Almanach

sceny polskiej

1956/57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatry i premiery

 

1956 - 1957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będzin

 

Teatr Dzieci Zagłębia

 

ul. Sobieskiego 4

 

Założony przez Jana Dormana jako  amatorski Międzyszkolny Teatr Dziecka w Sosnowcu.    Inauguracja  22  XII 1945 r. z udziałem 120 dzieci w sali Teatru Miejskiego przy ul. Pułaskiego 6. Od września 45 do września 46 działał pod  opieką Kuratorium Oświaty w Katowicach, od czerwca 1947 - jako Teatr Dziecka - pod opieką   Związku Zawodowego Górników. 31 XI 1949 Jan Dorman mianowany dyrektorem Eksperymentalnego Teatru Dziecka Związków  Zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego w Będzinie. Otwarcie nowej sceny 30 I 1950, w byłym  Domu Katolickim należącym do parafii.  Pierwsza premiera 22 VII 50. Od 1 IV 50 działa pod nazwą Teatr Dzieci Zagłębia.

Scen: 1 (350 miejsc).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Dorman dyr., Maria Ocioszyńska kier. adm.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jan Dorman.  

Scenografowie: w bież. sez.-   Aleksandra Sell-Walter, Janina Dorman, Jan Dorman,  Adam Kilian.

Aktorzy: Janina Dorman, Jadwiga Fijałkowska, Krystyna Gradowa, Leokadia Kudelska,  Wanda Kuśmierska,  Lucyna Morawska, Helena Pilch, Jadwiga Rose, Jadwiga Szewczyk, Wojciech Barwiński, Jan Dorman, Jacek Karnecki,  Piotrowski, Witold Polak, Stanisław Zagórzecki, Włodzimierz Żyglicki.

 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Janina Porazińska - KICHUŚ czyli przygody glinianego cudaczka. Adapt. Melania Karwatowa. Reż. Jan Dorman, scen. Adam Kilian, muz. Franciszek Wasikowski.

Obsada: Kichuś - J. Dormanowa, J. Rose; Lepiglina - W. Polak; Maciejowa - H. Pilch/L. Kudelska; Halabardnicy - J. Karnecki, S. Zagórzecki; Grajkowie - J. Dormanowa, W. Kuśmierska, H. Pilch, J. Rose, J. Szewczyk, J. Fijałkowska, L. Kudelska, S. Zagórzecki, W. Żyglicki; Miotła - H. Pilch, L. Kudelska; Dzban - W. Żyglicki; Misa - W. Kusmierska, J. Fijałkowska; Kot - L. Morawska, J. Szewczyk; Supełek - J. Karnecki/S. Zagórzecki; Supełkowa - L. Kudelska, H. Pilch; Sołtysowa - L. Morawska, J. Szewczyk; Diabeł - J. Karnecki, S. Zagórzecki;  Ptaki - L. Morawska, J. Szewczyk; Znachorka - H. Pilch, L. Kudelska; Podsękowa - J. Dormanowa, J. Rose; Sukiennik - J. Karnecki, S. Zagórzecki; Żak Wawrzuś - J. Fijałkowska; Żak Kacperek - W. Kuśmierska.

Prem. 27 VI 57.

 

2. Bolesław Leśmian - LAMPA ALADYNA. Insc. i reż. Jan Dorman, scen. Aleksandra Sell-Walter (dekoracje), Janina Dorman (lalki).

Obsada: J. Dormanowa, K. Gradowa, W. Kuśmierska, L. Morawska, H. Pilch, J. Rose, J. Szewczyk, W. Barwiński, J. Karnecki, W. Polak, S. Zagórzecki.

Prem. 9 XII 56.

 

Białystok

 

Teatr im. Aleksandra Węgierki

 

ul. Elektryczna 12

 

Gmach zbudowany w 1938 wg proj. Jarosława Gerycza. Spalony w 1944, odbudowany w 1948 r. Teatr prezentuje spektakle poza siedzibą.

Teatr prowadzi działalność objazdową pn. Scena Objazdowa.

Scen: 1 (ul. Elektryczna 12,  miejsc 900).

 

KIEROWNICTWO

 

Irena Górska dyr. i kier art., Witold Różycki  dyr. adm., Lech Piotrowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irena Górska,  Irena Ładosiówna, Karol Borowski, Józef Maśliński, Przemysław Zieliński.

Scenografowie: Stanisław Bąkowski, Leon Kiliszewski.

Aktorzy: Barbara Bardzka, Maria Chwalibóg, Nina Czerska, Ewa Frąckiewicz, Jadwiga Hodoroska, Halina Kazimierowska, Barbara Łukaszewska, Janina Mrazek, Elwira Różycka, Rena Ruszczyc, Karolina Salanga, Halina Słojewska, Helena Stępowska, Danuta Szumowicz, Halina Winiarska, Jan Cybulski, Janusz Cywiński, Stanisław Dawczyk, Edward Gudowski, Stanisław Halski, Władysław Hermanowicz, Bogusław Hollik, Franciszek Hollikowski, Władysław Jeżewski, Andrzej Karolak, Władysław Karwicz, Władysław Kocourek, Zdzisław Krauze, Eugeniusz Lotar, Leopold Matuszczak, Jerzy Mędrkiewicz, Tadeusz Molski, Zenon Nocoń, Henryk Rózgiewicz, Zbigniew Stawarz, Władysław Szumowicz, Jerzy Tyczyński, Przemysław Zieliński.

Inspicjenci: Bogusław Hollik, Henryk Lipartowski.

Suflerzy: Jadwiga Dawczyk, Maria Jabłońska.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

     

1. Nikołaj Gogol – OŻENEK ( Żeńtba). Przekł. Julian Tuwim. Reż. Józef Maśliński,scen. Leon Kiliszewski.

Obsada:  Agafia Tichonowna, córka kupca – M. Chwalibóg;  Arina Pantelejmonowna, ciotka

R. Ruszczyc;   Fiokła Iwanowna, swatka – N. Czerska;  Podkolesin, urzędnik radca dworu –

F. Hollikowski;  Koczkariow, jego przyjaciel – Z. Stawarz; Jajecznica, egzekutor – E. Gudowski;  Anuczkin – eks oficer piechoty – W. Karwicz;  H. Lipartowski; Żewakin, lejtnant marynarki – W. Szumowicz;  Duniaszka, posługaczka – D. Szumowiczówna;  Starikow, właściciel sklepu – S. Dawczyk;  Stiepan, służący Podkolesina – J. Cywiński,; A. Sirko.

Prem.   29 IX 56, 29 x(16 412) w siedzibie, 1 x 600) w terenie.

 

2. Artur Maria Swinarski – ACHILLES  I  PANNY. Reż. Karol Borowski,  scen. Leon Kiliszewski, muz. Andrzej Markowski.

Obsada: Tetyda, nereida – N. Czerska;  Likomedes – W. Szumowicz;  Safona – K. Salanga;

Deidamia – M. Chwalibóg;  Mirra – H. Winiarska;  Alfa – B. Bardzka;  Beta – D. Szumowiczówna; Gamma - *** ; Maja – B. Łukaszewska;  Achilles – Z. Nocoń;  Odys – Z. Stawarz;  Pyton – J. Mędrkiewicz; Rude - ***; Niewolnik - ****.

Prem. 10 XI 56,  31 x (20 076) w siedzibie, 3 x (1 308) w terenie.

 

3. George Bernard Shaw – DOM  ZŁAMANYCH  SERC (  Heart-break  House). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Irena Górska, scen. Stanisław Bąkowski.

Obsada:  Kapitan  Shotover - S. Tylczyński;  Hesjona Hushabye – J. Hodoroska; Lady Ariadna Utterword - J. Mrazek;  Hektor Hushabye – Z. Krauze;  Randall Utterword – L. Matuszczak;  Piastunka Guiness – H. Stępowska, R. Ruszczyc;  Ellie Dunn – H. Krauze;  B. Łukaszewska; Mazzini Dunn – W. Hermanowicz;  Billy Dunn – J. Tyczyński;  Alfred Mangan – E. Lotar.

Prem. 12 XII 56,  33 x (15 271) w siedzibie,  7 x (2 222) w terenie.

 

4. Eugeniusz Lotar, Tadeusz Kożusznik – ŻABI  KRÓL  wg Braci Grimmów.

Reż. Eugeniusz Lotar, scen. Leon Kiliszewski, muz. Eugeniusz Lotar.

Obsada: Żabi król – Z. Nocoń;  Drwal – W. Szumowicz;  Marysia – B. Łukaszewska; Król Filipek XXX – W. Kocourek;  Królewna – M. Chwalibóg;  Dworka I – D. Szumowicz; Dworka II – J. Mrazek;  Rybak I – J. Tyczyński;  Rybak II – S. Halski;  Wielki czarownik –

W. Hermanowicz; Strażnicy - ***.

Prem. 25 XII 56,  11 x ( 6 315).

 

5. Jean Cocteau – MASZYNA  DO  PISANIA ( La machine a ecrire). Przekł. Maria Serkowska. Reż. Przemysław Zieliński, scen. Stanisław Bąkowski,  kost. LeonKiliszewski.

Obsada: Didier, przemysłowiec – F. Hollikowski; Pascal – J. Cywiński; Maxim – A. Sirko;

Margot, jego wychowannica – H. Kazimierowska;  E. Frąckiewicz;  Solange, sąsiadka, właściciela zamku – N. Czerska;  Fred , przyjaciel Didiera  - P. Zieliński.

Praprem. 11 I  57,  31 x (9 191) w siedzibie, 21 x ( 4 991) w terenie.

 

6. Jean Anouilh – ROMEO  I  JANECZKA ( Romeo et Jeanette). Przekł. Jadwiga

Kukułczanka. Reż. Przemysław Zieliński, scen. Stanisław Bąkowski.

Obsada:  Fryderyk – Z. Krauze;  Janeczka – J. Mrazek;  Julia – B. Bardzka;  Lucjan – J. Cywiński;  Ojciec – W. Szumowicz;  Matka – E. Różycka;  Listonosz – S. Halski.

Prem. 9 III 57, 35 x (17 371) w siedzibie, 45 x (9 158) w terenie.

 

7. Bolesław Prus – FARAON. Adapt. Lech Piotrowski. Reż. Irena Górska, scen. Leon Kiliszewski, choreogr. Cyryl Januszkowski, muz. Augustyn Bloch.

Obsada: Ramzes i Lykon – L. Matuszczak;  Tutmozie – Z. Nocoń;  Sofra – F. Hollikowski;

Kalipos – A. Sirko; Adiutant – A. Karolak;  Nitager – H. Rózgiewicz;  Dostojnik I – W. Karewicz;  Dostojnik II -  J. Tyczyński;  Naczelnik policji – E. Laskowski;  Rządca – H. Lipartowski;  Bakura – H. Rózgiewicz;  Beroes – P. Zieliński;  Herhor – S. Tylczyński;  Mefres – W. Hermanowicz;  Pentuer – Z. Stawarz;  Samentu – E. Gudowski; Kapłan I – T. Molski;  Kapłan II – B. Hollik;  Kapłan od Samentu – J. Cybulski; Hiram – E. Lotar;  Dagon – J. Mędrkiewicz;  Rabsun – J. Cybulski;  Królowa Niktorie – K. Salanga;  Sara – B. Łukaszewska;  Kama – H. Kazimierowska;  H. Winiarska;  Abeb – M. Chwalibóg;  Kobiety Faraona – N. Czerska;  E. Frąckiewicz;  H. Krauze, R. Ruszczyc;  D. Szumowiczówna, H. Winiarska, kapłanka  - M. Chwalibóg; Kobiety Faraona: N. Czerska, E. Frąckiewicz, H. Krauze; R. Ruszczyc; D. Szumowiczówna; H. Winiarska; J Murzyni - * * *,  Tancerki – uczennice Ogniska Muzycznego.

Prem. 27 IV 57,   40 x ( 25 968).

 

8. William Shakespeare – WESOŁE  KUMOSZKI  Z  WINDSORU (The merry Wives Of  Windsor). Przekł. Krystyna Berwińska–Gogolewska. Reż. Przemysław Zieliński, scen. Stanisław Bąkowski, choerogr. Cyryl Januszkowski, oprac. muz. Witold Lutosławski.

Obsada: Sir John Falstaff – E. Gudowski;  Fenon, młody szlachcic – Z. Nocoń;  Płytek, sędzia miasteczka Windsoru – J. Tyczyński;  Chudek, kuzyn Płytka –J. Cybulski;  Ford – E. Lotar, Page – H. Rózgiewicz;  Sir Hugh Evans, proboszcz Walijski – W. Szumowicz;  Doktor Cajus, lekarz francuski – W. Hermanowicz; Gospodarz oberży „Pod podwiązką” – J. Mędrkiewicz;  Pistol – W. Karwicz; Nym – S. Halski;  Prostaczek, służący Chudka – H. Lipartowski;  Rugby, służącyDoktora Cajsusa – E. Laskowski;  Pani Ford – M. Chwalibóg;  Pani Page – B. Bardzka;   Anna    Page – H. Winiarska;  Pani Chybka – K. Salanga.

Prem. 29 VI 57,   28 x (16  925) w siedzibie, 24 x (8  461) w terenie.

 

9. Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień – BLIŹNIAK. Reż. Irena Górska, scen. Leon Kiliszewski, muz. Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień.

Obsada: Azalia Nieporębska – N. Czerska; Jadzia, tancerka – D. Szumowiczówna; Narcyz, hr. Ząb Zupadąbski- Hiacynt Ząbek – J. Cywiński;   Tytus, majordomus – F. Hollikowski;  Jan Sebastian Smutny – Z. Stawarz.

Prem.  26 VI 57,  18 x (8 013) w siedzibie, 52 x (12 945) w terenie.

Przedstawienie grane też w ramach Sceny Objazdowej.

 

10. Claude Andre Puget – SZCZENIĘCE  LATA (Les jours heureux). Przekł. Elżbieta Dziewońska. Reż. Irena Górska, scen. Leon Kiliszewski.

Obsada: Michał Beilbert -  Z. Krauze;  Oliwier Laparde – L. Matuszczak;  Pernette, jego siostra – H. Krauze;  Bernard Gassin – W. Jeżewski;  Marianna Gassin – H. Kazimierowska;

Franciszka Gassin – H. Słojewska.

Prem. 24 VIII 57,  21 x (9 933) w siedzibie, 43 x (9 565) w terenie.     

Przedstawienie grane też w ramach Sceny  Objazdowej.     

 

Teatr Lalek „Świerszcz”

 

ul. Piękna 3

 

Sala byłego kina „Pionier” w budynku przy ul. Pięknej. W 1956 zamknięta przez kilka miesięcy z powodu niespełniania wymogów bhp. 4 III 1957 ostatni występ w sali przy Pięknej. Do końca sezonu występy w terenie.

Scen: 1 (ul. Piękna 3).

 

KIEROWNICTWO

 

Piotr Sawicki dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: p.o. Halina Kołpak (do 31 XII 56); w bież. sez. - Janusz Karsch.

Scenografowie: w bież. sez. - Eligiusz Baranowski, Stanisław Byrski, Eugeniusz Kulesza.

Aktorzy: Feliksa Hryszko, Genowefa Jurczyk, Halina Kołpak (od 1 I 57), Stanisława Małyszko, Danuta Okłota, Krystyna Szydłowska (od 1 IX 56), Dezyderiusz Gałecki, Janusz Piechowski (od 1 IX 56), Mieczysław Szczech, Lucjan Topolewicz.

Akompaniator: Tadeusz Gudajtys.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Janina Rychwicka i Maria Węgrzyn - DARY WIATRU PÓŁNOCNEGO  wg Wacława  Sieroszewskiego. Reż. Janusz Karsch, scen. Stanisław Byrski, muz. Seweryn Berezowski.

Obsada: Królewna - K. Szydłowska; Kuba - D. Gałecki; F. Hryszko, G. Jurczyk, H. Kołpak, D. Okłota, J. Piechowski, M. Szczech, L. Topolewicz oraz T. Gudajtys (akompaniament).

Prem. 14 X 56, 39x (6 737) w siedzibie, 68x (15 717) w objeździe, do końca eksploatacji sztuki.

 

2. Zofia Lorentz - JAŚ I MAŁGOSIA. Reż. Halina Kołpak,  scen. Eligiusz Baranowski, muz. ludowa.

Obsada: Jaś - F. Hryszko; Baba Jaga - S. Małyszko; Małgosia - K. Szydłowska; Zajączki - D. Gałecki; L. Topolewicz.

Prem. 30 XII 56, 32x (7 051) w siedzibie, 47x (11 056) w objeździe, do końca eksploatacji sztuki.

 

3. Lucyna Krzemieniecka - BAŚŃ O SKĄPCU SZCZĘDZIMUSZE. Reż. Halina Kołpak, scen. Eugeniusz Kulesza, muz. Jerzy Dargiel.

Obsada: Konferansjer - H. Kołpak; Zosia, Kozica - K. Szydłowska; Skąpiec - D. Gałecki; F. Hryszko, S. Małyszko, D. Okłota, J. Piechowski, L. Topolewicz oraz T. Gudajtys (akompaniament).

Prem. 5 V 57, 18x (3 504) w siedzibie, 17x (3 662) w objeździe do końca eksploatacji sztuki.

 

Ilość przedstawień w 1956: 351x (67 375).

 

Bielsko-Biała

 

Państwowy Teatr Polski Bielsko-Cieszyn

 

Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1.

 

Budynek w Bielsku zbudowany w latach 1880-90 wg projektu Emila Rittnera von Forstera; siedziba w Cieszynie wzniesiona w 1909 r. Po II wojnie światowej teatr zainaugurował działalność 18 X 45 w Cieszynie a 25 X 45 w Bielsku spektaklem Pan Jowialski. Teatr upaństwowiono 1 I 49. W 1952 generalny remont budynku w Bielsku, w tym czasie widowiska odbywały się w sali miejscowego Domu Ludowego.

Scen: 2 (Teatr Polski, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1, miejsc 587; Teatr Polski, Cieszyn, Rynek 1, miejsc  617).

Teatr prowadzi objazd.

 

 KIEROWNICTWO

 

 Andrzej Uramowicz  dyr., Ireneusz Pączkiewicz dyr. adm.,  Jerzy Zagórski kier. lit.,  Antoni Poćwierz kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  Irma Czaykowska, Andrzej Uramowicz, Czesław Strzelecki (do 30 IX 56). 

Scenografowie: Jerzy Feldmann, Ryszard Kuzyszyn (od 1 X 56), Jerzy Szymański. 

Aktorzy: Wanda Bajerówna,  Irena  Charkowska, Helena Dobrowolska, Jadwiga Dobrzańska (do 30 IX 56), Zofia Jarończyk, Wanda Jerzmanowska, Lidia Korwin, Izabella Kozłowska, Ewa Krasiejko-Wiśniewska (do 31 I 57), Elżbieta  Lityńska,  Zofia Melechówna,  Zofia Mirska, Krystyna Moll,  Halina Sienkiewicz (od 1 X 56), Zofia Śląska, Teofila Wasińska (do 30 IX 56), Janina Widuchowska, Maria Wilkoszewska (do 30 IX 56),  Maria Zarembianka,  Michał Adamczewski, Józef Chrobak, Grzegorz Galiński (do 30 IX 56), Eugeniusz Gołębiowski, Stanisław Koczanowicz (od 1 X 56), Adam Koman, Jerzy Korcz  Budzich, Stanisław Kosmalewski, Zbigniew Kornecki, Witold Kuczyński (do 30 IX 56), Tadeusz Kuźmiński, Rudolf Luszczak, Leon Łabędzki (od 1 X 56), Jan Łopuszniak,  Zygmunt Mierzwiak, Janusz Nałęcz-Chełmicki, Bolesław Nowak, Mieczysław Popławski  Karol Rogalski, Andrzej Skubisz, Janusz Urbański, Konstanty Wiśniewski (do 30 IX 56), Mieczysław Wald (do 30 IX 56),  Stanisław Zych.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Fryderyk Schiller - SPRZYSIĘŻENIE FIESCA W GENUI  (Die Verschworung des Fiesco zu Genua). Tragedia w 5 aktach. Przekł. Bolesław Lubosz. Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Feldman, muz. Antoni Poćwierz.

Obsada: Fiesco Lavagna - J.  Chełmicki; Leonora - T. Wasińska; Arabella - J. Widuchowska; Andrea Doria - R. Luszczak; Julia - Z. Mirska; Gianettino Doria - J. Chrobak; Lomellino - B. Nowak; Verrina - T. Kuźmiński; Berta - Z. Jarończyk; Bourgognino - G. Galiński; Calcagno - Z. Mierzwiak; Sacco - W. Kuczyński; Centurione - S. Zych; Cibo - K. Rogalski; Asserato - M. Wald; Hassan - J. Korcz-Budzich; Romano - Z. Kornecki; Niemiec z gwardii książęcej - K. Wiśniewski.

Prem.  15 IX 56, 39x (15 227).

 

2. Uzeir Hadżibekow - WSCHODNIE ZALOTY (Arszin mal-alan). Komedia muzyczna w 4 aktach. Przekł. Roman Długosz, Stanisław Powłocki. Reż. Czesław Strzelecki, scen. Ryszard Kuzyszyn, muz. Uzeir Hadżibekow.

Obsada: Asker - A. Skubisz; Dżachan - J. Karczewska; Sulejman - M. Adamczewski; Welli - A. Koman; Sułtan-bek - M. Popławski; Giul - E. Krasiejko-Wiśniewska; Asja - W. Bajerówna; Telli - I  Charkowska.

Prem. 16 IX 56, 66x (28 113).

 

3. Rene  Fauchois - OSTROŻNIE - ŚWIEŻO MALOWANE (Pranez garde a la peinture). Komedia w 3 aktach. Przekł. Kazimierz Rychłowski. Reż. Andrzej Uramowicz, scen.  Ryszard Kuzyszyn.

Obsada: Dr Odilon Gadarin - K. Rogalski; Heloiza Gadarin - W. Jerzmanowska; Zulma Gadarin - E. Lityńska; Amelia Gadarin - Z. Jarończyk; Urszula - J. Widuchowska; Oktawiusz Grepeaux - R. Luszczak; Janina Grepeaux - Z. Śląska; Leon Bouguet - Z. Mierzwiak; Cotillard - B. Nowak, S. Zych; Cachex - Z. Kornecki.

Prem. 6 X 56, 26x (8 817).

 

4. Eugene Scribe, Ernest Legouve - WALKA KOBIET (Bataille de dames). Komedia w 3 aktach. Przekł. Adam Grzymała-Siedlecki. Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Feldmann.

Obsada:  Hrabina d'Autreval - Z. Mirska; Leonia de la Villegonther - H. Sienkiewicz; Henryk de Flavignent - J. Chrobak; Gustaw de Grignon - B. Nowak; Baron de  Montrichard - T. Kuźmiński; Brygadier Żandarmów - xxx.

Prem. 22 XI 56, 15x (5 603).

 

5. Ben Jonson - VOLPONE. Komedia w 3 aktach. Przekł. Florian Sobieniowski. Insc. i reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Feldmann.

Obsada: Volpone - M. Popławski; Nosca - J. Chrobak; Voltore - L. Łabędzki; Corbaccio - A. Koman; Corvino - E. Gołębiowski; Leone - B. Nowak; Colomba - Z. Jarończyk; Canina - J. Karczewska; Sędzia - Z. Kornecki; Dowódca Zbirów - R. Luszczak; Córka Dyrektora - I.   Charkowska; Służący-Amant - Z. Mierzwiak; Służący-Poeta - J. Urbański; Służący-Śpiewak - R. Luszczak.

Prem. 29 XII 56, 61x (26 209).

 

6. Stefan Żeromski - UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA. Komedia w 3 aktach. Reż. Irma Czaykowska, scen. Jerzy Szymański.

Obsada: Smugoń - Jerzy Korcz-Budzich; Dorota - Z. Melechówna, W. Bajerówna; Księżniczka Celina Sieniewianka - Z. Śląska; Bęczkowski - K. Rogalski; Przełęcki - J.  Chełmicki; Wilkosz - J. Łopuszniak; Ciekocki - T. Kuźmiński; Radostowiec - A. Skubisz; Małowieski - S. Koczanowicz; Kleniewicz - S. Zych; Bukański - S. Kosmalewski; Zabrzeziński - M. Adamczewski.

Prem. 30 XII 56, 58x (25 388).

 

7. Jerzy Zawieyski - ROZDROŻE MIŁOŚCI. Dramat w 3 aktach. Reż. Irma Czaykowska, scen. Ryszard Kuzyszyn.

Obsada: Ksiądz Jan - B. Nowak; Piotr  - S. Kosmalewski; Elżbieta - K. Moll; Marta - E. Lityńska; Wójt  - T. Kuźmiński; Pani Julia - J. Widuchowska; Michał - A. Skubisz.

Prem. 29 III 57, 61x (24 148).

 

8. Agatha Christie - PUŁAPKA NA MYSZY (The Mousetrap). Sztuka psychologiczno-kryminalna w 2 aktach. Przekł. i adapt. Tadeusz Jan Dehnel, Jan Zakrzewski.  Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Szymański.

Obsada: Pan Ralston - J. Korcz-Budzich; Pani Ralston - H. Dobrowolska; Christopher  - S. Koczanowicz; Pani Boyle - Z. Mirska; Major Metcalf  - J.  Chełmicki; Panna Casewell - H. Sienkiewicz; Pan Paravicini - J. Łopuszniak; Sierżant-detektyw Trotter -  J. Chrobak.

Prem. 30 III 57, 56x (20 635).

 

9. Jan Christian Andersen - KRÓLOWA ŚNIEGU (Sneedronningen). Baśń sceniczna w 6 obrazach. Oprac. Eugeniusz Szwarc. Reż. Andrzej Uramowicz, scen.  Jerzy Feldmann, muz. Anda Kitechmann.

Obsada: Bajkopisarz - K. Rogalski; Kaj - A. Koman; Gerda - W. Bajerówna, Z. Jarończyk; Babunia - W. Jerzmanowska; Radca  - M. Adamczewski; Królowa Śniegu - Z. Śląska; Kruk - Z. Kornecki; Wrona - Z. Mellechówna; Królewicz - Z. Mierzwiak; Królewna - xxx; Król - M. Popławski; Rozbójnica - J. Karczewska; Mała rozbójniczka - I.   Charkowska; Renifer - R. Luszczak; Zbójcy - L. Łabędzki, S. Zych, E. Gołębiowski, J. Urbański.

Prem.6 IV 57, 24x (9 587).

 

10. William Shakespeare - WIECZÓR TRZECH KRÓLI (Twelfth Night or What You Will). Komedia w 5 aktach. Przekł. Józef Paszkowski. Insc. i reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Feldmann, ilustr. muz. Antoni Poćwierz.

Obsada: Książę Orsino - J. Chrobak; Sebastian - Z. Mierzwiak; Antonio - J. Korcz-Budzich; Kapitan - S. Zych; Valentino - S. Kosmalewski; Curio - J. Urbański; Tobiasz Czkawka - J.  Chełmicki; Andrzej Chudogęba - B. Nowak; Malvolio - R. Luszczak; Fabian - L. Łabędzki; Błazen - A. Skubisz; Oliwia - Z. Mirska; Viola - H. Dobrowolska; Maria - I. Charkowska; Żandarm I - E. Gołębiowski; Żandarm II - Z. Kornecki.

Prem. 28 VI 57, 52x (22 293).

 

11. Hans Weigel - LEKARZ  Z UROJENIA (Der eingebildete Doktor). Komediofarsa w 3 aktach. Przekł. Janusz Korczak. Reż. Irma Czaykowska, scen. Ryszard Kuzyszyn, Jerzy Szymański.

Obsada: Harry - A. Koman; Peggy - E. Lityńska; Frank - S. Koczanowicz; Pat Vandermill - T. Kuźmiński; Nellie - W. Jerzmanowska; Mimi - Z. Melechówna; Dr Forst - M. Popławski.

Prem. 29 VI 57, 41x (17 651).

 

Państwowy Teatr Lalek „Banialuka”

 

 ul. Chopina 3

 

Teatr   Banialuka  powstał w 1947 roku przy Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, z inicjatywy dwóch plastyków - Jerzego Zitzmana i Zenobiusza Zwolskiego. Od 1948 roku używający nazwy Teatr Lalek „Banialuka”, upaństwowiony 1 stycznia 1950 roku. Pierwsza siedziba teatru to dawna sala porestauracyjna przy ul. 1 Maja 7, kolejne: od listopada 1948 sala NOT przy ul. 3 Maja 10, po pożarze sali 10 II 1948 dawne pomieszczenia loży masońskiej przy ul. Chopina 3. 

Scen: 1 (miejsc ok. 120-150).

Teatr prowadzi  objazd ( woj. katowickie i krakowskie).

 

KIEROWNICTWO

 

Jerzy Zitzman   dyr. i kier. art.,  Leopold Dutkiewicz  kier. lit. (do 30 IX 56),  Julian Lewiński kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  Jerzy Zitzman, Leopold Dutkiewicz, Irena Wojutycka.

Scenografowie: Aleksander Andrzej Łabiniec,  Jerzy Zitzman; w bież. sez. - Zygmunt Smandzik.

Aktorzy: Barbara Kania, Łucja Kostyra, Barbara  Leńska,  Jowita Lewińska, Teresa Lipińska,     Wiesława Suszanowicz, Wanda Wysocka (do 30 XI 56), Irena Zamian (Zitzman), Janina Zuber, Edward Hilarowicz, Tadeusz Kania, Marian Konieczny, Wiesław Lipiński, Franciszek Piper, Edwin Spólnik.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Zaborowski - LICZYRZEPA CZYLI BAŚŃ O DUCHU GÓR OLBRZYMICH. Insc., reż. i scen.  Jerzy Zitzman, muz. Antoni Paciorkiewicz.

Obsada: Zielarka - J. Lewińska; Jaga - W. Suszanowicz; Racibor - E. Hilarowicz; Myszka - J. Lewińska; Miła - I. Zamian; Ładna - W. Wysocka; Duch Gór - E. Spólnik; Karzeł - F. Piper.

Prem. 30 IX 56.

 

2. Maria Kann - BAŚŃ O ZAKLĘTYM KACZORZE. Reż. Irena Wojutycka,  scen. Jerzy Zitzman, muz.  Seweryn Berezowski.

Obsada:  Złotnik, Kaczor - T. Kania; Kasztelanka, Czarownica - B. Kania; Weronka - Ł. Kostyra; Jagna - T. Lipińska; Kasia - J. Zuber; Ojciec - M. Konieczny; Księżyc - M. Konieczny; Słonko - T. Kania; Wicher - B. Leńska (ruch), T. Kania (głos); Matka Księżyca - J. Zuber (ruch), B. Kania (głos); Matka Wichru - T. Lipińska; Kula Zaczarowana - Ł. Kostyra; Gąska - J. Zuber.

Prem. 4 XII 56.

 

3. J. Czerniak, J. Giłodi - ANAIT. Reż.  Jerzy Zitzman, scen. Andrzej Łabiniec, muz.  Julian Lewiński.

Obsada: Anait - J. Lewińska, I. Zamian; Sułtanka Azis - W. Suszanowicz; Manuk Myśliwy - E. Spólnik; Matka Manuka - W. Wysocka; Orzeł Jednooki - E. Hilarowicz; Olbrzym -  F. Piper; Herold Sułtanki - E. Hilarowicz; Strażnik - F. Piper.

Praprem. 10 III 57.

 

4. Jerzy Cis - BŁYSZCZĄCY KLUCZ. Reż. Irena Wojutycka, scen.  Zygmunt Smandzik, muz.  Julian Lewiński.

Prem. 24 III 57.

 

5. Kazimiera Jeżewska - DZIKIE ŁABĘDZIE. Reż. Irena Wojutycka, scen. Andrzej Łabiniec, muz. Julian Łuciuk.

Obsada: Elza, królewna - Ł. Kostyra; Peter, brat Elzy - B. Leńska; Niania - T. Lipińska; Regent - M. Konieczny; Karen - J. Zuber; Olaf, król sąsiedniego państwa - W. Lipiński; Królowa, Matka Olafa - B. Kania; Dworzanin Niels - T. Kania; Hjalmar, astrolog - W. Lipiński; Hans, Karl - M. Konieczny, T. Kania; Błędny Ognik -  J. Zuber; Bracia Elzy - xxx.

Prem. 26 V 57.

 

Bydgoszcz

 

Towarzystwo Muzyczne. Studio Operowe 

 

al. 1 Maja 20

 

Studio Operowe w Bydgoszczy zostało powołane 30 XII 1955 przy Towarzystwie Muzycznym w Bydgoszczy. 21 IX 1956 odbyła się inauguracja jego działalności na scenie Teatru Ziemi Pomorskiej. Teatr początkowo używał też nazw: Zespół Opery i Operetki, Studio Opery i Operetki.

Teatr nie ma własnej sceny, występuje na scenie Teatru Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy, w pierwszym sezonie także w Sali Teatralnej Domu Oficera przy ul. Dwernickiego oraz w sali Domu Kultury przy ul. Toruńskiej.

 

KIEROWNICTWO

 

Robert Sauk kier.art. (od 1 VII 57), Felicja Krysiewiczowa kier. ogólny, art. i  wok. (od 1 VII 56 do 1 VII 57), Zdzisław Wendyński kier. muz., Antoni Rybka kier. chóru, Rajmund Sobiesiak kier. baletu.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Antoni Rybka, Zdzisław Wendyński.

Reżyserzy: w bież. sez. -  Maria Janowska-Kopczyńska, Jerzy Adamczewski, Stefan Czerwiński, Robert Sauk.

Scenografowie: w bież. sez. -  Karol Gajewski, Stanisław Jarocki.

Choreografowie: w bież. sez. - Rajmund Sobiesiak.

Soliści śpiewacy: Eleonora Brusko-Turkowska, Lidia Brzezińska-Zielińska, Eugenia Gwieździńska, Halina Jaśkowiak (od 15 XII 56), Gertruda Leciejewska-Kossińska, Irena Lewińska, Gizela Mączkowska Barbara Paprocka(od 15 XII 56), Maria Popławska, Krystyna Przybylska, Helena Rusiecka, Lidia Skowron, Halina Walińska, Adam Andrzejewski, Anastazy Bielecki, Edmund Buholc(z), Emil Cukrowski, Bogdan Dymarkowski, Aleksander Giemski, Henryk Gniewkowski, Aleksader Gramziński, Stanisław Iżela, Zdzisław Jeżak, Henryk Kiełpiński, Stanisław Kliczkowski, Stefan Kosiński, Leonard Korsak, Jerzy Kuczma, Alojzy Kurek, Leszek Majewski, Zdzisław Maryks, Jerzy Nadolski, Ryszard Piekarski, Jerzy Pogoń, Ryszard Rutecki, Robert Sauk, Leon Skupniewicz, Janusz Szuder, Benedykt Szwargot, Eugeniusz Szydłowski,  Jerzy Tuptanowski, Włodzimierz Wasylowski, Bolesław Wawrzyniak, Eugeniusz Wodzyński, Zygmunt Wąsicki, Kazimierz Wieczorek.

Soliści baletu: Zuzanna Kalczyńska, Krystyna Radajewska, Kazmierz Przybylski, Henryk Gucz.

Zespół baletowy: Gabriela Baumgart, Danuta Czepiel, Zofia Domrzalska, Maria Henke, Zofia Kamińska, Maria Kolanowska, Krystyna Lewandowska, Ludmiła Rackiewicz, Teresa Thomówna, Alicja Turska, Urszula Włoch,  Henryk Adamski, Bogdan Ceremus,  Stefan Grygorewicz, Jan Kalczyński, Henryk Kańcza, Tadeusz Kolanowski, Rajmund Sobiesiak, Zbigniew Sochacz, Zdzisław Sołtysiński, Bogdan Szczechura.

 

REPERTUAR

 

PEMIERY

 

1. a) Stanisław Moniuszko – VERBUM NOBILE. Libr. Jan Chęciński. FLIS. Libr. Stanisław Bogusławski. Reż. Maria Jankowska-Kopczyńska, Stefan Czerwiński, scen. Stanisław Jarocki Kier. muz. Zdzisław Wendyński, kier. wok.  Felicja Krysiewiczowa, kier. chóru Antoni Rybka.

Obsada: VERBUM NOBILE: Serwacy – B. Wawrzyniak, E. Wodzyński; Zuzia – L. Skowron, E. Busko-Turkowska; Stanisław – S. Kosiński, S. Kliczkowski; Marcin – Z. Wąsicki, L. Korsak; Bartłomiej – E. Widzyński, A. Giemski; FLIS : Franek – S. Iżela, W. Wasylowski, A. Andrzejewski; Zosia – L. Brzezińska, G. Mączkowska; Antoni – B. Wawrzyniak, E. Wodzyński; Szostak – L. Korsak, Z. Wąsicki; Jakub – J. Tuptanowski, S. Kosiński; Feliks – S. Iżela, J. Kuczma, E. Bucholc(z).

b) Karol Kurpiński – WESELE W OJCOWIE. Choreogr. Rajmund Sobiesiak, dek. i kost. Karol Gajewski, oprac. Tadeusz Kiesewetter, asyst. choreogr. H. Gucz.

Obsada: (z afisza zbiorczego razem z Flisem i Verbum Nobile): E. Busko-Turkowska, L. Brzezińska, G. Mączkowska, L. Skowron, A. Andrzejewski, E. Bucholc, A. Giemski, S. Iżela, S. Kliczkowski, S. Kosiński, L. Korsak, J. Kuczma, J. Tuptanowski, W. Wasylowski, B. Wawrzyniak, Z. Wąsicki, E. Wodzyński.

Prem. 21 IX 56.

 

2. Johann Strauss – BARON CYGAŃSKI (Der Zigeunenbaron) Libr. Ignaz Schnitzer. Oprac. tekstu mówionego Sławomir Misiurewicz.  Reż. Robert Sauk, scen. Karol Gajewski, choreogr. Rajmund Sobiesiak, kier. muz. Zdzisław Wendyński, kier. wok. Felicja Krysiewiczowa, dyryg. Zdzisław Wendyński, Antoni Rybka, kier. chóru Antoni Rybka.

Obsada: Hrabia Homonay – A. Giemski, S. Kosiński, L. Korsak; Hrabia Ludwik Carnero – J. Tuptanowski, B. Wawrzyniak; Sandor Barinkay – S. Iżela, W. Wasylowski; Kalman Żupan – Z. Wąsicki, E. Wodzyński, Arsena – L. Brzezińska, M. Popławska, Mirabella – K. Przybylska,  G. Leciejewska-Kossińska; G. Mączkowska; Ottokar – A. Andrzejewski, J. Kuczma; Saffi – E. Busko-Turkowska, H. Walińska; Czipra – G. Leciejewska-Kossińska, H. Rusiecka; Pali – A. Gramziński, L. Skupniewicz; Michaly – Z. Maryks, K. Wieczorek; Terko – A. Kurek, E. Skrzydłowski; Istvan – A. Bielecki, E. Buholc(z).

Balet w akcie II Czardasz a akcie III Walce wiedeńskie wykonują: Z. Kalczyńska, K. Radajewska, A. Turska, R. Sobiesiak, H. Gucz, K. Przybylski.

Prem. 7 III 57.

 

3. Gioachino Rossini – CYRULIK SEWILSKI (Le barbiere di Seviglia). Libr. Cesare Sterbini. Reż. Robert Sauk, scen. Karol Gajewski, kier. muz. Zdzisław Wendyński, kier. chóru Antoni Rybka.

Obsada: Hrabia Almaviva – A. Andrzejewski, W. Wasylowski; Bartolo – S. Kosiński, E. Wodzyński; Rozyna – E. Gwieździńska, M. Popławska, K. Przybylska; Figaro – L. Korsak, Z. Wąsicki; Bazylio – R. Sauk, B. Wawrzyniak; Berta – G. Leciejewska-Kossińska, H. Rusiecka; Fiorello – A. Gramziński, J. Tuptanowski; Oficer – A. Gramziński, J. Tuptanowski; Notariusz – H. Gniewkowski, J. Szuder.

Chór grajków: E. Bucholc, E. Cukrowski, B. Dymarkowski, Z. Jeżak, Z. Maryks, R. Piekarski, J. Pogoń, B. Szwargot, K. Wieczorek, A. Kurek, H. Kiełpiński, J. Nadolski, L. Majewski, E. Szydłowski, R. Rutecki.

Prem. 24 VII 57.

 

Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej

Scena w Bydgoszczy

 

al. Mickiewicza 2

 

Teatr mieści się w gmachu powstałym w 1949 roku według projektu Alfonsa Licznerskiego. W bieżącym sezonie teatr korzysta, prócz własnej sceny, z sali przy ul. Grodzkiej 14.

Od 24 III 1945 teatr działał w ramach Konwencji ZASP pod nazwą Teatr Państwowy w Bydgoszczy. Od 5 VI 1945 nosił nazwę Teatr Polski. Od 12 X do 1 XII 1945 był połączony wspólną dyrekcją z teatrem toruńskim. 1 VIII 1949 został upaństwowiony, a 1 IX połączony z teatrem w Toruniu pod nazwą Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz Toruń. Od połączenia do początku sezonu 1951/52 teatry miały wspólny zespół. 1 X 1950 w ramach decentralizacji teatry zostały podporządkowane w WRN w Bydgoszczy.

Scen: 2 (al. Mickiewicza 2, miejsc 729, otw. 6 X 1949; ul. Grodzka 14).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Gajewski dyr. dla połączonych scen Bydgoszczy i Torunia, Stefan Winter kier. art. dla Bydgoszczy, Alfred Kowalkowski kier. lit. Grzegorz Kardaś kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. -  Elwira Turska, Sławomir Misiurewicz, Stefan Winter, Mieczysław Wielicz, Andrzej Witkowski.

Scenografowie: w bież. sez. - Karol Gajewski, Antoni Muszyński.

Aktorzy: Helena Alszyńska, Danuta Balicka, Stefania Cichoracka, Lucyna Ćwiklikówna,  Halina Dobrucka, Krystyna Froelich, Klara Korowicz-Kałczanka, Helena Krzywicka, Stanisława Masłowska,  Krystyna Miller, Natalia Morozowiczowa, Wanda Rucińska, Czesława Siekierzyńska, Irena Smurawska, Ewa Studencka, Elwira Turska, Danuta Wiłowicz-Zachariusz, Paweł Baldy, Bolesław Bombor, Władysław Cichoracki, Leon Jaroszyński, Zdzisław Jóźwiak, Hieronim Konieczka, Józef Konieczny, Zbigniew Kłosowicz, Jan Kwiatkowski, Alojzy Makowiecki, Janusz Marzec, Roman Metzler, Sławomir Misiurewicz, Edward Rominkiewicz, Jerzy Siekierzyński,  Mieczysław Wielicz, Andrzej Wierusz-Łubieniewski, Stefan Winter, Andrzej Witkowski, Tomasz Witt, Jerzy Złotnicki, Hieronim Żuczkowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Fredro – ZEMSTA. Reż. Stefan Winter, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Cześnik – S. Winter; Klara – L. Ćwiklikówna; Rejent – S. Misiurewicz; Wacław – R. Metzler; Podstolina – K. Korowicz-Kałczanka; Papkin – E. Rominkiewicz, J. Konieczny; Dyndalski – W. Cichoracki; Śmigalski – H. Żuczkowski; Perełka – J. Konieczny, E. Rominkiewicz; Mularz – A. Makowiecki.

Prem. 18 X 56.

 

2. Antoni Czechow – WUJASZEK WANIA (Diadia Wania). Przekł. Artur Sandauer. Reż. Mieczysław Wielicz, scen. Karol Gajewski.

Obsada:  Maryna – N. Morozowiczowa; Aleksander Władimirowicz Sieriebriakow – J. Siekierzyński; Helena Andriejewna – K. Miller; Zofia Aleksandrowna (Sonia) – W. Rucińska; Maria Wasiliewna Wojnicka – H. Krzywicka; Iwan Pietrowicz Wojnicki – H. Konieczka; Michał Lwowicz Aleksandrow – M. Wielicz; Ilia Ilicz Telegin – P. Baldy; Służący – J. Kwiatkowski.

Prem. 25 X 56.

 

3. Wacław Klemens Klicpera – HADRIAN Z GZYMSÓW (Hadrian z Řimsů). Przekł. Zdzisław Hierowski, oprac. czeskiego tekstu Jindrzych Honzl, prolog i epilog Andrzej Witkowski. Reż. Andrzej Witkowski, scen. Antoni Muszyński, muz. Henryk Czyż, kier. muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Świętosław Pan na Czelkawie – B. Bombor; Genowefa – D. Wiłowicz; Rumiena – D. Balicka; Żelimir – Z. Jóźwiak; Sobiebór – J. Marzec; Hadrian z Gzymsów – J. Złotnicki; Lepogłów – L. Jaroszyński, Kłosowicz; Jehoń – A. Wierusz Kowalski; Sierposz  - E. Rominkiewicz.

Prem. 8 XII 56.

 

4. Roman Niewiarowicz – ZNAJDA (ICH DWÓCH). Reż. Mieczysław Wielicz, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Prezes Kolityński – M. Wielicz; Staśka - W. Rucińska; Florek Pakułka – S. Misiurewicz; Bogdan Tarnicki – H. Konieczka; Krystyna Kowalska – L. Ćwiklikówna; Stefan Klonowski – R. Metzler.

Prem. 23 XII 56.

 

5. Roman Brandstaetter – LUDZIE Z MARTWEJ WINNICY. Reż. Stefan Winter, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Verdier – A. Makowiecki; Sans-Genis – P. Baldy; Borowski – R. Metzler; Pedro Manarez – M. Wielicz; Inez – I. Smurawska; Fernando Oviedo – H. Konieczka; Magdalena – S. Masłowska; Stary Gerylas - ***; Wachmistrz – H. Żuczkowski.

Prem. 16 I 57.

 

6. Eugene Scribe, Ernest Legouve – WALKA KOBIET(La lutte des Femes). Przekł. Adam Grzymała-Siedlecki. Reż. Elwira Turska, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Baron Montrichard – B. Bombor; Hrabina d’Autreval – D. Wiłowicz-Zachariusz; Leonia de la Villegontier – L. Ćwiklikówna; Henryk de Flavigneul – Z. Jóźwiak; Gustaw de Grignon – J. Konieczny; Podoficer Żandarmerii – J. Złotnicki.

Prem. 16 II 57.

 

7. Jean Anouilh – SCHADZKA (Le rendez-vous de Sensils). Przekł. Tadeusz Żeromski. Reż. Sławomir Misiurewicz, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Jerzy – J. Marzec; Izabella – D. Balicka; Robert – E. Rominkiewicz; Barbara – K. Miller; Filemon – W. Cichoracki; Pani de Montalembreuse – H. Krzywicka; Pan Delachaume – A. Wierusz-Łubieniewski; Pani Delachaume – W. Rucińska; Emil – Z. Kłosowicz; Właścicielka willi – K. Korowicz-Kałczanka; Doktor – S. Misiurewicz; Edmea – H. Dobrucka.

Prem. 28 II 57.

 

8. Adam Grzymała Siedlecki – SPADKOBIERCA. Reż. Stefan Winter, scen. Antoni Muszyński, kier. muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Obierzyński – M. Wielicz; Babcia – S. Cichoracka; Pani Katarzyna – E. Turska; Panna Wikta – L. Ćwiklikówna; Józef Siekierka-junior – J. Konieczny;  Józef Siekierka-senior – S. Winter; Bitkowska – H. Krzywicka; Antoni – A. Wierusz Łubieniewski; Ćwierciak – P. Baldy; Szymek Wąż - ***; Jaga – H. Alszyńska; Michalina - ***; Rządca - ***.

Prem. 4 V 57.

 

9. William Shakespeare – WIELE HAŁASU O NIC (Much Ado about Nothing). Przekł. Leon Ulrych, oprac. tekstu Alfred Kowalkowski. Insc., reż. i choreogr.  Andrzej Witkowski, scen. Karol Gajewski, asyst. reż. Jerzy Złotnicki.

Obsada: Don Pedro – B. Bombor; Don Juan – Z. Kłosowicz; Klaudio – H. Konieczka; Benedykt – A. Witkowski, J. Złotnicki; Leonato – A. Makowiecki; Boracchio – J. Marzec; Konrad – T. Witt; Ciarka – E. Rominkiewicz; Kwasek – W. Cichoracki; Mnich – J. Siekierzyński, Z. Jóźwiak; Hero – K. Miller; Beatrycze – H. Dobrucka; Małgorzata – D. Balicka; Urszula – I. Smurawska; Owsik – A. Witkowski, J. Złotnicki; Węgielek – H. Żuczkowski.

Prem. 6 VI 57.

 

Bytom

 

Opera Śląska

 

ul. Moniuszki 21/23

 

W połowie IV 1945 przybył do Katowic Adam Didur – organizator Opery Śląskiej. Od 14 VI  1945 Opera występowała na scenie Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach. 29 XI 1945 otrzymuje siedzibę w Bytomiu, budynek niemieckiego Teatru Miejskiego wybudowany w latach 1898-1901 wg projektu A. Boehma. 4 I 1946 powołano Stowarzyszenie „Opera Śląska” organizujące społeczne poparcia dla działalności Opery do czasu jej upaństwowienia, tj. do 1 IX 1949. Wraz z upaństwowieniem wprowadzona zostaje – jako oficjalna – nazwa Opera Śląska, w miejsce dotychczasowej Opery Katowickiej.

Od X 1952 do IX 1955 roku działa druga scena – Operetka Śląska w Gliwicach, która posiadała jednak odrębny zespół artystyczny. Od X 1955 Operetka Śląska usamodzielniła się i całkowicie oddzieliła od Opery Śląskiej.

Scen: 1 (ul. Moniuszki 21/23, miejsc 597).

 

KIEROWNICTWO

 

Włodzimierz Stahl dyr., Włodzimierz Ormicki kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Rezyserzy: Irena Kuczyńska (asyst.), Jan Popiel (od 1 XII 56), Jan Stranc (asyst.); w bież. sez. – Jerzy Zegalski, Piotr Neitsch (Opera Berlin), Olga Didur (asyst.).

Scenografowie: Tadeusz Gryglewski; w bież. sez. -  Stanisław Jarocki, Józef Szajna.

Baletmistrz-choreograf: Mikołaj Kopiński.

Dyrygenci: Józef Klimanek (od 1 II 57), Włodzimierz Ormicki, Jerzy Procner (do 31 I 57), Edmund Springer, Izydor Szabsaj (do 18 II 57), Zygmunt Szczepański; w bież. sez. – Peter Mura (Węgry).

Korepetytorzy wokalistów: Jadwiga Fontanówna, Maria Szłapakówna, Roman Szymała, Helena Zalewska.

Korepetytorzy baletu: Stanisław Linde, Maria Lucas-Odorowska.

Kierownik chóru: Edmund Springer.

Korepetytorzy chóru: Stefan Hachuła, Erwin Wolnikowski.

