Almanach

sceny polskiej

1955/56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatry i premiery

 

1955 - 1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będzin

 

Teatr Dzieci Zagłębia

 

ul. Sobieskiego 4

 

Założony przez Jana Dormana jako  amatorski Międzyszkolny Teatr Dziecka w Sosnowcu.    Inauguracja  22  XII 1945 r. z udziałem 120 dzieci w sali Teatru Miejskiego przy ul. Pułaskiego 6. Od września 45 do września 46 działał pod  opieką Kuratorium Oświaty w Katowicach, od czerwca 1947 - jako Teatr Dziecka - pod opieką   Związku Zawodowego Górników. 31 XI 1949 Jan Dorman mianowany dyrektorem Eksperymentalnego Teatru Dziecka Związków  Zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego w Będzinie. Otwarcie nowej sceny 30 I 1950, w byłym  Domu Katolickim należącym do parafii.  Pierwsza premiera 22 VII 50. Od 1 IV 50 działa pod nazwą Teatr Dzieci Zagłębia.

Scen: 1 (350 miejsc).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Dorman dyr., Maria Ocioszyńska kier. adm.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jan Dorman.  

Scenografowie: w bież. sez.-    Jan Dorman,  Aleksandra Sell-Walter.

Aktorzy:  Janina Dorman, Jadwiga Fijałkowska, Krystyna Gradowa, Leokadia Kudelska, Wanda Kuśmierska, Lucyna Morawska, Helena Pilch, Jadwiga Rose, Jadwiga Szewczyk, Wojciech Barwiński, Jan Dorman, Jacek Karnecki, Stanisław Zagórzecki, Włodzimierz Żyglicki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Hanna Januszewska - CHOCHOŁY POD CHOINKĄ. Reż. scen. Jan Dorman,  muz.  Feliks Rybicki.

Obsada: J. Fijałkowska, J. Dormanowa, L. Kudelska, L. Morawska, H. Pilch, J. Rose, J. Szewczyk, J. Dorman, S. Zagórzecki.

Prem. 2 I 56.

 

2. Hans Christian Andersen - KRZESIWO. Adapt.  Hanna Januszewska. Insc. reż. scen.  Jan Dorman, muz.  Franciszek Wilkoszewski.

Obsada:  Żołnierz - J. Dorman; Poeta - S. Zagórzecki; Wiedźma - L. Morawska; Dziewczyna - J. Fijałkowska; Pani Rasmussen - J. Rose; Pani Knap - L. Kudelska; Król - S. Zagórzecki; Królowa - J. Dormanowa; Księżniczka - J. Fijałkowska; Właściciel domu - xxx; Strażnik I - H. Pilch; Strażnik II - L. Kudelska; Marszałek - J. Szewczyk; Pies z oczama jak filiżanki - xxx; Pies z oczami jak młyńskie kola - J. Dorman; Piec z oczami jak okrągła wieża - S. Zagórzecki.

Prem. 21 IV 56, 5x (1 726).

 

3. Maria Kann - BAŚŃ O ZAKLĘTYM KACZORZE. Reż.  Jan Dorman, scen.  Jan Dorman, Aleksandra Sell-Walter,  muz.  Zygmunt Mycielski.

Obsada: J. Fijałkowska, J. Dormanowa, K. Gradowa, L. Kudelska, H. Pilch, J. Rose, J. Szewczyk, J. Karnecki, S. Zagórzecki.

Prem. 3 VIII 56, 18x (3 320).

 

Białystok

 

Teatr  im. Aleksandra Węgierki

 

ul. Elektryczna 1

 

Gmach zbudowany  w 1938 wg proj. Jarosława Gerycza. Spalony w 1944, odbudowany w 1948.

Scen: 2 (Scena Duża, ul. Elektryczna 12, miejsc 900; Scena Kameralna, ul. Sienkiewicza  miejsc 300).

Teatr prowadzi objazd poza siedzibą teatru.

Teatr prowadzi działalność objazdową pn. Scena Objazdowa.

 

KIEROWNICTWO

 

Irena Górska dyr. i kier art. (od IX 55), Witold Różycki dyr. adm.( IX  55), Lech Piotrowski  kier. lit.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irena Górska, Irena Ładosiówna, Janina Orsza-Łukasiewicz, Karina Waśkiewicz, Karol Borowski.

Scenografowie: Józef Gniatkowski, Leon Kiliszewski.

Aktorzy: Barbara Bardzka, Witolda Czerniawska, Nina Czerska, Irena Górska, Helena Gruszecka, Helena Krauze, Helena Kużel, Janina Mrazek, IzabelaNiewiarowska, Klementyna Pytlarczyk–Liberda, Elwira Różycka, Rena Ruszczyc, Władysława Skwarska, Helena Stępowska, Danuta Szumowicz, Karina Wśkiewicz, Lucyna Winnicka, Janusz Cywiński, Józef Czerniawski, Edward Gudowski, WładysławHermanowicz, Bogusław Hollik, Franciszek Hollikowski, Włodzimierz Kaniowski, Władysław Karwicz, Fabian Kiebicz, Zdzisław Krauze, Edward Laskowski, Wiesław Lichecki, Jerzy Mędrkiewicz, Bolesław Orliński, Zbigniew Stawarz, Władysław Szumowicz, Marcin Talarczyk, Jerzy Tyczyński, Ryszard Wilda; w bież. sez. - Andrzej Witkowski.

 

REPERTUAR

 

Scena Duża

 

PREMIERY

 

1. Włodzimerz Perzyński – LEKKOMYŚLNA  SIOSTRA. Reż. Irena Górska,scen. Leon Kiliszewski.

Obsada: Henryk Topolski, przemysłowiec – E. Gudowski;  Helena, jego żona – N. Czerska;  Janek Topolski – Z. Krauze;  Maria, żona Władysława siostra Topolskich –J. Mrazek; Ada, kuzynka Topolskich – I. Górska,  H. Krauze;  Władysław – Z. Stawarz, Olszewski – W. Kaniowski;  Lokaj – H. Lipartowski.

Prem. 2 X 55, 35 x (17 713) w siedzibie, 10 x (2 471) w terenie.

 

2. Aleksander Korniejczuk [Ołeksandr Kornijczuk]– CHIRURG ( Płaton Kreczet). Przekł. Jan Nepomucen Miller. Reż. Karol Borowski, scen. Leon Kiliszewski.

Obsada: Paweł Iwanowicz Kreczet – Z. Krauze;  Lidia – K. Waśkiewicz, Stiepan – J. Cywiński;  Wala – J. Mrazek;  Terencjusz Osipowicz Bublik – F. Kiebicz, W. Szumowicz; Arkadiusz Pawłowicz – W. Kaniowski;  Maria Tarasowa Kreczet – H. Stępowska;  Paweł Siemionowicz Berset – F. Hollikowski;  Maja – H. Krauze;  Christina Archipowna – K. Pytlarczyk;  Boczkariewa – N. Czerska;  Wasia – Z. Stawarz;  Sekretarz Komitetu Partyjnego – H. Lipartowski; Ola - *** ; Robotnik - ***.

Prem. 24 XI 55,   30 x (17 410).

 

3. Adam Mickiewicz – PAN  TADEUSZ. Reż. Karina Waśkiewicz, scen. Leon Kiliszewski.

Obsada:  Księga I: Inwokacja – I. Górska;  Księga  II: Gerwazy – J. Czerniawski;  Hrabia –

J. Cywiński;  Księga V: Telimena – K. Waśkiewicz;  Księga VIII : Protazy – F. Hollikowski;

Sędzia – Z. Stawarz;  Tadeusz – W. Lichecki;  Telimena – K. Waśkiewicz, Księga X : Ksiądz Robak – W. Hermanowicz, Gerwazy – J. Czerniawski, Sędzia – Z. Stawarz;  Rykow – Jerzy

Mędrkiewicz;  Księga XII : Generała Dąbrowski – Z. Krauze;  Maciek – F. Kiebicz; Tadeusz – W. Lichecki;  Zofia – J. Mrazek;  Polonez, recytacja – I. Górska; Polonez, taniec – zespół teatru.

Prem. 13 XII 55,   14 x ( 9 889).

 

4. Gabriela Zapolska – ŻABUSIA. Reż. Irena Górska, scen. Leon Kiliszewski.

Obsada: Bartnicki – E. Gudowski;  Milewski – B. Orliński, W. Karwicz;  Milewska – E. Różycka;  Julian – W. Lichecki;  Helena – I. Górska;  I. Niewiarowska; Maria – D. Szumowiczówna;  Maniewiczowa – W. Skwarska;  Franciszka – W. Czerniawska, K. Liberda; Niańka – H. Kużel;  Mała Jadzia - * * *  .  

Prem. 17 XII 55, 6 x (3 849) w siedzibie, 42 x (13 506) w terenie.

Przedstawienie grane na Scenie Dużej i Kameralnej Teatru.

 

5. Józef Słotwiński – KRZYWO  PROSTO  BYLE  OSTRO. Reż. Janina Orsza – Łukasiewicz, scen. Józef Gniatkowski.

Obsada: Wojciech Sobczyk – J. Tyczyński, Katarzyna, jego żona – W. Czerniawska; Zośka, córka Sobczyka – J. Mrazek;  Staś – Ptaś, wiejski krawiec – F. Kiebicz; Mączka – F. Hollikowski;  Radwański – J. Czerniawski;  Waleń – Z. Krauze;  Sokół – S. Halski;  Krzywonos – E. Laskowski;  Anulka – H. Stępowska;  Jan Wrześniak, sportowiec – Z. Stawarz;  J. Cywiński:, Sebastian Kroczek urzędnik powiatowy – W. Hermanowicz;  Gacki, delegat Kom. Pow. – J. Cywiński, Z. Stawarz; Malinowski”Władzik” – J. Mędrkiewicz;  Jagna, siostra Ptasia – N. Czerska, Józef Ciągor, urzędnik gminny – W. Kaniowski; T. Molski, Pelasia – H. Krauze; Smyk – R. Wilda.

Prem. 14 I 56,   36 x ( 14 606).

 

6. Eduardo de Filippo – NEAPOL  MIASTO  MILIONERÓW  (Napoli milionaria). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Irena Ładosiówna,  scen. Leon Kiliszewski.

Obsada: Gennaro Jovine – J. Czerniawski;  Amalia, jego żona – I. Górska; Maria Rosaria – H. Krauze; Amedo – T. Molski;  Errico “Settebelizze” – J. Cywiński; Peppe “Lewar” – J. Mędrkiewicz;  Ricardo Spasiano, urzędnik – W. Hermanowicz; Federico – F. Kiebicz;  Pascalino – S. Halski;  Doktor – W. Kaniowski;  Giappa, przodownik policji – F. Hollikowski;  Adelaine Schino – H. Stępowska;  Assunta – W. Czerniawska;  Donna Peppenella – R. Ruszczycowa;  Margherita – N. Czerska; “Mysi Ogon”, dozorca – H. Lipartowski;  “Kleryk” – Z. Krauze, J. Tyczyński;Agent policji – E. Laskowski.

Prem. 1 III 56,   38 x (17 416).

 

7. Gottold Ephraim Lessing – EMILIA  GALOTTI (Emilia Galotti ). Przekł. Jerzy Jędrkiewicz. Reż. Irena Ładosiówna, scen. Józef Gniatkowski.

Obsada: Emilia Galotti – J. Mrazek;  Odoardo – F. Hollikowski;  Klaudia –  W. Czerniawska; Hektor Gonzaga, książę Guastalli – J. Czerniawski; Marinelli, szambelan  księcia – W. Hermanowicz, Z. Stawarz;  Conti, malarz – Z. Stawarz;  M. Talarczyk;  Hrabia Appiani – W. Kaniowski;  Hrabia Orsino – W. Skwarska;  Angelo – T. Molski;  Camillo, Rota  - W. Karwicz;  Pirro, służący w domu Galottich – H. Lipartowski;  Battista, kamerdyner księcia –  S. Halski.

Prem. 28 IV 56, 10 x ( 5 433) w siedzibie, 62 x ( 14 637) w terenie.

 

8. Pierre Beaumarchais – WESELE  FIGARA ( Le mariage de Figaro). Przekł.Tadeusz Boy – Żeleński. Reż. Irena Górska, scen. Leon Kaliszewski.

Obsada:  Hrabia Almawiwa – Z. Krauze;  Hrabia, jego żona – D. Szumowiczówna;Figaro – J. Cywiński;  Zuzanna – L. Winnicka (gośc.);  Marcelina – H. Stępowska; Antonio  - J. Tyczyński;  Franusia – H. Krauze;  Cherubin  - W. Lichecki; Bartolo – W. Szumowicz;  Bazylio – J. Mędrkiewicz;  E. Gudowski; , Łapowy – F. Kiebicz; Słoneczko – B. Hollik;  Pedrillo – E. Laskowski; Woźny sądowy – R. Wilda.

Prem. 12 V 56,  41 x ( 23 546).

 

 Scena Kameralna

 

PREMIERY

 

9.  Aleksander Ostrowski – PÓŹNA  MIŁOŚĆ (Pozdnaja ljubow ). Przekł. Wacława Komarnicka. Reż. Tadeusz Kozłowski,  scen. Józef Gniatkowski.

Obsada: Szabłowa – H. Gruszecka, R. Ruszczycowa; Mikołaj, jej syn – J. Czerniawski; Dormedont, jej syn -  J. Mędrkiewicz; Margaritow, adwokat – W. Hermanowicz; Ludmiła, jego córka – K. Waśkiewicz; D. Szumowiczówna;  Lebiedkina, wdowa – W. Czerniawska;  B. Bardzka; Dorodnow, kupiec – E. Laskowski.

Prem.  8 X 55,  56 x (17 362).

 

10. Maksym Gorki – WASSA  ŻELEZNOWA (Wassa Żeleznowa ). Przekł. Olga i Aleksander

Wattowie. Reż.  Janina Orsza – Łukaszewicz, scen. Józef Gniatkowski.

Obsada: Wassa Borisowna – E. Różycka;  Sergiusz Pietrowicz Żelaznow – Z. Stawarz; Pochor Borisowicz Chrapow – E. Gudowski;  Natalia – K. Liberda–Putlarczyk; Ludmiła – H. Kużel;  Raszel – J. Mrazek;  Anna Omoszenko – W. Skarska;  Mielnikow – W. Karwicz;Eugeniusz – W. Lichecki;  Gurij Krotkich – M. Talarczyk;  Pola – I. Niewiarowska; 

Liza – D. Szumowiczówna;  Piatorkin – R. Wilda.

Prem.  4 III 56,  8 x ( 2 555) w siedzibie, 25 x (5 056) w terenie. 

 

 Scena Objazdowa

 

PREMIERY

 

12. Moliere – SZELMOSTWA  SKAPENA ( Le Fourberies de Scapin). Przekł. Tadeusz Boy – Żeleński. Reż. Andrzej Witkowski, scen. Józef Gniatkowski.

Obsada: Argant – Z. Krauze; Geront – J. Mędrkiewicz;  Oktaw – W. Lichecki; Leander – R. Wilda;  Zerbinetta – H. Krużel;  Hiacynta – B. Bardzka;  Sylwester – F. Kiebicz;  Neryna – I. Niewiarowska;  Karlo – J. Tyczyński;  Skapen – A. Witkowski; J. Cywiński.

Prem.  10 VIII 56,  51 x ( 12 555).

 

Teatr Lalek “Świerszcz”

 

ul. Piękna 3

 

Sala byłego kina “Pionier” w budynku przy ul. Pięknej.

Scen: 1 (ul. Piękna 3).

 

KIEROWNICTWO

 

Piotr Sawicki dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: p.o. Halina Kołpak.

Scenografowie: w bież. sez. - Ali Bunsch, Adam Kilian, Irena Pikiel, Tadeusz Sowicki.

Aktorzy: Feliksa Hryszko, Wiesława Maciejewska, Stanisława Małyszko [Dajnowicz], Danuta Okłota, Teresa Lipińska [Piecka] (do 28 II 56), Józef Bielawiec, Dezyderiusz Gałecki (od 1 VI 56), Wiesław Lipiński (do 28 II 56), Mieczysław Szczech, Lucjan Topolewicz.

Akompaniator: Tadeusz Gudajtys (od 1 X 55).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Hanna Januszewska - JAK KRAWIEC NITECZKA ZOSTAŁ KRÓLEM  wg Kornela Makuszyńskiego. Reż. Halina Kołpak, scen. Irena Pikiel, muz. Jerzy Wasowski.

Obsada: J. Bielawiec, S. Dajnowicz, W. Lipiński, W. Maciejewska, D. Okłota, T. Piecka, M. Szczech, L. Topolewicz.

Prem. 2 IX 55, 79x (17 874) w siedzibie do końca eksploatacji sztuki, 133x (29 980) w objeździe do końca eksploatacji sztuki.

 

2. Jerzy Kaliba - ZŁOTO KRÓLA MEGAMONA (Zlato krale Magamona). Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. Halina Kołpak,  scen. Ali Bunsch, muz. Józef Grzesik.

Obsada: m.in. Megamon - W. Lipiński, współpraca animacyjna L. Topolewicz; Eumajos - L. Topolewicz.

Prem. 4 XII 55, 24x (7 688) w siedzibie do końca eksploatacji sztuki, 14x (2 236) w objeździe do końca eksploatacji sztuki.

 

3. Adolf Dygasiński - O MISIU, MAĆKU I MAŁYM SZARACZKU. Adapt. Halina Kołpak. Reż. Halina Kołpak, scen. Tadeusz Sowicki, muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: m.in. Mały Szaraczek - L. Topolewicz.

Prem. 27 XII 55, 92x (14 882) w siedzibie do końca eksploatacji sztuki, 88x (16 855) w objeździe do końca eksploatacji sztuki.

 

4. Jan Wilkowski - JABŁONECZKA wg Józefa Černego. Reż. Halina Kołpak, scen. Adam Kilian, muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: m.in. L. Topolewicz.

Prem. 11 III 56, 92x (14 882) w siedzibie do końca eksploatacji sztuki, 88x (16 855) objeździe do końca eksploatacji sztuki.

 

5. Halina Kołpak - KONCERT [O TYM, JAK ZWIERZĘTA KONCERT URZĄDZIŁY] wg Iwana Kryłowa. Reż. Halina Kołpak, scen. Piotr Sawicki.

Prem. 21 III 53 (wznow. 1 VII 56).

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

6. Svatoń - SMOK W NIESWAROWIE. Prem. 1 V 1955.

 

Ilość przedstawień w roku kalendarzowym 1955: 387x (65 956).

 

Bielsko-Biała

 

Państwowy Teatr Polski Bielsko-Cieszyn

 

Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1.

 

Budynek w Bielsku zbudowany w latach 1880-90 wg projektu Emila Rittnera von Forstera; siedziba w Cieszynie wzniesiona w 1909 r. Po II wojnie światowej teatr zainaugurował działalność 18 X 45 w Cieszynie a 25 X 45 w Bielsku spektaklem Pan Jowialski. Teatr upaństwowiono 1 I 49. W 1952 generalny remont budynku w Bielsku, w tym czasie widowiska odbywały się w sali miejscowego Domu Ludowego. 

Scen: 2 (Teatr Polski, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1, miejsc 587; Teatr Polski, Cieszyn, Rynek 1, miejsc  617).

Teatr prowadzi objazd.

 

 KIEROWNICTWO

 

 Andrzej Uramowicz  dyr., Ireneusz Pączkiewicz dyr. adm.,   Zbigniew Kornecki p.o. kier. lit., Janusz Makarczyk kier. lit.  (do 1 X 55),   Antoni Poćwierz kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  Czesław Strzelecki, Andrzej Uramowicz;  w bież. sez. -  Iwo Gall.

Scenografowie: Jerzy Feldmann; Ryszard Kuzyszyn, Jerzy Szymański.

Aktorzy:  Wanda Bajerówna, Irena Charkowska,  Helena Dobrowolska, Jadwiga  Dobrzańska,      Zofia Jarończyk, Wanda Jerzmanowska, Jadwiga Karczewska, Lidia Korwin, Izabella Kozłowska, Ewa Krasiejko-Wiśniewska, Elżbieta  Lityńska, Stanisława Masłowska (do 31 XII 55),  Zofia Melechówna, Maria Malinowska (do 1 X 55),  Zofia Mirska, Zofia Śląska, Teofila Wasińska-Zagłoba, Janina Widuchowska, Maria Wilkoszewska,  Maria Zarembianka,   Michał Adamczewski, Andrzej Cholewa (do 30 IX 55),  Józef Chrobak,  Jan Czabanowski, Piotr Ćwiękalski (od 1 III 55), Grzegorz Galiński, Władysław Jeżewski (do 30 IV 56),  Adam Koman, Jerzy Korcz-Budzich, Zbigniew Kornecki, Witold Kuczyński (od 1 X 55), Tadeusz Kuźmiński, Rudolf Luszczak, Zygmunt Mierzwiak (od 1 X 55),  Jan Mączka (do 30 IX 55), Janusz Nałęcz- Chełmicki, Bolesław Nowak,  Zdzisław Nowicki, Mieczyslaw Popławski,  Karol Rogalski, Andrzej Skubisz,  Czesław Strzelcki, Mieczysław Wald, Konstanty Wiśniewski, Stanisław Zych (od 1 X 55); w bież. sez. -    Paweł Baldy,   Bolesław Folwarczny,  Antoni Ponimasz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksandr Korniejczuk [Ołeksandr Kornijczuk]- CHIRURG (Płaton Krieczet). Sztuka w 3 aktach.  Przekł. Jan Nepomucen Miller. Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Feldmann.

Obsada: Płaton Krieczet - J.  Chełmicki;  Lida - E.  Lityńska;  Stiopa - Adam Koman; Wala - W. Bajerówna; Terencjusz Bublik - M. Wald; Arkadiusz Pawłowicz - J. Chrobak; Maria Tarasowna Krieczet - J. Dobrzańska; Paweł Berest - R. Luszczak; Maja - xxx; Christina Archipowna - W. Jerzmanowska; Boczkariewa - H. Dobrowolska; Wasia - P. Baldy; Ola - J. Widuchowska; Sekretarz Komitetu Partyjnego - A. Cholewa; Asystent - B. Folwarczny.

Prem. 29 IX 55, 62x (28 201).

 

2. Aleksander Fredro - CIOTUNIA. Komedia w 3 aktach. Reż. Czesław Strzelecki, scen. Jerzy Szymański.

Obsada: Małgorzata - Z. Melechówna; Szambelan - K. Rogalski; Alina - Z. Jarończyk; Edmund - B. Nowak; Flora - I.   Charkowska; Zdzisław - T. Kuźmiński; Jan - A. Ponimasz.

Prem. 30 IX 55, 69x (34 033).

 

3. Tirso de Molina - ZIELONY GIL (Don Gil de las calzas verdes). Komedia w 3 aktach. Przekł. Julian Tuwim.  Insc. i reż.  Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Feldmann, muz. Andrzej Markowski.

Obsada: Donna Dianna - E. Krasiejko-Wiśniewska; Quintano - M. Popławski; Caramanchel - J. Chełmicki; Don  Pedro - K. Rogalski; Donna Inez - T. Wasińska; Donna Clara - Z. Jarończyk; Don Martin - Z. Mierzwiak, A. Skubisz; Osorio - R. Luszczak; Don Ricardo - J. J. Korcz-Budzich; Don Diego - S. Zych; Don Antonio - K. Wiśniewski; Alguasil - M. Adamczewski; Valdivieso - M. Wald; Celio - Z. Kornecki; Fabio - G. Galiński.

Prem. 25 XII 55, 108x (50 101).

 

4. Krzysztof Gruszczyński - KLUCZ OD PRZEPAŚCI. Sztuka w 3 aktach. Reż. Czesław Strzelecki, scen.  Jerzy Feldmann.

Obsada: Enrigue - Z. Nowicki; Ojciec - T. Kuźmiński; Matka - J. Dobrzańska, J. Karczewska; Inez - E. Lityńska; Lucy - W. Bajerówna, Z. Mirska; Mnich - W. Kuczyśki.

Prem. 25 XII 55, 74x (35 253).

 

5. Karol Kurpiński - ZAMEK NA CZORSZTYNIE. Komedioopera w 2 aktach. Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Ryszard Kuzyszyn.

Obsada: Dobrosław - R. Luszczak; Wanda - T. Wasińska; Bojomir - A. Skubisz; Łucja - W. Bajerówna; Nikita - J. Chrobak.

Prem. 20 II 56.

 

6. Pierre Aristide Breal - HUZARZY (Les Hussards). Tragikomedia w 3 aktach. Przekł.  Wojciech Natanson.   Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy Feldmann.

Obsada: Józef Lippi - J. Czabanowski; Maria Lippi - J. Dobrzańska; Pani Baghone - E. Krasiejko-Wisniewska; Rafael - J. Chrobak; Cezar Carotti - S. Zych; Cosima - W. Bajerówna; Giacomo - M. Wald; Eliza - Z. Jarończyk; Pietro - Z. Mierzwiak; Ange Marie le Gouce - T. Kuźmiński; Flicot - A. Koman, A. Skubisz; Kapitan - M. Popławski; Kancelista wojskowy - K. Wiśniewski.

Prem. 11 IV 56.

 

7. Karol Dickens - ŚWIERSZCZ ZA KOMINEM (The Cricket  on the Hearth).Sztuka w 4 aktach. Przekł. Maria Feldmanowa-Kreczowska. Adapt., insc. i reż. Iwo Gall, scen. Jerzy Feldmann.

Obsada: Prolog i epilog - K. Rogalski; Jan Piribingl - J.Korcz-Budzich;  Mery Piribingl - H. Dobrowolska, Z. Jarończyk; Teklton - J.  Chełmicki; Kaleb Plemmer - R. Luszczak; Berta - T. Wasińska; Nieznajomy - Z. Nowicki; Pani Fildyng - W. Jerzmanowska; Mey - xxx; Tilly - J. Widuchowska; Świerszcz - Z. Mirska; Lokaj - xxx.

Prem. 14 IV 56, 51x (19 053).

 

8. George Bernard Shaw - PIGMALION (Pygmalion). Komedia w 5 aktach. Przekł. Ryszard Ordyński.  Reż. Czesław Strzelecki, scen. Ryszard Kuzyszyn.

Obsada: Pani Higgins - Z. Śląska, M. Wilkoszewska; Prof. Henryk Higgins - B. Nowak; Pułkownik Pickering -M. Adamczewski; Pani Eynsford-Hill -J. Karczewska; Klara - I.   Charkowska; Fred - G. Galiński; Alfred Doolittle - W. Kuczyński; Liza - E. Lityńska; Pani Pearce - Z. Melechówna.

Prem. 17 IV 56, 71x (28 401).

 

Państwowy Teatr Lalek “Banialuka”

 

 ul. Chopina 3.

 

 Teatr Banialuka powstał w 1947 roku przy Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, z inicjatywy dwóch plastyków - Jerzego Zitzmana i Zenobiusza Zwolskiego. Od 1948 roku używający nazwy Teatr Lalek “Banialuka”, upaństwowiony 1 stycznia 1950 roku. Pierwsza siedziba teatru to dawna sala porestauracyjna przy ul. 1 Maja 7, kolejne: od listopada 1948 sala NOT przy ul. 3 Maja 10, po pożarze sali 10 II 1948 dawne pomieszczenia loży masońskiej przy ul. Chopina 3. 

 

Scen 1, miejsc około 120-150.

Teatr prowadzi objazd (woj. katowickie i krakowskie)

 

KIEROWNICTWO

 

 Jerzy Zitzman   dyr. i kier. art., Leopold Dutkiewicz   kier. lit., Julian Lewiński kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  Jerzy Zitzman, Leopold Dutkiewicz, Irena Wojutycka.  

Scenografowie: Aleksander Andrzej Łabiniec,  Jerzy Zitzman; w bież. sez. - Marian Bogusz.   

Aktorzy: Danuta Budniok (do 12 III 56), Danuta Konarzewska, Łucja Kostyra (od 1 IV 56), Maria Leńska, Kazimiera Możdżeń, Jowita Lewińska,Teresa Lipińska (od 1 III 56), Kazimiera Możdżeń, Barbara Służałek, Wiesława Suszanowicz, Irena Wojutycka, Wanda  Wysocka (od 25 VIII 56), Irena Zamian (Zitzman), Janina Zuber, Edward Hilarowicz, Tadeusz Kania,  Marian Konieczny,  Wiesław Lipiński (od 1 III 56),  Ireneusz Ogrodziński (od 24 II 56),  Franciszek Piper, Edwin Spólnik.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jekaterina Borisowa - BURATINO (Buratino)  (wg Aleksego Tołstoja). Przekł. Katarzyna Śniadecka.  Reż. Irena Wojutycka, scen. Andrzej Łabiniec, muz.  Wojciech Kilar.

Obsada: Karlo, grajek uliczny - E. Spólnik; Karabas-Barabas, Dyrektor Teatru Lalek - F. Piper; Król Tarabast - M. Konieczny; Artemon - I. Zitzman; Buratino - J. Lewińska; Malwina - D. Konarzewska; Pajacyk - K. Możdżeń; I Akrobata - xxx; II Akrobata - xxx; Maleńka - J. Zuber; Ropucha Tortilla - D. Konarzewska; Naczelnik Straży, Buldog - E. Spólnik; I Pies - E. Hilarowicz; II Pies - M. Konieczny, H. Machalica; Lisica Alicja, Tajny Doradca Karabasa-Barabasa - I. Zamian, Kot Bazylio - H. Machalica, M. Konieczny; Szczur-Praszczur - M. Konieczny, E. Hilarowicz; Żabki - J. Zuber, K. Możdżeń; Sowa - J. Zuber.

Prem. 2 X 55.

 

2. Jan Weltz - LUCYNKA, CZYLI CZARY-MARY, SMOCZY ZĄB. Reż. Leopold Dutkiewicz, scen. Jerzy Zitzman, muz. Julian Lewiński.

Obsada:  Lucynka - B. Służałek; Czarownik Kręciołek - T. Kania; Matka - M. Leńska, Babka - J. Zuber; Majster - T. Kania; Robotnicy - M. Leńska, J. Zuber; Kot - M. Leńska.

Praprem. 26 XII 55.

 

3. Zofia Nawrocka - BAŚŃ O SZKLARZU I CESARZU. Reż. Irena Wojutycka, scen. Andrzej Łabiniec, Marian Bogusz, muz. Stanisław Prószyński.

Obsada:  Golibródka - J. Lewińska, Szklarz - E. Hilarowicz; Cesarz - F. Piper; Baron Pętelka - E. Spólnik; Baronówna Dumnotka - W. Suszanowicz; Dama Dworu, Perełka - I. Zamian; Rozbójnik Alikuk - F. Piper; Dworzanin - E. Hilarowicz.

Prem. 18 III 56.

 

4. Zofia Lorenz - JAŚ I MAŁGOSIA. Reż. Leopold Dutkiewicz, scen. Andrzej Łabiniec, Muz.  Julian Lewiński.

Prem. 5 XII 56.

 

Bydgoszcz

 

Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne. Studio Operowe

 

al. 1 Maja 20

 

W grudniu 1955 roku środowisko muzyczne skupione wokół Bydgoskiego Liceum Muzycznego, wspierane przez władze – WRN, wyraziło chęć organizacji w Bydgoszczy Teatru Muzycznego. Zaproponowano stworzenie Studia Operowego. Ciężar organizacyjny przejęło na siebie Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne, Studio Operowe stało się jego agendą – decyzja o jego powołaniu zapadła 30 XII 1955. 5 I 1956 zatwierdzono pierwsze pozycje repertuaru i postanowiono przeprowadzić nabór solistów, chóru, baletu i orkiestry oraz powołano kierowników poszczególnych działów. Pierwsze pokazy “estradowe” oper Moniuszki Flis i Verbum Nobile przed lokalnymi władzami odbyły się VII 1956. Działania zakończone powołaniem Studia Operowego nie były pierwszą tego rodzaju akcją. Już w końcu 1947 roku wystawiono fragmenty operowe (II akt Strasznego dworu Moniuszki, II akt Aidy Verdiego, II akt Rigoletta Verdiego, III akt Cyganerii Puciniego) przedstawienie to zostało przygotowane przez Felicję Krysiewiczową pokazne zostało 6 razy.

 

KIEROWNICTWO

 

Zdzisław Wendyński kier. ogólne (społecznie od I 56 do rezygnacji 1 VII 56), Konstanty Wroczyński kier. adm. (od V 56 do VII 56),  Roman Mackiewicz kier. art. (od I 56 do 1 VII), Felicja Krysiewiczowa  kier. wok.,  kier. ogólne i art. (od 1 VII 56), Antoni Rybka kier. chóru, Anna Rotterowa kier. baletu (do V 56), Henryk Gucz kier. baletu (od V 56).

 

Teatry Ziemie Pomorskiej

Scena w Bydgoszczy

 

al. Mickiewicza 2

 

Teatr mieści się w gmachu powstałym w 1949 roku według projektu Alfonsa Licznerskiego.

Od 24 III 1945 teatr działał w ramach Konwencji ZASP pod nazwą Teatr Państwowy w Bydgoszczy. Od 5 VI 1945 nosił nazwę Teatr Polski. Od 12 X do 1 XII 1945 był połączony wspólną dyrekcją z teatrem toruńskim. 1 VIII 1949 został upaństwowiony, a 1 IX połączony z teatrem w Toruniu pod nazwą Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz Toruń. Od momentu połączenia do początku sezonu 1951/52 teatry miały wspólny zespół. 1 X 1950 w ramach decentralizacji teatry zostały podporządkowane w WRN w Bydgoszczy.

Scen: 1 (al. 1 Mickiewicza 2, miejsc 700, otw. 6 X 49).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Gajewski dyr. połączonych scen Bydgoszczy i Torunia, Stefan Winter kier. art. dla Bydgoszczy (od 1 X 55), Adam Grzymała-Siedlecki kier. lit., Grzegorz Kardaś kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Irma Czykowska, Leonia Jabłonkówna, Mieczysław Wielicz, Stefan Winter.

Scenografowie: w bież. sez. -  Karol Gajewski, Antoni Muszyński.

Aktorzy: Danuta Balicka, Stefania Cichoracka, Lucyna Ćwiklikówna, Halina Dobrucka, Klara Korowicz-Kałczanka, Helena Krzywicka, Ludmiła Legut, Masłowska, Natalia Morozowiczowa, Krystyna Müller, Janina Rońska, Wanda Rucińska, Irena Smurawska, Czesława Siekierzyńska, Danuta Wiłowicz-Zachariusz, Henryk Adamczak, Paweł Baldy, Bolesław Bombor, Jan Borkowski, Władysław Cichoracki, Wirgiliusz Gryń, Leon Jaroszyński, Hieronim Konieczka, Jan Kwiatkowski, Eugeniusz Lotar, Alojzy Makowiecki, Lesław Mazurkiewicz, Roman Metzler, Zygmunt Milski, Sławomir Misiurewicz, Edward Rominkiewicz, Jerzy Siekierzyński, Mieczysław Wielicz, Stefan Winter, Zbigniew Witkowski, Zdzisław Zachariusz, Hieronim Żuczkowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Borys Ławreniew – ZA TYCH, CO NA MORZU (Za tiech szto w morie). Przekł. Jerzy Lau. Reż. Mieczysław Wielicz, scen. Antoni Muszyński, kier. muz. Grzegorz Kardaś, asyst. reż. Janusz Borkowski.

Obsada: Charytonow – M. Wielicz; Szubin – H. Żuczkowski; Maksymow – H. Adamczak; Borowski – S. Misiurewicz; Liszew – B. Bombor; Kłobukow – E. Rominkiewicz; Rekało – E. Lotar; Żurawlew – J. Kwiatkowski; Budkow – A. Makowiecki; Łabiński -  R. Metzler; Bojko – Z. Witkowski; Apanasienko – J. Borkowski; Charytonowa – H. Krzywicka; Szabunina – L. Legut; Gorełowa – K. Korowicz-Kałczanka; Oleńka – I. Smurawska.

Prem. 18 X 55.

 

2. Wacław Kubacki – RZYMSKA WIOSNA. Reż. Irma Czaykowska, scen. Antoni Muszyński, kier. muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Adam Mickiewicz – H. Konieczka; Małgorzata Fuller – W. Rucińska; Markiz Giovanni Ossoli – L. Mazurkiewicz; Lewic Cass – Z. Zachariusz; Antonia – L. Ćwiklikówna

Praprem. 26 XI 55.

 

3. William Shakespeare – OTELLO (Othello). Przekł. Józef Paszkowski. Oprac. sceniczne Adam Grzymała-Siedlecki, asyst. reż. Bolesław Bombor.

Obsada: Doża wenecki – L. Jaroszyński; Brabancjo – M. Wielicz; Senator I – W. Cichoracki; Senator II – H. Żuczkowski; Gracjano – J. Siekierzyński; Lodowiko – E. Rominkiewicz; Otello – S. Winter; Kassjo – R. Metzler; Jago – S. Misiurewicz; Rodrygo – E. Lotar; Montano – P. Baldy; Desdemona – L. Legut; Emilia – I. Smurawska; Bianka – D. Balicka; Obywatel I – B. Bombor; Obywatel – A. Makowiecki; Majtek – J. Kwiatkowski; Goniec – Z. Witkowski.

Prem. 31 XII 55.

 

4. Zdzisław Skowroński – MATURZYŚCI. Reż. Irma Czaykowska, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Dyr. Wolski – B. Bombor; Paluszkiewicz – P. Baldy; Bujak – E. Lotar; Woźniakówna – J. Rońska; Orliński – J. Siekierzyński; Domańska – L. Legut; Wójcik Antoni – W. Cichoracki; Zofia – I. Smurawska; Kazek – L. Mazurkiewicz; Leszek Biernacki – R. Metzler; Hanka Dobrzańska – L. Ćwiklikówna; Jurkiewicz – Z. Zachariusz; Zawada – Z. Witkowski.

Prem. 19 IV 56.

 

5. Adam Grzymała-Siedlecki – REKIN I SYRENA. Reż. Mieczysław Wielicz, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Jan Drobisz – M. Wielicz; Iza – W. Rucińska; Konstanty Brzostowiecki – S. Winter, H. Konieczka; Helena – K. Korowicz-Kałczanka; Leeon Marzewki – H. Adamczak; Amelia – D. Wiłowicz; Katarzyna – N. Morozowiczowa, H. Krzywicka; Hanusia – H. Dobrucka; Podkulski – E. Rominkiewicz; Sąsiadka – H. Krzywicka, S. Cichoracka.

Praprem. 7 IV 56.

 

6. Claude Santelli – STRACHY (La fantome) wg Plauta. Przekł. Zofia Jeżewska, Alicja Ursyn-Szantyrówna, teksty piosenek Alfred Kowalkowski, oprac dram. i reż. Leonia Jabłonkówna, oprac. i kier. muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Teodor – W. Cichoracki; Tranion – H. Adamczak; Filip – L. Mazurkiewicz; Filis – H. Dobrucka; Skafa – I. Smurawska; Kalidamat – E. Rominkiewicz; Delfi – L. Legut; Mangelor – B. Bombor; Simon – E. Lotar; Sferion – Z. Witkowski; Pinacion - ***; Faniskus - ***.

