustosik, Witold Łuczyński, Henryk Łukaszek, Józef Machalla, Antoni Majak, Radzisław Peter, Józef Prząda, Bogdan Ratajczak, Józef Sendecki, Bogdan Seremak, Witold Szpingier, Karol Urbanowicz, Roman Wasilewski.

Balet: Halina Bachleda,  Irena Borejko, Teresa Chodziak, Krystyna Chojnacka, Zenobia Dudzicz, Henryka Eitnerówna, Bożena Gadzińska, Barbara Garstkiewicz, Barbara Goślińska,  Antonina Grzegorzewska, Krystyna Hładiuk, Zofia Janaszkówna-Mikulin, Janina Kaczmarska, Barbara Karczmarewicz, Krystyna Komorowska, Krystyna Kostrzemska, Teresa Kujawa, Danuta Linke, Helena Lupówna-Krzeszkowska, Maria Łapińska, Stefania Łuczak-Janowska, Juta Majewska, Halina Mazurkiewicz-Rudakowa, Aleksandra Niedzielska, Eleonora Panek-Dondajewska, Aleksandra Pieterek,  Stella Pokrzywińska, Janina Porzyńska, Bożena Puchalska, Hanna Sadowska, Eugenia Skotarczak, Anna Skowrońska, Eleonora Stachecka, Jolanta Stawna, Irena Tomaszewska, Łucja Wojciechowska, Urszula Wojtkowiak, Janina Zaporowska, Liliana Ziółkowska, Eugenia Żmudzińska, Marian Androt, Antoni Biedroń, Władysław Breliński, Czesław Ciszewski, Eugeniusz Chojnacki,  Zygmunt Czajkowski,  Paweł Dobiecki, Zygmunt Dudziak, Henryk Konwiński, Henryk Kopecki, Edmund Koprucki, Eugeniusz Kowalski, Czesław Maciaszyk, Bronisław Mikołajczak, Kazimierz Milczyński, Władysław Milon, Edward Pokrywka-Pokross, Bohuslav Stančak, Edward Szpotański, Bohdan Szwarczewski, Zdzisław Walczak, Marian Wancław,  Jerzy Wasilewski, Józef Zieliński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Boris Asafiew — FONTANNA BACHCZYSARAJU (Bachczisarajskij fontan). Libr. Nikołaj Wołkow wg poematu Aleksandra Puszkina. Kier. muz. Władysław Słowiński, scen. i kost. Stanisław Jarocki.

Obsada: Stolnik - B. Mikołajczak; Stolnikowa - H. Mazurkiewicz-Rudakowa; Maria - B. Karczmarewicz; Wacław - W. Milon; Zarema - S. Pokrzywińska; Girej - B. Stančak; Nurali - R. Szewczyk-Radek; Piastunka - H. Eitnerówna; Szlachcic - P. Dobiecki; Przyjaciółki Marii - Z. Dudzicz, S. Łuczak-Janowska, A. Niedzielska, J. Porzyńska, J. Zaporowska; Przyjaciele Wacława - A. Biedroń, E. Chojnacki, H. Konwiński, C. Maciaszyk, J. Zieliński; Goście Stolnika - K. Chojnacka, H. Eitnerówna, A. Grzegorzewska, K. Hładiuk, Z. Janaszkówna-Mikulin, J. Kaczmarska, K. Komorowska, K. Kostrzemska, D. Linke, E. Panek-Dondajewska, A. Pieterek, A. Skowrońska, E. Stachecka, I. Tomaszewska, L. Ziółkowska, M. Androt, W. Breliński, C. Ciszewski, H. Kopecki, E. Kowalski, M. Wancław; Żony Gireja - K. Chojnacka, Z. Dudzicz, K. Kostrzemska, D. Linke, S. Łuczak-Janowska, A. Niedzielska, E. Panek-Dondajewska; J. Porzyńska, E. Stachecka, I. Tomaszewska, J. Zaporowska, L. Ziółkowska; Niewolnice - A. Grzegorzewska, K. Hładiuk, J. Kaczmarska, K. Komorowska, A. Pieterek, A. Skowrońska; Branki - K. Komorowska, K. Kostrzemska, D. Linke, S. Łuczak-Janowska, H. Mazurkiewicz-Rudakowa, J. Porzyńska, A. Skowrońska, I. Tomaszewska, J. Zaporowska, L. Ziółkowska; Tatarzy - M. Androt, A. Biedroń, W. Breliński, E. Chojnacki, C. Ciszewski, H. Konwiński, H. Kopacki, E. Kowalski, C. Maciaszyk, M. Wancław, J. Zieliński; Sen Marii: A. Niedzielska.

Prem. 31 XII 58, 38x.

 

2. Giuseppe Verdi — BAL MASKOWY (Un ballo in maschera). Libr. Francesco Maria Piave i Antonio Somma wg sztuki Eugčne Scribe’a. Przekł. Maria Serga. Kier. muz. Edwin Kowalski, insc. i reż. Wiktor Brégy, scen. Roman Bubiec, choreogr. Zygmunt Patkowski.

Obsada: Amelia - A. Kawecka; Ulryka - F. Kurowiak; Oskar - K. Chmiecik-Sawicka; Hr. Ryszard - M. Kouba; Renato - A. Fechner; Tom - J. Machalla; Samuel - R, Wasilewski; Sędzia - W. Łuczyński; Służący - J.Katin; Marynarz - B. Seremak.

Prem. 22 III 59, 16x.

 

3. Viktor Bruns — NOWA ODYSEA (Neue Odyssee). Libr. Albert Burkat. Kier. muz. Zdzisław Górzyński, choreogr. Lilo Gruber, oprac. Margrit Steger-Kühne, dek. i kost. Zbigniew Kaja,

Obsada: Żołnierz powracający z niewoli - W. Milon; Żona Żołnierza - B. Karczmarewicz; Cieśla - B. Mikołajczak; Córka Cieśli - H. Lupówna-Krzeszkowska; Stara Kobieta - E. Skotarczak; Właściciel lokalu tanecznego - K. Milczyński, Rudowłosa Barmanka - J. Majewska; Barmanki - E. Panek-Dondajewska, L. Ziółkowska; Kobieta z harfą - S. Pokryzwińska; Oszust - Z. Dudziak; Pomocnicy Oszusta - C. Maciaszyk, J. Zieliński; Biedna Dziewczyna - K. Chojnacka; Ojciec - M. Androt; Matka - H. Mazurkiewicz-Rudakowa; Niegrzeczne dziecko - K. Hładiuk; Ulicznice - H. Eitnerówna, A. Grzegorzewska, E. Panek-Dondajewska, H. Mazurkiewicz-Rudakowa; Policjanci - M. Androt, W. Breliński; Kataryniarz - E. Koprucki; Sprzedawca baloników - E. Kowalski; Para taneczna - Z. Dudzicz, E. Koprucki; Strzelec - E. Chojnacki; Dziewczęta z osady rybackiej - A. Grzegorzewska, K. Hładiuk, J. Kaczmarska, K. Komorowska, K. Kostrzemska, D. Linke, S. Łuczak-Janowska, A. Pieterek, A. Skowrońska; Kobiety z osady rybackiej - I. Borejko, T. Chodziak, A. Niedzielska, E. Panek-Dondajewska, J. Porzyńska, E. Stachecka, I. Tomaszewska, J. Zaporowska, L. Ziółkowska; Chłopcy z osady rybackiej - A. Biedroń, W. Breliński, E. Chojnacki, C. Ciszewski, H. Konwiński, E. Kowalski, C. Maciaszyk, B. Szwarczewski, M. Wancław, J. Zieliński; Rybacy - M. Androt, P. Dobiecki, H. Kopecki; Zblazowani Młodzieńcy - C. Maciaszyk, J. Zieliński; Goście w barze - T. Chodziak, A. Grzegorzewska, J. Kaczmarska, K. Kostrzemska, D. Linke, S. Łuczak-Janowska, A. Niedzielska, A. Pieterek, J. Porzyńska, A. Skowrońska, E. Stachecka, I. Tomaszewska, J. Zaporowska, M. Androt, A. Biedroń, W. Breliński, E. Chojnacki, C. Ciszewski, H. Konwiński, H. Kopecki, E. Kowalski, C. Maciaszyk, B. Szwarczewski, M. Wancław, J. Zieliński.

Praprem. polska  6 VI 59, 7x.

 

W  REPERTUARZE

 

4. Rossini — CYRULIK SEWILSKI. Prem. 19 X 45, 7x; 5. Puccini — CYGANERIA. Prem. 9 III 46, 10x; 6. Moniuszko ― HRABINA. Prem. 21 IX 46, 8x; 7. Leoncavallo — PAJACE. Mascagni — RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA. Prem. 9 XI 46, 3x; 8. Verdi ― AIDA. Prem. 12 III 47, 9x; 9. Smetana ― SPRZEDANA NARZECZONA. Prem. 12 VII 47, 3x; 10. Puccini ― TOSCA. Prem. 8 XI 47, 5x; 11. Puccini — MADAME BUTTERFLY. Prem. 11 XII 48, 5x; 12. Verdi — TRAVIATA. Prem. 24 IX 49, 11x; 13. Offenbach — OPOWIEŚCI HOFFMANNA. Prem. 5 XI 49, 4x; 14. Moniuszko — HALKA. Prem. 22 I 50, 18x; 15. Musorgski ― BORYS GODUNOW. Prem. 9 V 50, 1x; 16. Moniuszko — STRASZNY DWÓR. Prem. 20 V 52, 10x; 17. Bizet ― CARMEN. Prem. 18 X 53, 2x; 18. Borodin ― KNIAŹ IGOR. Prem. 30 XII 53, 3x; 19. Strauss ― BARON CYGAŃSKI. Prem. 29 I 55, 9x; 20. Nowowiejski — LEGENDA BAŁTYKU. Prem. 30 IV 55, 3x; 21. Delibes — LAKMÉ. Prem. 19 V 56, 5x; 22. Wagner ― HOLENDER TUŁACZ. Prem. 14 X 56, 3x; 23. Humperdinck ― JAŚ I MAŁGOSIA. Prem. 31 III 57, 15x; 24. Żeleński — KONRAD WALLENROD. Prem. 5 IX 57, 3x; 25. Puccini — TURANDOT. Prem. 12 I 58, 18x; 26. Palester — PIEŚŃ O ZIEMI. de Falla — CZARODZIEJSKA MIŁOŚĆ. Prem. 12 IV 58, 4x; 27. Moniuszko — PARIA. Prem. 13 VII 58, 28x.

 

Operetka  Poznańska

 

ul. Niezłomnych 1a

 

Mieści się w gmachu Garnizonowego Klubu Oficerskiego, wybudowanego w 1938 wg proj. Władysława Czarneckiego jako Dom Żołnierza.

Scen: 1 (ul. Niezłomnych 1a, miejsc 556).

 

KIEROWNICTWO

 

Henryk Duczmal dyr., Stanisław Renz kier.art., Kazimierz Antkowiak chórmistrz.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Roman Jankowiak, Stanisław Renz.

Reżyserzy: w bież. sez. – Danuta Dostalik-Baduszkowa, Kazimierz Dembowski.

Scenografowie: Stefan Janasik; w bież. sez. – Zbigniew Kaja.

Choreografowie: Zofia Kuleszanka (do 31 I 59), Stanisława Stanisławska.

Soliści śpiewacy: Hanka Bielanka (od 7 VIII 59), Zofia Głowińska, Wanda Jakubowska, Ada[Aldona] Jarysz (od 1 III 59), Jadwiga Kurzewska, Józefa Oleńska, Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk, Ludmiła Szwabowicz, Maria Tomaszewska, Witold Ermow (do 31 I 59), Janusz Golc, Jerzy Golfert, Adam Gruszczyński, Zdzisław Kaczkowski (od 1 IV 59), Wacław Kędziora, Włodzimierz Kubasik, Jerzy Łodziński, Zygmunt Mariański (od 1 VI 59), Marian Pokrzycki, Adam Raczkowski, Jan Rowiński (od 1 V 59); w bież. sez. – Irena Chrząszczewska, Irena Doruchowska, Barbara Mroczyńska, Urszula Ziemska, Jerzy Bandel, Tadeusz Dobrowolski, Henryk Filipowski, Andrzej Wiza.

Aktorzy: Aleksander Gajdecki (od 1 III 59), Kazimierz Tomsza, Ludwik Trojanowski.

Balet: Krystyna Brzezińska, Teresa Chodziak, Dorota Czyż, Róża Folbrycht, Urszula Folbrycht, Bożena Gruszka-Eckhardt, Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska, Stefania Nowak, Aleksandra Pahl-Rybacka, Krystyna Radowicz-Helle, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Ligia Sternal-Winogradzka, Lidia Uryzaj-Torzewska, Hanna Wolniewicz, Elżbieta Woźniak-Rowińska, Marian Androt, Włodzimierz Breliński Janusz Brzeziński, Zenon Dziurla, Jerzy [Helle]Kersten, Józef Piechaczyk, Henryk Torzewski,  Feliks Żurkiewicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Paul Ábrahám — BAL W SAVOYU (Ball im Savoy). Libr. Alfred Grünwald. Przekł. Ludwik Beck i Michał Ślaski. Kier. muz. Stanisław Renz, reż. Danuta Dostalik-Baduszkowa, scen. Stefan Janasik, choreogr. Stanisława Stanisławska, przygot. chóru Roman Jankowiak.

Obsada: Markiz de Faublas – W. Ermow, A. Raczkowski, A. Wiza; Madeleine – W. Jakubowska, J. Kurzewska, L. Skałbania, I. Szulc-Kruk; Daisy Parker – H. Bielanka, Z. Głowińska, J. Kurzewska, L. Szwabowicz; Mustafa Bej – J. Golc, J. Golfert, J. Łodzinski; Formant – J. Golc, W. Kubasik; Tangolita – Z. Kuleszanka, J. Kurzewska, M. Tomaszewska, U. Ziemska; Pomerol – A. Gruszczyński, W. Kubasik; René – M. Pokrzycki, J. Łodziński; Archibald – K. Tomsza, W. Kędziora; Maurice – J. Łodziński; Lili – I. Doruchowska; Germaine – U. Ziemska; Pauletta – M. Tomaszewska; Albert – Z. Dziurla; Bene – B. Mroczyńska; Speaker – Tadeusz Dobrowolski; oraz –T. Chodziak, R. Folbrycht, U. Folbrycht, B. Gruszka-Eckhardt, K. Radowicz-Helle, H. Wolniewicz, A. Mrugasiewicz-Jelińska, S. Nowak, A. Pahl-Rybacka, L. Stachowiak-Wilczyńska, L. Uryzaj-Torzewska, D. Czyż, K. Brzezińska; W. Breliński, J. Brzeziński, H. Torzewski, L. Sternal-Winogradzka, F. Żurkiewicz, J. Kersten.

Prem. 30 IX 58, 208x ogółem.

 

2. Johann Strauss-syn — ZEMSTA NIETOPERZA (Die Fledermaus). Libr. Karl Haffner i Richard Genée. Tekst polski Julian Tuwim. Kier. muz. Stanisław Renz, reż. Kazimierz Dembowski, scen. Zbigniew Kaja, choreogr. Stanisława Stanislawska.

Obsada: Eisenstein – J. Golfert; Rosalinda – W. Jakubowska; Frank – A. Raczkowski; Dr Falke – Z. Mariański; Dr Blind – J. Rowiński; Alfred – W. Kubasik; Gigi – H. Bielanka; Adela – A. Jarysz; Ida – J. Kurzewska; Frosz – K. Tomsza; Grellinger – J. Oleńska; Mizzi – U. Ziemska; Ogrodnik – W. Kędziora; Adiutant I – H. Filipowski; Adiutant II – T. Dobrowolski; Kucharka – I. Chrząszczewska; Listonosz – J. Bandel; oraz – S. Nowak, Z. Dziurla, J. Kersten, L. Stachowiak-Wilczyńska, R. Folbrycht, J. Piechaczyk, B. Gruszka-Eckhardt, A. Mrugasiewicz-Jelińska, F. Żurkiewicz, J. Brzzeziński, L. Uryzaj-Torzewska, K. Radowicz-Helle, E. Woźniak-Rowińska.

Prem. 30 V 59, 29x.

 

W REPERTUARZE

 

3. Lehár — KRAINA UŚMIECHU. Prem. 29 III 58, 47x.

 

Poznańska Komedia Muzyczna

 

Bez własnej siedziby. Zorganizowana w 1956 przez Zygmunta Szczerbowskiego jako spółdzielnia. Inauguracja działalności 11 XI 1956. Od 1 XI 1957 podporządkowana PPIE. Zamknięta 1 II 1959 z powodu remontu sali.

Teatr korzysta z sali w Domu Kultury MO “Olimpia” (dawny Dom Kultury Żołnierza Bezpieczeństwa), ul. Grunwaldzka 22.

 

KIEROWNICTWO

 

Zbigniew Szczerbowski kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Aleksander Gajdecki.

Scenografowie: w bież. sez. – Adam Bilski.

Choreografowie: w bież. sez. – Paweł Dobiecki.