Soliści śpiewacy: Pola Bukietyńska, Olga Didur, Adelina (Ada) Gallertówna, Wiera Grabowska-Klawender, Eugenia Gwieździńska, Irena Jachówna (do 15 V 57), Jadwiga Jarosz, Maria Kunińska, Wanda Kwiatkowska, Jadwiga Lachetówna, Irena Ligocka, Tatiana Mazurkiewicz, Jadwiga Omiljanowska, Anna Poraj, Maria Popowicz, Krystyna Szostek-Radkowa (od 1 IV 57), Janina Rozelówna, Natalia Stokowacka, Olga Szamborowska, Krystyna Szczepańska, Maria Vardi-Morbitzer, Zofia Wojciechowska, Roma Wolińska, Stanisław Babis, Piotr Bander-Barski, Stanisław Bursztyński, Mieczysław Czepulonis, Włodzimierz Denysenko, Stefan Dobiasz, Tadeusz Ekstein (od 1 XI 56 do 30 VI 57), Henryk Grychnik (od 1 XII 56), Andrzej Hiolski, Włodzimierz Hiolski-Lwowicz, Adam Kaznowski, Zenon Keller, Czesław Kozak, Sławomir Książek (od 15 II 57), Jan Łukowski, Bogdan Paprocki, Zbigniew Platt, Mieczysław Posłuszny, Zdzisław Przybysz, Jerzy Sankiewicz (od 1 XI 56), Jan Seiden (od 1 XI 56) , Tadeusz  Świechowicz, Włodzimierz Wałcerz, Franciszek Warecki, Stanisław Wesecki, Piotr Wołoszyn, Ryszard Żaba, Sławomir Żerdzicki.

Soliści-tancerze i tancerze-koryfeje: Lidia Czompiel, Czesława Dolińska, Adela Fillówna, Janina Gajdzianka, Halina Kowcewicz, Maria Lucas, Adria Mięsok-Teliszewska, Maria Mikuszewska, Krystyna Paltówna, Danuta Piątek, Eugenia Skotarczak-Ciosańska, Lucyna Sotomska, Janina Lechówna-Stankiewicz, Urszula Tkoczówna, Alina Tomanek, Danuta Wąsowicz, Leokadia Zienko, Bolesław Bolewicz [Klapiński], Stefan Boroń, Edward Bombelka-Bosar, Tadeusz Burke, Jerzy Domagała, Henryk Harmak, Eugeniusz Koziarski, Jerzy Łukasik, Witold Maksymczuk, Eugeniusz Nysar, Andrzej Śnieżyński, Marian Żmuda.

Tancerze zespołowi występujący w partiach solowych: Alicja Basiukówna, Adela Bortel, Irena Bulanka, Zenobia Dudzicz, Maria Kasprzycka, Anna Kiwiorska, Magdalena Kwiatek, Izabela Owoc, Joanna Puter, Danuta Stokowy, Krystyna Wątor, Tamara Zinkowska, Franciszek Bajer, Mieczysław Banaszyński, Roman Flak, Janusz Grygorcewicz, Janusz Kawka, Piotr Kloska, Jerzy Kozak, Łucjan Lipartowski, Jan Lisowski, Kazimierz Milczyński, Stanisław Sitkomirski, Henryk Urbańczyk.

 

REPERTUAR

PREMIERY

 

1. Giacomo Puccini – TOSCA (Tosca). Kier. muz. Jerzy Procner, reż. Jan Popiel, scen. Józef Szajna, chórmistrz Edmund Springer, asyst. reż. Olga Didur.

Obsada: Floria Tosca – J. Lachetówna, J. Rozelówna, M. Vardi; Mario Cavaradosi – B. Paprocki, S. Żerdzicki; Baron Scarpia – A. Hiolski, Cz. Kozak; Cesare Angelotti – W. Denysenko, S. Dobiasz, A. Kaznowski; Spoletta – W. Wałcerz, R. Żaba; Kościelny – T. Świechowicz, P. Wołoszyn; Sciarrone – S. Bursztyński, M. Czepulonis; Dozorca – P. Barski, S. Bursztyński, M. Czepulonis; Głos Pastuszka – J. Omiljanowska, R. Wolińska.

Prem. 28 X 56, 151x (88 197).

 

2. Wolfgang Amadeusz Mozart – COSI FAN TUTTE. Przekł. Włodzimierz Ormicki. Kier. muz. Włodzimierz Ormicki, reż. i insc. Piotr Neitsch, scenogr. Tadeusz Gryglewski, kier. chóru Edmund Springer.

Obsada: Fiordiligi – P. Bukietyńska, N. Stokowacka; Dorabella – Z. Wojciechowska, R. Wolińska; Despina – W. Grabowska, I. Ligocka; Gugielmo – Z. Przybysz, T. Świechowicz; Ferrando – M. Posłuszny, F. Warecki; Don Alfonso – W. Denysenko, J. Łukowski.

Prem. 19 I 57, 37x (22 045).

 

3. Jules Massenet – MANON (Manon). Oprac. libr. Henri Meilhac i Philippe Gille wg Prevosta. Przekł. Maria Serga. Kier. muz. Peter Mura, reż. i insc. Jan Popiel, scen. Stanisław Jarocki, choreogr. Mikołaj Kopiński, kier. chóru Józef Szulc.

Obsada: Manon – P. Bukietyńska, W. Kwiatkowska, N. Stokowacka; Lescout – Cz. Kozak, W. Hiolski-Lwowicz, T. Świechowicz; Guillot de Morfontaine – W. Wałcerz, F. Warecki, R. Żaba; Gwardzista I – M. Czepulonis, H. Grychnik, M. Posłuszny; Gwardzista II – S. Książek, J. Sankiewicz; Podróżna I – T. Mazurkiewicz, Łucja Pasławska (artystka chóru); Podróżna II – J. Omiljanowska, K. Szostek-Radkowa; Podróżny – W. Wałcerz, H. Grychnik; Pokojowa – J. Omiljanowska, K. Szostek-Radkowa; Kawaler des Grieux – B. Paprocki, Z. Platt, S. Żerdzicki; Hrabia des Grieux – W. Denysenko, A. Kaznowski; De Bretigny – W. Hiolski-Lwowicz, Z. Przybysz, P. Wołoszyn; Gracze – S. Babis, M. Czepulonis, H. Grychnik, S. Książek, W. Wałcerz; Oficer Policji – S. Bursztyński, S. Książek; Sierżant – P. Barski, M. Czepulonis; Sprzedawca tabaki – H. Grychnik, W. Wałcerz; Baletmistrz – M. Banaszyński; Balerina – A. Fillówna; Solistki – M. Kasprzycka, I. Owocówna; Soliści – S. Boroń, J. Lisowski; Garderobiana – T. Zinkowska.

Prem. 1 VI 57, 58x (33 627).

 

4. Ludomir Różycki – PAN TWARDOWSKI. Libr. Stefania Różycka wg Ignacego Józefa Kraszewskiego. Kier. muz. Edmund Springer. Reż., choreogr. i insc. Mikołaj Kopiński, scen. Tadeusz Gryglewski.

Obsada: Pan Twardowski (stary) – T. Burke, E. Koziarski; Pan Twardowski (młody) – J. Łukasik; Pani Twardowska – M. Mikuszewska; Diabeł – Lucyper – B. Bolewicz; Maciek – M. Żmuda, S. Boroń; Wierzyciele – M. Banaszyński, W. Maksymczuk, E. Bosar; Kotka biała – D. Piątkówna; Kotka czarna – L. Czompiel; Kotka bura – J. Gajdzianka; Kotki – I. Bulanka, Z. Dudzicz, M. Kwiatek, J. Puter, T. Zinkowska; Nietoperze – A. Bortel, H. Kowcewicz, A. Tomankówna; Kruki – S. Sitkomirski, H. Urbańczyk; Szatany – H. Harmak, J. Kozak; Kominiarz – E. Bosar; Królowa podziemi – A. Fillówna; Nimfy wiślanki – L. Czompiel, I. Bulanka, Z. Dudzicz, A. Kiwiorska, M. Kwiatek, D. Piątkówna, J. Puter, D. Stokowy, T. Zinkowska; Uwodzicielki – C. Dolińska, M. Kasprzycka, I. Owocówna, K. Paltówna, A. Teliszewska; Wodnice – J. Domagała, R. Flak, J. Lisowski, Ł. Lipartowski; Szatany – F. Bajer, J. Grygorcewicz; Góralka – D. Wąsowicz, A. Tomankówna; Janosik – K. Milczyński; Kompan zbójnika – H. Urbańczyk; Zbójnicy – J. Grygorcewicz, S. Sitkomirski; Boruta – A. Śnieżyński; Szatani – Ł. Lipartowski, J. Domagała, R. Flak, J. Lisowski; Czarownice – A. Bortel, J. Gajdzianka, H. Kowcewicz; Grzechy główne – A Tomankówna, F. Bajer, M. Banaszyński, E. Bosar, J. Kawka, P. Kloska, J. Kozak, E. Nysar; Kaleka – M. Banaszyński; Niewiasta z bolącym zębem – A. Tomankówna; Przekupki – A. Bortel, I. Bulanka, A. Kiwiorska, M. Kwiatek, D. Stokowy, T. Zinkowska; Latarnik – H. Harmak; Lajkonik – P. Kloska; Halabardnicy – E. Bosar, J. Grygorcewicz; Giermek królewski – J. Kozak; Cyganka – L. Czompiel; Cyganie – J. Domagała, K. Milczyński, R. Flak, Ł. Lipartowski; Żaki – uczniowie Państwowej Średniej Szkoły Baletowej w Bytomiu; Król Zygmunt August – E. Koziarski; Marszałek Dworu – H. Urbańczyk; Duch Barbary – J. Puter; Królowa Wschodu – L. Sotomska; Złoty Posąg – U. Tkoczówna; Piękności Haremowe – A. Bortel, J. Gajdzianka, C. Dolińska, Z. Dudzicz, M. Kasprzycka, H. Kowcewicz, A. Kiwiorska, I. Owocówna, D. Piątkówna, J. Puter, D. Stokowy, K. Wątor, A. Tomankówna, T. Zinkowska, K. Paltówna; Taniec wśród mieczów – U. Tkoczówna, F. Bajer, J. Grygorcewicz, J. Kawka, J. Kozak, Ł. Lipartowski, S. Sitkomirski; Krakowianka – D. Piątkówna, I. Bulanka, Z. Dudzicz, A. Kiwiorska, J. Puter, M. Banaszyński, J. Grygorcewicz, Ł. Lipartowski, S. Sitkomirski; Oberek – U. Tkoczówna, D. Wąsowicz, K. Milczyński, W. Maksymczuk, J. Lisowski, J. Gajdzianka, J. Stankiewicz, A. Tomankówna, E. Bosar, H. Harmak, E. Nysar; Krasawica – L. Czompiel, F. Bajer, J. Kawka, J. Kozak, Ł. Lipartowski; Karczmarz – A. Śnieżyński, D. Stokowy; Obraz IX – J. Łukasik, B. Bolewicz, A. Fillówna, R. Flak, C. Dolińska, M. Kasprzycka, J. Puter, I. Owocówna, K. Wątor, I. Bulanka, Z. Dudzicz, E. Bosar, H. Urbańczyk, J. Lisowski, A. Basiukówna, Ł. Lipartowski; partie wokalne – W. Kwiatkowska, H. Grychnik.

Prem. 6 VII 57, 64x (44 896).

 

W REPERTUARZE

 

5. Moniuszko – STRASZNY DWÓR. Zmiany w obsadzie: Jadwiga – K. Szostek-Radkowa; Zbigniew – S. Książek; Stefan – H. Grychnik; Marta  - K. Szostek-Radkowa; Stara niewiasta – K. Szostek-Radkowa. Wznow. 18 I 52, prem. 15 VI 46; 6. Verdi – TRUBADUR. Zmiany w obsadzie: Ruiz – H. Grychnik; Posłaniec – W. Wałcerz. Prem.  18 XII 54.

 

CZĘSTOCHOWA

 

Państwowe Teatry Dramatyczne - Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza

 

ul. Kilińskiego 15

 

Gmach wybudowany w latach 1927 - 1938 wg proj. Józefa Krupy, Tadeusza Łapińskiego i K. Sobieraja, przekazany do użytku w dwóch etapach: Scena Kameralna  - 22 II 1931 i Scena Duża - 16 IX 1938. Po II wojnie światowej inauguracja działalności na Dużej Scenie 3 II 1945. Do 1 XII 1949 pn. Teatry Miejskie. 1 XII 1949 Teatr upaństwowiono i nastąpila zmiana nazwy na Państwowe Teatry Dramatyczne. Od 3 III 1957 pn. Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza.

Scen: 2 (Scena Wielka d. Teatr Wielki, ul. Kilińskiego 15; Scena Kameralna d. Teatr Kameralny, ul. Kilińskiego 15).

Teatr prowadzi objazd pn. Teatr Powszechny.

 

KIEROWNICTWO

 

Edmund Kron dyr. i kier. art., Eugeniusz Aniszczenko kier. lit., Zygfryd Jałowiecki kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Zbigniew Stok; w bież. sez. - Elwira Brodowicz-Turska, Eugeniusz Aniszczenko, Edmund Kron, Henryk Lotar [Luft], Mieczysław Mieczyński.

Scenografowie: Anna Lecewicz, Jadwiga Pożakowska, Władysław Wagner.

Choreografowie: w bież. sez. – Barbara Fijewska.

Aktorzy: Krystyna Biel-Wagnerowa, Krystyna Bijałd, Adela Czaplanka, Leokadia Dobrowolska, Maria Dylewska-Fidzińska, Stanisława Gall, Mirosława Gołaszewska, Maria Jabłońska-Kochańska, Alicja Knast, Danuta Kłopocka, Lidia Korwin, Stanisława Kwaśniewska, Lidia Molwicz, Irena Nowicka, Tamara Ojdanowska, Halina Pruszyńska, Hanna Rajkowska, Danuta Słomczyńska-Jodłowska, Elżbieta Skorynianka, Ludmiła Szretter, Helena Tańska, Jan Bajer, Jan Barski, Lech Bijałd, Eugeniusz Dobrowolski, Edward Drynda, Antoni Fuzakowski, Lubomir Jabłoński, Henryk Lotar, Gustaw Kron, Czesław Łodyński, Zbigniew Michałowski, Mieczysław Mieczyński, Stefan Miedziński, Stanisław Moskalewicz, Adam Nowakiewicz, Karol Obidniak, Teofil Ordoński, Jan Otrembski, Stanisław Owoc, Władysław Pabiasz, Jan Piątkowski, Edmund Płoński, Bolesław Przeniosło-Werowski, Tadeusz Sabara, Zdzisław Suknarowski, Kazimierz Sus, Tadeusz Teodorczyk, Ferdynand Wójcik, Włodzimierz Wyganowski, Józef Wyszyński, Kazimierz Zieliński; w bież. sez.- Edmund Kron. 

 

REPERTUAR

 

Scena Wielka

 

PREMIERY

 

1. Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień – SPRAWA KOWALSKIEGO. Insc. i reż. Elwira Turska, scen. Władysław Wagner, muz. Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień, instrumantacja Zygfryd Jałowiecki, choreogr. Barbara Fijewska.

Obsada: Kowalski – K. Obidniak; Słowik – S. Moskalewicz; Lucyna – S. Gall; Krysia – K. Biel-Wagnerowa; Sporysz – A. Fuzakowski; Minister – M. Mieczyński; Irena – A. Knast; Pietrzak – Z. Michałowski; Surówka – J. Otrembski; Malinowska – T. Ojdanowska; Romaszko – S. Miedziński; Nowicka – M. Kochańska; Kurek – T. Teodorczyk; Sekretarka – I. Nowicka; Karpińska – L. Molwicz; Urzędnik – F. Wójcik; Monter – K. Sus; Telefonistka – K. Bijałd; Apolonia Znienacka – H. Tańska; Speaker – T. Ordoński; Paweł Brzękło – W. Wyganowski; Speaker II – L. Bijałd; Stanislawa Tobiasz – K. Bijałd; Lewandowski – S. Miedziński; Krewna – H. Rajkowska; Kolejarz – W. Pabiasz.

Prem. 14 [15] XI 56.

 

2. Eduardo de Filippo – FOLOMENA MARTURANO. Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Henryk Lotar, scen. Władysław Wagner, astst. Reż. Bolesław Werowski.

Obsada: Filomena Marturano – L. Korwin; Domenico Moriano – J. Piątkowski; Alfredo Amoroso – J. Otrembski; Rosalia Solimene – L. Molwicz; Diana – K. Biel-Wagnerowa; Lucia – K. Bijałd; Umberto – B. Werowski; Riccardo – K. Obidniak; Michele – E. Drynda; Nocella – S. Miedziński; Teresina – I. Nowicka; Kelner – J. Wyszyński.

Prem. 9 II 57.

 

3. Adam Mickiewicz – KONFEDERACI BARSCY. Stanisław Wyspiański – WARSZAWIANKA. Insc. i reż. Edmund Kron, scen. Jadwiga Pożakowska, asyst. reż. Tadeusz Teodorczyk, muz. Jerzy Młodziejowski, E. Mąkosza.

Obsada: KONFEDERACI BARSCY: Wojewoda – L. Jabłoński; Hrabina – E. Skorynianka; Hrabina Adolf – D. Kłopocka; Jenerał-gubernator – E. Płoński; Kazimierz Pułaski – G. Kron; De Choisy – Z. Suknarowski; Ksiądz Marek – T. Teodorczyk; Doktor – A. Nowakiewicz; Zbroja – W. Pabiasz; Starosta – T. Ordoński; Starościna – M. Gołaszewska; Miecznik litewski – K. Zieliński; Stary szlachcic – S. Moskalewicz; Lokaj I – F. Wójcik; Lokaj II - ***; WARSZAWIANKA: Maria – S. Kwaśniewska; Anna – A. Czaplanka; Chłopicki – E. Kron; Generał Jan Skrzynecki – S. Moskalewicz; Generał Ludwik Michał Hrabia Pac – F. Wójcik; Kazimierz Małachowski – T. Teodorczyk; Pani domu – M. Gołaszewska; Literat – K. Zieliński; Młody oficer – K. Sus; Stary wiarus – W. Pabiasz.

Prem. 30 III 57.

 

4. Carlo Goldoni – SŁUGA DWÓCH PANÓW (Il servitore di due padroni). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Zbigniew Stok, scen. Jadwiga Pożakowska, astyt. reż. Bolesław Werowski.

Obsada: Pantalon de Bigognosi – T. Ordoński; Klaryssa – A. Czaplanka; Doktor Lombardi – W. Wyganowski; Sylwiusz – B. Werowski; Beatrycze – M. Fidzińska; Florindo Aretusi – Z. Suknarowski; Brighella – J. Otrembski; Smeraldina – K. Bijałd; Truffaldino – K. Obidniak; Służący – F. Wójcik; Służący II – W. Pabiasz.

Prem. 1 VI 57.

 

5. Agatha Christie – DIABEŁ NA PLEBANII. Przekł. i adapt. Tadeusz Jan Dehnel i Jan Zakrzewski. Reż. Edmund Kron, scen. Władysław Wagner, asyst. reż. Tamara Ojdanowska.

Obsada: Pastor Leonard Clement – A. Fuzakowski; Gryzelda – H. Pruszyńska; Dennis – K. Sus; Ronny Hawes – A. Nowakiewicz; Panna Marphle – T. Ojdanowska; Pani Price-Ridley – M. Gałaszewska; Anna Prott – E. Skorynianka; Letycja Prott – A. Knast; Laurence Reddings – K. Zieliński; Doktor John Haydock – L. Jabłoński; Inspektor Slack – S. Owoc; Mary – L. Szretter.

Prem. 12 VI 57. 

 

6. Pierre Mariveaux – IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI. Przekł. Tadeusz Boy Żeleński. Reż. Zbigniew Stok, scen. Władysław Wagner.

Obsada: Pan Orgon – S. Owoc; Mario – K. Zieliński; Sylwia – E. Skorynianka; Dorant – Z. Suknarowski; Lizeta – A. Czaplanka; Paskin – L. Bijałd.

Prem. 24 VI 57.

 

Scena Kameralna

 

PREMIERY

 

7. George Bernard Shaw – ŻOŁNIERZ I BOHATER. Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Henryk Lotar, scen. Mikołaj Kiss-Orski, asyst. reż. Danuta Kłopocka.

Obsada: Paweł Petkow – E. Płoński, J. Piątkowski; Katarzyna – M. Gołaszewska; Raina – S. Kwaśniewska; Sergiusz Saranow – T. Sabara; Bluntschil – G. Kron; Łuka – D. Kłopocka; Mikoła – H. Lotar; Oficer wojsk bułgarskich - ***.

Prem. 23 X 56.

 

8. Luigi Chiarelli – TWARZ I MASKA (La maschera e il volto). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Edmund Kron, scen. Jadwiga Pożakowska, kier. muz. Zygfryd Jałowiecki.

Obsada: Paweł Grazia – C. Łodyński; Lucjan Spina – B. Werowski; Cyryl Zanotti – J. Piątkowski; Marek miliotti – L. Jabłoński; Jerzy Alamari – A. Nowakiewicz; Piotr Pucci – K. Zieliński; Savina Grazia – E. Skorynianka; Marta Setta – A. Czaplanka; Eliza Zanotti – M. Fidzińska; Wanda Sereni – M. Fidzińska; Andrzej – E. Drynda; Teresa – I. Dobrzyńska.

Prem. 3 XI 56.

 

9. Jean Anouihl – RANDES-VOUS. Przekł. Tadeusz Żeromski. Reż. Zbigniew Stok, scen. Jadwiga Pożakowska, asyst. reż. Tamara Ojdanowska.

Obsada: Jerzy – C. Łodyński; Izabella – S. Gall; Robert – L. Bijałd; Barbara – A. Knast; Filemon – W. Wyganowski; Pani Demontalembreuse – H. Rajkowska; Pan Delachaume – Z. Michałowski; Pani Delachaume – H. Pruszyńska; Emil – A. Fuzakowski; Wlaścicielka willi – T. Ojdanowska; Edmea – M. Kochańska; Lekarz - ***.

Prem. 3 III 57. 

 

10. Jerzy Zawieyski – MIŁOŚĆ ANNY. Reż. Wanda Nadzinowa, scen. Władysław Wagner.

Obsada: Anna – L. Korwin; Izabela – K. Biel-Wagnerowa; Major Dąb – Z. Michałowski; Witold – C. Łodyński; Adam – L. Bijałd; Marek – E. Drynda.

Prem. 29 V 57. 

 

11. Arnold Ridley, Mary Cathart Borer – TABITA (Serdeczna trucizna - Thabita). Przekł. Tadeusz Jan Dehnel i Jan Zakrzewski. Reż. Mieczysław Mieczyński, scen. Anna Lecewicz, asyst. reż. Stefan Miedziński.

Obsada: Waleria Prender – H. Tańska; Lawinia Gold – H. Rajkowska; Anastazja Bowering – I. Nowicka; Eleonora Trellington – S. Kwaśniewska; Martin Brentwood – T. Teodorczyk; Pan Fawcett – J. Piątkowski; Markus Bruton – S. Miedziński.

Prem. 25 VI 57.

 

Gdańsk

 

Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka

 

al. Zwycięstwa 15

 

Studio Operowe zorganizowano przy Filharmonii Bałtyckiej na wzór istniejącego od II do jesieni 1949 Studia Muzyczno-Operowego prowadzonego przez Iwo Galla przy Teatrze Wybrzeże. 24 sierpnia 1949 roku przygotowało ono przedstawienie „Halki” odegrane 8 razy. Do zajęć w Studiu przy Filharmonii przystąpili także jako słuchacze chórzyści ze studia Galla. Studio Operowe użytkowało salę Teatru Wielkiego w Gdańsku wspólnie z Teatrem Wybrzeże. Budynek Teatru Wielkiego powstał z przebudowy dawnej niemieckiej hali sportowej.

Latem koncerty odbywały się także w sopockiej Operze Leśnej.

1 V 53 Studio Operowe zostało połączone z Filharmonią Bałtycką pod nazwą Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka.

Od V do XI 1955 trwała przebudowa sceny przy al. Zwycięstwa. Nastąpiła przerwa w koncertach i przedstawieniach operowych, zaś działalność imprezowa została przeniesiona do hali sportowej Klubu „Spójnia” przy ul. Słowackiego i do auli im. J. Marchlewskiego na Politechnice Gdańskiej. 17 XII w odnowionej sali odbył się galowy koncert symfoniczny z okazji 10-lecia działalności Filharmonii.

Scen: 2 (Teatr Wielki, Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 15, miejsc 826; Opera Leśna, Sopot, ul. Moniuszki, miejsc 4100).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Rybowski dyr., Zygmunt Latoszewski kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Ryszard Slezak (asyst);  w bież. sez. – Wiktor Bregy.

Scenografowie: Roman Bubiec; w bież. sez.. – Dietrich Kaufmann, Rudolf Heinrich.

Choreografowie: Zbigniew Korycki (asyst.).

Baletmistrz: Janina Jarzynówna-Sobczak.

Dyrygenci: Zdzisław Bytnar, Zygmunt Latoszewski, Marian Obst, Kazimierz Wiłkomirski.

Kierownik wokalny: Stefan Belina-Skupniewski.

Kierownik chóru: Leon Snarski.

Korepetytorzy solistów śpiewaków: Elżbieta Kubicka, Jerzy Michalak, Helena Zwijasowa.

Korepetytorzy baletu: Roman Filarski, Tomasz Godecki, Wojciech Rudnicki.

Korepetytorzy chóru: Henryk Spychała.

Soliści śpiewacy: Danuta Babicka, Leokadia Borowska-Podsiadły, Kinga Brodkówna, Zofia Czepielówna, Stanisława Droszyńska, Zofia Konrad, Aleksandra Łacińska, Felicja Manikowska, Nina Markiewicz, Helena Mołoń, Irena Murawska-Ertel, Eufemia Tłomińska, Anna Węgrzyn-Śliwińska, Maria Woroniecka, Maria Zielińska, Danuta Zimna, Czesław Babiński, Eugeniusz Banaszczyk, Lech Białachowski, Stefan Cejrowski, Zygmunt Czarnota, Jan Gdaniec, Michał Kaszyc, Franciszek Kokot, Zbigniew Jan Kusiewicz, Tadeusz Majgier, Jerzy Podsiadły, Wacław Prabucki, Kazimierz Sandurski, Ryszard Slezak, Lech Stachowski, Jerzy Szymański, Eugeniusz Szynkarski, Paweł Trzebiatowski, Grzesław Wielikaniec, Marian Wlazło, Rajmund Wojniłło; w bież. sez. – Marian Kouba (Opera Poznań).

Balet: Alicja Boniuszko, Genowefa Brett, Krystyna Czyżewska, Urszula Frydrychowicz, Krystyna Gruszkówna, Krystyna Janowska, Anna Kołyszko, Urszula Krajewska, Wiesława Królówna, Ewelina Kwiatkowska, Elżbieta Matych, Janina Modzelewska, Maria Palulis, Janina Szymczak, Urszula Reszke, Hanna Tarnawska, Stefania Terlecka, Halina Zapolska, Hanna Zawadzka, Janina Zielińska, Krystyna Ziółkowska, Bronisław Cesarz, Edward Dobraczyński, Zygmunt Jasman, Witold Kaczmarek, Zygmunt Kamiński, Zenon Kaszubski, Bogusław Kobierski, Kazimierz Kwec, Donath Matern, Benedykt Milewczyk, Mieczysław Morawski, Henryk Muszalik, Aleksander Napora, Kazimierz Regliński, Roman Szymczak, Henryk Śliwa, Jan Właśniewski, Janusz Wolski, Jerzy Zochol, Marceli Żędzianowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Tadeusz Szeligowski - KRAKATUK. Oprac libr. Krystyna Niżyńska wg bajki Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna. Kier. muz. Zygmunt Latoszewski, reż. Wiktor Bregy,  scen. Roman Bubiec, choreogr. Janina Jarzynówna-Sobczak, asyst. reż. Ryszard Slezak, kier. wok. Stefan Belina-Skupniewski, kier. chóru Leon Snarski.

Obsada: Ojciec - F. Kokot, G. Wielikaniec; Matka - Z. Czepielówna, N. Markiewicz; Hania - H. Mołoń, I. Murawska-Ertel; Jędrek - I. Murawska-Ertel, E. Tłomińska; Wuj Fantazjusz - Cz. Babiński, E. Banaszczyk; Dziadek do orzechów – S. Cejrowski, E. Szynkarski; Król Łakomiec - L. Białachowski, J. Gdaniec; Królowa - Z. Konrad, F. Manikowska; Królewna Pirlipata - A. Łacińska, D. Zimna; Marszałek - F. Kokot, G. Wielikaniec; Astrolog – J. Kusiewicz, E. Szynkarski; Herald I - R. Slezak, G. Wielikaniec; Herald II - W. Prabucki, L. Stachowski; Herald III - M. Kaszyc, P. Trzebiatowski; Niańka - K. Brodkówna, A. Węgrzyn-Śliwińska, M. Woroniecka; Dworka - D. Babicka, L. Borowska, S. Droszyńska; Amadeusz - T. Majgier, M. Wlazło; Mysi Król - T. Majgier, J. Podsiadły, K. Sandurski; Kopciuszek - A. Boniuszko, J. Modzelewska, H. Tarnawska, H. Zawadzka; Książę – Z. Jasman, M. Morawski, K. Regliński; Macocha - H. Muszalik, J. Właśniewski; Złe siostry- A. Kołyszko, U. Krajewska, W. Królówna, H. Zawadzka, J. Zielińska; Cesarz Chiński – B. Cesarz, Z. Kamiński, M. Morawski; Słowik - J. Modzelewska, M. Palulis, H. Tarnawska; Pan Twardowski - E. Dobraczyński, M. Morawski; Pani Twardowska - A. Kołyszko, U. Krajewska, H. Zawadzka,, J. Zielińska; Młodzieńcy - B. Cesarz, Z. Jasman, Z. Kamiński, B. Kobierski, D. Matern, M. Morawski, K. Regliński, R. Szymczak, M. Żędzianowski; Przechodnie, Damy dworu, Dworzanie, Tancerki chińskie, Chińczycy, Przekupki, Dzieci, Żołnierze, Pierroty, Arlekiny, Myszy, Złe duchy, Kuchciki – Zespół baletowy oraz uczniowie Państwowej Średniej Szkoły Baletowej; Ministrowie, Dworzanie, Dworki, Wojsko, Paziowie – Chór.

Praprem. 30 XII 56, 44x (32 051).

 

2. Eugen d`Albert - NIZINY (Tiefland.) Libr. Rudolf Lothar wg Angela Guimera. Kier. muz. Kazimierz Wiłkomirski, insc. i reż. Zygmunt Latoszewski, dek. Dietrich Kaufmann (NRD), kost. Rudolf Heinrich (NRD), asyst. reż. Ryszard Slezak, kier. wok. Stefan Belina-Skupniewski, kier. chóru Leon Snarski.

Obsada: Don Sebastiano - Cz. Babiński, K. Sandurski, R. Wojniłło; Tommaso – T. Majgier, P. Trzebiatowski, M. Wlazło; Pasterz Pedro - S. Cejrowski, M. Kouba; Pasterz Nando - E. Szynkarski, G. Wielikaniec; Parobek Moruccio - J. Gdaniec, W. Prabucki; Marta - Z. Czepielówna, Z. Konrad, N. Markiewicz; Nuri - F. Manikowska, H. Mołoń; Pepa - I. Ertel-Murawska, E. Tłomińska; Antonia - K. Brodkówna, S. Droszyńska; Rozalia – A. Węgrzyn-Śliwińska, M. Woroniecka.

Prem. 24 V 57, 22x (12 010).

 

W REPERTUARZE

 

1.      Stanisław Moniuszko - STRASZNY DWÓR. Wznow. 22 VI 57 (prem. 30 XII 50).

 

Teatr Wybrzeże

 

ul. Waryńskiego 26

 

Teatr Miejski Wybrzeże w sezonie 1946/47 przejął budynek przy placu Grunwaldzkim 1 w Gdyni, gdzie mieścił się Teatr Miejski Komedia prowadzony przez Helenę Hałacińską w sezonie 1945/46. Budynek został zbudowany przez Niemców w czasie II wojny światowej dla teatru wojskowego.

W sezonie 1947/48 Teatr Wybrzeże otrzymał salę w Sopocie z przeznaczeniem na scenę kameralną. Budynek ten zbudowany około 1870 roku wymagał remontu. Z tego powodu Teatr Kameralny zainaugurował działalność 15 X 1947 w Gdyni w Domu Marynarza przy Skwerze Kościuszki 12, scenę w Sopocie uruchomiono 15 IV 1948.

Jesienią 1948 odremontowano tzw. “sporthalę” w Gdańsku-Wrzeszczu przy rogu ulic Roosevelta i Rokossowskiego i oddano ją Teatrowi Wybrzeże pod nazwą Teatr Wielki. Wówczas przeniesiono główną siedzibę teatru z Gdyni do Gdańska. Ponieważ remontu “sporthali” nie ukończono przed początkiem nowego sezonu, inauguracja sezonu odbyła się 1 X 1948 w sali dawnego Teatru Miejskiego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej 16.

Od 1 I 1949 zmieniono nazwę teatru - Miejski Teatr Wybrzeże stał się Państwowym Teatrem Wybrzeże, już w nowej siedzibie w Gdańsku. Scena w Gdyni przyjęła nazwę Teatr Dramatyczny.

W V 1955 rozpoczął się trwający do 22 II 1956 remont sali Teatru Wielkiego przy ul. Zwycięstwa (dawniej Rokossowskiego) w Gdańsku, w tym czasie przedstawienia odbywały się w sali WDK we Wrzeszczu, ul. Wajdeloty 13.

9 IX techniczny inspektorat pracy zamknął salę w Sopocie. Od 8 XI 1955 do 16 III 1957 sala Teatru Kameralnego była remontowana, od 17 I 1956 przedstawienia odbywały się w sali Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, ul. Białowiejska 1. Remont wg projektu inżyniera Henryka Cicholewskiego objął adaptację sąsiedniej kamienicy na garderoby i schodów wyjściowych z hallu na ulicę, poszerzenie hallu, wygospodarowanie miejsca na bufet i palarnię, wprowadzenie wentylacji, nowych instalacji ogrzewczych i kanalizacyjnych, zapasowego wyjścia i zwiększenie liczby miejsc na widowni z 272 do 350.

Sala przy ul. Rokossowskiego w Gdańsku była użytkowana także przez - powstałe w 1949 roku przy Filharmonii Bałtyckiej - Studio Operowe, a od sezonu 1953/54 przez Operę Bałtycką, powstałą ze Studia.

Przy remoncie sal Teatru Wielkiego w Gdańsku i Teatru Kameralnego w Sopocie oddzielono od Opery i Filharmonii Bałtyckiej warsztaty i bazę administracyjno-techniczną Teatru Wybrzeże, przenosząc je do nowego, uzyskanego przez teatr 8 II 1956 roku, gmachu we Wrzeszczu przy ul. Waryńskiego 26. Od 1 V 1956 do budynku przy ul. Waryńskiego przeniesiono siedzibę dyrekcji. Bazę artystyczną na czas remontu przeniesiono do Gdyni.

Scen: 3 (Teatr Wielki, Gdańsk, ul. Zwycięstw 15, miejsc 826; Teatr Dramatyczny, Gdynia, pl. Grunwaldzki 1, miejsc 677; Teatr Kameralny, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 39/41, miejsc  350).

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Biliczak, dyr., Tadeusz Żuchniewski kier. art., Sylwia Janowicz, Walerian Lachnitt kier. lit., Wanda Dubanowicz, Marian Stroiński kier. muz, Jerzy Gołębski z-ca kier. adm.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Zygmunt Hűbner, Stanisław Milski, Aleksander Rodziewicz, Ryszard Wasilewski, Tadeusz Żuchniewski; w bież. sez. - Walerian Lachnitt,.

Scenografowie: Feliks Krassowski, Janusz Adam Krassowski, Marian Kołodziej.

Choreografowie: w bież. sez. – Janina Jarzynówna.

Muzycy: Wanda Dubanowicz, Leokadia Stefanowicz.

Aktorzy: Anna Chodakowska, Maria Chodecka, Aleksandra Darkowska, Anna Dyrka, Stanisława Gajewska, Alfreda Gamska, Renata Grodnicka (suflerka), Balbina Horska, Krystyna Jackowska, Lidia Kacprzak (inspicjent), Teresa Kaczyńska, Lucyna Legut-Hass, Lucyna Łacwik (suflerka), Maria Tabeau-Łomżanka, Renata Maklakiewicz, Danuta Markiewicz, Zofia Mayr, Sabina Mielczarek, Alicja Migulanka, Maria Nochowicz, Janina Nosarzewska-Adwentowicz, Jadwiga Okońska, Kira Pepłowska, Helena Płachecka, Anna Rumlowa, Helena Sokołowska, Wanda Stanisławska-Lothe, Irena Starkówna, Kazimiera Szałajska, Irena Trojecka-Rakowska, Krystyna Wodnicka, Antoni Biliczak, Stanisław Dąbrowski, Ludwik Dzieniewicz, Edmund Fetting, Marian Gamski, Jerzy Gonczarowski, Janusz Grot, Lech Grzmociński, Jerzy Grzybowski, Tadeusz Gwiazdowski, Michał Hajduk (inspicjent), Maurycy Janowski, Leopold Kitka-Sokołowski, Zbigniew Korepta, Zbigniew Łobodziński, Stanisław Michalski, Mieczysław Nawrocki, Józef Niewęgłowski, Wiesław Ochmański, Lech Pietrasz, Juliusz Przybylski, Otmar Riamski, Tadeusz Schmidt, Gustaw Sielicki, Józef Skwierczyński, Jerzy Sobieraj, Jerzy Śliwa, Kazimierz Talarczyk, Gwido Trzywdar-Rakowski, Józef Walewski, Ryszard Wasilewski, Michał Werchowski, Jerzy Woźniak-Ernz, Bohdan Wróblewski, Zbigniew Zemło, Tadeusz Żuchniewski; w bież. sez. - Bogusława Ciślak, Stanisława Klejdysz, Aurelia Leśniewska, Urszula Piekarek, Józefa Siudaczyńska, Halina Wiśniewska (uczennice Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Gdańsku-Wrzeszczu), Wanda Karasińska, Ewa Neugebauer, Elwira Remfeld, Aleksander Rodziewicz, Władysław Surzyński.

 

REPERTUAR

 

Teatr Wielki

 

PREMIERY

 

1. Jean Anouilh - RENDEZ-VOUS W SENLIS (Le Randez-vous de Senlis). Przekł. Tadeusz Żeromski. Reż. Zygmunt Hűbner, Tadeusz Żuchniewski, scen.  Feliks Krassowski.

Obsada:  Jerzy - M. Gamski; Izabella - Z. Mayr; Robert Lemoine - Z. Łobodziński; Barbara Lemoine - K. Wodnicka; Filemon - J. Sobieraj; Pani de Montalembreusse - W. Stanisławska-Lothe; Pani Delachaume - H. Płachecka; Pan Delachaume - G. Trzywdar-Rakowski; Emil – T. Gwiazdowski, L. Dzieniewicz; Właścicielka willi - I. Starkówna; Edmea - M. Łomżanka.

Prem. 3 XI 56, 56x (15 978).

 

2. Federico Garcia Lorca - DOM BERNARDY ALBA  (La casa de Bernarda Alba). Przekł. Jan Winczakiewicz. Reż. Walerian Lachnitt, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: Bernarda Alba - W. Stanisławska-Lothe; Maria Józefa - J. Nosarzewska, A. Rumlowa; Angustias - K. Pepłowska, A. Gamska; Magdalena - A. Darkowska; Amelia - A. Rumlowa, Z. Mayr; Martiro - K. Jackowska; Adela - A. Migulanka; Poncja - M. Nochowicz; Służąca – M. Łomżanka; Prudencia - H. Sokołowska; Żebraczka - S. Gajewska; Kobieta I - K. Szałajska; Młoda dziewczyna - R. Maklakiewicz; Kobieta II - L. Kacprzak; Kobieta III - B. Horska; Kobieta IV - R. Grodnicka.

Prem. 19 I 57, 24x (4 722).

 

3. Juan Ruiz de Alarcon - PODEJRZANA PRAWDA (La verdad sospechosa). Przekł. Tadeusz

 Jakubowicz, Lena Podlaska. Reż. i insc. Aleksander Rodziewicz, scen. Janusz Adam Krassowski, kier. muz. Wanda Dubanowicz.

Obsada:  Don Garcia - M. Gamski; Don Juan - B. Wróblewski; Donia Jacinta - D. Markiewicz; Don Sancho -  Z. Zemło; Don Juan de Luna - L. Kitka-Sokołowski; Donia Lukrecja - L. Legut; Don Beltran - J. Śliwa; Don Feliks - L. Pietrasz; Tristan - T. Gwiazdowski; Wychowawca – M. Janowski; Izabela - I. Starkówna;  Camino - W. Ochmański; Służący - M. Werchowski.

Praprem. 4 IV 57, 43x (10 523).

 

4. Ludwik Hieronim Morstin - OBRONA KSANTYPY.  Reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Feliks Krassowski, muz. Wanda Dubanowicz, choreogr. Janina Jarzynówna-Sobczak.

Obsada:  Ksantypa - M. Chodecka; Sokrates - T. Gwiazdowski; Mirryna - A. Chodakowska; Tyreusz - K. Talarczyk; Sofrone - A. Migulanka; Charmides - Z. Łobodziński; Agaton - L. Kitka-Sokołowski; Arystodemos - M. Nawrocki; Fedros - Z. Korepta; Epistates - R. Wasilewski; Alcybiades – L. Pietrasz; Eryksymach - G. Sielicki; Parrasjos - T. Żuchniewski; Wieśniak – A. Biliczak; Niewolnicy - M. Werchowski, Z. Zemło; Tancerki - E. Remfeld, E. Neugebauer.

Prem. 12 VI 57, 58x (16 234).

 

Teatr Dramatyczny

 

PREMIERY

5. Bronisław Nuszić - PANI MINISTROWA (Gospodzia ministarka). Przekł. Halina Kalita-Cirlić.  Reż. Stanisław Milski, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: Żiwka Popowić - M. Nochowicz; Rako - R. Maklakiewicz; Dara - W. Ochmański; Czeda – K. Talarczyk; Wuj Wasa - J. Walewski; Piotr - B. Wróblewski; Dr Ninkowić – J. Niewęgłowski; Rista Todorowić - G. Sielicki; Anka - A. Migulanka; Woźny - L. Kitka-Sokołowski; Sawka - S. Gajewska; Sawa - M. Janowski; Soja - A. Darkowska; Daca – K. Szałajska; Piotr - S. Michalski.

Prem 31 X 56, 50x (20 837).

 

6. Stefan Żeromski - SUŁKOWSKI. Reż. i insc. Tadeusz Żuchniewski, scen. Feliks Krassowski, oprac. muz. Wanda Dubanowicz.

Obsada: Zalesiak - A. Biliczak; Żmuda -  J. Grzybowski; Trzmiel - J. Skwierczyński; Ogniewski – L. Pietrasz;  Kołomański - M. Werchowski; Zawilec - S. Dąbrowski; Józef Sułkowski – M. Gamski; Książę Modeny Herkules III D`Este - A. Rodziewicz; Hrabia D`Antraigues – B. Wróblewski; Generał Condulmero - G. Sielicki; Piotr Dona - M. Janowski; Karol Ruzzini – J. Niewęgłowski; Mikołaj Erizzo - J. Walewski; Piotr Spada - R. Wasilewski; Kawaler Mordwinow - Z. Łobodziński; Daniel Delfino - L. Kitka-Sokołowski; Księżniczka Agnieszka Gonzaga - M. Chodecka, K. Wodnicka; Venture - G. Trzywdar-Rakowski; Oficer – J. Grot, L. Pietrasz.

Prem 7 I 57, 61x (26 489).

 

7. Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień  - SPRAWA KOWALSKIEGO. Reż. i układ ewolucji Stanisław Milski, scen. Marian Kołodziej, kier. muz. Wanda Dubanowicz.

Obsada:  Stefan Kowalski - T. Gwiazdowski; Irena - A. Chodakowska; Słowik - K. Talarczyk; Woźny - M. Nawrocki; Kierownicy działów - S. Michalski, M. Nawrocki, W. Ochmański, H. Płachecka, J. Przybylski, Z. Zemło; Lucyna - D. Markiewicz; Krystyna - W. Karasińska;  Minister - J. Śliwa; Telefonistki - B. Ciślak, S. Klejdysz, A. Leśniewska, U. Piekarek, J. Siudaczyńska, H. Wiśniewska; Sporysz - J. Sobieraj; Sekretarka - L. Hass; Pietrzak - Z. Zemło; Surówka - M. Nawrocki; Malinowska - H. Płachecka; Romaszko - S. Michalski; Nowicki - J. Przybylski; Kurek - W. Ochmański; Sprzątaczki - B. Ciślak, S. Klejdysz, A. Leśniewska, U. Piekarek, J. Siudaczyńska, H. Wiśniewska; Dziewczęta z "Delikatesów" - B. Ciślak, S. Klejdysz, A. Leśniewska, U. Piekarek, J. Siudaczyńska, H. Wiśniewska; Monter - S. Michalski; Mężczyzna I - Z. Zemło; Mężczyzna II - W. Ochmański; Mężczyzna III - Z. Korepta; Mężczyzna IV – S. Michalski; Kobieta I - H. Płachecka; Kobieta II – L. Hass; Szofer - J. Przybylski; Lewandowski - Z. Korepta; Goście weselni - B. Ciślak, S. Klejdysz, A. Leśniewska, U. Piekarek, J. Siudaczyńska, H. Wiśniewska, S. Michalski, M. Nawrocki, W. Ochmański, J. Przybylski, Z. Zemło; Spiker I - S. Michalski; Spiker II - Z. Korepta; Apolonia Znienacka – L. Hass; Stanisława Tobiasz - H. Płachecka; Jan Pakuła - J. Przybylski; Paweł Brzękło - Z. Zemło; Człowiek z kwiatami - M. Hajduk; Panienki z recepcji hoteli - B. Ciślak, S. Klejdysz, A. Leśniewska, U. Piekarek, J. Siudaczyńska, H. Wiśniewska; Dziennikarze - M. Hajduk, S. Michalski; Fotoreporter - Z. Korepta; Anioły - B. Ciślak, S. Klejdysz, A. Leśniewska, U. Piekarek, J. Siudaczyńska, H. Wiśniewska. Przy fortepianach: Wanda Dubanowicz, Leokadia Stefanowicz.

Prem. 12 I 57, 56x (21 305).

 

8. Gaston de Caillavet, Robert de Fleurs, Etienne Rey - ŁADNA HISTORIA (La belle aventure). Przekł. Czesław Jankowski. Reż. zespołowa, scen. Marian Kołodziej, kier. muz. Wanda Dubanowicz.

Obsada: Pani de Trevillac - H. Sokołowska; Hrabia de Guzon - M. Nawrocki; Hrabina de Guzon – J. Okońska; Andrzej - S. Michalski; Helena - Z. Mayr; Walery de Barroyer - J. Sobieraj; Fouques – J. Niewęgłowski; Dezydery - S. Dąbrowski; Paintbrache – G. Sielicki; Małgorzata – H. Płachecka, K. Szałajska; Janka -  R. Maklakiewicz.

Prem 3 IV 57, 71x (27 825).

 

9. Carlo Goldoni - SŁUGA DWÓCH PANÓW (Il servitore di due padroni). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Zygmunt Hűbner, scen. Janusz Adam Krassowskki, kier. muz. Wanda Dubanowicz.

Obsada: Pantolone de Bosognosi - J. Śliwa; Klaryssa - A. Darkowska; Doktor Lombardi –

J. Niewęgłowski; Sylwiusz - S. Dąbrowski; Beatrycze Rasponi - D. Markiewicz; Fryderyk Rasponi - D. Markiewicz; Florindo Aretusi z Turynu - M. Gamski; Brighella - J. Walewski; Smeraldina – Z. Mayr; Truffaldino - J. Sobieraj; Służący z gospody - S. Michalski; Służący - M. Hajduk.

Prem. 13 VI 57, 50x (16 061).

 

Teatr Kameralny

 

PREMIERY

 

10. Roman Brandstaetter  - MILCZENIE. Reż. Tadeusz  Żuchniewski, scen. Feliks Krassowski, kier. muz. Wanda Dubanowicz.

Obsada: Ksawery Poniłowski - K. Talarczyk; Irena - K. Jackowska; Wanda - A. Darkowska; Prokurator Feliks Witowicz - J. Skwierczyński; Piotr Niedzicki - Z. Łobodziński, J. Przybylski; Funkcjonariusz U.B. - Z. Łobodziński, J. Przybylski.

Praprem. 2 IV 57, 47x (10 775).

 

11. Andre Roussin - NINA (Nina). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Stanisław Milski, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: Nina Tessier - L. Hass-Legut; Adolf Tessier - B. Wróblewski; Gerard Dupuis – J. Woźniak; Inspektor - J. Przybylski; Renato Redon-Lamur - W. Ochmański.

Prem. 15 VI 57, 56x (17 297).

 

PRZEDSTAWIENIA PONADPLANOWE

 

12. Karol Schonherr - DIABLICA. Przekł. Maria Rodziewiczówna. Reż. Stanisław Milski, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: W. Stanisławska-Lothe, W. Surzyński, J. Skwierczyński.

Prem. 4 IX 56 w Teatrze Wielkim w Gdańsku, dalsze przedstawienia w sali MDK przy ul. Wajdeloty 13 w Gdańsku.

 

13. Zofia Nawrocka - BAJKA O SZKLARZU I CESARZU. Reż. zbiorowa, muz. Zbigniew Korepta.

Obsada: A. Darkowska, T. Gwiazdowski, J. Sobieraj, S. Michalski.

Prem. 12 II 57, 29x (12 627).

Grano w MDK ul. Wajdeloty w Gdańsku.

 

14. Gabriela Zapolska - ICH CZWORO. Reż. Walerian Lachnitt, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: Żona - A. Chodakowska; Mąż - J. Śliwa, K. Talarczyk; Kochanek - J. Niewęgłowski; Wdowa - M. Nochowicz; Szwaczka - A. Gamska, S. Mielczarek; Sługa - L. Łacwik; Dorożkarz - J. Walewski.

Prem. 27 V 57, 36x (10 515). 

Grano na scenie Teatru Miejskiego w Gdańsku ul. Grunwaldzka 16 i w terenie.

 

15. Jean Paul Sartre - NIEPOGRZEBANI (Morts sans sépulture). Przekł. Jan Kosiński. Reż. Zygmunt Hűbner, scen. Janusz Adam Krassowski.

Obsada: Franek - W. Ochmański; Sorbier - S. Dąbrowski; Canoris - T. Żuchniewski; Lucyna – S. Mielczarek; Henryk - B. Wróblewski; Żandarm - Z. Korepta; Jan - S. Michalski; Clochet – J. Sobieraj; Landrien - K. Talarczyk; Pellerin - L. Pietrasz; Corbier - J. Woźniak.