Prem. 8 VIII 56.

 

7. Eduardo de Filippo – DŁUGONOGIE KŁAMSTWO (Le bugie con le gambe lughe). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Irma Czaykowska, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Constanza Incoronata – W. Rucińska; Carmela – S. Masłowska, S. Cichoracka; Graziella – K. Miller; Libero Incoronata – H. Konieczka; Roberto Posetti – A. Makowiecki; Olga Cigonella – D. Balicka; Benedetto Cigonello – S. Misiurewicz; Cristina – K. Korowicz-Kałczanka; Guliamo Caputo – P. Baldy; Angelina Trambetta – L. Ćwiklikówna; Niańka - ***; Wuj – H. Żuczkowski; Syn – J. Kwiatkowski; Brat – R. Metzler.

Prem. 18 VIII 56.

 

Bytom

 

Opera Śląska

 

ul. Moniuszki 21/23

 

W połowie IV 1945 przybył do Katowic Adam Didur – organizator Opery Śląskiej. Od 14 VI  1945 Opera występowała na scenie Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach. 29 XI 1945 otrzymuje siedzibę w Bytomiu, budynek niemieckiego Teatru Miejskiego wybudowany w latach 1898-1901 wg projektu A. Boehma. 4 I 1946 powołano Stowarzyszenie “Opera Śląska” organizujące społeczne poparcia dla działalności Opery do czasu jej upaństwowienia, tj. do 1 IX 1949. Wraz z upaństwowieniem wprowadzona zostaje – jako oficjalna – nazwa Opera Śląska, w miejsce dotychczasowej Opery Katowickiej.

Od X 1952 do IX 1955 roku działa druga scena – Operetka Śląska w Gliwicach, która posiadała jednak odrębny zespół artystyczny. Od X 1955 Operetka Śląska usamodzielniła się i całkowicie oddzieliła od Opery Śląskiej.

Scen: 1 (Bytom, ul. Moniuszki 21/23, miejsc 597).

 

KIEROWNICTWO

 

Włodzimierz Stahl dyr., Włodzimierz Ormicki kier. art., Józef Pogan kier. lit. (od 24 IX do 30 XI 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irena Kuczyńska (asyst.), Jan Stranc (asyst.); w bież. sez. - Jerzy Zegalski, Olga Didur (asyst.).

Scenografowie: Tadeusz Gryglewski; w bież. sez. - Juliusz Glatty, Józef Szajna, Stanisław Belożański (Opera Belgrad), Milica Babič (Opera Belgrad).

Baletmistrz-choreograf: Mikołaj Kopiński.

Choreografowie: w bież. sez. – Maks Kirbos (Opera Rjeka), Maria Lucas (asyst.), Tadeusz Burke (asyst.).

Dyrygenci: Jerzy Procner (od 15 I 56), Włodzimierz Ormicki, Izydor Szabsaj, Zygmunt Szczepański, Edmund Springer (p.o.); w bież. sez. – Zygmunt Latoszewski.

Korepetytorzy wokalistów: Jadwiga Fontanówna, Maria Szłapakówna, Roman Szymała, Helena Zalewska, Edmund Springer.

Korepetytorzy baletu: Stanisław Linde, Maria Lucas-Odorowska.

Kierownik chóru: Edmund Springer p.o.

Korepetytorzy chóru: Stefan (Szczepan) Hachuła, Erwin Wolnikowski.

Śpiewacy: Józefa Bem (do 31 I 56), Pola Bukietyńska, Olga Didur, Adelina (Ada) Gallert (od 5 II 56), Wiera Grabowska-Klawender, Eugenia Gwieździńska, Irena Jachówna (od 1 VI 56), Jadwiga Jarosz (od 1 XI 55), Maria Kunińska, Wanda Kwiatkowska, Jadwiga Lachetówna, Irena Ligocka, Tatiana Mazurkiewicz, Jadwiga  Omiljanowska (od 1 X 55), Maria Popowicz, Anna Poraj, Janina Rozelówna, Natalia Stokowacka, Olga Szamborowska, Krystyna Szczepańska, Maria Vardi-Morbitzer, Zofia Wojciechowska, Irena Wojtaszewska (do 31 X 55), Roma Wolińska, Stanisław Babis, Piotr Bander-Barski, Stanisław Bursztyński, Mieczysław Czepulonis, Włodzimierz Denysenko, Stefan Dobiasz, Andrzej Hiolski, Włodzimierz Hiolski-Lwowicz, Zygmunt Jankowski (do 30 XI 55), Adam Kaznowski, Zenon Keller, Edward Kluczka (do 29 II 56), Czesław Kozak, Jan Łukowski, Bogdan Paprocki, Zbigniew Platt, Mieczysław Posłuszny, Zdzisław Przybysz, Tadeusz Świechowicz, Włodzimierz Wałcerz (od 1 III 56), Franciszek Warecki, Stanisław Wesecki, Piotr Wołoszyn, Ryszard Żaba, Sławomir Żerdzicki; w biez. sez. – Henryk Łukaszek.

Soliści-tancerze i tancerze-koryfeje: Irena Cieślikówna (do 31 I 56), Lidia Czompiel, Czesława Dolińska, Adela Fillówna, Janina Gajdzianka, Halina Kowcewicz, Maria Lucas, Maria Mikuszewska, Krystyna Paltówna, Danuta Piątek, Eugenia Skotarczak-Ciosańska, Lucyna Sotomska, Janina Lechówna-Stankiewicz, Urszula Tkoczówna, Alina Tomanek, Danuta Wąsowicz, Leokadia Zienko, Bolesław Bolewicz [Klapiński], Stefan Boroń, Edward Bombelka-Bosar, Tadeusz Burke, Jerzy Domagała, Henryk Harmak, Eugeniusz Koziarski, Jerzy Łukasik, Witold Maksymczuk, Eugeniusz Nysar, Andrzej Śnieżyński, Andrzej Wieszałka, Marian Żmuda.

Tancerze zespołowi występujący w partiach solowych: Adela Bortel, Irena Bulanka, Zenobia Dudzicz, Gerda Goldman, Antonina Grabowska, Maria Kasprzycka, Anna Kiwiorska, Magdalena Kwiatek, Adria Mięsok, Janina Niesobska, Joanna Puter, Danuta Stokowy, Inga Szneider, Teresa Szymianka, Tamara Zinkowska, Franciszek Bajer, Mieczysław Banaszyński, Bronisław Chudy, Roman Flak, Janusz Grygorcewicz, Dariusz Hochman, Janusz Kawka, Piotr Kloska, Witold Korszyłowski, Walter Maślankiewicz, Kazimierz Milczyński, Bogdan Swaryczewski, Henryk Urbańczyk

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Ferenc Farkas – SPRYTNI STUDENCI (Furfangos diákok). Mikołaj Rimski-Korsakow – SZECHEREZADA (Szeherezada). Kier. muz. Izydor Szabsaj, insc., reż. i choreogr. Mikołaj Kopiński, dek. i kost. Tadeusz Gryglewski, dyryg. Izydor Szabsaj.

Obsada: SPRYTNI STUDENCI:  Nement, dyrektor uczelni – E. Bosar, E. Koziarski; Teresa – M. Mikuszewska; Roszika – A. Filla, K. Paltówna, U. Tkoczówna, L. Sotomska; Profesor Jonasz – A. Śnieżyński; Profesor Tot – M. Banaszyński, H. Harmak; Profesor  Horwat – B. Chudy, W. Maksymczuk; Dyrektor Streber – T. Burke, H. Harmak; Fruszina – J. Lechówna; Joszi –  E. Nysar; Adam – S. Boroń, J. Domagała, J. Łukasik; Bela – S. Boroń, A. Wieszałka; Woźny – E. Bosar; Łobuzy – Ch. Jędruś, I. Szneider; Przekupki – A. Bortel, I. Bulanka, Cz. Dolińska, A. Grabowska; Straganiarka – M. Lucas; Skrzypek – F. Bajer; Kierownik cyrku – H. Harmak; Pomocnik kierownika – P. Kloska; Czardasz – A. Bortel, L. Czompiel, J. Domagała, D. Hochman, W. Maślankiewicz, K. Milczyński, D. Piątek, U. Tkoczówna, A. Tomanek, D. Wąsowicz, M. Żmuda; Taniec studentów – M. Banaszyński, S. Boroń, E. Bosar, J. Domagała, J. Kawka, P. Kloska, H. Urbańczyk, A. Wieszałka; SZECHEREZADA: Szecherezada – L. Czompiel, L. Sotomska, U. Tkoczówna, D. Wąsowicz; Sułtan – T. Burke, E. Koziarski; Przyjaciel Sułtana – H. Harmak, A. Śnieżyński; Główny Eunuch – W. Maksymczuk; Mulat – J. Domagała, J. Łukasik; I Eunuch – J. Kawka; II Eunuch – P. Kloska; Odaliski – L. Czompiel, A. Filla, G. Goldman, M. Kasprzycka, U. Tkoczówna, D. Wąsowicz; II żona Sułtana – Cz. Dolińska; Partnerki Hindusów – A. Filla, J. Gajdzianka, H. Kowcewicz, D. Piątek; I żona Sułtana – A. Bortel; Partnerki Murzynów – I. Bulanka, Ch. Jędruś, I. Szneider, T. Szymianka; Murzynki z tacami – A. Filla, G. Goldman, M. Kasprzycka, K. Paltówna, A. Tomanek; I Murzynka z wachlarzem – A. Grabowska; II Murzynka z wachlarzem – M. Kwiatek; I niewolnik hinduski – M. Banaszyński, B. Chudy, D. Hochman, H. Urbańczyk, A. Wieszałka; Niewolnicy hinduscy – S. Boroń, J. Domagała, E. Bosar, W. Maślankiewicz, K. Milczyński.

Praprem. i prem. 3 XII 55, 17x (10 892) Sprytni studenci, 19x (9 436), Szecherezada.

 

2. Giuseppe Verdi – DON CARLOS (Don Carlos). Libr. Josephe Mery, Camille du Locle wg Fryderyka Schillera. Przekł. Jan Popiel, oprac. sceniczne Juliusz Kapp, Kurt Soldan. Kier. muz. Włodzimierz Ormicki, insc. i reż. Jerzy Zegalski, scenogr. Józef Szajna, kier. chóru Edmund Springer, współpr. choreogr. Mikołaj Kopiński, Maria Lucas, asyst. reż. Irena Kuczyńska, asyst. scenogr. Tadeusz Gryglewski.

Obsada: Filip II, król Hiszpanii – A. Kaznowski, H. Łukaszek, J. Łukowski; Don Carlos – B. Paprocki, Z. Platt, S. Żerdzicki; Rodryg – A. Hiolski, Cz. Kozak; Wielki Inkwizytor – S. Dobiasz, S. Wesecki; Mnich – P. Barski, W. Denysenko, A. Kaznowski, S. Wesecki; Elżbieta Walezjuszka – J. Rozelówna, N. Stokowacka, M. Vardi; Księżna Eboli – K. Szczepańska, Z. Wojciechowska; Tebald – I. Ligocka, O. Szamborowska, R. Wolińska; Hrabina Lerma – M. Posłuszny, F. Warecki; Głos Anioła – P. Bukietyńska, E. Gwieździńska, J. Jaroszówna.

Prem. 30 XII 55, 67x (41 888).

 

3. WIECZÓR MICKIEWICZOWSKI. Cz. I - Pieśni do słów utworów Adama Mickiewicza i recytacje jego poezji: Znaszli ten kraj, Triolet, Wilia, Niepewność, Trzech budrysów, Improwizacja (muz. Stanisław Moniuszko), Słowiczku mój (muz. Władysław Żeleński), Kwiecień (muz. H. Opieński), W albumie ks. Golicyna (muz. Frieman), Gdy cię nie widzę (muz. M. Świerzyński), Dudziarz (muz. Ignacy Paderewski), Moja pieszczotka, Precz z moich oczu, Pierścień, Smutna rzeka (muz. Fryderyk Chopin), Polały się łzy (muz. Zygmunt Noskowski), W imionniku (muz. Piotr Perkowski), Gdy mnie spokojnym zowią (muz. C. Cui), Harfiarka (muz. Stanisław Lipski), Dwa słowa (muz. Stanisław Niewiadomski); cz. II – Sceny liryczne z poematu Dziady na sola, chór mieszany, recytacje i orkiestrę: Stanisław Moniuszko WIDMA. Kier. muz. Zygmunt Szczepański, przygot. chóru Stefan Hachuła, Jerzy Procner, Edmund Springer, dyryg. Zygmunt Szczepański.

Obsada: Cz. I: P. Bukietyńska (Znaszli ten kraj, Słowiczku mój, Kwiecień), K. Szczepańska (Triolet, W albumie ks. Galicyna, Gdy cię nie widzę), Z. Platt (Improwizacja, Dudziarz, Moja pieszczotka), A. Hiolski (Polały się łzy, W imionniku, Precz z moich oczu), H. Łukaszek (Trzech budrysów, Smutna rzeka, Gdy mnie spokojnym zowią), W. Kwiatkowska (Znaszli ten kraj, Słowiczku mój, Polały się łzy), T. Mazurkiewicz (Niepewność, Harfiarka, Gdy cię nie widzę), T. Świechowicz (Dwa słowa, Pierścień, Precz z moich oczu), S. Dobiasz (Trzech budrysów, Wilia, Gdy mnie spokojnym zowią), W. Hiolski-Lwowicz – recytacje. Przy fortepianie S. Hachuła, J. Jagła; Cz. II: Stanisław Moniuszko WIDMA: Guślarz – A. Hiolski, W. Denysenko; Starzec – S. Dobiasz, M. Czepulonis; Aniołek – E. Gwieździńska, A. Gallertówna; Zosia – P. Bukietyńska, J. Jaroszówna, W. Grabowska; Dziewczyna – P. Bukietyńska, J. Jaroszówna, W. Kwiatkowska; Widmo – A. Hiolski, S. Bursztyński; Kruk – S. Bursztyński; Sowa – J. Omiljanowska; W. Hiolski-Lwowicz – recytacje. Chór Państwowej Opery Śląskiej.

Prem. 28 III 56, 2x (1 310).

 

4. Georges Bizet – CARMEN (Carmen). Kier. muz. Zygmunt Latoszewski, reż. Jerzy Zegalski, scen. Bolesław Kamykowski, choreogr. Mikołaj Kopiński, chórmistrz Edmund Springer, dyryg. Jerzy Procner, Zygmunt Latoszewski, asyst. reż. Olga Didur, asyst. scen. Tadeusz Gryglewski.

Obsada: Carmen – J. Rozel, K. Szczepańska, Z. Wojciechowska; Don Jose – S. Babis, B. Paprocki, S. Żerdzicki; Escamillo – A. Hiolski, W. Hiolski-Lwowicz; Zuniga – W. Denysenko, A. Kaznowski, S. Wesecki; Morales – W. Hiolski-Lwowicz, Z. Przybysz, T. Świechowicz; Remendado – Z. Przybysz, P. Wołoszyn, R. Żaba; Dancairo – M. Posłuszny, R. Żaba, Z. Przybysz; Frasquita – W. Grabowska, I. Ligocka, O. Szamborowska; Mercedes – J. Omiljanowska, A. Poraj, R. Wolińska; Micaela – P. Bukietyńska, W. Grabowska, J. Jarosz, W. Kwiatkowska; Balet – E. Koziarski, J. Łukasik, U. Tkocz, D. Wąsowicz.

Prem. 16 VI 56, 78x (48 778).

 

5. Stefan Hristic – LEGENDA OCHRIDSKA (Ohridska legenda). Balet w IV aktach. Libr. Stefan Hristic. Kier. muz. i dyryg. Izydor Szabsaj, choreogr. Maks Kirbos, dek. Stanisław Belożański, kost. Milica Babič, kier. baletu Mikołaj Kopiński, asyst. choreogr. Tadeusz Burke, asyst. scen. Tadeusz Gryglewski.

Obsada: Biljana – L. Zienko, U. Tkoczówna, D. Wąsowicz; Marko – J. Łukasik, J. Domagała, S. Boroń; Matka Biljany – M. Lucas; Ojciec Biljany – E. Koziarski; Młody – E. Nysar; Matka Młodego – M. Mikuszewska; Ojciec Młodego – W. Maksymczuk, E. Bosar; Świadek – J. Kawka; Rusałka – A. Filla, J. Niesobska; Gwiazda “Denica” – D. Piątek, K. Paltówna; Sułtan – T. Burke; Wezyr – A. Śnieżyński; Eunuch – W. Maksymczuk; Główny janczar – J. Domagała, R. Flak; I żona sułtana – J. Gajdzianka, D. Piątek; Rumunka – D. Wąsowicz, Cz. Dolińska; Bułgarka – L. Czompiel, G. Goldman; Greczynka – U. Tkoczówna, J. Puter; Grek – R. Flak, E. Nysar, J. Grygorcewicz; Młodzieniec – S. Boroń, K. Milczyński; Chłopak z bębnem – M. Żmuda; Cyganki – L. Czompiel, Cz. Dolińska, G. Goldman, A. Mięsok, M. Kasprzycka, J. Puter; Dziewczęta – I. Bulanka, A. Bortel, K. Paltówna, J. Gajdzianka, D. Piątek, A. Kiwiorska, M. Kwiatek, T. Zinkowska; Chłopcy – R. Flak, K. Milczyński, A. Wieszałka, H. Urbańczyk, J. Kawka, P. Kloska, W. Korszyłowski, F. Bajer, D. Hochman, J. Grygorcewicz; Rusałki – C. Dolińska, A. Mięsok, M. Kasprzycka, A. Bortel, A. Kiwiorska, Z. Dudzicz; Gwiazdy – G. Goldman, L. Czompiel, I. Bulanka, J. Gajdzianka, D. Stokowy, I. Jachówna; Żony sułtana – I. Bulanka, Cz. Dolińska, G. Goldman, H. Kowcewicz, K. Paltówna, M. Kasprzycka, J. Puter, J. Niesobska; Janczarzy – R. Flak, A. Wieszałka, J. Kawka, K. Milczyński, E. Bosar, P. Kloska, W. Korszyłowski, F. Bajer, J. Grygorcewicz, H. Urbańczyk.

Praprem. 7 VII 56, 35x (22 065).

 

WZNOWIENIA

 

6. Wolfgang Amadeusz Mozart – UPROWADZENIE Z SERAJU. Kier. muz. Zygmunt Szczepański, reż. zespołowa, scen. Juliusz Glatty, dyryg. Zygmunt Szczepański, Jerzy Procner, chórmistrz Edmund Springer.

Obsada: Selim – S. Dobiasz, A. Kaznowski; Konstancja – W. Grabowska, E. Gwieździńska, I. Ligocka, N. Stokowacka; Blonda – W. Kwiatkowska, I. Ligocka, P. Bukietyńska; Belmonte – Z. Platt; Pedrillo – S. Babis, M. Posłuszny, R. Żaba; Osmin – M. Czepulonis, H. Łukaszek, J. Łukowski, S. Wesecki.

Wznow. 24 III 56, prem. 25 II 50, 23x (15 180).

 

W REPERTUARZE

 

7. Gounod – FAUST. Zmiany w obsadzie: Walenty – S. Bursztyński; Siebel – J. Jaroszówna; Marta – J. Omiljanowska; NOC WALPURGII: B. Swaryczewski, P. Kloska, J. Grygorcewicz, W. Korszyłowski. Prem. 22 XI 47; 8. Asafiew – FONTANNA BACHCZYSERAJU. Zmiany w obsadzie: Tatarzy – P. Kloska, W. Maślankiewicz. Prem. 10 III 51; 9. Moniuszko – STRASZNY DWÓR. Zmiany w obsadzie: Miecznik – S. Bursztyński; Damazy – W. Wałcerz; Grześ – W. Wałcerz; Tańczą – J. Grygorcewicz, J. Kawka, W. Korszyłowski. Wznow. 18 I 52, prem. 15 VI 46; 10. Puccini – MADAME BUTTERFLY. Kier. muz. Izydor Szabsaj, chórmistrz Edmund Springer, nadzór reżyserski Olga Didur. Zmiany w obsadzie: Książę Yamadori – S. Bursztyński; Urzędnik Stanu Cywilnego – S. Bursztyński; Kate Pinkerton – Jadwiga Omiljanowska. Wznow. 15 XI 52, prem. 11 IV 46; 11. Mozart – CZARODZIEJSKI FLET. Zmiany w obsadzie: Sarastro – A. Kaznowski; Arcykapłan – A. Kaznowski; II Rycerz – Mieczysław Czepulonis; Kapłan – W. Wałcerz; I Rycerz – W. Wałcerz; I Dama – W. Kwiatkowska; II Dama – A. Poraj, J. Jarosz; III Dama – J. Omiljanowska; I Chłopiec – W. Kwiatkowska; II Chłopiec – J. Jarosz; III Chłopiec – J. Omiljanowska; Królowa Nocy – Ada Gallertówna. Prem. 12 VI 54; 12. Verdi – TRUBADUR. Zmiany w obsadzie: Leonora – A. Poraj; Stary Cygan – S. Bursztyński. Prem. 18 XII 54.

 

CZĘSTOCHOWA

 

Państwowe Teatry Dramatyczne

 

ul. Kilińskiego 15

 

Gmach wybudowany w latach 1927 - 1938 wg proj. Józefa Krupy, Tadeusza Łapińskiego i K. Sobieraja, przekazany do użytku w dwóch etapach: Scena Kameralna  - 22 II 1931 i Scena Duża - 16 IX 1938. Po II wojnie światowej inauguracja działalności na Dużej Scenie 3 II 1945. Do 1 XII 1949 pn. Teatry Miejskie. 1 XII 1949 Teatr upaństwowiono i nastąpiła zmiana nazwy.

Scen: 2 (Teatr Wielki, ul. Kilińskiego 15; Teatr Kameralny, ul. Kilińskiego 15).

Teatr prowadzi objazd pn. Teatr Powszechny.

 

KIEROWNICTWO

 

Edmund Kron dyr. i kier. art., Adam Kochan wicedyr., Eugeniusz Aniszczenko kier. lit., Zygfryd Jałowiecki kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Józef Maśliński, Henryk Lotar; w bież. sez.- Eugeniusz Aniszczenko, Edward Żytecki.

Scenografowie: Mikołaj Kiss-Orski; w bież. sez. - Władysław Orski.

Choreografowie: w bież. sez. - Marcella Hildebrandt Pruska.

Aktorzy: Celina Bartyzel, Krystyna Bielówna, Aleksandra Bonarska, Adela Czaplanka, Irena Dobrzyńska, Halina Dondelanka, Maria Fidzińska, Krystyna Fruchling, Stanisława Gall, Mirosława Gołaszewska, Sabina Grochowska,  Danuta Jodłowska, Alicja Knast, Maria Kochańska, Stanisława Kwaśniewska, Zofia Lizoń, Michalina Michałowska, Lidia Molwicz, Maria Murawska, Irena Nowicka, Tamara Ojdanowska, Halina Prószyńska, Hanna Rajkowska, Stanisława Siedlecka, Irena Szabelak, Ludmiła Szrtetter, Helena Tańska, Zenobia Wybrańska, Edward Apa, Stanisław Czaderski, Eugeniusz Dobrowolski, Roman Dobrzyński, Edward Drynda, Wiesław Drzewicz, Andrzej Girtler, Janusz Gładysz, Lubomir Jabłoński, Zdzisław Jóźwiak, Stanisław Koczanowicz, Wiesław Kucytowski, Wiesław Lichecki, Czesław Łodyński, Marian Łoziński, Zbigniew Michałowski, Mieczysław Mieczyński, Stefan Miedziński, Włodzimierz Musiał, Adam Nowakiewicz, Teofil Ordoński, Jan Otrembski, Władysław Pabjasz, Jan Piątkowski, Edmund Płoński, Bolesław Przeniosło, Ferdynand Sarnowski, Stanisław Skalski, Stanisław Stanisławski, Włodzimierz Wyganowski, Kazimierz Zieliński.

 

REPERTUAR

 

Teatr Wielki

 

PREMIERY

 

1. Arystofanes – GROMIWOJA  (Lisistrate). Przekł. Edmund Żegota Cięglewicz. Oprac. dram. i reż. Eugeniusz Aniszczenko, muz. Stanisława Szeligowska, scen. Władaysław Wagner, choreogr. Marcella Hildebrandt-Pruska.

Prem. 5 XI 55.  

 

2. William Shakespeare  - SEN NOCY LETNIEJ (A Midsummer Night’s Dream). Przekł. Konstanty Ildefons Gałczyński. Reż. Henryk Lotar, scen. Władysław Wagner, ilust. muz. Misson.

Obsada: Tezeusz - Cz. Łodyński; Egeusz - E. Dobrowolski; Lizander - Z. Jóźwiak; Demetriusz - T. Sabara; Filoftrates - Z. Michałowski; Spodek - A. Nowakiewicz; Pigwa - S. Miedziński; Spój - E. Drynda; Duda - K. Sus; Ryjek - W. Pabjasz; Zdechlak - S. Koczanowicz; Hipolita - M. Fidzińska; Hermia - A. Czaplanka; Helena - S. Kwaśniewska; Oberon - S. Czaderski; Tytaania - A. Bonarska; Puk - A. Knast; Elf - Z. Lizoń.

Prem. 11 II 56.

 

3. Gabriela Zapolska – PANNA MALICZEWSKA.Reż. Elwira Turska, scen. Mikołaj Kiss-Orski.

Obsada: Panna Maliczewska - S. Gall; Daum - J. Piątkowski; Filo - G. Kron; Edek - K. Zieliński; Bogucki - E. Apa; Kolega - K. Sus; Daumowa - L. Szretterówna; Hiszowska - M. Kochańska; Żelazna - H. Rajkowska; Michasiowa - I. Łęcka-Sabara; Sekwestrator - S. Stanisławski.

 Prem 1955/56.

 

4. Maksym Gorki – MIESZCZANIE. Przekł. Adam Grzymała-Siedlecki. Reż. Edward Żytecki, scen. Mikołaj Kiss-Orski, ilustr. muz. Janiszewska.

Obsada: Bezsiemionow - T. Ordoński; Akulina - H. Rajkowska; Piotr - K. Obidniak; Tatiana - T. Ojdanowska, I. Łęcka-Sabara; Nił - Cz. Łodyński;   Pierczychin - J. Piątkowski; Pola - M. Murawska; Helena - E. Pruszyńska; Tietieriew - E. Apa; Szyszkin - K. Sus; Swietajewa - D. Jodłowska; Stiepanida - S. Siedlecka; Baba - I. Dobrzyńska; Lekarz - J. Otrembski.

 Prem po 1 IV 56

 

5. Lope de Vega – WĘDKA FENIKSANY.Przekł. Juliusz Żuławski. Reż. Edmund Kron, scen. Jadwiga Pożakowska.

Obsada: Feniksana - A. Bonarska; Celia - S. Grochowska, M. Kochańska; Camilo - S. Czaderski; Albano - A. Drynda; Lucindo - Z. Jóźwiak; Tristan - T. Sabara; Dinarda - S. Kwaśniewska, K. Frohlich; Don Feliks - S. Miedziński; Bernardo - A. Nowakiewicz; Fabio - S. Koczanowicz; Osorio - E. Płoński; Campuzano - M. Mieczyński; Trivino - Z. Michałowski; Orozco - W. Pabiasz.

Prem. po 1 IV 56.

 

6. Jarosław Iwaszkiewicz – LATO W NOHANT. Insc. i reż. Elwira Turska, scen. Wladyslaw Wagner.

Obsada: Fryderyk Chopin – G.. Kron; Baronowa Aurora Dudevant – H. Pruszyńska, M. Gołaszewska; Maurycy – K. Zielinski; Solange – S. Gall; Antoni Wodzinski – K. Obidniak; Panna de Rosieres – T. Ojdanowska, D. Jodłowska; Augustyna – A. Knast; Teodor Rousseau – K. Sus; Clesinger – T. Teodorczyk, E. Apa; Fernand – B. Werowski, E. Drynda; Jan – W. Wyganowski; Madeleine – K. Bijald, M. Murawska; przy fortepianie – Stanislaw Chętkowski.

Prem. 18 VIII 56 .

 

Teatr Kameralny

 

PREMIERY

 

7. Zdzisław Skowroński – MATURZYŚCI. Reż. Henryk Lotar, scen. Mikołaj Kiss-Orski.

Obsada: Hanka - A. Knast; Leszek Biernacki - H. Musiał; Prof. Domańska - K. Biel-Wagnerowa; Prof. Orliński - J. Piątkowski; Jurkiewicz - K. Obidniak; Prof. Woźniakówna - I. Nowicka; Prof. Bujak - L. Jabłoński; Kazek - G. Kron; Dyr. Wolski - E. Dobrowolski; Zawada - K. Zieliński; Wójcik - T. Ordoński;

Prem. 21 IX 55. 

 

8.Aleksandr Afinogenow – DZIECI JEDNEJ MATKI (Mat swoich dietej). Przekł. Jacek Fruhling. Reż. Edmund Kron, scen. Władysław Wagner.

Prem. 6 X 55. 

 

9. Irena Jurgielewiczowa – KŁOPOT Z MĘŻCZYZNAMI. Reż. Mieczysław Mieczyński, scen. Mikołaj Kiss-Orski.

Obsada: Kasprzakowa - M. Gołaszewska; Kasprzak - W. Wyganowski; Jurek Kasprzak - W. Musiał; Antek Haręza - K. Obidniak; Janina Węglewicz - S. Siedlecka; Maryna- K. Frohlich; Fela - Danuta Kłopocka; Agnieszka Warasowa - L. Molwicz.

Prem. 21 XII 55. 

 

10. Władimir Dychawiczny – STUDENCKA MIŁOŚĆ (Podróż poślubna Swadebne puteszestvie). Przekł. Hanna Pieczarkowska, Jeremi Przybora. Adapt. S. Bugajski i Zdzisław Skowroński, reż. Elwira Turska, scen. Władysław Wagner, muz. Jerzy Wasowski.

Obsada: Kot - G. Kron; Andrzej - K. Zieliński; Marek - W. Musiał; Sinielnikow - M. Mieczyński; Zoja - A. Czaplanka, S. Gall; Olga - E. Turska; Nastka - D. Kłopocka.

Prem. 5 IV 56.     

 

11. Jerzy Lutowski – OSTRY DYŻUR. Reż. Henryk Lotar, scen. Mikołaj Kiss-Orski..

Obsada: Osiński - Cz. Łodyński; Anna - A. Czaplanka; Machcewicz - M. Łoziński; Brosz - T. Ordoński; Zofia - C. Bartyzel; Kłysiowa - L. Molwicz; Dąbek - J. Piątkowski; Wielgosz - S. Moskalewicz; Pierzchała - W. Musiał.

Prem. 22 VI 56.  

 

 

Gdańsk

 

Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka

 

al. Zwycięstwa 15

 

Studio Operowe zorganizowano przy Filharmonii Bałtyckiej na wzór istniejącego od II do jesieni 1949 Studia Muzyczno-Operowego prowadzonego przez Iwo Galla przy Teatrze Wybrzeże. 24 sierpnia 1949 roku przygotowało ono przedstawienie “Halki” odegrane 8 razy. Do zajęć w Studiu przy Filharmonii przystąpili także jako słuchacze chórzyści ze studia Galla. Studio Operowe użytkowało salę Teatru Wielkiego w Gdańsku wspólnie z Teatrem Wybrzeże. Budynek Teatru Wielkiego powstał z przebudowy dawnej niemieckiej hali sportowej. Latem koncerty odbywały się także w sopockiej Operze Leśnej.

1 V 53 Studio Operowe zostało połączone z Filharmonią Bałtycką pod nazwą Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka. Od V do XI 1955 trwała przebudowa sceny przy al. Zwycięstwa. Nastąpiła przerwa w koncertach i przedstawieniach operowych, zaś działalność imprezowa została przeniesiona do hali sportowej Klubu “Spójnia” przy ul. Słowackiego i do auli im. J. Marchlewskiego na Politechnice Gdańskiej. 17 XII w odnowionej sali odbył się galowy koncert symfoniczny z okazji 10-lecia działalności Filharmonii.

Scen: 2 (Teatr Wielki, Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 15, miejsc 826; Opera Leśna, Sopot, miejsc 4100).

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Rybowski dyr., Zygmunt Latoszewski kier.art., Antoni Smiejan wicedyr.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Ryszard Slezak (asyst.); w bież. sez. – Wiktor Bregy.

Scenografowie: Roman Bubiec, Józef Kassarab; w bież. sez. Andrzej Cybulski, Karol Gajewski.

Choreografowie: Zbigniew Korycki (asyst.).

Baletmistrz: Janina Jarzynówna-Sobczak.

Dyrygenci: Kazimierz Wiłkomirski, Zdzisław Bytnar, Marian Obst, Zygmunt Latoszewski.

Kierownik wokalny:  Stefan Belina-Skupniewski.

Kierownik chóru: Leon Snarski.

Korepetytorzy solistów śpiewaków: Elżbieta Kubicka, Helena Zwijasowa, Jerzy Michalak Józef Dorawa.

Korepetytorzy baletu: Tomasz Godecki, Roman Filarski.

Korepetytorzy chóru: Henryk Spychała.

Soliści śpiewacy: Danuta Babicka, Leokadia Borowska-Podsiadły, Kinga Brodkówna, Zofia Czepielówna, Stanisława Droszyńska, Zofia Konrad, Aleksandra Łacińska, Felicja Manikowska,  Nina Markiewicz, Helena Mołoń, Irena Murawska-Ertel, Krystyna Otowska, Eufemia Tłomińska, Anna Węgrzyn-Śliwińska, Maria Woroniecka, Maria Zielińska, Danuta Zimna, Czesław Babiński, Eugeniusz Banaszczyk, Lech Białachowski, Stefan Cejrowski, Zygmunt Czarnota, Jan Gdaniec, Michał Kaszyc, Franciszek Kokot, Zbigniew Jan Kusiewicz, Tadeusz Majgier, Jerzy Podsiadły, Wacław Prabucki, Kazimierz Sandurski, Ryszard Slezak, Lech Stachowski, Jerzy Szymański, Eugeniusz Szynkarski, Paweł Trzebiatowski, Grzesław Wielikaniec, Marian Wlazło, Rajmund Wojniłło.

Balet: Alicja Boniuszko, Genowefa Brett, Krystyna Czyżewska, Urszula Frydrychowicz, Krystyna Gruszkówna, Krystyna Janowska, Barbara Kalwiska, Urszula Krajewska, Wiesława Królówna, Ewelina Kwiatkowska, Elżbieta Matych, Janina Modzelewska, Maria Palulis, Irena Płużkiewicz, Stella Pokrzywińska, Urszula Reszke, Janina Szymczak, Hanna Tarnawska, Stefania Terlecka, Halina Zapolska, Hanna Zawadzka, Janina Zielińska, Bronisław Cesarz, Klaudiusz Głąbczyński, Henryk Głowacki, Zygmunt Jasman, Witold Kaczmarek, Zygmunt Kamiński, Zenon Kaszubski, Kazimierz Kwec, Donath Matern, Benedykt Milewczyk, Mieczysław Morawski, Henryk Muszalik, Aleksander Napora, Kazimierz Regliński, Rajmund Sobiesiak, Henryk Śliwa, Jan Właśniewski, Jerzy Zochol, Marceli Żędzianowski; w bież. sez.-  Stanisław Romański (Opera Wrocław).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Stanisław Moniuszko - HALKA. Libr. Włodzimierz Wolski. Kier. muz., insc. i reż. Zygmunt Latoszewski, dyryg. Zdzisław Bytnar, kost. Andrzej Cybulski, dek.  Józef Kassarab, przygot.chóru Leon Snarski, układ tańców Janina Jarzynówna-Sobczak, kier. wok. Stefan Belina-Skupniewski, asyst. reż. Ryszard Slezak.

Obsada: Halka - Z. Czepielówna, N. Markiewicz, H. Mołoń; Zofia - S. Droszyńska, A. Łacińska, D. Zimna; Jontek - S. Cejrowski, J. Kusiewicz, E. Szynkarski; Janusz - Cz. Babiński, E. Banaszczyk, K. Sandurski; Stolnik - J. Podsiadły, J. Szymański, M. Wlazło; Dziemba - J. Gdaniec, M. Kaszyc, T. Majgier, P. Trzebiatowski; Dudarz - W. Prabucki, P. Trzebiatowski; Góral - F. Kokot, R. Slezak, G. Wielikaniec; Gość I - F. Kokot, R. Slezak; Gość II - R. Slezak, G. Wielikaniec; Polonez i mazur – U. Krajewska, J. Modzelewska, M. Palulis, H. Tarnawska, H. Zawadzka, J. Zielińska, K. Głąbczyński, Z. Kamiński, M. Morawski, H. Śliwa oraz zespół baletowy; Tańce góralskie - M. Palulis, H. Zawadzka, K. Głąbczyński, M. Morawski, H. Śliwa oraz zespół baletowy.

Wznow. 21 I 56, prem. 22 VII 53.

 

2. Charles Gounod – FAUST (Faust). Libr. Jules Barbier, Michel Carre. Przekł. K. Ziółkowski. Kier. muz. Zygmunt Latoszewski, insc. i reż. Wiktor Bregy, dek. i kost. Roman Bubiec, choreogr. Janina Jarzynówna-Sobczak, kier. wok. Stefan Belina-Skupniewski, dyryg. Zdzisław Bytnar, Kazimierz Wiłkomirski, Marian Obst, kier. chóru Leon Snarski, asyst.reż. Ryszard Slezak, .

Obsada: Małgorzata - Z. Konrad, F. Manikowska, M. Zielińska; Marta - D. Babicka, K. Brodkówna, M. Woroniecka; Faust - S. Cejrowski, J. Kusiewicz; Mefistofeles - Cz. Babiński,

J. Podsiadły, J. Szymański; Walenty - E. Banaszczyk, J. Gdaniec, W. Prabucki, K. Sandurski; Wagner - L. Białachowski, M. Kaszyc, P. Trzebiatowski; Siebel - F. Kokot, G. Wielikaniec; Piękna Helena - A. Boniuszko, J. Modzelewska, M. Palulis, H. Tarnawska; Parys - Z. Kamiński, M. Morawski, K. Regliński; Bachantka - U. Krajewska, E. Matych, J. Modzelewska, M. Palulis; Faun - Z. Kamiński, M. Morawski, H. Śliwa, R. Sobiesiak; Kleopatra - G. Brett, S. Pokrzywińska, H. Zawadzka, J. Zielińska; Młodzieńcy - B. Cesarz, Z. Kamiński, M. Morawski, H. Muszalik, K. Regliński, M. Żędzianowski; Szatanica - U. Krajewska, S. Pokrzywińska, H. Zawadzka.

Prem. 18 II 56, 118x.