Aktorzy: w biez. sez. – Barbara Bargiełowska, Krystyna Dabrowska, Halina Jabłonowska, Maria Janowska-Kopczyńska, Jacek Flur, Aleksander Gajdecki, Olech Moliński, Henryk Szwajcer, Tytus Wilski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Franz i Paul Schönthan — PORWANIE SABINEK (Die Raub der Sabinerinnen). Reż. Aleksander Gajdecki, dek. Adam Bilski, kier. muz. Stanisław Bielecki, choreogr. Paweł Dobiecki.

Obsada: Strzyga-Strzycki – H. Szwajcer; Prof. Owidowicz – A. Gajdecki; Ernestyna – M. Janowska-Kopczyńska; Madzia – B. Bargiełowska; Anulka – H. Jabłonowska; Karol Justyński – T. Wilski; Gromski – O. Moliński; Emil – J. Flur; Weronika – K. Dąbrowska.

Prem. 7 XI 58.

 

Teatr  Polski

 

ul. 27 Grudnia 8/10

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1875 ze składek społeczeństwa wg proj. Stanisława Hebanowskiego. Po II wojnie świat. wznowił działalność 27 IV 1945 jako instytucja miejska. 10 XI 1946 upaństwowiony, zarządzeniem ministra kultury i sztuki, jako Państwowy Teatr Polski. Od 1 I 49 w ramach centralizacji Teatrowi Polskiemu podporządkowano wszystkie teatry działające w Poznaniu;  utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. Państwowe Teatry Dramatyczne z trzema scenami w Poznaniu: Teatr Polski, Teatr Nowy i Komedia Muzyczna, zorganizowano też scenę objazdową, tzw. Teatr Objazdowy. Latem 1955 ze względów bezpieczeństwa zamknięto, i wkrótce rozebrano, lokal Komedii Muzycznej. Z końcem sez. 1955/56 zlikwidowano scenę objazdową.

Scen: 2 (Teatr Polski, ul 27 Grudnia 8/10, miejsc 475; Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5, miejsc 327; sala d. Bratniej Pomocy Studentów, w 1923 adaptowana dla teatru).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Byrski dyr. i kier. art., Stanisław Schiller wicedyr., Stanisław Hebanowski, Jerzy Koller kier. lit., Ryszard Gardo kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irena Byrska, Jan Perz, Włodzisław Ziembiński; w bież. sez. – Juliusz Burski, Tadeusz Byrski, Marek Okopiński, Stefan Orzechowski, Antoni Tośta, Stanisław Winiecki, sław Ziembiński.

Scenografowie: Zbigniew Bednarowicz, Czesław Kowalski; w bież. sez. – Irena Burke, Bogna Lisowska, Zuzanna Piątkowska, Marian Gostyński, Zbigniew Kaja, Bolesław Kamykowski, Piotr Potworowski, Jerzy Szeski.

Choreografowie: w biez. sez. – Wanda Jakowicka, Stella Pokrzywińska.

Aktorzy:  Roma Andrzejewska, Maria Bystrzyńska-Rosłan, Anna Ciepielewska, Helena Czechowska-Stoma, Irena Detkowska-Jasińska, Hanna Dobrzanka-Winiecka, Wanda Elbińska-Robaczewska, Bronisława Frejtażanka, Hanna Górzyńska, Maria Górzyńska-Miedzińska, Bożena Janiszewska-Olszewska,  Aleksandra Koncewicz, Anna Korczak-Głąbik, Aleksandra Królikowska, Janina Maris-Howorko, Irena Maślińska, Stanisława Mazarekówna, Adela Olańska, Blanka Orszańska, Irena Osuchowska, Alina Pewnicka-Stengert, Janina Ratajska-Gardo, Pelagia Relewicz-Ziembińska, Jadwiga Sachnowska, Teresa Waśkowska, Bronisława Wojciechowska-Noskowska, Janina Wolska, Zofia Żelewska,  Mikołaj Aleksandrowicz, Andrzej Antkowiak, Adam Bilski, Maciej Borniński, Zenon Burzyński, Stefan Czyżewski, Henryk Dąbrowski, Leopold Detkowski, Władysław Głąbik, Zbigniew Graczyk, Jerzy Kaczmarek, Jerzy Kordowski, Eugeniusz Kotarski, Jerzy Kozłowski, Zdzisław Kuźniar, Marian Mirski, Stanisław Niwinski, Marek Okopiński, Władysław Olszak, Henryk Olszewski, Stefan Orzechowski, Stanisław Płonka-Fiszer, Kazimierz Przystański, Eugeniusz Robaczewski, Władysław Stoma, Zdzisław Suknarowski, Stanisław Śliwiński, Włodzimierz Tympalski, Stanisław Winiecki, Józef Zembrzuski, Bogdan Zieliński, Kazimierz Zieliński-Łastawiecki; w biez. sez. – Ewa Kołogórska, Tamara Tatera, Marek Dąbrowski, Ignacy Łuczak, Stanisław Sparażyński, Przemysław Zieliński, Włodzisław Ziembiński.

 

REPERTUAR

 

Teatr Polski

 

PREMIERY

 

1. Heinrich Kleist — ROZBITY DZBAN (Der Zerbrochene Krug). Przekł. Zbigniew Krawczykowski. Insc. i reż. Włodzisław Ziembiński, scen. Bolesław Kamykowski, muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Walter – K. Przystański; Adam – W. Ziembiński; Lampka – H. Olszewski; Pani Marta – P. Relewicz-Ziembińska; Ewa – W. Elbińska; Jan Kałurza – L. Detkowski; Bernard – Z. Kuźniar; Pani Brygida – I. Osuchowska; Służący – J. Zembrzuski; Woźny – I. Łuczak; Służąca – A. Królikowska, T. Tatera.

Prem. 18 IX 58.

 

2. Magda Strumian — JAŚNIE PANI ŻEBRAKOWA wg baśni Braci Grimm. Insc. i reż. Stanisław Winiecki, scen. Czesław Kowalski, oprac. muz. i piosenki Ryszard Gardo, choreogr. Wanda Jakowicka.

Obsada: Król – L. Detkowski; Królewna – H. Dobrzanka; król Drozdobrody – Z. Kuźniar; Niania – A. Królikowska; Wielki Łowczy – M. Borniński, K. Łastawiecki; Astrolog – S. Winiecki; Książę – I. Łuczak; oraz uczniowie Państwowej Średniej Szkoły Baletowej w Poznaniu.

Praprem. 7 XI 58.

 

3. Carlo Goldoni — GBURY (I Rusteghi). Przekł. Jerzy Jędrzejewicz. Reż. Jan Perz; scen. Zbigniew Bednarowicz, oprac. muz. Ryszard  Gardo, tekst piosenki Stanisław Hebanowski.

Obsada: Konstanty – H. Olszewski; Felicja – A. Korczak, I. Maślińska; Hr. Ryszard – Z. Burzyński, M. Mirski; Leonard – S. Płonka-Fiszer; Małgorzata – J. Ratajska; Łucja – W. Elbińska; Szymon – S. Orzechowski; Marianna – H. Górzyńska; Maurycy – E. Kotarski; Filip – M. Dąbrowski, P. Zieliński.

Prem. 28 XI 58.

 

4. Henrik Ibsen – NORA CZYLI DOM LALKI (Et Dukkehjem). Przekł. Jacek Frühling. Reż. Tadeusz Byrski, scen. Zbigniew bednarowicz, oprac. muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Torwald Helmer – W. Głąbik; Nora – E. Kołogórska, A. Koncewicz; Dr Rank – K. Łastawiecki, M. Okopiński; Krystyna Linde – B. Frejtażanka; Krogstadt – S. Czyżewski, S. Sparażyński; Iwor – x x x; Emma – x x x; Marianna – M. Bystrzyńska.

Prem. 19 XII 58.

 

5. Stanisław Wyspiański WESELE. Reż. Tadeusz Byrski, scen. Piotr Potworowski, muz. Tadeusz Szeligowski.

Obsada: Gospodarz – W. Głąbik; Pan Młody – S. Niwiński; Gospodyni – M. Górzyńska-Miedzińska; Panna Młoda – A. Ciepielewska, J. Ratajska; Marysia – A. Pewnicka; Ojciec – J. Kordowski; Jasiek – M. Dąbrowski, Z. Kuźniar; Poeta - M. Okopiński; Dziennikarz – A. Antkowiak; Czepiec – S. Czyżewski;   Ksiądz – M . Aleksandrowicz; Maryna – H.Górzyńska, I. Maślińska; Radczyni – S. Mazarekówna; Klimina – B. Orszańska; Zosia – Z. Żelewska; Haneczka – W. Elbińska; Nos – E. Kotarski; Wojtek – M. Borniński, K. Łastawiecki; Staszek – Z. Kuźniar, M. Dąbrowski; Kasper – E. Robaczewski; Kuba – H. Olszewski; Dziad – L. Detkowski; Żyd – S. Płonka-Fiszer; Rachel – B. Frejtażanka, T. Waśkowska; Czepcowa - J. Wolska; Kasia – H. Dobrzanka; Muzykant – J. Zembrzuski; Isia – x x x; Chochoł – Z. Graczyk; Stańczyk – W. Ziembiński; Upiór – S. Śliwiński; Widmo – K. Łastawiecki, M. Borniński; Rycerz Czarny – J. Kozłowski; Wernyhora – K. Przystański.

Prem. 14 II 59.

 

6. Aleksander Maliszewski — DROGA DO CZARNOLASU. Reż. Tadeusz Byrski, współpr. reż. Marek Okopiński, dek. Marian Gostyński, kost. Irena Burke, muz. Witold Lutosławski.

Obsada: Jan Kochanowski – S. Niwiński; Kacper Kochanowski – Z. Kuźniar; Piotr Kochanowski – K. Łastawiecki; Anna Kochanowska – I. Maślińska; Filip Kochanowski – L. Detkowski; Grzegorz Podlodowski – M. Okopiński; Dorota Podlodowska – A. Pewnicka; Wojewoda – M. Mirski; Hanna – Z. Żelewska; Andrzej Petrycy Nidecki – A. Antkowiak; Szlachcic I – Z. Graczyk; Szlachcic II – M. Borniński; Szlachcic III – J. Zembrzuski; Gąska – H. Olszewski.

Prem. 9 IV 54.

 

7. Stanisław Herakliusz Lubomirski — DON ALVAREZ ALBO NIESFORNA W MIŁOŚCI KOMPANIJA. Reż. Jan Perz, scen. Zbigniew Bednarowicz, muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Don Alvarez – S. Niwiński; Don Guzman – S. Winiecki; Don Albano – L. Detkowski; Garabuzel – M. Mirski; Biribis – H. Olszewski; Gurgiel – E. KOtarski; Lizander – Z. Graczyk; Antonija – T. Waśkowska; Dionizyja – H. Dobrzanka; Faramuszka – J. Ratajska; Eleazar – S. Płonka-Fiszer; Traksides – Z. Kuźniar.

Praprem. 11 VI 59.

 

Teatr Nowy

 

PREMIERY

 

8. Zofia Nałkowska — DZIEŃ JEGO POWROTU. Reż. Marek Okopiński, scen. Czesław Kowalski.

Obsada: Dominik Ilecki – J. Kordowski; Ksawery – W. Głąbik; Monika – I. Maślińska; Wiciński – W. Olszak; Bronia – A. Pewnicka.

Prem. 6 XI 58.

 

9. Jacques Audiberti — ZŁO KRĄŻY (Le Mal court). Przekł. Maria Bechczyc-Rudnicka i Konrad Eberhardt. Insc. i reż. Juliusz Burski i Antoni Tośta, scen. Antoni Tośta, muz. Mirosław Niziurski, ruch sceniczny Stella Pokrzywińska.

Obsada: Alarika – A. Ciepielewska, Z. Żelewska; Piastunka – Z. Żelewska, A. Ciepielewska; Pan F. – A. Antkowiak; Porucznik – M. Okopiński; Król Doskonały XVII – J. Kordowski; Król Celestyn – M. Borniński.

Praprem. polska 21 XI 58.

W programie inf. pod obsadą: “Sztukę przygotował dla sceny poznańskiej zespół aktorów przechodzących do naszego Teatru z teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

 

10. Jerzy Szaniawski — ADWOKAT I RÓŻE. Reż. Jan Perz, scen. Jerzy Szeski.

Prem. 12 XII 58.

 

11. Antoni Cwojdziński — FREUDA TEORIA SNÓW. Reż. Stefan Orzechowski, scen. Bogna Lisowska.

Obsada: Ona – J. Marisówna; On – B. Zieliński.

Prem. 28 I 59.

 

12. Anton Czechow — WUJASZEK WANIA (Diadia Wania). Przekł. Artur Sandauer. Reż. Jan Perz, scen. Zbigniew Kaja.

Obsada: Sieriebriakow – S. Orzechowski; Helena Andriejewna – J. Marisówna; Sonia – B. Janiszewska; Wojnicka – I. Osuchowska; Iwan Wojnicki – Z. Burzyński; Astrow – B. Zieliński; Tielegin – S. Winiecki; Maryna – A. Królikowska, Służący – A. Bilski.

Prem. 10 III 59.

 

13. Jerzy Stadnicki — KUNSZT MIŁOŚCI. Insc. i reż. Tadeusz Byrski, scen. Czesław Kowalski, muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Nina – W. Elbińska; Alfred – J. Kozłowski, B. Zieliński; Paweł – E. Robaczewski; Teściowa – I. Detkowska-Jasińska; Jadzia – J. ratajska; Kitty – H. Górzyńska; Marzenna – H. Dobrzanka; Emfazy – S. Czyżewski, W. Głąbik; Kwiaciarka – x x x.

Praprem. 14 IV 59.

 

14. Georg Büchner WOYZECK. Przekł. Jerzy Liebert, Barbara Witek. Reż. Marek Okopiński, scen. Piotr Potworowski, muz. Franciszek Woźniak.

Obsada: Woyzeck - Mac. Borniński, W. Głąbik; Maria - I. Maślińska; Kapitan - S. Orzechowski; Doktor - Zen. Burzyński; Tamburmajor - E. Robaczewski; Podoficer - J. Zembrzuski; Andrzej - B. Zieliński; Małgorzata - A. Królikowska; Wywoływacz - K. Łastawiecki; Starzec, Gospodarz - A. Bilski; Pierwszy rzemieślnik - W. Głąbik, M. Borniński; Drugi rzemieślnik - W. Olszak; Kasia - B. Janiszewska; Babcia - M. Bystrzyńska; Komisarz Policji - S. Czyżewski.

Praprem. polska 3 VI 59.

 

Wielkopolskie Towarzystwo Miłośników Sceny. Teatr Eksperymentalny “Kuźnica”

 

Powstał w 1953 przy Zarządzie Okręgowym Związku Zawodowego Pracowników Kultury w Poznaniu jako zespół amatorsko-zawodowy pod opieką artystyczną Państwowych Teatrów Dramatycznych; inauguracja działalności w październiku 1953. W marcu 1957 reorganizacja i zmiana nazwy Teatru. Od początku 1959 Teatr działał pod patronatem PPIE w Poznaniu.

 

KIEROWNICTWO

 

Łucjan Rabski dyr. i kier. art.

 

Brak informacji o repertuarze.

 

Teatr Satyry

 

Powstał w 1953 przy poznańskim oddziale ARTOSu jako Poznański Teatr Satyryków, z przekształcenia imprez estrady satyrycznej, działalność inaugurując 19 IX 1953. Od 1 I 1955, po reorganizacji ARTOSu i utworzeniu PPIE, przyjął nazwę Estrada Satyryczna, od sez. 1955/56 – Teatr Satyry. Bez własnej siedziby; w Poznaniu korzysta z sali Teatru Młodego Widza przy ul. Armii Czerwonej 15. Nie posiada etatowego zespołu artystycznego.

 

KIEROWNICTWO

 

Zygmunt Wolniewicz dyr. Poznańskiego Oddziału PPIE, Jerzy Korczak kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Jan Perz, Ryszard Sobolewski.

Scenografowie: w bież. sez. – Zbigniew Kaja, Bartłomiej Kurka.

Aktorzy: w bież. sez. – Wanda Bykowska, Ewa Kołogórska, Gizela Piotrowska, Magdalena Radłowska, Bronisława Wojciechowska, Juliusz Chodacki, Zygmunt Mierzwiak, Marian Pogasz, Ryszard Sobolewski,  Józef Strumiński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. W. Lichtenberg — 2:2 NIEROSTRZYGNIĘTE.

Prem. 1958.

 

2. Avery Hopkins — JUTRO POGODA.

Prem. 1958.

 

3. Artur Marya Swinarski —   POWRÓT ALCESTY. Reż. Jan Perz, dek. i kost. Zbigniew Kaja.

Obsada: Filemon – J. Chodacki; Feres – M. Pogasz; Estra – M. Radłowska; Admet – J. Strumiński; Alcesta – E. Kołogórska, G. Piotrowska; Herakles – R. Sobolewski; Semiramida – W. Bykowska, B. Wojciechowska; Tanatos – Z. Mierzwiak.

Prem. X [XI] 58 “w pięciolecie Teatru”.

 

4. Ferenc Molnar — DIABEŁ. Reż. Ryszard Sobolewski, dek. i kost. Zbigniew Kaja.

Obsada: Alfred Zanden – J. Chodacki; Jolanta – M. Radłowska; Diabeł – R. Sobolewski; Piotr – Z. Mierzwiak, J. Strumiński; Elza – W. Bykowska; Jedwabna Mizzi – E. Kołogórska, G. Piotrowska; Arsen – M. Pogasz.