Prem. 18 V 57, 8x (2 482).

Przedstawienie przygotowane w celach studyjnych przeznaczone na wyjazdy w teren.

 

16. Eugene Scribe - SZKLANKA WODY (Le verre d`eau) Przekł. Stanisław Ostoja, reż. Aleksander Rodziewicz.

Obsada: Królowa Anna - J. Okońska; Księżna Malborough - K. Pepłowska; Vice-hrabia Bolindbrooke - Z. Łobodziński; Mashan - M. Gamski; Abigail - D. Markiewicz; Margrabia de Tercy - L. Pietrasz.

Prem. 3 VI 57 w Tczewie 39x (15510).

Przedstawienie przeznaczone na wyjazdy w teren.

 

Teatr Lalek  - Teatr Lalki i Aktora „Miniatura”

 

ul. Grunwaldzka 15

 

Budynek przedwojenny, już przed 1945 mieszczący salę widowiskową. Działalność dla dzieci prowadzona pn. Scena Dziecięca, dla widowni starszej pn. Scena Młodzieżowa. Od wiosny 1957 pn. Teatr Lalki i Aktora „Miniatura”.

Scen: 1 (ul. Grunwaldzka 16, miejsc 250).

 

KIEROWNICTWO

 

Ali Bunsch dyr. i kier. art., Lech Bądkowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Natalia Gołębska; w bież. sez. – Halina Bańkowska, Ali Bunsch, Henryk Ryl, Juliusz Wolski.

Scenografowie: Ali Bunsch; w bież. sez. – Halina Bajońska, Kazimierz Mikulski, Helena Niedźwiedzka, Jerzy Skarżyński.

Aktorzy: Janina Gliszewska, Danuta Jarocka, Zofia Kowalewska, Zofia Kuczyńska, Bogna Nowak, Wanda Nowicka, Maria Ogórkiewicz, Zofia Oleszek, Halina Otremba, Józefa Unczur, Wanda Ziółkowska, Kazimierz Bajorski, Zdzisław Borowiak, Edmund Burczyk, Grzegorz Splitt, Leszek Staszelis, Zbigniew Umiński, Bogusław Wieczorek, Henryk Zalesiński.

Orkiestra: Aldona Świercz, Wacław Gągałka, Jan Leśniowski, Sylwester Sztukowski, Władysław Świercz, Jan Wałęsa.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Stanisław Iłowski wg Gienadija Matwiejewa - MIŚ KURPIK. Reż. Natalia Gołębska, scen. Halina Bajońska, muz. Jerzy Sandecki.

Obsada: Miś Kurpik - J. Unczur; Dziadek - E. Burczyk; Michał, Zając Skok - K. Bajorski; Zając Smyk - Z. Kowalewska; Hanusia – adept.

Prem. 6 IX 56.

 

2. Alexander Alan Milne - KUBUŚ PUCHATEK. Przekł. Irena Tuwim, adapt. Zbigniew Herbert. Reż. Ali Bunsch, scen. Helena Niedźwiedzka, muz. Józef Grzesik.

Obsada: Kubuś Puchatek - B. Wieczorek; Krzyś, Królik - W. Nowicka; Narrator, Kangurzyca - Z. Kuczyńska; Tygrys, Osioł Kłapouchy - Z. Borowiak; Maleństwo, Sowa, Prosiaczek - adepci.

Prem. XI 56.

 

2. Janina Porazińska - KOZIOŁECZEK. Reż. Natalia Gołębska, scen. Helena Niedźwiedzka,  muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: W. Ziółkowska, L. Staszelis, H. Zalesiński.

Wznow. XII 56 (praprem. 20 XI 53).

 

3. Grzegorz Frant [Henryk Ryl] - KOLOROWE PIOSENKI. Insc. Henryk Ryl, Ali Bunsch, reż. Henryk Ryl, Halina Bańkowska, scen. Ali Bunsch, il. muz. Stefan Kisielewski.

Obsada: Z. Borowiak, D. Jarocka, Z. Kuczyńska, W. Nowicka, B. Wieczorek, J. Gliszewska, B. Nowak, M. Ogórkiewicz, H. Otremba, L. Staszelis, J. Unczur, H. Zalesiński, W. Ziółkowska oraz orkiestra: W. Gągałka (flet), J. Leśniowski (obój), S. Sztukowski (perkusja), A. Świercz (wiolonczela), W. Świercz (klarnet), J. Wałęsa (fagot).

Prem. 12 III 57.

 

4. Kornel Makuszyński - O TYM JAK KRAWIEC NITECZKA KRÓLEM ZOSTAŁ. Adapt. Hanna Januszewska. Insc. Ali Bunsch, Józef Grzesik, reż. Ali Bunsch, scen. Halina Bajońska, muz. Józef Grzesik, układ tańców Janina Jarzynówna-Sobczak.

Obsada: Pan Ziutek Niteczka - J. Unczur; Paniusia, Królewna pacanowska - W. Ziółkowska; Jegomość - H. Zalesiński; Pan Strach na Wróble - G. Splitt; Wiatr - E. Burczyk; Ochmistrzyni - M. Ogórkiewicz; Burmistrz - Z. Umiński; Kozy - E. Burczyk, H. Zalesiński; Cyganka – adept oraz orkiestra: W. Gągałka (flet), J. Leśniowski (rożek, blok-flet), S. Sztukowski (trąbka, skrzypce), A. Świercz (wiolonczela), W. Świercz (klarnet, blok-flet).

Prem. 17 IV 57.

 

5. Hanna Januszewska - FLISAK I PRZYDRÓŻKA. Insc. Natalia Gołębska, Ali Bunsch, reż. Natalia Gołębska, scen. Halina Bajońska, muz. Jerzy Dobrzański, choreogr. Janina Sobczak-Jarzynówna.

Obsada: Wojciech Tratwa, Maszkaron I, Rycerz Piernikowy II - L. Staszelis; Flis I, Maszkaron II, Lajkonik, Rycerz Piernikowy I, Neptun - Z. Borowiak; Flis II, Przekora, Maszkaron III, Kogut - B. Wieczorek;  Przydróżka - D. Jarocka; Błotnicha, Kokoszka - Z. Kuczyńska; Licho - W. Nowicka; Syrenka - W. Nowicka, M. Ogórkiewicz oraz orkiestra: W. Gągałka, J. Leśniowski, S. Sztukowski i W. Świercz.

Praprem. 20 VII 57.

 

6. Josef Pehr, Leo Spačil - AWANTURA W PACYNKOWIE. Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. Juliusz Wolski, scen. Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, muz. Jerzy Katlewicz.

Obsada: Pacusia – J. Gliszewska; Pacuś, Pani z Teatru – M. Ogórkiewicz; Pacydło – K. Bajorski, L. Staszelis; Strażak – G. Splitt; oraz Doktór i Piesek Alik - adepci.

Prem. 31 VIII 57.

 

Gliwice

 

Państwowa Operetka Śląska

 

ul. Nowy Świat 55/57

 

Operetka Śląska rozpoczęła działalność jako druga scena Opery Śląskiej w Bytomiu w X 1952 z odrębnym zespołem artystycznym. Od 1 X 1955 usamodzielniła się.

Scen: 1 (ul. Nowy Świat 55/57, miejsc 776).

 

KIEROWNICTWO

Mieczysław Teliszewski dyr., Kazimierz Kowalczuk vice-dyr., Wacław Śniady kier. art., Jerzy Zarzycki kier. lit.,

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Danuta Baduszkowa, Halina Szemley (asyst.), Erwin Nowiaszak (asyst. do 30 IV 57), Witold Zdzitowiecki.

Scenografowie: Barbara Ptak (asyst.), Jerzy Kłosowski; w bież. sez.  Tadeusz Gryglewski, Stefan Janasik.

Choreografowie: Ryszard Podeszwicki; w bież. sez.  -  Mikołaj Nikandrow, Feliks Parnell, Zbigniew Nowocień (asyst.).

Dyrygenci: Zbigniew Lipczyński, Antoni Popiałkiewicz; w bież. sez.  - Jerzy Procner, Witold Rowicki.

Chórmistrz: Stanisław Tokarski.

Korepetytorzy: Maria Bielecka, Krystyna Demiańczuk, Stefania Poniecka, Henryk Barenblat.

Śpiewacy: Maria Artykiewicz, Halina Bobrowska, Irena Brodzińska, Maria Ermow, Maria Gabrielli, Ada Kalińska (od 1 III 57), Ewa Krasiejko-Wiśniewska (od 1 XI 56), Teresa Malc, Barbara Nieżychowska, Maryla Pączyńska (od 1 III 57), Kornelia Pietrowska, Maria Polakowa, Wanda Polańska, Aniela Romanowska (do 31 X 56), Jadwiga Szymańska, Alojzy Krzysztof Boreński, Piotr Ćwiękalik, Leon Gawełek (do 31 XII 56), Franciszek Hollikowski (od 3 VII 57), Tadeusz Jarczyński, Adam Kopciuszewski, Ludwik Koprzywa, Witold Michelski, Janusz Mirczewski (od 1 II do 30 VI 57), Jacek Nieżychowski (do 15 II 57), Eugeniusz Nowowiejski, Józef Orawiec, Janusz Popławski, Zygmunt Pronobis, Stanisław Ptak, Aleksander Sawin, Aleksander Szarota (od 15 II 57), Henryk Trojanowski, Edmund Wayda, Konstanty Wiśniewski, Ryszard Wojtkowski, Antoni Wolny; w bież. sez. – Stefania Hudecowa (inspicjent), Teodor Białek (koordynator pracy artystycznej), Erwin Nowiaszak.

Balet: Czesława Chrzanowska, Irena Grzegorek, Krystyna Matejko, Ewa Miodyńska, Judyta Nowicka, Irena Orawiec, Alina Plutta, Krystyna Skotnik, Judyta Tomalak, Jadwiga Twarowska, Krystyna Zonzala, Alicja Żychowska, Bonifacy Domagała, Józef Kacamon, Jerzy Kauczor, Witold Rudzki, Zdzisław Walerowicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Franz Paul, Karl Loube - PRZYGODA W RIO (BRAZYLISKA KAWA) Muz. Karl Loube. Teksty piosenek Franz Paul, Josef Petrak. Przekł. Witold Rychter, Aleksander Sawin. Kier. muz. Jerzy Procner, reż. Danuta Baduszkowa, inscen. Danuta Baduszkowa, Stefan Janasik, scen. Stfan Janasik, choreogr. Mikołaj Nikandrow, dyryg. Jerzy Procner, Antoni Popiałkiewicz, Henryk Barenblat.

Obsada: Toni Schwalm – A. Sawin, L. Koprzywa; Ricco – R. Wojtkowski; Horst – K. Wiśniewski; Donna Clara – M. Polakowa, S. Hudecowa; Rosita – M. Artykiewicz, I. Brodzińska, W. Polańska; Don Pedro di Huertas – A. Wolny; Carmela – M. Artykiewicz, I. Brodzińska, W. Polańska; Donna Carmela di Huertas – M. Gabrielli, S. Hudecowa; Generał Penaroli – P. Ćwiękalik; Marietta – E. Krasiejko-Wiśniewska, W. Polańska; Frank Perkins – K. Boreński; Kierownik dancingu – E. Nowiaszak; Lekarz – K. Wiśniewski; Szewc – Stanisław Kuc (artysta chóru); Krawiec – Aleksander Wilczek (artysta chóru); Fryzjer – Bolesław Wilczek (artysta chóru); Kapelusznik – Karol Wilczek (artysta chóru); Pieśniarz – Henryk Kowalski (artysta chóru); Mikserzy – Stanisław Kuc (artysta chóru), Aleksander Wilczek (artysta chóru), Bolesław Wilczek (artysta chóru), Karol Wilczek (artysta chóru); Tango – I. Grzegorek, K. Matejko, J. Tomalak, J. Kacamon, J. Kauczor; Step – Cz. Chrzanowska, J. Twarowska, W. Rudzki; Slov-fox – I. Grzegorek, K. Matejko, J. Tomalak, J. Kacamon, J. Kauczor; Mamba – I. Grzegorek, K. Matejko.

Praprem. 31 XII 56, 142x.

 

2. Rudolf Friml - KRÓL WŁÓCZĘGÓW (The Vagabond King). Libr. Brian Hoocker, W. H. Post wg powieści Justina Huntleya Mac Carthy. Przekł. i adapt. Aleksander Baumgardten. Kier. muz. Witold Rowicki, instrumentacja Henryk Czyż, reż. Danuta Baduszkowa, choreogr. Feliks Parnell, scen. Jerzy Kłosowski, kier. chóru Stanisław Tokarski, dyryg. Witold Rowicki, Zbigniew Lipczyński, Antoni Popiałkiewicz, szermierka Antoni Franz, asyst. choreogr. Zbigniew Nowocień, asyst. scen. Barbara Ptakowa.

Obsada: François Villon – S. Ptak, Z. Pronobis; Margot – M. Polakowa; Huguette – E. Krasiejko-Wiśniewska, W. Polańska; Jeanette – B. Nieżychowska; Isabeau – J. Szymańska; Guy Tabarie – W. Michelski; Casin Cholet – A. Wolny; Jean de Loup – Mieczysław Bryczkowski (artysta chóru); Rene de Montigny – H. Trojanowski; Ludwik XI – T. Jarczyński, P. Ćwiękalik; Katarzyna de Vaucelles – W. Polańska, M. Pączyńska, T. Malc; Thibaut d’Aussigny – J. Orawiec; Tristan l’Hermité – K. Boreński; Olivier de Dain – A. Sawin; Noël le Jolys – R. Wojtkowski; Lady Mary – M. Gabrielli, J. Szymańska; Astrolog – K. Wiśniewski; Toison d’Or – Mikołaj Jaśkiewicz (artysta chóru); Królowa – T. Malc, Henryka Wiltosz (artystka chóru); Kapitan szkockich łuczników – A. Szarota; Kat – A. Kopciuszewski; Pachołkowie kata – P. Ćwiękalik, T. Białek; Posłaniec – Lucjan Kłonica (artysta chóru); Włóczęgi, żaki, dziewczęta z tawerny – Chór; Dworki, dworzanie, łucznicy, komedianci – Balet.

Prem. 8 VI 57, 54x.

 

W REPERTUARZE

 

3. Emerich Kalman - KSIĘŻNICZKA CZARDASZA. Zmiany w obsadzie: Feri – J. Popławski; Książę – J. Nieżychowski; Stazja – R. Sofronow; Kisz – J. Orawiec; Rohnsdorf – K. Wiśniewski. Prem. 23 I 54; 4. Rudolf Friml – ROSE MARIE. Zmiany w obsadzie: Dixiana – E. Krasiejko, A. Kalińska; Herman Groźny – A. Szarota. Prem. 3 VII 56.

 

Gniezno

 

Teatr im. Aleksandra Fredry

 

ul. Chrobrego 32

 

Gmach zbudowany w 1928 jako kino-teatr, w 1942 adaptowany dla teatru. W latach 1946-49 działał jako Teatr Miejski. Upaństwowiony 1 XII 1949 przyjął nazwę Państwowy Teatr w Gnieźnie. Obecną nazwę nosi od 1 III 1955.  

Scen: 1 (ul. Chrobrego 32, miejsc ok. 700).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Cegielski dyr. i kier. art. (do 11 II 57), Eugeniusz Aniszczenko dyr. i kier. art. (od 12 II 57), Edmund Pniewski z-ca dyr.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Eugeniusz Aniszczenko, Stanisław Cegielski, Andrzej Dobrowolski, Józef Gruda, Maria Szczęsna.

Scenografowie: w bież. sez.- Stanisław Cegielski, Ewa Nahlik, Jadwiga Pożakowska.

Aktorzy: Maria Bakka, Zofia Charłampowicz, Magdalena Czarska, Maria Deskur, Helena Drzewiecka, Genowefa Korska, Janina Krokowska, Maria Kuszyńska, Kamila Lesiecka, Barbara Łaska, Elżbieta Matysiak, Karolina Mieczkowska, Jadwiga Relska, Eugenia Skorna, Maria Szczęsna, Bolesław Andrzejczyk, Władysław Badowski, Jan Barski, Edward Chełmicki, Antoni Chętko-Chęciński, Jerzy Chudzyński, Adam Cyprian, Edmund Derski, Jan Dietrich, Józef Gajdar, Antoni Jeśmontowicz, Józef Kaczyński, Edward Kozłowski, Stanisław Mroczkowski, Władysław Oksza, Czesław Rożnowski, Bohdan Rzeszowski, Stanisław Sparażyński, Stanisław Szymczyk, Stanisław Wojniłło.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. TEATR – DZIECIOM. Część I – WIERSZYKI... WIERSZYKI... Część II - Benedykt Hertz – SŁOWIK wg baśni Hansa Christiana Andersena. Insc. Stanisław Cegielski, reż. Maria Szczęsna, scen. Ewa Nahlik, muz. Janusz Szyndelman, choreogr. Cyryl Januszkowski.

Obsada: H. Drzewiecka; B. Łaska; G. Korska; E. Chełmicki; A. Chęciński; A. Jeśmontowicz; E. Kozłowski; Cz. Rożnowski; S. Szymczyk.

Prem. 4 IX 56, 24x.

 

2. Aleksander Fredro – ZEMSTA. Reż. i scen. Stanisław Cegielski.

Obsada: Cześnik Raptusiewicz – J. Dietrich; Klara – E. Matysiak; Rejent Milczek – S. Mroczkowski; Wacław – J. Kaczyński; Podstolina – G. Korska; Papkin – A. Chęciński; Dyndalski – B. Rzeszowski; Śmigalski - ***; Perełka - ***.

Prem. 20 X 56, 40x.

 

3. Claude Andrée Puget – SZCZĘŚLIWE DNI (Les Jours Heureux). Przekł. Elżbieta Dziewońska. Reż. Maria Szczęsna, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: Michał Beilbet – S. Sparażyński; Oliwier Laprade – S.Wojniłło; Bernard Gassin – J. Chudzyński; Pernette Laprade – M. Kuszyńska; Marianna Gassin – K. Lesiecka; Franciszka Gassin – B. Łaska.

Prem. 23 XI 56, 23x.

 

4. Julian Tuwim– ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU wg Stanisława Dobrzańskiego. Insc., reż. i scen. Stanisław Cegielski, choreogr. Paweł Dobiecki, muz. Tadeusz Sygietyński, asyst. reż. Władysław Oksza .

Obsada: Mazurkiewicz – A. Cyprian; Kazio – S. Wojniłło; Pan Hilary – S. Szymczyk; Panna Halineczka – J. Krokowska; Nikifor – A. Chęciński; Grzegorz – B. Rzeszowski; Pani Mącka – E. Skorna; Pani Lemięcka – H. Drzewiecka; Panna Sabina – G. Korska; Władysław Mącki (senior) – W. Oksza; Władysław Mącki (junior) – J. Kaczyński; Żorżeta – E.Matysiak; Kamilla – Z. Charłampowicz; 1 Baletnica – E. Matysiak; 2 Baletnica – J. Krokowska; 3 Baletnica – M. Kuszyńska; Złoci młodzieńcy – B. Andrzejczyk, J. Kaczyński; Słomiani wdowcy – B. Rzeszowski, S. Szymczyk; Reżyser – A. Chęciński; Ruczkowska – K. Mieczkowska. 

Prem. 1 I 57, 47x.

 

5. Aleksander Ostrowski – GRZESZNICY BEZ WINY (Bez winy winowatyje). Przekł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. Insc. i reż. Maria Szczęsna, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: Helena Iwanowna Kruczynina/Lubow Iwanowna Otradina – M. Deskur; Taisa Iljiniszna Szeławina – B. Łaska; Grigorij Lwowicz Murow – S. Sparażyński; Anuszka – J. Relska, K. Lesiecka; Arina Archipowna Gałczycha – M. Szczęsna; Nił Stratonicz Dudukin – E. Derski; Nina Pawłowna Korynkina – K. Lesiecka, J. Relska; Szmaga – W. Badowski; Grigorij Nieznamow – A. Jeśmontowicz; Iwan – E. Kozłowski; Pietia Miłowzorow – J. Chudzyński.

Prem. 5 I 57, 82x.

 

6. Eduardo de Filippo – FILOMENA MARTURANO (Filomena Marturano). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Eugeniusz Aniszczenko, scen. Jadwiga Pożakowska.

Obsada: M. Czarska, G. Korska, K. Lesiecka, E.Skorna, M. Szczęsna, A. Chęciński, J. Dietrich, A. Jeśmontowicz, E. Kozłowski, W. Oksza, B. Rzeszowski i inni.

Prem. 21 IV 57, 63x.

 

7. Henrik Ibsen – DOM LALKI (NORA) (Et dukkehjem). Przekł. Jacek Frühling. Reż. Józef Gruda, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: Tornwald Helmer – J. Gajdar; Nora - M. Deskur; Doktor Rank – E. Derski, S. Sparażyński; Krystyna Linde – J. Relska; Krogstad – W. Badowski; Marianna – H. Drzewiecka; Helena – B. Łaska; Posłaniec – E. Derski, S. Sparażyński.

Prem. 17 V 57, 43x.

 

8. Marie Tesarova i Alfred Radok – PRZYGODA PODCZAS DESZCZU (Stalo se v desti). Przekł. Marian Woydyłło. Reż. Eugeniusz Aniszczenko, scen. Ewa Nahlik, muz. Jan Kalab, Oldrich Letfus, teksty piosenek Jiri Aplt, Hojmir Drvota.

Obsada: Paweł – W. Oksza; Wanda – Z. Charłampowicz.

Prem. 13 VII 57, 65x.

 

9. Maurice Mc Langhlin – MÓJ MĄŻ ŻABA (Toad In The Hole). Przekł. Tadeusz Jan Dehnel i Jan Zakrzewski. Reż. Andrzej Dobrowolski, scen. Ewa Nahlik, asyst. reż. Józef Gajdar.

Obsada: Rozamunda O’Shea – G. Korska; Profesor Middleton – J. Gajdar; Pani Middleton – M. Bakka, E. Skorna; Felicja Middleton – B. Łaska; Joanna Middleton – K. Lesiecka; Merryman – W. Badowski; Gerald Dawidson – J. Barski; Pani Dawidson – H. Drzewiecka; Geoffrey – A. Chęciński; Dr Bechsteinhaus – J. Dietrich; Panna Stoffenweig – K. Mieczkowska.

Prem. 21 VII 57, 70x.

 

Grudziądz

 

Teatr Popularny

 

ul. 15 Grudnia 19

 

Gmach rozpoczęty przez Niemców ukończono w 1948. Do 1955 użytkowany był przez zespoły amatorskie, także doraźne występy zespołów obcych. 1 I 1955 przeniesiono na stałe do Grudziądza zespół Pomorskiego Teatru Młodego Widza z Bydgoszczy. Otwarcie teatru w nowej siedzibie nastąpiło 3 IV 1955. 1 I 1957 teatr, dotychczas subwencjonowany, został upaństwowiony.

Scen: 1 (ul. 15 Grudnia 19, miejsc 560).

 

KIEROWNICTWO

 

Feliks Kłodziński dyr., Tadeusz Kozłowski kier. art.(od 1 X 55), Andrzej Baszkowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Tadeusz Kozłowski.

Scenografowie: w bież. sez. - Ewa Nahlik, Zofia Węgierkowa, Karol Gajewski, Leon Grajewski.

Aktorzy: Halina Bielawska, Marta Grey, Janina Jankowska, Grażyna Juchniewicz, Nina Ogińska, Tatiana Pawłowska, Joanna Sienkiewicz, Barbara Tomaszewska, Witold Budzyński, Bogusław Demczakowski, Eugeniusz Jastrzębski, Jerzy Kiszkis, Jerzy Koczyński, Tadeusz Kozłowski, Olgierd Lipczyński, Ryszard Markowski, Zbigniew Mossakowski, Tadeusz Röhring, Zbigniew Szukaj, Paweł Tomaszewski, Eugeniusz Wałaszek.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksader Fredro – CIOTUNIA. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Alina – J. Sienkiewicz; Panna Małgorzata – H. Bielawska; Flora – J. Jankowska; Edmund – J. Koczyński; Zdzisław – O. Lipczyński; Szambelan Kawalerski – R. Markowski; Jan –  Z. Szukaj.

Prem. 1 XII 56.

 

2. Fryderyk Schiller – INTRYGA I MIŁOŚĆ (Kable und  Liebe). Przekł. Artur Marya Swinarski. Reż. Józef Czerniawski, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: Luiza Miller – T. Pawłowska; Ferdynand – B. Demczakowski; Lady Milford – M. Grey; Miller – E. Wałaszek; Wurm – Z. Mossakowski; Prezydent – W. Budzyński; Von Kalb – E. Jastrzębowski lub Jastrzębski; Millerowa – N. Ogińska; Pokojówka – B. Tomaszewska; Kamerdyner – P. Tomaszewski.

Prem. 2 II 57.

 

3. Jerzy Szaniawski – DWA TEATRY. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Ewa Nahlik, asyst. reż. Ryszard Markowski.

Obsada: Dyrektor Teatru – T. Kozłowski, W. Budzyński; Dyrektor Drugi – O. Lipczyński; Liselotta – T. Pawłowska, N. Ogińska; Laura – B. Tomaszewska; Woźny – E. Wałaszek; Chłopiec – B. Demczakowski; Autor – E. Jastrzębowski i  W. Budzyński; Montek – J. Koczyński; Matka – H. Bielawska; Pani – J. Jankowska; Leśniczy – Z. Mossakowski; Żona – G. Juchniewicz; Andrzej – P. Tomaszewski; Anna – J. Sienkiewicz; Ojciec – T. Röhring; Kapitan – J. Kiszkis (student PWST).

Prem. 6 IV 57.

 

4. Juliusz Słowacki – BALLADYNA. Insc. i reż. Tadeusz Kozłowski, dek. Ewa Nahlik, Leon Grajewski, kost. Zofia Węgierkowa, muz. Tadeusz Baird.

Obsada: Pustelnik, Popiel III – T. Röhring; Kirkor – J. Koczyński; Matka – H. Bielawska; Balladyna – M. Grey; Alina – J. Sienkiewicz; Filon – B. Demczakowski; Grabiec – R. Markowski; Fon Kostryn – Z. Mossakowski; Gralon – O. Lipczyński; Goniec, Lekarz koronny – J. Kiszkis; Kanclerz, Gryf – E. Wałaszek; Posłowie ze stolicy Gniezna – O. Lipczyński, E. Jastrzębski; Rycerz przyboczny Balladyny – P. Tomaszewski; Chrząszcz z Jemioły – E. Jastrzębski; Osoby fantastyczne: Goplana – T. Pawłowska; Chochlik – G. Juchniewicz; Skierka – B. Tomaszewska.

Wznow. 7 VIII 57, prem. 9 III 56.

 

Jarosław

 

Teatr Lalki i Aktora “Kacperek”   

 

ul. Mariana Buczka 1

 

Wojewódzki Teatr Lalki i Aktora “Kacperek” powstał w 1952 roku z inicjatywy Izabelli Melińskiej  w Miejskim Domu Kultury w Jarosławiu. Do  czerwca 1956 roku działał jako teatr amatorski. Od czerwca 1956 subwencjonowany przez MKiS.

 

KIEROWNICTWO

 

Maria Siedmiograj dyr., kier. art. , kier. lit.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Izabella Melińska (od 1 VI 56).

Scenografowie:  Jerzy Radwanek (od 1 VI 57), Stanisław Tobiasz (od 1 VIII 56 do 1 VI 57).

Muzycy:  Marian Klimczak ( 1 X 56 - 31 XII 56).

Aktorzy: Emilia Duda (od 16 VI 56), Zofia Janicka  (od 16 VI 56), Halina Drozdowicz (od 16 VI 56), Jadwiga Ferenc (od 10 VI 56), Barbara Werschner (od 1 VIII 56), Tadeusz Czwakiel (od 1 XII 56), Józef Fejdasz ( 1  IX 56 - 31 VI 57), Zbigniew Gołębiowski (od 16 VI 56), Ryszard Moskwa (od 16 VI 56), Tadeusz Solarski (od 16 VI 56), Michał Walaszek (od 1 I 56).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. William Shekaspeare - SEN NOCY LETNIEJ (A Midsummer Night’s Dream). Przekł. Stanisław Koźmian.  Reż. Izabella Melińska, scen. Stanisław Tobiasz.

Prem. 1956.

 

2. Jan Grabowski - WILK, KOZA I KOŹLĘTA. Reż. Izabella Melińska.

Prem. 1956, 118x (20 000).

 

3. Maria Siedmiograj - BAŚŃ O ZŁEJ KRÓLOWEJ, SIEROTCE KRÓLEWNIE I KRASNOLUDKACH. Reż. Izabella Melińska, scen. Stanisław Tobiasz, muz. Maria Siedmiograj,  wyk. muz.  Marian Klimczak.

Praprem. 15 XI 56.

 

4. Andrzej Maliszewski - NOWE SZATY KRÓLA. Reż. Izabella Melińska, scen. Stanisław Tobiasz, muz. Marian Klimczak.

Prem. 1956.

 

Jelenia Góra

 

Państwowy Teatr Dolnośląski

Państwowe Teatry Dolnośląskie Jelenia Góra - Wałbrzych

 

ul. Wojska Polskiego 38

 

Teatr zbudowano w 1906 wg projektu Alfreda Daehmela jako Dom Sztuki i Stowarzyszeń  (Kunst und Vereinshaus) służący m. in. propagowaniu amatorskiego ruchu artystycznego, w latach 20-tych XX w., w związku z zaangażowaniem stałego, profesjonalnego zespołu aktorskiego zmieniono nazwę na Teatr Miejski. W czasie wojny budynek nie został zniszczony. 14 XII 1956 premiera Pana Damazego inauguruje powstanie w Wałbrzychu stałej sceny  filialnej Teatru Dolnośląskiego, jej kierownikiem artystycznym zostaje Janusz Obidowicz; zmienia się także nazwa teatru.

Przy teatrze działa Orkiestra PTD pod kierownictwem  Janusza Maćkowiaka.

Scen: 2 (Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38, miejsc 641; Wałbrzych, pl. Teatralny 1, miejsc 384).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Władysław Ziemiański dyr, Maria Straszewska kier. art. (do 31 X 56), Janina Orsza - Łukasiewicz kier. art. (od 1 XI 56),  Jan Nepomucen Miller kier. lit., Janusz Maćkowiak  kier. muz.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Janina Orsza - Łukasiewicz, Jan Orsza; w bież. sez.- Irma Czajkowska, Wanda Laskowska, Marta Tywonek, Kazimierz Błaszczyński, Janusz Obidowicz, Zbigniew Stok.

Scenografowie: Anna Szeliga, Tadeusz Rajkowski, Władysław Dach; w bież. sez.- Wojciech Jelito, Zbigniew Klimczyk, Wiesław Lange, Marian Stępień.

Kompozytorzy: Janusz Maćkowiak; w bież. sez.- R. Benatzky, Alojzy Kluczniok.

Choreografowie: Janina Orsza – Łukasiewicz; w bież. sez.- M. Drabent.

Aktorzy: Danuta Borowska–Firek, Bożena Borzymska, Zofia Bursiewicz, Wanda Dąbkowska, Teresa Dembińska, A. Gettinger, Janina Gozdecka, Barbara Grudzińska, Jadwiga Janczewska, Jadwiga Jarwicz, Anna Kajetowska, Halina Kosznik, B Kowalczewska, Elżbieta Lottenberg, Janina Łempicka – Wesołowska, Janina Miłkowska – Zabielska, Janina Orsza – Łukasiewicz, Irena Orzecka, Barbara Pijarowska, Klementyna Pytlarczyk,  Stanisława Siedlecka, Sylwia Skotnicka, Hanna Szumowska, Elzbieta Święcicka, Anna (Hanna)  Wróblówna, Jadwiga Wysocka, Jadwiga Ziemiańska, Z. Bartoszek, Stanisław Basiora, S. Brodacki, Kazimierz Błaszczyński, E. Chełmicki, Karol Chorzewski, Ryszard Dembiński, Władysław Ebert, Witold Gałązka, S. Głośnicki, Henryk Gońda, J Hłasko, Stanisław Jaszkowski, Zbigniew Kłopocki, Witold Konar, Bogusław Kozak, Edward Łada – Cybulski, Henryk Machalica, Władysław Madej, Tadeusz Madeja, Jan Markiewicz, Janusz Obidowicz, Jan Orsza, C. Popławski, Stanisław Posiadłowski, Olgierd Radwan, Andrzej Saar, Władysław Sawko, Roman  Sikora, Jerzy Smoliński, Czesław Stopka, Stanisław Tubielewicz, Wacław Wacławski, Janusz Waszczuk, Jan Wesołowski, Jerzy Witkowski, Władysław Ziemiański, w bież. sez.- Marian Wyrzykowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Stefan Żeromski -  UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA.  Reż. Irma Czajkowska, scen. Anna Szeliga.

Obsada: Przełęcki - M. Wyrzykowski, H. Machalica; Smugoń - Z. Bartoszek, S. Brodacki, A. Saar; Dorota - B. Borzymska, I. Łempicka – Wesołowska; Ks Sieniawianka - B. Grudzińska, J. Janczewska; Bęczkowski - K. Chorzewski; Wilkosz - O. Radwan; Ciekocki - S. Posiadłowski; Radostowiec - S. Basiora; Małowieski - W. Sawko; Zabrzeziński - C. Popławski; Kleniewicz - W. Madej; Bukański - Z. Bartoszek, A. Saar.

Prem. 27 X 56, 60x.

 

2. Henri Becque – PARYŻANKA (La Parisienne).  Przekł. Leon Schiller. Reż. Wanda Laskowska, scen. Tadeusz Rajkowski.

Obsada: Klotylda - E. Święcicka, J. Wysocka; Du Mesnil - S. Jaszkowski; Lafont - B. Kozak; Simpson - R. Dembiński; Adela - J. Ziemiańska.

Prem. 11 XI 56, 60x.

 

3. UŚMIECH  JESIENI.   Parada satyry, piosenki, humoru, jazzu  Oprac. reż. Kazimierz Błaszczyński, muz. Janusz Maćkowiak.

Występują: H. Kosznik, B. Kowalczewska, K. Błaszczyński, S. Brodacki, J. Smoliński, W. Ziemiński, Orkiestra PTD pod kier. J. Maćkowiaka.

Prem. 20 XI 56  w  Mysłakowicach, 14x.

 

4. Józef Bliziński  - PAN DAMAZY. Reż. Janusz Obidowicz, scen. Władysław Dach.

Obsada: Żegocina - S. Siedlecka; Tykalska - J. Miłkowska-Zabielska, K. Pytlarczyk; Seweryn - R. Sikora, Z. Kłopocki; Antoni - E. Chełmicki; Żegota - E. Łada-Cybulski; Helena - A. Wróblówna; Bajdalski - J. Obidowicz; Genio - S. Brodacki, Z. Kłopocki; Mańka - B. Pijarowska, A. Gettinger; Jan - J. Hłasko.

Prem. 14 XII 56   scena w Wałbrzychu,   82x.

 

5. Franciszek Skarbek - Z SIEDMIU NAJBRZYDSZA. Reż. Zbigniew Stok, scen. Anna Szeliga, muz. Janusz Maćkowiak.

Obsada: Karol - C. Stopka; Wiktor - H. Gońda; Jęczmionek - K. Błaszczyński; Zosia - H. Kosznik, E. Lottenberg; Aniela - H. Szumowska, H. Kosznik; Balbina - H. Szumowska, H. Kosznik; Salusia - E. Lottenberg, T. Dembińska; Szambelanowa - I. Orzecka; Zawadiakiewiczowa - J. Jarwicz; Kunegunda - J. Janczewska; Ekspedytor - W. Konar; Gertruda - W. Dąbkowska.

Prem. 15 XII 56, 66x.

 

6. Franciszek Pilarz  - FAJECZKA  STRYJA  BONIFACEGO. Przekł. W. Dostan, adapt. scen. Tadeusz Żeromski. Reż. Zbigniew Stok, scen. Anna Szeliga, Tadeusz Rajkowski.

Obsada: Bonifacy - O. Radwan; Goliat - J. Markiewicz; Kleofas - S. Posiadłowski; Joachim - H. Machalica; Florian - S. Tubielewicz; Inocenty - A. Saar; Frantik - S. Skotnicka; Suliwan - J. Waszczuk; Bob- R. Dembiński, J. Smoliński.

Prem. 22 XII 56,12x.

 

7. Henrik Ibsen  - NORA (Et dukkehjem). Przekł. Jacek Frühling. Reż. Maria Tywonek, dek. Wiesław Lange, kost. Anna Szeliga, muz. Janusz Maćkowiak, choreogr. M. Drabent

Obsada: Robert - S. Jaszkowski; Nora - B. Borzymska, J. Łempicka; Krystyna Linden - B. Grudzińska; Günter - J. Witkowski; Marianna - K. Feldman; Helena - B. Borzymska, J. Łempicka; Dr Rank - B. Kozak; Posłaniec - W. Sawko.

Prem. 22 II 57, 72x.

 

8. Ewa Szumańska – ZAKRĘT. Reż. Janusz Obidowicz, scen. Zbigniew Klimczyk.

Obsada: Józek - T. Madeja; Konopkowa - J. Miłkowska-Zabielska, Z. Bursiewicz; Zosia - K. Pytlarczyk; Antek - S. Brodacki; Wiśniewska - S. Siedlecka; Kasia - H. Wróblówna; Adwokat - J. Obidowicz, R. Sikora; Człowiek z teczką - J. Wesołowski; Kolega - Z. Kłopocki.

Prem. 7 III 57, scena w Wałbrzychu, 39x.

 

9. Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień  - SZUKAMY KOWALSKIEGO.  Reż., choreogr. Janina Orsza - Łukasiewicz, scen. Marian Stępień, oprac. muz. Janusz Maćkowiak.

Obsada: Kowalski - H. Machalica; Irena - J. Wysocka; Słowik - R. Dembiński, A. Saar; Woźny - W. Madej; Lucyna - E. Święcicka; Krystyna - D. Borowska; Minister - S. Posiadłowski; Dziewczyna z telefonów - A. Kajetowska, H. Kosznik, H. Szumowska; Sporysz - J. Orsza; Sekretarka - J. Ziemiańska; Pietrzak - O. Radwan; Sirówka - J. Markiewicz; Malinowska - J. Gozdecka; Ronaszko - J. Smoliński; Nowicki - R. Dembiński, A. Saar; Krukówna - S. Skotnicka; Sprzątający - A. Kajetowska, H. Kosznik, H. Szumowska, R. Dembiński, A. Saar, S. Tubielewicz, J. Markiewicz, J. Waszczuk; Monter - Z. Bartoszek, S. Basiora; Dziewczęta z ekspedycji - A. Kajetowska, H. Kosznik, H. Szumowska; Kupujący w Delikatesach - J. Gozdecka, J. Ziemiańska, S. Skotnicka, Z. Bartoszek, S. Basiora, J. Markiewicz, O. Radwan, J. Smoliński, S. Tubielewicz, J. Waszczuk; Szofer - S. Tubielewicz; Pan Młody - J. Waszczuk; Panna Młoda - J. Ziemiańska; Goście weselni - A. Kajetowska, H. Kosznik, H. Szumowska, S. Skotnicka, Z. Bartoszek, S. Basiora, R. Dembiński, O. Radwan, A. Saar, S. Tubielewicz; Spiker I - J. Ziemianska; Spiker II - S. Basiora, J. Waszczuk; Pani I - S. Skotnicka; Pani II - J. Gozdecka; Pan I - J. Smoliński; Pan II - Z. Bartoszek; Dziewczeta z recepcji -  A. Kajetowska, H. Kosznik, H. Szumowska; Fotoreporter - J. Smoliński; Aniołek I - A. Kajetowska; Aniołek II - H. Kosznik; Aniołek III - H. Szumowska; Orkiestra PTD pod kier. J. Maćkowiaka.

Prem. 8 III 57, 39x.

 

10. Aleksander Fredro -  GODZIEN LITOŚCI. Reż. Janina Orsza-Łukasiewicz, scen. Tadeusz Rajkowski.

Obsada: Warski - J. Orsza; Antonina - A. Kajetowska; Laura - E. Święcicka; Dormund - H. Machalica; Elwin - C. Stopka; Służący - S. Tubielewicz.

Prem. 17 IV 57 .

 

11. Avery Hopwood -  JUTRO POGODA (Tomorrow Good Weather). Przekł. Ryszard Ordyński. Reż. Janusz Obidowicz, scen. Wojciech Jelito.

Obsada: Bartlett - J. Obidowicz; Laura - K. Pytlarczyk, S. Siedlecka; Wheeler - R. Sikora; Blanny - J. Łempicka; Tessy - Z. Bursiewicz,; Evans - S. Brodacki; Harrigan - K. Chorzewski; Pete - J. Wesołowski.

Prem. 23 V 57  scena w Wałbrzychu,112x.

 

12. Bayard Veiller  - PROCES MARY DUGAN. Przekł. Emil Chaberski Reż. Jan Orsza, scen. Anna Szeliga.

Obsada: Mary - E. Święcicka; West - W. Ebert; Prokurator - S. Jaszkowski; Sędzia - S. Posiadłowski; Dr Welcome - H. Machalica; Madison - W. Konar; Hunt - O. Radwan; Brown - J. Markiewicz; Dagmara - J. Janczewska; Farne - A. Kajetowska; Paulina - E. Lottenberg; May - J. Ziemiańska; Jimmy - H. Gońda, C. Stopka; P. Edgarowa - H. Kosznik, J. Orsza-Łukaszewicz; Marie Ducrot - W. Dąbkowska, I. Orzecka; Kearney - W. Konar; Plaised - S. Tubielewicz; Woźny sądowy - J. Orsza; Adwokat - S. Basiora.

Prem. 30 V 57,  82x.

 

13. Marian Hemar -  SKANDAL W HOLLYWOOD. Reż., choreogr. Janina Orsza-Łukasiewicz, scen. Anna Szeliga, Tadeusz Rajkowski, muz. Ralph Benatzky, oprac. muz. Alojzy Kluczniok.

Obsada: Gloria - B. Borzymska; Jaś - R. Dembiński; Sekretarka - H. Szumowska; Operator - J. Witowski; Fryzjerka - B. Grudzińska; Dekorator - B. Kozak; Kompozytor - W. Sawko; Scenarzysta - Z. Bartoszek, S. Głośnicki; Reżyser filmowy - W. Madej; Scott - W. Ziemiański; Dina - J. Wysocka,; Tomek - A. Saar; Basia - D. Borowska; Szofer - Z. Bartoszek, S. Głośnicki; Dyrektor hotelu - W. Sawko; Sędzia - J. Witowski; Szampiter - B. Kozak; Hrabina - B. Grudzińska; Portier - W. Madej; Orkiestra PTD pod kier. J. Maćkowiaka.

Prem. 31 V 57, 108x.

 

Kalisz

 

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

 

ul. Częstochowska 2

 

Gmach wybudowany w 1936 wg proj. Czesława Przybylskiego. Od 1946 do 1949 Teatr Miejski im. Wojciech Bogusławskiego. 1 X 1949 zmiana nazwy na obecną. 

Scen: 1 (ul. Częstochowska 2, miejsc ponad 600).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysław Winkler dyr. i kier. art., Eugeniusz Bąbolski z-ca dyr., Apoloniusz Zawilski kier. lit. (do 31 XII 56).  

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Stanisław Bieliński, Elżbieta Kowalewska, Henryk Lotar, Malwina Szczepkowska, Mieczysław Winkler.

Scenografowie: w bież. sez.- Jan Hawryłkiewicz, Wacław Kosiorek, Wanda Mak-Kuczyńska, Antoni Muszyński.

Aktorzy: Janina Cichocka, Ludmiła Danjell (Pucek-Danjell), Zenona Dobrowolska, Maria Jerie-Chałowa, Irena Kosiorek, Elżbieta Kowalewska, Maria Kubicka, Zofia Lizoń (Lizoniówna), Maria Murawska, Kazimiera Nogajówna, Zofia Piotrowska, Maria Siudowa (sufler), Wanda Sobiesiak (Sobiesiakowa), Maria Szczechówna, Halina Zbierzyńska, Alicja Zomer, Jan Borkowski, Tomasz Brzeziński, Roman Cichocki, Stanisław Czaderski, Włodzimierz Dobrzański, Roman Dobrzyński, Janusz Gładysz, Wirgiliusz Gryń, Leon Józefowicz, Józef Kaczyński, Władysław Lasoń, Jerzy Łapiński, Józef Łodyński, Andrzej Madej, Zbigniew Mak, Klemens Myczkowski, Eugeniusz Nowakowski, Zbigniew Oksza-Rogoziński, Bogdan Sobiesiak, Wacław Welski, Zdzisław Winiarczyk, Mieczysław Winkler, Mikołaj Żyro; w bież. sez. – Ryszarda Hanin.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Fredro – DAMY I HUZARY. Reż. Mieczysław Winkler, dek. Wanda Kuczyńska, kost. Antoni Muszyński.

Obsada: Major – W. Gryń; Rotmistrz – M. Winkler; Edmund – B. Sobiesiak; Kapelan – E. Nowakowski; Pani Orgonowa – Z. Piotrowska; Pani Dyndalska – H. Zbierzyńska; Panna Aniela – L. Danjell; Zofia – A. Zomer; Józia – M. Szczechówna; Zuzia – K. Nogajówna, W. Sobiesiak; Fruzia – Z. Dobrowolska; Grzegorz – M. Żyro; Rembo – R. Cichocki.

Prem. 2 X 56, 26x (8 494) w siedzibie, 8x (3 158) w terenie.

 

2. Aleksander Dumas (syn) – DAMA KAMELIOWA (La dame aux camelias). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Małgorzata Gautier – R. Hanin, A. Zomer; Olimpia – L. Danjell; Prudencja – H. Zbierzyńska; Mimi – W. Sobiesiakowa; Anais – A. Zomer, Z. Lizoniówna; Anna – M. Murawska; Jerzy Duval – M. Winkler; Armand – K. Myczkowski; Gaston de Rieux – S. Czaderski; Saint-Gaudens – W. Welski; Gustaw – B. Sobiesiak; Artur – J. Łodyński; Hrabia – R. Cichocki; Doktor – L. Józefowicz; Varville – T. Brzeziński; Wieśniak – M. Żyro.

Prem. 12 XI 56, 35x (13 217) w siedzibie, 16x (8 346) w terenie.

 

3. Tadeusz Rittner – W MAŁYM DOMKU. Reż. Elżbieta Kowalewska, scen. Wanda Mak-Kuczyńska.

Obsada: Doktór – Z. Mak; Maria – K. Nogajówna; Wanda – M. Szczechówna; Sielski – Z. Winiarczyk; Jurkiewicz – A. Madej; Sędzia – E. Nowakowski; Sędzina – Z. Piotrowska; Kosicki – J. Gładysz; Kasia – Z. Dobrowolska; Szymon – R. Dobrzyński.

Prem. 16 XI 56, 24x (7 219) w siedzibie, 19x (5 586) w terenie.

 

4. Wiktoryn Sardou – MADAME SANS-GÊNE. Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Insc. i reż. Malwina Szczepkowska, dek. i kost. Wacław Kosiorek.

Obsada: Katarzyna Hübschner (Katarzyna księżna Gdańska) – E. Kowalewska, L. Danjell; Porucznik Bonaparte (Cesarz Napoleon) – J. Łodyński, Z. Winiarczyk; Lefebre – B. Sobiesiak; Aptekarz – E. Nowakowski; Elegant – T. Brzeziński; La Rousette – K. Nogajówna; Toinon – Z. Dobrowolska; Julia – W. Sobiesiakowa; Fouché – Z. Mak, A. Madej; Hrabia Neipperg – S. Czaderski; Vinaigre – A. Madej, Z. Mak; Fryzjer – R. Dobrzyński; Vauboutrin – W. Welski; Jolicoeur – M. Żyro; Mathieu – Z. Winiarczyk, J. Łodyński; Karolina – Z. Piotrowska; Eliza – M. Szczechówna; Savary, Książę Rovigo – R. Cichocki; Pani Bülow – J. Cichocka; Despreux – J. Gładysz; Coq – T. Brzeziński; Leroy – Z. Winiarczyk, J. Łodyński; Vicehrabia de Junot – W. Welski;; Canouville – K. Myczkowski; Pani de Felkonet – Z. Dobrowolska; Pani de Bassano – M. Siudowa; Constant – L. Józefowicz; Brigaud – Z. Oksza; Roustan – R. Dobrzyński; Jasmin – M. Winkler; Lokaj – J. Łapiński; Pokojówka – Z. Lizoń.

Prem. 1 II 57, 39x (16 860).

 

5. Jerzy Zawieyski – ROZDROŻE MIŁOŚCI. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Jan Hawryłkiewicz.

Obsada: Ksiądz Jan – K. Myczkowski; Piotr – Z. Winiarczyk, J. Gładysz; Elżbieta – L. Danjell; Marta – M. Szczechówna; Wójt – L. Józefowicz; Pani Julia – H. Zbierzyńska; Michał – B. Sobiesiak; Chłop – R. Dobrzyński.

Prem. 19 III 57, 28x (9 860) w siedzibie, 19x (6 132) w terenie.

 

6. Alfred de Musset – NIE IGRA SIĘ Z MIŁOŚCIĄ (On ne badine pas avec l’amour). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Malwina Szczepkowska, scen. Wanda Kuczyńska, oprac. muz. Karol Stromenger.

Obsada: Baron – E. Nowakowski; Oktaw – S. Czaderski; Blazjusz – J. Łodyński; Bridaine – Z. Mak; Kamilla – K. Nogajówna; Panna Pluche – Z. Piotrowska; Rozalka – W. Sobiesiak; Wieśniacy – A. Madej, Z. Oksza, W. Welski, M. Żyro, J. Cichocka, Z. Dobrowolska.

Prem. 22 III 57, 23x (6 421) w siedzibie, 21x (7 447) w terenie.

 

7. Ryszard Ruszkowski – WESELE FONSIA. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Wacław Kosiorek, kier. muz. Roman Gorzelniak.

Obsada: Emila Kurnicka – Z. Piotrowska; Anastazja Kurnicka – H. Zbierzyńska; Helena – L. Danjell; Wanda – W. Sobiesiak; Kazimierz – A. Madej; Dorowski – W. Welski; Maciej Kurzawa – M. Winkler; Fonsio – E. Nowakowski; Mrozik – J. Łodyński; Ogonkowski – M. Żyro; Małgosia – Z. Dobrowolska; Wojtek – J. Gładysz; Józef – R. Cichocki; Sekundant I – B. Sobiesiak; Sekundant II – L. Józefowicz; Muzykant I – Z. Oksza; Muzykant II – R. Dobrzyński.

Prem. 21 V 57, 34x (11 551) w siedzibie, 15x (4 089) w terenie.

 

8. Roman Brandstaetter – MILCZENIE. Reż. Henryk Lotar, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Ksawery Poniłowski – K. Myczkowski; Irena – M. Szczechówna; Wanda – K. Nogajówna; Feliks Witowicz – Z. Mak; Piotr Niedzicki – S. Czaderski; Funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa – T. Brzeziński.