 

3. Piotr Czajkowski - DAMA PIKOWA (Pikowaja dama). Libr. Modest Czajkowski wg Aleksandra Puszkina. Przekł. Zbigniew Lipczyński i Piotr Widlicki. Kier. muz. Kazimierz Wilkomirski, insc. i reż. Wiktor Bregy, scen. Karol Gajewski, II dyryg. Marian Obst, choreogr.  Zbigniew Korycki, kier.chóru Leon Snarski, asyst. reż. Ryszard Slezak, kier. wok. Stefan Belina-Skupniewski.

Obsada: Hrabina - D. Babicka, M. Woroniecka; Liza - Z. Czepielówna, Z. Konrad, N. Markiewicz, M. Zielińska; Polina - L. Borowska, K. Brodkówna; Guwernantka - K. Brodkówna, E. Tłomińska; Masza - K. Brodkówna, E. Tłomińska; Hetman - S. Cejrowski, S. Romański; Książę Jelecki - E. Banaszczyk, W. Prabucki, L. Stachowski; Tomski - Cz. Babiński, J. Gdaniec, K. Sandurski; Czekaliński - F. Kokot, R. Slezak, E. Szynkarski, G. Wielikaniec; Czaplicki – F. Kokot, R. Slezak, E. Szynkarski, G. Wielikaniec; Gospodarz balu - F. Kokot, R. Slezak, G. Wielikaniec; Surin - T. Majgier, M. Wlazło; Narumow - M. Kaszyc, P. Trzebiatowski; Przylepka - A. Łacińska, D. Zimna; Miłooczek - L. Borowska, K. Brodkówna; Złotogór - Cz. Babiński, J. Gdaniec, K. Sandurski; w partiach solowych baletu - U. Krajewska, K. Janowska, A. Boniuszko, K. Regliński, M. Żędzianowski.

Prem. 17 VI 56, 37x (29 460).

 

 

Teatr Wybrzeże

 

ul. Zwycięstwa 15

 

Teatr Miejski Wybrzeże w sezonie 1946/47 przejął budynek przy placu Grunwaldzkim 1 w Gdyni, gdzie mieścił się Teatr Miejski Komedia prowadzony przez Helenę Hałacińską w sezonie 1945/46. W sezonie 1947/48 Teatr Wybrzeże otrzymał salę w Sopocie z przeznaczeniem na scenę kameralną. Budynek ten zbudowany około 1870 roku wymagał remontu. Z tego powodu Teatr Kameralny zainaugurował działalność 15 X 1947 w Gdyni w Domu Marynarza przy Skwerze Kościuszki 12, scenę w Sopocie uruchomiono 15 IV 1948.

Jesienią 1948 odremontowano tzw. “sporthalę” w Gdańsku-Wrzeszczu przy rogu ulic Roosevelta i Rokossowskiego i oddano ją Teatrowi Wybrzeże pod nazwą Teatr Wielki. Wówczas przeniesiono główną siedzibę teatru z Gdyni do Gdańska. Ponieważ remontu “sporthali” nie ukończono przed początkiem nowego sezonu, inauguracja sezonu odbyła się 1 X 1948 w sali dawnego Teatru Miejskiego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej 16.

Od 1 I 1949 zmieniono nazwę teatru - Miejski Teatr Wybrzeże stał się Państwowym Teatrem Wybrzeże, już w nowej siedzibie w Gdańsku. Scena w Gdyni przyjęła nazwę Teatr Dramatyczny.

W V 1955 rozpoczął się trwający do 22 II 1956 remont sali Teatru Wielkiego przy ul. Zwycięstwa (dawniej Rokossowskiego) w Gdańsku, w tym czasie przedstawienia odbywały się w sali WDK we Wrzeszczu, ul. Wajdeloty 13.

9 IX techniczny inspektorat pracy zamknął salę w Sopocie. Od 8 XI 1955 do 16 III 1957 sala Teatru Kameralnego była remontowana, od 17 I 1956 przedstawienia odbywały się w sali Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, ul. Białowiejska 1.

Sala przy ul. Rokossowskiego w Gdańsku była użytkowana także przez - powstałe w 1949 roku przy Filharmonii Bałtyckiej - Studio Operowe, a od sezonu 1953/54 przez Operę Bałtycką, powstałą ze Studia.

Przy remoncie sal Teatru Wielkiego w Gdańsku i Teatru Kameralnego w Sopocie oddzielono od Opery i Filharmonii Bałtyckiej warsztaty i bazę administracyjno-techniczną Teatru Wybrzeże, przenosząc je do nowego, uzyskanego przez teatr 8 II 1956 roku, gmachu we Wrzeszczu przy ul. Waryńskiego 26. Od 1 V 1956 do budynku przy ul. Waryńskiego przeniesiono siedzibę dyrekcji. Bazę artystyczną na czas remontu przeniesiono do Gdyni.

Scen : 3 (Teatr Wielki, Gdańsk, ul. Zwycięstwa 15, miejsc 750; Teatr Dramatyczny, Gdynia, pl. Grunwaldzki 1, miejsc 677; Teatr Kameralny, Sopot, ul. Bohaterów Motne Cassino 39/41, miejsc 272).

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Biliczak dyr, Tadeusz Żuchniewski kier. art., Sylwia Janowicz, Walerian Lachnitt kier. lit., Marian Stroiński kier. muz. (do IV 56), Wanda Dubanowicz kier. muz. (od 1 V 56).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Zygmunt Hűbner, Józef Maśliński, Stanisław Milski, Ryszard Wasilewski, Tadeusz Żuchniewski; w bież. sez. – Maria Kaniewska, Danuta Zaborowska (asyst.), Stefan Drewicz, Jerzy Grzybowski (asyst.), Zygmunt Hobot (asyst.), Walerian Lachnitt, Zbigniew Łobodziński (asyst.), Stanisław Michalski (asyst.), Józef Niewęgłowski (asyst.), Kazimierz Talarczyk (asyst.), Jerzy Ukleja.

Scenografowie: Roman Bubiec, Marian Kołodziej, Feliks Krassowski; w bież. sez. – Jadwiga Przeradzka, Ali Bunsch, Jerzy Ukleja.

Muzycy: Andrzej Dunin.

Aktorzy: Anna Chodakowska, Halina Cieszkowska, Aleksandra Darkowska (od 1 VII 56), Stanisława Gajewska, Marta Grey, Magdalena Grodyńska, Balbina Horska, Krystyna Jackowska, Renata Kułakowska, Maria Tabeau-Łomżanka, Renata Maklakiewicz, Zofia Mayr, Sabina Mielczarek, Alicja Migulanka, Maria Nochowicz, Janina Nosarzewska-Adwentowicz, Kira Pepłowska, Helena Płachecka, Barbara Pollheim-Nowakowska, Anna Rumlowa, Maria Ruppel-Kaczkowska, Helena Sokołowska, Wanda Stanisławska-Lothe, Irena Starkówna, Kazimiera Szałajska, Irena Trojecka-Rakowska, Krystyna Wodnicka, Danuta Zaborowska, Halina Zaczek, Antoni Biliczak, Stanisław Dąbrowski (od 15 VII 56), Ludwik Dzieniewicz, Józef Gajdar, Janusz Grot, Jerzy Grzybowski, Tadeusz Gwiazdowski, Michał Hajduk (inspicjent), Zygmunt Hobot, Maurycy Janowski, Leopold Kitka-Sokołowski, Marek Kłys, Zbigniew Korepta, Zbigniew Łobodziński, Stanisław Michalski, Mieczysław Nawrocki, Józef Niewęgłowski, Wiesław Ochmański (od 1 VII 56), Lech Pietrasz, Otmar Riamski, Gwido Trzywdar-Rakowski, Tadeusz Schmidt, Gustaw Sielicki, Józef Skwierczyński, Jerzy Śliwa, Bogdan Śmigielski, Kazimierz Talarczyk, Józef Walewski, Ryszard Wasilewski, Michał Werchowski, Jerzy Woźniak-Ernz, Bohdan Wróblewski, Zbigniew Zemło, Tadeusz Żuchniewski; w bież. sez. - Elwira Remfeld (Państwowa Średnia Szkoła Baletowa), Zygmunt Hűbner, Ignacy Machowski.

 

REPERTUAR

 

Teatr Wielki

 

PREMIERY

 

1. Johann Wolfgang Goethe - WSPÓŁWINNI (Die Mitschuldigen). Przekł. Wanda Markowska. Reż. Józef  Maśliński, scen. Roman Bubiec, asyst. scen. Zbigniew Łobodziński.

Obsada:  Gospodarz - M. Werchowski, J. Skwierczyński; Zofia - K. Wodnicka, M. Ruppel-Kaczkowska; Soller - Z. Łobodziński; Alcest - K. Talarczyk; Kelner - ***.

Prem. 10 IX 55, 65x (16 035).

Grano w sali WDK.

 

2. Bertolt Brecht - KARABINY MATKI CARRAR (Die Gewehre der Frau Carrar). Przekł. Zbigniew Krawczykowski. Reż. Tadeusz Żuchniewski, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: Carrar - S. Mielczarek; Jose - Z. Hobot; Ksiądz - T. Schmidt; Petro - Z. Zemło; Manuela -  A. Migulanka; Pani Perez - H.Płachecka; Ranny - S. Michalski; Rybacy - G. Trzywdar-Rakowski, G. Sielicki; Kobiety - D. Zaborowska, K. Jackowska.

Prem. 29 IV 56, 2x (1 300).

Przedstawienie ponadplanowe przygotowane z okazji 1 maja.

 

3. Jerzy Szaniawski - PTAK. Reż. Zygmunt Hűbner, scen. Ali Bunsch, kier.muz. Wanda Dubanowicz, asyst. reż. Kazimierz Talarczyk.

Obsada: Student - Z. Korepta; Burmistrz - R. Wasilewski; Burmistrzanka - R. Kułakowska, Z. Mayr; Radca Anzelm - K. Talarczyk; Radca Eustachy - M. Nawrocki; Radca Sylwester - G. Sielicki; Radca Sebastian - J. Walewski; Sekretarz - T. Gwiazdowski, A. Biliczak; Wynalazca - G. Trzywdar-Rakowski; Michałko - M. Werchowski; Marysia - R. Kułakowska, E. Remfeld; Woźny - L. Kitka-Sokołowski; Goście - L. Dzieniewicz, J. Grzybowski, M. Grey, K. Jackowska, M. Kłys,

R. Maklakiewicz, M. Ruppel-Kaczkowska, D. Zaborowska, Z. Zemło.

Prem. 5 VII 56, 58x (15 660).

 

Teatr Dramatyczny

 

PREMIERY

 

4. Piotr Arystydes Breal  - HUZARZY (Les Hussards). Przekł.  Wojciech Natanson. Reż. Stanisław Milski, scen. Marian Kołodziej, kier. muz. Marian Stoiński.

Obsada: Józef Lippi - J. Walewski; Maria Lippi - M. Nochowicz; Pietro - Z. Korepta; Eliza –

M. Grodyńska, R. Kułakowska; Pani Baglione - B. Nowakowska; Rafael Visenti - J. Gajdar;               Cezar Carotti - M. Werchowski; Cosima - A. Migulanka; Giacomo - K. Talarczyk; Flicot –

S. Michalski; La Gouce - T. Gwiazdowski; Kapitan - L. Dzieniewicz; Kancelista wojskowy –

M. Janowski.

Praprem 23 XII 55, 42x (20 373).

 

5. Janusz Warmiński - MELODRAMAT. Reż. Zygmunt Hűbner, scen. Feliks Krassowski, kier. muz. Marian Stroiński, akompaniament Andrzej Dunin.

Obsada: Juliusz Wroncki - J. Śliwa; Paweł Chojnowski - Z. Łobodziński; Ewa Chojnowska –

K. Pepłowska; Renata Karska - K. Wodnicka; Janek Widecki - L. Pietrasz.

Praprem. 31 XII 55, 88x (34 329).

 

6. Juliusz Słowacki - BALLADYNA. Reż. i insc.Tadeusz Żuchniewski, scen. Jadwiga Przeradzka, muz. Marian Stroiński.

Obsada: Pustelnik Popiel III - G. Trzywdar-Rakowski; Kirkor - T. Schmidt; Matka –

S. Gajewska, H. Sokołowska; Balladyna - K. Jackowska, S. Mielczarek, D. Zaborowska; Alina – R. Maklakiewicz; Pasterz Filon - B. Wróblewski; Grabiec - A. Biliczak; Fon Kostryn - J. Grot; Gralon - G. Sielicki; Kanclerz - J. Skwierczyński; Wawel - R. Wasilewski; Poseł - B. Śmigielski; Lekarz koronny - L. Kitka-Sokołowski; Poseł miejski - M. Nawrocki; Strażnik - J. Woźniak; Żołnierz – J. Grzybowski; Służący - M. Hajduk; Goplana - A. Chodakowska, Z. Mayr; Skierka - M. Kłys, R. Kułakowska; Chochlik - Z. Hobot.

Prem. 1 II 56, 67x (41 521).

 

7. Federico Garcia Lorca - MARIANA PINEDA (Mariana Pineda). Przekł. Zofia Szleyen. Reż. Zygmunt Hűbner, scen. Feliks Krassowski, muz. Henryk Jabłoński, asyst. reż. Danuta Zaborowska, kier. muz. Marian Stroiński.

Obsada: Mariana Pineda - K. Pepłowska; Clavela - I. Starkówna; Angustias - H. Płachecka; Amparo - A. Migulanka, M. Grey; Lucia - D. Zaborowska; Siostra Carmen - S. Gajewska; Nowicjuszka I – M. Grodyńska; Nowicjuszka II - A. Rumlowa; Fernando - Z. Korepta, L. Pietrasz; Pedro de Sotomayor - Z. Łobodziński; Pedrosa - J. Śliwa; Alegrito - M. Janowski; Spiskowiec I – J. Grzybowski; Spiskowiec II - M. Kłys; Spiskowiec III - Z. Korepta, L. Pietrasz; Spiskowiec IV – K. Talarczyk; Prolog i Epilog - A. Migulanka, M. Grey.

Prem. 5 IV 56, 30x (7 630). Dyplom reżyserski.

 

8. Leonid Leonow - ZŁOTA KARETA (Zołotaja karieta). Przekł. Paweł Hertz. Reż. i scen. Jerzy Ukleja, kier. muz. Wanda Dubanowicz, asyst. reż. Stanisław Michalski.

Obsada: Maria Siergiejewna - W. Stanisławska-Lothe; Marika - R. Kułakowska; Pułkownik Bieriozkin - J. Skwierczyński; Paweł Aleksandrowicz Niepriachin - J. Walewski; Daszeńka – K. Jackowska; Timosza - Z. Hobot; Mikołaj Stiepanowicz Karejew - T. Żuchniewski; Juliusz – S. Michalski, B. Śmigielski; Fakir Rachuma - G. Trzywdar-Rakowski; Tabun-Turkowska – M. Nochowicz; Sekretarka Rajeczka - M. Ruppel-Kaczkowska; Adrian Łukianycz Makaryczew - M. Nawrocki.

Prem. 10 V 56, 23x (7 232).

 

9. Karol Czapek – MATKA (Matka). Przekł. Czesław Sojecki. Reż. Walerian Lachnitt, scen. Marian Kołodziej, kier. muz. Wanda Dubanowicz, asyst. reż. Zygmunt Hobot, efekty akust. Edmunt Orent, szermierka Stanisław Michalski, Lech Pietrasz.

Obsada: Matka - H. Sokołowska; Ojciec - J. Śliwa; Andrzej - B. Wróblewski; Jerzy - J. Woźniak, S. Dąbrowski; Kornel - L. Pietrasz; Piotr - S. Michalski; Antoś - Z. Hobot, W. Ochmański; Dziadek - M. Janowski; Głos kobiecy - S. Mielczarek; Speaker I - L. Pietrasz.

Prem. 13 VII 56, 27x (3 613). Warsztat reżyserski.

 

Teatr Kameralny

 

PREMIERY

 

10. Zdzisław Skowroński - MATURZYŚCI. Reż. Stefan Drewicz, scen. Feliks Krassowski, asyst. reż. Jerzy Grzybowski.

Obsada: Profesor Wolski - J. Śliwa; Profesor Orliński - M. Janowski; Profesor Bujak – G. Sielicki; Profesor Woźniakówna -A. Rumlowa; Profesor Domańska - D. Zaborowska; Antoni Wójcik - J. Walewski; Zofia Wójcik - I. Starkówna; Leszek Wójcik - L. Pietrasz; Kazek Biernacki – Z. Hobot; Hanka Dobrzańska - Z. Mayr; Karol Jurkiewicz - S. Michalski; Jerzy Zawada – B. Śmigielski.

Prem. 29 IX 55, 73x (30 812).

 

11. Aleksander Fredro - WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Reż. Maria Kaniewska, scen. Marian Kołodziej, asyst. reż. Józef Niewęgłowski, kier. muz. Marian Stroński.

Obsada: Ambroży Jenialkiewicz - T. Gwiazdowski; Matylda - A. Chodakowska; Aniela – Z. Mayr; Karol - J. Niewęgłowski; Leon - L. Dzieniewicz; Dolski - B. Wróblewski; Pan Ignacy – M. Werchowski; Antoni - A. Biliczak; Alfred - J. Woźniak; Telembecki - R. Wasilewski; Marcin – G. Sielicki; Pani Moczybłocka - K. Szałajska.

Prem. 27 IV 56, 45x (13 378).

Grano w sali Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku.

 

12. Albert Maltz - NAJSZCZĘŚLIWSZY CZŁOWIEK (The Happiest Man Od The Earth). Przekł.i adapt. Adam Tarn. Jean Paul Sartre - LADACZNICA Z ZASADAMI (La putain respectueuse). Przekł. Jan Kott. Reż. Zygmunt Hűbner, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: NAJSZCZĘŚLIWSZY CZŁOWIEK : Tom Brackett - J. Śliwa; Jesse Fulton -K. Talarczyk; LADACZNICA Z ZASADAMI:  Lizzie - A. Migulanka; Senator - J. Śliwa; Fred - Z. Hűbner; John - T. Schmidt; James - S. Michalski; Murzyn - I. Machowski; I Mężczyzna - J. Grzybowski; II Mężczyzna - L. Pietrasz.

Prem. 12 VI 56, 49x (17 520).

Grano w sali Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku.

 

13. Donald Ogden Stewart - SZEŚĆDZIESIĄTE ÓSME PIĘTRO (The Kidders). Przekł. Mira Michałowska. Reż. Tadeusz Żuchniewski, scen. Feliks Krassowski, asyst. reż. Zbigniew Łobodziński.

Obsada: Jennie Potter Hughes - A. Chodakowska; Dan Hughes - I. Machowski; Agnes Potter – S. Mielczarek; Steve Bucknell - T. Schmidt; Chase Allen - Z. Łobodziński; Eddie Sanborn –

J. Niewęgłowski; Kierowca taksówki - J. Grot.

Praprem. 12 VII 56, 49x (10 989).

Grano w sali Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku.

 

Teatr Lalek

 

ul. Grunwaldzka 16

 

Budynek przedwojenny, już przed 1945 mieszczący salę widowiskową. Działalność dla dzieci prowadzona pn. Scena Dziecięca, dla widowni starszej pn. Scena Młodzieżowa.

Scen: 1 (ul. Grunwaldzka 16, miejsc 250).

 

KIEROWNICTWO

 

Szczepan Paluszkiewicz dyr., Ali Bunsch kier. art., Lech Bądkowski kier. lit., Janusz Gerwan kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Natalia Gołębska, w bież. sez. – Jan Bołgaty [Jan Gosk], Olga Totwen.

Scenografowie: Ali Bunsch, w bież. sez.  – Zofia Gutkowska, Jerzy Nowosielski, Ewa Totwen.

Aktorzy: Bernadetta Haska, Eugenia Hołuj, Zofia Kowalewska, Zofia Kuczyńska, Wanda Nowicka, Elżbieta Rożałowska, Monika Snarska, Józefina Unczur, Wanda Ziółkowska, Kazimierz Bajorski, Zdzisław Borowiak, Edmund Burczyk, Jan Bołgaty [Jan Gosk],    Zdzisław Kordecki, Leszek Staszelis, Edward Rawa, Bogusław Wieczorek, Henryk Zalesiński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. A. Simukow - BAŚŃ O SIEDMIU CZARODZIEJACH. Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. Jan  Bołgaty, scen. Zofia Gutkowska, Jerzy Nowosielski, muz. Henryk Jabłoński.

Obsada: Nastka, Szczur Żywołyk - Z. Kowalewska; Tomek - J. Unczur; Kot Leżybok, Deszcz - M. Snarska, W. Ziółkowska; Żuk Długonos, Wiatr - B. Haska; Urodzaj, Licho jednookie - H. Zalesiński oraz E. Rawa (akompaniament).

Prem. 15 X 55.

 

2. Hans Christian Andersen - ZAGUBIONY ELF (Tommelise). Adapt. Kazimiera Jeżewska. Reż. Olga Totwen, scen. Ewa Totwen, muz. Tadeusz Kierski.

Obsada: Calineczka - E. Hołuj; Ropucha, Król elfów, Narrator - Z. Borowiak; Myszka polna, Motyl - Z. Kuczyńska; Kret, Elf I - B. Wieczorek i inni oraz J. Gerwan (akompaniament).

Prem. 24 XII 55.

 

3. Libuše Tittelbachova - TRZEJ BRACIA CZING. Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. Jan Bołgaty, scen. Ali Bunsch, muz. Władysław Walentynowicz.

Obsada: Czing I, II, III - Z. Borowiak (W. Nowicka); Matka Thu - M. Snarska (Z. Kuczyńska); Sąsiadka Niam - W. Nowicka; Pan Lu-Liang-Fu - B. Wieczorek.

Prem. 14 IV 56.

 

4. Hanna Januszewska - ŻART OLSZOWIECKI. Reż. Natalia Gołębska, scen. Ali Bunsch, muz. Jerzy Dobrzański.

Obsada: Król Jan III Sobieski - H. Zalesiński; Maria Kazimiera, Derkacz - Z. Kowalewska; Koniuszy Straszewski - K. Bajorski; Jan Chryzostom Pasek - Z. Kordecki, J. Unczur; Furfantka - J. Unczur; Jaśko, Kaczor - L. Staszelis; Wydra -W. Ziółkowska, B. Haska; Kapreol wyżeł - E. Burczyk; Czapla- E. Rożałowska; Małpka Dafne - B. Haska.

Prem. 22 V 56.

 

Sztuki dogrywane

 

5. Svatoń - SMOK W NIESWAROWIE. Prem. IV 55; 6. Kownacka - SZEWCZYK DRATEWKA. Prem. 9 V 55; 7. Grzymska-Gruszczyńska - CZAPLA; Čapek - PIES I KOTEK. Prem. 15 VI 55.

 

Gliwice

 

Państwowa Operetka Śląska

 

ul. Nowy Świat 55/57

 

Operetka Śląska rozpoczęła działalność jako druga scena Opery Śląskiej w Bytomiu w X 1952 z odrębnym zespołem artystycznym. Od 1 X 1955 usamodzielniła się.

Scen: 1 (ul. Nowy Świat 55/57, miejsc 776).

 

KIEROWNICTWO

 

Włodzimierz Stahl (do 30 IX 55) dyr., Mieczysław Teliszewski  (od 1 X 55) dyr., Wacław Śniady kier. art., Jerzy Zarzycki kier. lit., Kazimierz Kowalczuk kier. ds. adm.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Danuta Baduszkowa, Erwin Nowiaszak (asyst.), Halina Szemley (asyst.), Witold Zdzitowiecki, Jerzy Zegalski (do 31 X 55).

Scenografowie: Jerzy Kłosowski, Barbara Ptak (od 1 VII 56) (asyst.); w bież. sez.  Michelle Zahorska, Andrzej Cybulski, Wojciech Długosz, Tadeusz Gryglewski, Lech Zahorski.

Choreografowie: Ryszard Podeszwicki; w bież. sez.  Mikołaj Nikandrow.

Dyrygenci: Zbigniew Lipczyński, Antoni Popiałkiewicz.

Chórmistrz: Stanisław Tokarski.

Korepetytorzy: Maria Bielecka, Krystyna Demiańczuk, Stefania Poniecka, Henryk Barenblat.

Śpiewacy: Maria Artykiewicz, Halina Bobrowska, Irena Brodzińska, Maria Ermow, Maria Gabrielli, Gizela Longin [Londzin], Teresa Malc, Barbara Nieżychowska, Kornelia Pietrowska, Maria Polakowa, Wanda Polańska (od 1 III 56), Aniela Romanowska, Irena Szulc-Kruk (do 1 IV 56), Jadwiga Szymańska, Alojzy Krzysztof Boreński (od 1 VI 56), Piotr Ćwiękalik, Leon Gawełek, Tadeusz Jarczyński, Adam Kopciuszewski, Ludwik Koprzywa, Włodzimierz Kubasik (do 1 IV 56),Witold Michelski, Jacek Nieżychowski, Eugeniusz Nowowiejski, Józef Orawiec, Janusz Popławski, Zygmunt Pronobis, Stanisław Ptak, Aleksander Sawin, Henryk Trojanowski, Edmund Wayda, Ryszard Wojtkowski, Antoni Wolny; w bież. sez. - Janina Burke,   Stefania Hudecowa (inspicjent), Erwin Nowiaszak.

Balet: Czesława Chrzanowska, Irena Grzegorek, Krystyna Matejko, Genowefa Mleczak, Judyta Nowicka, Irena Orawiec (od 1 I 56), Alina Plutta, Krystyna Skotnik, Judyta Tomalak, Jadwiga Twarowska,  Krystyna Ungeheuer, Krystyna Zonzala, Alicja Żychowska, Bonifacy Domagała, Jacek Heczko, Józef Kacamon, Jerzy Kauczor, Florian Mojżeszewicz, Zdzisław Walerowicz; w bież. sez. – Ryszard Podeszwicki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jean Gilbert - CNOTLIWA ZUZANNA (Die keusche Susanne). Libr. Georg Okonkowski. Przekł. i adaptacja Eugeniusz Żytomirski. Kier. muz. Antoni Popiałkiewicz, reż. Danuta Baduszkowa, Jerzy Merunowicz, insc. Jerzy Merunowicz, scen. Lech i Michelle Zahorscy, choreogr. Mikołaj Nikandrow, chórmistrz Stanisław Tokarski, dyryg. Zbigniew Lipczyński, Antoni Popiałkiewicz.

Obsada: Baron Konrad d’Aubrais – J. Popławski, S. Ptak, E. Wayda; Delfina – M. Gabrielli, B. Nieżychowska, M. Polakowa, A. Romanowska; Żaklina – I. Brodzińska, K. Pietrowska, B. Nieżychowska; Hubert – R. Wojtkowski; René Boislurette – L. Koprzywa, A. Sawin; Pomarel – L. Gawełek, A. Wolny; Zuzanna – M. Artykiewicz, H. Bobrowska, W. Polańska; Charencey – P. Ćwiękalik, T. Jarczyński; Róża – M. Ermow, G. Londzin, W. Polańska, Renata Sofronow (artystka chóru); Aleksy – W. Michelski, J. Nieżychowski, Aandrzej Cholewa (artysta chóru); Emil – E. Nowiaszak, Karol Tomica (artysta chóru); Marietta – B. Nieżychowska, J. Szymańska; Godet – K. Boreński, Aleksander Wilczek (artysta chóru); Vivarel –Walerian Eichhorn (artysta chóru).

Prem. 31 XII 55, 272x

 

2. Wolfgang Amadeusz Mozart - DYREKTOR TEATRU (Der Schauspieldirektor). DROBIAZGI (Les petits riens). Libr. Louis Wilhelm Schneider. Przekł. M. Serga. Kier. muz. Antoni Popiałkiewicz, insc. i reż. Danuta Baduszkowa, scen. Andrzej Cybulski, choreogr. Ryszard Podeszwicki, asyst. reż. Erwin Nowiaszak,  dyryg. Antoni Popiałkiewicz, Stanisław Tokarski.

Obsada: Emanuel Schikaneder – S. Ptak; Filip – R. Wojtkowski; Wolfgang Amadeusz Mozart – J. Popławski; Madame Lange - B. Nieżychowska; Mademoiselle Uhlich – K. Pietrowska; Woźny - J. Orawiec; Pasterki – I. Grzegorek, G. Mleczak, J. Tomalak, A. Żychowska; Pasterze – J. Kacamon, J. Kauczor, F. Mojżeszewicz, Z. Walerowicz; Kupido – K. Ungeheuer; Faun – R. Podeszwicki; Rusałki – J. Twarowska, K. Zonzala; Baletmistrz – J. Heczko.

Praprem. 21 IV 56, 19x.

 

3. Rudolf Friml - ROSE MARIE (Rose Marie).  Libr. Otto Herbach. Przekł. Leopold Brodziński. Kier. muz. Zbigniew Lipczyński, insc. i reż. Danuta Baduszkowa, dek. Jerzy Kłosowski, kost. Wojciech Długosz, choreogr. Ryszard Podeszwicki, kier. chóru Stanisław Tokarski, dyryg. Zbigniew Lipczyński, Antoni Popiałkiewicz.

Obsada: Rose Marie - M. Artykiewicz, T. Malc, K. Pietrowska, I. Brodzińska; Emil - H. Trojanowski, T. Jarczyński; Jim - S. Ptak, E. Wayda, Z. Pronobis; Herman Groźny -  A. Sawin, L. Gawełek; Jane - J. Burke, J. Szymańska, I. Brodzińska; Czarny Orzeł - J. Orawiec, K. Boreński, P. Ćwiękalik; Dixiana - H. Bobrowska; Havley - J. Nieżychowski, E. Wayda, J. Orawiec; Malove - Z. Pronobis, H. Trojanowski, J. Orawiec; Ethel - M. Polakowa, S. Hudecowa.

Prem. 3 VII 56, 111x. Premierowe spektakle odbyły się na Wybrzeżu z powodu awarii budynku w Gliwicach, premiera w Chorzowie 4 IX 56.

 

W REPERTUARZE

 

4. Franz Lehar – KRAINA UŚMIECHU. Reż. zespołowa, nadzór reż. Danuta Baduszkowa, chórmistrz Stanisław Tokarski. Zmiany w obsadzie: Hrabia Ferdynand Lichtenfels – Andrzej Cholewa (artysta chóru), J. Nieżychowski; Liza – M. Ermow, I. Szulc-Kruk; Hrabia Gustaw – R. Wojtkowski; Ciotka Lizy – A.  Romanowska; Przyjaciółki Lizy – K. Pietrowska, Maria Szolc (artystka chóru), Stefania Wink (artystka chóru); Książę Su-Czong – J. Popławski, E. Wayda; Mi – I. Brodzińska, J. Szymańska; Czang – J. Orawiec; Eunuch – J. Nieżychowski, P. Ćwiękalik.; Lokaj I – A. Kopciuszewski; Lokaj II – Włodzimierz Kubasik (artysta chóru). Prem. 11 X 52; 5. Emmerich Kalman – KSIĘŻNICZKA CZARDASZA. Zmiany w obsadzie: Sylwa – W. Polańska; Miksza – K. Boreński; Endrey – P. Ćwiękalik, Stanisław Kuc (artysta chóru); Lokaj – P. Ćwiękalik. Prem. 23 I 54; 6. Johann Strauss – ZEMSTA NIETOPERZA. Zmiany w obsadzie: Rozalinda – W. Polańska; Adela – K. Pietrowska; Frosz – P. Ćwiękalik. Prem. 9 VII 55.

 

Gniezno

 

Teatr im. Aleksandra Fredry

 

ul. Chrobrego 32

 

Gmach zbudowany w 1928 jako kino-teatr, w 1942 adaptowany dla teatru. W latach 1946-49 działał jako Teatr Miejski. Upaństwowiony 1 XII 1949 przyjął nazwę Państwowy Teatr w Gnieźnie. Obecną nazwę nosi od 1 III 1955.  

Scen: 1 (ul. Chrobrego 32, miejsc ok. 700).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Cegielski dyr. i kier. art., Edmund Pniewski z-ca dyr., Stanisław Hebanowski kier. lit. (do XII 55), Szczepan Gąssowski kier. lit. (od I 56).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Karol Borowski, Stanisław Cegielski, Stefan Drewicz, Henryk Lotar.

Scenografowie: w bież. sez.- Stanisław Cegielski, Ewa Nahlik.

Aktorzy: Halina Bielawska, Magdalena Czarska, Maria Deskur, Helena Drzewiecka, Genowefa Korska, Janina Krokowska, Maria Kuszyńska, Kamila Lesiecka, Mirosława Leśniowska, Halina Lubaczewska, Barbara Łaska, Elżbieta Matysiak, Eugenia Skorna, Maria Szczęsna, Bolesław Andrzejczyk, Władysław Badowski, Edward Chełmicki, Antoni Chęciński, Adam Cyprian, Edmund Derski, Jan Dietrich, Antoni Jeśmontowicz, Władysław Jeżewski, Antoni Kaczorowski, Józef Kaczyński, Edward Kozłowski, Leon Łabędzki, Stanisław Masłowski, Stanisław Mroczkowski, Władysław Oksza, Edmund Pniewski, Czesław Rożnowski, Bohdan Rzeszowski, Stanisław Sparażyński, Stanisław Szymczyk, Henryk Teichert; w bież. sez. – Stanisława Piasecka, Felicja Tiberger.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Szaniawski – MOST. Reż. i scen. Stanisław Cegielski.

Obsada: Architekt Tomasz – S. Mroczkowski; Studentka Helena – M. Deskur; Przewoźnik – J. Dietrich; Janek – E. Chełmicki; Marysia – M. Czarska; Gość – B. Andrzejczyk; Szofer – E. Derski.

Prem. 5 XI 55, 34x.

 

2. WESOŁY SYLWESTER. Dwa okolicznościowe przedstawienia sylwestrowe.

Wystąpili: S. Piasecka, A. Kaczorowski, G. Korska, M. Leśniowska, B. Łaska, B. Rzeszowski, H. Teichert.

Prem. 31 XII 55, 2x.

 

3. Uzeir Hadżibekow – DZIEWCZĘTA W ZASŁONACH (Arszyn mał ałan). Przekł. Roman Długosz i Stanisław Powołocki. Reż. i scen. Stanisław Cegielski, muz. Uzeir Hadżibekow, ewolucje taneczne Cyryl Januszkowski.

Obsada: Asker – B. Andrzejczyk; Dżachan – M. Szczęsna; Sulejman – H. Teichert; Weli – B. Rzeszowski; Sułtanbej – A. Kaczorowski; Giul – M. Deskur; Asja – M. Leśniowska; Telli – H. Bielawska.

Prem. 1 I 56, 66x.

 

4. Charles Dickens – ŚWIERSZCZ ZA KOMINEM (The criket on the hearth). Adapt. sceniczna i przekł. Stefan Drewicz, Adam Grzymała-Siedlecki. Reż. Stefan Drewicz, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: John Piribingl – W. Badowski; Dot – E. Matysiak; Kaleb Plummer – J. Dietrich; Berta – F. Tiberger; Teklton – S. Mroczkowski; Pani Filding – E. Skorna; May – H. Lubaczewska; Nieznajomy – J. Kaczyński; Tilly – M. Czarska; Sługa Tekltona – E. Derski.

Prem. 3 I 56 w Poznaniu,  35x.

 

5. George Bernard Shaw – ŻOŁNIERZ I BOHATER (Arms and the man). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Henryk Lotar, dek. i kost. Ewa Nahlik.

Obsada: Petkow – A. Kaczorowski; Katarzyna – M. Szczęsna; Raina – H. Lubaczewska; Sergiusz Saranow – H. Teichert; Łuka – J. Krokowska; Mikoła – L. Łabędzki; Bluntschli – S. Mroczkowski; Oficer – J. Kaczyński.

Prem. 1 IV 56, 55x.

 

6. Juliusz Słowacki – BALLADYNA. Insc., reż. i scen. Stanisław Cegielski, muz. Janusz Maćkowiak.

Obsada: Pustelnik – J. Dietrich; Kirkor – W. Jeżewski; Matka – E. Skorna; Balladyna – M. Deskur; Alina – E. Matysiak; Filon – S. Szymczyk; Grabiec – A. Chęciński; Fon Kostryn -  B. Andrzejczyk; Gralon – W. Badowski; Kanclerz – S. Sparażyński; Posłaniec – C. Rożnowski; Lekarz – E. Kozłowski; Goniec – A. Jeśmontowicz; Żołnierz – E. Derski; Goplana – M. Leśniowska; Chochlik – M. Czarska; Skierka – M. Kuszyńska.

Prem. 15 IV 56, 55x.

 

7. Gabriela Zapolska – MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ. Reż. Karol Borowski, scen. Ewa Nahlik.

Obsada: Felicjan Dulski – E. Derski; Dulska – E. Skorna; Zbyszek – B. Andrzejczyk; Hesia – M. Leśniowska; Mela – J. Krokowska; Juliasiewiczowa – M. Deskur; Lokatorka – H. Lubaczewska, B. Łaska; Hanka – M. Czarska; Tadrachowa – H. Drzewiecka.

Prem. 30 VI 56, 80x.

 

8. Zdzisław Skowroński i Józef Słotwiński – IMIENINY PANA DYREKTORA. Reż. i scen. Stanisław Cegielski.

Obsada: Leon Puchalski – A. Cyprian; Maria Puchalska – M. Szczęsna; Magda – K. Lesiecka; Zuzia – M. Kuszyńska; Poldek – S. Masłowski, B. Rzeszowski; Andrzej Rachwał – S. Sparażyński; Hipolit Dobek – S. Szymczyk; Lubowiecki – E. Pniewski; Karwowska - ***; Urzędniczka - ***; Więckowski – W. Oksza; Naczelny dyrektor – W. Badowski; Dębicki – A. Jeśmontowicz; Kalita – E. Kozłowski.

Prem. 4 VII [16 VIII] 56, 78x. 

 

9. Julian Tuwim – PORWANIE SABINEK (Der Raub Der Sabinerinen) wg Franza i Paula Schöntanów. Reż. i scen. Stanisław Cegielski.

Obsada: Paweł Ćwiczowicz – S. Szymczyk; Ernestyna – H. Drzewiecka; Anulka – E. Matysiak; Madzia – J. Krokowska; Karol Justyński – B. Rzeszowski; Weronika – G. Korska; Leonard Strzyga-Strzycki – A. Cyprian; Antoni Gromski – A. Chęciński; Emil – B. Andrzejczyk.

Prem. 4 VII  [1 VIII] 56, 64x.

 

Grudziądz

 

Teatr Popularny

 

ul. 15 Grudnia 19

 

Gmach rozpoczęty przez Niemców ukończono w 1948. Do 1955 był użytkowany przez zespoły amatorskie, także doraźne występy zespołów obcych. 1 I 55 przeniesiono na stałe do Grudziądza zespół Pomorskiego Teatru Młodego Widza z Bydgoszczy. Otwarcie teatru w nowej siedzibie nastąpiło 3 IV 1955 pn. Teatr Popularny.