Prem. II [II] 59.

 

5. Leopold  Borell — PRZEDSZKOLE MIŁOŚCI. Reż. Ryszard Sobolewski, scen. Bartłomiej Kurka.

Prem. 23 V 59.

 

Państwowy Teatr Lalki i Aktora “Marcinek”

 

ul. Czerwonej Armii 15

 

Budynek dawnego domu parafialnego.

Scen: 1 (ul. Czerwonej Armii 15).

 

KIEROWNICTWO

 

Władysław Hubicki dyr. Joanna Piekarska kier. art., Janina Morawska kier. lit., Irena Pikiel kier. plast.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. –  Zenon Jarocki, Joanna Piekarska.

Scenografowie: w bież. sez. – Irena Pikiel.

Aktorzy: Krystyna Cysewska, Ewa Darulewska, Jadwiga Kobylańska, Bożena Koniecka, Maria Korzeniowska, Felicja Koszewska, Helena Przybyszewska, Marzena Tomaszewska, Andrzej Dziedziul, Roman Filary, Zenon Jarocki, Bogdan Jonas, Aleksander Juszczak, Henryk Kałamajski, Zbigniew Kaniewski, Jerzy Koczyński.

           

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jewgienij Sperański - NIEZWYKŁY WYŚCIG (Nieobycznaja gonka). Przekł. Władysław Jarema. Nina Gernet i Tatiana Gurewicz – GĘGOREK. Insc. i reż. Joanna Piekarska, lalki i dek. Irena Pikiel, muz. Ryszard Gardo. asyst. reż. Zenon Jarocki.

Obsada: NIEZWYKŁY WYŚCIG: Narrator - R. Filary, S. Staniek; Jeż - Z. Jarocki, J. Koczyński; Jeżowa - J. Kobylańska, M. Korzeniowska; Zając - Z. Kaniewski, B. Koniecka; GĘGOREK:  Kasia - M. Korzeniowska, M. Tomaszewska; Gęgorek - M. Korzeniowska, S. Staniek; Lis - J. Kobylańska, S. Staniek; Lis - J. Kobylańska, S. Staniek; Jeż - Z. Jarocki, J. Koczyński; Jeżowa - J. Kobylańska, M. Korzeniowska.

Prem. 4 XII 58.

 

2. J. Skorospiełow, N. Kłykow - KROPKA, KRESKA I AGNIESZKA.  Przekł. J. Elli. Insc. i reż. Zenon Jarocki, lalki i dek. Irena Pikiel, muz. Franciszek Wasikowski.

Obsada: Autor - J. Koczyński, S. Staniek; Kropka-Kreska - B. Koniecka, M. Korzeniowska; Agnieszka - F. Koszewska, M. Tomaszewska; Kazik - A. Dziedziul, B. Jonas; Smok - J. Koczyński, S. Staniek; Franek - E. Darulewska, J. Kobylańska; Lew - A. Juszczak, H. Kałamajski; Pies - F. Koszewska, M. Tomaszewska.

Prem. 8 IV 59.

 

 

Rabka

 

Teatr Lalek “Rabcio”

 

ul. Pocztowa 2a

 

Teatr powstał w 1948 porzy Państwowym Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych w Rabce z inicjatywy Stanisławy Raczko, kierowniczki miejscowego Referatu Pedagogicznego. Inauguracja 12 XI 1949. Teatr nie ma własnej sceny, występuje w sanatoriach rabczańskich, spełnia rolę czynnika terapeutycznego. Aktorzy “Rabcia” to nauczyciele i wychowawcy o artystycznych uzdolnieniach.

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisława Rączko dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Stanislawa Rączko.

Scenografowie: w bież. sez. – Jerzy Kolecki.

Aktorzy: Janina Jarmoc, Dorota  Stojowska, Andrzej Głuszczyński, Jerzy Kolecki.

Pomocniczy zespół artystyczny: Anna Kowalczyk, Maria Serafin, Anna Wierzejska, Henryk Horoczewski.

Muzyk: Stanisław Florkiewicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Maria Kownacka – SZEWC DRATEWKA. Reż. Stanislawa Rączko, scen. Jerzy Kolecki, muz. Dorota Stojowska, Stanislaw Florkiewicz.

 

Rzeszów

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej

             

 ul. Sokoła 9

 

Teatr rozpoczyna działalność w X 1944 pn. Teatr Narodowy. Nazwę tę nosi do stycznia 1945, a następnie przekształca się w Teatr Ziemi Rzeszowskiej. Od X 1945 teatr zostaje przniesiony do budynku Stowarzyszenia Sokół, przy ul Sokoła 9. W latach 1954-1959 trwa przebudowa budynku. Od stycznia 1948 teatr otrzymuje nazwę Teatr Miejski, po upaństwowieniu, 1 VIII 1949, wraca do nazwy Teatr Ziemi Rzeszowskiej. Od 21 XII 1957 teatr nosi nazwę Teatr im. Wandy Siemaszkowej.

Scen: 1 (ul. Sokoła 9, miejsc 387).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Stefan Winter dyr. i kier. art., Jerzy Pleśniarowicz kier.lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  w bież. sez. - Zofia Modrzewska, Maria Straszewska, Ireneusz Erwan, Jerzy Jarocki, Hugon Moryciński, Bolesław Smela, Stefan Winter.

Scenografowie: Salomea Gawrońska-Krzywka, Irena Perkowska; w bież. sez. -Karol Gajewski, Jerzy Szeski.

Choreografowie:  w bież. sez. - Nina Czerska.

Muzyk: Ryszard Kloryga.

Aktorzy: Barbara Bardzka, Aleksandra Bonarska, Lidia Maksymowicz (Bujoczek-Dziewiorska), Irena Chudzikówna, Janina Cywińska-Czerska, Zofia Gorczyńska, Janina Majewska, Helena Puchniewska, Stanisława Rylska, Maria Sieniawska, Aleksandra Stróżyńska, Hanna Tomczykiewicz, Halina Winiarska, Genowefa Wydrych, Edward Apa, Janusz Cywiński, Ireneusz Erwan, Adam Fornal, Witold Gruszecki, Józef Jachowicz, Marian Koc, Zdzisław Kozień, Tadeusz Krasnodębski, Bogusław Marszałek, Jerzy Mędrkiewicz, Stefan Michułowicz, Włodzimierz Miklasiński, Zenon Nocoń, Zdzisław Nowicki (prawo współpracy), Jerzy Witowski, Wincenty Zawirski [Zajonc]; w bież. sez. - Stefan Winter.

Pomocniczy zespół aktorski: Julian Krzywka, Marian Maksymowicz.  

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Maria Morozowicz-Szczepkowska - SPRAWA MONIKI. Reż. Hugon Moryciński, scen. Irena Perkowska.

Obsada: Monika - H. Tomczykiewicz; Anna - H. Winiarska, Antosia -  L. Dziewiorska.

Prem. 8 XI 58, 66x (14 876).

 

2. Richard Nash - ZAKLINACZ DESZCZU (Rainmaker). Przekł. Irena Babel. Reż. Jerzy Jarocki, scen. Salomea Gawrońska, oprac.muz. T.Hejda.

Obsada: H.C.Hurry - J. Witowski; Liza Curry - I. Chudzikówna; Noah Curry -T. Krasnodębski; Jim Curry - J. Jachowicz; File - W. Gruszecki; Szeryf - M. Koc; Bil Starbuck - Z. Nocoń.

Prem. 18 X 58, 48x (12 878).

 

3.  Willami Shakespeare  - OTELLO (Othelo). Przekł. Józef Paszkowski. Oprac.sceniczne Adam Grzymała-Siedlecki. Reż. Stefan Winter, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Doża Wenecki - W. Gruszecki; Brabancjo - Z. Kozień; Gracjano - W. Zawirski; Otello - S. Winter; Kassjo - J. Jachowicz; Jago - J. Cywiński; Rodrygo - J. Mędrkiewicz; Montano - T. Krasnodębski; Desdemona -I. Chudzikówna; Emilia - N. Czerska; Bianka - B. Bardzka; Obywatel I - A. Fornal; Obywatel II - Z. Nowicki,

Prem. 25 XII 58, 76x (28 657).

 

4.  Tadeusz Rittner - GŁUPI JAKUB. Reż. Ireneusz Erwan, scen. Irena Perkowska.

Obsada: Karol - I. Erwan; Marta - Z. Gorczyńska; Teofil - J. Krzywka; Prezes -M. Koc; Jerzy - W. Miklasiński, Z. Nocoń; Misia - L. Dziewiorska; Doktor - E. Apa; Katarzyna - J. Majewska; Jakub - Z. Nocoń, W. Miklasiński; Hania - A. Bonarska; Lokaj - B. Marszałek.

Prem. 1 III 59, 54x (15 775).

 

5.  Federico Garcia Lorca  - CZARUJĄCA SZEWCOWA (La zapatera predigiosa). Przekł. Juliusz Chodacki, Zofia Szleyen. Oprac dramat. Józef Gruda. Insc. i reż. Maria Straszewska, dek. Jerzy Szeski, kost. Irena Perkowska, oprac. muz. Piotr Łoboza, choreogr. Nina Czerska.

Obsada: Autor - J. Krzywka; Szewc - Z. Kozień; Szewcowa - B. Bardzka; Chłopczyk - G. Wydrych; Alkad - E. Apa; Don Drozdilo - J. Cywiński; Kawaler -T. Krasnodębski; Kawaler przepasany barwnym pasem - W. Gruszecki; Sąsiadka w srtoju czarnym - H. Puchniewska; Sąsiadka w stroju różowym -I. Chudzikówna; Sąsiadka w stroju zielonym - N. Czerska; Sąsiadka w stroju niebieskim - A.Bonarska; Sąsiadka w stroju pomarańczowym -H. Tomczykiewicz; Sąsiadka w stroju fioletowym - Z. Gorczyńska; Dewotka I -S. Rylska; Dewotka II - A. Stróżyńska; Maska - L. Maksymowicz.

Prem. 29 III 59, 39x (9 146).

 

6.  Aleksander Fredro - DOŻYWOCIE. Reż. Stefan Winter, scen. Salomea Gawrońska.

Obsada: Birbancki - Z. Nocoń; Doktór Hugo - W. Miklasiński; Orgon -J. Mędrkiewicz; Rózia - H. Winiarska; Łatka - S. Winter; Twardosz - I. Erwan; Rafał Lagena - Z. Nowicki; Michał Lagena - A. Fornal; Filip - J. Jachowicz; Służący - ***; Klarnecista - W. Zawirski; Skrzypek - B. Marszałek; Basista -***; Służący Orgona - W. Zawirski.

Prem. 2 V 59, 66x (19 146).

            

7.  Juliusz Słowacki - FANTAZY. Reż. Bolesław Smela, scen. Salomea Gawrońska, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Hrabia Respekt - M. Koc; Hrabina Respektowa - Z. Gorczyńska; Dianna - H. Tomaczykiewicz; H. Winiarska; Stella - G. Wydrych; Fantazy -J. Cywiński; Rzecznicki - J. Mędrkiewicz; Idalia - N. Czerska; Ksiądz Loga -S. Michułowicz, J. Witowski; Major Wołdemar Hawryłowicz - Z. Kozień; Jan -Z. Nocoń; Kajetan - T. Krasnodębski; Helenka - B. Bardzka; Kałmuk - W. Zawirski; Lokaj - A. Fornal.

Prem. 2 VI 59,  56x (14 970).

 

8. Anatol Stern -CUDOTWÓRCA. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Irena Perkowska, oprac. muz. Jan Kubicki.

Obsada: Piotr - E. Apa; Marta - I. Chudzikówna; Magda - A. Bonarska; Jasnowidz - W. Gruszecki; Organista - I. Erwan; Prestidigitator - J. Krzywka; Matka Bohatera - J. Majewska; Franciszka - L. Maksymowicz;  Staruszka I -H. Puchniewska; Staruszka II - S. Rylska.

Prem. 21 VI 59, 51x (10 947).

 

Teatr Lalek  "Kacperek”

 

ul.Okrzei 7

 

Wojewódzki Teatr Lalki i Aktora “Kacperek” powstał w 1952 roku z inicjatywy Izabelli Melińskiej w Miejskim Domu Kultury w Jarosławiu. Do czerwca 1956 roku działał jako teatr amatorski. Od czerwca 1956 subwencjonowany przez MKiS, we wrześniu 1957 przeniesiony do Rzeszowa, z siedzibą w wojewódzkim Domu Kultury.

 

KIEROWNICTWO

 

Maria Siedmiograjowa kier. art. i lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Izabela Melińska, w bież. sez. - Halina Winiarska.

Scenografowie: Jerzy Radwanek.

Muzyk: Marian Klimczak.

Aktorzy: Emilia Duda, Zofia Janicka, Zyta Lewkowicz, Barbara Werschner, Z. Czechowski, Tadeusz Czwakiel, Wiesław Sierszeń, Tadeusz Wlazełek.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Maria Siedmiograjowa - CZARODZIEJSKA FUJARKA. Reż. Halina Winiarska, scen. Jerzy Radwanek.

Obsada: Wojtek grajek - T. Czwakiel; Stary chłop - W. Sierszeń; Kobieta I - Z. Janicka; Kobieta II - E. Duda; Chłop - T. Wlazełek; Król Koźlich Nóżek, Stary cap -T. Wlazełek; Kukuś - Z. Janicka; Bubuś - E. Duda; Kizia - Z. Lewkowicz; Poseł -T. Wlazełek; Goniec - Z. Czechowski.

Prem. 7 IV 59.

 

Słupsk

 

Teatr Lalki “Tęcza”

 

al. Popławskiego 3

 

Założony 1 IX 1946 w Tuchomiu, pow. Bytów, woj. koszalińskie. W 1953 stała siedziba teatru przeniesiona do Brus, pow. Chojnice, woj. bydgoskie. Od 1 IX 1956 siedziba w Słupsku w budynku mieszkalnym przy al. Popławskiego, gdzie teatr zajmuje pierwsze piętro. Teatr prowadzi działalność objazdową.

Scen: 1 (al. Popławskiego 3, miejsc 120-140).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Czapliński dyr., Elżbieta Czaplińska kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Elżbieta Czaplińska.

Scenografowie: Tadeusz Czapliński.

Aktorzy: Elżbieta Czaplińska, Tadeusz Czapliński, Piotr Osuchowski (do 31 XII 58), Julian Sójka.

Zespół pomocniczy: Irena Kujawska, Irena Kobrzyniecka (od 16 V 59), Andrzej Dziedziul (do 31 XII 58), Adam Grynagiel (od 1 IV 59), Bogusław Januszewski (1-31 III 59), Jacek Kujawski,  Ferdynand Tryliński (od 15 I 59).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Lew Tołstoj - CZARODZIEJSKI BĘBEN (O batrakie Emilianie i pustom barabanie). Przekł. i  adapt. Zbigniew Kopalko. Reż. Elżbieta Czaplińska, scen. Tadeusz Czapliński.

Obsada: E. Czaplińska, I. Kobrzyniecka, I. Kujawska, A. Dziedziul, J. Kujawski, J. Sójka.

Prem. 1 IV 59.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

2. Gernet, Gurewicz - LIS PRZECHERA. Prem. 27 XII 54 (wznow. 1957).

 

Sopot

 

Teatr Powszechny Województwa Gdańskiego

 

Sopot ul. Kościuszki 25/27

 

Teatr powołano do życia 1 X 1957 decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w miejsce zlikwidowanego przedsiębiorstwa estradowego. Teatr nie otrzymał nigdy stałej sceny. Przyznany mu budynek przy ul. Chopina 8 nie został odbudowany.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Muskat dyr., Bohdan Piechowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

                   

Reżyserzy: w bież. sez. – Maria Chodecka, Jolanta Skubniewska, Zbigniew Łobodziński, Eugeniusz Poreda.

Sceografowie: w bież. sez. - Honorata i Bohdan Krzyżanowscy, Feliks Krasowski, Roman Bubiec.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Leonid Leonow - ZWYKŁY CZŁOWIEK. Przekł. Anna Kamieńska, Jan Śpiewak. Adapt. i reż. Jolanta Skubniewska, scen. Honorata i Bohdan Krzyżanowscy.

Obsada: Dymitr Romanowicz Ładygin - Z. Łobodziński; Wiera Artemiewna -D. Szumowicz; Aleksiej Iwanowicz Ładygin - B. Krzywicki; Kira -K. Sosnowska; Konstancja Lwowna - M. Wronowska, M. Piasecka; Swiekołkin - J. Przybylski, O. Warpachowski; Anuszka - Z.Jonasówna; Parasza - M. Gajewska; Szofer i Osoba prologu - J. Frankowski.

Prem. 14 XI 58.

     

2.Aleksander Fredro – ZEMSTA. Reż. Eugeniusz Poreda, scen. Honorata i Bogdan Krzyżanowscy.

Obsada: Cześnik – A.Cyprian, J. Hrynkow; Klara – H. Wiszniewska; Rejent – Z. Kawecki; Podstolina – W. Karasińska; Papkin – L.Ostrowski; Dyndalski – Z.Szpecht; Śmigalski - ***; Malarz I – J.Hrynkow, A.Cyprian; Malarz II , Perełka – R. Wojnicz.