Prem. 22 V 57, 15x (2 830) w siedzibie, 21x (4 525) w terenie.

 

9. Pierre Aristide Breal – HUZARZY (Les Hussards). Przekł. Wojciech Natanson. Reż. Stanisław Bieliński, dek. i kost. Antoni Muszyński.

Obsada: Józef Lippi – M. Żyro; Maria Lippi – Z. Zbierzyńska; Pani Baglione – J. Cichocka; Rafael – S. Czaderski; Cezar Carotti – R. Cichocki; Cosima – M. Szczechówna; Giacomo – J. Kaczyński; Eliza – W. Sobiesiak; Pietro – Z. Winiarczyk; Ange Marie Le Gouce – W. Welski; Flicot – J. Łodyński; Kapitan – J. Borkowski; Kancelista wojskowy – W. Dobrzański.

Prem. 20 VII 57, 23x (8 635) w siedzibie, 12x (4 221) w terenie.

 

10. Eugène Scribe – SZKLANKA WODY (Le verre d’eau). Przekł. Stanisław Ostoja. Reż. Mieczysław Winkler, dek. i kost. Antoni Muszyński.

Obsada: Królowa Anna – E. Kowalewska; Księżna Malborough – Z. Piotrowska; Henryk de Saint Jean – Z. Mak; Masham – A. Madej; Abigail – K. Nogajówna; Margrabia de Torcy – E. Nowakowski; Thompson – L. Józefowicz; Dama I – Z. Dobrowolska; Dama II - ***; Członkowie Parlamentu : R. Dobrzyński, ***, ***.

Prem. 26 VII 57, 18x (8 061) w siedzibie, 18x (5 972) w terenie.

 

Katowice

 

Teatr Śląski   im. Stanisława  Wyspiańskiego

 

Rynek 1

 

Gmach zbudowany w latch 1906-1907. Po II wojnie  światowej działalność - pod dyr. Karola Adwentowicza i Wilama Horzycy -  zainaugurowano   2 IV 45 premierą Zemsty Aleksandra Fredry. 20 VI 45 działalność rozpoczęła Szkoła Dramatyczna kierowana przez Wilama Horzycę; po krótkiej przerwie (od 1 III 46) jej działalność kontynuowało Studio Dramatyczne kierowane przez Bronisława Dąbrowskiego (działało do 1948 r.). Od sezonu 1945/46 gmach objął zespół byłego teatru lwowskiego, repatriowany na Śląsk pod koniec sierpnia 1945 roku.  25 V 46 inauguracja Małej Sceny w kamienicy czynszowej przy ul. Pierackiego.  W sezonie 1948/49   powstało Ślaskie Zjednoczenie Teatralne (Państwowe Teatry Śląsko-Dąbrowskie) obejmujace Teatr Miejski w Katowicach, Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu (na jeden sezon) i Teatr Zagłębia w Sosnowcu. 1 stycznia 1949 r. teatr upaństwowiono, od 1950 wystepuje pod nazwą Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego. W 1953 r. zawieszono przedstawienia na Małej Scenie w związku z przeznaczeniem pomieszczeń na cele szkolne dla 3-letniego Studium Dramatycznego działającego przy teatrze w latach 1950-53  i   54-57. Od sezonu 1953/54 do sezonu 1955/56  na scenie Pałacu Młodzieży występowała sporadycznie grupa absolwentów Studium Dramatycznego pn. Scena Młodzieżowa.

Scen: 2 (ul. Rynek 1, miejsc 734; ul. Pierackiego, miejsc 64). 

 

KIEROWNICTWO

 

 Józef Wyszomirski dyr. i kier. art., Tadeusz Winczewski  dyr. adm. (do 31 III 57), Marian Skarbek dyr. adm. (od 1 IV 57),   Zdzisław Hierowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY   

 

Reżyserzy:  Gustaw Holoubek, Jerzy Jarocki, Alojzy Nowak, Józef Wyszomirski, Edward Żytecki;  w bież. sez. - Halina Cieszkowska, Zdana Jasińska, Zofia Truszkowska,  Mieczysław Daszewski, Jerzy Zegalski.

Scenografowie: Andrzej Cybulski, Wiesław Lange, Tomasz Rumiński; w bież. sez. -  Bogusław Górecki, Zenon Moskwa.

Aktorzy:  Janina Bąkowska-Przeradzka, Danuta Bleicherówna, Zofia Bregułowa, Janina Burke, Sabina Chromińska, Halina Cieszkowska, Liliana Czarska, Michalina Dąbrowska, Elwira Dolińska, Felicja Gabriel, Maria Grabowska, Jolanta Hanisz,  Krystyna Iłłakowicz, Anna Jakowska, Teresa Kamińska, Mirosława Krawczykówna, Eugenia Kwiatkiewicz, Danuta Kwiatkowska, Zofia Michalska, Stefania Michnowska, Danuta Morawska, Janina Morska, Halina Piłatówna, Halina Racięcka, Helena Rozwadowska, Irena Tomaszewska, Zofia Truszkowska, Krystyna Tworkowska, Barbara Wałkówna,  Zofia Wicińska, Genowefa Wieczorek, Klementyna Zastrzeżyńska, Ewa Żylanka, Jerzy Bielecki, Marian Bielecki, Romuald Bojanowski, Władysław Brochwicz, Stanisław Brudny, Stanisław Czaszka, Mieczysław Daszewski, Florian Drobnik, Henryk Dworczykowski,   Rajmund Fleszar, Stefan Giletycz, Wincenty Grabarczyk, Roman Hierowski, Zbisław Ichniowski, Mieczysław Jasiecki, Jan Klemens, Władysław Kornak, Stanisław Kossowski, Władysław Kozłowski, Bernard Krawczyk, Adam Kwiatkowski, Stefan Leński,  Michał Leśniak, Kazimierz Lewicki,   Henryk Maruszczyk, Bolesław Mierzejewski,  Edmund Ogrodziński, Stanisław Piotrowski,  Piotr Połoński, Władysław Przebiński,  Jerzy Siwy, Bolesław Smela, Wojciech Standełło,  Zygmunt Wilczkowski, Władysław Zastrzeżyński, Józef Zbiróg,  Rudolf Zbrojewski;  w bież. sez. -   A. Polek.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

Duża Scena

 

1. Moliere - CHORY Z UROJENIA (La malade imaginaire). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż.  Alojzy Nowak, scen.  Andrzej Cybulski,  muz.  Henryk Czyż.

Obsada:  Argan - P. Połoński; Belina - J. Morska; Aniela - H. Racięcka; Ludwisia - xxx; Berald - W. Przebiński; Kleant - B. Krawczyk; Pan Biegunka - S. Lenski; Tomasz Biegunka - F. Drobnik; Pan Czyściel - S. Czaszka; Pan Wonny - Z. Wilczkowski; Pan Wiara - W. Kozłowski; Antosia - L. Czarska.

Prem.  8 IX 56, 121x (54 747).

 

2. Jean Anouilh - ZAPROSZENIE DO ZAMKU (L’invitation au chatteau). Przekł.  Maria Serkowska.  Reż.  Edward Żytecki,  scen.  Wiesław Lange.

Obsada: Horacy, Fryderyk - A. Kwiatkowski; Pani Deesmermortes - Z. Truszkowska; Lady Dorota India - I. Tomaszewska; Diana Messerschmann - D. Morawska; Messerschmann - J. Jasiecki; Patryk Bombelle - J. Bielecki; Romainville - B. Mierzejewski; Izabella - J. Hanisz; Jej matka - H. Rozwadowska; Panna Capulat - J. Bąkowska-Przeradzka; Józef - K. Lewicki.

Prem. 27 X 56, 111x (51 843).

 

3. Karol Capek - MATKA  (Matka).Przekł.  Czesław Sojecki. Reż.  Józef Wyszomirski,  scen.  Andrzej Cybulski.

Obsada: Matka - S. Michnowska, Z. Truszkowska; Ojciec - W. Kornak; Andrzej - M. Daszewski; Jerzy - S. Brudny; Kornel - H. Maruszczyk; Piotr - J. Zbiróg; Antoś - W. Standełło; Dziadek - Z. Wilczkowski; Głos I - W. Kozłowski; Głos II - Z. Ichniowski; Głos III - I. Tomaszewska.

Prem. 1 XII 56, 52x (20 623).

 

4. Georg Büchner - ŚMIERĆ DANTONA (Dantos Tod). Przekł. Wilam Horzyca. Reż.  Józef Wyszomirski,   dek. Wiesław Lange, kost. Andrzej Cybulski, muz.  Wojciech Kilar,  choreogr.  Mikołaj Kopiński.

Obsada:  Danton - B. Smela; Legendre - B. Kraczyk; Desmoulins - A. Kwiatkowski; Herault-Sechelles - J. Zbiróg; Lacroix - M. Daszewski; Philippeau - Z. Ichniowski; Mercier - R. Zbrojewski; Thomas Payne - B. Mierzejewski; Robespierre - M. Jasiecki; St. Just - H. Maruszczak; Barere - W. Kozłowski; Collot d’Herbois - W. Grabarczyk; Billaud-Verenes - W. Kornak; W. Herman - J. Bielecki; Chaumette - S. Brudny; Paris - B. Krawczyk; Simon - P. Połoński; Żona Simona - H. Cieszkowska; Dillon - K. Lewicki; Laflotte - S. Leński; Julia Danton - L. Czarska; Lucylla Desmoulins - J. Hanisz; Rozalia - K. Tworkowska; Adelajda - J. Burke; Marion - D. Bleicherówna; Obywatel I - M. Leśniak; Obywatel II - W. Kornak; Obywatel III - Z. Wilczkowski; Obywatel IV - B. Krawczyk; Dama - D. Morawska; Lyonczyk - W. Stadełło; Śpiewak uliczny - J. Klemens; Żebrak - E. Ogrodziński; Pan I -  S. Leński; Pan II - S. Brudny; Żołnierz - S. Giletycz; Młody Pan - W. Grabarczyk; Madame - M. Dąbrowska; Eugenia - Z. Wicińska; Deputowany I - R. Zbrojewski; Deputowany II - R. Bojanowski; Więzień I - R. Bojanowski; Więzień II - S. Giletycz; Klucznik - F. Drobnik; Woznica I - E. Ogrodziński; Woźnica II - J. Klemens; Kobieta I - H. Piłatówna; Kobieta II - K. Tworkowska; Kobieta III - S. Chromińska; Kobieta IV - A. Jakowska; Kobieta V - E. Dolińska; Kat I - M. Leśniak; Kat II - W. Kozłowski.

Prem.  9 III 57, 32x (14 940).

 

5. Fritz Hochwalder - BARYŁECZKA wg Guy de Maupassanta (Boule de Suif). Przekł. Jacek Fruhling. Reż. Edward Żytecki, scen.  Andrzej Cybulski.

Obsada:  Hubert de Breville - W. Kornak; Hrabina de Breville - K. Iłłakowicz; Carre-Lamadon - S. Leński; Pani Carre-Lamadon - J. Burke; Loiseau - P. Połoński; Pani Loiseau - J. Morska; Cornudet - J. Bielecki; Elżbieta Rousset - L. Czarska; Woźnica Ludwik - M. Lesniak; Siostra Krystyna - G. Wieczorek; Siostra Helena - E. Dolińska; Oberżysta - F. Drobnik; Oberżystka - S. Chromińska.

Praprem. 14 IV 57, 64x (25 916).

 

6. Adolf Walewski - KOPCIUSZEK. Reż.  Mieczysław Daszewski,  scen.  Bogusław Górecki;  muz. Henryk Górecki,  choreogr.  Tadeusz Burke.

Obsada:  Imć Pan Gwoździk - Z. Ichniowski; Sybilla - H. Piłatówna; Kunegunda - K. Tworkowska; Serafina - A. Jakowska, E. Żylanka; Róża-Kpociuszke - J. Hanisz; Król Ćwieczek - W. Standełło; Królewicz Krasnolicy - B. Krawczyk; Marszałek dworu - W. Grabarczyk; Minister dworu - M. Daszewski; Białonóżka - E. Ogrodziński; Baba-dziwo - Z. Truszkowska; Gwiazdon-żebrak - S. Brudny; Gnom - M. Krawczykówna.

Prem.  25 V 57, 119x (69 481).

 

7. Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza - PODEJRZANA PRAWDA (Le verolad sospechoza). Przekł.  Tadeusz Jakubowicz, Lena Podlaska. Reż.  Jerzy Zegalski, scen.  Andrzej Cybulski.

Obsada:  Don Garcia - H. Maruszczyk; Don Juan - J. Klemens; Donia Jacinta - B. Wałkówna; Don Sancho - R. Zbrojewski; Don Alonso de Luna - K. Lewicki; Donia Lukrecja - Z. Wicińska; Don Beltran - B. Mierzejewski; Don Feliks - J. Zbiróg; Tristan - A. Kwiatkowski; Wychowawca - J. Siwy; Izabella - Z. Michalska; Camino - W. Kozłowski; Służący - S. Giletycz.

Prem. 15 VI 57, 51x (19 671).

 

8. Bruno Jasieński - BAL MANEKINÓW. Oprac.  Anatol Stern. Reż. Jerzy Jarocki, scen.  Wiesław Lange,  muz.  Wojciech Kilar, choreogr. Tadeusz Burke.

Obsada:  Paul Ribbandel - B. Smela; Arrnaux - D. Brochwicz; Angelika Arnnaux - D. Bleicherówna; Levasin - P. Połoński; Solange Levasin - I. Tomaszewska; Devignard - W. Kornak; Delegat I - J. Siwy; Delegat II - Z. ichniowski; Pan I - S. Leński; Pan II - J. Bielecki; Pan III - S. Brudny; Pan IV - F. Drobnik; Pan V - W. Przebiński; Pan VI - Z. Wilczkowski; Lojak I - J. Klemens; Lokaj II - M. Lesniak; Komisarz Policji - Z. Wilczkowski; Manekiny męskie: I - W. Grabarczyk, II - S. Brudny, III - J. Siwy, IV - W. Standełło, V - Z. Ichniowski, VI - J. Bielecki, VII - S. Leński, VIII - W. Przebiński, IX - F. Drobnik, X - S. Kossowski, XI - M. Leśniak; Manekin w zbroi - A. Polek; Manekiny damskie: I - K. Tworkowska, II - M. Krawczykówna, III - E. Dolińska, IV - E. Żylanka, V - M. Dąbrowska, VI - Z. Wicińska, VII - B. Chromińska.

Praprem. 20 VII 57, 44x (21 171).

 

Mała Scena

 

1. Graham Greene - SALON (Living Room). Przekł.  Tadeusz Leon Murek.  Reż. Alojzy Nowak,  scen.  Zdana Jasińska.

Obsada:  Teresa Browne - M. Grabowska; Helena Browne - E. Kwiatkiewiczowa; Jakub Browne - W. Zastrzeżyński; Róża Pemberton - B. Wałkówna; Michał Dennis - R. Hierowski; Pani Dennis - Z. Michalska; Marysia - K. Zastrzeżyńska.

Prem.  2 II 57, 128x (27 292).

 

2. Eugene Ionesco - KRZESŁA (Le chaises). Przekł.  Konrad Eberhardt, Maria Bechczyc-Rudnicka.  Reż.  Józef Wyszomirski,  scen.  Wiesław Lange.

 Obsada: Stary - M. Jasiecki; Stara - H. Cieszkowska; Mówca - E. Ogrodziński.

Praprem.  18 V 57, 46x (4 794).

 

Scena Poetycka

 

1. SPOTKANIE Z WYSPIAŃSKIM. Wybór tekstów, reż. i  układ muz. H. Cieszkowska.

Obsada: B. Krawczyk, J. Burke, W. Standełło, H. Maruszczyk, E. Ogrodziński, D. Morawska, K. Zastrzeżyńska, H. Cieszkowska, S. chromińska, M.Daszewski, J. Bielecki, M. Jasiecki, M. Leśniak.

Prem.  20 III 57.

 

2. Konstanty Ildefons Gałczyński - DLACZEGO OGÓREK NIE ŚPIEWA. Reż. wybór tekstów, układ muz.  Zofia Truszkowska,  scen.  Zenon  Moskwa.

Obsada:  W. Standełło, Z. Truszkowska, Z. Wicińska, H. Maruszczyk, J. Zbiróg.

Prem.  11 V 57,  6x (903).

 

Śląski Teatr Lalki i Aktora  „Ateneum”              

 

ul. 15 Grudnia 10                      

 

Teatr Lalki i Aktora  założony przez Juliusza Glattego w Krakowie w pierwszych latach po wyzwoleniu, w 1945 r. przeniósł się do Katowic.  Nawiązuje do tradycji prowadzonego przed wojną przez Stanisława Ligonia teatru lalkowego „Miniatury”. Po wojnie inauguracja działalności 3 IX 45 w sali koncertowej WDK przy ul. Francuskiej. Teatr nie ma własnej sceny,  od 1946 działa przy Związku Zawodowym Kolejarzy i korzysta z sali przy  ul. Plebiscytowej 3.  Od 1947 w sali Domu Hutnika w Chorzowie. Od 1 X 48 wystepuje pod nazwą  Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”. We wrześniu 1950 teatr przenosi się do własnej sali przy ul. 15 Grudnia 10 w Katowicach; subwencjonowany od sezonu 1950/51. Od grudnia 56 przez I półrocze 57 remont sali, teatr gra tylko w objeździe.

Scen: 1 (ul. 15 Grudnia 10).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Juliusz Glatty dyr., Jan Brzoza kier. lit.  (do 1 V 57).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Juliusz Glatty; w bież. sez. - Janina Stasiniewicz.   

Scenografowie: Juliusz Glatty.   

Aktorzy: Janina Giercuszkiewicz, Ernestyna Głogowska (Musialik), Katarzyna Lapoint,   Waleria Siwek, Józef Czopnik, Edward Czuchnowski, Władysław Krywko,  Grzegorz Ślosarski, Mieczysław Wilant (od 28 XI 56); w biez. sez. - Gertruda Cyganek.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Halina Auderska - ZACZAROWANA ZATOKA. Reż.  Jadwiga  Stasiniewicz, scen. Juliusz Glatty,  muz.  Z. Wiszniewski.

Obsada:  J. Giercuszkiewicz, E. Głogowska, K. Lapoint, W. Siwek, J. Czopnik, E. Czuchnowski, W. Krywko, G. Ślosarski.

Prem. 1956.

 

2. Gienadyj Matwiejew - CYRK (Puzon). Reż. i scen.  Juliusz Glatty.

Obsada:  J. Giercuszkiewicz, K. Lapoint, E. Musialik, W. Siwek, J. Czopnik, E. Czuchnowski, W. Krywko, G. Ślosarski, M. Wilant (przy fortepianie).

Prem. 16 VI 57.

 

Kielce

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego

 

ul. Sienkiewicza 32

 

Mieści się w gmachu, wybudowanym w w1890 przez Ludwika Stumpfa jako Hotel Polski, z salą teatralną na I piętrze, wyremontowaną po zniszczeniach wojennych w 1945 i oddaną do użytku 28 VII 1945 pn. T. Rozmaitości. Od sez. 1945/46 siedziba T. Woj. Kieleckiego, w sez. 1946/47 – T. Woj. Kieleckiego im. Stefana Żeromskiego, dotowany przez Wojewódzki Związek Samorządowy, w sez. 1947/48 zmiana nazwy na  T. Miejski im. Stefana Żeromskiego; od sez. 1948/49 - T. im. Stefana Żeromskiego. 1 IX 1948 otwarta w Radomiu stała scena filialna, z własnym kier. art. 1 VIII 1949 upaństwowiony pn. Państwowy T. im. Stefana Żeromskiego Kielce – Radom. Od lipca 1955 przy Teatrze działa trzyletnie Studium Teatralne, kierowane przez Irenę Byrską.

Scen: 2 (Kielce, ul. Sienkiewicza 32, miejsc 600; Radom, pl. Zwycięstwa 1, miejsc 606).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Byrski dyr. i kier. art., Zdzisław Karczewski kier. art. sceny radomskiej, Irena Byrska kier. Studium Teatralnego, Juliusz Burski kier. lit. (od 1 I 57).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irena Byrska; w bież. sez. - Tadeusz Byrski, Zdzisław Karczewski, Tadeusz Kubalski.

Scenografowie: Liliana Jankowska, Jan Golka, Marian Gostyński, Antoni Tośta; w bież. sez. – Monika Żeromska.

Choreografowie: w bież. sez. – Rena Hryniewicz, Jerzy Kapliński.

Aktorzy: Janina Bernas, Anna Ciepielewska (od I 57), Maria Hryniewicz-Winklerowa (Romanowska), Xenia Jaroszyńska, Noemi Korsan, Kazimiera Machlicka, Helena Maassówna, Iga Mayr, Stanisława Orska, Natalia Plucińska, Anna Przysiecka, Ewa (Lidia) Rybotycka, Wanda Siemaszko, Jadwiga Sulińska, Ludwika Śniadecka, Edmund Biernacki, Bronisław Borski, Bogdan Budziszewski, Zygmunt Drwęski, Wiesław Grabek, Czesław Jagielski, Kazimierz Jarocki, Stanisław Kamiński, Edmund Karasiński, Tadeusz Kubalski, Kazimierz Kurek, Stanisław Makowski, Ryszard Moskaluk, Stanisław Niwiński,  Bolesław Orski, Mieczysław Matyasik-Ostrawski, Adam Rokossowski, Henryk Sakowicz, Witold Tokarski, Zbigniew Zaremba; w bież. sez. – Agnieszka Byrska, Irena Byrska, Tadeusz Byrski, Zdzisław Karczewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Noël Coward — SEANS. Wesoły duch (Blithe Spirit). Przekł. Zofia Meissner i Irena Babel. Reż. Zdzisław Karczewski, scen. Marian Gostyński, asyst. reż. Bogdan Budziszewski.

Obsada: Karol Condomine – Z. Karczewski; Ruth – S. Orska; Elwira – I. Mayr; Mme Arcati – J. Bernas; Dr Bradman – B. Budziszewski; Pani Bradman – H. Maassówna; Edyta – W. Siemaszko.

Prem. 9 X 56.

 

2. Jerzy Szaniawski — ADWOKAT I RÓŻE. Reż. Tadeusz Byrski, scen. Jan Golka, asyst. reż. Anna Przysiecka.

Obsada: Mecenas – B. Orski; Dorota – A. Przysiecka; Dama – M. Hryniewicz-Winklerowa; Siostrzenica – A. Byrska, W. Siemaszko; Marek – W. Tokarski; Łukasz – R. Moskaluk; Przyjaciel - B. Borski, C. Jagielski; Agent – Z. Drwęski; Jakub – E. Biernacki; Młodzieniec – K. Kurek; Sprzedawca gazet – x x x.

Prem. 25 X 56.

 

3. Oscar Wilde — BRAT MARNOTRAWNY (The Importance of Being Earnest). Przekł. Bolesłąw Gorczyński. Reż. Irena i Tadeusz Byrscy, scen. Monika Żeromska.

Obsada: Jack – S. Niwiński; Algernon – Z. Zaremba; Pastor – E. Karasiński; Majordomus – C. Jagielski, H. Sakowicz; Lane – T. Kubalski, W. Grabek; Lady Bracknell – I. Byrska, N. Korsan; Gwendolena – K. Machlicka; Cecylia – J. Sulińska; Panna Prism – L. Śniadecka.

Prem. 5 I 57.

 

4. Aldo Benedetti — SZKARŁATNE RÓŻE (Due dozzine di rose scarlatti). Przekł. Władysław Krzemiński. Reż. Zdzisław Karczewski, scen. Marian Gostyński.

Obsada: Albert Verani – Z. Karczewski; Maria Verani – I. Mayr; Tomasz Savelli – B. Budziszewski; Rozyna – W. Siemaszko.

Prem. 16 II 57.

 

5. Felix Lope de Vega Carpio — DZIEWCZYNA Z DZBANEM (La moza de cantaro). Przekł. Aleksander Maliszewski. Reż. Tadeusz Kubalski, scen. Liliana Jankowska i Antoni Tośta, muz. Maurice Ravel, kompozycja na gitarę Zygmunt Szczepański, układ tańców Jerzy Kapliński.

Obsada: Hrabia – S. Kamiński; Don Juan – K. Kurek; Don Diego – S. Niwiński; Fulgencio – E. Biernacki; Don Bernardo – E. Karasiński; Donia Maria – K. Machlicka; Donia Anna – J. Sulińska; Pedro – H. Sakowicz; Martin – Z. Zaremba; Klucznik – S. Makowski; Indianin – T. Kubalski; Oberżysta – x x x; Luisa – L. Śniadecka; Leonor – N. Korsan; Juana – A. Ciepielewska; oraz A. Byrska (taniec).

Prem. 5 IV 57.

 

6. Alexandre Dumas-syn — DAMA Z KAMELIAMI (La dame aux camelias). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Zdzisław Karczewski, scen. Marian Gostyński, układ tańca Rena Hryniewicz.

Obsada: Małgorzata Gauthier – I. Mayr; Prudencja – S. Orska; Anna – J. Bernas; Olimpia – A. Przysiecka; Mimi – W. Siemaszko; Anais – x x x; Armand Duval – W. Tokarski; Jerzy Duval – Z. Karczewski; Gaston Rieux – B. Budziszewski; Sant Gaudens – B. Orski; Gustaw – R. Moskaluk; de Giray – A. Rokossowski; Varville – C. Jagielski; Doktor – E. Biernacki, W, Grabek; Artur – M. Ostrawski.

Prem. 22 V 57.

 

7. Tadeusz Rittner — W MAŁYM DOMKU. Reż. Tadeusz Kubalski, scen. Jan Golka.

Obsada: Doktor – T. Kubalski; Maria – A. Ciepielewska; Wanda – J. Sulińska; Sielski – K. Kurek; Jurkiewicz – Z. Zaremba; Sędzia – E. Karasiński, S. Kamiński; Sędzina – N. Korsan; Notariusz – S. Kamiński, E. Karasiński, S. Makowski; Notariuszowa – K. Machlicka; Kosicki – S. Niwiński; Kasia – L. Śniadecka; Szymon – H. Sakowicz.

Prem. 8 VI 57.

 

Spektakle przygotowane przez słuchaczy Studium Teatralnego zob. Szkolnictwo, Kielce.

 

Objazdowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”

 

Objazdowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś’ powstał na prawach stowarzyszenia w październiku 1955 roku z inicjatywy Stefana Karskiego. Nie ma własnej sali i siedziby, prowadzi działalność objazdową jako teatr subwencjonowany. 

 

KIEROWNICTWO

 

Stefan Karski dyr. nacz. i art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Stefan Karski.

Scenografowie: w bież. sez. -   Helena Naksianowicz.  

Aktorzy: m.in. Anna   Zawilińska (Biernacka), Janina Kuszewska (od 15 IV 57), Stefan Karski,  Zdzisław Wenus.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. KRÓLEWNA ŚNIEŻKA. Adapt. i reż. Stefan Karski, scen. Helena Naksianowicz, oprac. muz. Karol Anbild.

Prem. 1 I 57.

 

2. Stefan Karski - KRÓLEWNA JAGÓDKA. Reż. Stefan Karski, scen. Helena Naksianowicz.

Prem. 1 II 57.

 

Koszalin

 

Bałtycki Teatr Dramatyczny

 

ul. Pawła Findera 12

 

Dyrekcja i administracja teatru mieszczą się przy ul. Pawła Findera. Przedstawienia w Koszalinie grane są w sali Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Zwycięstwa.

Scen: 1 (ul. Zwycięstwa 105, miejsc 300).

Teatr prowadzi objazd (woj. koszalińskie, szczecińskie, poznańskie, bydgoskie, gdańskie, zielonogórskie).

 

KIEROWNICTWO

 

Juliusz Lubicz Lisowski  dyr. i kier. art. (do 15 XII 56), Stanisław Wolicki  dyr. (od 15 XII 56 do 31 I 57), Henryk Kleps dyr. (od 1 II 57), Jerzy Kosiński z-ca dyr. ds. adm. (od 1 X 56 do 30 IV 57), Kazimierz K. Zawadzki kier. lit. (od 1 X do 31 XII 56).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Bożena Radziszewska; w bież. sez. – Maria Ursyn, Juliusz Lubicz Lisowski, Stanisław Wolicki.

Scenografowie: Zdzisław Koreleski; w bież. sez. – Jerzy Fedorowicz.

Aktorzy: Zofia Bajuk (od 1 V 57), Ewa Ekwińska (od 1 X 56), Halina Kosznik (do 30 IX 56), Maria Ursyn, Maria Zapolska, Lech Bijałd (do 30 IX 56), Janusz Borkowski (od 1 X 56 do 27 III 57), Henryk Kleps, Andrzej Kuryłło (do 6 IX 56), Zbigniew Pieczul (do 30 IX 56), Zygmunt Wacławek (do 31 XII 56), Stanisław Wolicki; w bież. sez. – Eligiusz Jóźwiak, Juliusz Lubicz Lisowski.

Adepci: Zofia Bajuk (do 30 IV 57), Krystyna Bijałd (do 30 IX 56), Barbara Charewicz (od 1 X 56), Elżbieta Cudziło (od 1 X 56), Halina Dąbrowska, Gizela Dutkiewicz (do 31 XII 57), Jadwiga Górecka (od 15 V 57), Jadwiga Kuczewska (do 30 VI 57), Irena Oleszkiewicz, (do 30 IV 57), Kazimierz Bejnarowicz, Jerzy Bogdanowicz (od 18 V 57), Wiktor Górecki (od 1 V 57), Jan Ibel (od 1 X 56), Marek Kłyś (od 8 XI 56 do 28 II 57), Józef Korzeniowski, Stefan Kosmowski, Włodzimierz Kowalow (od 1 X 56), Zbigniew Leśnicki (od 1 V 57), Józef Sajdak, Waldemar Wierzbowski, Józef Zając.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Dumas – DAMA KAMELIOWA (La dame aux Camélias ). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Oprac. dramaturgiczne  Maria Ursyn. Reż. Juliusz Lubicz Lisowski, scen. Zdzisław Koreleski.

Obsada: Małgorzata Gauthier – M. Ursyn; Armand Duval – J. Ibel; Pan Duval – J. Lubicz Lisowski; de Varville – K. Bejnarowicz, J. Borkowski; Hrabia de Gairay – J. Gajdar; Hr. Prudencja – M. Zapolska; Nina – E. Cudziło;  Olimpia – J. Kuczewska; Mimi – G. Dutkiewicz; Gaston Rieux – M. Kłyś, W. Kowalow; Gustaw – W. Wierzbowski; Filip – xxx.

Prem. 16 IX 56, 100x (41 984).

 

2. Carlo Goldoni – OSOBLIWE ZDARZENIE (Un curioso accidente). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Bożena Radziszewska, scen. Zdzisław Koreleski.

Obsada: Filibert – S. Wolicki; Janina – B. Charewicz; Ryszard – H. Kleps; Konstancja – Z. Bajuk; Porucznik – S. Kosmowski; Gaskonia – J. Korzeniowski, J. Sajdak; Marianna – H. Dąbrowska.

Prem. 31 I 57, 97x (24 355).

 

3. Roman Brandstaetter – MILCZENIE. Reż. Bożena Radziszewska, scen. Jerzy Fedorowicz.

Obsada: Ksawery Poniłowski – H. Kleps; Irena – E. Ekwińska; Wanda – Z. Bajuk; Witowicz – J. Ibel; Niedzicki – W. Górecki; Funkcjonariusz UB – E. Jóźwiak.

Prem. 2 VI 57, 75x (15 915).

 

4. Aldo Benedetti – SZKARŁATNE RÓŻE ( Due dozzine di rose scarlatte). Przekł. Władysław Krzemiński. Reż. Maria Ursyn, scen. Zdzisław Koreleski.

Obsada: Albert Verani – Z. Leśnicki; Maria – M. Ursyn; Tomasz Savelli – W. Wierzbowski; Rozyna – G. Dutkiewicz.

Prem. 15 VI 57, 63x (12 083).

 

5. Roman Niewiarowicz – ZNAJDA. Reż. Stanisław Wolicki, scen. Jerzy Fedorowicz.

Obsada: Florek Pakuła – J. Korzeniowski; Bogdan Tarnicki – J. Sajdak; Krystyna Kowalska – B. Charewicz; Ryśka – H. Dąbrowska; Kolityński – S. Wolicki; Stefan Klon – S. Kosmowski; Dzidka – J. Górecka.

Prem. 6 VII 57, 89x (26 963).

 

Kraków

 

Krakowskie Towarzystwo Operowe

 

Powstało 15 III 1954. Inauguracja działalności teatralnej 13 X 1954. Przedstawienia operowe, z udziałem Orkiestry i Chóru Filharmonii Krakowskiej, wystawiane dwa razy w tygodniu na scenie Teatru im. Słowackiego.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Krzemiński dyr. i kier. art., Marian Kramarski dyr. adm., Jerzy Katlewicz kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Jerzy Bok (chórmistrz), Zbigniew Chwedczuk, Jerzy Katlewicz, Adam Kopyciński.

Reżyserzy: w bież. sez. – Jerzy Merunowicz.

Choreografowie: w bież. sez. – Zenobiusz Strzelecki.

Soliści śpiewacy: Iwona Borowicka, Zofia Jędrzykiewicz, Anna Kościelniak (od 1 XII 56), Barbara Marczyńska, Jadwiga Romańska, Genowefa Szarblewska (od 1 XI 56), Helena Szubertówna, Halina Żychal-Szymańska, Stanisław Lachowicz, Władysław Malec Malczewski, Bolesław Pawlus, Kazimierz Pustelak (od 1 IV 57), Kazimierz Rogowski, Stefan Starzyk, Adam Szybowski, Roman Węgrzyn, Antoni Wolak, Janusz Zipser; w bież. sez. –Teresa Wessely, Eugeniusz Banaszczyk, Wincenty Głodek, Henryk Grychnik, Władysław Jurek, Andrzej Karp, Zbigniew Melanowski, Władysław Pyś, Zbigniew Radłowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Giacomo Puccini — CYGANERIA. Libr. Luigi Illica i Giuseppe Giacosa wg La vie de bohème Henri Murgera. Przekł. Jerzy Zagórski. Kier. muz. Zbigniew Chwedczuk, insc. i reż. Jerzy Merunowicz, współpr. reż. Antoni Wolak, scen. Zenobiusz Strzelecki.

Obsada: Rudolf – K. Pustelak, J. Zipser; Schaunard – Z. Melanowski, A. Wolak; Marceli – W. Malec-Malczewski, A. Szybowski; Collin – W. Jurek; Benoit – S. Lachowicz, K. Lehnert; Mimi – H. Szubertówna, J. Romańska; Musetta – T. Wessely; Alcindor – S. Lachowicz, W. Głodek; Parpignol – S. Starzyk, W. Pyś; Strażnicy – Z. Radłowski, A. Karp.

Prem. 3 III 57, 43x.

 

W REPERTUARZE

 

2. Puccini ― MADAMA BUTTERFLY. Prem. 17 IV 54 (wznow. 10 V 56); 3. Verdi ― RIGOLETTO. Prem. 13 X 54; 4. Moniuszko ― STRASZNY DWÓR. Prem. 25 IV 55; 5. Czajkowski ― EUGENIUSZ ONIEGIN. Prem.11 III 56. 

 

Teatr Muzyczny

Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego

 

Korzysta z sali teatralnej Domu Oficera przy ul. Lubicz 48; inauguracja działalności 19 XII 1954.

Zorganizowane jesienią 1954 Towarzystwo Przyjaciół Teatru Muzycznego z końcem 1954 powołało do życia Teatr Muzyczny, którego zespół wyłoniono spośród solistów, chóru i orkiestry Polskiego Radia w Krakowie.

 

KIEROWNICTWO

 

Anatol Wroński dyr., Jerzy Gert kier. art., Alojzy Kluczniok kier. muz..

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Alojzy Kluczniok, Tadeusz Dobrzański (chórmistrz).

Reżyserzy: Tadeusz Laskowski; w bież. sez. – Sławomir Lindner.

Scenografowie: w bież. sez. – Jolanta Boni-Marczyńska, Zuzanna Piątkowska.

Choreografowie: w bież. sez. – Mikołaj Kopiński.

Soliści śpiewacy: w bież. sez. – Iwona Borowicka, Maria Falkenberg, Zofia Filipowska, Alicja Masiówna, Róża Rodé, Edward Adler, Rudolf Borecki, Ryszard Gondek, Tadeusz Kąkolewski, Włodzimierz Kotarba, Roman Kwiatkowski, Zygmunt Miłkowski, Kazimierz Pustelak, Józef Puter, Kazimierz Rogowski, Roman Stodulski, Jerzy Ulatowski.

Aktorzy: Józefa Chełmirska; w bież. sez. – Helena Chaniecka, Józef Barański, Kazimierz Kasiewicz, Henryk Liburski, Marian Pasławski, Adam Ritter, Wojciech Ruszkowski, Ferdynand Solowski, Jan Zabierzewski.

Tancerze: Alicja Bielakowska, Danuta Cholewa, Danuta Czaplińska, Teresa Dzięglówna, Alicja Eckstein, Maria Gidlewska, Barbara Głowacz, Halina Kosecka, Krystyna Łobodzińska, Alicja Miszkiewicz, Ewa Papée, Krystyna Truszkowska, Halina Żelwietr, Stanisław Dobranowski, Jacek Heczko, Józef Parużnik, Zbigniew Pieńkowski, Włodzimierz Waruszyński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Emmerich Kàlmàn ― KSIĘŻNA CYRKÓWKA (Die Zirkusprinzessin). Libr. Julius Brammer i Aldred Grünwald. Przekł., adapt. i oprac. dram. Tadeusz Kuczyński, Julian Popławski, Witold Zechenter. Oprac. i kier. muz. Alojzy Kluczniok, insc. i reż. Tadeusz Laskowski, dek. Jolanta Boni-Marczyńska, kost. Jolanta Boni-Marczyńska i Zuzanna Piątkowska, choreogr. Mikołaj Kopiński, przygot. chóru Tadeusz Dobrzański.

Obsada: Księżna Frascati – I. Borowicka; Książę  Bombardone – W. Ruszkowski; Baron Balvanetto – E. Adler; Hr. di Canasta – R. Gondek; Hr. Evenemente – A. Ritter, J. Zabierzewski; Markiz di Cassate – J. Puter; Tividal – K. Kasiewicz; France – T. Kąkolewski; Mister X - K. Pustelak, R. Węgrzyn; Miss Gibson – R. Rodé; Olga – T. Dzięglówna; Betty – M. Gidlewska; Genia – K. Łobodzińska; Lilly – A. Miszkiewicz; Susanne – Z. Radwanówna; Daisy – H. Żelwietrówna; Karola Schlumberger – H. Chaniecka, J. Chełmirska; Toni – L. Rogowski; Pelikan – J. Barański, H. Liburski; Mary – Z. Filipowska; Reiger, Bartolomeo, Bileter cyrku  Tividala – M. Pasławski; Maksio – K. Truszkowska; partie baletowe: M. Gidlewska, A. Miszkiewicz, H. Żelwietrówna, D. Czaplińska, T. Dzięglówna, H. Kossecka, K. Łobodzińska, Z. Radwanówna, K. Truszkowska, S. Dobranowski, J.Parużnik, H. Piotrowicz, W. Waruszyński:

Prem. 18 IX 56.

 

2. Johann Strauss ― NOC W WENECJI (Eine Nacht in Venedig). Libr. F. Zell i Richard Genée. Adapt. i oprac. dram. tekstu Tadeusz Kuczyński, Eugeniusz Nowakowski i Józef Prutkowski. Kier. muz. Alojzy Kluczniok, insc. Tadeusz Laskowski, reż. Sławomir Lindner, scen. i kost. Jolanta Boni-Marczyńska, chorerogr. Mikołaj Kopiński, przygot. chóru Tadeusz Dobrzański, dyryg. Alojzy Kluczniok, Tadeusz Dobrzański.

Obsada: Guido – R. Węgrzyn; Bartolomeo Delacqua – H. Liburski; Barbara – A. Masiówna;

Barbaruccio – F. Solowski; Agricola – M. Falkenberg: Giorgio Testaccio – T. Kąkolewski; Konstancja – J. Chełmirska; Piselli – E. Adler; Annina – I. Borowicka; Caramello – K. Rogowski; Pappacoda – W. Kotarba, Z. Miłkowski; Ciboletta - R. Rodé; Centurio – R. Gondek; Balbi – M. Pasławski.

Prem. 15 VI 67.

 

W REPERTUARZE

 

3. Kálmán — HRABINA MARICA. Prem. 19 XII 54; 3. Lehár — KRAINA UŚMIECHU. Prem. 26 VI 55; 4. . Lehár — WESOŁA WDÓWKA. Prem. 29 XII 55.

 

Teatr Ludowy

 

Nowa Huta, Osiedle Teatralne 34

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w Nowej Hucie w 1955 wg proj. Jana Dąbrowskiego i Janusza Ingardena. Utworzony 1 IX 1955 na mocy decyzji ministra kultury i sztuki z 8 III 1955 jako Państwowy T. Ludowy w Nowej Hucie. Inauguracja działalności 3 XII 1955.

Scen: 1 (Nowa Huta, Osiedle Teatralne 34, miejsc 422).

 

KIEROWNICTWO

 

Krystyna Skuszanka dyr. i kier. art., Andrzej Michejda z-ca dyr. ds. adm., Józef Gruda kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jerzy Krasowski; w bież. sez. - Józef Gruda, Krystyna Skuszanka, Jerzy Zegalski.

Scenografowie: Marian Garlicki (asyst.), Józef Szajna; w bież. sez. - Liliana Jankowska, Tadeusz Kantor, Antoni Tośta.

Choreografowie: w bież. sez. - Henryk Duda.

Aktorzy: Maria Cichocka, Bogusława Czuprynowska, Maria Gdowska, Anna Gołębiowska, Janina Grudniewicz, Henryka Jędrzejewska, Danuta Korolewicz, Danuta Lipińska, Anna Michałowska, Izabela Olszewska, Eugenia Romanow-Horecka, Wanda Swaryczewska, Maria Szaniawska, Wanda Uziembło, Adela Zgrzybłowska, Alina Żubrówna, Antoni Bartnicki, Jan Brzeziński, Franciszek Buratowski, Jerzy Goliński, Jerzy Horecki, Tadeusz Jurasz, Lech Komarnicki, Ryszard Kotas, Michał Lekszycki, Zdzisław Leśniak, Stanisław Marecki, Ferdynand Matysik, Jan Mączka, Maciej Nowakowski, Władysław Pawłowicz, Franciszek Pieczka, Jerzy Przybylski, Witold Pyrkosz, Wojciech Rajewski, Edward Rączkowski, Ferdynand Sarnowski, Edward Skarga, Bogusław Stodulski, Tadeusz Szaniecki, Andrzej Ziębiński; w bież. sez. - Jerzy Krasowski, Feliks Mieczyński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. William Shakespeare — MIARKA ZA MIARKĘ (Measure for Measure). Przekł. Leon Ulrich, oprac. Włodzimierz Lewik. Reż. Krystyna Skuszanka, scen. Tadeusz Kantor, muz. Jerzy Bresticzker.

Obsada: Książę - J. Przybylski; Angelo - T. Szaniecki; Eskalus - F. Sarnowski; Klaudio - M. Nowakowski; Lucio - F. Matysik, E. Rączkowski; Szlachcic - M. Lekszycki; Profos - F. Pieczka; Mnich Piotr - R. Kotas; Sługa Angela - J. Mączka, A. Ziębiński; Łokieć - W. Pyrkosz; Pianka - F. Matysik, L. Komarnicki; Pompejusz - E. Skarga; Kat - J. Brzeziński; Bernardo - T. Jurasz; Izabella - I. Olszewska; Marianna - D. Lipińska; Julia - A. Gołębiowska; Franciszka - J. Grudniewicz; Pani Przepieczona - E. Romanow; Strażnicy - x x x.

Prem. 16 IX 56, 52x (12 065) ogółem.

 

2. John Millington  Synge — BOHATER NASZEGO ŚWIATA (The Playboy of Western World). Przekł. Maria Lewicka i Jerzy Zegalski. Reż. Jerzy Zegalski, scen. Józef Szajna, asyst. reż. Witold Pyrkosz, asyst. scen. Marian Garlicki.

Obsada: Krzysztof Mahon - T. Jurasz; Stary Mahon - F. Sarnowski; Flaherty - F. Buratowski; Małgorzata Flaherty - A. Gołębiowska; Szymon Keogh - F. Matysik; Wdowa Quin - H. Jędrzejewska; Jimmy Farel - W. Pyrkosz; Filip Cullen - R. Kotas; Zuzanna Brady - A. Michałowska; Honorka Blake - M. Gdowska; Sara Tensey - A. Żubrówna; Nelly - A. Zgrzybłowska; Młodzieniec I - J. Brzeziński; Młodzieniec II - L. Komarnicki; Młodzieniec - T. Szaniecki; Młodzieniec IV - A. Ziębiński.

Prem. 1 XII 56, 24x (5 323).

 

3. Hans Christian Andersen — KRÓLOWA ŚNIEGU (Sneedronningen). Przekł. Stefania Beylin. Adapt. Kazimiera Jeżewska, reż. Krystyna Skuszanka, scen. Marian Garlicki, muz. Jan Maklakiewicz, oprac. muz. Józef Bok.

Obsada: M. Cichocka, M. Gdowska, J. Grudniewicz, D. Lipińska, I. Olszewska, W. Swaryczewska, W. Uziembło, A. Zgrzybłowska, L. Komarnicki, R. Kotas, M. Lekszycki, M. Nowakowski, F. Pieczka, W. Pyrkosz, E. Skarga, T. Szaniecki.

Prem. 28 XII 56, 28x (6 856) ogółem.

 

4. Franz Werfel — JACOBOWSKY I PUŁKOWNIK. Przekł. Juliusz Kydryński i Edmund Osmańczyk. Reż. Jerzy Krasowski, scen. Józef Szajna, muz. Jerzy Bresticzker.

Obsada: Jacobowsky - J. Horecki; Umieralski - J. Przybylski; Marianna - D. Korolewicz; Szabuniewicz - F. Pieczka; Tragiczny Pan - E. Rączkowski; Nieśmiertelny - J. Mączka; Mme Bouffier - M. Cichocka; Salomon - M. Lekszycki; Matrona z Arras - B. Czuprynówna; Szef d'Ilot - F. Mieczyński; Córa Koryntu - I. Olszewska; Dziewczyna - W. Swaryczewska; Szofer - E. Skarga, M. Nowakowski; Clairon - W. Rajewski; Żandarm - J. Krasowski, L. Komarnicki; Oberleutnant - W. Pawłowicz; Turysta-Gestapowiec - A. Ziębiński; Gracz w kości - T. Szaniecki; Feldfebel - J. Brzeziński; Wdowiec - R. Kotas, M. Nowakowski; Komisarz Policji - F. Buratowski; Żołnierz i policjanci - J. Brzeziński, L. Komarnicki, R. Kotas, F. Matysik, M. Nowakowski.

Praprem. polska 20 I 57, 84x (28 602) ogółem.

 

5. Carlo Goldoni — SŁUGA DWÓCH PANÓW (Il servitore di due padroni). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Krystyna Skuszanka, scen. Liliana Jankowska, Antoni Tośta, oprac. muz. Józef Bok, oprac. choreogr. Henryk Duda.

Obsada: Pantalon - E. Rączkowski; Klaryssa - A. Żubrówna, W. Swaryczewska; Dr Lombardi - M. Lekszycki; Sylwiusz - L. Komarnicki; Beatrycze - W. Uziembło; Florindo Aretusi - W. Pawłowicz; Brighella - T. Szaniecki; Smeraldina - M. Gdowska; Truffaldino - W. Rajewski; Dwaj posługacze - R. Kotas, W. Pyrkosz.

Prem. 9 III 57, w 250 rocznicę urodzin Goldoniego; 64x (21 087).

 

6. Zenon Laurentowski — KOT W BUTACH. Reż. Józef Gruda, scen. Marian Garlicki, kier. muz. Józef Bok, choreogr. Henryk Duda.

Obsada: Janek - F. Matysik; Dosia - A. Gołębiowska; Marcinowa - E. Romanow; Pietrek - T. Szaniecki; Kuba - J. Brzeziński; Nuna - Kasia - D. Lipińska; Puna - Basia - J. Grudniewicz; Loto - Wojtek - M. Nowakowski; Toto - Maciek - A. Ziębiński; Król Goździk I - J. Przybylski; Królewna Purchawka - A. Michałowska; Dama dworu - B. Czuprynówna; Marszałek - J. Mączka; Szambelan - E. Skarga; Czarnoksiężnik Gromiwój - F. Pieczka; Kot Mruczuś - T. Jurasz.

Prem. 4 IV 57, 31x (11 220) ogółem.

 

7. Aleksander Fredro — NOWY DON KICHOT CZYLI STO SZALEŃSTW. Reż. Jerzy Krasowski, dek. Józef Szajna, kost. Józef Szajna, Marian Garlicki, muz. Stanisław Skrowaczewski, przygot. wok. Jozef Bok.

Obsada: Kasztelan - T. Szaniecki; Karol - F. Matysik; Zofia - W. Swaryczewska; Mateusz Sędziłko - W. Rajewski; Michał - W. Pyrkosz; Jakub - F. Sarnowski; Boruta - F. Buratowski; Małgorzata - E. Romanow; Postylion - R. Kotas; Kmotr - E. Rączkowski; Wójt - F. Pieczka; Wieśniak I - M. Lekszycki; Wieśniak II - T. Jurasz; Wieśniak III - L. Komarnicki; Wieśniak IV - W. Pawłowicz; Sługa - J. Brzeziński; Stróż nocny - E. Skarga; Wieśniaczka I - A. Żubrówna; Wieśniaczka II - M. Cichocka; Wieśniaczka III - W. Uziembło.

Prem. 4 VII 57, 31x (9 396) ogółem.

 

Teatr Młodego Widza

 

ul. Karmelicka 4

 

Mieści się w gmachu dawnego Teatru Bagatela, potem kino Scala, zbudowanym w latach 1917-1918 wg proj. Janusza Zarzeckiego, po pożarze w 1928 odbudowany wg proj. Stanisława Filipkiewicza i Tadeusza Tombińskiego, następnie dwukrotnie przebudowywany – w 1938 oraz 1940. Powstał we wrześniu 1945 jako teatr dla dzieci, subwencjonowany przez  Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 23 VII 1948 przekształcony w Teatr Młodego Widza RTPD. 1 IX 1949 upaństwowiony pn. Państwowy Teatr Młodego Widza.

Scen: 1 (ul. Karmelicka 4, miejsc 655).

 

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Wołowiec dyr., Maria Billiżanka, Iwo Gall (do 31 III 57) kier. art., Władysław Józef Dobrowolski kier. lit. (do 31 V 57), Wiesław Gorecki kier. lit. (od 1 VIII 57), Zygfryd Czerniak kier. muz. (od 1 XI 56), Jerzy Jeleński kier. plast.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jerzy Merunowicz (od 1 X 56); w bież. sez. – Maria Billiżanka, Mieczysław Daszewski, Iwo Gall, Józef Maśliński.