Scen: 1 (ul. 15 Grudnia 18, miejsc 560).

 

KIEROWNICTWO

 

Feliks Kłodziński dyr. Tadeusz Kozłowski kier. art. Anna Kochanowska kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. -  Anna Kochanowska, Wanda Laskowska, Maria Szczęsna, Tadeusz Kozłowski.

Scenografowie: w bież. sez. -  Karol Gajewski, Teresa Targońska, Zofia Węgierkowa.

Muzycy: w bież. sez. -  Tadeusz Baird, Kazimierz Mazur.

Aktorzy: w bież. sez.  - Janina Jankowska, Grażyna Juchniewicz, Nina Ogińska, Ewa Palczewska, Tatiana Pawłowska, Lidia Polek, Joanna Sienkiewicz, Barbara Tomaszewska, Mirosław Andrzejewski, Andrzej Baszkowski, Witold Budzyński, Bogusław Demczakowski, Eugeniusz Jastrzębski, E. Kamiński, Jerzy Koczyński (inspicjent), Tadeusz Kozłowski, Olgierd Lipczyński, Ryszard Markowski, Zbigniew Mossakowski, L. Okniński, Zbigniew Szukaj, Paweł Tomaszewski, Eugeniusz Wałaszek, Zbigniew Zemło.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Józef Korzeniowski – PANNA MĘŻATKA. Wersja wodewilowa Walerego Jastrzębca. Reż. i ewolucje taneczne Maria Szczęsna, scen. Karol Gajewski, asyst. reż. Nina Ogińska.

Obsada: W. Budzyński, Z. Mossakowski, N. Ogińska, E. Palczewska, T. Pawłowska, Z. Szukaj, E. Wałaszek.

Prem. 1 X 55.

 

1. SŁOWO O MIŁOŚCI I WALCE. Wieczór poezji rosyjskiej i radzieckiej. Insc. i reż. Anna Kochanowska, Współpr. dramaturgiczna Andrzej Baszkowski, oprac. muz. Kazimierz Mazur.

Obsada: B. Demczakowski, J. Jankowska, O. Lipczyński, R. Markowski, L. Polek, J. Sienkiewicz, B. Tomaszewska, P. Tomaszewski, Z. Zemło.

Prem. 10 X 55.

 

3. Aleksander Dychawiczny – STUDENCKA MIŁOŚĆ (Swadiebnoje putieszestwije). Przekł. Hanna Pieczarkowska, adapt. Stanisław Bugajski, Zdzisław Skowroński. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Karol Gajewski, muz. Jerzy Wassowski.

Obsada: M. Andrzejewski, J. Sienkiewicz, G. Juchniewicz, J. Jankowska, J. Koczyński, O. Lipczyński, R. Markowski.  

Prem. 17 XII 55.

 

4. Juliusz Słowacki – BALLADYNA. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Karol Gajewski, kost. Zofia Węgierkowa, muz. Tadeusz Baird

Obsada: Pustelnik, Popiel III – Z. Zemło; Matka, wdowa – L. Polek, N. Ogińska; Balladyna – T. Pawłowska; Alina – J. Jankowska; Filon – P. Tomaszewski, Z. Mossakowski; Kirkor – B. Demczakowski; Grabiec – R. Markowski, T. Kozłowski; Fon Kostryn – O. Lipczyński; Gralon, Poseł ze stolicy Gniezna – E. Wałaszek; Goniec, Lekarz koronny – J. Koczyński; Kanclerz, Chrząszcz z Jemioły  – W. Budzyński; Rycerz – Z. Mossakowski; Gryf – A. Baszkowski; Czarownica – E. Palczewska; Osoby fantastyczne: Goplana – G. Juchniewicz; Chochlik – E. Palczewska; Skierka – B. Tomaszewska.

Prem. 9 III 56.

 

5. Molière – SZKOŁA ŻON (L’ecole des femmes). Przekł. Bohdan Korzeniewski. Reż. Wanda Laskowska, scen. Teresa Targońska.

Obsada: Arnolf – E. Wałaszek; Agnieszka – T. Pawłowska, G. Juchniewicz; Horacy – B. Demczakowski, Z. Mossakowski; Jasiek – L. Okniński; Kaśka – N. Ogińska, L. Polek; Chryzald – W. Budzyński, Z. Mossakowski; Enryk – E. Jastrzębski, P. Tomaszewski; Oront – Z. Mossakowski, W, Budzyński, E. Kamiński; Notariusz – E. Jastrzębski.

Prem. 3 VI 56.

 

Jelenia Góra

 

Państwowy Teatr Dolnośląski

 

ul. Wojska Polskiego 38

 

Teatr zbudowano w 1906 wg projektu Alfreda Daehmela jako Dom Sztuki i Stowarzyszeń  (Kunst und Vereinshaus) służący m. in. propagowaniu amatorskiego ruchu artystycznego, w latach 20-tych XX w., w związku z zaangażowaniem stałego, profesjonalnego zespołu aktorskiego zmieniono nazwę na Teatr Miejski. W czasie wojny budynek nie został zniszczony.

Przy teatrze działa Orkiestra PTD pod kierownictwem Henryka Skąpińskiego.

Scen: 1 ( ul. Wojska Polskiego 38), miejsc 641.

Teatr prowadzi objazd.

                               

KIEROWNICTWO

 

Władysław Ziemiański dyr (od 1 X 55),  Maria Straszewska  kier. art., Jan Nepomucen Miller kier. lit., Henryk Skąpiński kier. muz.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Tadeusz Żuchniewski, Maria Straszewska, Aleksander Rodziewicz; w bież. sez.- Olga Koszutska, Stanisław Jaszkowski.

Scenografowie: Anna Szeliga, Tadeusz Rajkowski; w bież. sez.-Jerzy Szeski.

Kompozytorzy: Henryk Skąpiński; w bież. sez.-A. Basztoń,  E. Borowski, Piotr Łoboz.

Choreografowie: Jadwiga Dracówna, K. Suczyńska.

Aktorzy: Katarzyna Feldman, Janina Gozdecka, Barbara Grudzińska, Jadwiga Janczewska, Jadwiga Jarwicz, Anna Kajetowska, Olga Koszutska, Janina Krokowska, Krystyna Łubieńska, Danuta Markiewicz, Irena Orzecka, Maria Sandle, Halina Sienkiewicz, Sylwia Skotnicka, Stefania Socha, Elżbieta Świecicka, K. Suczyńska, Hanna Szumowska, Z. Tarska, Lucyna Tychowa, Maria Wiland, Janina Wronowska, Jadwiga Wysocka, Janina Miłkowska- Zabielska, Janina Zakrzyńska, Jadwiga Ziemiańska, Stanisław Basiora, Kazimierz Błaszczyński, Karol Chorzewski, Ryszard Dembiński, Włodzimierz Fabisiak, Witold Gałązka, Józef Hłaska, Z Hryniewiecki, Stanisław Jaszkowski, Janusz Kilarski, Wotold Konar, Bogusław Kozak, Edward Łada – Cybulski, Henryk Machalica, Władysław Madej, Klemens Myczkowski, Stanisław Posiadłowski, Olgierd Radwan, Andrzej Saar, Włodzimierz Saar, Władysław Sawko (inspicjent), J. Smoliński, Jerzy Smyk, Czesław Stopka, A Suchański, S. Szymczyk, Stanisław Tubielewicz, Wacław Wacławski, Ryszard Wasilewski, J. Wyszyński; w bież. sez.- Bohdana Majda, Władysław Ziemiański.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Gabriela Zapolska  - PANNA  MALICZEWSKA. Reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Anna Szeliga.

Obsada: Daum - E. Łada-Cybulski; Daumowa - J. Wysocka; Filo - K. Myczkowski; Stefka Maliczewska –J. Krokowska; Michasiowa - J. Janczewska; Żelazna - I. Orzecka; Bogucki - S. Szymczyk; Hiszowa - K. Feldman; Edek - W. Madej; Sekwestrator - R. Wasilewski.

Prem. 24 IX 55, 75x. Jubileusz 10 – lecia teatru.

 

2. Wojciech Bogusławski  - SPAZMY MODNE. Reż. Tadeusz Żuchniewski, scen. Anna Andrjanow – Janiga.

Obsada: Hrabia - S. Posiadłowski; Hrabina - H. Sienkiewicz; Lukrecja - S. Skotnicka; Pułkownik - O. Radwan; Szarmantski - B. Kozak; Mizantropski - Z. Hryniewiecki; Dorotka - J. Jarwicz; Służalski - K. Chorzewski; Wiercicki - Z. Wacławek; Jurga - S. Tubielewicz.

Prem. 28 IX 55, 76x.

 

3. Federico Garcia Lorca  - CZARUJĄCA SZEWCOWA (La zapatera prodigiosa). Przekł. Juliusz Chodacki, oprac. dram. Jerzy Gruda, insc., reż. Maria Straszewska, scen. Jerzy Szeski, muz. Piotr Łoboz, choreogr. J. Dracówna.

Obsada: Autor - B. Kozak, K. Myczkowski; Szewc - K. Chorzewski, K. Myczkowski; Szewcowa - B. Majda, K. Łubieńska, D. Markiewicz; Chłopczyk - S. Skotnicki; Alkad – W. Saar; Don Drozdilio - W. Konar; Kawaler przepasany barwnym pasem - C. Stopka; Kawaler w kapeluszu - S. Tubielewicz; Sąsiadka  w stroju czarnym - J. Jarwicz; Sąsiadka w stroju fioletowym - J. Wysocka,; Sąsiadka w stroju niebieskim - J. Ziemiańska; Sąsiadka w stroju czerwonym - H. Szumowska; Sąsiadka w stroju szarym - S. Socha; Maska - M. Suczyńska;

Orkiestra PTD pod kier. H. Skąpińskiego.

Prem. 15 XII 55,  78x.

 

4. Zenon Laurentowski -  KOT W BUTACH. Reż. Maria Straszewska, scen. Anna Szeliga, muz. Henryk Skąpiński.

Obsada: Mruczuś - K. Błaszcyński; Kuba - J. Smyk; Piotr - A. Saar; Jan - J. Smoliński; Pisarz - W. Fabisiak; Dosia - O. Koszutska, H. Sienkiewicz, Król Goździk - W. Sawko; Królewna - D. Markiewicz; Marszałek - A. Saar; Szambelan - S. Basiora; Dama Dworu - J. Zabielska; Gromiwoj - W. Ziemiański; Lloto - R. Dembiński; Toto - J. Hłasko.

Prem. 22 XII 55,  64x.

 

5. Friedrich Schiller  - DON KARLOS (Don Carlos). Przekł. Kazimiera Iłłakowiczówna. Reż. Olga Koszutska, scen. Anna Szeliga, muz. Henryk Skąpiński.

Obsada: Filip II - E. Łada-Cybulski; Elżbieta Valois - H. Sienkiewicz, E. Święcicka; Don Carlos - B. Kozak, J. Kilarski; Księżna Olivarez - J. Miłkowska – Zabielska; Mondecar - J. Wronowska; Księżniczka Eboli - J. Janczewska, B. Grudzińska; Margrabia Posa - S. Jaszkowski, J. Smyk; Książę Alba - O. Radwan, W. Madej; Ojciec Domingo - S. Posiadłowski; Wielki Inkwizytor - K. Błaszczyński; Paź Królowej - J. Smoliński; Don Ludwik - W. Ziemiański; Oficer Gwardii - W. Sawko.

Prem. 17 II 56, 110x.

 

6. Aleksandr Puszkin -  EUGENIUSZ ONIEGIN. Przekł. Adam Ważyk. Oprac. dramat., insc., reż. Maria Straszewska, scen. Tadeusz Rajkowski, muz. E. Borowski, choreogr. K. Suczyńska.

Obsada: Eugeniusz Oniegin - H. Machalica; Tatiana - O. Koszutska, D. Markiewicz; Leński - R. Dembiński; Olga - K. Suczyńska, J. Ziemiańska; Niania - I. Orzecka, K. Feldman; Książę - K. Chorzewski; Mr Triquet - J. Hłasko; Narrator I - K. Myczkowski; Narrator II - A. Suchański; Narrator III - S. Basiora; Narratorka - A. Kajetowska, L. Tychowa; Goście - J. Jarwicz, K. Suczyńska, J. Wysocka, W. Konar, W. Saar, J. Smyk, C. Stopka, S. Tubielewicz,

Orkiestra PTD pod kier. H. Skąpińskiego.

Prem. 24 III 56.

 

7. Alojzy Jirasek  - LATARNIA. Przekł. Wanda Karczewska. Insc., reż. Maria Straszewska, scen. Jan Szeski, oprac. muz. A. Basztoń.

Obsada: Księżna - D. Markiewicz; Dworzanin - K. Myczkowski; Burgrabia - S. Basiora; Młynarz – W. Saar, J. Smyk; Jego Babka - K. Feldman, I. Orzecka; Hanusia - A. Kajetowska, O. Koszutska; Zajączek - W. Konar; Siekiernik - K. Chorzewski; Zima - J. Hłasko; Sitko - C. Stopka; Kłosek - A. Suchański; Kłoskowa - S. Skotnicka, J. Wysocka; Michał - R. Dembiński; Iwan - H. Machalica; Drużka - K. Suczyńska; Franc - S. Tubielewicz; Kręciołek - J. Hłasko.

Prem. 1 V 56, 43x.

 

8. Stanisław Skowroński, Józef Słotwiński  - IMIENINY PANA DYREKTORA.  Reż. Stanisław Jaszkowski, scen. Anna Szeliga.

Obsada: Leon Puchalski - S. Jaszkowski; Maria Puchalska - Z. Tarska, J. Zabielska; Magda - J. Ziemiańska; Poldek - J. Wyszyński; Rachwał - B. Kozak, Dobek - K. Błaszczyński; Zuzia - M. Sandle, E. Święcicka; Lubowiecki - W. Fabisiak; Karwowska - J. Janczewska; Naczelnik - W. Sawko; Urzędniczka - J. Wronowska; Więckowski - W. Ziemiański; Naczelny - S. Posiadłowski; Dębicki - O. Radwan; Kalita - J. Smoliński.

Prem. 27 VI 56, 44x.

 

9. Alfred de Musset  - ŚWIECZNIK (Le candilier). Przekł. Tadeusz Boy – Żeleński. Reż. Maria Straszewska, scen. Anna Szeliga.

Obsada: Andrzej - K. Myczkowski; Joanna - D. Markiewicz, J. Wysocka; Clavaroche – W. Saar; Fortunio - R. Dembiński, C. Stopka; Wilhelm - J. Hłasko; Landry - W. Konar; Magdusia - S. Skotnicka, K. Suczyńska.

Prem. 19 VII 56, 50x.

 

Kalisz

 

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

 

ul. Częstochowska 2

 

Gmach wybudowany w 1936 wg proj. Czesława Przybylskiego. Od 1946 do 1949 Teatr Miejski im. Wojciech Bogusławskiego. 1 X 1949 zmiana nazwy na obecną. 

Scen: 1 (ul. Częstochowska 2, miejsc ponad 600).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysław Winkler dyr. i kier. art., Eugeniusz Bąbolski z-ca dyr., Apoloniusz Zawilski kier. lit. (od 15 X 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Władysław Lasoń, Jan Maciejowski, Jerzy Walden, Mieczysław Winkler, Stefan Wroncki.

Scenografowie: w bież. sez.- Karol Gajewski, Wacław Kosiorek, Wanda Mak-Kuczyńska, Jadwiga Przeradzka.

Aktorzy: Zofia Bojanowska, Janina Cichocka, Ludmiła Danjell, Zenona Dobrowolska, Aleksandra Grzędzianka, Alicja Kleyn-Michałowska, Irena Kosiorek, Elżbieta Kowalewska, Maria Kubicka, Diana Łozińska, Barbara Martynowicz, Kazimiera Nogajówna, Zofia Piotrowska, Jadwiga Pytlasińska, Maria Szczechówna, Halina Zbierzyńska, Tomasz Brzeziński, Krzysztof Chamiec, Roman Cichocki, Roman Dobrzyński, Janusz Gładysz, Wirgiliusz Gryń, Leon Józefowicz, Jerzy Kleyn, Stanisław Kosmalewski, Władysław Lasoń, Józef Łodyński, Szczepan Łyżwa, Zbigniew Mak, Eugeniusz Nowakowski, Szczepan Łyżwa, Ryszard Ostromęcki, Zdzisław Słowiński, Bogdan Sobiesiak, Mikołaj Żyro.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Leonid Leonow – ZWYKŁY CZŁOWIEK (Obyknowiennyj czełowiek). Przekł. Anna Kamieńska i Jan Śpiewak. Reż. Stefan Wroncki, scen. Wacław Kosiorek, asyst. reż. Krzysztof Chamiec.

Obsada: Dymitr Romanowicz Ładygin – K. Chamiec; Wiera Artemiewna – L. Danjell; Aleksiej Iwanowicz – S. Łyżwa; Kira – Z. Bojanowska; Konstancja Lwowna – H. Zbierzyńska; Swiekołkin – W. Lasoń; Annuszka – B. Martynowicz, A. Grzędzianka; Parasza – D. Łozińska.

Prem. 9 IX 55, 28x (9 052).

 

2. George Bernard Shaw – PIGMALION (Pygmalion). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Wanda Mak-Kuczyńska.

Obsada: Henryk Higgins – J. Łodyński; Pani Higgins – J. Pytlasińska; Eliza Doolittle – M. Kubicka; Alfred Doolittle – M. Winkler; Pułkownik Pickering – S. Kosmalewski; Pani Eynsford-Hill – J. Cichocka; Fred – J. Kleyn; Klara – A. Kleyn-Michałowska; Pani Pearce – Z. Piotrowska; Pokojowa - ***; Przechodzień I – L. Józefowicz; Przechodzień II – M. Żyro; Przechodzień III – R. Cichocki.

Prem. 1 X 55, 27x (10 422) w siedzibie, 21x (8 623) w terenie.

 

3. Henrik Ibsen – NORA (Et dukkehjem). Przekł. Jerzy Frühling. Reż. Władysław Lasoń, dek. i kost. Wacław Kosiorek.

Obsada: Robert Helmer – S. Łyżwa; Nora – K. Nogajówna; Doktor Rank – Z. Mak; Krystyna Linder – Z. Bojanowska; Gunter – W. Lasoń; Iwar - ***; Emma - ***; Marianna – Z. Piotrowska, H. Zbierzyńska; Helena – I. Kosiorek.

Prem. 17 XI 55, 27x (9 823) w siedzibie, 11x (3 198) w terenie.

 

4. Wojciech Bogusławski – SPAZMY MODNE. Reż. Jan Maciejowski, scen. Jadwiga Przeradzka.

Obsada: Hrabia Modnicki – J. Kleyn; Hrabina – L. Danjell; Lukrecja – M. Szczechówna; Pułkownik Zdawnialski – S. Kosmalewski; Szarmancki – Z. Słowiński; Mizantropski – E. Nowakowski; Dorota – A. Kleyn-Michałowska; Służalski – W. Gryń; Wiercicki – T. Brzeziński; Jurga – J. Łodyński.

Prem. 29 XI 55, 40x (12 196).

 

5. William Shakespeare – ROMEO I JULIA (Romeo and Juliet). Przekł. Jarosław Iwaszkiewicz. Reż. Jerzy Walden, dek. i kost. Karol Gajewski, oprac. muz. Roman Iżykowski, asyst. reż. Elżbieta Kowalewska.

Obsada: Escalus – E. Nowakowski; Parys – J. Kleyn; Montagu - R. Cichocki; Kapulet – S. Kosmalewski; Romeo – Z. Słowiński; Merkucjo – J. Łodyński; Benvolio – J. Gładysz, S. Łyżwa; Tybald – W. Gryń; Ojciec Laurenty – W. Lasoń; Brat Jan – T. Brzeziński; Baltazar – J. Gładysz; Samson – Z. Mak; Grzegorz – M. Żyro; Pietrek – M. Szczechówna; Abraham – R. Dobrzyński; Aptekarz – L. Józefowicz; Pani Kapulet – J. Pytlasińska; Julia – M. Kubicka, K. Nogajówna; Mamka Julii – H. Zbierzyńska; Prolog – Z. Piotrowska.

Prem. 20 I 56, 53x (28 393).

 

6. Zdzisław Skowroński – MATURZYŚCI. Reż. Jan Maciejowski, scen. Wanda Mak-Kuczyńska.

Obsada: Dyrektor liceum – S. Łyżwa; Paluszkiewicz – W. Gryń; Bujak – W. Lasoń; Woźniakówna – J. Pytlasińska; Orliński – L. Józefowicz; Domańska – M. Kubicka; Antoni Wójcik – M. Żyro; Zofia Wójcik – Z. Piotrowska; Kazek – Z. Mak; Leszek Biernacki – J. Łodyński, R. Ostromęcki; Hanka Dobrzańska – K. Nogajówna; Jurkiewicz – T. Brzeziński; Zawada – J. Gładysz.

Prem. 20 III 56, 27x (6 395) w siedzibie, 20x (5 334) w terenie.

 

7. George Bernard Shaw – PROFESJA PANI WARREN (Mrs Warren’s Profession). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Mieczysław Winkler, dek. Wacław Kosiorek.

Obsada: Pani Warren – E. Kowalewska; Wiwia – M. Szczechówna; Crofts – M. Winkler; Pread – J. Kleyn; Samuel Gardner – S. Kosmalewski; Frank – Z. Słotwiński.

Prem. 22 III 56, 22x (8 467) w siedzibie, 21x (5 541) w terenie.

 

8. Molière – SZKOŁA ŻON (L’ecole des femmes). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Jan Maciejowski, scen. Wanda Mak-Kuczyńska.

Obsada: Arnolf – S. Kosmalewski; Anusia – K. Nogajówna; Horacy – Z. Mak, W. Gryń; Grzela – T. Brzeziński; Agatka – M. Szczechówna; Chryzald – M. Żyro; Enryk – L. Józefowicz; Oront – R. Cichocki; Rejent – S. Łyżwa.

Prem. 24 V 56, 23x (5 325) w siedzibie, 20x (6 614) w terenie.

 

9. Włodzimierz Perzyński – LEKKOMYŚLNA SIOSTRA. Reż. Mieczysław Winkler, scen. Wacław Kosiorek.

Obsada: Henryk Topolski – J. Kleyn; Helena – L. Danjell; Janek Topolski – J. Gładysz; Władysław – E. Nowakowski; Maria – M. Kubicka; Ada – A. Kleyn-Michałowska; Olszewski – Z. Słotwiński; Pokojówka – Z. Dobrowolska.

Prem. 26 V 56, 22x (5 636) w siedzibie, 20x (4 347) w terenie.

 

10. Eduardo de Filippo – NEAPOL MIASTO MILIONERÓW (Napoli milionaria). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Jerzy Walden, dek. i kost. Wanda Mak-Kuczyńska.

Obsada: Gennaro Jovine – Z. Mak; Amalia – E. Kowalewska; Maria Rosaria – K. Nogajówna; Amadeo – B. Sobiesiak; Errico “Settebelizze” – J. Kleyn; Peppe “Lewar” – W. Gryń; Ricardo Spasiano – E. Nowakowski; Federico – J. Gładysz; “O Miese Prevete” – L. Józefowicz; Doktor – R. Cichocki; Pascalino – R. Dobrzyński; Przodownik Policji Ciappa – M. Winkler; Adelaide Schiano – H. Zbierzyńska; Assunta – L. Danjell; Donna Peppenella – Z. Dobrowolska; Teresa – M. Szczechówna; Margherita – Z. Piotrowska.

Prem. 18 VIII 56, 26x (6 243) w siedzibie, 11x (3 710) w terenie.

 

11. Pierre de Marivaux – IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI (Le jeu de l’amour et du hasard). Reż. Władysław Lasoń, dek. i kost. Wacław Kosiorek.

Obsada: Pan Orgon – M. Żyro; Mario – T. Brzeziński; Sylwia – M. Kubicka; Dorant – S. Łyżwa; Lizeta – A. Kleyn-Michałowska; Paskin – J. Łodyński.

Prem. 23 VIII 56, 12x (5 096) w siedzibie, 23x (6 505) w terenie.

 

Katowice

 

Teatr Śląski                                

im. Stanisława  Wyspiańskiego

 

Rynek 1

 

Gmach zbudowany w latch 1906-1907. Po II wojnie  światowej działalność - pod dyr. Karola Adwentowicza i Wilama Horzycy -  zainaugurowano   2 IV 45 premierą Zemsty Aleksandra Fredry. 20 VI 45 działalność rozpoczęła Szkoła Dramatyczna kierowana przez Wilama Horzycę; po krótkiej przerwie (od 1 III 46) jej działalność kontynuowało Studio Dramatyczne kierowane przez Bronisława Dąbrowskiego (działało do 1948 r.). Od sezonu 1945/46 gmach objął zespół byłego teatru lwowskiego, repatriowany na Śląsk pod koniec sierpnia 1945 roku.  25 V 46 inauguracja Małej Sceny w kamienicy czynszowej przy ul. Pierackiego.  W sezonie 1948/49   powstało Ślaskie Zjednoczenie Teatralne (Państwowe Teatry Śląsko-Dąbrowskie) obejmujace Teatr Miejski w Katowicach, Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu (na jeden sezon) i Teatr Zagłębia w Sosnowcu. 1 stycznia 1949 r. teatr upaństwowiono, od 1950 wystepuje pod nazwą Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego.  W 1953 r. zawieszono przedstawienia na Małej Scenie w związku z przeznaczeniem pomieszczeń na cele szkolne dla 3-letniego Studium Dramatycznego działającego przy teatrze w latach 1950-53  i   54-57. Od sezonu 1953/54 do sezonu 1955/56  na scenie Pałacu Młodzieży występowała sporadycznie grupa absolwentów Studium Dramatycznego pn. Scena Młodzieżowa.

Scen: 2 (ul. Rynek 1, miejsc 734; ul. Pierackiego, miejsc 64). 

 

KIEROWNICTWO

 

 Wacław Kozioł dyr., Gustaw Holoubek kier. art., Władysław Początek dyr. adm. Andrzej Wydrzyński kier. lit. (do 31 XII 55),  Andrzej Szczypiorski kier. lit. (od 1 I 56 do 30 IX 56)

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY   

 

Reżyserzy:  Gustaw Holoubek, Alojzy Nowak, Bolesław Smela,  Edward Żytecki;  w bież. sez.-  Mieczysław Daszewski, Kazimierz Mikulski, Józef Para, Zbigniew Sawan .

Scenografowie: Andrzej Cybulski, Wanda Czaplanka, Wiesław Lange; w bież. sez. -  Lidia Minticz, Jadwiga Przeradzka.

Aktorzy:  Janina Bąkowska-Przeradzka, Danuta Bleicherówna, Zofia Bregułowa, Janina Burke, Sabina Chromińska, Liliana Czarska, Michalina Dąbrowska, Elwira Dolińska, Felicja Gabriel, Maria Grabowska, Jolanta Hanisz -Wydrzyńska, Krystyna Iłłakowicz, Anna Jakowska-Lange, Teresa Kamińska, Mirosława Krawczykówna, Eugenia Kwiatkiewicz, Danuta Kwiatkowska, Zofia Michalska, Stefania Michnowska, Danuta Morawska, Janina Morska, Irena Morys, Halina Piłatówna, Halina Racięcka, Helena Rozwadowska, Halina Sienkiewicz, Sylwia Skotnicka, Irena Tomaszewska-Młodnicka, Zofia Truszkowska, Krystyna Tworkowska,  Zofia Wicińska, Genowefa Wieczorek, Klementyna Zastrzeżyńska, Hildegarda Żylanka, Jerzy Bielecki, Marian Bielecki, Romuald Bojanowski, Władysław Brochwicz, Stanisław Brudny, Stanisław Czaszka, Mieczysław Daszewski, Florian Drobnik, Henryk Dworczykowski,   Rajmund Fleszar, Stefan Giletycz, Wincenty Grabarczyk,  Tadeusz Hanusek, Roman Hierowski, Andrzej Hołaj, Andrzej Hrydzewicz, Zbisław Ichniowski, Mieczysław Jasiecki, Jan Klemens, Władysław Kornak, Stanisław Kossowski, Bernard Krawczyk, Adam Kwiatkowski, Stefan Leński, Michał Leśniak, Kazimierz Lewicki, Mieczysław Łęcki, Henryk Maruszczyk, Jacek Medwecki,  Bolesław Mierzejewski,  Edmund Ogrodziński,  Piotr Połoński, Władysław Przebiński,  Jerzy Siwy,  Wojciech Standełło,  Zygmunt Wilczkowski, Władysław Zastrzeżyński,  Rudolf Zbrojewski; w bież. sez. -   Gustaw Holoubek, Bolesław Smela.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

Duża Scena

 

1. Juliusz Słowacki - FANTAZY. Reż.  Gustaw Holoubek,  scen.  Wiesław Lange,  pieśń w I akcie Stanisław Skrowaczewski.

Obsada: Hrabia Respekt - R. Hierowski; Hrabina Respektowa - J. Morska; Dianna - D. Bleicherówna; Stella - E. Żylanka; Hrabia Fantazy Dafnicki - G. Holoubek; Rzecznicki - M. Ziobrowski; Hrabina Idalia - I. Tomaszewska; Ksiądz Loga - W. Przebiński; Wołdemar Hawryłowicz - W. Zastrzeżyński; Jan - B. Smela; Kajetan - M. Daszewski; Helenka - E. Dolińska; Lokaj - A. Hołaj; Kałmuk - xxx.

Prem. 15 IX 55, 67x (35 061).

 

2. Zdzisław Skowroński - MATURZYŚCI. Reż.  Józef Para, scen.  Andrzej Cybulski.

Obsada: Wolski - W. Kornak; Paluszkiewicz - J. Bielecki; Bujak - S. Leński; Woźniakówna - J. Burke; Orliński - Kazimierz Lewicki; Domańska - H. Piłatówna; Wójcik - B. Mierzejewski; Zofia - J. Bąkowska-Przeradzka; Kazek - S. Brudny; Leszek Biernacki - J. Klemens; Hanka Dobrzańska - T. Kamińska; Karol Jurkiewicz - S. Gieletycz; Jerzy Zawada - H. Maruszczyk.

Prem.  17 IX 55, 71x (34 790).

 

3. Luigi Aquarzina - WIELKA WYSTAWA. Przekł.  Zofia Ernestowa, Ryszard Landau. Insc. i reż.  Zbigniew Sawan, scen.  Andrzej Cybulski.

Obsada:  Emma - H. Rozwadowska; Lucia - A. Jakowska; Elli - D. Kwiatkowska; Prof. Curbastro - P. Połoński; Pippo - A. Hrydzewicz; Peppe - M. Jasiecki; Bartali - W. Grabarczyk; Pio - M. Leśniak; Piera - G. Wieczorek; Remo - A. Kwiatkowski; Tamburini - R. Fleszar; Burzilai - W. Brochwicz; Nora - L. Czarska; Boidi - T. Hanusek; Murarz - E. Ogrodziński; Doktor - S. Czaszka; Adwokat - Z. Ichniowski; Agent - xxx; Dziennikarz - W. Kozłowski; Kobieta - E. Kwiatkiewiczowa; Mężczyzna I - R. Bojanowski; Mężczyzna II - R. Zbrojewski; Mężczyzna III - B. Kraczyk; Mężczyzna IV - H. Dworczykowski.

Praprem.  30 X 55, 20x (9 131).

 

4. Pierre Marivaux - IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI (Le jeu de l’amour et du hasard). Przekł.  Tadeusz Boy-Żeleński. Reż.  Edward Żytecki,  scen.  Jadwiga Przeradzka.

Obsada:  Pan Orgon - W. Kornak; Mario - H. Maruszczyk; Sylwia - J. Hanisz; Dornat - A. Kwiatkowski; Lizeta - Z. Wicińska; Paskin - M. Jasiecki.

Prem.  22 XII 55, 110x (50 281).

 

5. Mark Twain – KSIĄŻĘ I ŻEBRAK (The Prince and the Pauper). Przekł.  Aleksander Maliszewski, dramatyzacja Siergiej Michałkow. Reż.  Bolesław Smela,  scen.  Andrzej Cybulski,  muz.  Henryk Czyż,  choreogr.  Tadeusz Burke.

Obsada:  Żebrak - B. Krawczyk, K. Tworkowska; Książę - A. Hrydzewicz, T. Kamińska; John Kenty - M. Leśniak; Lady Jane - H. Racięcka; Lord Hertford - S. Leński; Lord St. John - J. Siwy; Lord Kanclerz - H. Dworczykowski; Lord Skarbnik - S. Czaszka; Marszałek - Z. Wilczkowski; Lord I -  W. Kozłowski; Lord II - F. Drobnik; Lord III - J. Klemens; Lord IV - W. Grabarczyk; Lord V, Druciarz - Z. Ichniowski; Lord VI - R. Bojanowski; Paź jedwabny - G. Wieczorek; Paź aksamitny - E. Dolińska; Paź do bicia - S. Giletycz; Taylor - R. Fleszar; Służący - R. Zbrojewski; Szeryf - S. Kossowski; Strażnik - B. Smela; Szlifierz - J. Siwy; Handlarka ryb - Z. Michalska; Handlarka chleba - K. Zastrzeżyńska; Dot - W. Standełło; Chłopiec - S. Brudny; Dziewczyna - E. Żylanka.

Prem. 21 I 56 (Pałac Młodzieży), 69x (37 529).

 

6. Leonid Leonow - ZŁOTA KAROCA  (Zołotaja karieta). Przekł.  Witold Jurkiewicz. Reż.  Alojzy Nowak,  scen.  Wiesław Lange.

Obsada:  Maria Siergiejewna - Z. Truszkowska; Marka - J. Hanisz; Bieriozkin - W. Zastrzeżyński; Nieprachin - P. Połoński; Daszeńka - H. Piłatówna; Timosza - B. Krawczyk; Karajew - R. Hierowski; Juliusz - A. Hrydzewicz, B. Mierzejewski; Rachuma - M. Daszewski, J. Burke; Tabun-Turkowska - K. Iłłakowicz, S. Chromińska; Rajeczka - M. Krawczykówna.

Prem.  9 III 56, 37x (14 858).

 

7. Roman Brandstaetter - DRAMAT KSIĘŻYCOWY. Reż. Gustaw Holoubek, scen.  Wiesław Lange,  muz.  Henryk Czyż.

Obsada: Enrico - T. Hanusek, M. Ziobrowski; Lucia - I. Tomaszewska; Maria - L. Czarska; Teresa - J. Bąkowska; Antonio - G. Holoubek; Spiskowiec I - E. Ogrodziński; Spiskowiec II - J. Bielecki.

Prem. 21 IV 56, 31x (12 147).

 

8. Oskar Wilde - TRAGEDIA FLORENCKA  (A Florentine Tragedy). Przekł.  Wacław Rogowicz. Reż.  Gustaw Holoubek,  scen.  Wiesław Lange.

Obsada:  Gwido Bardi - M. Łęcki; Szymon - G. Holoubek; Bianka - D. Kwiatkowska; Maria - Z. Michalska.

   

 

9. William Shekaspeare - KOMEDIA OMYŁEK (The Comedy of Errors). Przekł. Jan Kasprowicz. Insc.  i reż.  Kazimierz Mikulski,  Mieczysław Daszewski,  kostiumy. Lidia Minticz, muz.  Wojciech Kilar.

Obsada:  Solinus - Z. Ichniowski; Egeon - S. Lenski; Antyfolus z Efezu, Antyfoluz z Syrakuzy - R. Fleszar/H. Maruszczyk; Dromio z Efezu, Dromio z Syrakuzy - F. Drobnik/M. Daszewski; Kupiec ze Wschodu - M. Daszewski; Baltazar - K. Lewicki; Angelo - J. Klemens; Szczypawka - W. Grabarczyk; Emilia - K. Zastrzeżyńska; Adryana - D. Bleicherówna/K. Iłłakowicz; Lucyana - H. Racięcka; Kurtyzana - G. Wieczorek; Sługa - S. Giletycz; Kupiec - J. Siwy.

Prem.  31 V 56, 95x (31 754).

 

Śląski Teatr Lalki i Aktora  “Ateneum”               

 

ul. 15 Grudnia 10                       

 

Teatr Lalki i Aktora  założony przez Juliusza Glattego w Krakowie w pierwszych latach po wyzwoleniu, w 1945 r. przeniósł się do Katowic.  Nawiązuje do tradycji prowadzonego przed wojną przez Stanisława Ligonia teatru lalkowego “Miniatury”. Po wojnie inauguracja działalności 3 IX 45 w sali koncertowej WDK przy ul. Francuskiej. Teatr nie ma własnej sceny,  od 1946 działa przy Związku Zawodowym Kolejarzy i korzysta z sali przy  ul. Plebiscytowej 3.  Od 1947 w sali Domu Hutnika w Chorzowie. Od 1 X 48 wystepuje pod nazwą  Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum”. We wrześniu 1950 teatr przenosi się do własnej sali przy ul. 15 Grudnia 10 w Katowicach; subwencjonowany od sezonu 1950/51.

 Scen: 1 (ul. 15 Grudnia 10).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Juliusz Glatty dyr.,  Lulia Nahorayska kier. adm.,  Jan Brzoza kier. lit.   

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Juliusz Glatty, w bież. sez. -  Jerzy Zaruba.

Scenografowie: Juliusz Glatty; w bież. sez. -  T. Gryglewski

Aktorzy: Janina Giercuszkiewicz, Ernestyna Głogowska (Musialik), Katarzyna Lapoint, Alicja Łoboz (do 31 IX 55), Waleria Siwek, Józef Czopnik, Edward Czuchnowski, Władysław Krywko,  Grzegorz Ślosarski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Carlo Collodi - DREWNIACZEK (Le aventure di Pinocchio). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. i scen.  Juliusz Glatty.

Obsada:  J. Giercuszkiewicz, E. Głogowska, K. Lapoint, W. Siwek, J. Czopnik, E. Czuchnowski, W. Krywko, G. Ślosarski.

Prem. X 55.

 

2. Kornel Makuszyński - KRAWIEC NITECZKA. Reż. Jiuliusz Glatty, scen.  T. Gryglewski, Juliusz Glatty, muz.  Jerzy Wasowski.

Obsada:  J. Giercuszkiewicz, E. Głogowska, K. Lapoint, W. Siwek, J. Czopnik, E. Czuchnowski, W. Krywko, G. Ślosarski.

Prem. 2 XI 55.

 

3. Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz, Marian Załucki, Józef Ponitycki - SZOPKA SATYRYCZNA WARSZAWSKO-ŚLĄSKA. Reż. Juliusz Glatty, lalki Juliusz Glatty, Jerzy Zaruba, muz.  Franciszka Leszczyńska, Zbigniew Lipczyński.

Prem. 9 IV 56.

 

4. Sergiusz Michałkow - KRÓL SZACHOWY. Reż. i scen.  Juliusz Glatty, muz.  Gabriel Mencel.

Obsada:  J. Giercuszkiewicz, E. Głogowska, K. Lapoint, W. Siwek, J. Czopnik, E. Czuchnowski, W. Krywko, G. Ślosarski; przy fortepianie G. Mencel.