Prem. 15 XI 58.   

 

3. Gabriela Zapolska – ICH CZWORO. Reż. Maria Chodecka, scen. Feliks Krassowski.

Obsada: Mąż – L.Ostrowski; Żona – K.Gosławska; Córka – K. Sankowska; Kochanek – J. Niewęgłowski; Wdowa – M. Wronowska; Siwecka – W.Karasińska; Sługa – H. Baldy; Dorożkarz – M. Dymała.

Prem. 31 III 59.          

 

 4. Franciszek Zabłocki - FIRCYK W ZALOTACH. Reż. Zbigniew Łobodziński, scen. Roman Bubiec.

Obsada: Aryst - A. Cyprian; Klarysa - M. Gajewska; Podstolina - D. Szumowicz; Fircyk - Z. Łobodziński; Pustak - J. Statkiewicz; Świstak - J. Przybylski; Prawnik - J. Szafałowicz.   

Prem. 10 IV 59.

 

Sosnowiec

 

Państwowy Teatr Zagłębia         

      

ul. Teatralna 4                  

 

Gmach teatru zbudowany prawdopodobnie wg projektu arch. Steczkowskiego w latach 1889-97. Inauguracja po II wojnie światowej 18 II 45 pod dyrekcją Józefa Pelszyka. Od 1 IX 48 r. teatr wchodził w skład Śląskiego Zjednoczenia Teatralnego i Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Reaktywowany pn. Państwowy Teatr Zagłębia 1 VII 1955, otwarty oficjalnie 11 VII 1955.

Scen: 1 (ul. Teatarlna, miejsc 467).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Przystawski  dyr., Czesław Owczarek  kier. adm.,  Aleksander Baumgardten  kier. lit. 

 

ZESPÓŁ ARYTSTYCZNY

 

Reżyserzy: Marko Fotez, Tadeusz Przystawski, Zygmunt Rzuchowski, Jan Ulrich.  

Scenografowie:   Zdana Jasińska,  Zofia Węgierkowa, Krystyna Zachwatowicz, Wiesław Lange, Andrzej Styrachocki.

Aktorzy:  Janina Bocheńska, Anna Bunin, Halina Chorzewska, Ewa Frąckiewicz, Leokadia Hollik, Iwona Jankowska, Irena Junówna, Neonilla Kilar, Mirosława Krawczykówna, Stanisława Kwaśniewska, Maria Przybylska - Stangel,  Irena Szabelak, Elżbieta Trojanowska, Danuta Zaborowska, Stefania Żubrówna, Janusz Barburski, Zbigniew Bednarek, Jan Błeszyński,  A. Bunin, Wiesław Drzewicz, Włodzimierz Figura,  Antoni Graziadio, Bogusław Hollik, Andrzej Hołaj, Stanisław Jurek, Ryszard Major, Włodzimierz Musiał, Jan Nawrocki, Stanisław Piotrowski, Tadeusz Przystawski, Bronisław Romaniszyn, Zygmunt Rzuchowski,  Stanisław Stojko, Jerzy Siwy, Bogdan Śmigielski, Antoni Świder, Jan Ulrich, Bogusław Weil, Józef Wieczorek.

 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Michał Bałucki - KLUB KAWALERÓW. Reż. Tadeusz Przystawski, scen. Andrzej Strachocki,  muz.  M. Radzik, Antoni Graziadio, choreogr.  Tadeusz Burke.

Obsada: Mirska - M. Przybylska; Marynia - I. Jankowska; Jadwiga Ochotnicka - S. Kwaśniewska; Pelagia Dziurdziulińska - N. Kilar; Piorunowicz - J. Ulrich; Sobieniowski - J. Nawrocki; Wygodnicki - A. Hołaj/B. Romaniszyn; Nieśmiałowski - S. Stojko; Motyliński - W. Drzewicz; Władysław Topolnicki - J. Barburski; Nina - E. Frąckiewicz; Antoś - W. Musiał; Ignacy - B. Weil.

Prem. 31 X 58.

 

2. Stanisław Płonka-Fiszer wg braci Grimm - ŚPIĄCA KRÓLEWNA. Reż. Jan Ulrich, scen.  Wiesław Lange.

Obsada:  Król - A. Hołaj; Królewna - I. Jankowska; Niania - N. Kilar; Kołeczek - W. Drzewicz; Wróżka - E. Frąckiewicz; Janek - J. Barburski, B. Weil oraz S. Kwaśniewska, W. Musiał, S. Nawrocki, M. Przybylska, R. Romaniszyn, S. Stojko, B. Weil.

Prem. 25 XI 58.  

 

3. Richard Nash -  ZAKLINACZ DESZCZU (The Rainmarker). Przekł. Irena Babel.  Reż. Zygmunt Rzuchowski,  scen. Zdana Jasińska.

Obsada: H.C. Curry - A. Świder; Noah Curry - J. Błeszyński; Jim Curry - R. Major; Liza Curry - J. Bocheńska, L. Holikówna; File - B. Śmigielski; Szeryf Thomas - W. Figura, J. Wieczorek; Bill Starbuck - W. Figura, J. Wieczorek.

Prem. 6 XII 58.

 

4. Aleksander Fredro - DAMY I HUZARY.  Reż. Zygmunt Rzuchowski,  scen. Wiesław Lange.

Obsada: Major - A. Graziadio; Rotmistrz - W. Drzewicz; Edmund - B. Weil; Kapelan - S. Stojko; Pani Orgonowa - N. Kilar; Pani Dyndalska - D. Zaborowska; Panna Aniela - I. Szabelak; Zofia - Leokadia Holikówna; Józia - S. Żubrówna; Zuzia - I. Jankowska; Fruzia - E. Frąckiewicz; Grzegorz - W. Figura; Rembo - W. Musiał.

Prem. 15 II 59.

 

5. Fryderyk Schiller - INTRYGA I MIŁOŚĆ (Kabale und Liebe). Przekł. Artur Maria Swinarski. Insc. i reż. Tadeusz Przystawski, scen. Wiesław Lange, kost. Zofia Węgierkowa.

Obsada: Prezydent - J. Ulrich; Ferdynand - B. Śmigielski, J. Błeszyński; Von Kalb - A. Hołaj; Lady Milford - H. Chorzewska, E. Trojanowska; Wurm - J. Wieczorek, R. Major; Miller - A. Świder; Jego żona - M. Przybylska, M. Krawczykówna; Luiza - I. Junówna; Zofia - M. Krawczykówna, M. Przybylska; Kamerdyner - J. Nawrocki.

Prem. 7 III 59.

 

6. Dziordzie Lebović i Aleksander Obremović - HIMMELKOMMANDO. Przekł. Zygmunt Stoberski.  Insc. i reż. Marko Fotez, scen. Krystna Zachwatowicz.

Obsada:  Zielony - J. Wieczorek; Nr 58964 - W. Drzewicz; Muzułmanin - W. Musiał; Prominent - B. Śmigielski; Człowiek w Czapce - Z. Rzuchowski; Ranny - J. Błeszyński; S.K. - J. Barburski; Starzec - S. Stojko; Obersturmbahnfuhrer - A. Hołaj; Sturmfuhrer - R. Major; Ordynans - B. Weil; Narrator - W. Figura.

Praprem. 9 IV 59.

 

7. Władysław Krzemiński - ROMANS Z WODEWILU. Reż. Tadeusz Przystawski, scen.  Krystyna Zachwatowicz,  muz.  Alojzy Kluczniok,  choreogr.  Zofia Więcławówna.

Obsada: Radca Alfons Kłaczek-Kłaczkowski - J. Ulrich; Balbina - I. Szabelak; Wanda - I. Jankowska; Roman - S. Jurek; Kamilla - A. Bunin; Alfred Trzywdar-Kręcki - J. Siwy; Florian Gzymsik - A. Graziadio; Katarzyna - N. Kilar; Kazimierz - J. Barburski; Zofia - S. Kwaśniewska; Felek - W. Drzewicz; Franek - R. Major; Staszek - A. Hołaj; Walek - Z. Bednarek; Witold - W. Fujara; Zuzia - H. Chorzewska; Rózia - S. Żubrówna; Literat - S. Piotrowski; Walenty - A. Świder; Walentynowa - J. Bocheńska; Przechodzień - A. Świder; Pani I - J. Bocheńska; Pani II - E. Trojanowska; Józek - xxx; Pokojowa - xxx.

Prem. 9 V 59.

 

 

Szczecin

 

Operetka

 

ul. Potulicka 1

 

Teatr został założony 26 X 1956 roku przez Towarzystwo Miłośników Teatru Muzycznego w Szczecinie, bez własnej sali. Przedstawienia odbywały się gościnnie w sali widowiskowej Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego przy ul. Bohaterów Warszawy 34/35; miejsc 682 oraz w sali Teatru Polskiego przy ul. Swarożyca 5 i w objeździe. 1 V 1958 teatr został upaństwowiony i przyjął nazwę Państwowa Operetka w Szczecinie. Od XII 1957 stałą sceną Operetki została sala Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej przy ul. Potulickiej 1.

Scen: 1 (ul. Potulicka 1, miejsc 690).

               

KIEROWNICTWO

 

Jacek Nieżychowski dyr. i kier. art., Mieczysław Krzyński dyr. i kier. art (od 1 III 59), Tadeusz Szczerbatko wicedyr., Henryk Kaniuk wicedyr. (od 8 IV 59).

                

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Edmund Wayda; w bież. sez. - Jan Maciejowski, Witold

Zdzitowiecki.

Choreografowie: w bież. sez. - Jerzy Kapliński, Zygmunt Patkowski.

Baletmistrz: Mikołaj Nikandrow.

Dyrygenci: Edmund Borkowski, Walerian Pawłowski.

Scenografowie: Jerzy Szeski; w bież. sez. - Jerzy Kłosowski, Jerzy Kondracki.

Chórmistrz: Zygmunt Rychter (do 31 sierpnia 59).

Asystent chórmistrza: Bogdan Szyłkiewicz.

Korepetytorzy: Zygmunt Apostoł, Ivo Dudarenko, Stanisław Urstein.

Śpiewacy: Ewa Arska-Krasiejko, Irena Brodzińska, Krystyna Broszniowska, Alina Kulik, Nina Majerska, Nina Mazgajska, Halina Nossek, Maria Pawłowska, Barbara Sawicka, Maria Sosnowska, Zofia Tokarzewska, Irena Zaborowska, Jerzy Borowski, Zenon Falkowski, Aleksander Fogiel, Tadeusz Hanusek, Tadeusz Jarczyński, Witold Jawis, Antoni Kaczorowski, Paweł Leoniec, Michał Łuczak, Zygmunt Łuczak, Edward Newada, Jacek Nieżychowski, Eugeniusz Nowowiejski, Krzysztof Rumiński, Ryszard Słowiński, Andrzej Wiza, Zygmunt Wayda, Włodzimierz Wilkosz.

Tancerze: Eleonora Adamczyk, Janina Czopko, Teresa Eleni-Paudowska, Barbara Góźdź, Teresa Hensoldt, Lucyna Łakomówna, Janina Marlewska, Danuta Mitek, Barbara Owsikówna, Maryla Raszewska, Irena Truchan, Leszek Adamczyk, Jerzy Płachecki, Ryszard Stankiewicz.

Adepci: Krystyna Jarmuła, Alojza szczęk, Barbara Zagórzanka, Kazimierz Czopko, Zenon Falkowski, Alfred Jackiewicz, Lech Smreczyński.

                

REPERTUAR

      

PREMIERY

  

1. Edmund Borowski, Michał Dąbrowski - WYSPA HIBISKUSÓW. Libr. Aleksander Jadźwing. Kier.muz. Edmund Borowski, insc.reż.i scen. Aleksander Fogiel, choreogr. Mikołaj Nikandarow.

Obsada: Betty Lawson - I. Markowicz, B. Modelska; Sylwen Mac Hale –T. Jarczyński; Dick Tompson - W. Jawis; Wasyl Czumaden - P. Leonic; Toni Wilhow -T. Hanusek, J. Borowski; Picke Bressler - E. Newada; Bob Mac Ovens - K. Buczyński, A. Fogiel; Rakidang - A. Kaczorowski; Ajam-Mai - E. Arska-Krasiejko, N. Majerska, Kiti-Lo - L. Łakomówna, J. Mazgajska; Le-Ko - R. Słowiński, P. Kołodziej; Raszatra - Z. Falkowski oraz balet, chór i orkiestra Państwowej Operetki w Szczecinie.

Partie solowe tańczyli: L. Łakomówna, B. Owsikówna, L. Adamczyk, R. Stankiewicz.

Prem. 1 IX 58.

 

2. Paul Abraham - WIKTORIA I JEJ HUZAR (Victoria und ihr husar). Libr. E.Földes. Przekł. Władysław  Krzemiński. Kier. muz. Edmund Borowski i Walerian Pawłowski, Insc. i reż. Edmund Wayda, scen. Jerzy Kłossowski, choreogr. Mikołaj Nikandrow.

Obsada: Wiktoria - E. Krasiejko, B. Sawicka; Hrabia Cunlight - W. Jawis,

T. Jarczyński; Hrabia Ferry - T. Hanusek, R. Słowiński; O Lia San -N. Majerska, N. Mazgajska; Riquette - I. Brodzińska; Stefan Koltay - E. Newada, A. Wiza, E.Wayda; Janczi - T. Hanusek; Bella Perkelty - J. Nieżychowski, P. Leoniec, A. Fogiel; Bonza - A. Kaczorowski; Kozak - T. Jarczyński, P. Leoniec, Oficer rosyjski - Z. Falkowski; Kamakuro O Miki - A. Szczęch; James -J. Borowski; Pierwszy kawaler japoński - K. Rumiński; Sekretarz ambasady -A. Jackiewicz; Takaremo Yagani - P. Leoniec; O Lilli San - H. Nossek; O Muki San - B. Zagóra; Juliska - M. Sosnowska; O Kiki San - M. Sosnowska; Piroska -I. Zaborowska; Wachmistzrz rosyjskiej żandarmerii - L. Smereczyński.

Prem. 1 XII 58.

 

3. Bożena Brzezińska - ZACZĘŁO SIĘ W BANKU (Mysz Kościelna - A Templom Egere). Libr. wg Laszlo Fodora-Czesław Łucewicz i Teofil Trzciński. Kier.muz. Walerian Pawłowski, Insc. i reż. Jan Maciejowski, scen. Jerzy Szeski, choreogr. Mikołaj Nikandrow, kier. chóru Zygmunt Rychter, kier. muz. Walerian Pawłowski.

Obsada: Baron Tomasz Urlich - W. Jawis; Franciszek Urlich - T. Hanusek; Hrabia Sternheim - J. Nieżychowski; Schinzel - E. Nowowiejski; Zuzia Sachs -I. Brodzińska; Ola Frey - A. Kulikówna, M. Pawłowska; Kwapil - P. Leoniec.

Prem. 29 I 59.

 

4. Johann Strauss -1000 I JEDNA NOC (Tausend und eine nacht). Libr. LeoStein i Carl Lindau, przekł. Eugeniusz Gołębiowski, kier. muz. Józef Wiłkomirski, Insc. i reż. Witold Zdzitowiecki, scen. Jerzy Szeski, choreogr. Zygmunt Patkowski, dyryg. Walerian Pawłowski, Edmund Borowski, kier. chóru Zygmunt rychter.

Obsada: Sułtan Sulajman, Mossu - A. Wiza; Eddin - E. Newada; Wielki Wezyr - W. Wilkosz; Kaimakan - P. Leoniec, Ormuz, Czarodziej - T. Jarczyński; Leila - N. Majerska; B. Sawicka; Wally - E. Krasiejko, N. Majerska; Zeralda - Z. Tokarzewska, K. Broszniowska; Fatma - M. Pawłowska; Sulejma - N. Mazgajska; Zaira - ***; Neruda - ***; Dunim - A. Kaczorowski; Fioly - R. Słowiński; Kiossim - J. Borowski; Soliści baletu - J. Płachecki, R. Stankiewicz, L. Łakomówna, B. Owsikówna, L. Adamczyk; zespół baletowy - E. Adamczyk, J. Czopko, B. Góźdź, T. Hensoldt, E. Pandowska, M. Raszewska, J. Marlewska, D. Mitek, I. Truchan.

Prem. 29 III 59.

  

5. Emmerich Kálmán - KSIĘŻNICZKA CZARDASZA (Die Csarasfurstein). Libr. Leo Stein i Bela Jenbach, przekł. Jerzy Jurandot. Kier.muz. Wacław Geiger, insc. i reż.  Edmund Wayda, scen. Jerzy Kondracki,  choreogr. Jerzy Kapliński.

Obsada: Sylwa Varescu - I. Brodzińska, E. Krasiejko; Stazja – K. Jarmuła, Szczęch; Edwin - E. Wayda, E. Newada; Boni - T. Hanusek, E. Wayda; Ferri - W.Jawis, Z. Łuczak; Księżna - Z. Toakrzewska; Książę - E. Nowowiejski, A.  Kaczorowski; Miksa - A. Jackiewicz, L. Smereczyński; Enredy - R. Słowiński; Juliśka - M. Pawłowska; Ambasador - P. Leonic; Notariusz - P. Leonic; Pokojówka - N. Mazgajska; Kamerdyner - Z. Falkowski (adept); Rohnsdorf - T. Jarczyński; Vihai - M. Łuczak; Aranka - A. Szczęch, B. Zagóra; Cygan - K. Czopko.