Scenografowie: Jolanta Boni-Marczyńska, Marian Kołodziej (kier. prac. dekoratorskiej); w bież. sez. – Lidia Minticz, Jadwiga Wiesiołowska, Iwo Gall, Jerzy Jeleński, Kazimierz Mikulski, Andrzej Stopka.

Choreografowie: w bież. sez. – Jerzy Kapliński, Mikołaj Kopiński.

Aktorzy: Halina Bełkowska, Jadwiga Bujańska-Szczerska, Teresa Czarnecka-Miłowska, Aleksandra Czerny, Irena Darlicz-Jaworska, Ewa Drozdowska, Barbara Grabowska-Dolińska, Taida Granowska, Helena Kamińska, Janina Karasińska-Tomaszewska, Zofia Kordasiewicz, Lidia Kownacka (do 25 V 57), Irma Kozłowska, Krystyna Krasicka, Zofia Kuc-Mayzel (Kucówna), Zofia Lubartowska, Kazimiera Lutówna, Maria Malinowska, Irena Merunowicz-Massalska (od 1 X 56), Zofia Mikulska, Zofia Mysłakowska (do 14 VIII 57), Irena Orska, Kazimiera Plucińska, Izabela Wicińska, Lidia Wyrobiec-Bank (Wyrobcówna), Maria Zającówna (od 1 X 56), Halina Zalewska, Jolanta Żmudzińska, Józef Barański, Stefan Bartik, Zbigniew Bebak, Eugeniusz Fedorowicz, Zbigniew Filus (do 30 IX 55), Andrzej Gazdeczka Zbigniew Hellebrand, Kazimierz Kasiewicz, Ferdynand Kijak-Solowski, Henryk Korbut, Andrzej Kozak  Jerzy Krasicki, Tadeusz Krasnodębski (do 30 IX 56), Henryk Liburski, Euzebiusz Tadeusz Luberadzki, Marian Mariański, Jan Mayzel, Jan Niwiński (od 1 IV 57), Kazimierz Orzechowski (do 31 X 56), Adam Ritter (od 1 I 57), Jerzy Sagan, Stanisław Stróżyński (do 30 IX 56), Bolesław Śmiałowski, Franciszek Targowski, Tadeusz Tarnowski, Wiesław Tomaszewski, Stanisław Zachara; w bież. sez. – Alicja Nowak, Barbara Walczyńska, Franciszek Delekta, Jerzy Merunowicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Fredro — DOŻYWOCIE. Insc., reż. i scen. Iwo Gall, asyst. reż. Krystyna Krasicka.

Obsada: Leon Birbancki - J. Sagan; Doktor Hugo - J. Krasicki; Orgon - H. Liburski; Rózia - E. Drozdowska, J. Bujańska; Łatka - F. Solowski; Twardosz - Z. Hellebrand; Rafał Lagena - J. Barański; Michał Lagena - J. Mayzel; Filip - Z. Bebak; Muzykant I, Służący - E. Fedorowicz; Muzykant I – x x x; Muzykant III, Maciej - B. Śmiałowski; Prawnik w prologu - S. Zachara.

Prem. 8 XI 56, 43x (21 436).

 

2. Otto Szafranek — CZY MAMY SIĘ ROZEJŚĆ. Przekł. Zdzisław Rojkowski. Reż. Maria Billiżanka, scen. Jerzy Jeleński.

Prem. 30 XII 56.

 

3. Aleksander Maliszewski — DROGA DO CZARNOLASU. Reż. Jerzy Merunowicz,  scen. Jerzy Jeleński, muz. Witold Lutosławski, asyst. reż. Zofia Mikulska.

Obsada: Jan Kochanowski - J. Merunowicz, W. Tomaszewski; Kacper Kochanowski - S. Zachara; Piotr Kochanowski - E. Fedorowicz; Piotr Kochanowski - H. Liburski; Anna Kochanowska - Z. Lubartowska, L. Wyrobcówna; Filip Kochanowski - K. Kasiewicz, E. Fedorowicz; Grzegorz Podlodowski - J. Sagan; Dorota Podlodowska - J. Bujańska, Z. Kucówna; Wojewoda - T. Luberadzki; Hanna - E. Drozdowska; Nidecki - J. Krasicki; Szlachcic I - M. Mariański; Szlachcic II - F. Targowski; Szlachcic III - J. Barański, H. Korbut; Szlachcic IV - Z. Hellebrand; Gąska - Z. Bebak, J. Barański.

Prem. 27 II 57.

 

4. Maria Kann — ZAKLĘTY JAWOR. Insc. i reż. Maria Billiżanka, scen. Andrzej Stopka, muz. Jerzy Kaszycki, choreogr. Jerzy Kapliński, asyst. reż. Krystyna Krasicka.

Obsada: Weronka – B. Grabowska-Dolińska; Kasia – J. Żmudzińska; Jagna – M. Zajacówna; Jawor – J. Mayzel; Cluk – J. Bujańska, A. Kozak; Czarownica – I. Wicińska, A. Czerny; Księżyc – B. Śmiałowski; Matka Księżyca – T. Granowska, M. Malinowska; Słońce – T. Tarnowski; Matka Słońca – I. Kozłowska, K. Plucińska; Wicher – A. Gazdeczka; Matka Wichru – K. Lutówna, Z. Mysłakowska.

Prem. 6 IV 57.

 

5. a)Wolfgang Amadeusz Mozart — BASTIEN ET BASTIENNE. Przekł. Bronisław Romaniszyn. Reż. i choreogr. Mikołaj Kopiński.

Obsada: Bastienne - I. Wicińska; Bastien - T. Tarnowski; Colas - F. Delekta; kwintet i balet: A. Nowak, B. Walczyńska, A. Ritter.

b) Aleksander Fredro – KONCERT. Reż. Józef Maśliński, oprawa plast. Jadwiga Wiesiołowska i Jerzy Jeleński, kier. muz. A. Müller, asyst. reż. Zofia Weiss, Adam Ritter.

Obsada: Celina - I. Wicińska; Ernest - F. Delekta; Lokaj - T. Tarnowski; oraz  Zygfryd Czerniak i Bogusław Zubrzycki (fortepian).

Prem. 30 IV 57.

 

6. Molière — POCIESZNE WYKWINTNISIE (Les précieuses ridicules). SZATA WESELNA. Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Prolog i epilog Andrzej Bursa. Insc. i reż. Maria Billiżanka, scen. Jadwiga Wiesiołowska i Jerzy Jeleński, choreogr. Mikołaj Kopiński, oprac. muz. Zygfryd Czerniak.

Obsada: POCIESZNE WYKWINTNISIE: La Grange - J. Günter; Du Croisy - B. Śmiałowski; Gorgoni - J. Barański, F. Targowski; Magdusia -  Z. Kordasiewicz, I. Orska; Kasia - T. Czarnecka, N. Karasińska; Maryśka - A. Czerny, M. Zającówna; Almanzor, II Tragarz - A. Ritter; Markiz de Mascarille, Lokaj La Grange’a - A. Kozak; Wicehrabia de Jodelet, Lokaj Du Croisy’ego - A. Gazdeczka, F. Sobolewski; I Tragarz - K. Kasiewicz, H. Korbut; Sąsiadki - L. Wyrobcówna, Z. Kucówna; SZATA WESELNA: Walery - J. Günter; Gorgoni - J. Barański; F. Targowski; Mascaryl - A. Kozak; Lucylla - L. Wyrobcówna, M. Zającówna; Panna de Grandapre - A. Czerny.

Prem. 11 VI 57.

 

7. William Shakespeare — KOMEDIA OMYŁEK (The Comedy of Errors). Przekł. Jan Kasprowicz. Insc. i scen. Kazimierz Mikulski, reż. Mieczysław Daszewski, kost. Lidia Minticz, muz. Wojciech Kilar, asyst. reż. Halina Bełkowska.

Obsada: Solinus - T. Luberadzki, J. Sagan; Egeon - Z. Hellebrand; Antyfolus z Efezu, Antyfolus z Syrakuzy - A. Gazdeczka; Dromio z Efezu, Dromio z Syrakuzy - Z. Bebak; Baltazar - J. Barański; Angelo - J. Niwiński; Kupiec - E. Fedorowicz; Szczypawka - J. Mayzel, J. Krasicki; Emilia - H. Bełkowska; Adryana - I. Orska; Lucyana - E. Drozdowska; Kurtyzana - M. Zającówna; Łucya - I. Kozłowska; Sługa - S. Zachara; Zbir - H. Korbut.

Prem. 28 VII 57.

 

 

Stary Teatr – Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

 

ul. Jagiellońska 1

 

Mieści się w gmachu zbudowanym w 1799, trzykrotnie przebudowywanym: w 1842 wg proj. Karola Kremera i Tomasza Majewskiego; w 1906 wg proj. Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego; 1943 wg proj. Bronisława Opalińskiego i Marcina Bukowskiego. Powołany do życia po II wojnie świat. 25 I 1945 zarządzeniem Pełnomocnika Rządu, wiceministra Kultury i Sztuki Jana Karola Wendego; inauguracja działalności 1 IV 1945.

Z końcem sez. 1945/46 utracił samodzielność instytucjonalną; połączony z Teatrem im. Słowackiego w jedno przedsiębiorstwo pn. Miejskie Teatry Dramatyczne, z własnym kier. art.

Od 1 VI 1954 ponownie samodzielny administracyjnie. Od lipca 1954 przyłączono doń jako drugą scenę Teatr Poezji. 30 IX 1956 zmiana nazwy na Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej.

Scen: 2 (Stary Teatr, ul. Jagiellońska 1, miejsc 546; Teatr Poezji, ul. Bohaterów Stalingradu 21, miejsc 319).

 

KIEROWNICTWO

 

Roman Zawistowski dyr. i kier. art., Bolesław Szlosek wicedyr. i z-ca kier. art., Leszek Herdegen kier. lit.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Aleksandra Mianowska, Władysław Krzemiński; w bież. sez. – Jerzy Ronard Bujański, Zbigniew Filus, Jerzy Grotowski, Jerzy Kaliszewski, Tadeusz Kantor, Zdzisław Mrożewski, Marian Słojkowski, Roman Zawistowski.

Scenografowie: Tadeusz Grondal (kier. prac. scenograficznej), Tadeusz Kantor, Wojciech Krakowski (od 1 I 56); w bież. sez. – Karol Frycz, Jan Hryńkowski, Andrzej Stopka.

Choreografowie: w bież. sez. – Wanda Szczuka, Zofia Więcławówna.

Aktorzy: Maria Bednarska, Jadwiga Borzewska, Krystyna Brylińska, Maria Ciesielska, Helena Galińska, Halina Gallowa, Halina Gryglaszewska, Barbara Horawianka, Zofia Jaroszewska, Alicja Kamińska, Melania Kamińska-Sadecka, Maria Kierzkowa, Antonina Klońska, Maria Kościałkowska, Wanda Kruszewska, Halina Kuźniakówna, Halina Kwiatkowska, Zofia Markowska, Danuta Michałowska, Celina Niedźwiecka, Zofia Niwińska, Janina Ordężanka, Krystyna Ostaszewska, Hanna Smólska, Zofia Więcławówna, Irena Wisłocka, Jadwiga Zaklicka, Janina Zielińska, Jadwiga Zmijewska, Jan Adamski, Kazimierz Brodzikowski, Bronisław Cudzich, Józef Daniel, Edward Dobrzański, Józef Dwornicki, Zbigniew Filus, Stanisław Gronkowski, Julian Jabczyński (od 1 X 56), Jerzy Kaliszewski, Jan Krzywdziak, Bolesław Loedl, Kazimierz Meres, Tadeusz Mroczek, Zdzisław Mrożewski, Władysław Neubelt, Jerzy Nowak, Wacław Nowakowski, Piotr Pawłowski, Zygmunt Rzuchowski, Wojciech Ruszkowski, Wiktor Sadecki, Marian Słojkowski, Jerzy Sopoćko, Leszek Stępowski, Janusz Sykutera, Alfred Szymański, Tadeusz Śliwiak, Tadeusz Wesołowski, Kazimierz Witkiewicz, Roman Wójtowicz (od 1 X 56), Roman Wroński, Jan Zabierzewski, Janusz Zawirski, Zdzisław Zazula, Mieczysław Ziobrowski, Michał Żarnecki; w bież. sez. Maria Wnękówna, Tadeusz Burnatowicz, Eustachy Gawlik, Leszek Herdegen, Zygmunt Milski, Ryszard Krzyżanowski, Józef Strumiński, Roman Zawistowski.

 

REPERTUAR

 

S t a r y     T e a t r

 

PREMIERY

 

1. William Shakespeare — HAMLET (The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmark). Przekł. Roman Brandstaetter. Insc. i reż. Roman Zawistowski, insc. plast. Tadeusz Kantor, muz. Jerzy Kaszycki, układ pojedynku Tadeusz Mroczek, asyst. reż. Aleksandra Mianowska.

Obsada: Hamlet – L. Herdegen; Król - Z. Mrożewski; Królowa – H. Gryglaszewska; Ofelia – M. Ciesielska, B. Horawianka; Laertes – J. Sykutera; Horacy – Z. Rzuchowski; Poloniusz – A. Szymański, Z. Milski; Rosenkranz – B. Cudzich; Gilderstern – Z. Zazula; Woltymand – L. Stepowski; Kornelius – J. Jabczyński, T. Mroczek; Ozryk – R. Krzyżanowski; Ksiądz – W. Neubelt; Marcelus, Majtek – J. Sopoćko; Bernardo, Lucjan – J. Zawirski; Francisko, Prologus – J. Adamski; Renaldo – Z. Milski; Duch – P. Pawłowski; Fortynbras – W. Olszyn; Grabarz I – J. Dwornicki; Grabarz II – J. Nowak; Starszy Aktor – W. Sadecki; Królowa aktorka – K. Ostaszewska; Dworzanin – T. Śliwiak; Służący – E. Gawlik.

Prem. 30 IX 56, 107x ogółem.

 

2. Michał Bałucki — DOM OTWARTY. Reż. Roman Zawistowski, scen. Andrzej Stopka.

Obsada: Władysław Żelski – Z. Rzuchowski; Janina – K. Brylińska; Kamila – B. Horawianka; Telesfor – R. Wójtowicz; Adolf – Z. Zazula; Fikalski – M. Ziobrowski; Wicherkowski – W. Ruszkowski; Pulcheria – J. Zaklicka; Ciuciumkiewicz – W. Neubelt; Katarzyna – J. Zielińska; Tecia – W. Kruszewska; Mecia – Z. Więcławówna; Mucia – I. Wisłocka; Lola – A. Kamińska; Wróbelkowski – R. Zawistowski; Fujarkiewicz – K. Witkiewicz; Malinowski – J Sopoćko; Bagatella – J. Krzywdziak; Franciszek – J. Dwornicki; Lokaj – E. Gawlik; Piernikiewicz – J. Zawirski; Ślazikowski – J. Zabierzewski; Fifikowska – M. Wnękówna.

Prem. 16 II 57, 72x ogółem.

 

3. Pierre de Marivaux — DRUGA PUŁAPKA MIŁOŚCI. Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński, scen. Karol Frycz, muz. Lucjan M. Kaszycki, choreogr. Wanda Szczuka.

Obsada: Margrabina – B. Horawianka, M. Kościałkowska; Kawaler – K. Meres; Hrabia – J. Jabczyński, J. Strumiński; Lizetta –H. Kwiatkowska, H. Smólska; Służący Kawalera – B. Cudzich, S. Gronkowski; Hortenzjusz – L. Stępowski; Służący – J. Daniel.

Prem. 25 V 57, 50x ogółem.

 

4. Roman Niewiarowicz — ZNAJDA (Ich dwóch). Reż. Zdzisław Mrożewski, scen. Tadeusz Grondal.

Obsada: Florek Pakułka – W. Sadecki; Tarnicki – K. Witkiewicz; Krystyna – M. Ciesielska; Ryśka – Z. Więcławówna; Prezes Kolityński – J. Dwornicki; Jasień – E. Dobrzański.

Prem. 2 VI 57 jako pozaplanowy spektakl aktorów Teatru.

 

5. Federico Garcia Lorca — CZARUJĄCA SZEWCOWA (La zapatera prodigiosa). Przekł. Juliusz Chodacki. Insc. i scen. Tadeusz Kantor, reż. Tadeusz Kantor i Marian Słojkowski, muz. Jan Krenz, choreogr. Zofia Więcławówna.

Obsada: Autor – M. Słojkowski; Szewc – K. Witkiewicz; Szewcowa – H. Kuźniakówna; Chłopczyk – M. Ciesielska; Alkad – M. Ziobrowski; Don Drozdilio – J. Zabierzewski; Kawaler przepasany barwnym pasem – J. Jabczyński; Kawaler w kapeluszu – S. Gronkowski; Sąsiadka w stroju czerwonym – M. Kamińska; Sąsiadka w stroju ciemno fioletowym – I. Wisłocka; Sąsiadka w stroju czarnym – J. Ordężanka; Sąsiadka w stroju zielonym – K. Ostaszewska; Sąsiadka w stroju żółtym – Z. Więcławówna; Dewotka I – K. Brylińska; Dewotka II – H. Galińska; Sobowtór – E. Dobrzański, B. Cudzich; Ksiądz – J. Krzywdziak; 2 córeczki – x x x; 2 statystki – x x x; Statysta z gitarą – x x x.

Prem. 27 VII 57, 78x ogółem.

 

T e a t r   P o e z j i

 

PREMIERY

 

6. Aldo de Benedetti — SZKARŁATNE RÓŻE (Due dozzine di rose scarlatte). Przekł. Władysław Krzemiński. Reż. Zbigniew Filus, scen. Jan Hryńkowski.

Obsada: Inż. Verani – K. Meres; Maria Verani – H. Kuźniakówna; Tomasz Savelli – Z. Filus; Rozyna – Z. Markowska.

Prem. 15 X 56 jako pozaplanowy spektakl aktorów Teatru.

 

7. Oscar Wilde — BRAT MARNOTRAWNY (The Importance of Being Earnest). Przekł. Władysław Krzemiński. Reż. Zdzisław Mrożewski, scen. Wojciech Krakowski, asyst. reż. Piotr Pawłowski.

Obsada: John Worthing – K. Meres; Algernon Moncrief – E. Dobrzański; Chasuble – L. Stępowski; Merriman – M. Żarnecki; Lane – J. Adamski; Lady Bracknell – M. Bednarska; Gwendolena Fairfax – H. Kuźniakówna; Cecylia Cardew – M. Ciesielska; Panna Prism – H. Galińska.

Prem. 5 XII 56, 96x ogółem.

 

8. Jean Anouilh — ANTYGONA (Antigone). Przekł. Zbigniew Stolarek. Reż. Jerzy Kaliszewski, scen. Tadeusz Kantor, muz. Jerzy Kaszycki, asyst. reż. Jerzy Grotowski.

Obsada: Antygona – M. Kościałkowska; Ismena – H. Kwiatkowska; Piastunka – J. Zmijewska; Kreon – T. Burnatowicz; Haimon – J. Jabczyński; Strażnik I – W. Sadecki; Strażnik II – R. Wójtowicz, M. Żarnecki; Strażnik III – J. Nowak; Posłaniec – K. Orzechowski, Z. Rzuchowski; Eurydyka – x x x; Paź – x x x; Chór – J. Kaliszewski, K. Witkiewicz.

Prem. 12 I 57, 93x ogółem.

 

9. Henrik Ibsen — DZIKA KACZKA (Vildanden). Przekł. Jacek Frühling. Reż. Władysław Krzemiński, scen. Wojciech Krakowski, muz. Artur Malawski.

Obsada: Prezes Werle – A. Szymański, B. Loedl; Grzegorz – J. Kaliszewski, P. Pawłowski; Stary Ekdal – Z. Filus; Hjalmar Ekdal – W. Sadecki; Gina Ekdal – Z. Niwińska; Jadwinia – M. Ciesielska; Pani Sörby – K. Ostaszewska; Dr Relling – T. Wesołowski; Molvik – J. Nowak; Groberg – M. Żarnecki; Pettersen – M. Słojkowski; Jensen – J. Adamski; Szambelan Flor – R. Wroński; Szambelan Balle – Z. Milski, W. Neubelt; Szambelan Kaspersen – R. Krzyżanowski; Lokaj – J. Sykutera, J. Zawirski; Pani – Z. Markowska.

Prem. 14 IV 57, 85x ogółem.

 

10. Eugène Ionesco — KRZESŁA (Les Chaises). Przekł. Maria Bechczyc-Rudnicka i Konrad Eberhardt. Reż. Jerzy Grotowski, Aleksandra Mianowska, scen. Wojciech Krakowski, muz. Adam Kaczyński.

Obsada: Stara – H. Gall; Stary – J. Nowak; Mówca – J. Sopoćko.

Prem. 29 VI 57, 39x ogółem.

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego

 

pl. św. Ducha 1

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1893 wg proj. Jana Zawiejskiego. Inauguracja działalności po II wojnie świat. 19 II 1945. W latach 1946 – 1954 połączony w jedno przedsiębiorstwo ze Starym Teatrem, najpierw jako Miejskie Teatry w Krakowie, następnie – po upaństwowieniu 1 VIII 1949 - jako Państwowe Teatry Dramatyczne. Decyzją MKiS Państwowe Teatry Dramatyczne od 1 VI 1954 rozdzielono na dwa samodzielne przedsiębiorstwa państwowe: Teatr im. Juliusza Słowackiego i Stary Teatr. W maju 1957 otwarta druga scena Teatru w sali teatralnej Klubu Związku Zawodowego Kolejarzy przy ul. św. Filipa 6, inauguracja: 4 V 1957.

Scen: 2 (Teatr im. Słowackiego, pl. św. Ducha 1, miejsc 906; Sala ZZK, ul. św. Filipa 6, miejsc 240).

 

KIEROWNICTWO

 

Bronisław Dąbrowski dyr. i kier. art., Marian Kramarski z-ca dyr. ds. adm.,

 

]ESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Wilam Horzyca, Roman Niewiarowicz; w bież. sez. – Bronisław Dąbrowski, Kazimierz Fabisiak, Karol Frycz.

Scenografowie: Karol Frycz, Bolesław Kamykowski, Andrzej Pronaszko, Andrzej Stopka, Stanisław Tenerowicz; w bież. sez. – Marian Warzecha.

Choreografowie: w bież. sez. – Wanda Szczuka.

Aktorzy: Janina Baronówna, Janina Bocheńska, Ludwika Castori, Helena Chaniecka, Elżbieta Dankiewicz, Małgorzata Darecka, Renata Fiałkowska, Izabela Gajdarska, Maria Gella, Maria Gorajska, Krystyna Hanzel, Irena Hrehorowicz, Anna Jackowska, Bronika (Bronisława) Jędrzejowska, Aleksandra Karzyńska, Maria Klejdysz, Jadwiga Korecka, Bronisława Lenk-Janikowska, Anna Lutosławska, Maria Malicka, Alicja Matusiakówna, Katarzyna Meyer, Irena Morawska, Wanda Niedziałkowska, Maria Nowotarska, Jadwiga Różyska, Marta Stebnicka, Ewa Stojowska, Irena Szramowska, Kazimiera Szyszko-Bohusz, Maria Świętoniowska, Anna Wallek-Walewska, Halina Zaczek, Jerzy Bączek, Henryk Bąk, Tadeusz Białkowski, Karol (Stefan) Buczek (do 30 IX 56), Tadeusz Burnatowicz, Marian Cebulski, Kazimierz Fabisiak, Eugeniusz Fulde, Julian Jabczyński (30 IX 56), Mieczysław Jabłoński, Marian Jastrzębski (od 1 X 56), Ambroży Klimczak, Andrzej Kruczyński, Włodzimierz Macherski, Stanisław Malatyński, Jan Norwid-Kotschy, Wacław Nowakowski, Ryszard Pietruski (od 1 X 55), Karol Podgórski, Tadeusz Przystawski, Ludwik Ruszkowski, Stanisław Skalski, Antoni Słociński, Eugeniusz Solarski, Roman Stankiewicz (od 1 X 55), Stefan Stanoch, Marian Szczerski, Wacław Szklarski (od 1 VII 57), Jerzy Szpunar (od 1 X 56), Kazimierz Szubert (do XI 55), Tadeusz Szybowski, Mieczysław Voit, Krzysztof Wieczorek, Tadeusz Wieczorek (od 1 X 56), Władysław Woźnik, Roman Wójtowicz (do 30 IX 56), Stanisław Zaczyk, Antoni Żuliński; w bież. sez. – Halina Kwiatkowska, Bronisław Dąbrowski, Roman Niewiarowicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego

 

1. Stanisław Wyspiański — WESELE. Insc. i reż. Bronisław Dąbrowski, insc. plast. Andrzej Stopka, muz. Piotr Perkowski, asyst. reż. Janina Bocheńska, Antoni Słociński.

Obsada: Gospodarz – W. Woźnik; Gospodyni – K. Szyszko-Bohusz; Pan Młody – R. Pietruski, K. Podgórski; Panna Młoda – M. Klejdysz, A. Lutosławska; Marysia – K. Meyer, M. Świętoniowska; Wojtek – J. Bączek; Ojciec – R. Wójtowicz; Jasiek – M. Cebulski; Poeta – S. Zaczyk; Dziennikarz – Z. Piasecki; Nos – E. Solarski; Maryna – L. Castori, M. Stebnicka; Radczyni – M. Gella; Zosia – A. Karzyńska; Haneczka – I. Morawska, H. Zaczek; Ksiądz – W. Macherski; Klimina – H. Chaniecka; Czepiec – H. Bąk; Czepcowa – E. Dankiewicz; Staszek – T. Szybowski; Kasper – M. Szczerski; Kasia – I. Hrehorowicz; Kuba – K. Wieczorek; Dziad – T. Białkowski, S. Skalski; Żyd – M. Jabłoński, A. Klimczak; Rachel – R. Fiałkowska, H. Zaczek; Muzykant – A. Żuliński; Isia – K. Hanzel; Chochoł – R. Stankiewicz; Osoba Prologu, Widmo – K. Podgórski, R. Pietruski; Stańczyk – R. Niewiarowicz, R. Stankiewicz; Hetman – E. Fulde; Rycerz – M. Voit; Upiór – A. Kruczyński; Wernyhora – W. Nowakowski; Chór – J. Bocheńska, I. Byszewska, K. Meyer, I. Morawska, J. Różyska, M. Świętoniowska.

Prem. 29 IX 56, 53x (49 393) do 31 XII 56.

 

2. George Bernard Shaw — PIERWSZA SZTUKA FANNY. Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Wilam Horzyca, scen. Bolesław Kamykowski, asyst. reż. Tadeusz Przystawski.

Obsada: Pani Gilbey – M. Gella; Pan Gilbey – E. Fulde; Pani Knox – A. Klońska; Pan Knox – W. Nowakowski; Małgorzata – A. Lutosławska; Bob – T. Szybowski; Dora – K. Meyer, I. Morawska; Juggins – R. Pietruski; Duvallet – M. Voit; prolog i epilog: Hr. O’Dowda – W. Macherski; Fanny – A. Karzyńska; Sawoyard – S. Malatyński; Trotter – Z. Piasecki; Vaughan – T. Przystawski; Gunn – R. Stankiewicz; Bannal – K. Wieczorek; Lokaj – J. Norwid.

Prem. 30 XI 56, 13x (8 558) do 31 XII 56.

 

3. Jerzy Szaniawski — DWA TEATRY. Reż. Bronisław Dąbrowski, insc. plast. Andrzej Pronaszko, muz. Witold Krzemieński, kier. muz. Franciszek Barfuss, asyst. reż. Janina Bocheńska, M. Cebulski, M. Szczerski.

Obsada: Dyr. Teatru „Małe Zwierciadło” – B. Dąbrowski; Liselotta – L. Castori; Laura – W. Niedziałkowska, E. Stojowska; Woźny – M. Jastrzębski; Chłopiec z deszczu – T. Szybowski, K. Wieczorek; Autor – W. Nowakowski; Montek – M. Cebulski, M. Szczerski; Dyr. Teatru Snów – K. Podgórski, M. Voit; Skrzypek – A. Żuliński; Lekarz – M. Szczerski; MATKA: Matka – B. Janikowska, J. Korecka; Pani – M. Stebnicka; Leśniczy – K. Podgórski, M. Voit; Żona – H. Zaczek;  POWÓDŹ: Andrzej – J. Bączek, A. Kruczyński; Anna – I. Hrehorowicz, K. Meyer; Ojciec – T. Białkowski; Kapitan – A. Kruczyński, J. Bączek; Kobiety – M. Gorayska, J. Różyska, A. Walewska.

Prem. 17 II 57.

 

4. Jean Anouilh — LEOKADIA. Przekł. Magdalena Samozwaniec i Jolanta Sell. Insc. i reż. Roman Niewiarowicz, insc. plast. Karol Frycz, ilustr. muz. Franciszek Barfuss i Roman Niewiarowicz.

Obsada: Amanda – I. Szramowska; Książę – S. Zaczyk; Księżna – M. Gella; Baron – E. Solarski; Kelner z „Pięknego Dunaju” – R. Pietruski; Kamerdyner księżnej – M. Jabłoński; Kierowca taksówki – J. Szpunar; Sprzedawca lodów – A. Klimczak; Grzegorz – A. Słociński.

Prem. 23 III 57.

 

5. Carlo Goldoni — GBURY (I rusteghi). Przekł. Jerzy Jędrzejewicz. Reż. Karol Frycz, scen. Andrzej Stopka.

Obsada: Konstanty – K. Fabisiak; Felicja – M. Malicka; Hr. Ryszard –W. Szklarski; Kupiec Leonard – W. Woźnik; Małgorzata – A. Matusiakówna; Łucja – K. Hanzel; Szymon – E. Fulde; Marianna – J. Baronówna; Maurycy – M. Jastrzębski; Filip – T. Szybowski.

Prem. 19 V 57.

 

6. Jerzy Zawieyski — SOKRATES. Insc. i reż. Bronisław Dąbrowski, scen. Marian Warzecha, muz. Artur Malawski, uklad tańca i gestu Wanda Szczuka, asyst. reż. Janina Bocheńska, Marian Szczerski.

Obsada: Xantypa – M. Gella; Lamprokles – J. Szpunar, K. Wieczorek; Kryksos – H. Bąk; Antiochos – A. Kruczyński; Gorgiasz – T. Burnatowicz; Fedon – M. Szczerski; Fajdros – K. Podgórski; Eryksimach – E. Solarski; Kriton – R. Stankiewicz; Meletos – M. Jabłoński; Anytos – E. Fulde; Likon – A. Klimczak; Autonoe – M. Nowotarska, I. Szramowska; Eginos – M. Voit, W. Szklarski; Euristenes – K. Wieczorek, T. Szybowski; Pierwszy z chóru – J. Bączek; Drugi z chóru – W. Szklarski; Niewolnice – M. Darecka, I. Morawska; Maski – M. Darecka, I. Hrehorowicz, K. Meyer, I. Morawska, M. Nowotarska, J. Różyska, I. Szramowska, M. Świętoniowska; taniec Autonoe i Dionizosa: M. Nowotarska, I. Szramowska, T. Szybowski.

Praprem. 26 VII 57.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

7. Słowacki — KORDIAN. Prem. 6 V 56.

 

Sala  Klubu  ZZK

 

PREMIERY

 

8. Sacha Guitry — ODDAJMY SIĘ MARZENIU. Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Kazimierz Fabisiak, scen. Stanisław Tenerowicz.

Obsada: On – R. Pietruski; Mąż – S. Zaczyk; Ona – H. Kwiatkowska; Służący – A. Klimczak.

Prem. 4 V 57 jako pozaplanowe przedstawienie artystów Teatru.

 

Państwowy Teatr Lalek „Groteska”   

 

ul.  św. Jana 6

 

Gmach będący siedzibą teatru zbudowano w 1930 roku; mieściła się w nim „Bursa dla Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej”, a później Teatr Rapsodyczny. Miał dwie sceny: Dużą, miejsc z balkonem 300, bez balkonu 255 i w hallu - miejsc 40. Teatr Lalki i Aktora „Groteska” powołany do życia decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki z 5 III 1945 r. zainaugurował swoją działalność w budynku przy ul. Skarbowej 2 w czerwcu 1945 r. premierą  Cyrku Tarabumba. Pierwszym dyrektorem teatru był Władysław Jarema, a po unieważnieniu koncesji na prowadzenie teatru przez W. Jaremę 9 X 1945 teatrem kierowała rada zakładowa. 31 X 45 zawieszono działalność „Groteski” do lutego 46, kiedy dyrekcję  „Groteski II” objął Henryk Ryl. W latach  1946-48 w teatrze działała druga samodzielna scena pn. „Niebieskie Migdały” ( w okresie krakowskim teatrem założonym przez Janinę Kilian-Stanisławską kierowała Zofia Stanisławska-Howurkowa), w  II połowie 1948 r. przeniesiona do Warszawy. Od sezonu 1948/49 teatr występował w tzw. Sali Saskiej mieszczącej się przy ul. św. Jana 6, poprzednio użytkowanej przez Teatr Kameralny TUR, odnowionej wg projektów Alego Bunscha, B. Opalińskiego i Władysława Jaremy (wnętrza) oraz Marii Jaremianki i Jonasza Sterna (rozwiązania kolorystyczne). Teatr upaństwowiony 1 I 1950 r., od sezonu 1951/52 zmienił nazwę na Państwowy Teatr Lalek „Groteska”. 

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Zofia Jaremowa dyr.,   Tadeusz Kwiatkowski kier. lit,.  Kazimierz Mikulski kier. plast.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:   Władysław Jarema,  Zofia Jaremowa; w bież. sez.-  Juliusz Wolski.

Scenografowie:   Kazimierz Mikulski, Lidia Skarżyńska-Minticz,  Jerzy Skarżyński.

Aktorzy: Jolanda Giustiniani, Mirosława Kotula, Mirosława Korska, Irena Romer,  Romana Stojakowska,  Zofia Szostak-Wirska,  Anna Tomschey-Sądaj, Irena Walczak,  Alicja Wolska, Krystyna Żylińska, Stanisław Chybowski,  Józef Jachniewicz, Tadeusz Korlatowicz, Leszek Kubanek, Andrzej Morstin,  Ryszard Olszak, Zbigniew Poprawski, Franciszek Puget, Andrzej Ropski, Stanisław Rychlicki, Alfred Ryl-Krystianowski, Stefan Stojakowski, Leszek Śmigielski, Tadeusz Walczak,  Juliusz Wolski.

Zespół pomocniczy:  Bernard Morgan Heyth (od 1 XII 56 do 28 II 57), Stanisław Słomka.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jakub Offenbach - ORFEUSZ  W  PIEKLE. Libretto Konstanty Ildefons Gałczyński, adapt. muz. Lucjan Kaszycki, insc. i reż. Zofia Jaremowa, lalki Lidia Minticz, Jerzy Skarżyński, dek. Kazimierz Mikulski, plastyka ruchu Janina Strzembosz, przy fortepianach Barbara Anuszewska, Lucjan Kaszycki.

Obsada: Prolog-Fafik - L. Śmigielski; Sekretarka - M. Korska, S. Rychlicki, M. Kotula; Orfeusz - T. Walczak, S. Stojakowski, A. Wolska, Z. Poprawski; Sekretarki - R. Olszak, I. Walczak, R. Stojakowska (śpiewa  H. Wenzel); Woźna - J. Giustiniani, A. Tomschey, Z. Poprawski; Upiór biurokracji - Z. Poprawski, L. Śmigielski; Flora - J. Giustiniani; Eskulap - Z. Poprawski; Kupido - S. Stojakowski; Wenus - A. Tomschey, M. Korska; Jowisz - L. Śmigielski; Diana - I. Walczak (śpiewa H. Wenzel); Junona - A. Tomschey, M. Korska, M. Kotula; Merkury - A. Ropski, A. Morstin; Morfeusz - S. Rychlicki; Hebe - A. Wolska; Ganimed - M. Kotula; Pluton - R. Olszak; Eurydyka - M. Korska; Charon - S. Rychlicki; Cerber-Fafik - I. Walczak, A. Morstin; Postaci z Hadesu - A. Wolska, B. Morgan.

Prem. 22 XII 56.

 

2. Stanisław Iłowski (wg Germana Matwiejewa) - MIŚ  MCHAŁEK. Reż. Juliusz Wolski, scen. Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, muz. Lucjan Kaszycki.

Prem. XII 56 [1 I 57].

 

3. Jekaterina Borisowa (wg Tołstoja) - ZŁOTY  KLUCZTYK (BURATINO). Przekł., reż. i insc.  Władysław Jarema, lalki Lidia Minticz, scen. Kazimierz Mikulski, muz. Krzysztof Penderecki.

Obsada: Mistrz Marcin - A. Ryl-Krystianowski; Karabasz-Barabasz - L. Kubanek; Filip Samolub VIII - J. Jachniewicz; Jesionek - K. Żylińska; Malwina - A. Wolska; Kruszynka - I. Romer; Pierot - S. Chybowski; Jeremiasz - S. Słomka; Dwaj bracia akrobaci - T. Korlatowicz, B. Morgan; Fryderyk Szyldkret - A. Morstin; Buldog - A. Morstin; Psy-policjanci - A. Ryl-Krystianowski, S. Słomka; Lis Onufry - T. Korlatowicz; Kot Bazyli - B. Morgan; Sowa - I. Romer; Żabki - xxx.

Prem.  12 V 57.

 

4. Federico Garcia Lorka - SZOPKA  DON  CRISTOBALA (Retablillo de don Cristobal). Przekł. Zofia Szleyen. Reż. Juliusz Wolski, scen. Lidia Minticz, Jerzy Skarżyński, muz. Zbigniew Jeżewski.

Obsada: Cristobal - S. Rychlicki; Rosita - M. Kotula; Chory - S. Stojakowski; Matka - I. Walczak, R. Stojakowska; Prolog - A. Ropski; Poeta - xxx.

Prem. 6 V 57.

 

Lublin

 

Teatr Muzyczny - Operetka

 

ul. Żwirki i Wigury 6

 

Teatr mieści się w gmachu Garnizonowego Klubu Oficera (d.Domu Żołnierza) wybudowanym wg projektu Mieczysława Dobrzańskiego w 1933 roku. Od VII 1944 do II 1945 nosił nazwę Centralny Dom Żołnierza, od III 1945  do II 1947 – Teatr Domu Żołnierza, od III 1947 do 31 VIII 1948 - Teatr Muzyczny im. Żołnierza Polskiego. Od 1 IX 1948 zmiana nazwy na Teatr Muzyczny. 1 stycznia 1953 Teatr Muzyczny został rozwiązany. Ponownie powołany do życia 7 I 1956. 1 VII 1957 Teatr Muzyczny przyjął nazwę Operetka.

Scen: 1 (ul. Żwirki i Wigury 6, miejsc ok. 470).

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Niemczynowski dyr., Tadeusz Wołowski kier. art., Eugeniusz Gołębiowski kier. lit., Józef Talarczyk kier. muz., Jan Fabian kier. baletu.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Paweł Bem, Stefan Czerwiński, Tadeusz Wołowski.

Scenografowie: w bież. sez. – Edward Grajewski, Ewa Fabian, Mikołaj Kiss-Orski.

Choreografowie: w bież. sez. - Jan Fabian.

Dyrygenci: Zbigniew Kozłowski, Józef Talarczyk.

Śpiewacy: Halina (Alina) Aleńska, Krystyna Bakierowska, Zofia Bronikowska-Krajewska, Danuta Florek-Damięcka, C. Garde, Janina Guttner (Guttnerówna), Felicja Jagodzińska, Agnieszka Kossakowska, Wanda Mika, Maryla Pączyńska, Teresa Sieczkowska, Nela Zdzieszyńska, Stefan Czerwiński, J. Januszkiewicz, Jan Kwiatkowski, Paweł Leoniec, Henryk Łabuński, Jerzy Molenda, Jan Precigs, Czesław Pręgowski, Jan Rowiński, Henryk Rucki, Tadeusz Sosnowski, Aleksander Sozański, Aleksander Szarota, Paweł Wojtczak, Tadeusz Wołowski.

Adepci: Barbara Buza, Janina Górska, M. Malczewska, Jadwiga Surmacz, Stanisław Kuśmierski, Eugeniusz Linde, Janusz. Madeński, Zygmunt Zaród.

Artyści baletu występujący w partiach solowych: Krystyna Budecka, Alicja Drozdowska, Regina Jacewicz, Hanna Karwacka, Halina Kordiali, Hanna Miklasińska, Wanda Nadbereźna, Wanda Ondra, Wanda Rudnik, Eulalia Sidorowicz, Maria Strojnowska, Halina (Malina) Starzyńska, Waleria Szczepańska, Janina Tokarz, Barbara Woźniak, Zbigniew Dobkiewicz, Jan Fabian, Edward Koperski, Władysław Kotlarski, Mieczysław Michlewski, Stanisław Pomiankiewicz, Wiesław Wojtas.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Emmerich Kálmán – DZIEWCZĘ Z HOLANDII (Das Hollandweibchen). Libr. Leo Stein i Bela Jenbach, przekł. M. Makowiecka i Tadeusz Wołowski. Reż. Tadeusz Wołowski, dek. Mikołaj Kiss-Orski, kost. Ewa Fabian, choreogr. Jan Fabian, dyryg. Józef Talarczyk, Zbigniew Kozłowski, asyst. reż. Czesław Pręgowski.

Obsada: Jana – A. Kossakowska, Z. Bronikowska, M. Pączyńska; Elly – J. Guttner, H. Aleńska; Stop – H. Łabuński; Vebelsdorf – P. Wojtczak; Pawel Aleksander – J. Molenda, A. Szarota; Dr Niki Sterchowicz – C. Pręgowski; Kloss – P. Leoniec; Woźnica - ***; soliści baletu – H. Miklasińska, W. Nadbereźna, W. Szczepańska, Z. Dobkiewicz, M. Michlewski.

Prem. 15 IX 56.

 

2. Franz Lehár – MIŁOŚĆ CYGAŃSKA (Zigeunerliebe). Libr. Alfred Maria Willner, Robert Bodanzky, przekł. Ada Kitschman i Tauros, oprac. lit. Eugeniusz Gołębiowski. Reż. i insc. Paweł Bem, asyst. reż. Aleksander Sozański, dek. Edward Grajewski, kost. Ewa Fabian, choreogr. Jan Fabian, asyst. choreogr. Zbigniew Kwiatkowski, dyryg. Józef Talarczyk, chórmistrz Zbigniew Kozłowski, oprac. muz. Józef Talarczyk.

Obsada: Ilona Kerezhaza – K. Bakierowska; Joszi – J. Molenda, J. Precigs; Drogomir – J. Rowiński, Zorika – T. Sieczkowska, Z. Bronikowska-Krajewska, D. Damięcka; Jolanta – J. Guttner, F. Jagodzińska; Jonel Bolescu – P. Leoniec, P. Wojtczak; Dimistrescu – S. Kuśmierski; Kajetan – C. Pręgowski, P. Wojtczak; Miklosz – H. Rucki, T. Sosnowski; Moszu – A. Sozański; Julia – W. Mika; Pani Kerem – J. Górska; Pani Sendor – M. Malczewska; Laczi – J. Madeński; Istwen – S. Kuśmierski; Oficer I – E. Linde; Oficer II – Z. Zaród.

Prem. 12 I 57.

 

3. Jean Gilbert [Max Winterfeld] – CNOTLIWA ZUZANNA (Die Keusche Susanne). Libr. Georg Okonkowski, przekł. i adapt. Eugeniusz Żytomirski. Reż., insc. i choreogr. Jan Fabian, dek. Jan Widmański, kost. Ewa Fabian, kier. muz. Józef Talarczyk, dyryg. Józef Talarczyk, Bolesław Ocias, oprac. muz. Bolesław Ocias, chórmistrz Zbigniew Kozłowski, asyst. choreogr. Zbigniew Kwiatkowski.

Obsada: Baron Konrad d’Aubrais – S. Czerwiński, J. Rowiński, H. Rucki; Delfina – W. Mika, N. Zdzieszyńska; Żaklina – D. Florek-Damięcka, J. Guttner; Hubert – C. Pręgowski; René – J. Molenda, J. Januszkiewicz; Pomarel – J. Fabian, J. Rowiński; Zuzanna – K. Bakierowska, C. Garde; Charencey – T. Sosnowski, P. Wojtczak; Róża – F. Jagodzińska, W. Mika, B. Buza; Aleksy – A. Sozański; Emil – Z. Zaród; Marietta – J. Surmacz; Komisarz policji – S. Kuśmierski; Irme - ***; Fifi - ***; Vivarel - ***; Godet - ***; soliści baletu – H. Kordiali, K. Budecka.

Prem. 3 V 57.

 

Teatr im. Juliusza Osterwy

 

ul. Narutowicza 17

 

Gmach zbudowany w latach 1884-86 wg proj. Karola Kozłowskiego. W latach 1944-49 działał pod nazwą Teatr Miejski. Po upaństwowieniu, 1 XII 1949,  zmiana nazwy na obecną.

Scen: 2 (Scena Duża, ul. Narutowicza 17, miejsc ok. 600; Scena Kameralna, ul. Narutowicza 17, miejsc ok. 80, otw. 28 VII 56).

 

KIEROWNICTWO

 

Zdzisław Lorenowicz dyr., Aleksander Kobyliński z-ca dyr. (od 1 X 56), Maria Bechczyc-Rudnicka kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Jerzy Goliński, Jan Kreczmar, Maria Straszewska.

Scenografowie: Jerzy Torończyk; w bież. sez.- Krzysztof Pankiewicz, Teresa Targońska,  Jerzy Ukleja.

Aktorzy: Stefania Chmielarczyk-Cybulska, Maria Drzewiecka, Eleonora Frenkiel-Ossowska, Maria Górecka, Xenia Jaroszyńska, Elżbieta Kuske, Teresa Lassota, Halina Łuszczewska, Irena Miszke, Maria Możdżeniówna, Maria Orwid, Maria Wojdalińska, Danuta Zaborowska, Halina Ziółkowska, Aleksander Aleksy, Andrzej Balcerzak, Antoni Cezarewicz, Andrzej Chmielarczyk, Marian Drozdowski, Juliusz Dziemski, Jerzy Goliński, Kazimierz Iwiński, Zbysław Jankowiak, Sławomir Litwiński, Henryk Łabuński, Stanisław Maleszewski, Stanisław Michalik, Stanisław Mikulski, Lech Skolimowski, Jarosław Skulski, Jerzy Smyk, Zygmunt Tadeusiak, Zbigniew Woytowicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Artur Marya Swinarski – ARARAT. Reż. Jerzy Goliński, scen. Teresa Targońska, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Noach – K. Iwiński, Jafet – J. Smyk, Szechora – D. Zaborowska, Szem – S. Michalik, Machmada – I. Miszke, Cham – A. Balcerzak, Para – H. Ziółkowska.

Prem. 3 XI 56.

 

2. Juliusz Słowacki – FANTAZY. Reż. Jan Kreczmar, współpr. reż. Maria Straszewska, scen. Jerzy Torończyk, Teresa Targońska, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Hrabia Respekt – J. Skulski; Hrabina Respektowa – M. Wojdalińska; Dianna – T. Lassota; Stella – X. Jaroszyńska; Hr. Fantazy Dafnicki – J. Kreczmar, Z. Jankowiak; Rzecznicki – L. Skolimowski; Hrabina Idalia – M. Górecka; Ksiądz Loga – J. Dziemski; Wołd. Hawryłowicz – A. Aleksy; Jan – S. Mikulski; Kajetan – S. Maleszewski; Helenka – M. Możdżeniówna; Lokaj Idalii – A. Chmielarczyk; Lokaj hr. Respektów - ***; Kałmuk - ***; Pachołkowie - ***.

Prem. 29 XI 56.

 

3. Georg Berr i Louis Verneuill – TAJEMNICA CHARING-CROSS (CZARODZIEJ)(Monsieur Beverley). Przekł. Jerzy Zagórski. Reż. Maria Straszewska, scen. Jerzy Torończyk.

Obsada: Beverley – A. Balcerzak; Ryszard Standish – Z. Woytowicz; Sir Ewerard Marshall – K. Iwiński; Harry Maitland – S. Mikulski; O’Mara – Z. Jankowiak; Ethel Standish – I. Miszke; Alicja Grey – X. Jaroszyńska; Pani Barton – T. Lassota; Lady Marshall – E. Frenkiel-Ossowska; Jimmy – Z. Tadeusiak.

Prem. 25 I 57.

 

4. Aleksander Fredro – GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE. Reż. Maria Straszewska, scen. Jerzy Ukleja, muz. Ryszard Schreiter, choreogr. Danuta Kwapiszewska, asyst. reż. Lech Skolimowski.

Obsada: Urszula – M. Drzewiecka; Tobiasz – J. Skulski; Barbara – D. Zaborowska; Kasper – J. Dziemski; Kasia – M. Możdżeniówna; Agata – S. Chmielarczyk; Błażej – L. Skolimowski; Filip Grzegotka – M. Drozdowski, S. Litwiński; Jan Kanty Doręba – J. Smyk; Dyzma Bekiesz – S. Maleszewski; Makary – A. Chmielarczyk.

Prem. 2 II 57.

 

5. André Obey – DZIEWCZYNA ZA WIATR (IFIGENIA). Przekł. Maria Straszewska . Reż. Jerzy Goliński, scen. Jerzy Torończyk, muz. Andrzej Cwojdziński.

Obsada: Agamemnon – K. Iwiński; Klytemnestra – E. Frenkiel-Ossowska; Ifigenia – X. Jaroszyńska; Ulisses – S. Mikulski; Menelaus – Z. Woytowicz; Sługa – H. Łabuński; Żołnierz – S. Michalik.

Prem. 2 III 57.

 

6. Sutton Vane – OSTATNI REJS (Outward Bound). Przekł. Krystyna Tarnowska. Reż. Maria Straszewska, scen. Krzysztof Pankiewicz, kost. Teresa Targońska, asyst. reż. Sławomir Litwiński.

Obsada: Pani Midget – M. Górecka; Pani Clivden-Banks – E. Kuske; Anna – M. Możdżeniówna; Henryk – S. Mikulski; William Duke – A. Chmielarczyk; Tom Prior – Z. Jankowiak; Lingley – A. Aleksy; Frank Thompson – S. Litwiński; Scrubby – L. Skolimowski.

Prem. 6 IV 57.

 

7. Justin Huntley Mac Carthy – KRÓL WŁÓCZĘGÓW (If I Were King). Przekł. i przeróbka Tadeusz Sygietyński. Oprac. sceniczne Janusz Warnecki, reż. Jerzy Goliński, dek. Krzysztof Pankiewicz, kost. Jerzy Torończyk, muz. Rudolf Frimml, kier. muz. Ryszard Schreiter, teksty piosenek Julian Tuwim.