Praprem. 12 V 56  [24 VI 56].

 

Kielce

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego

 

ul. Sienkiewicza 32

 

Mieści się w gmachu, wybudowanym w w1890 przez Ludwika Stumpfa jako Hotel Polski, z salą teatralną na I piętrze, wyremontowaną po zniszczeniach wojennych w 1945 i oddaną do użytku 28 VII 1945 pn. T. Rozmaitości. Od sez. 1945/46 siedziba T. Woj. Kieleckiego, w sez. 1946/47 – T. Woj. Kieleckiego im. Stefana Żeromskiego, dotowany przez Wojewódzki Związek Samorządowy, w sez. 1947/48 zmiana nazwy na  T. Miejski im. Stefana Żeromskiego; od sez. 1948/49 - T. im. Stefana Żeromskiego. 1 IX 1948 otwarta w Radomiu stała scena filialna, z własnym kier. art. 1 VIII 1949 upaństwowiony pn. Państwowy T. im. Stefana Żeromskiego Kielce – Radom. Od lipca 1955 przy Teatrze działa trzyletnie Studium Teatralne, kierowane przez Irenę Byrską.

Scen: 2 (Kielce, ul. Sienkiewicza 32, miejsc 600; Radom, pl. Zwycięstwa 1, miejsc 606).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Byrski dyr. i kier. art., Zdzisław Karczewski kier. art. sceny radomskiej, Irena Byrska kier. Studium Teatralnego, Jerzy Zagórski kier. lit. (do 31 XII 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Irena Byrska; w bież. sez. - Tadeusz Byrski, Zdzisław Karczewski, Tadeusz Kubalski.

Scenografowie: Marian Gostyński; w bież. sez. - Liliana Jankowska, Jan Golka, Antoni Tośta.

Aktorzy: Janina Bernas, Zofia Galicka, Maria Hryniewicz-Winklerowa (Romanowska), Xenia Jaroszyńska, Noemi Korsan, Kazimiera Machlicka, Helena Maassówna, Iga Mayr, Stanisława Orska, Natalia Plucińska, Anna Przysiecka, Ewa (Lidia) Rybotycka, Wanda Siemaszko, Ludwika Śniadecka, Barbara Wałkówna, Andrzej Balcerzak, Edmund Biernacki, Bronisław Borski, Bogdan Budziszewski, Zygmunt Drwęski, Wiesław Grabek, Czesław Jagielski, Kazimierz Jarocki, Stanisław Kamiński, Edmund Karasiński, Antoni Kossowski, Tadeusz Kubalski, Stanisław Makowski, Ryszard Moskaluk, Bolesław Orski, Mieczysław Matyasik-Ostrawski, Adam Rokossowski, Henryk Sakowicz, Witold Tokarski, Zbigniew Zaremba, Józef Zbiróg; w bież. sez. - Irena Byrska, Jadwiga Sulińska, Tadeusz Byrski, Zdzisław Karczewski, Stanisław Niwiński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Adam Mickiewicz — SCENY Z "DZIADÓW". Układ tekstu Tadeusz Byrski i Jerzy Zagórski, scen. Marian Gostyński, oprac. muz. Świętosław Krawczyński.

Obsada: Konrad - A. Balcerzak; Żegota, Adolf - T. Kubalski; Widmo Pana - W. Tokarski; Dziewica - B. Wałkówna; oraz Z. Galicka, M. Hryniewicz-Winknlerowa, X. Jaroszyńska, K. Machlicka, A. Przysiecka, L. Rybotycka, L. Śniadecka, B. Borski, W. Grabek, J. Güntner, C. Jagielski, S. Kamiński, E. Karasiński, M. Ostrawski, A. Rokossowski, H. Sakowicz, Z. Zaremba, J. Zbiróg.

Prem. 25 XI 55 w stulecie zgonu poety, 16x (8 605) w Kielcach, 8x (4 346) w Radomiu.

 

2. Johann Wolfgang Goethe — CLAVIGO. Przekł. Juliusz Saloni. Reż. Zdzisław Karczewski, scen. Marian Gostyński.

Obsada: Clavigo - Z. Karczewski; Carlos - T. Byrski, B. Orski; Beaumarchais - R. Moskaluk; Maria - I. Mayr; Zofia - S. Orska; Guilbert - K. Jarocki, S. Makowski; Buenco - B. Budziszewski; Saint George - Z. Drwęski.

Praprem. polska 14 XII 55, 37x (12 804) w Kielcach, 36x (15 396) w Radomiu.

 

3. Władimir Majakowski — PLUSKWA (Kłop). Przekł. Seweryn Pollak. Insc. i reż. Irena Byrska, scen. Liliana Jankowska i Antoni Tośta, muz. Stefan Kisielewski.

Obsada: Prisypkin - W. Tokarski, Z. Zaremba; Bajan, Przewodniczący - T. Kubalski; Rozalia Pawłowna - M. Hryniewicz-Winklerowa; Zoja - L. Rybotycka, K. Machlicka; Elzewira Dawidowna, Dziewczyna, Pracownik I - A. Przysiecka; Milicjant, Wynalazca, IV Strażak, Reporter - J. Zbiróg; Sprzedawca guzików, Drużba, Przechodzień II, Pracownik II - W. Grabek; Sprzedawca osełek, Gość, Profesor, Przechodzień I - S. Kamiński; Sprzedawca lalek, Mówca - A. Rokossowski; Sprzedawca balonów, Chłopak z książką, III Strażak, Robotnik Młody, Dyrektor ZOO - A. Balcerzak; Sprzedawca śledzi, Buchalter - B. Borski; Sprzedawca abażurów, Dawid Osipowicz Renesans, Lekarz II, Pracownik III - M. Ostrawski; Sprzedawca książek, Robotnik Stary, II Starzec - E. Karasiński; Sprzedająca galanterię - N. Korsan; Sprzedająca owoce, III Starzec - Z. Galicka; Sprzedająca perfumy, Swatka, Kobieta I, I Starzec - L. Śniadecka; Chłopak bosy, II Strażak, Lekarz I, Mężczyzna II - Z. Zaremba, W. Tokarski; Młody robotnik, I Strażak, Lekarz III, Porządkowy - H. Sakowicz; Dziewczyna - B. Wałkówna; Posługacz - x x x; Komendant straży - x x x; Lekarz IV - x x x; Mężczyzna I - x x x; Kobieta II - X. Jaroszyńska; Girlsy - B. Wałkówna, N. Korsan, x x x; Pracownik IV - x x x.

Praprem. polska 29 XII 55, 32x (9 877) w Kielcach, 12x (1 604) w Radomiu.

 

4. Krzysztof Gruszczyński — KLUCZ OD PRZEPAŚCI. Reż. Tadeusz Byrski, scen. Jan Golka, kompozycja piosenki Adam Walaciński.

Obsada: Enrique - B. Budziszewski, R. Moskaluk; Ojciec - Z. Karczewski, B. Orski; Matka - H. Maassówna, S. Orska; Inez - W. Siemaszko; Lucy - I. Mayr; Mnich - E. Biernacki, Z. Drwęski.

Prem. 17 IV 56.

 

5. Jean Giraudoux — KOMENTARZ DO PODRÓŻY COOKA (Suplement au voyage de Cook). Przekł. Julian Rogosiński. Insc. i reż. Irena Byrska, scen. Liliana Jankowska, Antoni Tośta, ilustr. muz. i asyst. reż. Zbigniew Zaremba.

Obsada: Amarura - A. Przysiecka; Pomaretoka - B. Wałkówna; Tahiriri - X. Jaroszyńska; Mrs Banks - N. Korsan; Uturu - T. Kubalski; Oficer królewski - S. Kamiński; Solander - M. Ostrawski; Valao - H. Sakowicz; Mr Banks - A. Balcerzak; Matamua - W. Grabek; Brat Uturu - B. Borski; Młodociany wuj - Z. Zaremba; Sullivan - A. Rokossowski; Vaituru - J. Zbiróg.

Polska praprem. 29 V 56.

 

6. Pierre Aristide Bréal — HUZARZY (Les Hussards). Przekł. Wojciech Natanson. Insc. i reż. Zdzisław Karczewski, scen. Liliana Jankowska i Antoni Tośta, kompozycja piosenek Aleksander Marczewski, asyst. reż. Witold Tokarski.

Obsada: Maria Lippi - J. Bernas; Józef Lippi - Z. Drwęski; Pietro - R. Moskaluk; Cosima - I. mayr; Pani Baglione - H. Maassówna; Cesare Carotti - E. Biernacki; Rafael - W. Tokarski; Giacomo - B. Budziszewski; Flicot - Z. Karczewski; Le Gouse - B. Orski; Kapitan - K. Jarocki, K. Kurek; Pisarz - S. Makowski.

Prem. 3 VIII 56.

 

7. Arnpld Ridley — POCIĄG WIDMO (The Ghost Train). Przekł. Nina Niovilla. Reż. Tadeusz Kubalski, scen. Marian Gostyński, efekty świetlne i akust. Stefan Dudzic.

Obsada: Ryszard Winthrop - C. Jagielski; Elsie - L. Śniadecka; Saul Hodskin - B. Orski; Charles Murdok - W. Grabek; Peggy – E. Rybotycka; Miss Bourne – Z. Galicka; Teddy Morrison – Z. Zaremba; Price – E. Karasiński; Julia – K. Machlicka; Sterling – T. Kubalski; Jackson – M. Ostrawski.

Prem. 17 VIII 56.

 

8. Aleksander Fredro — ZEMSTA. Reż. Tadeusz Kubalski, scen. Marian Gostyński.

Obsada: Cześnik Raptusiewicz – E. Karasiński, T. Kabulski; Klara – J. Sulińska; Rejent Milczek – C, Jagielski, A. Rokossowski; Wacław – S. Niwiński; Podstolina – K. Machlicka; Papkin – Z. Zaremba; Dyndalski – W. Grabek; Śmigalski – H. Sakowicz; Perełka – M. Ostrawski; Mularz I – S. Kamiński; Mularz II – x x x.

Prem. 30 VIII 56.

 

Objazdowy Teatr Lalki i Aktora “Kubuś”

 

Objazdowy Teatr Lalki i Aktora “Kubuś’ powstał na prawach stowarzyszenia w październiku 1955 roku z inicjatywy Stefana Karskiego. Nie ma własnej sali i siedziby, prowadzi działalność objazdową jako teatr subwencjonowany. 

 

KIEROWNICTWO

 

Stefan Karski dyr. nacz. i art. (od 1 IV 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Stefan Karski.

Scenografowie: w bież. sez. -  Halina Cetner, Stefan Derewlanko, Helena Naksianowicz .    

Aktorzy: m.in. Anna Zawilińska (Biernacka, od 1 X 55),  Stefan Karski, Zdzisław Wenus (od 1 IV 55). 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Sergiusz Michałkow - ZAJĄC  CHWALIPIĘTA (ZAJĄC MAŁY PRZEMĄDRZAŁY). Reż. Stefan Karski, scen. Stefan Derewlanko, muz. Świętosław Krawczyński.

Prem. 2 X 55.

 

2. KOPCIUSZEK. Oprac. tekstu i reż. Stefan Karski, scen. Halina Cetner,  muz. Jacek Jaroński.

Prem. 1 IV 56.

 

3. Stefan Karski - JAŚ I MAŁGOSIA. Reż. Stefan Karski, scen.  Helena Naksianowicz, oprac. muz. Jacek Jaroński. 

Prem. 12 IV 56.

 

4. Stefan Karski - CZERWONY KAPTUREK. Reż. Stefan Karski, scen.  Helena Naksianowicz, muz.  Karol Anbild. 

Prem. 15 V 56. 

 

Koszalin

 

Bałtycki Teatr Dramatyczny

 

ul. Pawła Findera 12

 

Dyrekcja i administracja teatru mieszczą się przy ul. Pawła Findera. Przedstawienia w Koszalinie grane są w sali Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Zwycięstwa.

Scen: 1 (ul. Zwycięstwa 105, miejsc 300).

Teatr prowadzi objazd (woj. koszalińskie, szczecińskie, gdańskie, poznańskie, bydgoskie, zielonogórskie).

 

 

KIEROWNICTWO

 

Zbigniew Makuszewski dyr. (do 1 VI 56), Juliusz Lubicz Lisowski kier. art. (do 30 V 55) dyr. i kier. art. (od 1 VI 56), Walerian Lachnitt kier. lit. (od 1 I do 31 V 56).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Juliusz Lubicz Lisowski.

Scenografowie: Zdzisław Koreleski (od 1 XII 55); w bież. sez. – Roman Bubiec, Marian Kołodziej.

Choreografowie: w bież. sez. Krystyna Bijałd.

Aktorzy: Halina Kosznik, Helena Krauze (do 30 IX 55), Danuta Markiewicz (do 30 IX 55), Władysława Skwarska (do 30 IX 55), Maria Ursyn (od 1 II 56), Janina Zakrzyńska (od 1 II 56), Maria Zapolska (od 15 I 56), Lech Bijałd (od 15 IX 55), Henryk Kleps, Zdzisław Krauze (do 30 IX 55), Andrzej Kuryłło, Zbigniew Pieczul, Zygmunt Wacławek (od 1 XII 55), Stanisław Wolicki; w bież. sez. – Mira Wiland, Józef Zając.

Adepci: Zofia Bajuk, Krystyna Bijałd, Halina Dąbrowska, Gizela Dutkiewicz (od 1 XI 55), Jadwiga Kuczewska (od 1 II 56), Mirosława Leszczyńska, Krystyna Łodzińska (do 26 XI 55), Irena Oleszkiewicz, Krystyna Syrewicz-Mosińska (do 30 IX 55), Hanna Szumowska (do 30 IX 55), Kazimierz Bejnarowicz, Witold Gałązka [Witold Konar] (do 30 IX 55), Zdzisław Kordecki (do 31 I 56), Józef Korzeniowski (od 1 XI 55), Stefan Kosmowski (od 1 XII 55), Janusz Mamert Cywiński (do 30 IX 55), Włodzimierz Saar (do 30 IX 55), Józef Sajdak (od 1 X 55), Marcin (Marek) Talarczak (do 1 I 56), Kazimierz Treger (do 30 XI 55), Olgierd Warpechowski (do 31 XII 55).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Molière – CHORY Z UROJENIA (Le malade imaginaire). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Juliusz Lubicz Lisowski, scen. Roman Bubiec, asyst. reż. Halina Dąbrowska.

Obsada: Argan – A. Kuryłło; Belina – I. Oleszkiewicz; Angelika – Z. Bajuk, K. Bijałd; Berald – O. Warpechowski; Kleant – Z. Kordecki; Pan Biegunka – K. Bejnarowicz; Tomasz Biegunka – L. Bijałd, J. Korzeniowski; Pan Czyściel – Z. Pieczul; Antosia – H. Dąbrowska.

Prem. 1 X 55, 52x (16 793).

 

2. Marian Piechal – KONKURY. Insc. i reż. Juliusz Lubicz Lisowski, scen. Marian Kołodziej, choreogr. Krystyna Bijałd, asyst. reż. Stanisław Wolicki.

Obsada: Aniela Chudziakowa – M. Leszczyńska; Agnieszka – H. Kosznik; Maciej Wypiorski – S. Wolicki; Antoni Bukszpan – H. Kleps; Franciszek Cieciorek – J. Sajdak, M. Talarczak.

Prem. 29 X 55, 54x (20 044).

 

3. Marcel Pagnol – MARIUSZ (Marius). Przekł. Krystyna Ciążeńska, transkrypcja Stanisław Ciążeński. Reż. Juliusz Lubicz Lisowski, scen. Marian Kołodziej, asyst. reż. Andrzej Kuryłło.

Obsada: Mariusz – S. Kosmowski, L. Bijałd; Fanny – Z. Bajuk, K. Bijałd; Cezar – Z. Wacławek; Panisse – A. Kuryłło, K. Bejnarowicz; Honoryna – I. Oleszkiewicz; Piquoisseau – J. Korzeniowski.

Prem. 15 I 56, 74x (22 381).

 

4. Gabriela Zapolska – MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ. Reż. Juliusz Lubicz Lisowski, scen. Zdzisław Koreleski, asyst. reż. Maria Zapolska.

Obsada: Dulska – M. Zapolska; Dulski – K. Bejnarowicz; Zbyszko – Z. Pieczul, O. Warpechowski; Hesia – H. Dąbrowska; Mela – M. Ursyn; Juliasiewiczowa – J. Zakrzyńska; Hanka – G. Dutkiewicz; Lokatorka – J. Kuczewska; Tadrachowa – M. Wiland, J. Kuczewska.

Prem. 3 III 56, 111x (30 213).

 

5. Andriej Uspieński – PRZYJACIELE (Byli tri druzja). Przekł. Maria Bechczyc-Rudnicka. Reż. Juliusz Lubicz Lisowski, scen. Zdzisław Koreleski.

Obsada: Cyryl Wołoszyn – L. Bijałd; Jusuf Sabirow – J. Sajdak; Raisa Orłowa – M. Leszczyńska; Wiera Piotrowska – K. Bijałd; Aleksandra Kurnikowa – H. Kosznik.

Prem. 1 V 56, 42x (8 190).

 

6. Aleksander Fredro – PAN GELDHAB. Reż. Juliusz Lubicz Lisowski, scen. Marian Kołodziej, asyst. reż. Andrzej Kuryłło.

Obsada: Pan Geldhab – S. Wolicki; Flora – Z. Bajuk; Książę Radosław – S. Kosmowski; Lubomir – J. Korzeniowski, Z. Pieczul; Major – H. Kleps, Z. Wacławek; Lisiewicz – A. Kuryłło, J. Korzeniowski; Konto – J. Sajdak; Piórko – Z. Wacławek, H. Kleps; Komisant – H. Kleps; Kamerdyner – J. Zając; Służba - xxx.

Prem. 12 VII 56, 91x (23 355).

 

Kraków

 

Krakowskie Towarzystwo Operowe

 

Powstało 15 III 1954. Inauguracja działalności teatralnej 13 X 1954. Przedstawienia operowe, z udziałem Orkiestry i Chóru Filharmonii Krakowskiej, wystawiane dwa razy w tygodniu na scenie Teatru im. Słowackiego.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Krzemiński dyr. i kier. art., Marian Kramarski dyr. adm., Jerzy Katlewicz kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Jerzy Bok (chórmistrz), Zbigniew Chwedczuk, Jerzy Katlewicz, Adam Kopyciński.

Reżyserzy: w bież. sez. – Józef Karbowski, Antoni Wolak.

Choreografowie: w bież. sez. – Karol Gajewski.

Choreografowie: w bież. sez. – Feliks Parnell.

Soliści śpiewacy: Iwona Borowicka (od 30 VIII 56), Zofia Jędrzykiewicz, Barbara Marczyńska, Jadwiga Romańska, Helena Szubertówna, Halina Żychal (Szymańska), Stanisław Lachowicz, Władysław Malec-Malczewski (od 21 I 56), Kazimierz Rogowski ( od 1 IV 56), Stefan Starzyk (od 1 X 55), Adam Szybowski, Roman Węgrzyn (od 1 IV 56), Antoni Wolak, Janusz Zipser; w bież. sez. – Zofia Czepielówna, Stanisława Dyras, Maria Falkenberg, Maria Feherpataky, Krystyna Jamroz, Antonina Kawecka, Alina Lewandowska, Weronika Pelczar, Zofia Stachurska, Walentyna Szajowska, Genowefa Szarblewska, Helena Szczegłowska, Krystyna Szczepańska, Maria Vardi-Morbitzerowa,   Teresa Wessely, Maria Zielińska, Eugeniusz Banaszczyk, Andrzej Galos, Michał Garda, Wincenty Głodek, Henryk Grychnik, Andrzej Hiolski, Władysław Jurek, Leszek Koperny,  Gustaw Kusek, Adam Mazanek,  Lesław Pawluk, Bolesław Pawlus, Tadeusz Podsiadło, Kazimierz Pustelak, Henryk Sajdak, Gustaw Śliwa.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Giacomo Puccini ― TOSCA. Libr. Luigi Illica i Giuseppe Giacosa wg Victoriena Sardou. Przekł. Ludomir German. Kier. muz. Jerzy Katlewicz, reż. Antoni Wolak, kier. chóru Józef Bok, dyryg. Jerzy Katlewicz.

Obsada: Tosca – A. Lewandowska, K. Jamroz, A. Kawecka; Cavaradossi – J. Zipser;  Scarpia – A. Wolak; Angelotti – H. Sajdak; Zakrystian – S. Lachowicz; Spoletta – S. Starzyk; Sciarrone – W. Głodek, G. Śliwa; Dozorca – M. Garda; Pastuszek – H. Żychal.

Prem. wznow. 30 X 55  (prem. 12 IV 54), 10x.

 

2. Piotr Czajkowski ― EUGENIUSZ ONIEGIN (Jewgienij Oniegin). Libr. Modest Czajkowski wg poematu Aleksandra Puszkina. Kier. muz. Jerzy Katlewicz, reż. Józef Karbowski, współpr. reż. Antoni Wolak, scen. Karol Gajewski, choreogr. Feliks Parnell, kier. chóru Zbigniew Chwedczuk, dyryg. Jerzy Katlewicz, Zbigniew Chwedczuk.

Obsada: Łarina – Z. Jędrzykiewicz, B. Marczyńska; Tatiana – Z. Stachurska, H. Szubertówna, K. Jamroz, M. Zielińska; Olga – H. Żychal, W. Szajowska; Filipiewna – G. Szarblewska, S. Drygas; Oniegin – A. Szybowski, W. Malec-Malczewski, E. Banaszczyk, A. Hiolski; Leński – K. Pustelak, H. Grychnik, L. Pawluk; Gremin – A. Galos, T. Podsiadło, W. Jurek, S. Lachowicz; Rotmistrz – L. Koperny, W. Głodek; Zarecki – W. Jurek, G. Śliwa; Triquet – G. Kusek, S. Starzyk; Guillot – M. Garda.

Prem. 11 III 56, 26x do 30 IX 56.

 

3. Giacomo Puccini ― MADAMA BUTTERFLY. Libr. Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. Przekł. Adolf Kitschman. Kier. muz. Jerzy Katlewicz, reż. Antoni Wolak, dek. Karol Gajewski, kier. chóru Stanisław Gałoński, dyryg. Zbigniew Chwedczuk, Jerzy Katlewicz, Roman Mackiewicz.

Obsada: Butterfly – W. Pelczar, J. Romańska, Z. Stachurska, H. Szubertówna, M. Vardi-Morbitzerowa, Z. Czepielówna; Suzuki – H. Szczegłowska, W. Szajowska, G. Szarblewska, H. Żychal-Szymańska, K. Szczepańska; Pinkerton – J. Zipser, B. Pawlus, K. Pustelak, R. Węgrzyn; Z. Platta; Konsul – A. Wolak, W. Głodek, A. Szybowski; Bonza – S. Lachowicz, T. Podsiadło, A. Mazanek; Kate – T. Wessely, M. Feherpataky, W. Szajowska; Goro – S. Starzyk; Yamadori – Z. Melanowski, Z. Radłowski, A. Wolak; Komisarz – W. Głodek, J. Firek, K. Goraj, G. Śliwa, M. Garda.  

Prem. wznow. 10 V 56 (prem. 17 V 54), 24x do 31 XII 56.

 

W REPERTUARZE

 

4. Verdi ― RIGOLETTO. Prem. 13 X 54; 5. Moniuszko ― STRASZNY DWÓR. Prem. 25 IV 55.

 

Teatr Muzyczny

Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego

 

Korzysta z sali teatralnej Domu Oficera przy ul. Lubicz 48; inauguracja działalności 19 XII 1954. Zorganizowane jesienią 1954 Towarzystwo Przyjaciół Teatru Muzycznego z końcem 1954 powołało do życia Teatr Muzyczny, którego zespół wyłoniono spośród solistów, chóru i orkiestry Polskiego Radia w Krakowie.

 

KIEROWNICTWO

 

Jerzy Gert dyr. (do IX 56) i kier. art., Anatol Wroński dyr. (od X 56), Kazimierz Barnaś kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Alojzy Kluczniok (od 7 III 56); w bież. sez. - Tadeusz Dobrzański (chórmistrz).

Reżyserzy: w bież. sez. – Roman Niewiarowicz.

Scenografowie: w bież. sez. – Krystyna Zachwatowicz, Wojciech Krakowski.

Choreografowie: w bież. sez. – Jan Fabian.

Soliści śpiewacy: w bież. sez. – Iwona Borowicka, Zofia Filipowska, B. Kulikowska, Józefa Lisowska,  Alicja Masiówna,  Róża Rodé, Edward Adler, Rudolf Borecki, Ryszard Gondek, Tadeusz Kąkolewski, Roman Kwiatkowski, Jerzy Lipka, Kazimierz Pustelak, Józef Puter,  Kazimierz Rogowski, Roman Stodulski, Jerzy Ulatowski.

Aktorzy: w bież. sez. – Józefa Chełmirska (od 1 IV 56).

Balet: Teresa Dzięglówna, Maria Gidlewska (od 1 VI 56), Halina Kosecka, Krystyna Łobodzińska, Alicja Miszkiewicz, Krystyna Truszkowska, Halina Żelwietr, Stanisław Dobranowski (od 5 XI 55), Józef Parużnik (od 1 VI 56), Zbigniew Pieńkowski (od 1 V 56), Włodzimierz Waruszyński; w bież. sez. – Mirosława Bachorz, Danuta Czaplińska, Zdzisława Radwanówna, Jan Fabian, Jerzy Kozak.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Franz Lehár — WESOŁA WDÓWKA (Die lustige Witwe). Libr. Victor Léon i Leo Stein wg komedii Henri Meilhaca L’attaché de légation. Przekł. i adapt. Kazimierz Barnaś, teksty śpiewane wg przekł. M. Rzeckiego oprac. Witold Zechenter. Oprac. i kier. muz. Alojzy Kluczniok, insc. i reż. Roman Niewiarowicz, scen. Wojciech Krakowski, kost. Krystyna Zachwatowicz, choreogr. Jan Fabian, przygot. chóru Tadeusz Dobrzański, asyst. reż. Mieczysław Soliński, dyryg. Alojzy Kluczniok, Tadeusz Dobrzański.

Obsada: Hanna Glawari – I. Borowicka; Hr. Daniło – K. Rogowski; Baron Ceta – T. Kąkolewska; Walentyna – R. Rodé; Kamil Rozillon – K. Pustelak, R. Węgrzyn; Niegus – J. Lipka; St. Brioche – R. Gondek; Wicehrabia Cascada – E. Adler; Kromow – R. Studolski, J. Puter; Olga – M. Wrońska, B. Kulikowska, J. Lisowska; Pristicz – J. Fabian, J. Ulatowski; Praskowia – J.  Chełmirska; Bogdanowicz – R. Borecki;  Sylwiana – A. Maś; Madame od Maxima – Z. Filipowska.
Prem. 29 XII 55.

 

W REPERTUARZE

 

2. Kálmán — HRABINA MARICA. Prem. 19 XII 54; 3. Lehár — KRAINA UŚMIECHU. Prem. 26 VI 55.

 

 

Teatr Ludowy

 

Nowa Huta, Osiedle Teatralne 34

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w Nowej Hucie w 1955 wg proj. Jana Dąbrowskiego i Janusza Ingardena. Utworzony 1 IX 1955 na mocy decyzji ministra kultury i sztuki z 8 III 1955 jako Państwowy T. Ludowy w Nowej Hucie. Inauguracja działalności 3 XII 1955.

Scen: 1 (Nowa Huta, Osiedle Teatralne 34, miejsc 422).

 

KIEROWNICTWO

Krystyna Skuszanka dyr. i kier. art. (od 7 IV 55), Adam Krupiński z-ca dyr. ds. adm. (od 7 IV 55), Józef Gruda kier. lit., Józef Bok kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jerzy Krasowski; w bież. sez. - Krystyna Skuszanka, Wanda Wróblewska.

Scenografowie: Marian Garlicki (asyst.), Józef Szajna; w bież. sez. - Władysław Daszewski, Marian Stańczak.

Choreografowie: w bież. sez. - Jadwiga Hryniewiecka.

Aktorzy: Maria Cichocka, Mila Czajkowska, Bogusława Czuprynowska, Maria Gdowska, Anna Gołębiowska, Janina Grudniewicz, Henryka Jędrzejewska, Danuta Lipińska, Anna Michałowska, Izabela Olszewska, Eugenia Romanow-Horecka, Wanda Swaryczewska, Maria Szaniawska, Wanda Uziembło, Adela Zgrzybłowska, Alina Żubrówna, Antoni Bartnicki, Jan Brzeziński, Stefan Drewicz, Jerzy Goliński, Jerzy Horecki, Tadeusz Jurasz, Ryszard Kotas, Michał Lekszycki, Zdzisław Leśniak, Stanisław Marecki, Ferdynand Matysik, Jan Mączka, Maciej Nowakowski, Franciszek Pieczka, Jerzy Przybylski, Witold Pyrkosz, Edward Rączkowski, Ferdynand Sarnowski, Edward Skarga, Tadeusz Szaniecki; w bież. sez. - Krystyna Brandysiewicz, Zofia Dziedzic, Henryka Gonsiorek, Janina Grabowska, Genowefa Gudowska, Krystyna Paczosa, Teresa Płażek, Maria Surowa, Zdzisława Wątroba, Wiesław Bocheński, Józef Buratowski, Henryk Dziwisz, Józef Hejke, Józef Jajko, Zbigniew Majsak, Lesław Paczosa, Jan Pociej, Stanisław Wąchalewski, Jerzy Wiktorczyk, Piotr Żądło.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Wojciech Bogusławski — CUD MNIEMANY CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE. Insc. Leon Schiller, reż. Wanda Wróblewska, scen. Władysław Daszewski, muz. Jan Stefani, układ muz. Władysław Raczkowski, kier. muz. Józef Bok, choreogr. Jadwiga Hryniewiecka, asyst. reż. Ryszard Kotas, asyst. scen. Marian Garlicki, asyst. scen. Henryk Duda.

Obsada: Bardos - J. Horecki; Bartłomiej - F. Sarnowski; Dorota - D. Lipińska, E. Romanow; Basia - W. Uziembło, A. Gołębiowska; Wawrzyniec - S. Marecki; Stach - F. Matysik; Jonek - T. Szaniecki; Paweł - M. Nowakowski; Zosia - A. Gołębiowska, W. Swaryczewska; Miechodmuch - J. Przybylski; Pastuch - Z. Leśniak; Stara Baba - M. Szaniawska; Bryndas - F. Pieczka; Morgal - W. Pyrkosz; Świstos - T. Jurasz; Kwicołap - J. Mączka; Krakowianki - B. Czuprynówna, A. Żubrówna, J. Grabowska, G. Gudowska; Krakowiacy - R. Kotas, J. Brzeziński, J. Hejke, L. Paczosa; Gospodynie - I. Olszewska, K. Brandysiewicz, T. Płażek, K. Paczosa; Gospodarze - J. Buratowski, P. Żądło, J. Pociej, J. Jajko; Góralki - M. Gdowska, A. Zgrzybłowska, H. Gonsiorek, M. Surowa, Z. Wątroba, Z. Dziedzic; Górale - A. Bartnicki, W. Bocheński, H. Dziwisz, Z. Majsak, S. Wąchalewski, J. Wiktorczyk.

Prem. 3 XII 55, 44x (18 532) ogółem.

Otwarcie teatru.

 

2. Carlo Gozzi — KSIĘŻNICZKA TURANDOT (Turandot). Przekł. Emil Zegadłowicz. Insc. i reż. Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski, scen. Józef Szajna, muz. Stanisław Skrowaczewski, asyst. reż. Tadeusz Szaniecki.

Obsada: Altum - E. Rączkowski; Turandot - M. Gdowska, A. Zgrzybłowska; Selima - W. Swaryczewska, A. Żubrówna; Adelma - W. Uziembło, H. Jędrzejowska; Skiryna - M. Cichocka, D. Lipińska; Timur - S. Marecki, A. Bartnicki; Kalaf - W. Pyrkosz; Barach - J. Przybylski; Ismael - I. Olszewska; Pantalon - E. Skarga; Tartalia - M. Lekszycki; Trufaldino - Z. Leśniak; Brigella - T. Szaniecki; Kat - F. Pieczka; Murzyni - J. Mączka, F. Matysik; Uczeni w piśmie - A. Bartnicki, S. Marecki, J. Goliński, T. Jurasz, R. Kotas, J. Brzeziński; Wojsko Brigelli - J. Brzeziński, M. Nowakowski; Kobiety ze świty Turandot - M. Gdowska, W. Swaryczewska, W. Uziembło, M. Cichocka, J. Grudniewicz, A. Zgrzybłowska, A. Żubrówna, H. Jędrzejewska, D. Lipińska.

Prem. 21 I 56, 103x (31 784) ogółem.

 

3. Juliusz Słowacki — BALLADYNA. Reż. Krystyna Skuszanka, scen. Marian Stańczak, muz. Stanisław Skrowaczewski.

Obsada: Pustelnik - S. Drewicz; Kirkor - M. Nowakowski; Matka - M. Czajkowska, B. Czuprynówna; Balladyna - H. Jędrzejewska, I. Olszewska; Alina - A. Zgrzybłowska, A. Żubrówna; Filon - J. Mączka; Grabiec - F. Matysik, T. Jurasz; Von Kostryn - J. Przybylski; Gralon - J. Horecki, R. Szadaj; Kanclerz - M. Lekszycki; Sługa zamkowy - J. Brzeziński; Paź - J. Grudniewicz; Lekarz koronny - A. Bartnicki; Goplana - A. Gołębiowska, W. Uziembło; Skierka - A. Michałowska; Chochlik - W. Uziembło, M. Gdowska.

Prem. 14 IV 56, 36x (10 162) ogółem.

 

4. John Steinbeck — MYSZY I LUDZIE (Mice and men). Przekł. Jan Meysztowicz. Adapt. i reż. Jerzy Krasowski, scen. Józef Szajna, muz. Jerzy Bresticzker, asyst. reż. Ryszard Kotas.

Obsada: Lennie Small - F. Pieczka; George Milton - W. Pyrkosz; Curley - Z. Leśniak; Gospodarz - E. Rączkowski; Dziewczyna - M. Cichocka, E. Romanow; Slim - T. Szaniecki; Carlson - T. Jurasz; Whit - E. Skarga; Candy - F. Sarnowski; Crooks - R. KOtas; Policjant - F. Matysik.

Prem. 20 V 56, 87x (28 925) ogółem.

 

Teatr Młodego Widza

 

ul. Karmelicka 4

 

Mieści się w gmachu dawnego Teatru Bagatela, potem kino Scala, zbudowanym w latach 1917-1918 wg proj. Janusza Zarzeckiego, po pożarze w 1928 odbudowany wg proj. Stanisława Filipkiewicza i Tadeusza Tombińskiego, następnie dwukrotnie przebudowywany – w 1938 oraz 1940. Powstał we wrześniu 1945 jako teatr dla dzieci, subwencjonowany przez  Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 23 VII 1948 przekształcony w Teatr Młodego Widza RTPD. 1 IX 1949 upaństwowiony pn. Państwowy Teatr Młodego Widza.

Scen: 1 (ul. Karmelicka 4, miejsc 655).

 

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Wołowiec dyr., Maria Billiżanka, Iwo Gall kier. art., Władysław Józef Dobrowolski kier. lit., Anda Kitschman  kier. muz. (do 20 V 56), Jolanta Boni-Marczyńska kier. plast.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Maria Billiżanka, Halina Gall, Władysław Józef Dobrowolski, Iwo Gall, Wilam Horzyca, Tadeusz Tarnowski.

Scenografowie: Jerzy Jeleński (od 1 VI 56), Marian Kołodziej (kier. prac. dekoratorskiej); w bież. sez. – Jolanta Boni-Marczyńska, Iwo Gall, Krzysztof Źrałek (Pankiewicz).

Choreografowie: w bież. sez. – Zofia Lubartowska, Wanda Szczuka.

Aktorzy: Halina Bełkowska, Jadwiga Bujańska-Szczerska, Teresa Czarnecka-Miłowska, Aleksandra Czerny-Ritter, Irena Darlicz-Jaworska, Ewa Drozdowska, Halina Gallowa (do 30 IX 55), Barbara Grabowska-Dolińska, Taida Granowska, Helena Kamińska, Janina Karasińska-Tomaszewska, Zofia Kordasiewicz, Lidia Kownacka, Irma Kozłowska, Krystyna Krasicka, Zofia Kuc-Mayzel (Kucówna), Zofia Lubartowska, Kazimiera Lutówna, Maria Malinowska (od 1 X 55), Zofia Mikulska, Zofia Mysłakowska, Irena Orska, Elżbieta Osterwianka (do 30 IV 56), Kazimiera Plucińska, Izabela Wicińska, Lidia Wyrobiec-Bank (Wyrobcówna), Halina Zalewska, Jolanta Żmudzińska, Józef Barański, Stefan Bartik, Zbigniew Bebak, Eugeniusz Fedorowicz, Zbigniew Filus (do 30 IX 55), Andrzej Gazdeczka, Jan Güntner (od 15 VIII 56), Zbigniew Hellebrand, Kazimierz Kasiewicz, Ferdynand Kijak-Solowski, Henryk Korbut, Andrzej Kozak  Jerzy Krasicki, Tadeusz Krasnodębski, Henryk Liburski, Euzebiusz Tadeusz Luberadzki, Marian Mariański, Jan Mayzel, Kazimierz Orzechowski, Jerzy Sagan, Stanisław Stróżyński, Bolesław Śmiałowski, Franciszek Targowski, Tadeusz Tarnowski, Wiesław Tomaszewski, Stanisław Zachara; w bież. sez. – Jan Niwiński, Leopold Nowak, Antoni Wichura.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. a) Jack London — NOCNA PRZYGODA wg opowiadania Zdarzenie. Przekł. Gabriel Karski. Adapt. Jerzy Krasicki, insc. i reż. Władysław Józef Dobrowolski, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: Lucy Morgan – Z. Kordasiewicz; Hughie Laky – J. Barański; lokaj – x x x.

b) Aleksander Olszakowski – WYSPA ZŁUDZEŃ. Insc. i reż. Władysław Józef Dobrowolski, scen. Marian Kołodziej.

Obsada: James Morgan - E. Fedorowicz; Harry Theakstone - J. Krasicki.

Praprem. 7 IX 55; 24x (13 534) do 31 XII 55.

 

2. Adam Mickiewicz. POEZJE-BALLADY-FRAGMENTY. Insc. i reż.  Halina Gall, scen. Jolanta Boni-Marczyńska.

Obsada: J. Barański, Z. Bebak, H. Bełkowska, E. Drozdowska, A. Gazdeczka, K. Kasiewicz, H. Korbut, J. Krasicki, T. Krasnodębski, A. Kozak, I. Kozłowska, Z. Kucówna, H. Liburski, T. Luberadzki, Z. Lubartowska, K. Lutówna, J. Mayzel, K. Orzechowski, E. Osterwianka, J. Sagan, J. Szczerska, T. Tarnowski, I. Wicińska, L. Wyrobcówna, J. Żmudzińska.