Prem. 18 VI 59.

 

Teatry Dramatyczne

 

ul. Swarożyca 5.

 

Mieści się w gmachu zbudowanym ok. 1920 wg proj. Thesmachera jako siedziba loży masońskiej, w latach 1935-37 przebudowanym dla potrzeb organizacji kobiet niemieckich "Frauenschaft NSDAP"; po II wojnie świat. - kino "Bałtyk". Do potrzeb teatralnych budynek adaptowano w 1946; oddany do użytku w kwietniu 1946. Do 31 VIII 1946 siedziba Teatru Polskiego, od 1 IX 1946 - prywatnego, konwencjonowanego przez ZASP, Teatru Komedia Muzyczna. 14 X 1947 teatr zmienił nazwę na Teatr Polski. Przebudowany jesienią 1948. Upaństwowiony 1 I 1949 pn. Państwowy T. Polski. 16 I 1950 na najwyższej kondygnacji Muzeum Pomorza Zachodniego – gmach wybudowany w 1912 - otwarto filialną scenę pod nazwą Teatr Współczesny. W 1952 w wyniku reorganizacji utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. Państwowe Teatry Dramatyczne. 26 XI 1955 w sali Domu Kultury Kolejarza, przy ul. Partyzantów 2, zainaugurowano działalność trzeciej sceny PTD - Sceny Kameralnej, zlikwidowanej z końcem 1957.

Sceny: 2 (Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, miejsc 479; Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3, miejsc 461).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

Aleksander Rodziewicz dyr. nacz. i art., Benedykt Tysler zast. dyr. ds. adm.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

Reżyserzy: Henryk Lotar (od 1 X 58), Jan Maciejowski; w bież. sez. Nina Burska, Zbigniew Kopalko, Aleksander Rodziewicz.

Scenografowie: Irena Skoczeń; w bież. sez. - Roman Feniuk, Ludwik Piosicki, Willi Schröder, Marian Stańczak, Józef Szajna, Stanisław Tenerowicz, Marcin Wenzel.

Choreografowie: w bież. sez. – Jadwiga Dracówna [Jadwiga Janina Drac-Daszewska], Wela Lam.

Aktorzy: Zofia Bajuk, Alfreda Bayl (do 30 IX 58), Barbara Bieńkowska, Nina Burska, Zofia Burzyńska-Ordyńska, Wanda Chloupek, Jadwiga [Janina] Drac-Daszewska, Aleksandra Grzędzianka (do 30 IX 58), Barbara Jurewicz (do 30 IX 58), Maria Kalinowska, Danuta Kamińska, Halina Kazimierowska (od 1 X 58), Daniela Kolaszyńska, Ewa Kołogórska (do 30 IX 58), Ewa Krzyńska, Alina Kulikówna (do 31 XII 58), Wela Lam, Helena Larys-Pawińska, Lucyna Legut, Danuta Markiewicz, Izabella Niewiarowska (do 30 IX 58), Jadwiga Okońska-Rodziewicz, Irena Remiszewska (do 30 IX 58), Maria Wawszczyk, Ewelina Więckowska, Krystyna Wodnicka, Ada Zasadzianka (od 1 X 58), Władysław Blichewicz, Hugo Bolek, Jan Daszewski, Jacek [Stanisław] Flur, Aleksander Fogiel, Marcin Godzisz, Czesław Górka, Andrzej Hrydzewicz, Kazimierz Iwor (do 30 IX 58), Władysław Jabłoński, Bohdan A. Janiszewski, Jerzy Jasiński, Rafał Kajetanowicz, Hilary Kluczkowski, Ryszard Kolaszyński, Jerzy Kownas, Zbigniew Krężałowski, Konstanty Krugłowski, Leopold Matuszczak (od 1 X 58), Lesław Mazurkiewicz, Klemens Myczkowski, Marian Nosek (do 30 IX 58), Janusz Obidowicz (od 1 VII 59), Stanisław Poks (do 30 IX 58), Zdzisław Relski (od 1 X 58), Wacław Rogucki, Bolesław Rosiński, Czesław Rożnowski [Kurasz], Włodzimierz Saar, Ryszard Sawicki, Jerzy Sobieraj (od 1 X 58), Władysław Sokalski (do 31 V 59), Konrad Strycharczyk, Kazimierz Sułkowski, Antoni Szubarczyk, Wincenty Wesołowski, Włodzimierz Wilkosz (do 15 I 59), Mieczysław Wiśniewski; w bież. sez. – Eustachy Kojałłowicz, Stanisław Masłowski, Eugeniusz Nowowiejski, Aleksander Rodziewicz.

 

REPERTUAR

 

Teatr Polski

 

PREMIERY

 

1. Władysław Krzemiński — ROMANS Z WODEWILU wg sztuki Krowoderskie zuchy Stefana Turskiego. Reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Stanisław Tenerowicz, oprac. muz. Alojzy Kluczniok, choreogr. Jadwiga Dracówna, asyst. reż. Zbigniew Krężałowski.

Obsada: Radca Kłaczek – W. Jabłoński; Balbina – N. Burska; Wanda – B. Bieńkowska; Roman – H. Kluczkowski; Kamilla – W. Chloupek; Alfred Trzywdar-Kręcki – Z. Krężałowski; Florian Gzymsik – E. Nowowiejski; Katarzyna – Z. Ordyńska; Kazimierz – L. Mazurkiewicz; Zofia – D. Kamińska; Felek – A. Szubarczyk; Franek – B. A. Janiszewski; Staszek – K. Myczkowski; Walek – xxx; Witold – W. Rogucki; Literat – W. Blichewicz; Poeta – S. Masłowski; Józek – C. Rożnowski; Walentowa – E. Więckowska; Przechodzień – C. Rożnowski; Pani I – Z. Bajuk; Pani II – x x x.

Prem. 11 X 58, 68x (26 591) ogółem.

 

2. Paweł Kohout — MIŁOŚĆ (Taka leska). Przekł. Czesław Sojecki. Oprac. dram. i reż. Jan Maciejowski, scen. i asyst. reż. Irena Skoczeń, oprac. muz. Aleksandra Szulcówna, real. akust. Zygmunt Kempiński i Lech Rydliński.

Obsada: Piotr Petrus – A. Hrydzewicz; Milan Stibor – Z. Krężałowski; Prof. Soukop – B. Rosiński; Kelner – J. Kownas; Wacław Król – A. Szubarczyk; Pan – B. A. Janiszewski; Lida Matysówna – H. Kazimierowska; Lida Petrusowa – K. Wodnicka; Matka Stibora – Z. Ordyńska; Majka – B. Bieńkowska;

Prem. 18 XII 58, 37x (8352) ogółem.

 

3. Marin Drżič — RZYMSKA KURTYZANA (Dundo Maroje). Adapt. Marek Fotez. Przekł. Jan Brzechwa i Zygmunt Stoberski, teksty piosenek Aleksander Baumgardten. Reż. Henryk Lotar, scen. Irena Skoczeń, muz. Antoni Graziadio, kier. muz. Jan Janikowski, choreogr. Jadwiga Dracówna, asyst. reż. Włodzimierz Saar.

Obsada: Dundo Maroje – Z. Relski; Maro – W. Sokalski; Hugo Tedesko – K. Strycharczyk; Pomet – J. Sobieraj; Popiva – E. Nowowiejski; Bokcziło – W. Saar; Ondardo de Augusta – W. Jabłoński; Sadi – W. Blichewicz; Niko – H. Bolek; Oberżystka – J. Dracówna; Laura – D. Markiewicz; Petrunela – W. Chloupek; Pere – E. Krzyńska; Piastunka – N. Burska; Kapitan – x x x.

Prem. 8 I 59, 36x (11 517) ogółem.

 

4. Michaił Lermontow — MASKARADA (Maskarad). Przekł. Jerzy Zagórski. Reż. Henryk Lotar, scen. Irena Skoczeń, muz. Aram Chaczaturian, choreogr. Jadwiga Dracówna, asyst. reż. Jerzy Sobieraj.

Obsada: Arbienin – R. Kajetanowicz; Nina – H. Kazimierowska, D. Markiewicz; Książe – L. Mazurkiewicz; Baronowa – A. Zasadzianka; Bazarin – M. Godzisz; Szprich – J. Sobieraj; Nieznajomy – M. Wiśniewski; Gospodarz – W. Wesołowski; Oficer – H. Kluczkowski; Gracz – S. Masłowski; Gospodyni – H. Kazimierowska, D. Markiewicz; Dama – E. Krzyńska; Młodzieniec – H. Bolek; Gość – W. Saar; Doktor – C. Rożnowski; Lokaj – E. Kojałłowicz.

Prem. 10 III 59, 52x (14 771) ogółem.

 

5. Frances Goodrich i Albert Hackett — PAMIĘTNIK ANNY FRANK (The Diary of Anna Frank). Przekł. Marian Meller i Konstanty Puzyna. Reż. Jan Maciejowski, scen. Marcin Wenzel, oprac. muz. Aleksandra Szulcówna, asyst. reż. Klemens Myczkowski.

Obsada: Otto Frank – Z. Relski; Pani Frank – D. Kolaszyńska; Margot – M. Wawszczyk, B. Bieńkowska; Anna – Z. Bajuk; Van Daan – J. Kownas; Pani Van Daan – W. Chloupek; Piotr – A. Hrydzewicz; Dussel – W. Blichewicz; Miep – W. Lam; Kraler – K. Myczkowski.

Prem. 5 V 59, 36x (11 934) ogółem.

 

6. Nicola Manzari – NASZE KOCHANE DZIATKI (I nostri cari bambini). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Jan Maciejowski, scen. Roman Feniuk, asyst. reż. Rafał Kajetanowicz.

Obsada: Merilda – L. Legut, K. Wodnicka; Riri – L. Mazurkiewicz; Marek – J. Jasiński, R. Kajetanowicz; Grazia – Z. Bajuk; Prezes sądu dla nieletnich – M. Godzisz; Julia – W. Chloupek, M. Wawszczyk.

Prem. 2 VI 59, 62x (16 242) ogółem.

 

7. Anatol Stern – CUDOTWÓRCA. Reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Józef Szajna, oprac. muz. Jan Kubicki, asyst. reż. Krystyna Wodnicka.

Obsada: Paweł – B. A. Janiszewski; Marta – B. Bieńkowska; Magda – K. Wodnicka; Jasnowidz – L. Matuszczak; Organista – B. Rosiński; Prestidigitator – J. Kownas; Matka bohatera – Z. Ordyńska; Franciszka – N. Burska; Staruszka mistyczna – E. Więckowska; Staruszka egzaltowana – D. Kolaszyńska; Staruszka realistka – D. Kamińska.

Prem. 1 VII 59, 22x (5 871).

 

Teatr Współczesny

 

PREMIERY

 

8. Juliusz Słowacki — BEATRYKS CENCI. Insc. i reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Marian Stańczak, konsult. lit. Edward Csató, asyst. reż. R. Kajetanowicz.

Obsada: Francesco Cenci – R. Kolaszyński; Lucrecja Cenci – J. Okońska; Beatryks - L. Legut; Fabrycy – M. Wiśniewski; Azo – x x x; Kardynał Orsini – A. Rodziewicz, H. Kluczkowski; Giano Giani – L. Matuszczak; Ksiądz Negri – R. Kajetanowicz; Cezario – L. Mazurkiewicz; Ksiądz Anselmo – B. Rosiński, R. Sawicki; Don Lucenzio - B. A. Janiszewski, W. Rogucki; Inkwizytor – M. Godzisz; Barygiel więzienia – W. Wesołowski; Dolorida – Z. Bajuk; Panfilo – K. Myczkowski; Antonio – S. Masłowski; Obywatele: J. Jasiński, C. Rożnowski; Transteverina – W. Chloupek; Mieszczka – E. Więckowska; Furie - D. Kamińska, D. Kolaszyńska, M. Wawszczykówna.

Prem. 16 XII 58, 57x (14 691) ogółem.

 

9. Piotr Jerszow — KONIK GARBUSEK (Koniok Garbunok). Przekł. Igor Sikirycki. Adapt. Aleksander Rodziewicz, reż. Nina Burska, scen. Ludwik Piosicki, muz. Jan Janikowski, choreogr. Jadwiga Dracówna.

Obsada: Król – J. Kownas; Cud-Dziewczyna – H. Kazimierowska; Janek – A. Szubarczyk; Konik-Garbusek – S. Masłowski; Ochmistrz I – B. Rosiński; Ochmistrz II – E. Kojałłowicz.

Prem. 18 II 59, 28x (9 809) ogółem.

 

10. Friedrich Schiller — MARIA STUART. Pzekł. Michał Budzyński. Reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Willi Schröder, asyst. reż. Ryszard Kolaszyński.

Obsada: Elżbieta – J. Okońska; Maria Stuart – L. Legut; Robert Dudley – L. Matuszczak; Jerzy Talbot – B. Rosiński; Wilhelm Cecil – J. Daszewski; Hrabia Kent – W. Rogucki; Wilhelm Dawison – W. Jabłoński; Amias Paulet – R. Kolaszyński; Mortimer – Z. Krężałowski, W. Sokalski; Hrabia Aubespine – J. Jasińsi; Hrabia Bellierre – B. A. Janiszewski; Okelly – A. Szubarczyk; Melwil – R. Sawicki; Anna Kennedy – J. Dracówna, M. Kalinowska; Margareta Kurl – J. Dracówna, E. Więckowska; Szeryf hrabstwa – x x x, A. Rodziewicz; Oficer straży – K. Strycharczyk.

Prem. 14 III 59, 55x (20 180) ogółem.

 

11. Victorien Sardou — MADAME SANS GĚNE. Adapt. i piosenki Janusz Minkiewicz i Antoni Marianowicz. Reż. Henryk Lotar, scen. Irena Skoczeń, muz. Stefan Kisielewski, kier. muz. Jan Janikowski, choreogr. Jadwiga Dracówna,asyst. reż. Wela Lam.

Obsada: Katarzyna, księżna Gdańska – A. Zasadzianka; Cesarz Napoleon – J. Sobieraj; Roussette, Pani de Bassano – W. Lam; Toinon, Księżna Rovigo – H. Kazimierowska; Juliette, Pani von Bülow – E. Krzyńska; Fouché – J. Daszewski; Hr. Neipperg – H. Bolek; Lefebvre – W. Rogucki; Vauboutrin, Canouville – W. Saar; Jolicoeur, Kawaler Corso – K. Strycharczyk; Vinaigre – H. Kluczkowski; Sąsiad, Cop – S. Masłowski; Sąsiadka, Eliza – J. Dracówna; Mathurin – x x x; Karolina – D. Markiewicz; Savary – Z. Relski; Eternel – W. Blichewicz; Leroy – A. Szubarczyk; Adiutant Cesarza – H. Kluczkowski; Jasmin – W. Jabłoński; Lokaj – E. Kojałłowicz; Roustan – x x x.

Prem. 3 VI 59, 71x (20 726) ogółem.

 

12. Eugčne Scribe — SZKLANKA WODY (Le verre d’eau). Przekł. Stanisław Ostoja. Reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Irena Skoczeń.

Obsada: Królowa Anna – J. Okońska; Księżna Malborough – B. Bieńkowska; Wicehrabia Bolingbrocke – J. Obidowicz; Mashan – L. Matuszczak; Abigail – H. Kazimierowska; Margrabia de Torcy - R. Kajetanowicz, K. Myczkowski; Thompson – E. Kojałłowicz.

Prem. 27 VII 59.

 

Państwowy Teatr Lalek “Pleciuga”

 

al. Wojska Polskiego 64

 

Spektakle w byłej siedzibie Teatru Małego przy al. Wojska Polskiego 64, adaptowanej dla potrzeb teatru lalek wg proj. Leonarda Kotowskiego.

Scen: 1 (al. Wojska Polskiego 64, miejsc 180 lub więcej na kilkuosobowych ławeczkach).

 

KIEROWNICTWO

 

Hugo Bolek dyr. (do 30 IX 58), Maryla Kędra dyr. (od 1 X 58) i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Maryla Kędra.

Scenografowie: w bież. sez. - Fred Kosmala, Andrzej Ejsmund, Beata Furdel, Zbigniew Burkacki.

Aktorzy: Daniela Engels, Stanisława Gdowska, Janina Gwiazda (do 31 IX 58),  Malwina Kańska, Wiesława Kłodzińska (Stachurska), Krystyna Knosalla (od 1 X 58), Dagny Koczorowska, Stanisława Sadowska, Wanda Wilhelm (od 1 XII 58), Alojzy Błaszkiewicz, Włodzimierz Dobromilski, Juliusz Kornacki, Adam Pfeiffer; w bież. sez. - Adam Tokarski (prac. techniczny).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Zofia Nawrocka - WYNALAZEK PROF. ORZESZKA. Reż. Maryla Kędra, scen. Fred Kosmala, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Prof. Orzeszek - W. Dobromilski; D. Engels, S. Gdowska, M. Kańska, W. Kłodzińska, S. Sadowska, J. Kornacki, A. Pfeiffer.

Prem. 15 XI 58.