Obsada: Franciszek Villon – J. Skulski; Tabarin – A. Balcerzak; Rene – Z. Woytowicz; Robin – H. Łabuński; Collin – Z. Tadeusiak; Jacek Toisson – J. Smyk; Ludwik XI – K. Iwiński; Olivier – S. Michalik; Thibaut de Vitry – J. Goliński; Kapitan Straży Królewskiej – A. Cezarewicz; Terrier – J. Dziemski; Katarzyna de Vausselles – H. Ziółkowska; Maria – E. Kuske; Huguette du Hamel – M. Drzewiecka; Margot – T. Lassota; Marion – M. Orwid.

Prem. 11 V 57.

 

8. Jean Anouilh – ZAPROSZENIE DO ZAMKU (L’invitation au chateau). Przekł. Maria Serkowska. Reż. Maria Straszewska, scen. Jerzy Torończyk.

Obsada: Horacy/Fryderyk – Z. Jankowiak, S. Mikulski; Messerschmann – A. Aleksy; Patryk Bombelles – Z. Woytowicz, S. Litwiński; Romainville – L. Skolimowski; Józef – A. Chmielarczyk; Pani Desmermortes – M. M. Wojdalińska; Lady Dorota India – E. Kuske; Diana Messerschmann – I. Miszke; Izabella – M. Możdżeniówna; Jej matka – M. Górecka; Panna Capulat – H. Łuszczewska.

Prem. 4 VII 57.

 

Teatr Lalki i Aktora

 

ul. Klonowica 1

 

Teatr mieści się w sali adaptowanej w latach 1953-54 do potrzeb teatru z dawnej klasztornej stolarni wg projektu Eugeniusza Gąsiorowskiego.

Scen: 1 (ul. Klonowica 1, miejsc 197).

 

KIEROWNICTWO

 

Maryla Kędra dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Maryla Kędra.

Scenografowie: w bież. sez. – Fred Kosmala, Jerzy Labega, Tadeusz Sowicki.

Aktorzy: Jolanta Bułtowicz, Anna Cichocka, Małgorzata Ejsmund, Halina Łobaczewska, Wanda Wilhelm, Barbara Wojciechowska, Fred Kosmala, Andrzej Koperwas, Stefan Krukowski, Krzysztof Salecki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Kazimiera Jeżewska – DZIKIE ŁABĘDZIE. Reż. Maryla Kędra, scen. Fred Kosmala, lalki Andrzej Ejsmund, muz. Ryszard Schreiter.

Prem. 30 X 56.

 

2. Zofia Nawrocka – BAŚŃ O SZKLARZU I CESARZU. Reż. i insc. Maryla Kędra, scen. i lalki Fred Kosmala, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: H. Cichocka, M. Ejsmund, H. Łobaczewska, B. Wojciechowska, F. Kosmala, A. Koperwas, S. Krukowski, K. Salecki.

Prem. 16 III 57.

 

3. Zofia Lorentz – JAŚ I MAŁGOSIA. Reż. Maryla Kędra, scen. i lalki  Tadeusz Sowicki, asyst. reż. Andrzej Rettinger.

Obsada: J. Bułtowicz, A. Cichocka, H. Łobaczewska, W. Wilhelm, F. Kosmala, S. Krukowski, K. Salecki.

Prem. 1957.

 

Łódź

 

Opera Łódzka

 

Opera Łódzka została powołana do życia z inicjatywy  [A.M1] Stowarzyszenia Przyjaciół Opery w kwietniu 1954. Początkowo nie posiada własnego gmachu, występuje gościnnie na scenach: T. Nowego, T. im. Jaracza, Filharmonii, w Łódzkim Domu Kultury i w Operetce.

 

KIEROWNICTWO

 

Sabina Nowicka  dyr. nacz. Władysław Raczkowski  kier. art.

                       

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. -  Emil Chaberski.

Scenografowie:  w bież. sez. - Stanisław Jarocki.   

Dyrygenci:  w bież. sez. -  Władysław Raczkowski, Mieczysław Wojciechowski.

Soliści  śpiewacy:  w bież. sez. – Hamernik Janina, Jackowska Krystyna, Nina Jurdzińska, Weronika Kuźmińska, Teresa Masłowska, Danuta Pruska, Izabella Strzałkowska, Wanda Szczawińska, Zofia Śliwińska, Tadeusz Gawroński, Stanisław Heimberger, Zdzisław Klimek, Tadeusz Kopacki, Michał Marchut, Igor Mikulin, Stefan Różański, Romuald Spychalski, Jan Wodzyński, Roman Osiński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Giacomo Puccini – MADAMA  BUTTERFLY (Madama Butterfly). Libr. Luigi Illica, Giacomo Giacosa. Kier. muz. Władysław Raczkowski, reż. Emil Chaberski, scen. Stanisław Jarocki, przygot.solistów Ewa Mikucka, Tamara Samujłło.

Obsada: Madama Butterfly – W. Kuźmińska, Z. Stefańska; Suzuki – K. Jackowska, N. Jurdzińska, I. Strzałkowska, M. Bartosz, J. Hamernik, D. Pruska, T. Sieczkowa; Pinkerton – T. Kopacki, S. Różański, R. Spychalski; Konsul – T. Gawroński, S. Heimberger, Z. Klimek; Goro – R. Osiński, J. Wodzyński; Yamadori – J. Obrzut, M. Zaworski; Bonza – M. Marchut, I. Mikulin, I. Pintera; Komisarz – W. Chodziuk, M. Kałuziński; Urzędnik – M. Kałużyński, J.

 Leszczyński.

Prem. 29 XI 55.         

 

Państwowa  Operetka

 

ul. Piotrkowska 243

 

Teatr działa od  marca 1946 w sali przy ul. Piotrkowskiej 243.

Scen: 1 ( ul. Piotrkowska 243, miejsc 635).

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Bachliński dyr. Stanisław Winiecki kier. art. ( od  IX 56).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: w bież. sez.  Andrzej Hundziak, Władysław Rossa, Kazimierz  Skinder.

Reżyserzy:  w bież. sez. –  Michał Ślaski, Stanisław Winiecki.

Scenografowie:  w bież. sez. – Barbara Michiewicz, Jan Hawryłkiewicz, Józef Rachwalski.

Choreografowie:  w bież. sez. – Leon Anlen, Wiesław Głowacki, Józef Marciniak.

Aktorzy: w bież. sez. – Lidia Graziadio, Marian Dąbrowski, January Krawczyk, Eugeniusz Rawski, Zygmunt Urbański.

Aktorzy śpiewacy: w bież. sez. –Wanda Bojarska, Stanisława Piasecka, Witold Ermow, Witold Jawis, Karol Koszela, Lech Redo, Edmund Szafrański, Janusz Ściwiarski, Michał Ślaski.

Soliści śpiewacy:  w bież. sez. – Maria Bąbińska, Barbara Cytacka, Barbara Cypel, Hanna Dobrowolska, Hanna Dobrzanka, Lidia Graziadio, Wanda Grzelka, Halina Hofman, Maria Kaczmarkiewicz, Barbara Kanar, Jadwiga Kenda, Janina Koprowska, Lucyna Krawczyk, Janina Krzywoszewska, Daniela Mroczkowska, Jadwiga Nyc – Wronko, Mirosława Skrzypek, Bożenna Szczeblewska, Marian Dąbrowski, Janusz Duński, Witold Ermow, Kazimierz Jeziorski, Józef Kasperski, Karol Koszela, January  Krawczyk, Janusz Kunce, Władysław Kwiatkowski, Edward Macke, Stanisław Michoński, Jerzy Nejman, Jan Padkowski, Jan Pankratz, Eugeniusz Rawski, Lech Redo, Sylwester Semotiuk, Henryk Serweta, Jerzy Sidorowicz, Edmund Szafrański, Henryk Szulc, Janusz Ściwiarski,  Zygmunt Urbański, Sergiusz Wąsowicz, Włodzimierz Zygier.  

Soliści baletu:  w bież. sez. – Halina Bogdańska, Krystyna Ciesielska, Halina Grochowska, Krystyna Kowalczyk, Zofia Kuleszanka, Barbara Leleniewska, Anita Nikitin, Barbara Owsik, Przemysława Piotrowska, Krystyna Sawicka, Jadwiga Terlecka, Tadeusz Bogucki, Zygmunt Galoch, Józef Ignaczak, Jerzy Magus, Wiesław Paszkowski, Włodzimierz Pawłowski, Jerzy Sidorowicz, Ryszard Stankiewicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Wiktor Herbert – CZARODZIEJ  ZNAD  NILU( The Wizard of the Nile ). Libr. i przekł. Harry Smith. Oprac. muz. Andrzej Hundziak, insc. reż. Janusz Rzeszewski, scen. Barbara Michiewicz, choreogr. Wiesław Głowacki.

Obsada:  Whitman, archeolog amerykański – J. Sidorowicz, J. Ściwiarski, M. Ślaski; Pytello,

czarodziej – J. Sidorowicz, J. Ściwiarski, M. Ślaski; Pyfcio, jego uczeń – J. Duński, W. Ermow; Ptolomeusz, król Egiptu – J. Krawczyk, Z. Urbański; Simona, jego żona – W. Bojarska,  J. Kenda; Kleopatra, jej  pasierbica – H. Dobrowolska, K. Nyc – Wronko; Johny,

jego asystent – J. Duński, W. Ermow; Ptarmigan, muzyk i poeta – W. Jawis, J. Padkowski;

Cheops, hydro-meteorolog – K. Koszela, L. Redo; Kapłan – E. Rawski, E. Szafrański; Obeliska, kapitan amazonek – H. Hofman, S. Piasecka; Heroglifia, oficer amazonek – M. Kaczmarkiewicz, J. Krzywoszewska; Mimia, barmanka – Z. Kuleszanka, B. Leleniewska.

Balet: H. Bogdańska, K. Ciesielska, H. Grochowska, K. Kowalczyk, Z. Kuleszanka, B. Leleniewska, A. Nikitin, B. Owsik, P. Piotrowska, K. Sawicka, J. Terlecka, T. Bogucki, Z. Galoch, J. Ignaczak, J. Magus, W. Paszkowski, W. Pawłowski, R. Stankiewicz.

Prem. 23 XI 56,  31 x (19 624).

 

2.  Magda Strumian – ŚPIĄCA  KRÓLEWNA wg Braci Grimmów. Kier. muz. Stanisław Gesternkorn,  reż. Stefan Winiecki, scen. Barbara Michiewicz, choreogr. M. Głowacki.

Obsada:  król – J. Kunce, Królowa – M. Bąbińska, B. Cypel; Królewna – B.Kanar, M. Skrzypek; Księżna Śmieszka – B. Cytacka, Królowa wróżek – J. Koprowska, B. Szczeblewska, Królowa Żaba – B. Cypel, W. Grzelka; Zła wróżka – L. Krawczyk; Ochmistrzyni – M. Kaczmarkiewicz, D. Mroczkowska; Marszałlek – E. Macke; Książę Patyczek – W. Zygier; Książę Kluseczka – H. Serweta; Książę Kłapouchy – J. Pankratz; Książę Długobrody – S. Semotiuk, S. Michoński; Książę Wielkonosy – H. Szulc; Sekretarz – J. Kasperski; Trefniś – W. Pawłowski, R. Stankiewicz; Kamerdyner Wojtus – K. Jeziorski; Gęślarz   -  S. Michoński, S. Semotiuk; Herold – J. Ignaczak; Pierwszy kucharz – Z. Galoch; Sprzątaczki, wróżki: - H. Bogdańska, K. Kowalczyk, B. Leleniewska, A. Nikitin, B. Owsik, Kuchciki: - T. Bogucki, Z. Galoch, J. Ignaczak, R. Stankiewicz, W. Pawłowski; Lalka -  B. Owsik, Wiewiórka – A. Nikitin; Misio – J. Ignaczak; Chińczyk – T. Bogucki.

Prem. 23  XII  56, 45 x ( 27 078).

 

3. Edmond  Audran - LALKA  W  KLASZTORZE( La  poupée). Libr. wg Maurice Ordonneau. Adapt. Zenon Laurentowski, oprac. muz. Władysław Rossa, insc. i  reż. Stanisław Winiecki, scen. Józef Rachwalski, kost. Ewa Soboltowa, choreogr. Leon  Anlen.

Obsada:  Hilarius Gadouard, fabrykant lalek – M. Dąbrowski, J. Ściwiarski; Matylda, jego żona – L. Graziadio, J. Krzywoszewska; Alezja, ich córka – H. Dobrzanka, H. Dobrowolska;

Gudulina, panna do towarzystwa – M. Kaczmarkiewicz, L. Krawczyk; Henryk Robinet, buchalter – E. Szafrański; Baron Chanterelle – E. Rawski, Z. Urbański; Loremois, jego przyjaciel – W. Jawis, L. Redo; Maximus, przeor klasztoru – K. Koszela, J. Krawczyk; Lancelot – J. Duński; W. Ermow; Balatazar, skarbnik klasztoru – J. Padkowski, J. Sidorowicz;  Aquelet – H. Szulc; Benoist – H. Serweta; Basilius – J. Kunce; Notariusz – J. Pankratz; Marysia, pokojówka – B. Kanar; Jakub, lokaj – J. Nejman, W. Kwiatkowski; Balet:  Kominiarz: A. Nikitin, B. Owsik; Menuet; - K. Sawicka, K. Kowalczyk, T. Bogucki,K. Ciesielska, J. Terlecka, W. Pawłowski; Pajac – Z. Galoch, J. Magus, W. Głowacki; Gruba

Lalka – H. Grochowska, H. Bogdańska; lalka 67 – B. Leleniewska, K. Sawicka; Duet - B. Owsik, J. Ignaczak, H. Bogdańska, R. Stankiewicz.

Prem. 31  I  57, 62  x ( 41 958).

 

4.  Franz Léhar – HRABIA  LUKSEMBURG (Der Graf von Luxemburg ). Libr. Alferd Maria Willner, Robert Bodanzky. Dyryg. Andrzej Hundziak, Władysław Rossa; insc. i  reż. Michał Ślaski, scen. Jan Hawryłkiewicz, choreogr. Józef Marciniak.

Obsada:  Hrabia Rene Luxemburg – M. Lasowy, M. Ślaski; Angela Diedier, primadonna opery – J. Kenda, K. Nyc- Wronko; Książę Rumuneszti – K. Koszela, Z. Urbański; Hrabina  Kokowaczi, jego narzeczona – L. Graziadio, Armand Brissard, malarz – L. Redo, J. Sidorowicz; Julia Vermont, jego narzeczona – H.  Dobrowolska, S. Piasecka; Anatol, malarz – S. Wąsowicz; Henryk, malarz – J. Kunce; Sydonia, modelka – M. Bąbińska, B. Leleniewska; Menczikoczi, radca poselstwa – J. Krawczyk; Pawloczi, urzędnik poselstwa – E. Szafrański; Pelegrin, notariusz – E. Rawski;  Zarządzający hotelu – J. Ściwiarski; Piccolo – W. Pawłowski; Balet:   Karnawałowy korowód taneczny, Taniec hiszpański – B. Leleniewska, K. Sawicka, H. Bogdańska, W. Głowacki, B. Owsik, J. Ignaczak, K. Kowalczyk, H. Grochowska, Z. Galoch, R. Stankiewicz, J. Magus, K. Cisielska, J. Sierakowska, P. Piotrowska, W. Pawłowski, T. Bogucki:  Akt II; Walc klasyczny – H. Bogdańska, B. Leleniewska, B. Owsik, K. Sawicka, T. Bogucki, Z. Galoch, W. Głowacki, J. Ignaczak, R. Stankiewicz.

Prem. 8  V 57.    

 

Teatr im. Stefana Jaracza

 

ul. Cegielniana 27

 

Gmach dawnego Teatru Miejskiego. Adaptowany w 1909 wg proj. Dawida Landego; po pożarze w 1911 ponownie przebudowany przez Stabelskiego, Millera i Banasza. 23 III 1957 otwarto drugą scenę pn. Teatr Kameralny. Scena ta użytkowana była tylko przez jeden sezon.

Scen: 2 (Duża Scena, ul. Cegielniana 27, miejsc 412; Teatr Kameralny, ul. Traugutta 18).

 

KIEROWNICTWO

 

Emil Chaberski dyr. i kier. art., Irena Bołtuć-Staszewska kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Emil Chaberski, Czesław Staszewski; w bież. sez. Sica Alexandrescu, Stanisław Łapiński, Konrad Łaszewski, Feliks Żukowski.

Scenografowie: Ewa Soboltowa, Mieczysław Wiśniewski; w bież. sez. –  Bolesław Kamykowski, Jerzy Szeski.

Choreografowie: w bież. sez. – Feliks Parnell.

Aktorzy: Antonina Barczewska, Olga Bielska, Bożena Darłak, Barbara Jaklicz, Alina Jurkowska, Maria Kozierska, Krystyna Łapińska, Teresa Marecka, Zofia Molicka, Zofia Molska, Zofia Perczyńska, Zofia Petri, Leokadia Pilarska, Janina Rząsa, Jadwiga Siennicka, Janina Staszewska, Lena Wilczyńska, Hanna Winczewska, Leonard Andrzejewski, Ryszard Bacciarelli, Jerzy Ćwikliński, Olgierd Jacewicz, Zbigniew Józefowicz, Ireneusz Kanicki, Włodzimierz Kwaskowski, Jerzy Łapiński, Stanisław Łapiński, Konrad Łaszewski, Henryk Modrzewski, Zbigniew Niewczas, Zygmunt Nowicki, Czesław Przybyła, Eugeniusz Rawski, Remigiusz Rogacki, Gustaw Roliński, Włodzimierz Skoczylas, Zbigniew Skowroński, Marek Sobczyk, Czesław Strzelecki, Józef Teryks, Jerzy Walczak, Władysław Walter, Wiesław Wierusz Kowalski, Stanisław Winczewski, Feliks Żukowski; w bież. sez.- Mieczysława Ćwiklińska.

 

REPERTUAR

 

Duża Scena

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Fredro – PAN JOWIALSKI. Reż. Emil Chaberski, scen. Ewa Soboltowa.

Obsada: Pan Jowialski – W. Kwaskowski; Pani Jowialska – A. Barczewska; Szambelan – W. Walter; Szambelanowa – M. Ćwiklińska; L. Wilczyńska; Helena – Z. Perczyńska; Janusz – Z. Skowroński; Ludmir – O. Jacewicz, Wiktor – G. Koliński; Lokaj – J. Teryks.

Prem. 8 XI 56, 107x (65 443).

 

2. Oktaw Mirbeau – INTERES PRZEDE WSZYSTKIM (Les affaires sont les affaires). Reż. Feliks Żukowski, scen. Jerzy Szeski, asyst. reż. Marek Sobczyk.

Obsada: Izydor Lechat – S. Łapiński; Lucjan Garraud – Z. Józefowicz; Phinek – R. Rogacki; Gruggh – K. Łaszewski; Ksawery Lechat – I. Kanicki; Markiz de Porcellet – C. Strzelecki; Vicehrabia de Fontenelle – H. Modrzewski; Ogrodnik – M. Sobczyk; Ogrodniczek – J. Łapiński; Jan – J. Teryks; Pani Lechat – Z. Molska; Germena Lechat – M. Kozierska; Julia – A. Jurkowska.

Prem. 5 I 57, 25x (13 240).

 

3. Ion Luca Caragiale – ZAGUBIONY LIST (O scrisoare pierdută). Przekł.  Adam Wajda. Insc. i reż. Sica Alexandrescu, współpr. reż. Czesław  Staszewski, scen. Ewa Soboltowa, asyst. reż. Jerzy Ćwikliński.

Obsada: Stefan Tipatesku – A. Żukowski; Zaharija Trahanakie – S. Winczewski; Zoe Trahanakie – O. Bielska; Agamemnon Dandanakie – J. Ćwikliński; Konstanty Parfuridi – E. Karewicz; Iordakie Bryndzowenesku – Z. Nowicki; Mikołaj Kacawenku – Z. Skowroński; Ionesku – C. Przybyła; Popesku – Z. Józefowicz; Ghitza Pristanda – W. Kwaskowski; Obywatel pod gazem – W. Skoczylas.

Prem. 9 II 57, 38x (18 613).

 

4. Noel Coward – SEANS. Przekł. Ewa Szumańska. Reż. Stanisław Łapiński, scen. Mieczysław Wiśniewski.

Obsada: Ruth – M. Kozierska; Karol – Z. Niewczas; Edyta – Z. Molicka; Dr Bradman – S. Łapiński; Pani Bradman – L. Pilarska; Madame Arcati – K. Łapińska; Elwira – B. Darłak.

Prem. 10 IV 57, 10x (4 229).

 

5. Fritz Höchwelder UCIECZKA DO HAWRU wg Guy de Maupassanta. Przekł. Jacek Frühling. Reż. Emil Chaberski, scen. Ewa Soboltowa, asyst. reż. Zygmunt Nowicki.

Obsada: Hrabia Hubert de Breville – C. Strzelecki; Hrabina de Breville – M. Kozierska; Carre-Lamadon – Z. Nowicki; Pani Carre-Lamadon – A. Barczewska, Z. Molska; Loiseau – S. Łapiński; Pani Loiseau – L. Pilarska; Cornudet – H. Modrzewski; Elżbieta Rousset – Z. Perczyńska, J. Rzęsa; Ludwik – Z. Józefowicz; Siostra Krystyna – Z. Molicka; Siostra Helena – A. Jurkowska; Oberżysta – Z. Skowroński; Oberżystka – K. Łapińska.

Prem. 18 V 57, 30x ( 9 086).

 

6. John Gay – OPERA ŻEBRACZA (Beggar’s Opera). Przekł. Joanna Gorczycka. Reż. Czesław Staszewski, scen. Ewa Soboltowa, muz. Beniamin Britten, choreogr. Feliks Parnell, asyst. reż. Marek Sobczyk.

Obsada: Pan Kapusiak – F. Żukowski; Pani Kapusiaczka – L. Wilczyńska; Polcia Kapusiaczka – U. Modrzyńska; Pan Kozula – L. Andrzejewski, W. Kwaskowski; Ludka Kozulanka – B. Jaklicz, K. Łapińska; Kpt Wrzos-Zbój – J. Walczak; Diana Flądra – H. Winczewska; Janeczka Kotka – A. Jackowska; Lalka Zdziocha – J. Siennicka; Ofelia Szmatek – J. Rzęsa; Kimiarz – G. Koliński; Ben Ruchawka – Z. Józefowicz; Maciej z mennicy – M. Sobczyk; Hieronim Drgawka – I. Kanicki; Jacek Krzywy Paluch – R. Bacciarelli; Ponury Walter -  R. Rogacki, W. Wierusz-Kowalski; Piwniczy – J. Teryks; Żebrak – C. Przybyła, W. Wierusz-Kowalski.

Prem. 26 VII 57, 30x (14 987).

 

Teatr Kameralny

 

PREMIERY

 

7. Jakub Deval – KOBIETA TWOJEJ MŁODOŚCI. Przekł. Stanisław Ostoja. Reż. Emil Chaberski, scen. Ewa Soboltowa.

Obsada: Fernanda Josse – T. Marecka; Karol Josse – F. Żukowski; Maurycy Vouille – W. Skoczylas, J. Walczak; Żinetta Sauret – J. Siennicka; Jan Mougin – R. Bacciarelli, I. Kanicki.

Praprem. polska 23 III 57, 23x (7 689).

 

8. Ludwik Hieronim Morstin – PRZYGODA FLORENCKA. Reż. Konrad Łaszewski, scen. Bolesław Kamykowski.

Obsada: Juliusz – O. Jacewicz, K. Łaszewski; Ciovanna – Z. Petri; Andrzej – Z. Niewczas; Irena – O. Bielska, H. Winczewska; Anna – J. Staszewska; Profesor Enrico Giordani – K. Łaszewski, E. Rawski; Pani Giordani – B. Darłak; Zygmunt Ostrogski – S. Łapiński, S. Winczewski.

Praprem. 27 V 57, 105x ( 47 458).

 

Teatr Powszechny

 

ul. Obrońców Stalingradu 21

 

Gmach Niemieckiego Towarzystwa Śpiewaczego, zbudowany w 1910.

Scen: 2 (Duża Scena, ul. Obrońców Stalingradu 21, miejsc 660; Teatr Młodego Widza, ul. Moniuszki 4a, miejsc 640).

 

KIEROWNICTWO

 

Jadwiga Chojnacka dyr. i kier. art., Mieczysław Jagoszewski kier. lit., Bogdan Pawłowski kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY       

 

Reżyserzy: Jadwiga Chojnacka; w bież. sez. –  Adam Daniewicz, Kazimierz Biernacki, Emil Chaberski, Zbigniew Jabłoński, Maria Kaniewska, Bratko Kreft, Eugeniusz Stawowski.

Scenografowie: Jerzy Szeski, Zdzisław Topolski; w bież. sez. – Vladimir Rijavec.

Aktorzy: Halina Billing, Sidonia Błasińska, Ewa Brok-Brzeska, Jadwiga Chojnacka, Zofia Kalińska, Celina Klimczak, Krystyna Królikiewicz, Hanna Małkowska, Wanda Ostrowska, Halina Pawłowicz, Barbara Połomska, Alicja Raciszówna, Hilda Skrzydłowska, Natalia Szymańska, Helena Święcicka (zm. 4 VIII 57), Halina Taborska, Zofia Wilczyńska, Henryk Abbe, Jerzy Antczak, Aleksander Benczak, Władysław Bielny, Kazimierz Brodzikowski, Adam Daniewicz, Kazimierz Dębicki, Jerzy Gliński, Zbigniew Jabłoński, Jerzy Kaczmarek, Zdzisław Klucznik, Kazimierz Kubicki, Antoni Lewek, Sławomir Matczak, Wiesław Mirewicz, Leon Niemczyk, Henryk Staszewski, Eugeniusz Stawowski, Mirosław Szonert, Kazimierz Wichniarz, Ryszard Wojciechowski, Marian Wojtczak, Leon Załuga, Ryszard Żuchowski.

 

REPERTUAR

 

Duża Scena

 

PREMIERY

 

1. Zbigniew Jabłoński i Stanisław Piotrowski – KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW wg braci Grimm. Reż. Zbigniew Jabłoński, scen. Jerzy Szeski, oprac. muz. Henryk Debich, teksty piosenek i wierszy Ryszard Brudzyński, choreogr. Halina Koszelowa, asyst. reż. Władysław Bielny.

Obsada: Śnieżka – W. Ostrowska, D. Połomska; Królowa – K. Królikiewicz; Królewicz – J. Gliński; Leśniczy – K. Kubicki; Zofia – S. Błasińska; Bajarz – R. Żuchowski; Zwierciadło – W. Ostrowska, B. Połomska; Mędrek – W. Mirewicz; Gburek – Z. Jabłoński; Nieśmiałek – H. Abbe; Śmieszek – A. Benczak; Śpioszek – H. Billing; Apsik – L. Załuga; Gapcio – E. Brok-Brzeska.

Prem. 9 III 57, 67x (41 717).

 

2. Jean Anouilh – ANTYGONA. Przekł. Jadwiga Dackiewicz. Reż. Eugeniusz Stawowski, scen. Jerzy Szeski, oprac. muz. Bolesław Busiakiewicz, asyst. reż. Władysław Bielny.

Obsada: Antygona – C. Klimczak; Kreon – K. Wichniarz; Hejmon – M. Szonert; Ismena – Z. Kalińska; Piastunka – H. Skrzydłowska; Eurydyka – J. Chojnacka, H. Małkowska; Prolog – K. Dębicki; Chór – E. Stawowski, R. Wojciechowski; Posłaniec – R. Żuchowski; Paź – H. Pawłowicz, W. Ostrowska; Straż – K. Kubicki, A. Lewek, H. Staszewski, L. Załuga.

Prem. 16 III 57, 24x (11 691).

 

3. Branislav Nušić – PANI MINISTROWA (Gospodja ministarka).Przekł. Maria Czubaszek. Reż. Bratko Kreft, scen. Jerzy Szeski, asyst. reż. Henryk Staszewski.

Obsada: Sima Popowicz – H. Abbe; Źiwka – J. Chojnacka; Dara – A. Raciszówna; Raka – J. Antczak; Czeda – Z. Jabłoński;  dr Ninkowicz – L. Niemczyk; Rista Todorowicz – M. Wojtczak; Anka – Z. Wilczyńska; Sawka – N. Szymańska; Wasa – K. Brodzikowski; Pera – S. Matczak; Kalenicz – J. Kaczmarek; Daca – H. Małkowska; Soja – H. Billing; Panta – K. Kubicki; Mile – W. Bielny; Jowa – A. Lewek; Nauczycielka angielskiego – H. Taborska; Sawa – H. Staszewski; Woźny – W. Mirewicz; Protokolant – R. Wojciechowski; Żandarm – A. Benczak; Krystyna – H. Pawłowicz; Jakub – W. Mirewicz; Chłopiec – xxx.

Praprem. polska 23 III 57, 53x (31 092).

 

4. George Bernard Shaw – PIGMALION. Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Jadwiga Chojnacka, scen. Vladimir Rijavec, kost. Zdzisław Topolski.

Obsada: Pani Higgins – H. Małkowska; Higgins – A. Danielewicz; Pickering – Z. Klucznik, E. Stawowski; Pani Pearce – H. Billing; Pokojowa – S. Błasińska, B. Połomska; Pani Eysfordhill – H. Taborska; Córka – W. Ostrowska; Fred – J. Gliński; Doolittle – K. Brodzikowski; Eliza – B. Połomska, S. Błasińska; Jegomość – S. Matczak; Sarkastyk – K. Kubicki.

Prem. 26 VI 57, 47x (26 655).

 

5. Aleksander Fredro – ŚLUBY PANIEŃSKIE. Reż. Kazimierz Biernacki, scen. Zdzisław Topolski, asyst. reż. Antoni Lewek.

Obsada: Pani Dobrójska – H. Skrzydłowska, H. Taborska; Aniela – A. Raciszówna, B. Połomska; Klara – H. Pawłowicz, A. Raciszówna; Radost – M. Wojtczak; Gustaw – L. Niemczyk; Albin – J. Kaczmarek; Jan – L. Załuga.

Prem. 28 VI 57, 54x (27 554).

 

Teatr Młodego Widza

Zob. Szkolnictwo, Łódź.

 

PREMIERY

 

6. Tadeusz Rittner – W MAŁYM DOMKU. Reż. Adam Daniewicz, scen. Zdzisław Topolski.

Prem. 6 XI 56, 50x (29 799). 

 

7. Gabriela Zapolska – PANNA MALICZEWSKA. Reż. Jadwiga Chojnacka i Eugeniusz Stawowski, scen. Jerzy Szeski, asyst. reż. Mirosław Szonert.

Obsada: Maliczewska – H. Pawłowicz, A. Raciszówna; Daum – A. Danielewicz, Z. Klucznik, M. Wojtczak; Michasiowa – Z. Wilczyńska; Filo – M. Szonert; Edek – W. Bielny; Daumowa – H. Skrzydłowska, H. Taborska; Hiszowska – K. Królikiewicz; Bogucki – A. Lewek, E. Stawowski; Żelazna – H. Billing; Komornik – L. Załuga; Studenci – xxx.

Prem. 22 XII 56, 58x (35 343).

 

8. Eugeniusz Szwarc – CZŁOWIEK I CIEŃ. Reż. Maria Kaniewska, scen. Zdzisław Topolski.

Prem. 30 III 57, 21x (7 962).

 

9. Moliere – ŚWIĘTOSZEK (Tartuffe). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Emil Chaberski, scen. Jerzy Szeski.

Prem. 17 V 57, 27x (15 167).

 

Teatr Nowy

 

ul. Więckowskiego 15

 

Budynek tzw. teatru „Skala”, odbudowany w latach 1948-51 wg proj. Ignacego Gutmana.

Scen: 1 (ul. Więckowskiego 15, miejsc 723).

 

KIEROWNICTWO

 

Kazimierz Dejmek dyr., Antoni Makarski dyr.adm., Jan Koprowski kier. lit., Anna Płoszaj kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież.sez. - Kazimierz Dejmek, Barbara Fijewska, Marek Okopiński.

Scenografowie: w bież.sez. -  Wojciech Krakowski, Józef Rachwalski,  Iwona Zaborowska.

Aktorzy: Hanna Bedryńska, Maria Białobrzeska, Bronisława Bronowska, Wanda Chwiałkowska, Krystyna Feldman, Małgorzata Gorzewska, Eugenia Herman, Janina Jabłonowska, Wanda Jakubińska, Celina Kubicówna, Bohdana Majda, Wiesława Mazurkiewicz, Danuta Mniewska, Barbara Rachwalska, Halina Sobolewska, Julia Temerson (do 1 XI 56), Erika Wosińska (gościnnie), Bogdan Baer, Bolesław Bolkowski, Seweryn Butrym, Eugeniusz Kamiński, Janusz Kłosiński, Jerzy Kozakiewicz, Wojciech Krakowski, Janusz Kubicki (od 1 VII 57), Gustaw Lutkiewicz, Bogusław Mach, Zygmunt Malawski, Dobrosław Mater, Bohdan Mikuć, Tadeusz Minc, Marian Nowak, Marian Nowicki, Michał Pawlicki, Józef Pilarski, Wojciech Pilarski, Ryszard Ronczewski, Jan Rudnicki, Stanisław Skolimowski, Marian Stanisławski, Zdzisław Suwalski, Andrzej Szalawski, Edward Wichura, Lech Wojciechowski, Jan Zieliński, Zygmunt Zintel.

Muzycy: w bież.sez. -  Tomasz Kiesewetter, Tadeusz Paciorkiewicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Andrzejewski i Jerzy Zagórski - ŚWIĘTO WINKELRIDA. Insc. i reż. Kazimierz Dejmek, asyst. reż. Krystyna Feldman, scen. Józef Rachwalski, muz. Tomasz Kiesewetter.

Obsada: Konrad Winkelrid - B. Baer; Burmistrz Jakub - A. Szalawski; Agnieszka, jego żona - W. Mazurkiewicz; Gabriel, poeta - S. Butrym; Konstancja, nauczycielka - M. Białobrzeska; Halabardnicy: Łukasz - J. Kłosiński, Michał - Z. Malawski; Krzysztof - B. Mikuć; Teodor - E. Wichura; włóczędzy: Tomasz - M. Pawlicki, Tobiasz - G. Lutkiewicz; Gruby Karol, właściciel gospody „Pod Stu Włóczniami” - M. Nowicki; Rózia, dziewczę z ludu - B. Majda; Aktor I - T. Minc; Aktor II - J. Rudnicki; Chór cesarskich - R. Ronczewski i komparsi; Chór Szwajcarów - L. Wojciechowski i komparsi; Ławnicy: Leon - B. Bolkowski, Piotr - St. Skolimowski; Piotrowa - C. Kubicówna; Leonowa - D. Mniewska; Poseł Królowej Portugalii - J. Pilarski; Minister Rzeczypospolitej Weneckiej - Z. Suwalski; Komisarz policji - J. Zieliński, M. Nowak; Policjant I - M. Nowak, L. Wojciechowski; Policjant II - M. Stanisławski; Policjant III - J. Kozakiewicz; Dziewczynki: Janka - J. Temerson, Zosia - W. Chwiałkowska, Ludka - H. Sobolewska; Chłopcy: Tadzio - D. Mater, Jurek - J. Kozakiewicz, Henio - B. Mach; Anzelm, służący burmistrza - E. Kamiński; Leokadia, pokojówka burmistrza - H. Bedryńska; Gość i operator filmowy - W. Pilarski; oraz orkiestra, tłum.

Praprem. 14 IX 56, 83x (52 770).

 

2. Adolf Rudnicki - MANFRED. Insc. i reż. Marek Okopiński, scen. Wojciech Krakowski, muz. Tadeusz Paciorkiewicz, przy fortepianie Anna Płoszaj.

Obsada: Doktor Berg - S. Butrym; Ania - C. Kubicówna; Witold - W. Pilarski; Wanda - W. Mazurkiewicz; Bohdan Petrajtis - J. Kłosiński; Adam Petrajtis - M. Pawlicki; Kaczanek - T. Minc; Puszczyk - E. Kamiński; Błyskawica - M. Stanisławski; Jadzia - B. Rachwalska; Krzak - Z. Malawski; Zając - B. Baer;  Łoś - B. Mach; oraz żołnierze niemieccy.

Praprem. 9 XI 56, 14x (7 596).

 

3. Wiliam Shakespeare -  MIARKA ZA MIARKĘ (Measure for  Measure). Przekł. Leon Ulrich. Insc. i reż. Kazimierz Dejmek, asyst. reż. Krystyna Feldman, scen. Iwona Zaborowska.

Obsada: Wariusz, szlachcic w służbie Księcia - J. Rudnicki; Książę Wincencio - S. Butrym; Eskalus, kanclerz Księcia - M. Nowicki; Angelo, namiestnik Księcia -  W. Pilarski; Lucio, znajomy Klaudia - T. Minc; Szlachcic pierwszy - M. Pawlicki; Szlachcic drugi - B. Mikuć; Pani Przepieczona - rajfurka - K. Feldman, B. Rachwalska; Pompejusz, sługa Pani Przepieczonej - Z. Zintel, D. Mater; Stróż więzienia - B. Bolkowski; Klaudio, młody szlachcic - J. Kozakiewicz; Strażnicy: E. Kamiński,  R. Ronczewski; Tomasz, mnich - J. Pilarski, J.Zieliński; Franciszka, zakonnica - B. Bronowska, M. Białobrzeska; Izabella, siostra Klaudia - H. Bedryńska, E. Herman; Kręcioł, policjant - E. Wichura; Pianka, szlachcic - G. Lutkiewicz; Julia, ukochana Klaudia - H. Sobolewska, W. Chwiałkowska; Abhorson, kat - St. Skolimowski; Posłaniec - M. Stanisławski; Bernardyn, zbójca - Z. Malawski; Mariana, narzeczona Angela - C. Kubicówna, D. Mniewska.

Prem. 23 XII 56, 82x (46 061).

 

4. Romain Rolland - GRA MIŁOŚCI I ŚMIERCI (Le jeu de l’amour et de la mort). Przekł. Adam Zagórski. Insc. i reż. Kazimierz Dejmek, asyst. reż. Krystyna Feldman, scen. Józef Rachwalski.

Obsada: Hieronim de Courvoisier, członek Konwentu - M. Nowicki; Zofia de Courvoisier, jego żona - E. Herman; Klaudiusz Valée, deputowany żyrondysta - A. Szalawski; Łazarz Carnot, członek Komitetu Ocalenia Publicznego - S. Butrym; Dionizy Bayot - Z. Zintel; Horacy Bouchet - L. Wojciechowski; Lodoiska Cerisier - W. Mazurkiewicz; Chloris Soucy - W. Chwiałkowska; Crapart, delegat Komitetu Bezpieczeństwa - J. Kłosiński; Oddział Craparta: Tymoleon - M. Pawlicki, Vachard - B. Mach, Taffetas - B. Mikuć, Doucin - J. Kozakiewicz, Peau d’âne - C. Kubicówna.

Prem. 21 III 57, 51x (28 742).

 

5. Leon Schiller - KRAM Z PIOSENKAMI. Komentarz do piosenek i słowo wiążące Leon Schiller, reż. i choreogr. Barbara Fijewska, asyst. reż. Bohdana Majda i Gustaw Lutkiewicz, dek. Józef Rachwalski, kost. Ewa Soboltowa, muz. Tomasz Kiesewetter.

Obsada: Słowo wiążące mówi S. Butrym; Obrazek I - Kulig: (Krakowiak kuligowy, A kiedyśmy to przybyli, Stawaj waszmość za koleją, Pieśń kurdeszowa, Pochwała wesołości, Biały mazur, Podług dawnego zwyczaju, A kiedy już odjeżdżacie): Gospodarz: M. Nowicki; Gospodyni - J. Jabłonowska; Starosta - J. Rudnicki, A. Szalawski; Starościna - E. Herman; Walek - M. Stanisławski; Grzela - E. Wichura; Arlekin - B. Baer; Goście kuligowi: M. Białobrzeska, W. Chwiałkowska, K. Feldman, M. Gorzewska, W. Jakubińska, C. Kubicówna, B. Majda, B. Rachwalska, H. Sobolewska, J. Temerson, E. Wosińska (gościnnie), E. Kamiński, J. Kłosiński, J. Kozakiewicz, B. Mach, Z. Malawski, D. Mater, B. Mikuć, T. Minc, W. Pilarski, J. Rudnicki, J. Zieliński; Oświadczyny staropolskie: M. Białobrzeska, E. Herman, W. Jakubińska, B. Majda, B. Rachwalska, E. Kamiński, J. Kłosiński, Z. Malawski, J. Rudnicki; Obrazek II - Skotopaski nadwiślańskie (Zośka w ogródku): Pasterki: H. Bedryńska, C. Kubicówna, W. Mazurkiewicz, D. Mniewska, H. Sobolewska; Pasterze: G. Lutkiewicz, M. Pawlicki, R. Ronczewski, L. Wojciechowski; (Bandurka): H. Bedryńska, D. Mniewska; Zalotnicy: G. Lutkiewicz, M. Pawlicki, R. Ronczewski, L. Wojciechowski; (Pod borem na murawce): Król - M. Nowicki; Pasterki: H. Bedryńska, C. Kubicówna, W. Mazurkiewicz, D. Mniewska, H. Sobolewska; Pasterze: G. Lutkiewicz, M. Pawlicki, R. Ronczewski, L. Wojciechowski; Obrazek III - Kopot z żołnierzami  (Dames de Varsovie): M. Białobrzeska, K. Feldman, J. Jabłonowska, W. Jakubińska, B. Majda; (Co się stało we dworze): Pani - E. Herman; Pan - Z. Zintel; Subretki: W. Chwiałkowska, H. Sobolewska, J. Temerson; Żołnierz I - L. Wojciechowski; Żołnierz II - D. Mater; Żołnierz III - R. Ronczewski; (Małgorzatka): Małgorzatka - W. Chwiałkowska, B. Majda, H. Sobolewska; Matka - B. Rachwalska; Ojciec - J. Rudnicki; Ułani: E. Kamiński, J. Kłosiński, J. Kozakiewicz, T. Minc; (Jedzie żołnierz od Torunia): Mieszczki: H. Bedryńska, M. Białobrzeska, W. Chwiałkowska, M. Gorzewska, C. Kubicówna, B. Majda, W. Mazurkiewicz, D. Mniewska, H. Sobolewska, J. Temerson; Ułani: E. Kamiński, J. Kłosiński, J. Kozakiewicz, G. Lutkiewicz, B. Mikuć, T. Minc, M. Pawlicki, R. Ronczewski, L. Wojciechowski; Obrazek IV - Parafiańszczyzna (Oda do dzieweczek, Dwie ciotunie): Ciotunie: J. Jabłonowska, W. Jakubińska; Zosia - W. Chwiałkowska, J. Temerson; Oryginał - M. Pawlicki; (Emulacja): Marianna - B. Majda, D. Mniewska; Wincenty - B. Baer, K. Dejmek, G. Lutkiewicz; (Kłótnie): Mociadzika - W. Jakubińska; Mociumdziej - Z. Zintel; (Obrona walca): Damy: H. Bedryńska, W. Chwiałkowska, C. Kubicówna, W. Mazurkiewicz, D. Mniewska, H. Sobolewska; Panowie: B. Mach, Z. Malawski, B. Mikuć, M. Pawlicki, R. Ronczewski, L. Wojciechowski; Mężowie: B. Baer, D. Mater, Z. Suwalski, E. Wichura, J. Zieliński; (Pan Artiur): Pan Artiur - G. Lutkiewicz; Panny: H. Bedryńska, W. Chwiałkowska, C. Kubicówna, W. Mazurkiewicz, D. Mniewska, H. Sobolewska; Obrazek V - Poddasze (Kołysanka, Kankan): Modelki: H. Bedryńska, M. Białobrzeska, W. Chwiałkowska, M. Gorzewska, E. Herman, C. Kubicówna, B. Majda, W. Mazurkiewicz, D. Mniewska, H. Sobolewska, J. Temerson; Malarze: E. Kamiński, J. Kozakiewicz, G. Lutkiewicz, B. Mach, Z. Malawski, B. Mikuć, T. Minc, M. Pawlicki, W. Pilarski, R. Ronczewski, J. Rudnicki, A. Szalawski, L. Wojciechowski; (Peleryna): E. Kamiński, J. Kozakiewicz, G. Lutkiewicz, M. Pawlicki, A. Szalawski; (Walczyk katarynkowy): E. Herman, C. Kubicówna, B. Majda, W. Mazurkiewicz; Obrazek VI - Bielany (Bielany, Dwie poleczki, Karuzel, Malarz maluje, Oleandry): Karuzelarz - W. Pilarski; Lodziarz - E. Wichura; Panoptykarz - M. Stanisławski; Pierniczarka - K. Feldman; Kataryniarz - J. Rudnicki; Kiełbasiarka - B. Rachwalska; Dziewczyny: H. Bedryńska, M. Białobrzeska, W. Chwiałkowska, K. Feldman, M. Gorzewska, E. Herman, C. Kubicówna, B. Majda, W. Mazurkiewicz, D. Mniewska, B. Rachwalska, H. Sobolewska, J. Temerson, E. Wosińska; Andry: B. Baer, E. Kamiński, J. Kozakiewicz, G. Lutkiewicz, B. Mach, Z. Malawski, D. Mater, B. Mikuć, T. Minc, M. Pawlicki, R. Ronczewski, M. Stanisławski, L. Wojciechowski; (Jadwiga): Jadwiga - B. Majda, D. Mniewska; Ryży Amant - K. Dejmek, J. Kozakiewicz; Hamlet - E. Kamiński, W. Pilarski. 

Prem. 2 VI 57, 142x (95 378).

 

Teatr Ziemi Łódzkiej

 

ul. Kopernika 8

 

Sala przy ul. Kopernika w remoncie.

Scen: 1 (ul. Kopernika 8, miejsc 200).

Teatr prowadzi objazd po województwie łódzkim.

 

KIEROWNICTWO

 

Stefania Domańska dyr. i kier. art., Jarosław Marek Rymkiewicz kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Aniela Borysławska; w bież sez. – Stefania Domańska, Konrad Łaszewski.

Scenografowie: w bież. sez. – Anna Mieszkuć, Wacław Ujejski, Stanisław Węgrzyn, Krystyna Wójcik.

Aktorzy: Jadwiga Abbe-Szymańska, Dominika Bartosiewicz, Anna Bielanka, Danuta Cwynarówna, Anna Denys, Jadwiga Derżyńska, Maria Górecka, Teresa Groszang-Ujazdowska, Leokadia Jurdzińska, Wanda Karasińska, Maria Lelska, Janina Łukowska, Żelisława Malska, Maria Niedźwiedzka, Barbara Olszańska, Walentyna Sakkilari, Teresa Skoczylas, Alicja Sobieraj, Brunon Bukowski, Janusz Cegiełka, Lucjan Ciupiński, Jerzy Czupryniak, Henryk Dudziński, Kazimierz Jaworski, Jerzy Kamas, Bolesław Kamiński, Jerzy Lech Kowalski, Tadeusz Kożusznik, Kazimierz Kubicki, Stefan Kwiatkowski, Edward Łowicki, Kazimierz Michalski, Ryszard Musiał, Tadeusz Olesiński, Janusz Pniewski, Bogdan Sobiesiak, Antoni Sobieszczański, Janusz Szyndler, Longin Urbański.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Szaniawski – KOWAL, PIENIĄDZE I GWIAZDY. Reż. Stefania Domańska, scen. Wacław Ujejski.

Obsada: Kowal – B. Bukowski, Żona – J. Derżyńska; Kupiec – T. Kożusznik, A. Sobieszczański; Zosia – B. Olszańska; Pani – W. Sakkilari, D. Cwynarówna; Jaś – J.L.Kowalski, K. Michalski; Chłopiec – L. Ciupiński; Starucha – D. Bartosiewicz, M. Lelska; Kolega – J. Kamas; Jakub – T. Kożusznik; Alojzy – A. Sobieszczański.

Prem. 1 II 57 w Niewiadowie, 148x.

 

2. Roman Brandstaetter – DRAMAT KSIĘŻYCOWY. Reż. Aniela Borysławska, scen. Krystyna Wójcik, muz. Tomasz Kiesewetter.

Obsada: Enrico – T. Olesiński; Lucia – D. Cwynarówna, W. Sakkilari; Maria – A. Denys, J. Derżyńska; Teresa – L. Jurdzińska, M. Lelska; Antonio – H. Dudziński; Spiskowiec I – J. Czupryniak; Spiskowiec II – K. Jaworski, L. Urbański.

Prem. 8 II 57 w Pabianicach, 111x.

 

3. Carlo Goldoni – OSOBLIWE ZDARZENIE. Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Konrad Łaszewski, scen. Anna Mieszkuć, asyst. reż. Krystyna Henczowa.

Obsada: Filibert – J. Staszewski; Janina – T. Ujazdowska; Ryszard – A. Sobieszczański, J. Szyndler; Konstancja – Ż. Malska; Mr de la Coterie – J. Pniewski; Marianna – M.Niedźwiedzka; Gaskonia – K. Jaworski. 

Prem. 17 II 57.

 

Państwowy Teatr Lalek „ Arlekin ‘’

 

ul. Piotrkowska 150

 

Siedziba w dawnej świetlicy Państwowej Centrali Handlowej. Gmach zbudowany w 1905 r.

Scen: 1 (ul. Piotrkowska 150, miejsc  270).

 

KIEROWNICTWO

 

Henryk Ryl dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Henryk Ryl, Stanisław Ochmański.

Scenografowie: Henri Poulain (od 1 X 56); w bież. sez. - Jerzy Adamczyk, Zofia Gutkowska, Maria Kondek, Wacław Kondek.

Aktorzy: Halina Bańkowska-Witecka, Danuta Borkowska, Jadwiga Feith-Kłoskowska, Irena Ferworn, Anna Golewska, Zofia Kania (od 10 X 56), Barbara Łapińska (od 16 IX 56), Alina Łubiech-Czerwińska, Halina Marczewska, Liliana Ochmańska, Irena Lasnowska-Oganowska (do 16 IX 56), Anna Pniewska, Kazimiera Pokrantowa, Krystyna Prade (do 15 IX 56), Krystyna Saar, Teresa Sawicka, Urszula Sękowska-Krystianowska, Maria Sikorska, Barbara Szymańska, Jadwiga Wojtas, Stanisław Czernik, Mieczysław Gryglas, Mieczysław Karlicki, Marek Kotkowski, Zygmunt Marczewski, Zdzisław Owsik, Tadeusz Podniesiński (do 31 X 56), Jerzy Pokrant, Antoni Roszkowski, Ryszard Sikorski, Janusz Uptas,  Stanisław Witecki, Ignacy Zawadzki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Kazimiera Jeżewska - DZIKIE ŁABĘDZIE wg Hansa Christiana Andersena. Reż. Henryk Ryl, scen. Zofia Gutkowska, muz. Juliusz Łuciuk.