Prem. 26 XI 55;  10x (4 032) do 31 XII 55.

 

3. Wiliam Shakespeare –— OPOWIEŚĆ ZIMOWA (The Winter Tale). Przekł. Leon Urlich. Insc., reż., dek. i kost. Iwo Gall, muz. Stanisław Wiechowicz, kier. muz. Alfred Müller, gest sceniczny i układy tan. Wanda Szczuka, asyst. Zofia Mikulska, Krystyna Krasicka.

Obsada: Leontes – H. Liburski; Mamiliusz – x x x; Hermiona - N. Karasińska, E. Osterwianka; Pierwszy Pan - W. Tomaszewski; Kamillo - S. Stróżyński; Antygon - M. Mariański; Kleomenes - E. Fedorowicz; Dijon - K. Kasiewicz; Paulina - K. Krasicka, Z. Mikulska; Emilia - L. Kownacka, I. Kozłowska; Dama I - I. Kozłowska, L. Kownacka; Dama II - Z. Kordasiewicz, Z. Kucówna; Dworzanin I – S. Zachara; Dworzanin II, Wieśniak I - A. Gazdeczka; Dworzanin Pauliny - J. Sagan; Poliksenes - T. Luberadzki; Floryzel - A. Kozak, K. Orzechowski; Perdita - E. Drozdowska, J. Szczerska; Autolikus – S. Bartik, H. Korbut; Stary pasterz - J. Barański; Maciek - . Solowski; Sługa pasterza - J. Mayzel; Mopsa - Z. Kucówna, Z. Kordasiewicz;  Dorkas - A. Czerny; Wieśniak II, Majtek - T. Krasnodębski; Woźny - H. Korbut, S. Bartik; Pisarz - B. Śmiałowski, Czas – Z. Lubartowska, I. Wicińska.

Prem. 17 XII 55; 13x (6 524).

 

4. Lucyna Krzemieniecka — MŁYNARZ SYLWESTER (Bajka o wiośnie i młynarzu Sylwestrze). Reż. Tadeusz Tarnowski, opieka art. Maria Billiżanka, scen. Jolanta Boni-Marczewska, muz. Tadeusz Dobrzański.

Prem. XII 55.

 

5. Pierre de Marivaux — IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI (Le jeu de l’amour et du hasard). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Insc. i reż. Wilam Horzyca, dek. i kost. Jolanta Boni-Marczyńska, oprac. muz. Alfred Müller, pieśni Tadeusz Szeligowski,  gest sceniczny Wanda Szczuka, asyst. reż. Tadeusz Tarnowski.

Obsada: Orgon - Z. Hellebrand; Mario - J. Krasicki, Sylwia - B. Dolińska-Grabowska, L. Wyrobcówna; Dorant - T. Tarnowski; Lizeta - I. Wicińska; Paskin - Z. Bebak; Lokaj T. - Krasnodębski.

Prem. 16 II 56; 75x (29 774) w siedzibie, 61x (17 801) do 31 XII 56.

 

6. Carlo Goldoni — OSOBLIWE ZDARZENIE (Un curioso accidente). Przekł. Zofia Jachimecka. Reż. Zofia Mysłakowska, oprawa plast. Krzysztof Źrałek, asyst. reż. Aleksandra Czerny.

Obsada: Filibert - E. Fedorowicz, K. Kasiewicz; Janina - N. Karasińska; Ryszard - T. Luberadzki; Konstancja - A. Czerny; Monsieur de la Coterie - A. Gazdeczka; Marianna - Z. Kucówna; Gaskonia - W. Tomaszewski.

Prem. 3 IV 56.

 

7. Hans Christian Andersen — KRZESIWO. Oprac. Hanna Januszewska. Insc. i reż. Maria Billiżanka, dek. i kost. Jolanta Boni-Marczyński, muz. Atur Malawski, kier. muz. Alfred Müller, układ tańca Zofia Lubartowska, asyst. reż. Kazimiera Plucińska, asyst. scen. Krzysztof Źrałek.

Obsada: Poeta - T. Luberadzki; Żołnierz - A. Gazdeczka, J. Sagan; Król - S. Bartik, F. Solowski; Królowa - Z. Mysłakowska, I. Orska; Księżniczka - J. Bujańska; Pani Rasmussen - K. Lutówna; Pani Knapp - K. Plucińska; Wiedźma - H. Bełkowska; Pies z oczami jak filiżanki, Pan Knapp - B. Śmiałowski; Pies z oczami jak talerze, Pan Rasmussen - A. Gazdeczka, T. Krasnodębski; Pies z oczami jak koła młyńskie, Kucharz - E. Fedorowicz; Dziewczynka z kwiatami - Z. Lubartowska; Kawaler - A. Kozak; Panna - Z. Kucówna; Gospodyni - T. Granowska; Oberżystka - I. Kozłowska; Strażnik I - K. Kasiewicz; Strażnik II - J. Mayzel; Marszałek dworu, Księżyc - H. Korbut; Wyrobnik - S. Zachara.

Prem. 13 V 56; 48x (25 073) do 31 XII 56.

 

8. Ewa Szumańska — ZAKRĘT. Insc. i reż. Maria Billiżanka, scen. Jerzy Jeleński, asyst. reż. Wiesław Tomaszewski.

Obsada: Józek - A. Gazdeczka, Konopkowa - Z. Mysłakowska, K. Plucińska; Zośka - B. Dolińska-Grabowska, N. Karasińska; Antek - A. Kozak, T. Krasnodębski; Wiśniewska - H. Bełkowska, M. Malinowska; Kasia - Z. Kucówna; Adwokat - J. Krasicki, W. Tomaszewski; Milicjant - H. Korbut; Człowiek z teczką - E. Fedorowicz, F. Targowski; Kolega - A. Kozak, J. Mayzel.

Prem. 30 VIII 56; 63x (31 717) w siedzibie, 6x (2 573) w objeździe.

 

SZTUKI  DOGRYWANE

 

9. Billiżanka – BEKSA. Prem. 20 X 45 (wznow. 1956); 10. Zabłocki — FIRCYK W ZALOTACH. Prem. 10 XI 54.

 

 

Stary Teatr

 

pl. Szczepański 1

 

Mieści się w gmachu zbudowanym w 1799, trzykrotnie przebudowywanym: w 1842 wg proj. Karola Kremera i Tomasza Majewskiego; w 1906 wg proj. Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego; 1943 wg proj. Bronisława Opalińskiego i Marcina Bukowskiego. Powołany do życia po II wojnie świat. 25 I 1945 zarządzeniem Pełnomocnika Rządu, wiceministra Kultury i Sztuki Jana Karola Wendego; inauguracja działalności 1 IV 1945.

Z końcem sez. 1945/46 utracił samodzielność instytucjonalną; połączony z Teatrem im. Słowackiego w jedno przedsiębiorstwo pn. Miejskie Teatry Dramatyczne, z własnym kier. art.

Od 1 VI 1954 ponownie samodzielny administracyjnie. Od lipca 1954 przyłączono doń jako drugą scenę Teatr Poezji, natomiast Małą Salę w okresie od 1 VI 1954 do lutego 1955 oddano do użytku Teatrowi Satyryków. W bież. sez. prowadzona działalność pn. Estrada Poetycka.

Scen: 2 (Stary Teatr, pl. Szczepański 1, miejsc 546; Teatr Poezji, ul. Bohaterów Stalingradu 21, miejsc 319).

 

KIEROWNICTWO

 

Roman Zawistowski dyr. i kier. art. (od 1 X 54), Bolesław Szlosek wicedyr. i z-ca kier. art., Leszek Herdegen kier. lit. (od 1 XI 55), Zygmunt Czerniak kier. muz.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Władysław Krzemiński, Aleksandra Mianowska; w bież. sez. – Halina Gall, Halina Gryglaszewska, Jerzy Ronard Bujański, Jerzy Goliński, Roman Zawistowski.

Scenografowie: Tadeusz Kantor, Wojciech Krakowski (od 1 I 56), Andrzej Pronaszko, Stanisław Tenerowicz (kier. scenotechniki); w bież. sez. – Jolanta Boni-Marczyńska, Andrzej Stopka, Jerzy Szymański.

Choreografowie: w bież. sez. – Wanda Szczuka, Jerzy Kapliński.

Aktorzy: Maria Bednarska, Krystyna Brylińska, Maria Ciesielska, Helena Galińska, Halina Gallowa, Halina Gryglaszewska, Barbara Horawianka, Zofia Jaroszewska, Alicja Kamińska, Melania Kamińska-Sadecka, Maria Kierzkowa, Antonina Klońska, Maria Kościałkowska, Wanda Kruszewska, Halina Kuźniakówna, Halina Kwiatkowska, Zofia Markowska, Danuta Michałowska, Celina Niedźwiecka, Zofia Niwińska, Jadwiga Ordężanka, Krystyna Ostaszewska, Hanna Smólska, Zofia Więcławówna, Irena Wisłocka, Jadwiga Zaklicka, Janina Zielińska, Jadwiga Zmijewska, Jan Adamski, Kazimierz Brodzikowski, Bronisław Cudzich, Józef Daniel, Edward Dobrzański, Józef Dwornicki, Stanisław Gronkowski, Marian Jastrzębski,Jerzy Kaliszewski, Jan Krzywdziak, Bolesław Loedl, Kazimierz Meres, Tadeusz Mroczek, Zdzisław Mrożewski, Władysław Neubelt, Jerzy Nowak, Wacław Nowakowski, Piotr Pawłowski, Zygmunt Rzuchowski, Wojciech Ruszkowski, Wiktor Sadecki, Marian Słojkowski (od 1 X 55), Jerzy Sopoćko (od 1 VII 56), Leszek Stępowski, Janusz Sykutera, Alfred Szymański, Tadeusz Śliwiak, Mieczysław Voit, Tadeusz Wesołowski, Kazimierz Witkiewicz,  Marek Wojciechowski, Roman Wroński, Jan Zabierzewski, Janusz Zawirski, Janusz Zawirski, Zdzisław Zazula, Michał Żarnecki; w bież. sez. Jerzy Ronard Bujański, Jerzy Goliński, Ryszard Krzyżanowski, Zdzisław Salaburski, Roman Zawistowski.

 

REPERTUAR

 

S t a r y     T e a t r

 

PREMIERY

 

1. Michaił Sałtykow-Szczedrin — CIENIE (Tieni). Przekł. Tadeusz Żeromski. Reż. Jerzy Ronard Bujański, scen. Jerzy Szymański, oprac. muz. Zygfryd Czerniak, asyst. reż. Jerzy Nowak.

Obsada: Kławierow – K. Meres; Bobyriew – Z. Rzuchowski; Zofia Aleksandrowna – H. Smólska; Melipolska – J. Zaklicka; Obtiażnow – W. Ruszkowski; Nabojkin – J. Nowak; Swistikow – M. Jastrzębski; Tarakanow – J. Fitio; Narukawnikow – S. Gronkowski; Monsieur Aprianin – J. Sykutera; Monsieur Kamerżincew – M. Wojciechowski; Lokaj Kławierowa – J. Zawirski; Lokaj Bobyriewa – J. Zabierzewski.

Prem. 10 XII 55, 47x.

 

2. Federico Garcia Lorca — DOM BERNARDY ALBA (La casa de Bernarda Alba). Przekł. Jan Winczakiewicz. Reż. Halina Gall, scen. Jolanta Boni-Marczyńska.

Obsada: Bernarda Alba – J. Zmijewska, A. Klońska; Maria Józefa – H. Gall, A. Klońska; Angustias – K. Ostaszewska; Magdalena – D. Michałowska; Amelia – H. Kwiatkowska; Martirio – H. Gryglaszewska; Adela – W. Kruszewska; Poncia – M. Bednarska, C. Niedźwiecka; Służąca  - Z. Więcławówna; Prudencja – J. Ordężanka; Żebraczka – I. Wisłocka; Młoda dziewczyna – K. Brylińska; Kobieta – M. Kierzkowa, Z. Markowska.

Prem. 14 III 56, 35x. 

 

3. TAK TOCZY SIĘ JABŁKO... Scenariusz Jadwiga Marso, współpr. lit. Tadeusz Śliwiak. Reż. Halina Gryglaszewska, Jerzy Goliński, oprac. muz. Jerzy Kaszycki, choreogr. Wanda Szczuka.

Obsada: M. Ciesielska, B. Horawianka, H. Gryglaszewska, M. Kamińska, W. Kruszewska, H. Kwiatkowska, J. Marso, Z. Więcławówna, E. Dobrzański, S. Gronkowski, J. Nowak, P. Pawłowski, W. Sadecki, M. Słojkowski, J. Sykutera, T. Śliwiak, K. Witkiewicz, M. Wojciechowski, J. Zawirski.

Prem. 14 IV 56 w ramach tzw. Estrady Poetyckiej.

 

4. Pierre Aristide Bréal — HUZARZY (Les Hussards). Przekł. Wojciech Natanson. Insc. i reż. Jerzy Ronard Bujański, scen. Wojciech Krakowski, muz. Jerzy Kaszycki, choreogr. Jerzy Kapliński.

Obsada: Józef Lippi – J. Ronard Bujański; Maria Lippi – C. Niedźwiecka; Pani Baglione – J. Zielińska; rafael – S. Gronkowski; Carotti – M. Żarnecki; Cosima – H. Kuźniakówna; Giacomo – J. Krzywdziak; Eliza – H. Kwiatkowska; Pietro – E. Dobrzański; Le Gouce – K. Witkiewicz; Flicot – J. Fitio; Kapitan – M. Słojkowski; Kancelista wojskowy – J. Nowak.

Prem. 8 VII 56, 46x ogółem.

 

T e a t r     P o e z j i

 

5. George Bernard Shaw — ŚWIĘTA JOANNA (Saint Joan). Przekł. Florian Sobieniowski. Insc. i reż. Władysław Krzemiński, dek. i kost. Tadeusz Kantor, muz. Artur Malawski, asyst. reż. Tadeusz Mroczek.

Obsada: Robert de Baudricourt – L. Herdegen, B. Loedl; Służący – S. Gronkowsk, J. Krzywdziak; Joanna – M. Kościałkowska; Bertrame de Poulangey – P. Pawłowski, J. Goliński; La Tremouille – W. Olszyn; Arcybiskup – L. Stępowski; Dworzanin – J. Daniel; Gilles de Rais – B. Cudzich, Z. Zazula; La Hire – J. Adamski; Delfin – K. Witkiewicz; Księżna de La Tremouille – M. Kamińska; Dunois – W. Saddecki; Giermek – M. Ciesielska; Warwick – J. Kaliszewski; Kapelan – Z. Filus; Paź Warwicka – T. Śliwiak; Biskup Couchon – W. Nowakowski; Inkwizytor – R. Wroński; D’Estivet – R. Krzyżanowski. Z. Salaburski; Ladvenu – E. Dobrzański; Kat – T. Mroczek; Courcelles – J. Dwornicki; Pan we fraku – M. Słojkowski.

Prem.12 II 56, 158x ogółem.

 

6. Aleksander Fredro — ŚLUBY PANIEŃSKIE. Reż. Roman Zawistowski, scen. Andrzej Stopka.

Obsada: Pani Dobrójska – C. Niedźwiecka; Aniela – B. Horawianka; Klara – H. Kuźniakówna; radost – Z. Mrożewski; Gustaw – K. Meres; Albin – J. Sykutera; Jan – M. Jastrzębski.

Prem. 1 IV 56, 46x ogółem.

 

7. Jerzy Zawieyski — WYSOKA ŚCIANA. Reż. Halina Gall, scen. Wojciech Krakowski, muz. Stefan Kisielewski.

Obsada: Darniewicz – J. Kaliszewski; Urszula – Z. Niwińska; Tekla – H. Gall; Łucja – D. Michałowska; Sabina – M. Bednarska.

Praprem. 22 VI 56, 91x ogółem.

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego

 

pl. św. Ducha 1

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1893 wg proj. Jana Zawiejskiego. Inauguracja działalności po II wojnie świat. 19 II 1945. W latach 1946 – 1954 połączony w jedno przedsiębiorstwo ze Starym Teatrem, najpierw jako Miejskie Teatry w Krakowie, następnie – po upaństwowieniu 1 VIII 1949 - jako Państwowe Teatry Dramatyczne. Decyzją MKiS Państwowe Teatry Dramatyczne od 1 VI 1954 rozdzielono na dwa samodzielne przedsiębiorstwa państwowe: Teatr im. Juliusza Słowackiego i Stary Teatr.

Scen: 1 (pl. św. Ducha 1, miejsc 906).

 

KIEROWNICTWO

 

Bronisław Dąbrowski dyr. i kier. art., Marian Kramarski z-ca dyr. ds. adm., Zbigniew Krawczykowski kier. lit. (do 30 IX 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Wilam Horzyca, Roman Niewiarowicz; w bież. sez. – Ewa Stojowska, Bronisław Dąbrowski, Józef Karbowski, Władysław Woźnik.

Scenografowie: Karol Frycz, Bolesław Kamykowski, Andrzej Pronaszko, Andrzej Stopka, Stanisław Tenerowicz.

Choreografowie: w bież. sez. – Jan Fabian.

Aktorzy: Janina Baronówna, Janina Bocheńska, Irena Byszewska, Ludwika Castori, Helena Chaniecka, Elżbieta Dankiewicz, Renata Fiałkowska, Izabela Gajdarska, Maria Gella, Bronisława Gerson-Dobrowolska, Maria Gorajska, Krystyna Hanzel, Irena Hrehorowicz, Anna Jackowska, Aleksandra Karzyńska, Maria Klejdysz, Jadwiga Korecka, Bronisława Lenk-Janikowska, Anna Lutosławska, Katarzyna Meyer, Irena Morawska, Wanda Niedziałkowska, Janina Porębska (do 30 IX 55), Jadwiga Różyska, Marta Stebnicka, Ewa Stojowska, Kazimiera Szyszko-Bohusz, Maria Świętoniowska, Anna Wallek-Walewska, Halina Zaczek, Jerzy Bączek, Henryk Bąk, Tadeusz Białkowski, Karol (Stefan) Buczek, Tadeusz Burnatowicz, Marian Cebulski, Eugeniusz Fulde, Julian Jabczyński, Mieczysław Jabłoński, Stanisław Jaworski (do 30 IX 55), Józef Karbowski (zm. 7 V 56), Ambroży Klimczak, Andrzej Kruczyński, Ryszard Krzyżanowski (do 30 IX 55), Włodzimierz Macherski, Stanisław Malatyński, Jan Norwid-Kotschy, Wacław Nowakowski, Ryszard Pietruski (od 1 X 55), Karol Podgórski, Tadeusz Przystawski, Ludwik Ruszkowski, Stefan Rydel (do 30 IX 55), Stanisław Skalski (od 1 X 55), Antoni Słociński, Marian Słojkowski (do 30 IX 55), Eugeniusz Solarski, Roman Stankiewicz (od 1 X 55), Stefan Stanoch, Stanisław Stróżyński (do 30 IX 55), Marian Szczerski, Kazimierz Szubert (od 1 X 55), Tadeusz Szybowski, Mieczysław Voit, Krzysztof Wieczorek,  Władysław Woźnik, Roman Wójtowicz, Stanisław Zaczyk, Antoni Żuliński; w bież. sez. – Maria Korabianka, Zygmunt Piasecki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Leon Kruczkowski ― ODWIEDZINY. Reż. Józef Karbowski, scen. Andrzej Stopka.

Obsada: Wrona - H. Bąk, Hela - I. Gajdarska; Sulma - W. Woźnik; Sulmina - K. Szyszko-Bohusz; Joanna - L. Castori; Profesor - L. Ruszkowski; Rudnicki - A. Słociński; Garus - A. Klimczak; Pszonka - W. Macherski; Dziadek Migacz - T. Białkowski; Stary chłop - A. Żuliński; Jamrozka - I. Hrehowicz; Półtoraczka - E. Dankiewicz; Kłyś - A. Kruczyński; Brożek - T. Przystawski; Brożkowa - K. Mayer; Morgowiak - S. Buczek; Jarzyna - M. Szczerski; Gnat-  J. Bączek; Kobieta-  M. Gorayska; Jasiek - x x x.

Praprem. 30 IX 55, 32x (21 487) do 31 XII 55.

 

2. Nazim Hikmet ― PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĘTA. Przekł., insc. i reż. Bronisław Dąbrowski, scen. Bolesław Kamykowski.

Obsada: Ferchunde - Z. Jaroszewska; Riustem - M. Cebulski, R. Stankiewicz; Ajten - A. Lutosławska, H. Zaczek; Szadi - Z. Piasecki; Firuz - S. Zaczyk; Pakize - H. Chaniecka; Szaban - T. Białkowski; Zechra - M. Klejdysz; Dżemal - A. Kruczyński, M. Voit; Weli-Efendi - E. Fulde; Ciekawski (Abdurachman) - E. Solarski; Chaibé - M. Gella; Doktór - K. Podgórski; Orchan-Bej - S. Malatyński; Komisarz policji - R. Wójtowicz; Asym-Chodża - M. Jabłoński; I Chodża - K. Wieczorek; II Chodża - J. Bączek; Listonosz - J. Norwid.

Prem. 20 XI 55, 21x.

 

3. WIECZÓR MICKIEWICZOWSKI. Oprac. Kazimierz Wyka, reż. Władysław Woźnik, scen. Andrzej Stopka.

Obsada:  J. Bączek, T. Białkowski, L. Castori, E. Fulde, B. Gerson-Dobrowolska, M. Jabłoński, J. Karbowski, A. Karzyńska, A. Klimczak, A. Lutosławska, W. Nowakowski, Z. Piasecki, L. Ruszkowski, R. Stankiewicz, M. Szczerski, T. Szybowski, M. Świętoniowska, M. Voit, W. Woźnik.

Prem. 14 XII 55.

 

4. Leonid Leonow ― ZŁOTA KARETA (Zołotaja karieta). Przekł. Paweł Hertz. Reż. Roman Niewiarowicz, scen. Bolesław Kamykowski, oprac. piosenek Franciszek Barfuss, układ tańca Jan Fabian.

Osoby  Maria Siergiejwna - M. Stebnicka; Marika - A. Karzyńska; Bieriozkin - R. Niewiarowicz, A. Kruczyński; Niepriachin - J. Karbowski, W. Woźnik; Daszeńska - K. Szyszko-Bohusz, K. Meyer; Timosza - M. Voit; Karejew - T. Burnatowicz; Juliusz - K. Podgórski; Rachuma - K. Szubert, M. Cebulski; Tabun-Turkowska - H. Chaniecka; Rajeczka - M. Świętoniowska; Masłow - J. Jabczyński; Makaryczew - R. Wójtowicz; Gałancew - K. Wieczorek.

Prem. 22 II 56, 42x (27 564) do 31 XII 56.

 

5. Alfred de Musset ― TRZEBA SIĘ ZDECYDOWAĆ (Il faut q’une porte soit ouverte ou fermée). Przekł. Ewa Stojowska. KAPRYS (Le caprice). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Ewa Stojowska, oprawa plast. Bolesław Kamykowski.

Obsada: TRZEBA SIĘ ZDECYDOWAĆ: Markiza - L. Castori; Hrabia - K. Podgórski; Służący - A. Żuliński.

Prem. 7 IV 56. Warsztat reżyserski.

 

6. Juliusz Słowacki ― KORDIAN. Oprac. dram. Kazimierz Wyka, insc. i reż. Bronisław Dąbrowski, insc. plast. Andrzej Pronaszko, muz. Stefan Kisielewski, kier. muz. Franciszek Barfuss, asyst. reż. Janina Bocheńska, Antoni Słociński.

Obsada: Szatan – J. Bączek; Czarownica – I. Hrehorowicz; Gehenna – M. Szczerski; Astaroth, Garbaty elegant, Imaginacja – K. Wieczorek; Mefistofeles, Spiskowy pierwszy – S. Malatyński; Diabli – A. Kruczyński, A. Słociński, R. Stankiewicz; Archanioł – M. Voit; Chór aniołów – M. Świętoniowska, H. Zaczek; Kordian, Podchorąży – R. Pietruski, T. Szybowski; Grzegorz – W. Woźnik; Laura – L. Castori, J. Bocheńska; Panna pokojowa – I. Gajdarska; Dozorca, Trzeci z ludu – A. Klimczak; Violetta – R. Fiałkowska; Szambelan, Kanclerz, Ksiądz – J. Norwid; Papież –W. Macherski; Pierwszy z ludu – A. Kruczyński; Drugi z ludu – M. Jabłoński; Pierwszy młodzieniec, Pierwszy wariat – K. Podgórski; Drugi młodzieniec – J. Jabczyński; Szewc, Drugo wariat – M. Cebulski; Szlachcic, Kuruta – S. Buczek; Żołnierz – A. Żuliński; Mieszczki – I. Hrehorowicz, M. Świętoniowska; Chłopak – K. Hanzel; Starzec – S. Skalski; Lud – S. Malatyński, M. Szczerski, J. Bączek; Kobieta w żałobie – B. Lenk, M. Korabianka; Strojne Panie – J. Bocheńska, I. Byszewska, M. Gorayska, J. Różyska; Prymas – L. Ruszkowski; Car – S. Zaczyk, Z. Piasecki; Wielki Książę – H. Bąk; Głos kobiecy – J. Różyska; Nieznajomy – R. Pietruski, M. Voit; Prezes – E. Fulde; Spiskowy drugi, Doktor – R. Stankiewicz; Strach – M. Szczerski; Dozorca szpitala – T. Przystawski; Chór – K. Wieczorek, M. Szczerski; Ksiądz zakonny – T. Białkowski.

Prem. 6 V 56 [29 IV 56, 1 V 56], 92x (73 565) do 31 XII 56.

 

 

Państwowy Teatr Lalek “Groteska”   

 

ul.  św. Jana 6. 

 

Gmach będący siedzibą teatru zbudowano w 1930 roku; mieściła się w nim “Bursa dla Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej”, a później Teatr Rapsodyczny. Miał dwie sceny: Dużą, miejsc z balkonem 300, bez balkonu 255 i w hallu - miejsc 40. Teatr Lalki i Aktora “Groteska” powołany do życia decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki z 5 III 1945 r. zainaugurował swoją działalność w budynku przy ul. Skarbowej 2 w czerwcu 1945 r. premierą  Cyrku Tarabumba. Pierwszym dyrektorem teatru był Władysław Jarema, a po unieważnieniu koncesji na prowadzenie teatru przez W. Jaremę 9 X 1945 teatrem kierowała rada zakładowa. 31 X 45 zawieszono działalność “Groteski” do lutego 46, kiedy dyrekcję  “Groteski II” objął Henryk Ryl. W latach  1946-48 w teatrze działała druga samodzielna scena pn. “Niebieskie Migdały” ( w okresie krakowskim teatrem założonym przez Janinę Kilian-Stanisławską kierowała Zofia Stanisławska-Howurkowa), w  II połowie 1948 r. przeniesiona do Warszawy. Od sezonu 1948/49 teatr występował w tzw. Sali Saskiej mieszczącej się przy ul. św. Jana 6, poprzednio użytkowanej przez Teatr Kameralny TUR, odnowionej wg projektów Alego Bunscha, B. Opalińskiego i Władysława Jaremy (wnętrza) oraz Marii Jaremianki i Jonasza Sterna (rozwiązania kolorystyczne). Teatr upaństwowiony 1 I 1950 r., od sezonu 1951/52 zmienił nazwę na Państwowy Teatr Lalek “Groteska”. 

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Zofia Jaremowa dyr.,  Tadeusz Kwiatkowski kier. lit.,  Kazimierz Mikulski kier. plast.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  Władysław Jarema,  Zofia Jaremowa; w bież. sez.-   Leokadia Serafinowicz.

Scenografowie: Zofia Jaremowa, Kazimierz Mikulski, Lidia Skarżyńska-Minticz, Jerzy Skarżyński; w bież. sez. - Zofia Gutkowska.

Muzycy:   Lucjan Kaszycki (do 5 XII 55 i od 15 III-1 VIII 56), Józef Padlewski (od 1 II 56 do 15 III 56), Krzysztof Wolski  (do 15 XI 55).

Aktorzy: Jolanda Giustiniani, Mirosława Kotula, Krystyna Prade, Leokadia Serafinowicz, Romana Stojakowska, Zofia Szostak-Wirska, Ludmia Tiachnybok (do 30 VI 56), Anna Tomschey-Sądaj, Irena Walczak,  Józefa Werner, Alicja Wolska, Irena Żuchowicz (do 30 IV 56), Krystyna Żylińska,  Tadeusz Korlatowicz,  Andrzej Morstin, Kazimierz Moskwa (do 31 X 55), Ryszard Olszak, Zbigniew Poprawski, Franciszek Puget, Andrzej Ropski (od 1 XII 55), Stanisław Rychlicki, Alfred Ryl-Krystianowski, Stefan Stojakowski, Leszek Śmigielski, Tadeusz Walczak,  Juliusz Wolski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Konstanty Ildefons Gałczyński - GDYBY ADAM BYŁ POLAKIEM ; NOC CUDÓW.

 GDYBY ADAM BYŁ POLAKIEM. Insc. i reż. Zofia Jaremowa, lalki  Lidia Minticz,  dek.  Kazmierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, muz.  Zbigniew Jeżewski, orkiestrą dyryguje Józef Padlewski.

Obsada:  Praojciec Adam - L. Śmigielski; Ewa - A. Tomschey, R. Stojakowska; Wąż - S. Stojakowski; Osiołek Porfirion - S. Stojakowski; Pies Fafik - L. Śmigielski, I. Walczak; Głośnik - A. Morstin; Sufler - T. Walczak; Prowadzenie rąk lalek - A. Tomschey, R. Stojakowska, I. Walczak.

BABCIA I WNUCZEK CZYLI NOC CUDÓW. Reż. Władysław Jarema, dek.,  kost., maski  Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, muz. Zbigniew Jeżewski.

Obsada: Babcia Lorelei - K. Prade; Wnuczek Lorelei - T. Korlatowicz; Katarzyna - M. Kotula; Jerzy - A. Morstin; Ignacy - R. Olszak; Rączka - S. Rychlicki; Adamus - J. Wolski; Płeć - Z. Poprawski; Elizejski - T. Walczak; Dama na balkonie - I. Walczak.

Prem. 31  XII 55.

 

2. Elizawieta Tarachowska - ZŁOTA  RYBKA (Po szczuczemu wielenju). Przekł. i adapt. Władysław Jarema. Reż. Leokadia Serafinowicz, scen. Zofia Gutkowska, muz. Jerzy Katlewicz.

Prem. XII 55.

 

3. Maria Kann - SREBRNOROGI  JELEŃ. Adapt. i reż. Władysław Jarema, dekoracje i lalki Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, muz. Lucjan Kaszycki.

Obsada:  J. Giustiniani, M. Kotula, R. Stojakowska, A. Tomschey, I. Walczak, T. Korlatowicz, A. Morstin, R. Olszak, Z. Poprawski, F. Puget, S. Rychlicki, S. Stojakowski, L. Śmigielski, T. Walczak, J. Wolski.

Prem. 21 VI 56.

 

Lublin

 

Teatr Muzyczny

 

ul. Żwirki i Wigury 6

 

Teatr mieści się w gmachu Garnizonowego Klubu Oficera (d.Domu Żołnierza) wybudowanym wg projektu Mieczysława Dobrzańskiego w 1933 roku. Od VII 1944 do II 1945 nosił nazwę Centralny Dom Żołnierza, od III 1945  do II 1947 – Teatr Domu Żołnierza, od III 1947 do 31 VIII 1948 - Teatr Muzyczny im. Żołnierza Polskiego. Od 1 IX 1948 zmiana nazwy na Teatr Muzyczny. 1 stycznia 1953 Teatr Muzyczny został rozwiązany. Ponownie powołany do życia 7 I 1956.

Scen: 1 (ul. Żwirki i Wigury 6, miejsc ok. 470).

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Niemczynowski dyr., Tadeusz Wołowski kier. art., Eugeniusz Gołębiowski kier. lit., Józef Talarczyk kier. muz., Jan Fabian kier. baletu.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Paweł Bem, Tadeusz Wołowski.

Scenografowie: w bież. sez.-  Ewa Fabian, Edward Grajewski, Jerzy Torończyk.

Dyrygenci: w bież sez. -  Olgierd Straszyński, Józef Talarczyk.

Choreografowie: w bież sez. -  Jan Fabian.

Śpiewacy: Irena Bielska, Zofia Bronikowska-Krajewska, Janina Guttner, Feliksa Jagodzińska, Agnieszka Kossakowska, Olga Orleńska, Maryla Pączyńska, Stanisława Radulska, Helena Szaciłowska, Leonard Drążewski, Paweł Leoniec, Henryk Łabuński, Jerzy Molenda, Czesław Pręgowski, Henryk Rucki, Aleksander Sozański, Aleksander Szarota, Paweł Wojtczak.

Adepci: Halina (Alina) Aleńska,  Wanda Mika.

Artyści baletu występujący w partiach solowych: Alicja Drozdowska, Zofia Horembało, Regina Jacewicz, Hanna Miklasińska, Wanda Nadbereźna, Wanda Ondra, Teresa Radomska, Eulalia Sidorowicz, Zofia Stasińska, Jadwiga Strojnowska, Maria Strojnowska, Stanisława Winiarczyk, Barbara Woźniak, Mieczysław Ciesielski, Zbigniew Dobkiewicz, Jan Fabian, Edward Koperski, Stanisław Pomiankiewicz, Robert Rogowski, Henryk Szymulski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Izaak O. Dunajewski – SWOBODNY WIATR (Wolnyj wieter). Libr. F. Winnikow, W. Kracht, W. Tipot, przekł. Stanisław Powołocki, Marian Piechal i inni. Insc. i reż. Tadeusz Wołowski, współpr. reż. Paweł Bem, dek. Jerzy Torończyk, kost. Ewa Fabian, choreogr. Jan Fabian, dyryg. Olgierd Straszyński, Józef Talarczyk, chórmistrz Zbigniew Kozłowski, asyst. reż. Henryk Łabuński.

Obsada: Klementyna Mariche – O. Orleńska, I. Bielska; Stella – Z. Bronikowska-Krajewska; Pepita – M. Pączyńska; Norma – W. Mika; Iwona – H. Szaciłowska; Regina de Saint-Clou – H. Aleńska; Marko – J. Molenda, P. Leoniec; Filip – H. Łabuński, Tomasz – A. Szarota; Gospodarz baru “Siódme niebo” – P. Wojtczak; Cezary Galloux – H. Rucki; George Stan – A. Sozański, Miki Stan – C. Pręgowski; Chesterfield – J. Fabian; Jednooki – L. Drążewski; Komisarz - ***; Policjant - ***; soliści baletu – H. Miklasińska, E. Koperski.

Prem. 24 III 56.

 

2. Rudolf Friml – ROSE MARIE (Rose Marie). Libr. Otto Harbach i Oscar Hammerstein. Przekł. Ludwik Brodziński, oprac. lit. Eugeniusz Gołębiowski, insc. i reż. Paweł Bem, scen. Edward Grajewski, kost. Ewa Fabian, choreogr. Jan Fabian, oprac. muz. Józef Talarczyk, dyryg. Olgierd Straszyński, Józef Talarczyk, chórmistrz Z. Kozłowski.

Obsada: Rose Marie – A. Kossakowska, M. Pączyńska; Emil – A. Szarota, P. Wojtczak; Jim – J. Molenda, P. Leoniec; Herman Groźny – C. Pręgowski, A. Szarota; Jane – M. Pączyńska, J. Gutner; Czarny Orzeł – A. Sozański; Dixiana – S. Radulska, Z. Bronikowska-Krajewska; Hawley – H. Rucki, A. Szarota; Malone – H. Łabuński, P. Wojtczak; Ethel – O. Orleńska; soliści baletu – H. Miklasińska, S. Radulska, E. Koperski.

Prem. 30 V 56.

 

Teatr im. Juliusza Osterwy

 

ul. Narutowicza 17

 

Gmach zbudowany w latach 1884-86 wg proj. Karola Kozłowskiego. W latach 1944-49 działał pod nazwą Teatr Miejski. Po upaństwowieniu, 1 XII 1949,  zmiana nazwy na obecną.

Scen: 2 (Scena Duża, ul. Narutowicza 17, miejsc ok. 600; Scena Kameralna, ul. Narutowicza 17, miejsc ok. 80, otw. 28 VII 56).

 

KIEROWNICTWO

 

Zdzisław Lorenowicz dyr. (do III 56),  dyr. i kier. art. (od IV 56), Wanda Laskowska kier. art. (do IV 56), Maria Bechczyc-Rudnicka kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Aleksander Aleksy, Andrzej Dobrowolski, Jan Kreczmar, Wanda Laskowska, Andrzej Makarewicz, Janina Orsza-Łukasiewicz, Józef Wyszomirski.

Scenografowie: Jerzy Torończyk; w bież. sez.- Wojciech Krakowski, Teresa Targońska, Lech Zahorski, Michelle Zahorska.

Aktorzy: Stefania Chmielarczyk-Cybulska, Maria Drzewiecka, Eleonora Frenkiel-Ossowska, Maria Górecka, Jadwiga Grossman, Halina Kazimierowska, Elżbieta Kwaśniewska, Teresa Lassota, Halina Łuszczewska, Irena Miszke, Maria Orwid, Halina Przybylska, Iza Rutkowska, Elżbieta Skorynianka, Maria Wojdalińska, Halina Ziółkowska, Aleksander Aleksy, Antoni Cezarewicz, Andrzej Chmielarczyk, Marian Drozdowski, Lucjan Dytrych, Juliusz Dziemski, Feliks Falkowski, Juliusz Grabowski, Kazimierz Iwiński, Zbysław Jankowiak, Piotr Kurowski, Sławomir Litwiński, Stanisław Maleszewski, Stanisław Marecki, Tadeusz Markowski, Leopold Matuszczak, Stanisław Michalik, Stanisław Mikulski, Zbigniew Oksza, Stanisław Olejarnik, Zbigniew Roman, Lech Skolimowski, Zygmunt Tadeusiak, Stanisław Tylczyński, Zbigniew Woytowicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Alfred de Musset – KAPRYSY MARIANNY (Les Caprices de Marianne). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Andrzej Makarewicz, scen. Wojciech Krakowski, muz. Ryszard Schreiter, teksty piosenek Maria Bechczyc-Rudnicka, plast. ruchu scenicznego Witold Gruca.

Obsada: Klaudio – K. Iwiński; Celio – Z. Tadeusiak, P. Kurowski; Oktaw – Z. Roman, S. Olejarnik; Tibia – J. Grabowski; Pippo – M. Drozdowski; Pachołek - ***; Marianna – H. Przybylska; Cziuta – H. Łuszczewska; Służąca Marianny - ***.