 

2. Maryla Kędra - ŚPIEWKA SPOD DRZEWKA. Reż. Maryla Kędra, scen. Andrzej Ejsmund, muz. Adam Świerzyński.

Obsada: Zespół I - M. Kańska, A. Ejsmund, K. Knosalla, A. Pfeiffer; Zespół II - W. Kłodzińska, D. Engels, J. Kornacki, D. Koczorowska; Zespół III - S. Gdowska, S. Sadowska, W. Dobromilski oraz Bronisław Brzozowski i W. Basiewicz (akompaniament).

Prem. 20 XII 58.

 

3. Kazimiera Jeżewska - DZIKIE ŁABĘDZIE wg Hansa Christiana Andersena. Reż. Maryla Kędra, scen. Andrzej Ejsmund i Beata Furdel, muz. Adam Świerzyński, kier. muz. Bronisław Brzozowski.

Obsada: Brat - W. Dobromilski; S. Gdowska, M. Kańska, D. Koczorowska, K. Knosalla, W. Kłodzińska, S. Sadowska, W. Wilhelm, J. Kornacki, A. Pfeiffer, A. Tokarski.

Prem. 22 II 59.

 

4. Jadwiga Żylińska - ŚWINIOPAS wg Hansa Christiana Andersena. Reż. Maryla Kędra, scen. Zbigniew Burkacki, muz. Adam Świerzyński.

Obsada: Świniopas - W. Wilhelm; Księżniczka - S. Gdowska; Król, Karczmarz - A. Błaszkiewicz; Marszałek, Chłopak - A. Pfeiffer; Ochmistrzyni - W. Kłodzińska; Damy dworu - W. Wilhelm, S. Sadowska; Giermek - S. Sadowska; Świnki - A. Pfeiffer, A. Błaszkiewicz, S. Sadowska oraz Bronisław Brzozowski i W. Basiewicz (akompaniament).

Prem. 8 V 59.

 

Tarnów

 

Państwowy Teatr Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego

 

ul. Mickiewicza 4

 

Mieści się w gmachu wybudowanym dla “Sokoła” w 1895, przebudowanym dla potrzeb teatru wg proj. Stanisława Welwnyka. Gmach odbudowany po II wojnie światowej, przeznaczony na Miejski Dom Kultury, w nim powstał ochotniczy teatr amatorski pod kierunkiem Marii Polatowskiej. Od 1945 (po prem. Zemsty 28 X 1945 w gościnnej reżyserii Solskiego i z nim w roli Dyndalskiego) pn. Teatr Miejski im. Ludwika Solskiego. Od 1954 teatr zawodowy (oficjalna inauguracja 27 III 1954), subwencjonowany. Upaństwowiony 1 I 1957, otrzymał obecną nazwę. Od 1 X 1958 (do 1 X 1960) zawiesza działalność z powodu generalnego remontu budynku.

 

KIEROWNICTWO

 

Eugeniusz Kapralski dyr.

 

Toruń

 

Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy

Scena w Toruniu

 

Pl. Armii Czerwonej 1

 

Teatr mieści się w gmachu wybudowanym w latach 1902-1904.

Teatr Ziemi Pomorskiej od 22 II do 12 X 1945 działał jako teatr miejski . 12 X 1945 decyzją MKIS został połączony z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. 1 XII 1945 teatry rozdzielono. Połączono je ponownie z początkiem sezonu 1947/48. 1 IX 1949 teatr upaństwowiono i pod nazwą Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej połączono z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Od sezonu 1949/1950 do początku sezonu 1951/52 teatry miały także wspólny zespół.

Scen : 1 (pl. Armii Czerwonej 1, miejsc 612).

 

KIEROWNICTWO

 

Hugon Moryciński dyr., Helena Bychowska kier. lit., Grzegorz Kardaś kier. muz., Adam Grzymała-Siedlecki dramaturg.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Maria d'Alphonse; w bież. sez. - Stefan Winter, Mieczysław Wielicz, Tadeusz Kozłowski, Zdzisław Karczewski.

Scenografowie: w bież. sez. - Ewa Nahlik, Zofia Pietrusińska, Karol Gajewski, Antoni Muszyński, Stanisław Bąkowski, Leon Kiliszewski.

Choreografowie: Tadeusz Pelc.

 Aktorzy: Witolda Czerniawska, Jadwiga Dobrzańska, Grażyna Korsakow, Helena Krauze, Iga Mayr, Zofia Melech, Helena Łodzińska-Radwan, Tatiana Pawłowska, Teodora Rapacka-Golczewska, Tatiana Wasińska -Zagłoba, Janina Węglan-Próchnicka, Jan Czabanowski, Józef Czerniawski, Grzegorz Galiński, Zbigniew Gawroński, Stefan Golczewski, Zdzisław Karczewski, Zdzisław Krauze,  Wiesław Kucytowski, Tadeusz Pelc, Józef Sadowski, Marian Szul, Jan Tesarz, Tadeusz Tusiacki, Zygmunt Wojdan.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Artur Maria Swinarski – POWRÓT ALCESTY.

Prem.7 IX 58.

 

2. August Strindberg – OJCIEC (Fedren). Przekł. I.Suesser. Reż. Zdzisław

Karczewski, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Rotmistrz - Z. Karczewski; Laura - I. Mayr; Berta - H. Karauze; Dr Ostermark – W. Kucytowski; Pastor - Z. Wojdan; Małgorzata - H. Radwan -Łodzińska; Nöjd - G. Galiński.

Prem. 5 XI 58.

 

3. Stefan Żeromski - UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA. Reż. Hugon Moryciński, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Smugoń - J. Czerniawski; Dorota Smugoniowa - Z. Melechówna, T. Pawłowska; Księżniczka Sieniawianka - G. Korsakow; Bęczkowski - S. Golczewski, J. Śliwa; Przełęcki - J. Kilarski; Wilkosz - J. Czabanowski; Ciekocki - Z. Krauze; Radostowiec - T. Pelc; Małowieski - J. Sadowski; Kleniewicz - T. Tusiacki; Bukański - Z. Gawroński; Zabrzeziński - M. Szul.

Prem. 14 XI 58.

               

4. Carlo Gozzi – TURANDOT (Turandot). Przekł. Emil Zegadłowicz, intermedia Tadeusz Petrykowski. Insc. i reż. Zdzisław Karczewski, scen. Karol Gajewski, muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Altum - J. Czabanowski; Turandot - H. Krauze; Adelma - I. Mayr; Selima -T. Zagłobianka; Skiryna - W. Czerniawska; Timur - Z. Karczewski; Kalaf - J. Tesarz; Barach - T. Tusiacki; Pantalon - J. Czerniawski; Tartaglia - T. Pelc; Truffaldino -G. Galiński; Brighella - Z. Krauze. 

Prem. 29 I 59.

               

5. Aleksander Fredro - OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ. Reż. Maria d`Alphonse, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: Pan Gdański - S. Golczewski; Hermenegilda - Z. Melechówna; Julia -T. Pawłowska; Pan Florian Florek - W. Kucytowski, Z. Wojdan; Pan Milder - M. Szul; Maciej - J. Sadowski; Urzędnik - ***.

Prem. 5 II 59.

               

6.  Johan i Paul Schönthanowie - PORWANIE SABINEK (Der Raub Der SabineRinnen) .

 Prem.6 IV 59.

                 

7. Moliére - ZWADY MIŁOSNE (Les Depit Amoreux). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Maria d`Alphonse, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Erast - G. Galiński; Albert - T. Tusiacki; Kacper - T. Pelc; Walery -J. Tesarz; Łucja - T. Zagłobianka; Marysia - Z. Melechówna; Polidor -J. Czabanowski; Frozyna - W. Czerniawska; Askaniusz - T. Pawłowska; Maskaryl – J. Czerniawski; Rębajło - Z. Gawroński. 

Prem. 1 V 59.

 

8. Tadeusz Rittner - W MAŁYM DOMKU. Reż. Zdzisław Karczewski, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Maria - I. Mayr; Wanda - H. Krauze; Sielski - Z. Wojdan; Jurkiewicz -M. Szul; Sędzia - S. Golczewski; Sędzina - J. Dobrzańska; Notariusz -J. Sadowski; Notariuszowa - H. Radwan-Łodzińska; Kosicki - Z. Krauze; Kasia - G. Korsakow; Szymon - W. Kucytowski.

Prem. 9 V 59.

 

9.Helena Bychowska - TRÓJGRANIASTY KAPELUSZ wg powieści Pedro A. Alacorna. Reż. Zdzisław Krczwski, scen. Antoni Muszyński, choreogr.Tadeusz Pelc.  

Obsada: Don Eugenio de Zuriga y Ponce de Albornoz - Z. Krczewski; Donia Mercedes Carrilos de Alboroz - W. Czerniawska; Lucas Fernandez -I. Mayr; Gardunia - Z. Wojdan; Don Juan Lopez - Z. Gawroński; Biskup -J. Czabanowski; Kanonik I - W. Kucytowski; Kanonik II - J. Sadowski; Adwokat - M. Szul; Gospodyni - J. Dobrzańska; Pisarz - W. Kucytowski; Stróż

nocny - ***.

Prem. 10 VII 59.

 

10. Zygmunt Wojdan - BALLADA TORUŃSKA. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Antoni Muszyński, kost. Ewa Nahlik. 

Obsada: H. Krauze; T. Zagłobianka; S. Golczewski; G. Galiński; Z. Krauze; T. Kozłowski; T. Pelc; T. Tusiacki; J. Tesarz.

Prem. 20 VII 59.

 

Państwowy Teatr Lalki i Aktora “Baj Pomorski”

 

ul. Piernikarska 9

 

Teatr powstał pod patronatem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Budynek Ośrodka Harcerskiego w Toruniu.

Scen: 1 (ul. Piernikarska 9).

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Stapf dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież.sez. – Barbara Rychłowska-Kulikowska, Stanisław Stapf.

Scenografowie: w bież. sez. – Eligiusz Baranowski, Wacław Kondek, Irena Pikiel.

Aktorzy: Aurelia Czerniewska, Helena Hiriakow, Anna Janisz, Halina Jerka, Teresa Lewandowska, Alicja Łobez, Teresa Karasińska, Łucja Krajewska, Helena Mich, Teresa Zielińska, Henryk Bendyk, Leon Bieniaszewski, Zbigniew Góralski, Wacław Iwanicki, Aniela Kryńska, Czesław Kurzawski,  Wincenty Kwaśniok, Władysław Owczarzak, Jan Pyjor, Bohdan Wołłejko.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Skoropiełow, N. Kłykowa – PRZYGODY KROPKI-KRESKI (Toczka, Toczka i Kluczoczka). Przekł. J. Elle. Reż. Barbara Rychłowska-Kulikowska, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Franciszek Wasikowski.

Obsada: Agnieszka – T. Karasińska, H. Mich; Kropka-Kreska – A. Janisz, A. Łobez; Franek – H. Hiriakow; Kazik – Z. Góralski; Smok – H. Bendyk; Lew – Z. Góralski; Piesek – H. Mich; Autor – Z. Góralski, H. Bendyk.

Prem. 9 XI 58.

 

2. Zofia Lorentz – LATAJĄCY KUFER. Reż. i insc. Stanisław Stapf, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Franciszek Wasikowski, asyst. reż. Teresa Zielińska.

Obsada: Jasio – T. Lewandowska; Wacek – H. Jerka; Pajtuś – Ł. Krajewska; Kot w butach – W. Iwanicki; Rozbójnik I – L. Bieniaszewski; Rozbójnik II – C. Kurzawski; Majster Kowalski – B. Wołłejko; Leśny Dziad – C. Kurzawski; Zły Czarodziej – W. Kwaśniok; Czarodziej Pilot – W. Owczarzak; Karczmarz – J. Pyjor; Ludzik I – T. Zielińska; Ludzik II – A. Czerniewska; Ludzik III – W. Owczarzak; Miś – L. Bieniaszewski.

Prem. 14 XII 58.

 

3. Jan Grabowski – WILK, KOZA I KOŹLĘTA. Reż. i insc. Barbara Rychłowska-Kulikowska, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Aleksandra Wojdan, asyst. reż. Teresa Karasińska.

Obsada: Wilk – Z. Góralski, H. Bendyk; Stara Koza – H. Hiriakow; Beba – T. Karasińska; Łaciatek – H. Mich; Rudouszek – Z. Góralski, H. Bendyk; Czarnuszka – A. Janisz; Kacperek – H. Bendyk, Z. Góralski; Maleńcia – H. Mich.

Prem. 15 II 59.

 

4. Henryk Sienkiewicz – W PUSTYNI I W PUSZCZY. Adapt. Teodor Brzoza. Reż. Stanisław Stapf, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Franciszek Wasikowski.

Prem. 21 II 59.

 

5. Elizawieta Tudorowska, W. Mietielnikow – PTASIE MLEKO (Pticzje małako). Przekł. Henryk Ryl. Reż. Stanisław Stapf, scen. Wacław Kondek, muz. Tadeusz Paciorkiewicz, asyst. reż. Teresa Zielińska.

Obsada: Kupiec – L. Bieniaszewski; Żołnierz – B. Wołłejko; Dowódca warty – W. Owczarzak; Ślepy Dziadek – c. Kurzawski; Chłopczyk Przewodnik – W. Iwanicki; Królowa – Ł. Krajewska; Minister skarbu – C. Kurzawski; Marszałek Dworu – W. Iwanicki; Babuleńka – A. Czerniewska; Diabeł Rokita – J. Pyjor; Parobczak – W. Kwaśniok; Baba Jaga – T. Zielińska; Ptak – T. Lewandowska; Kasia – T. Lewandowska; Miś – J. Pyjor; Kot w butach – W. Kwaśniok; Mądra Pannica – A. Czerniewska.

Prem. 12 IV 59.

 

6. Jadwiga Korczakowska – DWIE MARYSIE. Reż. Barbara Rychłowska-Kulikowska, scen. Irena Pikiel, muz. Józef Klonowski.

Obsada: Matka – H. Mich; Marychna – T. Karasińska; Marysia – A. Janisz; Kogut – Z. Góralski; Wodna Pani – H. Hiriakow; Kot – A. Kryńska; Pies – H. Bendyk; Krowa – Z. Góralski; Miotła – A. Kryńska; Głos jabłoni – H. Hiriakow.

Prem. 24 V 59.

 

Wałbrzych

 

Państwowy Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze

Scena Wałbrzyska

 

pl. Teatralny 1

 

Scen: 1 (pl. Teatralny 1, miejsc 384).

 

KIEROWNICTWO

 

Władysław Ziemiański dyr, Jan Orsza kier.art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Zob. Jelenia Góra, Państwowy Teatr Dolnośląski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Carlo Goldoni  - NIEZWYKŁA HISTORIA (Un curioso accidente). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Jan Orsza, scen. Wanda Czaplanka.

Obsada: Filibert - J. Orsza; Janina - W. Ślęzak; Ryszard - K. Wójcikowski; Konstancja - B. Stesłowicz; Cotterie - B. Andrzejczyk; Marianna - K. Jaremczuk; Gasconia - W. Nowosielska.

Prem. 14 XI 58  Legnica,59x.

 

2. Kazimierz Barnaś -  PUCHACZE. Oprac. lit., reż. Jan Orsza, współpr. lit. Andrzej Barski, scen. Wanda Czaplanka.

Obsada: Osoba Prologu - S. Posiadłowski; Tom Whigt - S. Łopatowski; Stefan Turzyca - A. Saar; Mary - K. Możdżeń, J. Ziemianska; Grimes - M. Bielecki; Michał Nieć - W. Ziemiański; Marian Juraś - S. Tubielewicz; Ellen - K. Możdżeń, J. Ziemiańska; Paweł Sędzik - W. Konar.

Prem. 12 III 59, 99x.

 

7. Ludwik Hieronim Morstin -  BUNTOWNICA.  Reż. Irma Gulska, scen. Tadeusz Rajkowski.

Obsada: Matka Przełożona - I. Orzecka; Siostra Monika - J. Janczewska; Siostra Renata - B. Stesłowicz; Siostra Cecylia - K. Malinowska; Siostra Joanna - W. Ślęzak; Kapelan Klasztoru - K. Wójcikowski; Prof. August Halicki - L. Kitka – Sokołowski; Olgierd Łęcki - W. Nowosielski; Roman Olcza - B. Andrzejczyk; Wanda - A. Kajetowska; Pani Helena - S. Siedlecka.

Praprem. pol. 13 III 59 w Legnicy, 50x. 

 

11. Jerzy Jurandot  - MĄŻ FOŁTASIÓWNY.  Reż. Jan Orsza, scen. Anna Szeliga, muz. Władysław Szpilman, choreogr. M. Drabent.

Obsada: Michał Karcz - B. Andrzejczyk; Jadwiga - W. Ślęzak; Prof. Trembski - J. Orsza; Renata - B. Stesłowicz; Franciszkowa - K. Malinowska; Mamczyk - K. Wójcikowski; Dziennikarka - S. Siedlecka; Pokojowa - J. Wronowska; Obywatel w “oprychówce” - J. Tamski; Obywatel w berecie - L. Kitka – Sokołowski; Ciapuła - J. Zass, przy fortepianie: B. Dominik, J. Maćkowiak.

Prem. 27 VI 59 w Cieplicach, 73x. 