Obsada: Elza - H. Marczewska, U. Sękowska-Krystianowska, A. Pniewska; Karen - L. Ochmańska, K. Saar, A. Golewska, Z. Kania, J. Kowalski; Ognik - H. Marczewska, A. Pniewska, A. Łubiech-Czerwińska; Niania - M. Sikorska, K. Pokrantowa; Królowa - Baba - H. Bańkowska-Witecka, J. Wojtas; Peter-Czarownica - D. Borkowska, A. Pniewska, K. Pokrantowa, A. Golewska; Brat - K. Saar, A. Łubiech-Czerwińska; Regent - Brat I - R. Sikorski, Z. Marczewski; Astrolog - Brat II - I. Zawadzki, S. Witecki, S. Czernik; Karl - Brat III - Z. Owsik, M. Kotkowski; Hans - Brat IV - J. Pokrant, S. Czernik; Niels - M. Gryglas, M. Karlicki; Olaf - A. Roszkowski, J. Uptas.

Praprem. 26 XII 56, 88x (22 392).

 

2. A. Tudorowska, W. Mietielnikow - PTASIE MLEKO (Pticzje małako). Przekł. i adapt. Henryk Ryl, reż. Henryk Ryl, asyst. reż. Stanisław Ochmański, scen. Wacław Kondek, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Obsada: Żołnierz - Z. Owsik; Kupiec - S. Czernik; Dowódca warty, Parobek - J. Kowalski; Dziadek, Minister, Kot w butach - I. Zawadzki; Chłopczyk, Diabeł Rokita - Z. Kania; Królowa, Kasia, Mądra pannica - L. Ochmańska; Marszałek, Miś - Z. Marczewski; Babuleńka, Baba Jaga - D. Borkowska; Żaba, Miotła, Ptaki; Zajączki; Żurawie; Gęś; Brzózka; Mysz.

Praprem. w siedzibie 27 XII 56, 190x (66 943).

 

3. Joseph Pehr - AWANTURA W PACYNKOWIE (Guliver v Manaskove). Przekł. Zofia Lorentz. Reż. Stanisław Ochmański, scen. Henri Poulain, muz. Jerzy Dobrzański i Lucjan Kaszycki.

Prem. 30 III 57, 124x (43 266).

 

4. Ewa Laue - SZAŁAPUTEK I SZAŁAPUTKA. Przekł. Zofia Lorentz. Reż. Stanisław Ochmański, scen. Zofia Gutkowska, muz. Jerzy Dobrzański i Lucjan Kaszycki.

Prem. 30 III 57, 124x (43 266).

 

5. A. Tudorowska, W. Mietielnikow - PTASIE MLEKO (Pticzje małako). Przekł. i adapt. Henryk Ryl, reż. Stanisław Ochmański, scen. Wacław i Maria Kondek, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Obsada: Królowa, Kasia - T. Sawicka, B. Szymańska; Mądra Panna, Rokitka - A.Łubiech-Czerwińska, I. Ferworn; Babuleńka, Baba Jaga - M. Sikorska, U. Sękowska-Krystianowska; Marszałek, Miś - R. Sikorski; Kupiec - S. Witecki; Dowódca warty, Parobek - J. Pokrant; Żołnierz - A. Roszkowski.

Prem. w objeździe 7 VII 57, 237x (58 469).

 

6. Juliusz Słowacki - BALLADYNA. Reż. Henryk Ryl, scen. Jerzy Adamczyk, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Prem. 15 VII 1957, 108x (24 061).

 

Państwowy Teatr Lalek „Pinokio’’

 

ul. Kopernika 16

 

Sala widowiskowa wykorzystywana po II wojnie świat. przez Naczelną Dyrekcję Widowisk Rozrywkowych, zwana wtedy teatrem „Colosseum”.

Teatr prowadzi działalność objazdową w województwie łódzkim i województwach przyległych.

Scen: 1 (ul. Kopernika 16, miejsc 292).

 

KIEROWNICTWO

 

Marta Janic (do końca 56)  dyr. i kier. art., Henryk Ryl (od 1 I 57) dyr. i kier. art., Stanisław Byrski kier. plast., Marian Radzikowski  kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Wanda Byrska; w bież. sez. - Marta Janic, Maria Ławińska, Henryk Ryl.

Scenografowie: w bież.sez. - Stanisław Byrski, Stanisław Fijałkowski, Henri Poulain.

Choreografowie: w bież sez. – Janina Mieczyńska.

Aktorzy: Maria Biernath, Danuta Biurkowska, Halina Borowiak, Irena Dziarska, Maria Ławińska, Halina Pajączek, Anna Pniewska, Elżbieta Ptaszyńska, Irena Robacka, Elżbieta Wężyk, Wanda Wojtaniec, Mirosława Wroniszewska, Ryszard Banasiak, Szczepan Chęciński, Bernard Dec, Janusz Galewicz, Lech Jagiełło, Janusz Karsch, Jerzy Piasecki, Stanisław Protz, Jan Ptaszyński, Mirosław Różycki, Ryszard Steczowicz, Stanisław Szulc, Waldemar Szyk, Tadeusz Wojan, Jan Wroniszewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Ewa Szelburg-Zarembina - ZA SIEDMIOMA GÓRAMI. Reż. Marta Janic, scen. Henri Poulain, muz. Seweryn Berezowski, choreogr. Janina Mieczyńska.

Obsada: Matka, Rycerz I - H. Borowiak; Janek, Rycerz II - I. Dziarska; Pasibrzuch, Panny wodne - J. Galewicz; Dusigrosz, Król-ojciec - H. Pajączek; Żabka, Marszałek - J. Piasecki; Dziad leśny, Paź - E. Ptaszyńska; Echo, Ochmistrzyni - J. Ptaszyński; Drzewo śpiewające, Królewna starsza - M. Różycki; Lekarze, Muchomorki - S. Szulc; Skrzaty, Sny - W. Szyk; Wiewiórka, Woda - W. Wojtaniec.

Prem. 6 IX 56, 376x (114 511).

 

2. Katarzyna Borysowa - TAJEMNICA CZARNEGO JEZIORA (Tajna Czernogo Ozera). Przekł. Władysław Jarema. Reż. Maria Ławińska, scen. Henri Poulain, muz. Lucjan Kaszycki, asyst. reż. Tadeusz Wojan.

Obsada: Wania - R. Banasiak; Jego Matka, Caryca  - D. Biurkowska; Anna Karankarka, Carewna - I. Robacka; Wiedźma - M. Biernath; Diabełek starszy, Bojar II - S. Protz; Diabełek młodszy, Strażnik II - S. Chęciński; Potwór wodny, Car, Strażnik I - J. Wroniszewski; Potwór wodny, Strażnik II, Bojar I - B. Dec; Car, Bojar II  - T. Wojan; Bojar I, Strażnik I  - L. Jagiełło;  

Prem. 15 XI 56, 283x (80 251).

 

3. Lucyna Krzemieniecka - HISTORIA CAŁA O NIEBIESKICH MIGDAŁACH. Reż. Marta Janic, scen. Stanisław Byrski, muz. Jan Wesołowski.

Obsada: Stasia - I. Dziarska; Mama, Góralka I, Ptak - W. Wojtaniec; Znajomy, Drwal II - J. Ptaszyński; Wicek, Wielkolud - M. Różycki; Justka, Dziewczynka, Góralka II, Kot - E. Ptaszyńska; Mróz - J. Piasecki; Chłopiec z łyżewkami, Drwal I, Góral Kuba - W. Szyk; Chłopiec z saneczkami, Niedźwiedź, Pies - R. Steczowicz.

Prem. 21 II 57, 321x (89 694).

 

4. Mark Twain - KRÓLEWICZ I ŻEBRAK (The Prince and the Pauper). Adapt. Henryk Ryl. Reż. Henryk Ryl, Janusz Karsch, scen. Stanisław Fijałkowski, muz. Krzysztof Penderecki, asyst. reż. Janusz Galewicz.

Obsada: Kuma I - H. Pajączek; Kuma II, Bet, Wyrostek III - D. Biurkowska; Herold, Wyrostek II, Król Henryk VIII, Jokel - B. Dec; Tom Canty - T. Robacka; Królewicz - M. Wroniszewska; Strażnik, Lord I, Pustelnik - S. Szulc; John Canty, Lord Hertford - L. Jagiełło; Babka Toma, Lady Edyta - M. Biernath; Matka Toma - M. Ławińska; Nan, Wyrostek IV, Lady Jane Grey - H. Borowiak; Lord II - S. Chęciński; Lord III, Hugun Hendon, Sługa w oberży  - J. Karsch; Lord St John - S. Protz; Miles Hendon - T. Wojan; Herszt zbójców, Sędzia - J. Galewicz; Tłum miejski; Dworzanie; Służba; Zbóje; Konstable; Strażnicy; Lud.

Praprem. 30 VI 57, 89x (28 143).

 

Olsztyn

 

Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza

 

ul. 1 Maja 4

 

Teatr mieści się w gmachu wybudowanym przez Niemców w 1924 roku.

Po wojnie teatr został zorganizowany przez Stanisława Wolickiego i otwarty 18 IX 1945 pn.  Teatr im. Stefana Jaracza. 16 VII 1946 roku został przejęty przez zarząd miejski, działał pn. Teatr [is2] Miejski im. Jaracza. Pod koniec sezonu 46/47 miasto zrzekło się prowadzenia teatru, ale na początku XI 1947 przejęło go ponownie. Teatr został upaństwowiony 1 VII 1949 roku. 26 IX 1949 otwarto scenę filialną w Elblągu. Do 2 IX 1950 roku mieściła się ona w sali Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Agrykola a następnie w sali dawnego domu parafialnego, przy ul. Kościelnej 8. W 1951 sala została przebudowana.

Scen: 2 (Olsztyn, ul. 1 Maja 4, miejsc 604; Elbląg, ul. Kościelna 8).

 

KIEROWNICTWO

 

Zofia Modrzewska dyr. nacz. i art. (do 31 IV 57 r.), Aleksander Sewruk dyr. nacz. i art.

(od  1 V 57 r.), Janusz Teodor Dybowski kier. lit., Józef Gruda kier. lit., Witold Skrzypiński kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. -  Zofia Modrzewska, Eugenia Śnieżko–Szafnaglowa, Krzystyna Wydrzyńska, Aleksandorwicz Tadeusz, Józef Grodnicki, Władysław Lasoń, Janusz Kilarski, Michał Pluciński, Aleksander Sewruk, Zdzisław Tobiasz.

Scenografowie: w bież. sez. – Elżbieta Jabłońska, Ewa Nahlik, Zofia Wierchowicz, Roman Feniuk, Józef Zboromirski.

Choreografowie: w bież. sez. – Jerzy Płachecki.

Aktorzy: Wanda Chloupek, Halina Chorzewska, Barbara Hajkowicz, Jadwiga Helmińska, Elżbieta Kowalska – Kilarska, Helena Kużel– Wildowa, Mirosława Leśniowska, Halina Lubaczewska, Diana Łozińska, Wanda Malinowska, Helena Poleska, Janina Rayska, Marta Sobolewska, Zofia Stefańska, Stefania Stoińska, Apolonia Szmarówna, Eugenia Śnieżko – Szafnaglowa, Maria Wańkowska, Janina Zakrzyńska, Stanisława Zawiszanka, Henryka Zboromirska, Diana Łozińska (od 1 X 57), Aleksander Fiszer, Józef Grodnicki, Henryk Halski, Marian Harasimowicz, Henryk Katulski, Stefan Kąkol, Janusz Kilarski, Wiktor Kossakowski, Jerzy Kownas, Bogdan Krzywicki, Szczepan Łyżwa, Henryk Matwiszyn, Stanisław Michalik, Leszek Noskowiak, Leszek Ostrowski, Zbigniew Pieczul, Zbigniew Plato, Henryk Rozgiewicz, Aleksander Sewruk, Zdzisław Sikora, Roman Szmar, Henryk Teichert, Jan Ulrich, Konrad Wawrzyniak, Ryszard Wilda, Tadeusz Wójcik–Zadora, Kazimierz Wójcikowski, Julian Zagwojski, Jerzy Żułkwa.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Pierre Aristides Breal – HUZARZY (Les Huzards). Przekł. Wojciech Natanson. Reż. Krystyna  Wydrzyńska, scen. Józef Zboromirski, kier. muz. Witold Skrzypiński, asyst. reż. Jerzy Żułkwa.

Obsada: Józef Lippi – J. Żułkwa; Maria Lippi – A. Szmarówna; Pani Baglione – W. Malinowska; Rafael – Z. Plato; Cosima – W. Chloupek; Giacomo – H. Katulski; Eliza Lippi – B. Hajkowicz; Pietro Lippi – H. Matwiszyn; Ange Marie le Gouce – K. Wawrzyniak; Flicot – S. Kąkol; Kapitan – B. Krzywicki; Kancelista wojskowy, Carotti– K. Wójcikowski.

Prem. 13 XI 56 w Olsztynie.

 

2. Zenon Laurentowski – KOT W BUTACH. Reż. Janusz Kilarski, scen. Józef Zboromirski, choreogr. Jerzy Płachecki,  asyst. reż. Maria Sobolewska.

Obsada: Mruczuś – E. Kowalska; Piotr – J. Kownas; Kuba – L. Noskowiak; Janek – T. Wójcik – Zadora; Pisarz – L. Ostrowski; Dosia – H. Kużel-Wildowa; Król Goździk – W. Kossakowski; Królewna Purchawka – Z. Stefańska; Marszałek – L. Noskowiak; Szambelan – J. Kownas; Dama dworu – M. Sobolewska; Gromiwój – J. Kilarski; Loto – A. Fiszer; Toto – J. Zagwojski.

Prem. 19 XI 56 w Olsztynie.

 

3. Michał Bałucki – GRUBE RYBY. Reż. Józef Grodnicki, scen. Józef Zboromirski, asyst. reż. Eugenia Śnieżko – Szafnaglowa.

Obsada: Onufry Ciaputkiewicz – R. Szmar; Dorota – E. Śnieżko – Szafnaglowa; Wanda – H. Lubaczewska; Burczyński – H. Halski; Helena – M. Leśniowska; Wistowski – J. Grodnicki; Henryk – H. Teichert; Pagatowicz – M. Harasimowicz; Filip – E. Nowak.

Prem. 1 XII 56 w Olsztynie.

 

4. Włodzimierz Dychawiczny, Michał Słobodski – POZWÓLCIE MI ZMARTWYCHWSTAĆ (Woskriesienije w poniedielnik). Przekł. Anatol Stern. Reż. Władysław Lasoń, scen. Zofia Wierchowicz, kier. muz. Witold Skrzypiński, asyst. reż. Konrad Wawrzyniak.

Obsada: Pietuchow – J. Żułkwa; Fiuksow – K. Wawrzyniak; Pietia Grigoriewicz – Z. Pieczul; Pola Pawłowna – B. Hajkowicz; Matwiejewna – J. Helmińska, A. Szmarówna; Tatiana Nikitina – J. Rayska, A. Szmarówna; Maria Wasiljewna – H. Poleska; Aleksander Aleksandrowicz – K. Wójcikowski; Antoni Filipow – B. Krzywicki; Siostra miłosierdzia - ***; Obywatel z bólem zębów – H. Matwiszyn; Staruszka z reumatyzmem – W. Malinowska; Obywatel z futeralem – H. Katulski; Kołokucka – J. Zakrzyńska; Zarubin – S. Kąkol.

Prem. 15 XII 56 w Elblągu.

 

5. William Shakespeare – WIECZÓR TRZECH KRÓLI (Twelfth Night or What You Will). Przekł. Jan Ulrich. Reż. i insc. Zofia Modrzewska, scen. Zofia Wierchowicz, ilustr.muz. Ryszard Schreiter, asyst. reż. Jan Ulrich.

Obsada: Orsino – Sz. Łyżwa; Sebastian – R. Wilda; Antonio – W. Kossakowski; Kapitan – A. Fiszer; Walentyn – J. Zagwojski; Kurio – T. Wójcik; Sir Tobiasz Czkawka – J. Kownas; Sir Andrzej Chudogęba – L. Ostrowski; Malvolio – J. Ulrich; Fabian – L. Noskowiak; Błazen – Z. Sikora; Olivia – M. Wańkowska, H. Wilda, Viola – Z. Stefańska; Maria – H. Chorzewska; Strażnik  I – A. Fiszer.

Prem. 9 I 57.

 

6. Aleksander Fredro – ŚLUBY PANIEŃSKIE. Reż. Eugenia Śnieżko–Szafnaglowa, scen. Ewa Nahlik, kier. muz. Witold Skrzypiński.

Obsada: Pani Dobrójska – E. Śnieżko – Szafnaglowa; Radost – H. Halski; Klara – H. Lubaczewska; Aniela – M. Leśniowska; Gustaw – B. Krzywicki; Albin – H. Teichert; Jan – E. Nowak.

Prem. 16 III 57 w Olsztynie.

 

7. Jean Anouilh – ANTYGONA (Antigoine). Przekł. Zbigniew Stolarek. Reż. Tadeusz Aleksandrowicz, scen. Zofia Wierchowicz, asyst. reż. Jerzy Żułkwa.

Obsada: Prolog – Chór – J. Kilarski; Antygona – W. Chloupek; Kreon – A. Sewruk,, J. Żułkwa; Ismena – S. Zawiszanka, M. Wańkowska; Haimon – Z. Pieczul, H. Matwiszyn; Eurydyka – H. Poleska; Piastunka – S. Stoińska; Paź – E. Kilarska; Strażnik Jonasz – K. Wawrzyniak; Strażnik Komenda – S. Kąkol; Strażnik Mroczek – H. Katulski; Posłaniec – H. Matwiszyn, T. Wójcik – Zadora.

Prem. 6 IV 57 w Elblągu.

 

8. Roman Niewiarowicz – ZNAJDA. Reż. Michał Pluciński, scen. Józef Zboromirski, kier. muz. Witold Skrzypiński, asyst. reż. Marta Sobolewska.

Obsada: Florek Pakułka – J. Kownas, Z. Sikora; Bogdan Tarnicki – Z. Sikora, R. Wilda, K. Wójcikowski; Krystyna Kowalska – H. Kużel – Wildowa; Ryśka – H. Lubaczewska; M. Sobolewska, D. Łozińska; Prezes Kolityński – R. Szmar; Stefan Klon – A. Fiszer, H. Katulski. HaHHHH

 

Prem. 9 IV 57 w Olsztynie.

 

9. Juliusz Słowacki – MAZEPA. Reż. Zdzisław Tobiasz, scen. Józef Zboromirski, kier. muz. Witold Skrzypiński, asyst. reż. Wiktor Kossakowski.

Obsada: Król Jan Kazimierz – M. Harasimowicz, S. Michalik; Mazepa – Z. Sikora; Wojewoda – J. Grodnicki; Amelia – Z. Stefańska; Zbigniew – Sz. Łyżwa; Chmara – W. Kossakowski; Chrząstka – J. Kownas, R. Szmar; Kasztelanowa – J. Helmińska; Pasek – J. Zagwojski; Ksiądz – L. Noskowiak; Posłaniec – A. Fiszer.

Prem. 27 IV 57 w Olsztynie.

 

10. Noel Coward – SEANS (Blithe Spirit). Przekł. Zofia Meissner, Irena Babel. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Józef Zboromirski, kier. muz. Witold Skrzypiński, asyst. reż. Wiktor Kossakowski, Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa.

Obsada: Carol Condomine – L. Ostrowski; Elwira – S. Zawiszanka; Ruth – J. Rayska; Hr. Madame Arcatis – E. Śnieżko – Szafnaglowa; Pani Bradman – J. Zakrzyńska; Pan Bradman   - H. Halski; Edyta – M. Leśniowska.

Prem. 29 VI 57.

 

11. James Avery Hopwood – JUTRO POGODA (Tomorrow Good Weather). Przekł. Ryszard Ordyński, adapt. Jerzy Korczak. Reż. i insc. Aleksander Sewryk, dek. Roman Feniuk, kost. Elżbieta Jabłońska, kier. muz. Witold Skrzypiński, asyst. reż. Janusz Kilarski

Obsada: Billy Bartlett – K. Wawrzyniak; Laura Bartlet – H. Zboromirska; Jack Wheeler – J. Kilarski; Blanny Wheeler – W. Chloupek; Filip Evans – B. Krzywicki; Tessy – E. Kilarska; Harrigan – H. Teichert; Pete - ***.

Prem. 11 VII 57 w Elblągu.

 

Teatr Lalek Ziemi Warmińsko-Mazurskiej „Czerwony Kapturek”

 

pl. Powstańców Węgierskich 1 (przedtem: pl. Armii Czerwonej 1)

 

Teatr subwencjonowany. Sala widowiskowa w gmachu wzniesionym przed I wojną światową przy pl. Powstańców Węgierskich.

Scen: 1 (pl. Powstańców Węgierskich 1, miejsc ok. 170).

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysław Czerwiński dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Mieczysław Czerwiński.

Scenografowie: w bież. sez. – Józef Zboromirski.

Aktorzy: Wanda Karska, Maria Kiejno, Teresa Siemaszko, Władysława Sutowska, Krystyna Szels, Bolesław Bajer (do 31 VIII 57), Ignacy Dutkiewicz, Jerzy Lasota, Marian Trześniewski (od 15 X 56), Michał Żyłuk.

Akompaniatiorzy: Paweł Gałda (do 30 VI 57), Michał Horbal (od 1 VIII 57).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Borys Sudaruszkin, A. Archipow – SAMOCHWAŁA (W gościnie u niedźwiedzia). Przekł. K. Kowal. Reż. Mieczysław Czerwiński, scen. Józef Zboromirski, muz. Włodzimierz Jarmołowicz.

Obsada: Michał Potapowicz – B. Bajer; Potap Potapowicz – M. Trześniewski; Martyna Potapowiczowa, Sroczka Mikrofonówna – M. Kiejno; Elżbieta Gadulska – W. Sutowska;  Skoczek Podskakiewicz, Michaś – T. Siemaszko; Filip Filipowicz – M. Żyłuk; Muszka – K. Szels; Klown – I. Dutkiewicz; Pogromca – J. Lasota; Kostek – W. Karska; akompaniament P. Gałda.

Praprem. 13 XI 56.

 

2. Maria Kann - ZAKLĘTY KACZOR. Reż. Mieczysław Czerwiński, scen. Józef Zboromirski, muz. Włodzimierz Jarmołowicz.

Obsada: Złotnik – B. Bajer; Weronka – W. Sutowska; Jagna, Matka Słońca, Czarownica – M. Kiejno; Kasia, Matka Wichru – T. Siemaszko; Ojciec, Słonko – I. Dutkiewicz; Księżyc – M. Trześniewski; Wicher – M. Żyłuk; Matka Księżyca, Zaczarowana kula – K. Szels.

Prem. 19 V 57.

 

Opole

 

Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej

 

ul. 24 Marca 1

 

Teatr mieści się w letniej sali widowiskowo-koncertowej Hotelu „Forma”. Otwarty 24 X 1945 pn. Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego. Od VII 1948 remont i przebudowa budynku wg proj. arch. Tadeusza Goruli i inż. Zdzisława Habdasa, otwarcie po remoncie 23 I 1949. Obecna nazwa od 1 I 1950.

Scen: 1 (ul. 24 Marca 1, miejsc 465).

Teatr prowadzi objazd (Opolszczyzna i Śląsk).

 

KIEROWNICTWO

 

Marian Godlewski dyr. nacz. i kier. art., Artur Gadziński z-ca dyr. ds adm., Krystyna Konopacka-Csala kier. lit. (do 30 IX 56).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Romana Bohdanowicz; w bież. sez.- Jerzy Block, Marian Godlewski, Stanisław Igar.

Scenografowie: Julitta Fedorowicz; w bież. sez.- Aleksander Jędrzejewski, Jerzy Torończyk, Marian Wenzel.

Aktorzy: Zofia Bielewicz (od 1 X 56), Aleksandra Bonarska, Dorota Dworzyńska, Maria Godlewska (od 1 X 56), Krystyna jaremczuk (do 15 X 56), Irena Lubicz-Łozińska (do 30 IX 56), Stanisława Łopuszańska, Wanda Łoziczonek (do 30 IV 57), Diana Łozińska, Dagny Rose, Barbara Siwecka (do 30 IX 56), Józefa Szpaczyńska, Irena Szramowska (do 30 IX 56), Maria Tylczyńska, Janina Utrata, Wanda Wardyńska, Teresa Zawirska (od 15 V 57), Irena Żuromska, Edward Apa (od 1 X 56), Franciszek Bay-Rydzewski, Wincenty Czerski [Kacerz], Longin Sas-Dubrawski, Adam Dzieszyński (do 30 IX 56), Włodzimierz Fabisiak (od 1 X 56), Mieczysław Górkiewicz (do 5 XI 56), Jan [Herkoperec] Bielewicz (od 1 X 56), Roman Hubczenko, Wacław Judeyko (do 30 VI 57), Wiesław Kucytowski (od 1 X 56), Adam Kurczyna, Adam Leśniowski, Witold Lisowski, Eugeniusz Ławski, Jan Machulski, Janusz Mierzyński, Witold Mierzyński, Janusz Nowak (do 30 IX 56), Stanisław Piotrowski (od 1 VII 57), Robert Rogalski (do 30 IX 56), Marian Skorupa (do 30 IX 56), Ryszard Szerzeniewski, Winicjusz Więckowski (do 30 IX 56), Marian Wiśniowski (do 30 IX 56), Juliusz Zawirski, Andrzej Zieliński (od 1 X 56), Jerzy Żydkiewicz (od 1 VII 57), Tadeusz Żyliński; w bież. sez.- Kazimiera Nud (suflerka), Anna Smolkowa, Witold Balcerzak, Kazimierz Chadaj, Marian Godlewski, Alojzy Smolka.

Pomoc artystyczna: Halina Machulska, Barbara Więckowska, Andrzej Szenajch, Stanisław Szymczyk (od 1 IV 57), Witold Zarychta.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Michał Bałucki - GRUBE RYBY. Reż. Marian Godlewski, scen. Marcin Wenzel, asyst. reż. Eugeniusz Ławski.

Obsada: Onufry, emeryt - R. Hubczeńko, W. Judeyko; Dorota, jego żona - M. Tylczyńska; Wanda, ich wnuczka - J. Utrata; Burczyński, obywatel - F. Bay-Rydzewski (A. Leśniowski); Helena, jego córka - H. Machulska; Wistowski, kapitalista - M. Godlewski; Henryk, jego bratanek - J. Machulski; Pagatowicz, radca - E. Ławski; Filip, służący - W. Czerski (W. Lisowski).

Prem. 29 IX 56, 57x (18 432).

 

2. Jerzy Lutowski - OSTRY DYŻUR. Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Julitta Fedorowicz, asyst. reż. Juliusz Zawirski.

Obsada: Tadeusz Osiński - W. Kucytowski; Anna - A. Bonarska, I. Żuromska; Seweryn Machcewicz - W. Judeyko; Roman Brosz - J. Zawirski; Zofia - W. Łoziczonek, H. Machulska; Kłysiowa - D. Dworzyńska, J. Szpaczyńska; Piotr Dąbek - T. Żyliński; Franciszek Wielgosz - A. Leśniowski; Wacław Pierzchała - W. Mierzyński, A. Szenajch; Janina - W. Wardyńska; Lekarz z Brujska - ***.

Prem.  X 56, 70x (20 954). 

 

3. Pierre Augustin de Beaumarchais - CYRULIK SEWILSKI (Le barbier de Seville). Przekł. Tadeusz Żeleński (Boy). Reż. Jerzy Block, scen. Aleksander Jędrzejewski, Marcin Wenzel, muz. Edmund Borowski, ilustr. dźwiękowa Stefan Zuber, asyst. reż. Jan Machulski.

Obsada: Hrabia Almaviva, grand hiszpański - J. Machulski; Bartolo, lekarz, opiekun Rozyny - W. Lisowski (W. Fabisiak); Rozyna - Z. Bielewicz, J. Utrata; Figaro, cyrulik z Sevilli - J. Bielewicz; Don Basilio, nauczyciel śpiewu - M. Godlewski, J. Zawirski; Młokos - A. Kurczyna, J. Mierzyński; Żywiec - K. Chadaj (W. Lisowski); Rejent - W. Fabisiak (W. Czerski); Alkad - W. Zarychta, A. Zieliński (J. Mierzyński); Strażnicy - ***.

Prem. 22 XII 56, 56x (18 060). 

 

4. George Bernard Shaw - PIGMALION (Pygmalion). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Marian Godlewski, scen. Jerzy Torończyk, choreogr. Zygmunt Patkowski, asyst. reż. Eugeniusz Ławski.

Obsada: Henryk Higgins, profesor fonetyki - M. Godlewski; Pułkownik Pickering - E. Apa; Eliza Doolittle, kwiaciarka - S. Łopuszańska, A. Bonarska; Pani Pearce, gospodyni - D. Rose; Alfred Doolittle - E. Ławski; Pani Higgins, matka profesora - M. Godlewska; Pani Eynsford Hill - D. Dworzyńska; Jej dzieci: Klara - B. Więckowska, Fred - W. Zarychta, A. Zieliński; Pokojowa - K. Nud; Przechodnie: T. Szadkowski, A. Szenajch, W. Zarychta, A. Zieliński.

Prem. 26 I 57, 47x (18 217).

 

5. Roman Niewiarowicz - ICH DWÓCH. Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Julitta Fedorowicz.

Obsada: Florek Pakuła, szofer - W. Lisowski; Bogdan Tarnicki, doktor - J. Zawirski; Krystyna Kowalska - B. Więckowska; Ryśka - M. Tylczyńska; Prezes Kolityński - A. Leśniowski; Stefan Klon, inżynier - W. Zarychta.

Prem. 2 II 57, 91x (31 426). Impreza pozaplanowa.

 

6. Stanisław Ligoń - WESELE NA GÓRNYM ŚLĄSKU. Widowisko ludowe w czterech aktach ze śpiewami i tańcami. Oprac. tekstu. Aleksander Kubiczek. Reż. Romana Bohdanowicz, dek. pracownie PTZO, muz. Bolesław Wallek-Walewski, oprac. muz. Czesław Orsztynowicz, choreogr. Zygmunt Patkowski, oprac. wokalne Danuta Alczewska, Jan Potiszyl, asyst. reż. Jan Bielewicz.

Obsada: Antoni Pogorzałek, gospodarz - F. Bay-Rydzewski; Anna, jego żona - M. Tylczyńska; Tereska, ich córka, panna młoda - J. Utrata; Jan Przybyła, starosta weselny panny młodej - A. Smolka; Walentowa, starościna - M. Godlewska, W. Ryniawiec; Mateusz Cichoń, gospodarz - W. Bogajewicz; Halżbieta, jego żona - E. Helleńska; Francik, ich syn, pan młody - J. Machulski, A. Zieliński; Szymon Ścigała, starosta pana młodego - J. Bielewicz; Ksiądz proboszcz - R. Hubczeńko; Onufry Duda, organista - W. Lisowski; Regina, jego żona - D. Hebda; Drużbowie: Walek - R. Matuszewski, Gustlik - W. Balcerzak; Karlik - W. Kwaśniak, Michał - J. Walesko; Druchny: Barbórka - H. Machulska, Jadwiga - D. Łozińska, Waleria - K. Smandzik, Hanusia - D. Boberówna; Kuma I - J. Szpaczyńska; Kuma II - D. Rose; Tomasz Woskała, gospodarz z Cieszyńskiego - K. Chadaj; Jadwiga, jego żona - H. Witek; Górnicy: Z. Smandzik, A. Paliwoda, M. Głowacki, M. Kolasiński.

Prem. 30 III 57, 47x (37 426).

W obsadzie także zespół Teatru Lalek i amatorzy z zespołu ludowego.

 

7. Fryderyk Schiller - DON CARLOS (Don Karlos, Infant von Spanien). Przekł. Kazimiera Iłłakowiczówna. Oprac. tekstu, insc. i reż. Marian Godlewski, scen. Julitta Fedorowicz, Jerzy Torończyk, oprac. muz. Stefan Zuber, plastyka ruchu Zygmunt Patkowski, asyst. reż. Andrzej Szenajch.

Obsada: Filip II, Król Hiszpanii - M. Godlewski, J. Zawirski; Elżbieta Valois, jego żona - Z. Bielewicz, W. Wardyńska; Don Karlos, następca tronu - W. Kucytowski, J. Machulski; Aleksander Fernesse, książę Parmy - A. Zieliński, W. Zarychta; Księżna Olivarez, ochmistrzyni dworu - D. Dworzyńska; Damy dworu: Margrabina Mondecar - A. Bonarska, Księżniczka Eboli - I. Żuromska (S. Łopuszańska); Margrabia Posa - E. Apa, T. Żyliński; Książę Alba - A. Leśniowski, J. Bielewicz; Hrabia Lerma - W. Fabisiak; Książę Medina Sidonia - L. Dubrawski; Ojciec Domingo - S. Szymczyk, A. Szenajch; Wielki Inkwizytor Hiszpanii - R. Szerzeniewski, W. Zarychta; Paź królowej - B. Więckowska, K. Nud.

Prem. 11 V 57, 44x (12 263).

 

8. Noel Coward - SEANS (Blithe Spirit). Przekł. Zofia Meissner i Irena Babel. Reż. Stanisław Igar, scen. Julitta Fedorowicz, asyst. reż. Stanisława Łopuszańska.

Obsada: Edyta, służąca - J. Utrata; Ruth - H. Machulska; Pani Bradman - I. Żuromska; Karol - E. Ławski; Dr. Bradman - W. Zarychta; Madame Arcati - D. Dworzyńska, M. Tylczyńska; Elwira - S. Łopuszańska.

Prem. 13 VII 57, 49x (15 112).

 

9. Jacques Deval - KOBIETA TWOJEJ MŁODOŚCI. Przekł. Stanisław Ostoja. Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Marcin Wenzel, asyst. reż. Juliusz Zawirski.

Obsada: Zinetta Sauret - A. Bonarska; Jean Mougin - J. Bielewicz; Karol Josse - R. Szerzeniewski, E. Apa; Fernanda Josse - D. Rose; Maurycy Vouille - S. Szymczyk.

Prem. 27 VII 57, 47x (14 478).

 

Scena Lalkowa Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej

 

ul. 24 Marca 1 

 

Teatr założony w sierpniu 1937 roku przez Alojzego Smolkę jako ochotniczy teatr kukiełkowy. Pierwszy zespół tworzyli działacze polonijni. Działalność teatru zainaugurował   spektakl  Cztery mile za piec Marii Kownackiej w reż. A. Smolki, zaprezentowany w sali raciborskiej „Strzechy”. W latach 1937-39 grano ponadto jeszcze 5 sztuk:  O Kasi co gaski pogubiła,  O szewczyku, królewiczu i smoku,  Historia cała o niebieskich migdałach,  O Jasiu-brudasiu i duszku-czyściuszku,  O Sewerysiu, który się uczył tabliczki mnożenia .Teatr nie miał własnej sceny, grał w objeździe. W czasie wojny zespół za szerzenie polskości wywieziono do obozu koncentracyjnego. Reaktywowanie działalności nastąpiło w listopadzie 1948 roku, kiedy A. Smolka dzięki pomocy Ireny i Tadeusza Byrskich wystawił na scenie teatru dramatycznego spektakl  Pan Drops i jego trupa. W sezonie 1949/50 (1 I 1950) uruchomiono drugą scenę Teatru Ziemi Opolskiej - Scenę Lalkową, kierowaną przez   Smolkę. Działalność Sceny Lalkowej zainaugurowano 4 VI 1950 roku spektaklem  O Kasi co gąski pogubiła. Teatr korzysta ze sceny Teatru Ziemi Opolskiej. W sezonie 1952/53 zmienia nazwę na Teatr Lalek, który uzyskuje samodzielność artystyczną i odrębne kierownictwo w ramach Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej.

Scen: 1 ( wspólna dla obu teatrów - ul. 24 Marca, miejsc 450).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Alojzy Smolka kier. art.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Alojzy Smolka, Jadwiga Stasiniewicz (do 30 IX 56);  w bież. sez. -  Jan Potiszil.

Scenografowie: Alojzy Smolka, Zygmunt Smandzik.

Aktorzy:  Stefania Krupianka, Joanna Krupop (od 6 XI 56 do 31 VIII 57), Rafaela Łukasiewicz, Danuta Nowakowska-Marzec, Stanisława Skoś (do 30 IX 56), Kazimiera Smandzik, Felicja Sroczyńska, Wiesław Balcerzak (do 1 I 57), Mieczysław Głowacki, Mieczysław Kolasiński (od 1 XI 56), Zenon Kott (od 1 X 56), Wincenty Kwaśniok, Romuald Matuszewski, Adam Poliwoda, Jan Potiszil, Paweł Rożynek (od 1 X 56), Bogdan Rzeszowski, Zygmunt Smandzik.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksander Maliszewski - NOWE SZATY KRÓLA wg Hansa Christiana Andersena. Reż. i insc. Alojzy Smolka, scen. Zygmunt Smandzik, muz. Jan Potiszil.

Obsada: Janek - S. Krupianka; xxx - D. Nowakowska; Franek - R. £ukasiewicz; xxx - K. Smandzik; Królowa - F. Sroczyñska; Król - R. Matuszewski; Minister Skarbu - W. Kwaœniak; Minister Oœwiaty - A. Poliwoda; Przekupka - K. Smandzik; xxx - R. £ukasiewicz; Wartownik - M. G³owacki; Papuga - xxx; Trêbacz I - D. Nowakowska; Trêbacz II - M. G³owacki.

Prem. IX 56.

 

2. J. Czerniak, J. Giłodi - ANAIT. Przekł. i oprac. Jacek Komorowski, insc. i reż. Jan Potiszil, scen. Zygmunt Smandzik, ilustr. muz. Jan Potiszil.

Obsada: Anait - D. Nowakowska, R. Łukasiewicz; Sułtanka - K. Smandzik, F. Sroczyńska; Arab, Orzeł - M. Głowacki, A. Poliwoda; Manuk - W. Kwaśniok, R. Rożynek; Matka - S. Krupianka; Strażnik - R. Matuszewski, M. Kolasiński; Cienie - J. Krupop, Z. Kott.

Prem. XII 56.

 

3. Samuel Marszak - ŻOŁNIERZ I BIEDA (Gorja bojat’sja aczast’ja nie widat). Przekł. i adapt. Henryk Jurkowski, reż. Jan Potiszil, scen. Zygmunt Smandzik, muz. Jan Potiszil.

Obsada: S. Krupianka, J. Krupop, R. Łukasiewicz, D. Nowakowska, K. Smandzik, F. Sroczyńska, M. Głowacki, W. Kwaśniok, M. Kolasiński, E. Kaczmarek, Z. Kott, R. Matuszewski, A. Poliwoda, R. Rożynek.

Prem. V  57.

 

W sezonie 1956/57: 222 przedstawienia, 53 303 widzów.

 

Poznań

 

Opera im. Stanisława Moniuszki

 

ul. Fredry 9

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1910 dla teatru niemieckiego wg proj. Maxa Littmana. Upaństwowiona 1 VIII 1949. Obecna nazwa od 22 I 1950.

Scen: 1 (ul. Fredry 9, miejsc 921).

 

 

KIEROWNICTWO

 

Zdzisław Górzyński dyr. i kier. art.,

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Wiktor Buchwald, Zdzisław Górzyński, Stanisław Renz, Władysław Słowiński, Marian Szczęsnowski,  Zygmunt Wojciechowski (do 31 III 57); w bież. sez.- Peter Mura (Węgry), Heinz Röttger (NRD).

Reżyserzy: w bież. sez. - Willy Bodenstein (NRD), Antoni Majak.

Scenografowie: Stanisław Jarocki, Zygmunt Szpingier; w bież. sez. - Zbigniew Bednarowicz.

Choreografowie:  w bież. sez. - Jerzy Gogół.

Soliści śpiewacy: Krystyna Czarnecka, Alicja Dankowska, Mary Didur-Załuska, Halina Dudicz-Latoszewska, Maria Janowska-Kopczyńska, Antonina Kawecka, Felicja Kurowiak, Irena Lubomirska, Barbara Miszel, Jadwiga Musielewska, Jadwiga Myszkowska, Krystyna Pakulska, Barbara Sawicka, Dorota Seremak, Maria Sowińska, Barbara Sypniewska, Emma Szabrańska-Lesznerowa, Halina Zielińska, Tadeusz Bardziejewski, Juliusz Bieńkowski, Stefan Budny, Władysław Chomiak, Henryk Guzek, Józef Katin, Aleksander Kondratiew, Marian Kouba, Henryk Kustosik, Witold Łuczyński, Adam Łukasik, Henryk Łukaszek, Józef Machalla, Antoni Majak, Zygmunt Mariański, Radzisław Peter, Józef Prząda, Bogdan Ratajczak, Józef Sendecki, Bogdan Seremak, Feliks Szostak, Witold Szpingier, Karol Urbanowicz, Roman Wasilewski; w bież. sez.- Vilma Bukovec (Jugosławia), Nikoła Cvejič (Jugosławia), Paweł Karmeluk (ZSRR).

Balet: Maria Altmanówna, Krystyna Chojnacka, Henryka Eitnerówna, Bożena Gadzińska, Barbara Garstkiewicz, Barbara Goślińska, Antonina Grzegorzewska, Krystyna Hładiuk, Zofia Janaszkówna-Mikulin, Janina Kaczmarska, Barbara Karczmarewicz, Danuta Kokotówna-Wacławik, Krystyna Komorowska, Krystyna Kostrzemska, Teresa Kujawa, Danuta Linke, Helena Lupówna-Krzeszkowska, Maria Łapińska, Stefania Łuczak-Janowska, Juta Majewska, Halina Mazurkiewicz-Rudakowa, Aleksandra Niedzielska, Eleonora Panek-Dondajewska, Aleksandra Pieterek,  Stella Pokrzywińska, Janina Porzyńska, Bożena Puchalska, Hanna Sadowska, Eugenia Skotarczak, Anna Skowrońska, Eleonora Stachecka, Jolanta Stawna, Irena Tomaszewska, Łucja Wojciechowska, Urszula Wojtkowiak, Janina Zaporowska, Eugenia Żmudzińska, Marian Androt, Czesław Ciszewski, Eugeniusz Chojnacki,  Bronisław Chudy, Zygmunt Czajkowski,  Paweł Dobiecki, Konrad Drzewiecki, Zygmunt Dudziak, Zenon Dziurla, Henryk Kopecki, Edmund Koprucki, Eugeniusz Kowalczyk, Czesław Maciaszyk, Bronisław Mikołajczak, Kazimierz Milczyński, Władysław Milon, Marek Pawlicki, Edward Pokrywka-Pokross, Eugeniusz Raducki, Bohuslav Stančak, Edward Szpotański, Bohdan Szwarczewski, Zdzisław Walczak, Jerzy Wasilewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Richard Wagner — HOLENDER TUŁACZ (Der fliegende Holländer). Libr. kompozytor. Przekł. Alicja Dankowska. Kier. muz. Zdzisław Górzyński, insc. i reż. Willy Bodenstein, scen. Stanisław Jarocki.

Obsada: Daland - A. Majak; Senta - A. Dankowska; Eryk - M. Kouba; Mary - B. Miszel; Sternik - H. Kustosik; Holender - S. Budny.

Prem. 14 X 56, 19x.

 

2. Piotr Czajkowski — ŚPIĄCA KRÓLEWNA (Spiaszczaja krasawica). Libr. Iwan Wsiewołożski i Marius Petipa wg bajki Charlesa Perraulta. Kier. muz. Władysław Słowiński, oprac. choreogr. Jerzy Gogół wg układu Mariusa Petipy, scen. i kost. Stanisław Jarocki.

Obsada: Aurora - B. Karczmarewicz, B. Goślińska; Desiré - W. Milon; Król - B. Mikołajczak; Królowa - B. Puchalska; Mistrz ceremonii, Wychowawca Księcia - P. Dobiecki; Błazen, Kot w butach - E. Pokrywka-Pokross; Dobre Wróżki, Rówieśnice Aurory - D. Kokotówna-Wacławik, B. Garstkiewicz, S. Łuczak-Janowska, A. Niedzielska, J. Porzyńska, E. Stachecka, J. Zaporowska; Zagraniczni książęta - Z. Czajkowski, E. Kowalczyk, E. Raducki; Wróżka Bzu, Księżniczka Floryna - J. Majewska; Wróżka Carabosse - S. Pokrzywińska, T. Kujawa; Biała kotka - Ł. Wojciechowska; Błękitny Ptak - Z. Walczak; Kopciuszek - B. Garstkiewicz; Książę Fortuné - E. Kowalczyk; oraz M. Altmanówna, K. Chojnacka, A. Grzegorzewska, K. Hładiuk, Z. Janaszkówna-Mikulin, J. Kaczmarska, K. Komorowska, K. Kostrzemska, D. Linke, H. Mazurkiewicz-Rudakowa, E. Panek-Dondajewska, A. Pieterek, H. Sadowska, A. Skowrońska, J. Stawna, I. Tomaszewska, U. Wojtkowiak, E. Chojnacki, C. Ciszewski, Z. Dudziak, C. Maciaszyk, M. Pawlicki, E. Szpotański, B. Szwarczewski.

Prem. polska 29 XII 56, 44x.

 

3. Engelbert Humperdinck ― JAŚ I MAŁGOSIA (Hänsel und Gretel). Libr. Adelheid Wette. Kier. muz. Marian Szczęsnowski, insc. i reż. Antoni Majak, scen. Zbigniew Bednarowicz.

Obsada: Piotr - W. Chomiak; Gertruda - K. Czarnecka; Jaś - B. Miszel; Małgosia - K. Pakulska; Czarownica - F. Kurowiak; Duszek nocny - H. Zielińska; Duszek rosy - D. Seremak.

Prem. 31 III 57, 22x.

 

W  REPERTUARZE

 

4. Verdi — RIGOLETTO. Prem. 6 VII 45, 1x; 5. Puccini — CYGANERIA. Prem. 9 III 46, 5x; 6. Puccini ― TOSCA. Prem. 8 XI 47, 7x; 7. Puccini — MADAME BUTTERFLY. Prem. 11 XII 48, 15x; 8. Mozart — UPROWADZENIE Z SERAJU. Prem. 19 II 49, 10x; 9. Offenbach — OPOWIEŚCI HOFFMANNA. Prem. 5 XI 49, 8x; 10. Moniuszko — HALKA. Prem. 22 I 50, 11x; 11. Musorgski ― BORYS GODUNOW. Prem. 9 V 50, 3x; 12. d’Albert ― NIZINY. Prem. 2 VII 50, 1x; 13. Moniuszko — STRASZNY DWÓR. Prem. 20 V 52, 15x; 14. Czajkowski — JEZIORO ŁABĘDZIE. Prem. 5 VIII 53, 15x; 15. Borodin ― KNIAŹ IGOR. Prem. 30 XII 53, 6x; 16. Massenet ― MANON. Prem. 11 IV 54, 3x; 17. Strauss ― BARON CYGAŃSKI. Prem. 29 I 55, 26x; 18. Nowowiejski ― LEGENDA BAŁTYKU. Prem. 30 IV 55, 26x; 19. Różycki — PAN TWARDOWSKI. Prem. 27 X 55, 22x; 20. Weber — WOLNY STRZELEC. Prem. 31 XII 55, 13x; 21. Delibes — LAKMÉ. Prem. 19 V 56, 32x.

 

Operetka  Poznańska

 

ul. Niezłomnych 1a

 

Mieści się w gmachu Garnizonowego Klubu Oficerskiego, wybudowanego w 1938 wg proj. Władysława Czarneckiego jako Dom Żołnierza.

Scen: 1 (ul. Niezłomnych 1a, miejsc 556).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Teresiński dyr. (do 15 IV 57),  Zygmunt Wojciechowskie dyr. i kier. art. (od 1 IV 57), Stanisław Renz kier. art. (od 1 I 57 do 1 III 57), Stanisław Ohler z-ca dyr., Tomasz Droszcz kier. chóru.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Roman Jankowiak, Stanisław Renz (od 1 III 57, I dyryg.), Jan Teresiński, Zygmunt Wojciechowski.

Reżyserzy: w bież. sez. – Danuta Dostalik-Baduszkowa, Witold Zdzitowiecki.

Scenografowie: Stefan Janasik.

Choreografowie: Józef Ciesielski.

Soliści śpiewacy: Izabela Ferency, Zofia Głowińska, Wanda Jakubowska, Jadwiga Kurzewska, Józefa Oleńska, Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk, Ludmiła Szwabowicz, Maria Tomaszewska, Erika Wosińska (do 31 XII 56), Maria Żarecka, Witold Ermow (od 1 X 56), Janusz Golc, Jerzy Golfert, Adam Gruszczyński, Zdzisław Kaczkowski, Antoni Kaczorowski (do 30 IV 57), Wacław Kędziora, Włodzimierz Kubasik, Jerzy Łodziński, Marian Pokrzycki, Adam Raczkowski, Ryszard Słowiński, Andrzej Wiza; w bież. sez. – Gwidon Orlicz.

Aktorzy: Kazimierz Tomsza, Ludwik Trojanowski.

Balet: Bożena Gruszka-Eckhardt, Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska, Stefania Nowak, Aleksandra Pahl-Rybacka, Benigna Regorius,Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Ligia Sternal-Winogradzka, Marian Androt, Zenon Dziurla, Feliks Żurkiewicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Franz Lehár — WESOŁA WDÓWKA (Die lustige Witwe). Libr. Victor Léon i Leo Stein wg komedii Henri Meilhaca L’attaché de légation. Przekł. Jan Rzecki. Kier. muz. Zygmunt Wojciechowski, insc. i reż. Danuta Baduszkowa, scen. Stefan Janasik, choreogr. Józef Ciesielski, kier. chóru Tomasz Droszcz.

Obsada: Baron Zeta - A. Kaczorowski, A. Raczkowski; Walentyna - L. Szwabowicz, E. Wosińska; Hr. Daniło - J. Golfert, J. Golc; Hanna Glavari - W. Jakubowska, L. Skałbania, I. Szulc-Kruk; Camil de Rosillon - Z. Kaczkowski, W. Kubasik, A. Wiza; Wicehrabia Cascada - M. Pokrzycki, R. Słowiński; St. Brioche - J. Łodziński; Bogdanowicz - A. Gruszczyński, G. Orlicz; Sylwiana - Z. Głowińska, L. Skałbania; Kromow - L. Trojanowski; Olga - I. Ferency; Priczicz - W. Kędziora; Praskowia - J. Oleńska; Negus - K. Tomsza.

Prem. 4 X 56, 165x.

 

2. Jerzy Jarno — KRYSIA LEŚNICZANKA (Die Försterchristl). Libr. Bernhard Buchbinder. Przekł. i adapt. Bogdan Danowicz i Julian Mikołajczak. Kier. muz. Zygmunt Wojciechowski, insc. i reż. Witold Zdzitowiecki, scen. Stefan Janasik, choreogr. Józef Ciesielski.