Prem. 5 XI 55, 69x (27 949).

 

2. Maksym Gorki – WASSA ŻELEZNOWA (Wassa Żeleznowa). Przekł. Olga i Aleksander Watowie. Reż. Janina Orsza-Łukasiewicz, scen. Jerzy Torończyk.

Obsada: Wassa Borysowna – E. Frenkiel-Ossowska, H. Łuszczewska; Sergiusz Pietrowicz Żeleznow – A. Cezarewicz; Prochor Borysowicz Chrapow – A. Aleksy; Natalia – I. Miszke; Ludmiła – H. Ziółkowska; Raszel – J. Grossman; Anna Onoszenko – S. Chmielarczyk-Cybulska; Mielnikow – Z. Oksza; Eugeniusz – S. Mikulski; Gurij Krotkich – S. Litwiński; Liza – E. Skorynianka; Pola – T. Lassota; Piatiorkin – L. Matuszczak.

Prem. 26 XI 55, 41x (14 832).

 

3. Krzysztof Gruszczyński – KLUCZ OD PRZEPAŚCI. Reż. Wanda Laskowska, scen. Teresa Targońska, asyst. reż. Stanisław Michalik.

Obsada: Enrique – Z. Woytowicz; Ojciec – L. Dytrych; Matka – E. Kwaśniewska; Inez – M. Drzewiecka; Lucy – M. Górecka; Mnich – S. Michalik.

Prem. 10 XII 55, 43x (18 849).

 

4. Lope de Vega – NAUCZYCIEL TAŃCÓW (El maestro del danzar). Przekł. Włodzimierz Słobodnik. Reż. Wanda Laskowska, dek. Wojciech Krakowski, kost. Teresa Targońska, muz. Aleksander Tarski, choreogr. Witold Gruca.

Obsada: Aldemarq – S. Mikulski; Belardo – S. Michalik; Ricaredo – L. Matuszczak; Alberigo – Z. Oksza; Florella – H. Kazimierowska; Felicjana – I. Miszke; Tebano – S. Litwiński; Vandalino – Z. Jankowiak; Tulio – A. Chmielarczyk; Cornejo – A. Cezarewicz; Licena – T. Lassota; Andronio – S. Maleszewski.

Prem. 13 III 56, 53x (22 603).

 

5. Pierre Aristides Bréal – HUZARZY (Les Hussards). Przekł. Wojciech Natanson. Reż. Andrzej Dobrowolski, scen. Jerzy Torończyk, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Józef Lippi – Z. Roman; Maria Lippi – S. Cybulska; Pani Baglione – H. Łuszczewska; Rafael – M. Drozdowski; Cosima – H. Ziółkowska; Giacomo – A. Chmielarczyk; Eliza – E. Skorynianka; Pietro – Z. Tadeusiak; Ange Marie le Gouce – J. Grabowski; Flicot – P. Kurowski; Kapitan – Z. Woytowicz; Kancelista wojskowy – F. Falkowski; Dobosze - ***.

Prem. 21 IV 56, 52x (23 397).

 

6. Fryderyk Schiller – SZTUKA ZDOBYWANIA SZCZĘŚCIA, CZYLI PASOŻYT (Der Parasit oder die Kunst sein Gluck za machen). Przekł. Wanda Markowska. Reż. Jan Kreczmar, scen. Lech i Michelle Zahorscy, muz. Franciszek Schubert, asyst. reż. Sławomir Litwiński.

Obsada: Narbonne – S. Tylczyński; Madame Belmont – M. Wojdalińska; Charlotta – T. Lassota; Selicour – K. Iwiński; La Roche – S. Olejarnik; Firmin – J. Dziemski; Karol Firmin – S. Mikulski; Michał – S. Litwiński; Robineau – S. Michalik; Lokaj – T. Markowski.

Prem. 10 V 56, 56x (23 290).

 

7. George Bernard Shaw – UCZEŃ DIABŁA (Devil’s Disciple). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Józef Wyszomirski, scen. Jerzy Torończyk, muz. Ryszard Schreiter.

Obsada: Pani Dudgeon – E. Ossowska; Esterka – H. Przybylska; Krzysztof Dudgeon – A. Chmielarczyk; Pastor Anderson – Z. Roman; Judyta Anderson – T. Lassota; Rejent Hawkins – S. Tylczyński; Wiliam Dudgeon – J. Dziemski; Wiliamowa Dudgeon – M. Orwid; Tytus Dudgeon – A. Cezarewicz; Tytusowa Dudgeon – I. Rutkowska; Ryszard Dudgeon - Z. Woytowicz; Sierżant – J. Grabowski; Major Swindon – S. Litwiński; Generał Burgoyne – K. Iwiński; Kapelan – L. Matuszczak.

Prem. 24 VII 56.

 

8. Roman Brandstaetter – DRAMAT KSIĘŻYCOWY. Reż. Aleksander Aleksy, scen. Teresa Targońska, muz. Ryszard Schreiter, asyst. reż. Stanisław Marecki.

Obsada: Enrico – P. Kurowski; Lucia – M. Górecka; Maria – M. Drzewiecka; Teresa – H. Łuszczewska; Antonio – S. Michalik; Spiskowiec pierwszy – A. Aleksy; Spiskowiec drugi – S. Marecki.

Prem. 28 VII 56.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

9. Słowacki – MAZEPA. Prem. 26 III 55, (42x, 19 695); 10. Drda – IGRASZKI Z DIABŁEM. Prem. 10 VII 55, (25x, 15 935).

 

Teatr Lalki i Aktora

 

ul. Klonowica 1

 

Teatr mieści się w sali adaptowanej w latach 1953-54 do potrzeb teatru z dawnej klasztornej stolarni wg projektu Eugeniusza Gąsiorowskiego.

Scen: 1 (ul. Klonowica 1, miejsc 197).

 

KIEROWNICTWO

 

Maryla Kędra dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Maryla Kędra, Janina Kilian-Stanisławska.

Scenografowie: w bież. sez. – Andrzej Ejsmund, Adam Kilian, Fred Kosmala.

Choreografowie: w bież. sez. – Z. Kwiatkowski.

Aktorzy: Anna Burkówna, Hanna Cichocka, Małgorzata Ejsmund, Halina Łobaczewska, Zofia Łuczyńska, Barbara Wojciechowska, Eugenia Zabawówna, Zdzisław Jaszak, Andrzej Koperwas, Fred Kosmala, Stefan Krukowski, Krzysztof Salecki, Krzysztof Słowikowski, Zbigniew Umiński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Maria Kownacka – KOZIOŁECZEK. Reż. Maryla Kędra, scen. Adam Kilian, muz. Stanisław Prószyński.

Prem. 10 IX 55.

 

2. Bedřich Svaton – SMOK W NIESWAROWIE. Reż. Janina Kilian-Stanisławska, scen. Adam Kilian.

Prem. 11 XI 55.

 

3. Miguel de Cervantes – PIECZARY SALAMANKI. Przekł. Juliusz Chodacki. Reż. Maryla Kędra, scen. Fred Kosmala, muz. Władysław Pysznik.

Obsada: M. Ejsmund, H. Cichocka, H. Łobaczewska, B. Wojciechowska, F. Kosmala, S. Krukowski, A. Koperwas, K. Salecki.

Prem. 25 II 56.

 

4. A. Malarewski – ASZAR-KARI. Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. Maryla Kędra, scen. Fred Kosmala, lalki Andrzej Ejsmund, muz. Władysław Pysznik.

Obsada: A. Burkówna, E. Zabawówna, Z. Jaszak, Z. Łuczyńska, F. Kosmala, Z. Umiński.

Prem. 4 IV 56.

 

5. Maryla Kędra – ŚPIEWKA SPOD DRZEWKA. Reż. i inscen. Maryla Kędra, scen. i lalki Fred Kosmala,  muz. L. Przybyszewski, choreogr. Z. Kwiatkowski.

Obsada: M. Ejsmund, B. Wojciechowska, F. Kosmala, S. Krukowski, K. Słowikowski.

Prem. 3 VI 56.

 

Łódź

 

Opera  Łódzka

 

Opera  Łódzka została powołana do życia z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Opery w  kwietniu 1954. Początkowo nie posiada własnego gmachu, występuje gościnnie na scenach:

T. Nowego, T. im. Jaracza, Filharmonii, w Łódzkim Domu Kultury i w Operetce.

 

KIEROWNICTWO

 

Sabina Nowicka  dyr.nacz, Mieczysław Drobner kier. art., Władysław Raczkowski  kier. muz.

                          

 ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Tadeusz Cygler, Jerzy Merunowicz.

Dyrygenci:  w bież. sez. -Władysław Raczkowski, Mieczysław Wojciechowski.

Scenografowie: w bież. sez.- Agnieszka Hornicka, Ewa Soboltowa, Józef Rachwalski.

Choreografowie: w bież. sez. – Hryniewiecka Jadwiga, Józef Matuszewski.

Soliści śpiewacy: w bież. sez. –  Hamernik Janina, Jackowska Krystyna, Barbara Jaklicz, Nina Jurdzińska, Weronika Kuźmińska, Teresa Masłowska, Pruska Danuta, Zofia Rudnicka, Stefańska, Jadwiga Stocka, Izabella Strzałkowska, Wanda Szczawińska, Zofia Śliwińska, Urszula Walczak, Krystyna Wieczorek, Adam Andrzejewski,Tadeusz Gawroński, Stanisław Heimberger, Zdzisław Klimek, Tadeusz Kopacki, Michał Marchut, Igor Mikulin, Roman Osiński, Romuald Spychalski, Ryszard Nowaliński, Irenueusz Pintera. 

Śpiewacy: w bież. sez. -  Maria Bartosz, Regina Dowgiałło, Barabara Janowska, Nina Jurdzińska, Kępner Anna, Józefa Lipińska, Zofia Lukas, Mieczysława  Malisiewicz,  Elżbieta Mielczarek, Maria Narkiewicz, Halina Ostrowska, Genowefa Panow, Rajch Eugenia, Halina Romanowska,  Romana Sobajda, Janina Śliwińska, Lucyna Walczak,  Tadeusz Cegiełła, Kazimierz Cybulski, Wiktor Chodziuk,  Marian Janicki, Marian Kałuziński, Marek Kałużyński, Edward Kamiński, Ludwik Krogulski, Jerzy Leszczyński, Kazimierz Misztela, Adam Motyl- Szary, Kazimierz Narkiewicz,  Jan Obrzut, Stefan Różański,  Marian Stępień,  Stanisław Szymoniak, Śledź  Józef, Marian Toroń, Ryszard Tyczyński, Władysław Warzyniak, Jan Wodzyński, Tadeusz Zajączkowski, Kazimierz Zawadzki, Mirosław Zaworski, Ryszard Zieliński.

Balet: w bież. sez. –  Teresa Ensminger, Danuta Kierul, Walentyna Listig, Daniela Olakowska, Maria Rzeńca, Krystyna Żak, Władysław Lewandowski, Kazimierz Olesiński, Janusz Pawlak, Adam Piątkowski, Adam Różalski, Jan Stolarski. 

 

REPERTUAR  

 

PREMIERY

 

1. Giuseppe Verdi – TRAVIATA(La Traviata ). Libr. Francesco Maria Piave.  Reż. Tadeusz Cygler, scen. Agnieszka Hornicka, choreogr. Józef Matuszewski, dyryg. Władysław Raczkowski, Mieczysław Wojciechowski.

Obsada: Violetta Valery – Z. Rudnicka, Z. Stefańska; Flora Bervoix – B.Jaklicz, Z. Lukas; Annina, służebna Violetty – N. Jurdzińska, J. Stocka; Alfred Germont – E. Kamiński, T. Kopacki, R. Spychalski; George Germont, ojciec Alfreda – T. Gawroński, S. Heimberger, Z. Klimek; Gaston, margrabia  - E. Dulski, Z. Kaczkowski; Douphol, baron – M. Kałużyński, J. Leszczyński; D’obigny, markiz – K. Cybulski, M. Marchut, Grenville, doktór -  I. Mikulin, R. Nowaliński; Józef, służący Violetty – T. Cegiełła, A. Motyl – Szary.

Prem. 29 XI 55.

 

2. Piotr Czajkowski – EUGENIUSZ ONIEGIN (Jewgienij Oniegin). Libr. Modest Czajkowski wg Aleksandra Puszkina. Reż. Jerzy Merunowicz, scen. Ewa Soboltowa, Józef Rachwalski, choreogr. Jadwiga Hryniewiecka, dyryg. Władysław Raczkowski, Mieczysław Wojciechowski.

Obsada: Łarina, dziedziczka – B. Jaklicz, J. Stocka, I. Strzałkowska; Tatiana – W. Kuźmińska, Z. Rudnicka, W. Szczawińska, Z.  Śliwińska;Olga – K. Jackowska, I. Strzałkowska, U. Walczak; Filipiewna, niania –  N. Jurdzińska, M. Narkiewicz, H. Ostrowska; Eugeniusz Oniegin – T. Gawroński, S. Heimberger, Z. Klimek; Leński – E. Kamiński, T. Kopacki, R. Spychalski, Książę Giermin – M. Marchut, I. Mikulin, R. Nowaliński; Rotmistrz – M. Kałuziński, J. Śledź; Zarecki – K. Cybulski, M. Kałużyński, R. Nowaliński, I. Pintera; Triquet, Francuz – R. Osiński; Guillot, kamerdyner – M. Toroń, W. Wawrzyniak;Taniec chłopski  w akcie I – T. Ensminger, W. Lustig, A. Różalski, J. Stolarski.

Prem. 11 VI 56.

 

Teatr Muzyczny – Państwowa Operetka

 

ul. Piotrkowska 243

 

W lutym 1956 teatr został upaństwowiony, przyjął nazwę Państwowa Operetka.

Scen: 1 ( ul. Piotrkowska 243, miejsc 635).

 

KIEROWNICTWO

 

Antoni Bachliński  dyr., Tadeusz Cygler kier. art.

 

ZESPÓŁ   ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci:  w bież. sez. – Andrzej  Hundziak, Kazimierz Skinder.

Reżyserzy:  w bież. sez. – Tadeusz Cygler.

Scenografowie:  w bież. sez. – Barbara Michiewicz, Jerzy  Kondracki.

Choreografowie:  w bież. sez. – Józef Matuszewski.

Aktorzy: w bież. sez. – Wanda Bojarska, Marian Dąbrowski, January Krawczyk,  Eugeniusz Rawski, Zygmunt Urbański.   

Aktorzy śpiewacy: w bież. sez. –  Wanda Bojarska, Stanisława Piasecka, Witold Ermow, Witold Jawis, Józef Kasperski, Karol Koszela, Eugeniusz Nowowiejski, Lech Redo, Edmund Szafrański, Michał Ślaski,  Sergiusz Wąsowicz.

Aktorzy tancerze: w bież. sez. – Danuta Lubowska.   

Soliści  śpiewacy:  w bież. sez. – Hanna Dobrowolska, Halina Hofman, Jadwiga Kenda,  Krystyna Nyc- Wronko, Janusz Duński, Janusz Kunce, Jerzy Nejman, Jan Padkowski,  Jan Pankratz, Sergiusz Wąsowicz. 

Soliści baletu:  w bież. sez. – Halina Bogdańska, Krystyna Ciesielska, Halina Grochowska, Maria Kaczmarkiewicz, Anna Kossówna, Krystyna Kowalczyk, Zofia Kuleszanka, Barbara Leleniewska, Krystyna Markiewicz, Anita Nikitin, Barbara Owsik, Przemysława Piotrowska, Krystyna Sawicka, Irena Śpiewakowska, Jadwiga Terlecka, Tadeusz Bogucki, Zygmunt Galoch, Wiesław Głowacki, Jerzy Magus, Wiesław Paszkowski, Włodzimierz Pawłowski, Jerzy Sidorowicz, Ryszard Stankiewicz.

Inspicjenci:  w bież. sez. - Jan Pankratz. 

 

REPERTUAR

PREMIERY

 

1. Paul Ábrahám – WIKTORIA  I  JEJ HUZAR (Victoria und ihr Husar). Libr. Alferd  Grunwald, Fritz Löhner- Beda, Przekł. Władysław Krzemiński, reż. i insc Tadeusz Cygler, dek. kost. Jerzy Kondracki, choreogr. Józef Matuszewski, dyryg.Kazimierz Skinder, Andrzej Hundziak.

 Obsada:   Jean Cunlight, poseł szwajcarski – J. Krawczyk, E. Rawski, W. Jawis; Hrabina Wiktoria, jego żona – J. Kenda, W. Bojarska, H. Hofman; Hrabia Ferry, jej brat – L. Redo, J. Duński; O Lia San, Jego narzeczona – K. Nyc- Wronko, H. Dobrowolska; Riquette, pokojówka Wiktorii – S. Piasecka, H. Dobrowolska; Stefan Koltay, rotmistrz huzarów – M. Ślaski, W. Ermow; Janczi, jego ordynans – K. Koszela, J. Sidorowicz; Bela Porkerty – Z. Urbański, E. Szafrański; Bonza, kapłan japoński – J. Padkowski, S. Wąsowicz; Kozak – M. Dąbrowski, J. Pankratz; Wachmistrz żandarmerii – J. Kasperski; Tokaremo Yagani, attache japoński – P. Wojtczak; Kamakuri O Miki San – H. Szulc; Oficer rosyjski – J. Kasperski; James, kamerdyner – S. Wąsik; Sekretarz ambasady szwajcarskiej – J. Kunce, S. Wąsowicz; O Lili San – L. Krawczyk; O Muki San  -  B. Cytacka; O Kiki San- M. Kaczmarkiewicz; Juliska – H. Ossowska; Piroska – I. Sobańska; Balet:  Akt III  Czardasz – B. Leleniewska, Z. Kuleszanka, K. Markiewicz, H. Bogdańska, W. Głowacki, J. Magus, R. Stankiewicz, Z. Galoch, oraz  K. Ciesielska, H. Grochowska, A. Kossówna, K. Kowalczyk, A. Nikitin, B. Owsik, P. Piotrowska, J. Terelecka, W. Paszkowski, W. Pawłowski.

Prem. 16  IX  55,  173 x ( 131 352 ).

 

2. Wiesław  Głowacki, Andrzej  Hundziak, Janusz  Rzeszewski – REWIA. Oprac. muz. Andrzej Hundziak, insc. i reż. Janusz Rzeszewski, choreogr. Wiesław  Głowacki, scen. Barbara Michiewicz.

Część I :  1. Walc [muz. Lem ] – cały zespół; 2. Kankan [muz. Lehar ] – K. Ciesielska,

Z. Kuleszanka, K. Sawicka, J. Terlecka, W. Głowacki, J. Magus; 3. Noce księżycowe   [komp.nieznany, sł. K. Brzeski ] – W. Bojarska; 4. Kajdany miłości [muz.Radomski, sł. Przesmycki] – J. Sidorowicz; 5. Nie chce mi się [muz. Petersburski, sł. Tom] – J. Duński, L. Redo; 6. Palarnia opium [muz. Tirling, sł. Koernerówna ] – K. Nyc- Wronko, J. Duński i zespół; 7. Dziewczyna ma [muz. P. Abraham, sł. Sidorowicz ] – H. Dobrowolska, L. Redo;

8. Angelita [ muz. Wars sł. Włast ]  - J. Sidorowicz, W. Ermow; 9. We dwoje [muz. Gold,

Włast]  - K. Nyc – Wronko; 10. Czarne oczy [muz. Gold, sł. Harryman] – W. Ermow;

11. Nasza jest miłość [muz. St. Górska, sł. Oldien] – K. Nyc – Wronko, W. Ermow; 12. Polka Ojra – Z. Kuleszanka, W. Głowacki oraz zespół; 13. Sonny boy[muz. G. Gershwin] –  J. Padkowski, L. Redo; 14. Titina [ muz. L. Danlderff, sł. Willi – cały zespół] ; 15. Mandolinata Serra [ piosenka neapolitańska]  - W. Ermow, J. Duński; 16. Tango du Reve[muz. E. Malderen ] – Z. Kuleszanka, J. Magus, W. Głowacki; 17. Tango milonga [muz. Petersburski, sł. A. Włast ] – H. Dobrowolska, K. Nyc – Wronko oraz  kwartet wokalny;

18. My golden baby [ muz. P. Abraham sł. J. Sidorowicz]  - cały zespół;

Część  II :   1. Rock Fantasia  muz. N. Romano] – orkiestra; 2. Fantazja z filmu Zagubione

melodie  - Z. Kuleszanka; 3.  A  casita pequenita  [komp.nieznany] – K. Nyc Wronko,

H. Dobrowolska; 4. “Srenada a Cuba [ muz. Delli, sł. Gibura ] – K. Sawicka, J. Terlecka, J. Sidorowicz  oraz  kwartet wokalny; 5. Blues  Bughi [muz. Maneghini] – orkiestra; 6.

Szewczyk  [muz. Lemaqua, sł. H. Rostworowski] – H. Dobrowolska, J. Sidorowicz;

7.  Moulin rouge [ muz. G. Auric, sł. Winkler] – W. Bojarska oraz kwartet wokalny;

8.  Wielkie bulwary [ muz. Galwsberg, sł. K. Winkler] – L. Redo, J. Padkowski i zespół

9.  Foxtrot [ muz. K. Behounek] – orkiestra; 10.  Oh, my papa  [muz. Burkhard  sł. H.

Rostworowski] – W. Bojarska, W. Ermow, K. Nyc – Wronko, J. Duński oraz kwartet wokalny; 11.  Mambo [ komp. Nieznany] – Z. Kuleszanka oraz zespół; 12.  Aprile firence

[ muz. Cioppettini, sł. Algol] – H. Dobrowolska, K. Nyc – Wronko, J. Duński, J. Nejman,

J. Padkowski, S. Wąsowicz; 13. Bą-da-ri-da-dą  [muz. A. Markiewicz, sł.  Polak ] – H. Dobrowolska oraz kwartet wokalny; 14. Non cosi...[ muz. Fancelli, sł. G. Testoni] –

J. Nejman, W. Ermow; 15.  Istambuł [muz. N. Simon, sł. Kłaczkowska ]  - K. Ciesielska,

Z. Kuleszanka, K. Sawicka, J. Terlecka oraz zespół; 16.  Czarna pieśń [ murzyńska melodia

ludowa sł. Dobrowolski] – kwartet wokalny; 17.  Kuri kuri [ murzyńska melodia ludowa] –

H. Dobrowolska oraz kwartet wokalny; 18.  Orzech koko [ Brazylijska melodia ludowa] –

H. Dobrowolska oraz  kwartet  wokalny]  - H. Dobrowolska oraz  kwartet  wokalny; 19.

 Eksperyment  [ muz. R. Damrosz] – K. Ciesielska, Z. Kuleszanka, K. Sawicka, J. Terlecka, L. Redo; 20.  Atombugh  boogie- woogie [ muz. N. Romano] – cały zespół oraz  Tadeusz

Cygler, Z. Urbański.

Kwartet  wokalny:  J. Duński, J. Nejman, J. Padkowski, S. Wąsowicz.

Prem. 19  II  56,  91  x ( 79 361).

 

3.  Oskar Straus – CZAR  WALCA ( Ein Wlatzertraum ). Adapt. libr. Michał Ślaski. Insc. i reż. Michał Ślaski, dek. Józef Galewski, kost. Eugenia  Gajewska, choreogr. Józef  Matuszewski, dyryg.Kazimierz Skinder, Andrzej Hundziak.

Obsada:  - Osoby realne - Niki, porucznik – M. Ślaski, J. Duński; Monthi, porucznik – W. Jawis, L. Redo; Oskar, porucznik – J. Padkowski, W. Ermow; Erik , porucznik – J. Sidorowicz;  Joachim, gospodarz  kawiarni – M. Dąbrowski, E. Nowosielski; Helena, jego córka – H. Hofman, K. Nyc – Wronko; Lotar, kelner – Z. Urbański, K. Koszela; Franzi – W. Bojarska, H. Dobrowolska; Fifi – S. Piasecka; Ani – D. Lubowska; Mizzi – M. Kaczmarkiewicz, Liza – H. Ossowska, Lila – H. Hanisz;  Osoby snu Nikiego – Ks. Joachim XII Feralny, ks. Lumponerii – M. Dąbrowski, E. Nowowiejski; Ks. Helena, jego córka – K. Nyc – Wronko, H. Hafman; Hr. Lotar, ich kuzyn – Z. Urbański, K. Koszela; Fryderyka, ochmistrzyni dworu – J. Krzywoszewska, 5. Generał – J. Krawczyk; Zygmunt – E. Szafrański; Balet:  Akt I Taniec narzeczonych  – K. Ciesielska, H. Grochowska, A. Kossówna, Z. Kuleszanka, K. Sawicka, J. Terlecka, W. Głowacki, Z. Galoch; Akt II Walc – Z. Kuleszanka, B. Leleniewska, I. Śpiewakowska, K. Sawicka, B. Owsik, W. Głowacki,  Z. Galoch, J. Magus, W. Paszkowski, R. Stankiewicz, K. Kowalczyk, J. Terlecka, K. Ciesielska, M. Piotrowska, H. Grochowska, A. Kossówna, A. Nikitin, W. Pawłowski.

Prem. 9 III  56, 154 x  ( 114 270 ).

 

Teatr im. Stefana Jaracza

 

ul. Cegielniana 27

 

Gmach dawnego Teatru Miejskiego. Adaptowany w 1909 wg proj. Dawida Landego; po pożarze w 1911 ponownie przebudowany przez Stabelskiego, Millera i Banasza.

Scen: 1 (Duża Scena, ul. Cegielniana 27, miejsc 412).

 

KIEROWNICTWO

 

Feliks Żukowski dyr. i kier. art. (do 31 XII 55), Emil Chaberski dyr. (od 1 I 56), Irena Bołtuć-Staszewska kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Czesław Staszewski, Emil Chaberski; w bież. sez. – Bożena Radziszewska.

Scenografowie: Ewa Soboltowa, Mieczysław Wiśniewski; w bież. sez. –  Karol Frycz, Józef Rachwalski.

Aktorzy: Antonina Barczewska, Olga Bielska, Hanna Brochocka-Winczewska, Bożena Darłak, Alina Jurkowska, Maria Kozierska, Krystyna Łapińska, Teresa Marecka, Urszula Modrzyńska, Zofia Molicka, Zofia Molska, Zofia Perczyńska, Zofia Petri, Leokadia Pilarska, Janina Rzęsa, Jadwiga Siennicka, Janina Staszewska, Lena Wilczyńska, Ewa Zdzieszyńska, Leonard Andrzejewski, Ryszard Bacciarelli, Jerzy Ćwikliński, Olgierd Jacewicz, Zbigniew Józefowicz, Emil Karewicz, Włodzimierz Kwaskowski, Stanisław Łapiński, Konrad Łaszewski, Jan Łopuszniak, Leon Łuszczewski (do 9 II 56), Henryk Modrzewski, Zbigniew Niewczas, Zygmunt Nowicki, Włodzimierz Pietrzak, Zbigniew Przeradzki, Czesław Przybyła, Remigiusz Rogacki, Włodzimierz Skoczylas, Zbigniew Skowroński, Marek Sobczyk, Roman Stankiewicz, Czesław Strzelecki, Jerzy Szpunar, Józef Teryks, Jerzy Walczak, Wiesław Wierusz-Kowalski, Stanisław Winczewski, Antoni Żukowski, Feliks Żukowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksiej Fajko - CZŁOWIEK Z TEKĄ. Przekł. Irena Bołtuć-Staszewska i Bożena Radziszewska. Reż. Bożena Radziszewska, scen. Ewa Soboltowa, asyst. reż. Marek Sobczyk.

Obsada: Dmitrij Iljicz Granatow - O. Jacewicz; Adelajda Wasiliewna, jego matka - Z.Molska; Ksenia Trewern - T.Marecka; Goga, jej syn - J.Siennicka; Iwan Kiryłłowicz Baszkirow, dyrektor Instytutu - F. Żukowski; Zina Baszkirowa, jego siostra - U. Modrzyńska; członkowie Instytutu: Androsow, profesor -L.Łuszczewski, Stieblickij, profesor - H.Modrzewski,Zamoszkin, profesor - K.Łaszewski; Klioch, sekretarz naukowy - M.Sobczyk; Sofia Walentinowna, sekretarz techniczny -K. Łapińska; Topolew, aspirant - Z.Józefowicz; Nikandr Redutkin - W.Kwaskowski; Maria Pamfiłowna, jego żona - L.Wilczyńska, E.Zdzieszyńska; Gieorgij Stiepanowicz Lichomskij - E.Karewicz; Pankratow, portier - J.Ćwikliński; Tragarz - J.Teryks; Kierownik wagonu sypialnego - W.Wierusz-Kowalski; Mark - J.Szpunar; Fiłatowa - A.Jurkowska; I Aspirantka - B.Darłak; II Aspirantka - Z.Molicka; III Aspirantka - Z.Perczyńska; IV Aspirantka - Z.Petri; V Aspirantka - J.Rząsa; I Aspirant - R.Rogacki; II Aspirant - C.Przybyła; I Pracownica Naukowa - H.Winczewska; II Pracownica Naukowa - A.Barczewska; Pracownik Naukowy - J.Łopuszniak; Kelner - W.Pietrzak; aspiranci, aspirantki, pracownicy naukowi.

Prem. 15 XII 55, 40x (21 539).

 

2. Joanna Gorczycka - SZPIEG. Reż. Czesław Staszewski, scen. Józef Rachwalski, asyst. reż. Remigiusz Rogacki.

Obsada: Edward Okoński - W.Skoczylas; Marylka, jego żona - J.Rząsa; Wacław Okoński, jego kuzyn - R.Rogacki; Feliks Malec, przyjaciel Okońskiego - S.Winczewski; Hilda Breit, Niemka z NRD - L.Pilarska; Sekcja VU wywiadu amerykańskiego  w Niemczech zachodnich: Nr 1 - Olsen, najczęściej Papcio - S. Łapiński, Nr 2 - Mr.Smith - A. Żukowski, I N A - M.Kozierska, Nr 6 - Schmidt - Z.Niewczas, Nr 7 - Bubbi - J.Ćwikliński; Bielak - Z.Skowroński; Policjant I - W.Wierusz-Kowalski; Policjant II - J.Łopuszniak; Kelner - W.Pietrzak.

Prem. 25 II 56, 27x ( 13 025).

 

3. Aleksander Fredro – MĄŻ I ŻONA. Reż. Emil Chaberski, scen. Mieczysław Wiśniewski.

Obsada: Hrabia Wacław - K.Łaszewski, Elwira, jego żona - Z. Petri; Alfred - O.Jacewicz; Justysia - O.Bielska; Lokaj - J.Teryks.

Prem. 18 III 56.

 

4. Henryk Fielding - SĘDZIA W POTRZASKU CZYLI GWAŁT NA GWAŁCIE JEDZIE (Rape upon Rape, or the ustice caught in his Trap). Przekł. Cecylia Wojewoda, wiersze tłumaczył Włodzimierz Lewik. Reż. Czesław Staszewski, scen. Ewa Soboltowa, muz. Tomasz Kiesewetter, asyst. reż. Remigiusz Rogacki.

Obsada: Sędzia Cnota - Z.Nowicki; Sędzia Wyduś - H.Modrzewski; Politykoman - W.Kwaskowski; Obieżyświat - E.Karewicz; Fidelius - Z.Przeradzki; Moczygęba - J.Szpunar; Wścibinos - J.Łopuszniak; Gryzipiórko - C. Przybyła; Żandarm - Z.Skowroński; Wieruś - J.Teryks; I Świadek - M.Sobczyk; II Świadek - R.Rogacki; Hilarcia - Z.Perczyńska; Izabella - J.Rząsa; Pani Wyduś - A.Barczewska; Klorynda - E.Zdzieszyńska; Pani Żandarmowa - J.Staszewska.

Praprem. 19 V 56, 55x ( 30 628).

 

5. Vlasta Petrovicova - CO BY BYŁO, GDYBY... Przekł. Irena Bołtuć-Staszewska i Mojmira Janisowa. Reż. Czesław Staszewski, scen. Mieczysław Wiśniewski.

Obsada: Paweł, hydraulik - W.Skoczylas; Hanka, ekspedientka w Spółdzielni Spożywców - U.Modrzyńska; Jurek, student Szkoły Aktorskiej - J.Ćwikliński; Ewa, skript-girl w filmie - Zofia Perczyńska.

Praprem. 29 VI 56, 24x (10 104).

 

6. Fryderyk Schiller - DON KARLOS (Don Carlos). Przekł. Kazimiera Iłłakowiczówna. Insc. i reż. Emil Chaberski, scen. Karol Frycz, asyst. reż. Czesław Przybyła, asyst. scen. Mieczysław Wiśniewski.

Obsada: Filip II, król Hiszpanii - F.Żukowski; Elżbieta Valois, jego małżonka - Z.Petri; Don Karlos, następca tronu - R.Bacciarelli, C.Przybyła, J.Walczak; Aleksander Faraneze, książę Parmy, siostrzan króla - R.Rogacki; Księżna Olivarez, ochmistrzyni dworu - Z.Molska; damy dworu królowej: Margrabina Montekar - H.Winczewska, Księżniczka Eboli - O.Bielska, J.Rząsa, Hrabina Fuentes - K.Łapińska; Markiz Poza, grand hiszpański, kawaler maltański - O.Jacewicz, Z.Niewczas; Książę Alba, grand hiszpański - S. Winczewski; Hrabia Lerma, grand hiszpański, pułkownik gwardii przybocznej - K.Łaszewski; Książę Feria, grand hiszpański, rycerz złotego runa - W.Wierusz-Kowalski; Książę Medina Sidonia, grand hiszpański, admirał - C. Strzelecki, W.Walter; Don Rajmund de Taxis, grand hiszpański, naczelnik poczty król. - L.Andrzejewski; Ojciec Domingo, kapelan królewski - A.Żukowski; Wielki Inkwizytor Hiszpanii - H.Modrzewski, Z.Nowicki; Paź Królowej - B.Darłak; Paź Króla - Z.Molicka; Don Ludwik Merkado, doktór nadworny królowej - Z.Józefowicz; Ojciec Gwardii - Marek Sobczyk; damy; grandowie; oficerowie, gwardziści.

Prem. 11 VIII 56, 84x (50 665).

 

Teatr Nowy

 

ul. Więckowskiego 15

 

Budynek tzw. Teatru “Skala”, odbudowany w latach 1948-51 wg proj. Ignacego Gutmana.

Scen: 1 (ul. Więckowskiego 15, miejsc 723).

 

KIEROWNICTWO

 

Kazimierz Dejmek dyr., Antoni Makarski dyr. adm., Jan Koprowski kier. lit., Anna Płoszaj kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież.sez. -  Kazimierz Dejmek, Bohdan Korzeniewski.

Scenografowie: w bież.sez. - Józef Rachwalski, Witold Ulatowski.

Aktorzy: Hanna Bedryńska, Maria Białobrzeska, Bronisława Bronowska, Wanda Chwiałkowska, Krystyna Feldman, Eugenia Herman, Janina Jabłonowska, Wanda Jakubińska, Celina Kubicówna, Bohdana Majda, Irena Massalska, Wiesława Mazurkiewicz, Danuta Mniewska, Barbara Rachwalska, Halina Sobolewska, Julia Temerson, Bogdan Baer, Bolesław Bolkowski, Seweryn Butrym, Edmund Fetting, Eugeniusz Kamiński, Janusz Kłosiński, Jerzy Kozakiewicz, Gustaw Lutkiewicz, Bogusław Mach, Zygmunt Malawski, Dobrosław Mater, Jerzy Merunowicz, Bohdan Mikuć, Tadeusz Minc, Marian Nowak, Marian Nowicki, Michał Pawlicki, Józef Pilarski, Wojciech Pilarski, Ryszard Ronczewski (od 1 VII 56), Jan Rudnicki, Stanisław Skolimowski, Marian Stanisławski, Zdzisław Suwalski, Andrzej Szalawski, Tadeusz Teodorczyk, Edward Wichura, Lech Wojciechowski, Jan Zieliński.  

Muzycy: w bież. sez. - Tadeusz Paciorkiewicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Stanisław Wyspiański - NOC LISTOPADOWA. Insc. i reż. Kazimierz Dejmek, asyst. reż. Krystyna Feldman, scen. Józef Rachwalski, plast. ruchu Janina Mieczyńska, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Obsada: Pallas - J. Jabłonowska, B. Rachwalska; Nike Napoleonidów - M. Białobrzeska; Nike spod Termopil - C. Kubicówna; Nike spod Salaminy - W. Mazurkiewicz; Nike spod Maratonu - E. Herman; Nike spod Cheronei - W. Jakubińska; Piotr Wysocki, porucznik Szkoły Podchorążych - A. Szalawski; Joanna, żona Wielkiego Księcia Konstantego - H. Bedryńska; Wielki Książę Konstanty - S. Butrym; Kuruta, adiutant Księcia - J. Kłosiński; Gendre, generał rosyjski - T. Minc; Makrot, szpieg - Z. Malawski; Goszczyński - W. Pilarski; Nabielak - J. Kozakiewicz; Kora - D. Mniewska, B. Majda; Demeter - B. Rachwalska, J. Jabłonowska; Podchorąży - M. Stanisławski; Lubowidzki. v-burmistrz Warszawy - Z. Suwalski; Stanisław Potocki, generał wojsk polskich - J. Rudnicki; Frieze, kamerdyner Wielkiego Księcia - M. Nowak; Lokaj - St. Skolimowski; Aktor, reżyser Teatru Rozmaitości - J. Zieliński; Kudlicz-Mefisto, aktor Teatru Rozmaitości - R. Ronczewski; Faust, aktor Teatru Rozmaitości - B.Mach; Małgorzata, aktorka Teatru Rozmaitości - H. Sobolewska, W. Chwiałkowska; Satyr I - B. Baer; Satyr II - E. Wichura; Satyr III - D. Mater; Chłopicki - B. Bolkowski; Oficer Dąbrowski - L. Wojciechowski; Joachim Lelewel - W. Pilarski; Ojciec Lelewela - J. Pilarski; siostra Lelewela - B.Majda, D.Mniewska; Ksawery Bronikowski - B. Mikuć; Hermes - M. Pawlicki; Czechowski, porucznik - G. Lutkiewicz; Kera I - B. Bronowska; Kera II - K. Feldman; Kera III - J. Temerson; Książę Adam Czartoryski - J. Merunowicz; Wincenty Krasiński, generał wojsk polskich - M. Nowicki; Walerian Łukasiński - J. Pilarski; oraz podchorążowie, belwederczycy, żołnierze, lud: zespół aktorski PTN i słuchacze PWST im. Leona Schillera w Łodzi.

Prem. 19 I 56, 52x (33 189).

 

2. Irena Prusicka - WIOSNA.

Praprem. 15 IV 56.

Przedstawienie zawieszone.

 

3. Moliere - SZKOŁA ŻON (L’ Ecole  des  Femmes). Przekł., insc. i reż. Bohdan Korzeniewski, asyst. reż. Gustaw Lutkiewicz i Janusz Weychert, scen. Witold Ulanowski.