 

Teatr Lalek

 

ul. Mariana Buczka 16

 

Gmach wybudowany w 1952 z funduszów SFOS.

Scen: 1 (ul. Mariana Buczka 16, miejsc 265).

 

KIEROWNICTWO

 

Alfons Drabent dyr., Edward Doszla kier. art., Klemens Krzyżagórski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Stanisław Bukowski, Edward Doszla, Jan Pitiszil

Scenografowie: Kazimierz Samołyk, w bież. sez. – Zofia Gutkowska, Zygmunt Smandzik.

Aktorzy: Aleksandra Doszla, Elżbieta Echaust (do 31 VII 59), Lidia Glatty (od 1 VIII 59), Irena Gudz, Anna Helman (od 3 X 58), Janina Kisiel, Barbara Korczak (15 IX-15 XII 58), Elżbieta Lasecka, Jadwiga Lauks, Czesława Rychlicka, Adam Bernard, Stanisław Bukowski, Wiesław Hejno, Czesław Jachowski (do 31 X 58), Zenon Kunigiel (od 1 VIII 59), Paweł Lauks, Tadeusz Malewski, Zbigniew Nowak (do 31 VII 59), Kazimierz Ostrowicz (do 31 VII 59), Jan Plewako, Władysław Stecewicz (od 1 X 58), Wiesław Szewczyk (do 11 V 59).

Muzycy: Konrad Polak.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Bedřich Svatoń - SMOK W NIESWAROWIE (Jak Nesvárovští porazili draka).  Przekł. Jerzy Zaborowski. Insc. Jan Potiszil, Zygmunt Smandzik, reż. i muz. Jan Potiszil, scen. Zygmunt Smandzik.

Obsada: Sołtys - A. Bernard; Cieśla, Smok - W. Hejno; Zadziora - K. Ostrowicz; Przekora, Smok - J. Plewako; A. Doszla, E. Echaust, I. Gudz, A. Helman, J. Kisiel, B. Korczak, E. Lasecka, C. Rychlicka, P. Lauks, W. Stecewicz, W. Szewczyk.

Prem. 8 XI 58, 98x (31 116)  ogółem.

 

2. Hanna Januszewska - KRZESIWO wg Hansa Christiana Andersena. Reż. Edward Doszla, scen. Kazimierz Samołyk, muz. Józef Klonowski, choreogr. Milena Drabent.

Obsada: Żołnierz - A. Bernard, Z. Nowak; Król, Pies z oczami jak młyńskie koła - K. Ostrowicz; Królowa, Właścicielka oberży - J. Kisiel; Księżniczka, Dziewczynka z kwiatami - E. Echaust; Marszałek, Właściciel domu - T. Malewski; Pani Rasmussen, Wiedźma - A. Doszla; Pani Knap - I. Gudz; Pies z oczami jak filiżanki, Strażnik - W. Hejno; Pies z oczami jak okrągła wieża, Właściciel domu - E. Doszla; Kawaler - W. Stecewicz.

Prem. 14 III 59, 116x (34 007)  ogółem.

 

3. Halina Auderska - ZACZAROWANA ZATOKA. Reż. Stanisław Bukowski, scen. Zofia Gutkowska, muz. Józef Klonowski.

Obsada: Fik - E. Lasecka; Mik - J. Lauks; Babunia, Królewna Fala - C. Rychlicka; Wierny - P. Lauks; Król morza - J. Plewako, P. Lauks; Krab - W. Szewczyk; Mors - S. Bukowski; Mewa - A. Helman.

Prem. 11 IV 59, 77x (18 904)  ogółem.

 

4. Kazimiera Jeżewska - PRZYGODY WARSZAWSKIEGO MISIA. Reż. Edward Doszla, scen. Zofia Gutkowska, muz. Krzysztof Penderecki.

Obsada: Miś, Sąsiadka I - A. Bernard; Zosia, Dozorczyni, Zajączek I, Sarenka, Pszczoła I, Mrówka I - A. Doszla; Matka Zosi, Przekupka, Zajączek II, Pszczoła II, Mrówka II - J. Kisiel; Lis, Józek warszawski milicjant, Sąsiadka II, Lotnik, Leśniczy, Pszczoła III, Mrówka III - W. Hejno; Franek warszawski milicjant, Mrówka IV - W. Stecewicz.

Praprem. 5 IX 59, 97x (30 080)  ogółem.

 

5. Janina Morawska - DZIADEK ZMRÓŻ-OCZKO wg Hansa Christiana Andersena. Reż. Stanisław Bukowski, scen. Kazimierz Samołyk, muz. Tadeusz Kiszczak.

Obsada: Dziadek Zmróż-Oczko - P. Lauks; Babunia - J. Lauks; Piotruś - A. Helman; Haneczka - J. Glatty; Pan Trzewiczek, Sklepikarz, Aptekarz - Z. Kunigiel; Woźnica, Pan Faja, Prapradziadek - S. Bukowski; Nocny Stróż, Królewicz, Pan Świnka, Pajacyk - J. Plewako; Panna rękawiczka - E. Lasecka; Królewna, Lalka - I. Gudz oraz Krasnoludki, Dziewczynki, Chłopcy, Farby - C. Rychlicka i aktorzy wymienieni wyżej.

Prem. 15 IX 59, 88x (28 517)  ogółem.

 

Warszawa

 

Państwowa Opera Warszawska

 

ul. Nowogrodzka 49

 

Scena Muzyczno-Operowa powstała w VIII 1945 roku jako czwarta scena Miejskich Teatrów Dramatycznych. 1 IX 1948 roku Scena Muzyczno-Operowa została przyłączona do Filharmonii Stołecznej. W VII 1948 MKiS zleciło Filharmonii uruchomienie działu operowego, jako zalążka przyszłej Opery Narodowej z siedzibą w odbudowanym Teatrze Wielkim. Uruchomienie przedstawień operowych w “Romie” wymagało przebudowy sali. Projekt przebudowy wg pomysłu prof. E. Dziewulskiego sporządzili inżynierowie T. Filipowicz i T. Nowakowski. Roboty adaptacyjne trwały od IX 1948 do I 1949. Zmniejszyła się ilość miejsc na sali z 1191 do 902. Przedstawienia operowe dawano także w Hali Mirowskiej – jedynej wówczas wielkiej sali widowiskowej w Warszawie, administrowanej przez klub sportowy Gwardia. 28 II 1950 Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało przedsiębiorstwo “Teatr Wielki Opery i Baletu w odbudowie” pod dyrekcją Arnolda Szyfmana. 1 I 1952 roku Operę oddzielono od Filharmonii.

Od VI 1952 do V 1953 roku trwał remont “Romy”. Na terenie cmentarza przy kościele św. Barbary dobudowano nowe skrzydło gmachu, w którym znalazły się sale prób, garderoby solistów, chóru i baletu, pracownie techniczne oraz pokoje dyrekcyjne. Po remoncie zwiększono liczbę miejsc na widowni do 1134. Inauguracja przebudowanej “Romy” odbyła się 31 V 1953.

Scen: 1 (ul. Nowogrodzka 49, miejsc 1134).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Józef Grubowski. 

Scenografowie: Izabella Konarzewska; w bież. sez .- Michelle Zahorska, Stanisław Jarocki, Lech Zahorski.

Choreografowie: Stanisław Miszczyk; w bież .sez .- Feliks Parnell.

Śpiewacy: Alina Bolechowska, Bożena Brun-Barańska, Alicja Dankowska, Franciszka Denis-Słoniewska, Jadwiga Dzikówna, Maria Fołtyn, Bożena Kinasz, Jadwiga Kłosówna, Krystyna Kostal, Alina Lewandowska, Barbara Miszel, Hanna Rumowska, Natalia Stokowacka, Krystyna Szczepańska, Halina Słonicka, Halina Stecka, Franciszek Arno, Wacław Domieniecki, Jan Góralski, Andrzej Hiolski, Zdzisław Klimek, Jerzy Kobza-Orłowski.Jerzy Kulesza, Bernard Ładysz, Ryszard Małożewski, Robert Młynarski, Borys Mularczyk, Zdzisław Nikodem, Zbigniew Nowicki, Edward Pawlak, Józef Wojtan, Marian Woźniczko, Bogdan Paprocki, Feliks Rud, Władysław Skoraczewski, Michał Szopski, Kazimierz Walter, Wikold Zalewski.

Tancerze: Barbara Andrzejewska, Elżbieta Bojanowicz, Mariquita Compe, Marta Bokota, Aleksandra Borsch, Krystyna Bukowska, Irena Cieślikówna, Bożena Gadzińska, Barbara Gierałtowska, Olga Glinkówna, Barbara Kasprowicz, Jadwiga Kostrzemska, Ryszarda Kołtuniak, Krystyna Korda, Lidia Kowcz, Maria Krzyszkowska, Wiesława Latkowska, Barbara Leśniewska, Irena Ładowska,Barbara Malejonek, Anita Mandowska, Barbara Mazurówna, Krystyna Mazurówna, Irena Mrówczyńska, Teresa Nikodem, Olga Oleszkiewicz, Wiesława Olkiewicz, Barbara Piekarska, Olga Sawicka,  Elżbieta Spratek, Krystyna Stankiewicz, Krystyna Sypniewska, Maria Surowiak, Hanna Szajewska, Danuta Szorcówna, Halina Ściborówna, Halina Witkowska, Hanna Wopińska, Barbara Włodarczyk, Henryka Zwierzówna, Gerda Żmudzińska, Mieczysław Bagiński, Witold Borkowski, Marek Bradziewicz, Bogdan Bulder, Stanisław Cywiński, Andrzej Czałkowski, Jerzy Dan, Stanisław Dziuk, Benon Dymecki, Marian Florkowski, Henryk Giero, Zbigniew Juchnowski, Bogdan Kamiński, Zbigniew Kiliński, Edward Koperski, Stanisław Kowalski, Eugeniusz Kowalczyk, Franciszek Lewandowski, Ryszard Majka, Ludwik Małecki, Czesław Mette, Zdzisław Panoszewski, Bolesław Procner, Jerzy Rytel, Zygmunt Sidło, Zygmunt Skorzyński, Kazimierz Skrzypkowski, Zbigniew Strzałkowski, Grzegorz Strzelczyk, Stanisław Szymański, Włodzimierz Traczewski, Tadeusz Wacławiki, Wojciech Wiesiołłowski, Lesław Zgoła, Tadeusz Zlamal.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Tadeusz Szeligowski - MAZEPA. Libr. Irena Turska. Insc.i choreogr. Stanisław Miszczyk, dek. Lech Zahorski, kost. Michelle Zahorska, kier. muz. Mieczysław Mierzejewski.

Obsada: Król Jan Kazimierz - W. Borkowski, Z. Juchnowski; Mazepa - S. Szymański, W. Wiesiołłowski; Wojewoda - Z. Kiliński, S. Cywiński; Amelia -O. Sawicka, M. Compe; Zbigniew - B. Bulder, Z. Strzałkowski; Chmara - E. Koperski, T. Wacławik; Kasztelanowa - M. Bokota, H. Witkowska; ponadto udział wzieli: B. Andrzejaczek, A. Borsch, K. Bukowska, I. Cieślikówna, J. Kostrzemska, R. Kołtuniak, K. Korda, W. Latkowska, B. Leśniewska, B. Malejonek, A. Mandowska, I. Mrówczyńska, O. Oleszkiewicz, W. Olkiewicz, B. Piekarska, E. Spratek, D. Szorcówna, H. Wopińska, B. Włodarczyk, B. Gierałtowska, M. Bagiński, M. Braziewicz, A. Czałkowski, J. Dan, B. Dymecki, B. Kamiński, L. Małecki, Cz. Mette, B. Procner, J. Rytel, Z. Sidło, R. Majka, S. Kowalski, Z. Skórzyński, G. Strzelczyk, T. Zlamal.

Prem. 27 XI 58.

 

2. Giuseppe Verdi – TRUBADUR (Il Trovatore). Insc. i reż. Józef Grubowski,scen. Izabella Konarzewska, dyryg. Jerzy Procner, kier. chóru  Stanisław Nawrot, kier. muz. Egizio Massini ( z Teatru Wielkiego Opery  i Baletu w Bukareszcie).

Obsada: Luna - A. Hiolski, Z. Klimek, J. Kulesza, R. Młynarski, M. Woźniczko; Leonora - N. Stokowacka, H. Rumowska; Azucena - B. Brun-Barańska, F. Denis-Słoniewska, K. Kostal, K. Szczepańska; Manrico - F. Arno, R. Małożewski, B. Paprocki, M. Szopski; Ferrando - W. Skoraczewski, K. Walter; Inez - K. Kurty;  Cygan - F. Rud, Z. Nowicki, B. Mularczyk; Posłaniec - J. Góralski, W. Zalewski.

Prem. 31 I 59.

 

3. Ludomir Różycki - PAN TWARDOWSKI. Insc.i choreogr. Feliks Parnell, scen.

Stanisław Jarocki, kier. muz. Zygmunt Latoszewski.

Obsada: Tatarzy bram Krakowa: Tatarzy - M. Florkowski, Cz. Mette, Z. Panoszewski; Podczasze imć Państwa Twardowskich, Pan Twardowski (stary) –Z. Kiliński; Cnota - B. Leśniewska, D. Szorcówna, L. Kowcz; Żądza - K. Mazurówna, K. Korda; Famulus-Maciek - K. Skrzypkowski; Mieszczanin chromy -F. Lewandowski; Mieszczanka z chorą Ręką - I. Ładowska; Mieszczanka z bolącymi zębami - H. Ściborówna; Pan Twardowski - E. Kowalczyk, T. Zlamal; Diabeł - W. Traczewski; Kusicielki - A. Mandowska, W. Olkiewicz, D. Szorcówna; Król - ***; Sława - ***; Pan Twardowski (młody) - B. Bulder, F. Malinowski;

Łysa Góra: Diabeł - W. Traczewski; Szejtan - W. Wiesiołłowski, M. Florkowski; Czort - J. Dan; Akma - H. Giero; Mefisto - Z. Sidło; Boruta - T. Zlamal; Rokita -J. Rytel; Koźlarz - M. Florkowski; Skrzydlarz - M. Bagiński; Bukary —Z. Skórzyński; Latawiec - L. Zgoła; Trajkosiarze - M. Braziewicz, A. Czałkowski, L. Małecki, Cz. Mette; Piekileni fanfarzyści - S. Dziuk, B. Kamiński, S. Kowalski, R. Majka, Z. Panoszewski, G. Strzelczyk; Oprawcy - B. Dymecki, E. Koperski, B. Procner, T. Wacławik; Pan Twardowski (stary) – Z. Kiliński; Diablica I -A. Borsch, K. Stankiewicz; Diablica II - M. Compe, K. Korda; Pan Twardowski (młody) - B. Bulder, F. Malinowski; Czarownice - E. Bojanowicz, R. Kołtuniak, W. Latkowska, B. Malejonek, B. Mazurówna, O. Oleszkiewicz, B. Piekarska, K. Sypniewska, H. Witkowska, H. Wopińska; Srebrna grota: Diabeł -W. Traczewski; Pan Twardowski - B. Bulder, F. Malinowski; Szejtan –W. Wiesiołłowski, M. Florkowski; Czort - J. Dan; Akma - H. Giero; Mefisto - Z. Sidło; Boruta - T. Zlamal; Rokita - J. Rutel; Koźlarz - M. Florkowski; Skrzydlarz –M. Bagiński; Bukary - Z. Skórzyński; Latawiec - L. Zgoła; Trajkociarze –M. Braziewicz, A. Czałkowski, l. Małecki, Cz. Mette; Srebrna uwodzicielka –L. Kowcz, B. Gadzińska; Srebro - K. Korda, J. Kostrzemska, W. Olkiewicz, K. Stankiewicz, H. Szajewska, D. Szorcówna; Bal diabelski w głębinach tartaru: Bożek snu Hypnos - B. Gierałtowska, E. Spratek; Kusicielki - E. Bojanowicz, K. Bukowska, B. Gadzińska, W. Latkowska, K. Mazurówna, I. Mrówczyńska, O. Oleszkiewicz, B. Piekarska, H. Witkowska; Pan Twardowski – B. Bulder, F. Malinowski; Diabeł - W. Traczewski; Czort - J. Dan; Akma - H. Giero; Mefisto –Z. Sidło; Boruta - T. Zlamal; Rokita - J. Rytel; Koźlarz - M. Florkowski; Skrzydlacz –M. Bagiński; Bukary - Z. Skórzyński; Latawiec - I. Zgoła; Szejtan - W. Wiesiołłowski, M. Florkowski; Trajkociarze - M. Braziewicz, A. Czałkowski, l. Małecki, Cz. Mette; Piekileni fanfarzyści - S. Dziuk, B. Kamiński, S. Kowalski, R. Majka, Z. Panoszewski,G. Strzelczyk; Oprawcy - B. Dymecki, E. Koperski, B. Procner, T. Wacławik; Mistrz ceremonii - K. Skrzypkowski; Judyta –K. Stankiewicz, L. Kowcz; Medea - M. Krzyszkowska, M. Surowiak; Kleopatra –K. Mazurówna; Piękna Helena - M. Krzyszkowska, B. Włodarczyk, L. Kowcz; Chimery - M. Bokota, B. Kasprowicz, I. Ładowska, B. Malejonek, T. Nikodem, E. Spartek, K. Sypniewska, H. Wopińska, H. Zwierzówna; Szambelan dworu –