Obsada: Cesarz Józef II - J. Golc, A. Wiza; Krysia - W. Jakubowska, L. Skałbania, I. Szulc-Kruk; Lange - A. Gruszczyński, W. Kędziora, K. Tomsza; Hr. Sternfeld - M. Pokrzycki, R. Słowinski; Hrabianka Józefina - I. Ferency, L. Szwabowicz; Walperl - W. Kubasik, J. Łodziński; Földessy - J. Golfert, Z. Kaczkowski, A. Gruszczyński, A. Wiza; Minka - Z. Głowińska, L. Skałbania; von Loeben - A. Kaczorowski, A. Raczkowski; Baronówna Othergrafen - J. Oleńska, Maria Żarecka; Kamerdyner - W. Kubasik, L. Trojanowski.

Prem. 30 III 57, 68x.

 

W   REPERTUARZE

 

3. Ábrahám — WIKTORIA I JEJ HUZAR. Prem. 20 V 56; zmiany w obsadzie: Janczi - J. Łodziński; Hr. Ferry - R. Słowiński; Porkerty - L. Trojanowski, K. Tomsza; 40x.

 

Poznańska Komedia Muzyczna

 

Bez własnej siedziby. Zorganizowana w 1956 przez Zygmunta Szczerbowskiego jako spółdzielnia. Inauguracja działalności 11 XI 1956. Teatr korzysta z sali w Domu Kultury MO “Olimpia” (dawny Dom Kultury Żołnierza Bezpieczeństwa), ul. Grunwaldzka 22.

 

KIEROWNICTWO

 

Zbigniew Szczerbowski kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Juliusz Lubicz-Lisowski, Zbigniew Szczerbowski.

Scenografowie: w bież. sez. – Adam Bilski, Zygmunt Szpingier.

Choreografowie: w bież. sez. – Jerzy Helle, Tadeusz Sutt.

Aktorzy: w bież. sez. – Hanna Bielanka, Krystyna Czerska, Krystyna Dąbrowska, Maria Górecka, Jolanta Kierasińska, Irena Matuszewska, Zdzisława Małecka, Nita Nowosielska, Ela Olszyńska, Adam Brodzisz, Juliusz Chodacki, Antoni Kaczorowski, Stanisław Kamiński,  Józef Kozłowski, Juliusz Lubicz-Lisowski, Józef Piotrowski, Tadeusz Sutt, Stanisław Sygut, Henryk Szwajcer.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Ralf Benatzky — ROZKOSZNA DZIEWCZYNA (Bezauberndes Frälein). Libr. kompozytor wg farsy Paula Gavaulta La petite chocolatière. Reż. Zbigniew Szczerbowski, dek. Adam Bilski, kier. muz. Stanisław Bielecki, ewolucje taneczne Tadeusz Sutt.

Obsada: Papa – J. Chodacki; Anetka – M. Górecka; Paweł – J. Piotrowski; Feliks – H. Szwajcer; Krystyna – K. Czerska; Dyr. Departamentu – A. Gajdecki; Ludwika – Z. Małecka; Julia – i. Matuszewska; Szofer – T. Sutt; Hektor – A. Brodzisz; Kelner – x x x.

Prem. XI [XII] 56.

Inauguracja działalności połączona z jubileuszem 25-lecia pracy scenicznej Zbigniewa Szczerbowskiego.

 

2. Hervé — PANNA NITOUCHE (Mam’zelle Nitouche). Libr. Henri Meilhac i Albert Millaud. Reż. Juliusz Lubicz-Lisowski, scen. Zygmunt Szpingier, Adam Bilski, oprac. muz. Wiktor Buchwald, kier. muz. Stanisław Bielecki, asyst. reż. Henryk Szwajcer.

Obsada: Dioniza – H. Bielanka; Celestyn – H. Szwajcer; Przełożona pensji – E. Olszyńska; Por. de Champlâtre – J. Kozłowski; Major – J. Lubicz-Lisowski; Dyr. teatru – A. Karczewski, S. Sygut; Korynna – N. Nowosielska; Inspicjent – S. Kamiński, S. Posselt; Lidia – I. Matuszewska; Sylwia – J. Kierasińska; Oddźwierna – K. Dąbrowska; Pensjonarka – Z. Małecka.

Prem. 22 III 57.

 

Teatr  Polski

 

ul. 27 Grudnia 8/10

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1875 ze składek społeczeństwa wg proj. Stanisława Hebanowskiego. Po II wojnie świat. wznowił działalność 27 IV 1945 jako instytucja miejska. 10 XI 1946 upaństwowiony, zarządzeniem ministra kultury i sztuki, jako Państwowy Teatr Polski. Od 1 I 49 w ramach centralizacji Teatrowi Polskiemu podporządkowano wszystkie teatry działające w Poznaniu;  utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. Państwowe Teatry Dramatyczne z trzema scenami w Poznaniu: Teatr Polski, Teatr Nowy i Komedia Muzyczna, zorganizowano też scenę objazdową, tzw. Teatr Objazdowy. Latem 1955 ze względów bezpieczeństwa zamknięto, i wkrótce rozebrano, lokal Komedii Muzycznej. Z końcem sez. 1955/56 zlikwidowano scenę objazdową.

Scen: 2 (Teatr Polski, ul 27 Grudnia 8/10, miejsc 475; Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5, miejsc 327; sala d. Bratniej Pomocy Studentów, w 1923 adaptowana dla teatru).

 

KIEROWNICTWO

 

Roman Sykała dyr. i kier. art., Tadeusz Sutt wicedyr. (do 28 II 57), Apolinara Makowska p.o. wicedyr. (od 1 III 57), Stanisław Hebanowski, Jerzy Koller kier. lit., Ryszard Gardo kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jan Perz, Ryszard Sobolewski; w bież. sez. – Marek Okopiński, Stefan Orzechowski, Roman Sykała, Włodzisław Ziembiński.

Scenografowie: Zbigniew Bednarowicz, Adam Bilski; w bież. sez. – Jadwiga Przeradzka, Aleksander Jędrzejewski, Zbigniew Kaja, Jerzy Kondracki, Marian Stańczak, Jerzy Szeski.

Choreografowie: w bież. sez. – Jerzy Gogół.

Aktorzy:  Roma Andrzejewska, Maria Bakka, Izabela Bilska, Maria Bogda, Wanda Bykowska, Maria Bystrzyńska-Rosłan, Helena Czechowska-Stoma, Irena Detkowska-Jasińska, Wanda Elbińska-Robaczewska, Bronisława Frejtażanka, Hanna Górzyńska, Maria Górzyńska-Miedzińska, Aleksandra Koncewicz, Anna Korczak-Głąbik, Julia Kossowska, Aleksandra Królikowska, Irena Łęcka, Małgorzata Maciejewska, Janina Marisówna, Maria Martykowa, Irena Maślińska, Stanisława Mazarekówna, Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa, Adela Olańska, Bożena Olszewska-Janiszewska, Blanka Orszańska, Irena Osuchowska, Alina Pewnicka, Janina Ratajska-Gardo, Pelagia Relewicz-Ziembińska, Jadwiga Sachnowska, Teresa Waśkowska, Zofia Wierzejska, Bronisława Wojciechowska-Noskowska, Janina Wolska, Ada Zasadzianka, Ewa Zdzieszyńska-Sykała, Mikołaj Aleksandrowicz, Adam Brodzisz, Zenon Burzyński, Juliusz Chodacki, Leopold Detkowski, Włodzimierz Dobrzański, Aleksander Gajdecki, Władysław Głąbik, Zbigniew Graczyk, Stanisław Jędrzejewski, Rafał Kajetanowicz, Stanisław Marian Kamiński, Jerzy Kordowski, Eugeniusz Kotarski, Zdzisław Kuźniar, Ignacy Machowski, Edward Marciszewski, Janusz Mazanek, Marian Mirski, Olech Moliński, Marek Okopiński, Władysław Olszak, Henryk Olszewski, Stefan Orzechowski, Michał Pluciński, Stanisław Płonka-Fiszer, Kazimierz Przystański, Łucjan Rabski, Zdzisław Relski, Eugeniiusz Robaczewski, Tadeusz Sabara, Aleksander Sewruk, Władysław Stoma, Stanisław Śliwiński, Ryszard Ostromęcki (Waldeck), Józef Zembrzuski, Bogdan Zieliński, Kazimierz Łastawiecki (Zieliński), Włodzisław Ziembiński.

 

REPERTUAR     

 

Teatr Polski

 

PREMIERY

 

1. William Shakespeare — WIECZÓR  TRZECH  KRÓLI (Twelfth Night’s or What You Will). Przekł. Stanisław Dygat. Insc. i reż. Roman Sykała, dek. Aleksander Jędrzejewski, kost. Jadwiga Przeradzka, muz. Tadeusz Szeligowski, kier. muz. Ryszard Gardo, współpr. lit. Stanisław Hebanowski i Jerzy Koller.

Obsada: Oliwia – I. Łęcka, J. Marisówna; Viola – A. Koncewicz; Maria – E. Zdzieszyńska, J. Wolska; Orsino – R. Kajetanowicz; Sebastian – O. Moliński; Kapitan okrętu – Z. Kuźniar; Valentino – K. Łastawiecki, W. Olszak; Kurio – W. Olszak, Tad. Sabara; Tobbi Czkawka – Z. Relski; Chudogęba – W. Głąbik; Malwolio – K. Przystański; Fabian – E. Kotarski; Feste – B. Zieliński; Ksiądz – E. Marciszewski; Dowódca straży – Ł. Rabski; Amorki - uczennice Państwowej Średniej Szkoły Baletowej w Poznaniu.

Prem. 3 XI 56, 81x (32 276).          

 

2. Federico Garcia Lorca — DOM BERNARDY ALBA (La casa de Bernarda Alba). Przekł. Jan Winczakiewicz. Insc. i reż. Włodzisław Ziembiński, scen. Jerzy Szeski, muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Bernarda Alba – P. Relewicz-Ziembińska; Maria Józefa – Z. Wierzejska; Angustias – B. Frejtażanka; Magdalena – A. Korczak; Amelia – M. Bakka; Martirio – I. Maślińska; Adela – I. Bilska; Poncia – H. Czechowska, J. Sachnowska; Służąca – I. Osuchowska; Prudencia – R. Andrzejewska; Żebraczka – A. Królikowska; Kobieta I – A. Olańska; Kobieta II – M. Maciejewska; Młoda dziewczyna – W. Bykowska.

Prem. 28 XI 56, 18x (4 825) do 31 XII 56.

 

3. Leo Ferrero ANGELICA. Przekł. Tadeusz Żeromski. Insc. i reż. Roman Sykała, scen. Marian Stańczak, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Obsada: Prolog: Aktor I – W. Olszak; Aktor II – S. Jędrzejewski; Aktor III – O. Moliński. Angelica – J. Marisówna; Orlando – I. Machowski; Regent – M. Pluciński; Pantalone (przemysłowiec) – A. Sewruk; Velerio (światowiec) – M. Mirski; Gianduia (handlowiec) – S. Orzechowski; Arlekin (rzeźbiarz) – R. Kajetanowicz; Doktor Boloński – S. Płonka-Fiszer; Tartaglia (podsekretarz stanu) – E. Kotarski; Pulcinella (radca ministerialny) – J. Mazanek; Stenterello (urzędniczyna) – L. Detkowski; Meneghino (literat) – J. Kordowski; Brighella (dziennikarz) – B. Zieliński; Francatrippa – K. Przystański; Właścicielka kawiarni – I. Detkowska-Jasińska; Pan I – T. Sabara; Pan II – A. Gajdecki; Pan III – Z. Graczyk; Admirał – J. Chodacki; Kapitan Scaramouche – A. Brodzisz; Porucznik – W. Głąbik; Podporucznik – S. M. Kamiński; Izabella – A. Zasadzianka; Angielski filozof – E. Merciszewski; Korespondent dziennika amerykańskiego – Z. Relski; Dowódca pretorian – Ł. Rabski, O. Moliński; Żołnierze – K. Łastawiecki, J. Zembrzuski; Lekarz – M. Aleksandrowicz; Robotnik – E. Robaczewski; Kobiety – W. Bykowska, W. Elbińska, A. Królikowska, M. Maciejewska, I. Osuchowska, T. Tatera; Wieśniak – W. Olszak; Wieśniaczka – B. Orszańska; Sklepikarz – Z. Kuźniar.

Prem. 17 II 57, 42x (16 060).

 

4. Eugène Scribe — SZKLANKA WODY (La verre d’eau). Przekł. Stanisław Ostoja. Reż. Stefan Orzechowski, dek. Aleksander Jędrzejewski, kost. Jadwiga Przeradzka, kier. muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Królowa Anna - S. Mazarekówna, A. Zasadzianka; Księżna Malborough - B. Frejtażanka; Henryk de St Jean - S. Orzechowski; Masham - R. Kajetanowicz; Abbigail - W. Elbińska; Margrabia de Torcy - Z. Relski; Thompson - M. Aleksandrowicz; Damy dworu - A. Królikowska, M. Maciejewska, x x x; Mistrz ceremonii - J. Zembrzuski; Członkowie Parlamentu - x x x; Członkowie Izby Gmin - A. Bilski, E. Robaczewski.

Prem. 26 IV 57, 56x (18 934).

 

5. André Roussin — NINA (Ninon). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Roman Sykała, scen. Zbigniew Kaja.

Obsada: Nina – A. Zasadzianka, E. Zdzieszyńska; Gerard – M. Mirski, R. Sobolewski; Adolf – Z. Burzyński, Z. Graczyk; Inspektor – W. Dobrzański, S. Płonka-Fiszer; Renato – W. Olszak, R. Ostromęcki.

Prem. 17 V 57.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

6. Corneille — CYD. Prem. 11 II 56.

 

Teatr  Nowy

 

PREMIERY

 

7. Wojciech Bogusławski — SZKOŁA KOBIET. Reż. Ryszard Sobolewski, scen. Adam Bilski.

Obsada: Anzelm Bogacki – A. Sewruk; Rozsądnicki – L. Detkowski; Staruszkiewicz – S. Śliwiński; Porucznik – E. Robczewski; Anusia – W. Elbińska; Felusia – J. Ratajska; Filutowski – S. M. Kamiński; Maciek – Z. Graczyk; Bartek – J. Zembrzuski.

Prem. 23 X 56, 40x (10 790).

 

8. Luigi Pirandello — HENRYK IV (Żywa maska - Enrico IV). Przekł. Leon Chrzanowski. Reż. Jan Perz, scen. Zbigniew Bednarowicz.

Obsada: Henryk IV – M. Pluciński; Hrabina Matylda Spina – S. Mazarekówna; Rita – A. Pewnicka; Markiz Nolli – R. Ostromęcki; Baron Belcredi – J. Mazanek; Dr Genoni – Z. Burzyński, I. Machowski; Ariald (Momo) – M. Mirski; landolf (Lolo) – H. Olszewski; Bertold (Fino) – W. Dobrzański; Jan – S. Płonka-Fiszer.       

Prem. 7 XII 56, 20x (4 426).

 

9. Oscar Wilde — BRAT MARNOTRAWNY (The Importance of Being Earnest). Przekł. Władysław Krzemiński. Insc. i reż. Włodzisław Ziembiński, scen. Jerzy Kondracki.

Obsada: John Worthing – M. Okopiński; Algernon Moncrieff – R. Ostromęcki; Kanonik Chasuble – W. Ziembiński; Lady Bracknell-P. Relewicz-Ziembińska; Gwendolen Fairfax – H. Górzyńska; Cecylia Cardew – I. Bilska; Panna Prism – B. Frejtażanka; Lane – W. Dobrzański; Merriman – A. Bilski.

Prem. 2 II 57.

 

10. Agatha Christie — PUŁAPKA NA MYSZY (The Mousetrap). Przekł. i adapt. Jan Tadeusz Dehnel i Jan Zakrzewski. Reż. Ryszard Sobolewski, scen. Zbigniew Bednarowicz, piosenka Ryszard Gardo.

Obsada: Molly Ralston – T. Waśkowska; Giles Ralston – T. Sabara; Christopher wren – H. Olszewski; Pani Boyle – B. Orszańska; Mjr Metcalf – J. Mazanek; Panna Casewell – I. Maślińska; Paravicini – E. Kotarski; Sierżant Tretter – I. machowski.

Prem. 6 IV 57.

 

11. Jean Anouilh — BAL ZŁODZIEJASZKÓW (Le Bal des voleurs). Przekł. Maria Serkowska. Reż. Marek Okopiński, scen. Marian Stańczak, muz. Władysław Słowiński, choreogr. Jerzy Gogół.

Obsada: Peterboro – S. M. Kamiński, T. Sabara; Gustaw – B. Zieliński; Hektor – W. Głąbik; Lord Edgar – J. Kordowski; Lady Hurf – I. Detkowska-Jasińska; Julia – A. Koncewicz; Ewa – I. Łęcka; Dupont-Dufort, ojciec – L. Detkowski; Dupont-Dufort, syn – W. Olszak; Woźny magistracki – O. Moliński; Grajek-detektyw – K. Łastawiecki.

Prem. 6 VI 57.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

12. Dychawiczny — PODRÓZ POŚLUBNA. Prem. 3 III 56; 13. Rittner — LATO. Prem. 7 IV 56; 14. Lutowski — OSTRY DYŻUR. Prem. 7 VII 56.

 

Eksperymentalny Zespół Dramatyczny „Kuźnica” – Wielkopolskie Towarzystwo Miłośników Sceny. Teatr Eksperymentalny „Kuźnica”

 

Powstał w 1953 przy Zarządzie Okręgowym Związku Zawodowego Pracowników Kultury w Poznaniu jako zespół amatorsko-zawodowy pod opieką artystyczną Państwowych Teatrów Dramatycznych; inauguracja działalności w październiku 1953. W marcu 1957 reorganizacja i zmiana nazwy Teatru.

 

KIEROWNICTWO

 

Łucjan Rabski dyr. (od III 57) i kier. art., Lesław Eustachiewicz kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Łucjan Rabski.

Scenografowie: w biez. sez. – Roman Feniuk, Władysław Koss.

Aktorzy: w bież. sez. – Helena Adamiak, Irena Brychcy, Helena Degli, Krystyna Demska, Irena Gąsiorowska, Natalia Jaroszyńska, Stefania Pawliczak, Eliza Peter-Bortnowska, Danuta Podlisecka, Lechosława Powolna, Janina Radomska, Krystyna Rutkowska, Zdzisława Stańko, Maria Stochajowa, Barbara Ujejska, Alina Zielewicz, Danuta Zielewicz, Jan Ajszpur, Stefan Banaszak, Andrzej Bąkowski, Aleksander Drygas, Mieczysław Dondajewski, Bogusław Duszyński, Jerzy Głębowski, Julian Janiszewski, Cezary Kłos, Władysław Koss, Grzegorz Królikowski, Henryk Łopusiewicz, Tadeusz Malak, Janusz Małuszyński, Zdzisław Miłkowski, Tadeusz Olejniczak, Ireneusz Palus, Zbigniew Plich, Łucjan Rabski, Ryszard Sybilski, Józef Szmeterling, Jan Szukalski, Olech Szymanowski, Marian Urbaniak, Zdzisław Wardeń, Wojciech Wójcik, Piotr Wypart, Janusz Zieliński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Henryk Sienkiewicz — KRZYŻACY. Oprac. lit. Lesław Eustachiewicz, insc. i reż. Łucjan Rabski, scen. Władysław Koss, ilustr. muz. Mieczysław Dondajewski, asyst. reż. Krystyan Rutkowska, asyst. scen. Piotr Wypart.

Obsada: Władysław Jagiełło – Ł. Rabski, H. Łopusiewicz; Książę Janusz – S. Banaszak, J. Ajszpur; Księżna Anna Danuta – E. Peter-Bortnowska, K. Demska; Księżna Aleksandra – B. Ujejska, I. Gąsiorowska; Maćko z Bogdańca – A. Drygas; Zbyszko – Z. Miłkowski; Jurand ze Spychowa – T. Olejniczak; Danuśka – A. Zielewicz, Z. Stańko, D. Zielewicz; Jagienka – K. Rytkowska, B. Ujejska; Hlawa, Kasztelan Krakowski – P. Wypart; Anulka Sieciechówna – M. Stochajowa, Z. Stańko; Mikołaj z Długolasu – J. Małuszyński; Zawisza Czarny – C. Kłos; Powała z Taczewa – Z. Plich; Biskup Kropidło, Stary Krzyżak – J. Zieliński, J. Głębowski; Ksiądz Kaleb, Mieszczanin – M. Urbaniak; Jamont, Gotfryd – O. Szymanowski; Błazen Królewski – W. Wójcik; Szlachcic, Knecht I – Z. Wardeń; Niemiec, Rotger – A. Bąkowski; Wagant I – J. Szukalski; Wagant II – R. Sybilski; Herold, Hugo Danveld – J. Janiszewski; Kuno Lichtenstein – B. Duszyński, J. Szmeterling; Zygfryd de Löwe – J. Szmeterling, Ł. Rabski; Sanderus – J. Głębowski, B. Duszyński; Służka Zakonna – M. Sochajowa, K. Demska; Błazen Krzyżacki – L. Powolna, N. Jaroszyńska: Niedojda – D. Podlisecka; Rybałci – G. Królikowski, I. Palus; Dworki – I. Brychcy, I. Gąsiorowska, N. Jaroszyńska, Z. Stańko, J. Radomska.

Prem. 22 X 56.

 

2. Kornel Makuszyński — LIST Z TAMTEGO ŚWIATA. Insc. i reż. Łucjan Rabski, współpr. reż. Zofia Streer, scen. Roman Feniuk, ilustr. muz. Mieczysław Dondajewski.

Obsada: Marta – E. Peter-Bortnowska, H. Degli; Katarzyna – K. Rutkowska, H. Adamiak; Zofia – K. Demska, B. Ujejska; Maciuś – x x x; Janeczka –Z. Stańko, S. Pawliczak; Mościrzecki – Ł. Rabski, J. Janiszewski; Dziurawiec – B. Duszyński; Alojzy – T. Olejniczak, A. Drygas, J. Janiszewski, J. Szmeterling; Ralf – Z. Miłkowski; Jan – M. Dondajewski; Józef – P. Wypart; Poeta – W. Koss.

Praprem. 1 IV 57.

 

Teatr Satyry

 

Powstał w 1953 przy poznańskim oddziale ARTOSu jako Poznański Teatr Satyryków, z przekształcenia imprez estrady satyrycznej, działalność inaugurując 19 IX 1953. Od 1 I 1955, po reorganizacji ARTOSu i utworzeniu PPIE, przyjął nazwę Estrada Satyryczna, od bież. sez. – Teatr Satyry. Bez własnej siedziby; w Poznaniu korzysta z sali Teatru Młodego Widza przy ul. Armii Czerwonej 15. Nie posiada etatowego zespołu artystycznego.

 

KIEROWNICTWO

 

Jerzy Korczak kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Maryna Broniewska, Jan Perz.

Scenografowie: w bież. sez. – Zbigniew Bednarowicz, Marian Stańczak.

Aktorzy: w bież. sez. – Zofia Hajdamowicz-Grabiańska, Gizela Piotrowska, Magdalena Radłowska, Aldona Rudnicka, Ewa Studencka, Borys Borkowski, Juliusz Chodacki, Zbigniew Kłosowicz, Ignacy Machowski, Ludwik Mazurkiewicz, Stefan Posselt, Zbigniew Starski, Ryszard Sobolewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Niccoló Macchiavelli — MANDRAGORA (La Mandragola). Przekł. Edward Boyé. Reż. Maryna Broniewska, scen. Marian Stańczak, muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Messer Nicia – Z. Kłosowicz; Lucrezia – E. Studencka; Callimaco – R. Sobolewski; Sostrata – Z. Hajdamowicz-Grabiańska; Timoteo – I. Machowski, S. Posselt; Ligurio – Z. Starski; Kobieta z ludu – M. Radłowska; Siro – S. Posselt, B. Borkowski; prolog i canzony: A. Rudnicka i B. Borkowski.

Prem. 16 X 56.

 

2. Hans Weigel — LEKARZ Z UROJENIA. Reż. Jan Perz,  scen. Zbigniew Bednarowicz.

Obsada: Harry – L. Mazurkiewicz; Peggy – G. Piotrowska; Pat Vandermill – J. Chodacki; Nellie – Z. Hajdamowicz-Grabbiańska; Frank – Z. Starski; Mimi – A. Rudnicka; Dr Frost – S. Posselt.

Prem. VI [VII] 57.

 

Państwowy Teatr Lalki i Aktora

 

ul. Czerwonej Armii 15

 

Budynek dawnego domu parafialnego.

Scen: 1 (ul. Czerwonej Armii 15).

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Ohler dyr.(do 30 IV 57), Leszek Prorok dyr. (od 1 V 57), Joanna Piekarska kier. art., Janina Morawska kier. lit., Irena Pikiel kier. plast., Franciszek Wasikowski kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Joanna Piekarska.

Scenografowie: w bież. sez. – Irena Pikiel.

Aktorzy: Krystyna Cysewska, Jadwiga Kobylańska, Felicja Koszewska, Ewa Nawrocka, Krystyna Niemczykowa, Krystyna Owczarzak, Helena Przybyszewska, Maria Stochajowa, Krystyna Trafankowska, Franciszek Grzegorzewski, Rajmund Jakubowicz, Zbigniew Kaniewski, Adam Koszewski, Henryk Łopusiewicz, Janusz Nowak, Marian Pogasz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Zaborowski - O PIESKU, CO CHCIAŁ BYĆ SZCZOTKĄ wg Karela Čapka. Insc. i reż. Joanna Piekarska, lalki i dek. Irena Pikiel, muz. Stanisław Prószyński, asyst. reż. Marian Pogasz.

Obsada: Piesek - J. Orszt, M. Pogasz; Kotka - K. Cysewska.

Prem. 23 IX 56.

 

2. Zofia Lorentz - JAŚ I MAŁGOSIA. Insc. i reż. Joanna Piekarska, lalki i dek. Irena Pikiel, muz. Stanisław Prószyński.

Obsada: Jaś – K. Niemczykowa; Małgosia – K. Trafankowska; Baba Jaga – J. Kobylańska; Sroka – Z. Kaniewski; Garnek – M. Pogasz; Włochinia – F. Koszewska; Wiewiórka – F. Koszewska; Zając – J. Nowak; Borsuk – M. Pogasz; Sowa – K. Owczarzak.

Prem. 23 IX 56.

 

3. Bolesław Leśmian - BAŚŃ O PIĘKNEJ PARYSADZIE. Adapt. Natalia Gołębska, insc. i reż. Joanna Piekarska, muz. Tadeusz Szeligowski, układ tańców wężów Krystyna Niemczykowa, asyst. reż. Krystyna Niemczykowa.

Obsada: Księżniczka Parysada - H. Przybyszewska; Arimardan, starszy brat Parysady - M. Pogasz; Wirata, młodszy brat  Parysady - Z. Kaniewski; Amineli, piastunka księżniczki - K. Cysewska; Derwisz - A. Koszewski, H. Łopusiewicz, ruch - F. Koszewska, M. Stochajowa; Dżanguli, mieszkaniec dżungli - K. Niemczykowa; Papuga złocista - J. Kobylańska; Papuga zielona - K. Trafankowska; Papuga błękitna - M. Stochajowa; Tygrys Czitaranga - J. Nowak; Czarny wąż - J. Orszt; Apsara-Maszkara, Wiedźma - K. Owczarzak, M. Stochajowa, F. Grzegorzewski; Wilkołak - Z. Kaniewski; Smok - F. Grzegorzewski; Jaszczur - J. Nowak; Nietoperz - K. Niemczykowa; Włóczyzmora - J. Kobylańska; Sowa Ullu - K. Trafankowska; Ptak Bulbulezar - J. Nowak; Dąb Samograj - F. Grzegorzewski; Władca palmowej oazy - J. Orszt; Władca pustyni - H. Łopusiewicz; Władca czarnego lądu – F. Grzegorzewski; Rycerz, Poeta - Z. Kaniewski; H. Łopusiewicz.

Prem. 16 II 57.

 

4. Maria Konopnicka - JANEK WĘDROWNICZEK. Oprac. Janina Morawska, insc. i reż. Joanna Piekarska, lalki i dek. Irena Pikiel, muz. Franciszek Wasikowski.

Obsada: Osoby prologu: Matka Janka - F. Koszewska, J. Piekarska; Aktorka - M. Stochajowa; Aktor I - Z. Kaniewski; Aktor II - H. Łopusiewicz; Postacie sceniczne: Janek - H. Przybyszewska; Azor, Bocian - F. Grzegorzewski; Kasia - M. Stochajowa; Marcinowa - K. Owczarzak; Wojtek Młynarczyk - F. Grzegorzewski; Pietrek - M. Stochajowa; Rybak - H. Łopusiewicz.

Prem. 23 V 57.

 

Rabka Zdrój

 

Teatr Lalek „Rabcio Zdrowotek”

  

ul. Pocztowa 2a                            

 

Teatr powstał w 1948 roku przy Państwowym Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych w Rabce, z inicjatywy Stanisławy Rączko, kierowniczki miejscowego Referatu Pedagogicznego. Teatr nie ma własnej sceny, występuje wyłącznie w sanatoriach rabczańskich, spełnia rolę czynnika terapeutycznego. Aktorami są nauczyciele i wychowawcy o artystycznych uzdolnieniach, zatrudnieni w teatrze w ramach godzin wychowawczych. W 1950   reorganizacja teatru, od 1953 subwencja MKiS.

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisława Rączko dyr. nacz. i art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Stanisława Rączko.

Scenografowie:  Jerzy Kolecki;  w bież. sez.- Henri Poulain.

Aktorzy:  Maria Ciężadlik (Serafin), Cecylia Kolecka, Halina Kowalska, Dorota Stojowska, Jadwiga Wierzejska, Józef Bengsch, Władysław Biedroń, Stanisław Ciężadlik. 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Maria Kann - BAŚŃ O ZAKLĘTYM KACZORZE. Reż. Stanisława Rączko, scen. Henri Poulain, muz. Dorota Stojowska.

Prem. 14 XI 56.

 

Rzeszów

 

Państwowy  Teatr Ziemi  Rzeszowskiej

 

ul.Sokoła 9

 

Dawny budynek Stowarzyszenia Sokół, w 1945 odbudowany i adaptowany dla teatru, od stycznia 1954 w przebudowie. Teatr początkowo nosi nazwę Teatr Narodowy, od I 1945 – XII 1947. pn. Teatr  Ziemi Rzeszowskiej. Od stycznia 1948 do lipca 1949 przyjmuje nazwę Teatr Miejski. Po upaństwowieniu, 1 VIII 1949, pn. Państwowy Teatr Ziemi Rzeszowskiej.

Scen:1 ( ul. Sokoła 9, miejsc 387).

Teatr prowadzi  objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Hugon Moryciński  dyr. i kier. art, Jerzy Pleśniarowicz kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Karol Borowski, Bronisław Kassowski, Hugon Moryciński.

Scenografowie: Salomea  Gawrońska, Irena Perkowska, Jerzy Szeski. 

Aktorzy: Irena Chudzikówna, Barbara Denys, Zofia Gorczyńska, Maria Kassowska,Magdalena Nowakowska, Helena Puchniewska, Stanisława Rylska, Henryka Rodkiewicz, Aleksandra  Stróżyńska, Hanna Tomkiewicz, Jadwiga Ulatowska, Danuta Urbanowicz, Maria Zakrzewska, Stefania Żubrówna, Leszek Bieńkowski, Stefan Buczek, Bohdan Czechak, Włodzimierz Figura, Witold Gruszecki, Józef Jachowicz, Kazimierz Jarocki, Bronisław Kassowski, Fabian Kiebicz, Marian Koc, Zdzisław Kozień, Tadeusz Krasnodębski, Julian Krzywka, Ryszard Major, Stefan Michułowicz, Kazimierz Możdżeń, Klemens Roman, Waldemar Skrabacz, Bogusław Sochnacki, Stanisław Stojko, Jerzy Śledziński, Wincenty Zawirski (Zajonc).

Suflerzy: Zdzisław Laska, Aleksandra Stróżyńska.

Inspicjenci: Marian Dębski, Henryk Kopciński, Bogusław Marszałek.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Michał Bałucki – KLUB  KAWALERÓW. Reż. i ewolucje taneczne: Bronisław Kassowski,

scen. Irena Perkowska,  muz. Jerzy Lawina-Świętochowski, teksty piosenek Witold  Zechner.

Obsada:  Mirska, wdowa – H. Rodkiewicz; Marynia, jej córka – I. Chudzikówna, Jadwiga Ochotnicka – D. Urbanowicz; Pelagia Dziudziulińska  - H. Puchniewska; Sobieniewski – M. Koc; Piorunowicz – W. Skrabacz; Wygodnicki – K. Jarocki, B. Kassowski; Motyliński – T. Krasnodębski; Nieśmiałowski – J. Jachowicz, B.Kassowski; Władysław Topolnicki – W. Figura; Mina, bufetowa – S. Żubrówna; Antoś, kelner - * * *,;Ignacy, kelner – J. Śledziński, kelner - *  * *.

Prem. 17 XI 56,  62 x (19 634).

 

2. Aleksander Ostrowski – BURZA (Groza). Przekł. Jerzy Jędrzejewicz. Reż. Hugon Moryciński, dek. Jerzy Szeski,  kost. Salomea Gawrońska, muz. Jan Langer.

Obsada: Sawioł Prokofiewicz Diukoj, kupiec – S. Buczek; Borys Grigoriewicz, jego Bratanek – B.Sochnacki, Marfa Ignatiewna Kabanowa, wdowa -  M. Kassowska; Tichon Iwanowicz Kabanow, jej  syn – B. Czechak, Katierina, jego żona – M. Nowakowska, H. Tomczykiewicz; Warwara , siostra Tichona – J. Ulatowska; Kuligin, mieszczanin – F. Kiebicz, Wania Kurdiasz, młody subiekt – Z. Kozień; Szapkin, mieszczanin – B. Marszałek; Fiekłusza, pątniczka – M. Zakrzewska;Głasza, dziewczyna do posług – K. Możdżeń; Pani z dwoma lokajami, staruszka na pół obłąkana – A. Stróżyńska;  S. Rylska; J. Krzywka; S. Michułowicz; K. Roman.

Prem. 21 XII 56, 48 x ( 11 307).

 

3. Molière – SKĄPIEC (L’ Avare). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Bronisław

Kassowski, scen. Salomea Gawrońska.

Obsada: Harpagon, ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny – B. Kassowski; Kleant, syn

Harpagona, zalotnik Marianny –  W. Skrabacz; Eliza, córka Harpagona, Zakochana w Walerym – I. Chudzikówna; Walery, syn Anzelma, zalotnik Elizy – W. Gruszecki; Marianna,

Córka Anzelma, o którą stara się Harpagon – S. Żubrówna; B.  Denys;  Anzelm, ojciec Walerego i Marianny – K. Jarocki; Frozyna, pośredniczka – D. Urbanowicz; Simon, faktor –

 T. Krasnodębski; Jakub, kucharz i woźnica  Harpagon – M. Kuc; Strzałka, służący Kleanta – J. Jachowicz; Szczygiełek – J. Śledziński; Zdziebełko – R. Major; Komisarz policji– W. Figura; Pisarz - * * *.

Prem. 21 II 57,   40 x (15 859).

 

4. Louis Verneuil  - MUSISZ  BYĆ  MOJĄ (Tu m’epeuseras). Przekł. Tadeusz Boy- Żeleński. Reż. Bronisław Kassowski, scen. Irena Perkowska.

Obsada: Gustaw Orpal, architekt – F. Kiebicz; Zuzanna, jego żona – I. Chudzikówna, Młody człowiek – B. Kassowski; Fifi Ponpon – J. Ulatowska, H. Tomczykiewicz; Henryk – J. Śledziński; Anusia, pokojówka – B. Denys.

Prem. 30 III 57,   79 x  (21 098).

 

5. Stanisław Wyspiański  - WESELE. Reż. i  insc. Hugon Moryciński, scen. Salomea Gawrońska, muz. Zygmunt Wierciak.

Obsada: Gospodarz – S. Buczek; Pan Młody – J. Jachowicz; Marysia – H. Rodkiewicz;

Ojciec – L. Bieńkowski; Jasiek – T. Krasnodębski; Poeta – B. Sochnacki; Nos – W. Skrabacz;

Maryna – J. Ulatowska, H. Tomczykiewicz; Radczyni – M. Kassowska; Czepiec – Z. Kozień;

Klimina – H. Puchniewska; Staszek – S. Stojko; Żyd – M. Koc; Isia - * *  * ; Gospodyni –

Z. Gorczyńska; Panna młoda – M. Nowakowska; Wojtek – B. Marszałek; Dziad  - K. Roman;

Kasper – R. Major; Dziennikarz – J. Krzywka; Ksiądz – S. Michułowicz; Zosia - * * * ; Haneczka – K. Możdżeń; Czepcowa – S. Rylska; Kasia – M. Zakrzewska; Kuba – Z. Laska; Rachel – D. Urbanowicz; Osoby dramatu: -  Widmo – W. Figura; Stańczyk – B. Czechak; Hetman  - K. Jarocki; Rycerz Czarny – W. Skarabacz; UPIÓR – S. Stojko; Wernyhora, Chochoł –  W. Gruszecki.

Prem. 21 IV 57,  56 x ( 20 474).

 

6. Włodzimierz Perzyński – LEKKOMYŚLNA  SIOSTRA. Reż. Karol Borowski, scen. Irena Perkowska.

Obsada: Henryk Topolski – S. Buczek; Helena – Z. Gorczyńska; Janek Topolski- T. Krasnodębski; Władysław – K. Jarocki; Maria – D. Urbanowicz; Ada – M. Zakrzewska; Olszewski – W. Gruszecki; Lokaj - * * *.

Prem. 22 VI 57,  28 x (4 302).

 

7. Jerzy Szaniawski – MOST. Reż. Bronisław Kassowski, scen. Salomea Gawrońska.

Obsada: Tomasz – B. Kassowski; Helena – H. Tomczykiewicz;  Przewoźnik – W. Skrabacz,

F. Kiebicz; Janek – J. Śledziński; Marysia – I. Chudzikówna; Gość – W. Zawirski; Szofer – H. Kopyciński.

Prem. 25 VIII 57,   51 x (11 211).

 

Słupsk

 

Objazdowy Teatr Lalki „Tęcza”

 

al. Popławskiego 3

 

Założony 1 IX 1946 w Tuchomiu, pow. Bytów, woj. koszalińskie. W 1953 stała siedziba teatru przeniesiona do Brus, pow. Chojnice, woj. bydgoskie. Działalność w Słupsku od 1 IX 1956 w budynku mieszkalnym przy al. Popławskiego, gdzie teatr zajmuje pierwsze piętro. Inauguracja sezonu 18 XI 1956. Teatr prowadzi działalność objazdową.

Scen: 1 (al. Popławskiego 3, miejsc 120-140).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Czapliński dyr., Elżbieta Czaplińska kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Elżbieta Czaplińska.

Scenografowie: Tadeusz Czapliński.

Aktorzy: Elżbieta Czaplińska, Halina Jarmołowicz, Maria Liedtke, Alojzy Błaszkiewicz, Tadeusz Czapliński, Stanisław Leśnicki, Piotr Osuchowski (od 1 III 57), Janusz Paluchowski, Julian Sójka.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Julian Sójka - ZACZAROWANY TRUNEK. Reż. Elżbieta Czaplińska, scen. Tadeusz Czapliński.

Obsada: J. Sójka.

Praprem. 15 I 57.

 

2. Kazimiera Jeżewska - DZIKIE ŁABĘDZIE wg Hansa Christiana Andersena. Reż. i oprac. muz. Elżbieta Czaplińska, scen. Tadeusz Czapliński.

Obsada: E. Czaplińska, H. Jarmołowicz, A. Błaszkiewicz, S. Leśnicki, P. Osuchowski, J.  Paluchowski, J. Sójka.

Prem. IV 57.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

3. Kraszewski - DZIAD I BABA. Prem. 1950 (wznow. 1957); 4. Gernet, Gurewicz - LIS PRZECHERA. Prem. 27 XII 54 (wznow. 1957); 5. Marszak - ŻOŁNIERZ I BIEDA. Prem. 1 V 56 (grane do 30 XI 56).

 

Sosnowiec

 

Państwowy Teatr Zagłębia   

 

ul. Teatralna 4                  

 

Gmach teatru zbudowany prawdopodobnie wg projektu arch. Steczkowskiego w latach 1889-97. Inauguracja po II wojnie światowej 18 II 45 pod dyrekcją Józefa Pelszyka. Od 1 IX 1948  teatr wchodził w skład Śląskiego Zjednoczenia Teatralnego i Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Reaktywowany pn. Państwowy Teatr Zagłębia 1 VII 1955r, otwarty oficjalnie 11 VII 1955.

Scen: 1 (ul. Teatralna 4, miejsc 467).

 

KIEROWNICTWO

 

Władysław Szypulski dyr., Czesław Owczarek  kier. adm., Aleksander Baumgardten kier lit. 

 

ZESPÓŁ ARYTSTYCZNY

 

Reżyserzy: Andrzej Brzeziński, Artur Kwiatkowski, Marian Łoziński, Zbigniew Sawan, Władysław Szypulski.

Scenografowie:  Olga Imbierowicz, Andrzej Cybulski, Jan Hrynkowski.  

Aktorzy: Sylwia Dławichowska, Elżbieta Jagielska, Iwona Jankowska, Neonilla Kilar, Lidia Korwin, Barbara Łukaszewska, Maria Przybylska-Stangel, Janina Skałecka, Irena Szabelak, Zofia Tarska, Elżbieta Trojanowska, Janusz Barburski, Jan Bąk, Mieczysław Bielecki, Henryk Dłużyński, Wiesław Drzewicz, Stanisław Gałecki, Andrzej Girtler, Antoni Graziadio, Włodzimierz Kaniowski, Gustaw Krauze, Marian Łoziński, Włodzimierz Musiał,  Jan Nawrocki, Józef Pelszyk, Bronisław Romaniszyn, Zbigniew Sawan, Tadeusz Sobolewicz, Stanisław Stojko, Zbigniew Szpecht, Władysław Szypulski, Bogusław Weil, Ryszard Zieliński.

 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Ryszard Ruszkowski - WESELE FONSIA. Adapt. Stanisław Sojecki.  Reż. Andrzej Brzeziński,  scen. Jan Hrynkowski, muz.  Stanisław Dzięgielewski, ewolucje taneczne Zofia Tarska.

Obsada: Emilia Kurnicka - N. Kilar; Anastazja Kurnicka - Z. Tarska; Helena - I. Jankowska; Wanda - E. Jagielska; Kazimierz - J. Barburski; Dorowski - H. Dłużyński; Maciej Kurzawa - B. Romaniszyn; Fonsio - R. Zieliński; Mrozik - W. Drzewicz; Ogonowski - M. Bielecki; Małgosia - S. Dławichowska; Wojtek - J. Nawrocki; Józef - Z. Szpecht; I Sekundant - A. Girtler; II Sekundant - G. Krauze; I Muzykant - xxx; II Muzykant - xxx.

Prem. 8 IX 56.

 

2. William Szekspir -  WIELE HAŁASU O NIC (Much Ado about Nothing). Przekł. Leon Ulrich, Jan Kasprowicz. Oprac. tekstu, insc. i reż.  Zbigniew Sawan,  scen.  Olga Imbierowicz,  muz. Andrzej Markowski.

Obsada: Don Pedro - M. Bielecki; Don John - R. Zieliński;  Młody Florentczyk Klaudio - W. Kaniowski; Młody Padwańczyk Benedykt - Z. Sawan, J. Barburski; Gubernator Messyny - M. Łoziński; Jego brat - A. Girtler; Sługa Don Pedra - H. Dłużyński; Służba Don Pedra - Z. Szpecht, T. Sobolewicz; Urzędnicy policji - W. Szypulski, W. Drzewicz; Pisarz - S. Gałecki; Mnich - A. Graziadio; Hero - E. Jagielska; Beatrycze - I. Szabelak; Dworki Hero - I. Jankowska, J. Skałecka; Strażnik I - W. Musiał; Strażnik II - J. Nawrocki; Poseł - G. Krauze.

Prem. 27 X 56.

 

3. George Bernard Shaw -  ANDROKLES I LEW (Androcles and the Lion).  Przekł. Florian Sobieniowski. Insc. i reż. Zbigniew Sawan, scen. Andrzej Cybulski, muz. Stanisław Pruszyński.

Obsada: Androkles - W. Drzewicz; Megiera - N. Kilar; Lew - W. Musiał; Setnik - M. Łoziński; Lawinia - E. Trojanowska, E. Jagielska, I. Jankowska; Ferrovius - M. Bielecki; Spinthon - Z. Szpecht; Porucznik T. Sobolewski; Lentulus - W. Kaniowski; Metellus - M. Gałecki; Cezar - J. Pelszyk, A. Graziadio; Poganiacz wołów - J. Barburski; Sekutor - A. Graziadio; Retiarius - R. Zieliński; Zapowiadacz - B. Romaniszyn; Zawiadowca - W. Szypulski; Dozorca menażerii - A. Giertler; Żebrak - J. Bąk; Chrześcijanin - J. Nawrocki; Chrześcijanki - S. Dławichowska, M. Przybylska, I. Szabelak, J. Skałecka.

Praprem. 22 XII 56.

 

4. Aleksander Ostrowski -  PÓŹNA MIŁOŚĆ (Pozdnaja ljubow).  Przekł. Wacława Komornicka. Insc. i reż. Marian Łoziński,  scen.  Jan Hrynkowski.

Obsada:  Felicjata Antonowa Szabłowa - N. Kilar; Gierasim Porfirjicz Margaritow - M. Łoziński; Ludmiła - E. Jagielska; Mikołaj Szbłow - J. Barburski; Dormedont - W. Musiał; Barbara Charittonowna Lebiedkina - I. Jankowska; Onufry Potapycz Dorodnow - B. Romaniszyn.

Prem. 2 III 57.

 

5. Aldo de Benedetti - SZKARŁATNE RÓŻE (Dua dozzine di Rose Scarletti. Przekł. Władysław Krzemiński. Insc. i reż. Władysław Szypulski,  scen.  Jan Hrynkowski.

Obsada:  Maria Verani - I. Szabelak; Albert Verani - T. Sobolewicz; Tomasz Savelli - W. Drzewicz; Rozyna - M. Przybylska.

Prem. 30 III 57.

 

6. Paweł Szerek, Jan Sasmann - MUZYKA NA ULICY.  Przekł i adapt. Marian Hemar. Reż.  Artur Kwiatkowski,  scen. Jan Hrynkowski, oprac. muz.  Antoni Graziadio.

Obsada:  Fela - B. Łukaszewska; Wikta - E. Trojanowska; Florek - J. Barburski; Teofil - S. Stojko; Wicek - H. Dłużyński; Kulas - B. Romaniszyn; Policjant - B. Weil.

Prem. 21 IV 57.

 

 

Szczecin

 

Operetka Szczecińska Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego

 

Teatr został założony 26 X 1956 roku przez Towarzystwo Miłośników Teatru Muzycznego w Szczecinie, bez własnej sali. Przedstawienia odbywały się gościnnie w sali widowiskowej Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego przy ul. Bohaterów Warszawy 34/35; miejsc 682 oraz w sali Teatru Polskiego przy ul. Swarożyca 5 i w objeździe.

 

KIEROWNICTWO

 

Jacek Nieżychowski dyr., Aleksander Mleczak wicedyr. (od 15 XI 56 do 31 I 57), Bogdan Żuralski  wicedyr. (od 1 VI 57).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyser: Edmund Wayda.

Dyrygenci: Antoni Kunicki, Marian Lewandowski, Walerian Pawłowski.

Baletmistrz: Mikołaj Nikandrow.

Chórmistrz: Zygmunt Rychter.

Śpiewacy, aktorzy: Izabela Markowicz, Wanda Paderewska, Zofia Tokarzewska, Jerzy Borowski, Konstanty Buczyński, Tadeusz Hanusek, Tadeusz Jarczyński, Witold Jawis, Janusz Krzymiński, Paweł Leoniec, Edward Newada, Jerzy Jacek Nieżychowski, Eugeniusz Nowowiejski, Zbigniew Skarżyński; w bież. sez.- Irena Brodzińska, Halina Hoffmanówna, Ewa Krasiejko, Wanda Polańska, Edmund Wayda.

Balet: Maria Abakończyk, Eleonora Aleksandrowicz, Barbara Góźdź, Irena Grabowska,  Wiesława Lenarczyk, Lucyna Łakomówna (solistka), Henryka Markowska, Urszula Mykówna, Teresa Pietura, Maryla (Maria) Raszewska, Zofia Srokowska, Maryla (Maria) Stankiewicz, Irena Truchan, Krystyna Urban, Lech Adamczyk (solista), Ryszard Koleński (solista), Jan Leda (solista).

Chór i adepci: Genowefa Banachomska, Maria Biernacka, Krystyna Broszniowska, Barbara Kossaczewska, Wacława Kołaczyk, Czesław Leda, Lidia Łaba, Helena Markowska, Zofia Owsianko, Maria Pawłowska, Józefa Rakówna, Lola (Alojza) Szczęch, Natalia Trojanowska, Anna Walczak, Zofia Wojtyczko, Stanisław Adamczyk, Zenon Falkowski, Ludomir Jewasiński, Alfred Jackiewicz, Stanisław Janicki, Michał Łuczak, Edward Orszewski, Krzysztof Rumiński, Lech Smereczyński, Zbysław Sołtysik, Józef Szneider.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Franciszek Lehar – KRAINA UŚMIECHU (Das Land des Lächelns). Libr. Ludwik Herzer i Fritz Löhner, przekł. Fontana. Reż. i insc. Edmund Wayda, kier. muz. Marian Lewandowski, choreogr. Mikołaj Nikandrow, kier. chóru Zygmunt Rychter, adapt. scen. Wacław Wysznacki, dyryg. Marian Lewandowski, Walerian Pawłowski.

Obsada: Generał porucznik hr. Lichtenfels – J. Nieżychowski; Liza – W. Polańska; Hrabina Pottenstein – Z. Owsianko; Lorcia – M. Pawłowska; Gustaw hr. Pottenstein – E. Newada; Generał major Józef Weinhuber – J. Szneider; Toni – M. Biernacka; Franzi – K. Broszniowska; Vally – B. Kossaczewska; Fini – G. Banachomska; Peperl – J. Krzymiński; Podporucznik – A. Jackiewicz; Porucznik – S. Adamczyk; Rotmistrz – M. Łuczak; Lokaj – S. Janicki; Książę Sou Chong – E. Wayda; Fu Li – K. Rumiński; Mi – I. Brodzińska; Czang – L. Jewasiński; Starszy eunuch – K. Buczyński; Starszy bonza – E. Orszewski; Oficer chiński – S. Adamczyk; Cztery żony chińskie Sou Chonga - ***; Kulis I - ***; Kulis II - ***; soliści baletu – L. Łakomówna, M. Raszewska, L. Adamczyk, R. Koleński. Mała Orkiestra PFS oraz zespół chóru i baletu Operetki Szczecińskiej.

Prem. 25 I 57.

 

Teatry Dramatyczne

 

ul. Swarożyca 5