S. Cywiński; Paziowie - ***; Halabardnicy - ***; Tragiczny polonez: Król –W. Borkowski; Królowa - B. Garstkiewicz; Pan Twardowski - B. Bulder, F. Malinowski; Diabeł - W. Traczewski; Diablica I - R. Kołtuniak; Diablica II –B. Włodarczyk; Diablica III - A. Mandowska; Diablica IV - K. Mazurówna; Diablica V - W. Olkiewicz; Szejtan - W. Wiesiołłowski, M. Florkowski; Czort – J .Dan; Akma - H. Giero; Mefisto - Z. Sidło; Boruta - T. Zlamal; Rokita - J. Rytel; Szlachcianki - E.Bojanowicz, K. Bukowska, K. Korda, W. Latkowska, I. Mrówczyńska, B. Piekarska, K. Stankiewicz, D. Szorcówna; Szlachcice - S. Dziuk, B. Kamiński, S. Kowalski, R. Majka, Z. Panoszewski, B. Procner, G. Strzelczyk, T. Wacławik; Szambelan dworu - S. Cywiński; Hajduki - ***; Królowa w marach: wszystkie osoby jak w poprzedniej odsłonie + Pan Twardowski - B. Bulder, F. Malinowski; Szambelan dworu - S. Cywiński; Sobowtór królowej - G. Żmudzińska; Król - W. Borkowski; Diabeł - W. Traczewski; Kardynał - W. Florkowski; Paziowie - ***; Ucieczka: Pan Twardowski - B. Bulder, F. Malinowski; Pieski - M. Bagiński, A. Czałkowski, R. Majka, Cz. Mette, B. Kamiński, S. Kowalski, Z. Panoszewski, G. Strzelczyk; Diabeł - W. Traczewski; Harem: Hurysy - O. Glinkówna, K. Mazurówna, O. Oleszkiewicz, K. Stankiewicz, M. Surowiak, H. Witkowska, M. Bokota, K. Bukowska, A. Borsch, E. Bojanowicz, B. Gadzińska, K. Korda, J. Kostrzemska, W. Latkowska, R. Kołtuniak, A. Mandowska, B. Mazurówna, B. Leśniewska,

I. Mrówczyńska, T. Nikodem, W. Olkiewicz, H. Szajewska, D. Szorcówna; Eunuchy - F. Lewandowski, Z. Skórzyński, L. Zgoła; Pan Twardowski -B. Bulder, F. Malinowski; Diabeł - W. Traczewski; Rajski Ptak (żona sułtana) -M. Krzyszkowska, B. Włodarczyk, L. Kowcz; Sułtan - Z. Sidło; Duet wokalny -H. Rumowska, L. Wacławik; Weselisko przed karczmą: Panna młoda -K. Korda, B. Leśniewska; Pan młody - W. Wiesiołłowski, J. Dan; Druhny -W. Olkiewicz, T. Nikodem; Drużbowie - S. Kowalski, B. Kamiński; Goście weselni - A. Borsch, A. Mandowska, O. Oleszkiewicz, K. Stankiewicz, D. Szorcówna, A. Czałkowski, B. Dymecki, E. Koperski, Cz. Mette; Dzieci - ***; Babcia - B. Kasprowicz; Podlotki - E. Bojanowicz, K. Sypniewska; Pani Twardowska - E. Kowalczyk, T. Zlamal; Pijak - R. Majka; Lajkonik -Z. Panoszewski; Diabeł-Chłop -W. Traczewski; Pan Twardowski - B. Bulder,

F. Malinowski; Kulawy - G. Strzelczyk, J. Dan; Paralityk - L. Zgoła; Sztywnonogi -M. Florkowski, F. Lewandowski; Krótkoręka - I. Ładowska; Krzywogęba -K. Bukowska; Udawalska - H. Ściborówna; Spuchnięta - H. Zwierzówna;Famulus-Maciek - K. Skrzypkowski; Diablica-cyganka - G. Żmudzińska; Przekupki - M. Bokota, B. Majelonek, B. Piekarska, E. Spratek, H. Szajewska, H. Wopińska; Trębacz, Chorąży, Halabardnicy - ***; Karczna Rzym: Pan Twardowski - B. Bulder, F. Malinowski; Diablica-cyganka - G. Źmudzińska; Diabeł - W. Traczewski; Boruta - T. Zlamal; Rokita - J. Rytel, Mefisto - Z. Sidło; Akma – H.Giero; Szejtan - W. Wiesiołłowski, M. Florkowski; Czort - J. Dan; Koźlarz - M. Florkowski; Skrzydlacz - M. Bagiński; Bukary - Z. Skórzyński; Latawiec - L. Zgoła; Trajkociarze - M. Braziewicz, A. Czałkowski, L. Małecki, Cz. Mette; Pani Twardowska - E. Kowalczyk, T. Zlamal; Famulus-Maciek -K. Skrzypkowski; Przekupki - M. Bokota, B. Majelonek, B. Piekarska, E. Spratek, H. Szajewska, H. Wopińska; Karczmarka - R. Kołtuniak; Paralityk - L. Zgoła; Sztywnonogi - M. Florkowski, F. Lewnadowski; Pijak - R. Majka; Krótkoręka -I. Ładowska; Krzywogęba - K. Bukowski; Udawalska - H. Ściborówna;

Spuchnięta - H. Zwierzówna; Pan Twardowski - Z. Kiliński; W górach: Góralki -M. Compe, O. Glinkówna, K. Korda, K. Stankiewicz, M. Surowiak, B. Włodarczyk, M. Bokota, A. Borsch, A. Mandowska, I. Mrówczyńska, I. Ładowska, W. Olkiewicz, E. Spratek, D. Szorcówna, H. Zwirzówna; Górale -M. Bagiński, A. Czałkowski, B. Dymecki, S. Dziuk, E. Koperski, L. Małecki, Cz. Mette, Z. Sidło, T. Wacławik, L. Zgoła.

Prem. 5 III 59.

 

Państwowa Opera Objazdowa

 

ul. Nowogrodzka 49

 

Powołana do życia 1 I 1953 jako kameralna scena operowa przy Przedsiębiorstwie Organizacji Impres Artystycznych “ARTOS”. Rozpoczęła działalność 28 IV 1953 w Kielcach. Nie posiadała własnej sceny. Po likwidacji ARTOSu od I 1955 Opera Objazdowa – bo takiej nieoficjalnej nazwy używano – została połączona z Operą Warszawską i była jej filią pod nazwą Scena Objazdowa Państwowej Opery w Warszawie. Od 14 VI 58 zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki placówka usamodzielniła się jako Państwowa Opera Objazdowa. Zarządzenie weszło w życie 1 VII 1958.

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Przetakiewicz dyr., Zygmunt Szczepański kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Jan Kulma, Zygmunt Szczepański.

Scenografowie: w bież. sez. - Jan Hawryłkiewicz.

Choreografowie: w bież. sez. - Jerzy Kapliński.

Soliści: Maria Czubak-Turzańska, Maria Dobrowolska-Gruszczyńska, Zofia Stefańska, Anna Łoś-Stankiewiczowa, Jan Bielecki, Edward Borucki, Wiktor Chudziak, Włodzimierz Gołobów, Jerzy Herbich, Jerzy Kłodziński, Jerzy Kozubski, Konstanty Michałowski,  Aleksander Noak, Andrzej Piekarski, Zygmunt Skowroński, Bolesław Stankiewicz, Leon Zagrodzki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Stanisław Moniuszko - HALKA.  Libr. Włodzimierz Wolski, oprac. Kazimierz Sikorski, insc. reż. i kier.muz. Zygmunt Szczepański, scen. Jan Hawryłkiewicz, choreogr. Jerzy Kapliński.

Obsada: Stolnik -W. Gołobów; Zofia - W. Czubak-Turzańska; Dziemba - L. Zagrodzki; Halka - Z. Stefańska; Jontek -B. Stankiewicz; Dudziarz - K. Michałowski; Góral - J. Kozubski;  I Gość - J. Kozubski;  II Gość - W. Chodziuk. 

Prem. 12 I 59.

            

2. Giuseppe Verdi – TRAVIATA (La Traviata). Libr. Frncesco Maria Piave, Przekł. Jan Chęciński. Insc. i reż. Jan Kulma, kier. muz. i instrumentacja Zygmunt Szczepański, scen. Jan Hawryłkiewicz, choreogr. Jerzy Kapliński.

Obsada: Violetta - Z. Stefańska; Flora -A. Łoś-Stankiewiczowa; Alfred - A. Noak; Anina -M. Dobrowolska-Gruszczyńska;  Germont - J. Kłodziński;  Gaston - J. Bielecki;   Baron -J. Herbich;   Margrabia - Z. Skowroński; Doktór - W. Gołobów;  Józef - E. Borucki; Pocztylion - A. Piekarski.

Prem. 15 VI 59.

 

Operetka Warszawska

 

ul. Puławska 39

 

Teatr powołany 1 I 1955, powstał z przekształconego w operetkowy Teatru Nowego. Mieści się w jego gmachu, rozbudowanym w latach 1954-1955. Inauguracja działalności 19 II 1955.

Scen: 1 (ul. Puławska 39).

 

KIEROWNICTWO

 

Jerzy Makowski dyr. i kier. art., Jerzy Macierakowski dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Elwira Turska, Ludwik Rene, Stanisław Lindner, Janusz Warnecki, .

Scenografowie: w bież. sez. - Inez Kuske, Michelle Zahorska, Jerzy Szeski i Jan Hawryłkiewicz, Lech Zahorski.

Choreografowie: w bież. sez. – Jerzy Kapliński, Witold Borkowski.

Śpiewacy: Beata Artemska, Danuta Basińska, Maria Bielicka, Magdalena Bojanowska, Helena Bortnowska, Elżbieta Ryl-Górska, Agnieszka Kossakowska, Alina Kaniewska, Krystyna Kostróżyńska, Celina Kotowicz, Stefania Kubicka, Wiesława Lewicka, Krystyna Łapińska, Helena Makowska, Zofia Otmar-Sztejn, Maria Petecka, Bożena Piątkowska, Barbara Redermozer, Mariatta Ribacof, Danuta Skurzyliska, Maria Sutkowska, Janina Szumna, Elwira Turska, Alina Wieczorkówna, Elżbieta Zakrzewska, Krystyna Zborowska, Helena Żmichorowska, Jerzy Sergiusz Adamczewski, Stefan Cieszkowski, Jerzy Dukay, Zdzisław Drabicki, Ryszard Fabiński, Czesław Goszczyński, Stanisław Grawirski, Leopold Grzegorzewski, Roman Kosierkiewicz, Wacław Kucharski, Stefan Lewicki, Sławomir Lindner, Kazimierz Łabudź, Edward Marczak, Kazimierz Petecki, Jan Precigs, Ryszard Ronczewski, Wilhelm Sienkiewicz, Józef Stylko, Feliks Szczepański, Stefan Szlauzys, Marian Tilszer, Czesław Turlejski, Tadeusz Walczak, Mieczysław Wojnicki, Adam Wysocki, Zdzisław Zaczyk, Mieczysław Ziołowski, Stefan Witas; w bież. sez. -Stanisław Gawlik, Andrzej Szalawski.

Tancerze: Renata Białobrzeska, Wiesława Kulesza-Kempińska, Krystyna Łapińska, Ewa Matysiak, Zuzanna Pawlikowsk, Lilian Rzywicka, Blanka Skórzewska, Lidia Skrzypkówna, Krystyna Szymańska, Hanna Tycówna, Bożena Wilczyńska, Jerzy czajkowski, Kazimierz Feliński, Fryderyk Lewik, Jan Leda, Stanisław Majchrzak, Leszek Michalski, Jordan Stepniewicz, Ryszard Szatkowski, Zdzisław Wlekliński, Bogusław Wolczyński, Edward Wójcicki, Tadausz Zlamal.

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Johann Strauss  - ZEMSTA NIETOPERZA (Die Fiedermaus). Kier.muz. J.Gaczek, insc. Ludwik Rene, reż. Ludwik Rene i Stanisław Lindner, scen. Jerzy Szeski i Jan Hawryłkiewicz, choreogr. Jerzy Kapliński.

Obsada: Gabriel von Eisenstein, rentier - Z. Drabicki, F. Szczepański, M. Wojnicki; Rozalinda, jego żona - B. Artemska, E. Zakrzewska; Książę Gigi - Z. Zaczyk; Alfred, tenor - S. Cieszkowski, J. Precigs; Dr. Falke, notariusz - J. S. Adamczewski, M. Ziołowski; Dr. Blind, adwokat -  J. Dukay, L. Grzegorzewski; Adela, pokojówka Rozalindy -  H. Bortnowska, A. Kossakowska; Ida, jej siostra -  Z. Otmar-Sztein, A. Wieczorkówna; Frosz, dozorca więzienny -  S. Lindner, S. Witas; Mizzi, tancerka - A. Kaniewska; Adiutant I – M. Tilszer; Adiutant II – J. Styłko; Listonosz – W. Kucharski.

 Prem. 31 XII 58.

                

2. Jerzy Gaczek  - BAL Z FANFANEM. Kier.muz. Jerzy Gaczek, Insc. i reż. Sławomir Lindner, dek. Lech Zahorski, kost. Michelle Zahorska, choreogr.Witold Borkowski.

Obsada: Arkadiusz Miłowski - A. Wysocki; Oleńka Malwiczówna -A. Kossakowska, K. Zborowska; Panna Ziuta - E. Ryl-Górska; Piłowski - S. Lindner, R. Ronczewski; Andrzej Dębor - Z. Drabicki; Bradecki -J. Dukay, J. S. Adamczewski; Hilary Jelonek - F. Szczepański; Julita -S. Kubicka; Blandyna - W. Lewicka; Mogilska - H. Żmichorowska, M. Bielicka; Skrzypczak - T. Walczak; Smyczkowski - S. Lewicki; Pani Hanna - M. Sutkowska; Pani Joanna - M. Bojanowska; Pani Anna - B. Redermozer; Młodzi aktorzy i aktorki : D. Basinska, C. Kotowicz, K. Kostrożyńska, D. Skurzyńska, J. Szumna, Cz. Goszczyński, S. Grawirski, E. Marczak, W. Sienkiewicz, S. Szlauzys, Cz. Turlejski; Balet: E. Matysiak, L. Skrzypkówna, S. Majchrzak, B. Wolczyński, R. Białobrzeska, W. Kempińska, K. Łapińska, Z. Pawlikowska, B. Piątkowska, M. Ribacov, L. Rzewicka, B. Skórzewska, K. Szymańska, H. Tycówna, B. Wilczyńska, J. Czajkowski, F. Lebik, J. Leda, J. Stępniewicz, R. Szadkowski, Z. Wlekliński, E. Wójcicki.  

Prem. 17 III 59.

              

3.Rudolf Friml  - KRÓL WŁÓCZĘGÓW (The Vagabond King). Przekł.Tadeusz Sygietyński,

piosenek Julian Tuwim, Adam Marecki. Instrumentacja Henryk Czyż. Libr. Brian Hooker, V.H.Poat, kier. muz.Adam Cichoń, insc. i ukł. sceniczny Janusz Warnecki i Elwira Turska, scen. Inez Kuske, choreogr.Witold Borkowski, dyryg. Adam Cichoń, Stefan Żuława, Piotr Wolny, układ pojedynków Sławomir Lindner.

Obsada: Franciszek Villon, włóczęga i poeta - A. Szalawski, J.S..Adamczewski; Katarzyna de Vausselles - E. Zakrzewska, A. Wieczorkówna; Huguette de Hamel - H. Makowska, A. Kaniewska; Margot - E. Turska, H. Bortnowska, M. Bielicka; Joanna - B. Wilczyńska, K. Zborowska; Hrabianka Maria -M. Petecka, H. Żmichorowska; Tabarin - S. Gawlik, R. Kosiarkiewicz, J. Dukay; Rene - A. Wysocki; Robin - L. Grzegorzewski, R. Kosiarkiewicz; Colin - J. Dukay, Cz. Turlejski; Jacek Toison - Cz. Goszczyński; Król Henryk XI - K. Petecki; Olivier - S. Lindner; Thibaut de Vitry - T. Walczak; Kapitan straży -K. Łabudż; PosłowieDuka Burgundii - T. Walczak, W. Kucharski; Noël -S. Lewicki, Cz. Turlejski. W wykonaniu tańców udział wzięli: L. Skrzypkówna, L. Rzewnicka, S. Majchrzak, F. Lebik, R. Białobrzeska, B. Piątkowska, E. Matysiak, M. Rybacow, B. Skórzewska, W. Kulesza, K. Łapińska, H. Tycówna, Z. Pawlikowska, R. Szatkowski, J. Czajkowski, E. Wójcicki, Z. Wlekliński, J. Leda, J. Stępniewicz. W przedstawieniu udział wzieli słuchacze Studia Operetki Warszawskiej: M. Bojanowska, Cz. Goszczyński, W. Lewicka, S. Lewicki, S. Kubicka, B. Redermozer, M. Sutkowska, S. Szlauzys, T. Walczak, B. Wilczyńska.

Prem. 9 VII 59.

 

Teatr Muzyczny