Obsada: Arnolf, inaczej opan Starodub - J. Kłosiński; Agnieszka, młoda, niewinna dziewczyna, wychowana przez Arnolfa - W. Chwiałkowska, J. Temerson; Horacy, kochanek Agnieszki - M. Pawlicki; Jachno, chłop, służący Arnolfa - B. Baer, J. Kozakiewicz; Kachna, chłopka, służąca Arnolfa - W. Mazurkiewicz, B. Rachwalska; Chryzald, przyjaciel Arnolfa - G. Lutkiewicz; Enryk, szwagier Chryzalda - Z. Suwalski; Oront, ojciec Horacego, wielki przyjaciel Arnolfa - W. Pilarski; Notariusz - Z. Malawski.

Prem. 17 V 56, 83x (47 491).

 

Teatr Powszechny

 

ul. Obrońców Stalingradu 21

 

Gmach Niemieckiego Towarzystwa Śpiewaczego, zbudowany w 1910.

Scen: 2 (Duża Scena, ul. Obrońców Stalingradu 21, miejsc 660; Teatr Młodego Widza, ul. Moniuszki 4a, miejsc 640, otw. 12 II 54).

 

KIEROWNICTWO

 

Jadwiga Chojnacka dyr. i kier. art., Mieczysław Jagoszewski kier. lit. (od 15 IX 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jadwiga Chojnacka, Zbigniew Jabłoński; w bież.sez. – Kazimierz Brodzikowski, Maria Kaniewska, Maria Malicka, Jerzy Merunowicz, Eugeniusz Stawowski.

Scenografowie: Jerzy Szeski; w bież.sez. - Maria Brodzikowska, Władysław Daszewski, Jerzy Kondracki, Maria Niedźwiedzka, Zdzisław Topolski.

Aktorzy: Zofia Bielewicz, Halina Billing-Wohl, Sidonia Błasińska (od  1 VII 56), Ewa Brok-Brzeska, Maria Brodzikowska (od 1 XI 55), Jadwiga Chojnacka, Danuta Cwynar, Aniela Filarowa (do 31 XII 55), Alfreda Gamska, Małgorzata Gorzewska, Zofia Kalińska, Celina Klimczak, Krystyna Królikiewicz, Maria Malicka, Hanna Małkowska, Wanda Ostrowska, Halina Pawłowicz, Barbara Połomska (od 1 VII 56), Alicja Racisz, Karolina Salanga, Hilda Skrzydłowska, Helena Święcicka, Natalia Szymańska, Halina Taborska, Zofia Wilczyńska, Henryk Abbe, Karol Adwentowicz, Jerzy Antczak, Aleksander Benczak, Władysław Bielny, Kazimierz Biernacki, Kazimierz Brodzikowski, Adam Daniewicz, Kazimierz Dębicki, Marian Gamski, Jerzy Gliński (od 1 VII 56), Zbigniew Jabłoński, Jerzy Kaczmarek, Tadeusz Kożusznik, Zdzisław Klucznik, Kazimierz Kubicki, Henryk Kurowski, Antoni Lewek, Sławomir Matczak, Aleksander Michałowski (do 30 IX 55), Wiesław Mirewicz, Leon Niemczyk, Wacław Nowakowski, Zygmunt Nowicki (do 1 IV 56), Ryszard Piekarski (do 1 X 55), Henryk Staszewski, Eugeniusz Stawowski, Roman Sykała, Jerzy Szeski, Mirosław Szonert, Zdzisław Topolski, Kazimierz Wichniarz, Marian Wojtczak, Leon Załuga, Zygmunt Zintel (do 31 VII 56), Ryszard Henryk Żuchowski; w bież. sez. – studenci PWSA.

 

REPERTUAR

 

Duża Scena

 

PREMIERY

 

1. Jekatierina Borisowa wg Aleksego Tołstoja - ZŁOTY KLUCZYK (Buratino). Insc. i reż. Zbigniew Jabłoński, scen. Jerzy Szeski, choreogr. Halina Koszelowa, muz. Aleksander Kozłowski.

Obsada: Ojciec Karlo - Z. Jabłoński, Z. Klucznik; Karabas-Barabas, dyrektor Teatru Lalek - H. Staszewski; Król Tarabasu - K. Dębicki, S. Matczak; Azor, tresowany pudel - J. Antczak, W. Bielny; Buratino, drewniany człowieczek - W. Ostrowska; Ropucha Tortilla - N. Szymańska; Naczelnik Straży Królewskiej Buldog - K. Kubicki; I pies strażnik - T. Kożusznik; II pies strażnik - H. Kurowski; Lisica Alicja, tajny doradca Karabasa - A. Gamska; Kot Bazilio, pomocnik Lisicy - A. Benczak; Szczur-praszczur - E. Brok-Brzeska, M. Gorzewska; Sowa - E. Brok-Brzeska, M. Gorzewska.

Prem. 19 XI 55, 44x (26 214).

 

2. Ferdynand de Rojas - CELESTYNA (La Celestina). Przekł. Juliusz Wiktor Gomulicki. Adapt. Jerzy Szeski, insc. Leon Schiller, reż. Jadwiga Chojnacka, scen. Władysław Daszewski, muz. Tomasz Kiesewetter, układ tańców  Jadwiga Hryniewiecka, asyst. reż. Eugeniusz Stawowski, Ryszard Żuchowski, asyst. scen. Zdzisław Topolski, Maria Niedźwiedzka.

Obsada: Celestyna - J. Chojnacka; Areuza - H. Pawłowicz, Z. Kalińska; Elicja - Z. Bielewicz; Centurion - K. Wichniarz, A. Lewek; Alissa - D. Cwynarówna; Pleberio - E. Stawowski; Melibea - E. Brok-Brzeska, A. Raciszówna; Lukrecja - Z. Wilczyńska; Kalikst - M. Gamski, L. Niemczyk; Parmeno - J. Kaczmarek; Sempronio - J. Antczak; Sereno - R. H. Żuchowski.

Prem. 25 II 56, 130x (97 465).

 

3. Walentin Katajew - KWADRATURA KOŁA (Kwadratura kruga). Przekł. Kazimierz Brodzikowski. Teksty piosenek Włodzimierz Słobodnik. Insc. i reż. Jadwiga Chojnacka i Eugeniusz Stawowski, scen. Jerzy Szeski, oprac. muz. Mikołaj Stanisławski, asyst. reż. Antoni Lewek, asyst. scen. Zdzisław Topolski.

Obsada: Wasia - J. Antczak, K. Dębicki; Jurik - J. Kaczmarek; Ludmiła - Z. Bielewicz; Tonia - E. Brok-Brzeska; Emilian - H. Staszewski; Flawiusz - W. Bielny; Goście - W. Ostrowska, A. Benczak, R. H. Żuchowski.

Prem. 28 IV 56, 58x (23 844).

 

4. Eduardo de Filippo - FILOMENA MARTURANO (Filomena Marturano). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Maria Malicka i Eugeniusz Stawowski, scen. Jerzy Szeski, asyst. reż. Sławomir Matczak, asyst. scen. Zdzisław Topolski.

Obsada: Filomena Marturano - M. Malicka; Domenico Soriano - K. Wichniarz; Alfredo Amoroso - K. Biernacki; Rosalia Solimene - N. Szymańska; Diana - A. Racisz; Cucia - H. Billing-Wohl, H. Taborska; Umberto - K. Dębicki, J. Kaczmarek; Riccardo - M. Szonert; Michele - H. Staszewski; Nocella - M. Wojtczak; Teresina - H. Billing-Wohl, H. Taborska; Kelner I - S. Matczak, R. H. Żuchowski; Kelner II - W. Bielny, H. Żuchowski.

Prem. 28 VII 56, 51x (24 607).

 

Teatr Młodego Widza

Zob. Szkolnictwo, Łódź.

 

PREMIERY

 

5. Jerzy Pomianowski i Małgorzata Wolin – FARYZEUSZE I GRZESZNIK. Reż. Maria Kaniewska, scen. Jerzy Kondracki.

Prem. 3 II 56, 25x (13 474).

Warsztat aktorski studentów PWSA.

 

6. Juliusz Słowacki – MARIA STUART. Reż. Jerzy Merunowicz, scen. Zdzisław Topolski.

Prem. 17 III 56, 44x (24 780).

Warsztat aktorski studentów PWSA.

 

7. Stefan Żeromski – UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA. Reż. Kazimierz Brodzikowski, scen. Maria Niedźwiedzka.

Prem. 25 V 56, 18x (7 398).

 

Teatr Ziemi Łódzkiej

 

ul. Tuwima 34; ul. Kopernika 8

 

Administracja i sala prób mieściły się przy ul Tuwima 34 do VIII 1956. W związku z eksmisją przyznano teatrowi salę przy ul. Kopernika 8.

Teatr został upaństwowiony 1 I 1956.

Scen: 1 (ul. Kopernika 8).

Teatr prowadzi objazd (woj. łódzkie).

 

KIEROWNICTWO

 

Stefania Domańska dyr. i kier. art., Józef Hertel kier. lit. (do 15 IX 55), Jarosław Marek Rymkiewicz kier. lit. (od 15 IX 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Aniela Borysławska, Seweryn Butrym, Stefania Domańska, Joanna Kulmowa, Krystyna Wydrzyńska.

Scenografowie: w bież. sez. – Jerzy Gorazdowski, Anna Mieszkuć, Roman Feniuk.

Choreografowie: w bież. sez. – Józef Matuszewski.

Asystent reżysera: Aniela Borysławska.

Aktorzy: Jadwiga Abbe-Szymańska, Dominika Bartosiewicz, Anna Denys, Jadwiga Derżyńska, Maria Górecka, Teresa Groszang-Ujazdowska, Leokadia Jurdzińska, Maria Lelska, Janina Łukowska, Żelisława Malska, Maria Niedźwiecka, Barbara Olszańska, Walentyna Sakkilari, Teresa Skoczylas, Alicja Sobieraj, Wanda Sobiesiak, Eugenia Sutt, Jan Bielewicz, Brunon Bukowski, Janusz Cegiełka, Jerzy Czupryniak, Henryk Dudziński, Jan Ibel, Kazimierz Jaworski, Bolesław Kamiński, Jerzy Lech Kowalski, Tadeusz Kożusznik, Kazimierz Kubicki, Stefan Kwiatkowski, Edward Łowicki, Kazimierz Michalski, Ryszard Musiał, Janusz Pniewski, Bogdan Sobiesiak, Antoni Sobieszczański, Jerzy Staszewski, Jan Szyndler, Wacław Ścibor, Ryszard Wojciechowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Irena Jurgielewiczowa - KŁOPOT Z MĘŻCZYZNAMI. Reż. Krystyna Wydrzyńska, scen. Anna Mieszkuć, asyst. reż. Brunon Bukowski.

Obsada: Barbara Kasprzakowa, nauczycielka – A. Sobieraj; Maryna Warasówna, uczennica liceum dla pracujących – M. Górecka; Janina Węglewicz, malarka – J. Abbe-Szymańska; Fela Kwiatkowska, koleżanka Maryny – A. Denys; Agnieszka Warasowa, matka Maryny, góralka – L. Jurdzińska, D. Bartosiewicz; Roman Kasprzak, lekarz – B. Bukowski; Jurek Kasprzak, student szkoły teatralnej – J. Kowalski; Antek Haręza , kolega Jurka – S. Kwiatkowski.

Prem. 30 IX 55 w Łodzi, 174x.

 

2. Evan Mac Coll – PODRÓŻNI (ZATRZYMAĆ POCIĄG). Przekł. Jan Gintel i Henryk Vogler. Reż. Joanna Kulmowa, scen. Jerzy Gorazdowski, asyst. reż. Henryk Dudziński.

Obsada: Mehring – R. Wojciechowski; Paweł Lorentz – W. Ścibor, J. Bielewicz; Katarzyna Lorentz – Ż. Malska, W. Sakkilari; Enrico Goriano – K. Jaworski; Karin Nielsen – A. Denys, T. Ujazdowska; Gerda Auerbach – J. Derżyńska; Anna Wójcik – M. Lelska, D. Bartosiewicz; Stevens – J. Ibel; Eckert – H. Dudziński; Mac Lean – J. Czupryniak; Maillard – J. Staszewski, J. Szyndler; Kontroler – K. Michalski.

Prem. 21 I 56 w Łodzi, 66x.

 

3. Aleksander Fredro - ŚLUBY PANIEŃSKIE, CZYLI MAGNETYZM SERCA. Reż. Aniela Borysławska, scen. Anna Mieszkuć.

Obsada: Pani Dobrójska – J. Łukowska, M. Lelska; Aniela – B. Olszańska, W. Sobiesiak, A. Denys; Klara – M. Niedźwiecka, T. Ujazdowska; Radost – B. Bukowski, E. Łowicki, W. Ścibor; Gustaw – J. Pniewski, B. Sobiesiak; Albin – J. Bielewicz, J. Kowalski; Jan – E. Łowicki, A. Sobieszczański.

Prem. 24 II 56, 172x.

 

4. Tadeusz Kożusznik i Eugeniusz Lothar - ŻABI KRÓL. Reż. Seweryn Butrym, scen. Anna Mieszkuć, oprac. muz. Jerzy Czupryniak, asyst. reż. Henryk Dudziński.

Obsada: Żabi Król – E. Sutt;Królewicz – J. Ibel; Drwal – ojciec Marysi – J. Staszewski; Maryna, córka drwala – T. Ujazdowska; Król Filip XXV – H. Dudziński; Królewna, jego córka – J. Derżyńska; Rybak I – J. Szyndler; Rybak II – K. Jaworski, K. Michalski; Dworka I – A. Denys; Dworka II – Ż. Malska; Strażnik I – B. Kamiński; Strażnik II – J. Ibel.

Prem. 8 VI 56, 18x.

 

5. Stanisław Bugajski i Zdzisław Skowroński - STUDENCKA MIŁOŚĆ wg W.A. Dychawicznego w przekł. Hanny Pieczarkowskiej. Reż. Stefania Domańska, scen. Roman Feniuk, choreogr. Józef Matuszewski, muz. Jerzy Wasowski, słowa piosenek Jeremi Przybora, asyst. reż. J. Abbe-Szymańska.

Obsada: Kot – R. Musiał, S. Kwiatkowski, J. Pniewski; Andrzej, aspirant oceanografii – S. Kwiatkowski; Marek – J. Kowalski, S. Kwiatkowski, H. Dudziński; Profesor Sinielnikow – B. Bukowski, E. Łowicki, T. Kożusznik, J. Staszewski; Zofia, jego córka i asystent – T. Skoczylas, J. Abbe-Szymańska, B. Olszańska; Olga – A. Sobieraj, A. Denys; Nastka – A. Bielanka, M. Górecka, B. Olszańska, J. Derżyńska.

Prem. 8 VI 56, 323x.

 

Państwowy Teatr Lalek “ Arlekin ‘’

 

ul. Piotrkowska 150

 

Siedziba w dawnej świetlicy Państwowej Centrali Handlowej. Gmach zbudowany w 1905 r.

Scen: 1 (ul. Piotrkowska 150, miejsc 270).

 

KIEROWNICTWO

 

Henryk Ryl dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Henryk Ryl.

Scenografowie: w bież. sez. -  Zofia Gutkowska.

Aktorzy: Halina Bańkowska-Witecka, Danuta Borkowska, Jadwiga Feith-Kłoskowska, Hanna Fuśnik (od 19 XII 55  do 15 III 56), Anna Golewska, Renata Kress (do 30 VI 56), Halina Maciszewska, Liliana Ochmańska, Halina Niedźwiedzka, Irena Lasnowska-Oganowska, Anna Panasewicz (od 1 VIII 56), Kazimiera Pokrantowa, Krystyna Prade (od 1 VI 56), Urszula Sękowska-Krystianowska, Maria Sikorska, Teresa Szczodrowska (do 30 VI 56), Jadwiga Wojtas, Jerzy Banasiński (do 31 V 56), Stanisław Czernik (od 1 IX 55), Mieczysław Gryglas, Mieczysław Karlicki (od 20 XI 55), Marek Kotkowski (od 1 IX 55), Zygmunt Marczewski, Zdzisław Owsik, Tadeusz Podniesiński (od 1 IX 55 do 31 X 56), Jerzy Pokrant, Antoni Roszkowski, Ryszard Sikorski, Janusz Uptas, Stanisław Witecki, Ignacy Zawadzki.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Zaborowski - LICZYRZEPA (O DUCHU GÓR OLBRZYMICH). Reż. Henryk Ryl, asyst. reż. Stanisław Ochmański, scen. Zofia Gutkowska, muz. Tadeusz Paciorkiewicz.

Obsada: Zielarka - D. Borkowska, K. Pokrantowa, H. Niedźwiedzka, J. Wojtas; Jaga - M. Sikorska, U. Sękowska-Krystianowska, R. Kress, A. Golewska; Racibor - M. Gryglas, Antoni Roszkowski, J. Uptas, M. Karlicki, M. Kotkowski; Myszka - R. Kress, T. Szczodrowska; Miła - I. Lasnowska-Oganowska, L. Ochmańska, T. Szczodrowska; Duch Gór - I. Zawadzki, S. Witecki, R. Sikorski, Z. Marczewski; Karzeł - Z. Owsik, J. Pokrant, T. Podniesiński, J. Banasiński.

Praprem. w siedzibie 21 XII 55, w objeździe 3 III 56, 357x  (108 724).

 

Państwowy Teatr Lalek “Pinokio’’

 

ul. Kopernika 16

 

Sala widowiskowa wykorzystywana po II wojnie świat. przez Naczelną Dyrekcję Widowisk Rozrywkowych, zwana wtedy teatrem “Colosseum”.

Teatr prowadzi działalność objazdową w województwie łódzkim i w województwach przyległych.

Scen: 1 (ul. Kopernika 16, miejsc 292).

 

KIEROWNICTWO

 

Marta Janic dyr., Stanisław Byrski kier. plast., Marian Radzikowski kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Marta Janic; w bież.sez. -  Wanda Jakubińska, Janusz Karsch, Maria Ławińska, Jan Zbigniew Wroniszewski.

Scenografowie: w bież.sez. -  Stanisław Byrski, Henri Poulain.

Choreografowie: w bież sez. – Janina Mieczyńska.

Aktorzy: Maria Biernath, Danuta Biurkowska, Halina Borowiak, Irena Dziarska, Irena Gudz, Maria Ławińska, Halina Pajączek, Elżbieta Ptaszyńska, Irena Robacka, Anna Tomczak-Pniewska, Elżbieta Wężyk, Wanda Wojtaniec, Ryszard Banasiak, Szczepan Chęciński, Bernard Dec, Janusz Galewicz, Lech Jagiełło, Jerzy Piasecki, Stanisław Protz, Jan Ptaszyński, Mirosław Różycki, Ryszard Steczowicz, Stanisław Szulc, Waldemar Szyk, Tadeusz Wojan.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Leon Moszczyński - MOCNY BARTEK NA WYSŁUGACH. Reż. Janusz Karsch, scen. Stanisław Byrski, muz. Seweryn Berezowski.

Prem. 13 XI 55, 60x (12 947).

 

2. Karol Capek - KOTEK I PIESEK (Jak pejsek s kocickou myli podlahu). Lech Będkowski - ZŁOTY SEN. Reż. Jan Wroniszewski, scen. Stanisław Byrski, muz. Józef Pawłowski.

Prem. 25 XII 55, 28x (10 151).

 

3. Anton Hirsch - DZIAD WSZYSTKOZJAD (Ded Wstechnosned). Przekł. Zenobia Dębicka. Reż. Maria Ławińska, scen. Henri Poulain, muz. Seweryn Berezowski.

Obsada: I. Gudz, H. Pajączek, J. Piasecki, E. Ptaszyńska, J. Ptaszyński, R. Steczowicz, E. Wężyk.

Prem. 31 XII 55, 59x (15 402).

 

4. Samuel Marszak - ŻOŁNIERZ I BIEDA (Sałdat i Bjeda). Przekł. Henryk Jurkowski. Adapt. Wanda Jakubińska i Henryk Jurkowski. Reż. Wanda Jakubińska, scen. Stanisław Byrski, muz. Józef Pawłowski, choreogr. Janina Mieczyńska, asyst. reż. Janusz Karsch.

Obsada: Wania, Zbójca I, Żołnierz I - T. Wojan; Bieda - A. Tomczak-Pniewska; Matka, Paź  - I. Robacka; Drwal, Żołnierz II - S. Szulc; Kupiec - S. Chęciński; Zbójca II, Generał - L. Jagiełło; Car - R. Banasiak; Anfisa - M. Biernath, M. Ławińska; Jean Philippe - D. Biurkowska; Dowódca - S. Protz.  

Praprem. 30 III 56, 147x (44 564).

 

5. Maria Kownacka - SZEWCZYK DRATEWKA. Reż. Marta Janic, scen. Henri Poulain, muz. Jan Wesołowski.

Obsada: Baj, Smok, Rycerz II - R. Steczowicz; Szewczyk, Trębacz II - W. Szyk; Król - J. Piasecki; Kot, Rycerz I, Siwek Złotogrzywek - J. Ptaszyński; Czarownica, Szara godzina - D. Biurkowska; Królewna - E. Ptaszyńska; Ochmistrzyni, Świerszczyk - I. Dziarska; Rycerz II, Trębacz I - E. Wężyk.

Prem. 28 IV 56, 209x (60 905).

 

Olsztyn

 

Państwowy Teatr im. Jaracza

 

ul. 1 Maja 4

 

Teatr mieści się w gmachu wybudowanym przez Niemców w 1924 roku.

Po wojnie teatr został zorganizowany przez Stanisława Wolickiego i otwarty 18 IX 1945 pn. Teatr im. Stefana Jaracza. 16 VII 1946 roku został przejęty przez zarząd miejski, działał pn. Teatr [is1] Miejski im. Stefana Jaracza. Pod koniec sezonu 1946/47 miasto zrzekło się prowadzenia teatru, ale na początku listopada 1947 przejęło go ponownie. Teatr został upaństwowiony 1 VII 1949 roku. 26 IX 1949 otwarto scenę filialną w Elblągu. Do 2 IX 1950 mieściła się ona w sali Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Agrykola a następnie w dawnej sali parafialnej przy ul. Kościelnej 8. W 1951 sala ta została przebudowana.

Scen: 2 (Olsztyn, ul 1 Maja 4, miejsc 604, Elbląg, ul. Kościelna 8).

 

KIEROWNICTWO

 

Zofia Modrzewska dyr. nacz. i art., Janusz Teodor Dybowski kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy:  w bież. sez. - Irena Grywińska, Zofia Modrzewska, Zdzisław Janiak, Aleksander Rodziewicz, Jerzy Walden.

Scenografowie: w bież. sez. - Zofia Wierchowicz, Józef Zboromirski.

Aktorzy: Wanda Chloupek, Halina Chorzewska, Walentyna Demkowska, Jadwiga Helmińska, Maria Karchowska, Elżbieta Kilarska, Barbara Kownasowa, Wanda Malinowska, Stefania Massalska, Jadwiga Okońska, Helena Poleska, Janina Rayska, B. Siwecka, Stefania Stoińska, Marta Sobolewska, Zofia Stefańska, Apolonia Szmarówna, Irena Szramowska, Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa,  Monika Zawadzka (inspicjent), Stanisława Zawiszanka,  Aleksander Fiszer, Marian Harasimowicz, Stefan Kąkol, Janusz Kielarski, Wiktor Kossakowski, Jerzy Kownas, Bogdan Krzywicki, Stanisław Łopatowski, Jan Machulski, Henryk Matiwszyn, Leszek Noskowiak (inspicjent), Edmund Nowak, Leszek Ostrowski, Janusz Pilarski, Zbigniew Plato, Aleksander Rodziewicz, Wacław Rogucki,  Tadeusz Romański, Franciszek Sawicki, Lech Skolimowski, Marian Skorupa, Roman Szmar, Jan Urlich, Konrad Wawrzyniak, W. Więckowski, Krystyn Wójcik, Kazimierz Wójcikowski, Julian Zagwojski (sufler), Jerzy Żułkwa.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

           

1. Aleksander Fredro – GODZIEN LITOŚCI. Reż. Zdzisław Janiak, scen. Zofia Wierchowicz, asyst. reż. Halina Chorzewska.

Obsada: Warski – F. Sawicki; Antonia – N. Zawadzka; Laura Łęcka – H. Chorzewska; Dormund – S. Łopatowski; Elwin – S. Kąkol, Z. Plato; Służący – J. Zagwojski.  

Prem. 20 X 55 w Elblągu.

 

2. Dymitr Szczegłow – URODZINY (Dień rożdienija). Przekł. Jan Nepomucen Miller. Reż. Irena Grywińska, scen. Zofia Wierchowicz.

Obsada: Barbara Iwanowna Titowa – H. Poleska, S. Stoińska; Eugeniusz Dmitrowicz – L. Ostrowski; Zofia Aleksandrowna Berg – M. Sobolewska; Iwan Siergiejewicz Szczerbakow – J. Kownas; Maria Nikołajewna – S. Zawiszanka; Daniel Pietrowicz Sawin – W. Rogucki; Maria Wiktorowna – P. Szmarówna.

Praprem. 22 X 55 w Olsztynie.

 

3. Lucjan Rydel – ZACZAROWANE KOŁO. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Józef Zboromirski, ilustr. muz. Tadeusz Maklakiewicz, kier. muz. M. Dąbrowski, dyryg. Stanisław Chudak, asyst. reż. J. Żułkwa.

Obsada: Wojewoda – J. Ulrich; Basia Wojewodzianka – M. Karchowska; Marcin Brzechwa – Stefan Kąkol; Kasztelan – B. Krzywicki; Chojnacki – W. Kossakowski, A. Fiszer; Organista – L. Noskowiak; Młynarz – J. Żułkwa; Maryna Młynarka – Śnieżko-Szafnaglowa; Jasiek Młynarczyk – K. Wójcik; Głupi Maciuś – W. Chloupek; Drwal – M. Harasimowicz;

Kat – A. Fiszer; Leśny dziadek – R. Szmar, W. Kossakowski; Diabeł Boruta – K. Wawrzyniak; Diabeł Kusy – S. Massalska. 

Prem. 18 XI 55 w Olsztynie.

 

4. Jerzy Szaniawski – MOST. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Józef Zboromirski, asyst. reż. Stanisława Zawiszanka. 

Obsada: Architekt Tomasz – L. Skolimowski; Studentka Helena – S. Zawiszanka; Przewoźnik – J. Kownas; Janek – E. Nowak; Marysia – Marta Sobolewska; Gość – L. Ostrowski; Szofer - ***.

Prem. 10 XII 55 w Elblągu.

 

5. Michał Lermontow – HISZPANIE (Ispancy). Przekł. Jerzy Zagórski. Reż. Aleksander Rodziewicz, scen. Zofia Wierchowicz, ilustr. muz. Florian Dąbrowski.

Obsada: Don Alvarez – J. Ulrich; Emilia – Z. Stefańska; Donia Maria – J. Okońska; Fernando – W. Rogucki; Pater Sorrini – A. Rodziewicz, J. Pilarski, J. Kielarski; Dominikanin – F. Sawicki; Mojżesz – W. Kossakowski; Noemi – W. Chloupek; Sara – W. Malinowska; H.. Poleska.

Praprem. 18 III 56 w Olsztynie.

 

6. Janusz Teodor Dybowski – NARODZINY POETY. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Józef Zboromirski, asyst. reż. Jerzy Żułkwa.

Obsada: Adam Mickiewicz – K. Wójcik; Maryla Wereszczakówna – M. Karchowska; Marszałkowa – J. Helmińska; Michał – Z. Plato; Józef – B. Krzywicki; Wawrzyniec – J. Żułkwa; Bazyli Ciuciumkiewicz – R. Szmar; Marcela Pukiańcowa – E. Śnieżko-Szafnaglowa; Tomasz Zan – M. Harasimowicz; Onufry Pietraszkiewicz – K. Wawrzyniak; Jan Czeczot - ***; Franciszek Malewski – S. Kąkol; Antuk - *** .

Praprem. 21 III 56 w Elblągu.

 

7. Irena Jurgielewiczowa – KŁOPOT Z MĘŻCZYZNAMI. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Józef Zboromirski, asyst. reż. Stefania Stoińska.

Obsada: Barbara Kasprzakowa – H. Chorzewska; Maryna – S. Massalska; Janina Węglewicz – S. Zawiszanka; Fala Kwiatkowska – N. Zawadzka; Agnieszka Warasowa – S. Stoińska; R. Kasprzak – L. Ostrowski; Jurek Kasprzak – L. Skolimowski; Antek Haręza – E. Nowak.

Prem. 5 V 56 w Elblągu.

 

8. Tadeusz Rittner – GłUPI JAKUB. Reż. Zofia Modrzewska, scen. Józef Zboromirski, asyst. reż. Janusz Kilarski.

Obsada: Karol – J. Kilarski; Marta – M. Sobolewski; Teofil – J. Kownas; Prezes – F. Sawicki; Jerzy – T. Romański; Misia – E. Kilarska; Jakub – L. Noskowiak; Hania – Z. Stefańska; Doktor – A. Fiszer; Katarzyna – H. Poleska; Lokaj – J. Zagwojski.

Prem. 8 VI 56 w Olsztynie.

 

9. Zdzisław Skowroński – MATURZYŚCI. Reż. Jerzy Walden, scen. Zofia Wierchowicz, asyst. reż. Jerzy Żułkwa.

Obsada: Wolski – J. Żułkwa; Prof. Paluszkiewicz – M. Harasimowicz, K. Wójcik; Prof. Bujak – K. Wójcikowski; Prof. Woźniakówna – A. Szmarówna; Prof. Orliński – R. Szmar; Prof. Domańska – J. Rayska; Antoni Wójcik – K. Wawrzyniak; Zofia – J. Helmińska, J. Okońska; Kazik – B. Krzywicki; Leszek Biernacki – H. Matwiszyn; Hanka Dobrzańska – B. Kownasowa; Karol Jurkiewicz – S. Kąkol; Jerzy Zawada - ***.

Prem. 13 VI 56.

 

Teatr Lalek Ziemi Warmińsko-Mazurskiej “Czerwony Kapturek”

 

pl. Armii Czerwonej 1

 

Teatr subwencjonowany. Sala widowiskowa w gmachu wzniesionym przed I wojną światową przy pl. Armii Czerwonej.

Scen: 1 (pl. Armii Czerwonej 1, miejsc ok. 170).

 

KIEROWNICTWO

 

Mieczysław Czerwiński dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Mieczysław Czerwiński.

Scenografowie: w bież. sez. – Józef Zboromirski.

Aktorzy: Barbara Banaszek, Anna Banasiuk (od 1 I do 31 VII 56), Maryla Kiejno, Teresa Siemaszko, Władysława Sutowska, Krystyna Szels, Bolesław Bajer, Franciszek Chudowski, Paweł Hans (do 31 VII 56), Jan Połomka (do 31 XII 55).

Akompaniatiorzy: Marian Stankiewicz, Marian Modrzejewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

1. Piotr Malarewski - ASZAR KARI (CUDOWNY SKARB). Przekł. Jerzy Dargiel, teksty piosenek Włodzimierz Sław. Reż. Mieczysław Czerwiński, scen. Józef Zboromirski, muz. Włodzimierz Jarmołowicz.

Obsada: Bair, Dorżi – B. Bajer; Gałsan – P. Hans; Szoże, Ceren – J. Połomka; Janżima, Żmija – W. Sutowska, K. Szels; Gałsanowa – B. Banaszek, T. Siemaszko; Takeżan – T. Siemaszko; akompaniament M. Stankiewicz.

Prem. 30 X 55.

 

2. Halina Auderska – KRÓLEWNA FALA. Reż. Mieczysław Czerwiński, scen. Józef Zboromirski, muz. Włodzimierz Jarmołowicz.

Obsada: Babunia, Królewna Fala – W. Sutowska; Fik – T. Siemaszko; Mik – K. Szels; Król Morza, Wielki Krab – B. Bajer; Foka, sekretarz królewski – F. Chudowski; Mewa – M. Kiejno; Wierny – W. Sutowska, B. Bajer.

Prem. 26 V 56.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

3. Czerwiński - CO SIĘ W LESIE RAZ ZDARZYŁO. Prem. 16 X 54; 4. Sław - DIAMENTOWA RUSAŁKA. Prem. 15 V 55.

 

Opole

 

Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej

 

ul. 24 Marca 1

 

Teatr mieści się w letniej sali widowiskowo-koncertowej Hotelu “Forma”. Otwarty 24 X 1945 pn. Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego. VII 1948 - 23 I 1949 remont i przebudowa budynku wg proj. arch. Tadeusza Goruli i inż. Zdzisława Habdasa. Obecna nazwa od 1 I 1950. Wrzesień-paźdz. remont, teatr gra wyłącznie w terenie.

Scen: 1 (ul. 24 Marca 1, miejsc 465).

Teatr prowadzi objazd (Opolszczyzna i Śląsk).

 

KIEROWNICTWO

 

Edward Szyksznia dyr. nacz. (do 31 V 56, angaż do 30 IX 56), Szymon Szurmiej kier. art. (do 31 V 56, angaż do 31 X 56), Marian Godlewski dyr. nacz. i kier. art. (od 1 VI 56), Artur Gadziński z-ca dyr. ds adm. (od 1 VI 56), Krystyna Konopacka-Csala kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Romana Bohdanowicz (od 15 V 56); w bież. sez.- Halina Dzieduszycka, Krystyna Wydrzyńska, Mieczysław Górkiewicz, Szymon Szurmiej.

Scenografowie: Wanda Czaplanka, Julitta Fedorowicz; w bież. sez.- Andrzej Cybulski, Wiesław Lange.

Aktorzy: Dorota Dworzyńska, Krystyna Jaremczuk (od 1 V 56), Irena Lubicz-Łozińska, Stanisława Łopuszańska, Wanda Łoziczonek, Diana Łozińska (od 1 X 55), Dagny Rose, Barbara Siwecka, Józefa Szpaczyńska, Irena Szramowska, Maria Tylczyńska, Janina Utrata, Wanda Wardyńska (od 1 X 55), Franciszek Bay-Rydzewski, Wincenty Czerski [Kacerz], Longin Sas-Dubrawski, Adam Dzieszyński, Mieczysław Górkiewicz, Jerzy Górny (do 31 I 56), Roman Hubczenko, Wacław Judeyko (od 1 VI 56), Stefan Kąkol (do 30 IX 55), Adam Kurczyna (od 1 X 55), Adam Leśniowski, Witold Lisowski, Eugeniusz Ławski, Jan Machulski, Janusz Mirczewski (do 31 VII 56), Janusz Nowak, Stanisław Piotrowski, Jerzy Próchnicki (do 30 IX 55), Robert Rogalski, Marian Skorupa, Ryszard Szerzeniewski, Winicjusz Więckowski, Marian Wiśniowski, Witold Zarychta, Juliusz Zawirski, Tadeusz Żyliński; w bież. sez.- Szymon Szurmiej.

Pomoc artystyczna: Halina Machulska, Barbara Więckowska, Andrzej Szenajch (inspicjent).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Zdzisław Skowroński - MATURZYŚCI. Reż. Szymon Szurmiej, scen. Julitta Fedorowicz, asyst. reż. Adam Leśniowski.

Obsada: Wolski, dyr. liceum - E. Ławski; Nauczyciele: Paluszkiewicz - W. Więckowski, Bujak - R. Szerzeniewski, Woźniakówna - D. Dworzyńska, Orliński - R. Hubczeńko (Sz. Szurmiej), Domańska - W. Łoziczonek (D. Łozińska); Antoni Wójcik, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - A. Leśniowski; Jego żona - I. Lubicz-Łozińska; Kazek, ich syn - R. Rogalski, J. Machulski; Maturzyści: Leszek Biernacki - A. Dzieszyński; Hanka Dobrzańska - H. Machulska; Karol Jurkiewicz - J. Mirczewski; Jerzy Zawada - J. Górny (J. Machulski).  

Prem. 3 XI 55, 56x (19 218).

 

2. Juliusz Słowacki - BALLADYNA. Reż. Mieczysław Górkiewicz, scen. Wanda Czaplanka, muz. Kazimierz Meyerhold, asyst. reż. Juliusz Zawirski.

Obsada: Pustelnik, Popiel III wygnany - W. Czerski; Kirkor, pan zamku - M. Górkiewicz, W. Zarychta; Matka, wdowa - M. Tylczyńska, J. Szpaczyńska; Balladyna - S. Łopuszańska; Alina - J. Utrata; Filon, pasterz - T. Żyliński; Grabiec - M. Skorupa; Fon Kostryn, naczelnik straży - S. Piotrowski; Gralon - J. Zawirski; Kanclerz - F. Bay-Rydzewski; Poseł ze stolicy Gniezna - J. Zawirski; Lekarz Koronny - A. Szenajch; Sługa - J. Nowak; Goniec - W. Lisowski; Pany, Rycerze, Służba - A. Kurczyna, J. Nowak, J. Zawirski; Goplana - I. Szramowska; Chochlik - M. Wiśniowski; Skierka - B. Siwecka.

Prem. 1 XII 55, 55x (27 767). 

 

3. Johan Wolfgang Goethe - WSPÓŁWINNI (Die Mitschuldigen). Przekł. Wanda Markowska. Insc. i reż. Krystyna Wydrzyńska, scen. Julitta Fedorowicz.

Obsada: Gospodarz - J. Zawirski; Zofia, jego córka - D. Łozińska; Söller - W. Więckowski; Alcest - M. Skorupa; Kelner - ***.

Prem. 12 II 56, 11x (3 527).   

 

4. Apollo Nałęcz Korzeniowski - KOMEDIA. Oprac. dram. i reż. Krystyna Wydrzyńska, scen. Julitta Fedorowicz, asyst. reż. Marian Skorupa.

Obsada: Prezes - E. Ławski; Henryk - A. Dzieszyński; Dudkiewicz - M. Skorupa; Barbara - S. Łopuszańska, D. Rose; Lidia - J. Utrata, B. Więckowska; Sekretarz - R. Rogalski, J. Zawirski; Służąca Lidii - ***; Służący prezesa - ***.

Prem. 11 III 56, 41x (10 158).

 

5. Wiliam Shakespeare - ROMEO I JULIA (Romeo and Juliet). Przekł. Jarosław Iwaszkiewicz. Reż. Szymon Szurmiej, scen. Andrzej Cybulski, Wiesław Lange, choreogr. Zygmunt Patkowski, układ pojedynków Jan Machulski, asyst. reż. Ryszard Szerzeniewski, muz. Bizet, Czajkowski, Fedigni, Fanchey, Liszt, Pany, Strauss.

Obsada: Escalus, książę Werony - S. Piotrowski, T. Żyliński; Parys, krewny księcia - M. Górkiewicz; Montagu - F. Bay-Rydzewski; Kapulet - A. Leśniowski; Romeo, syn Montagu - J. Machulski, M. Wiśniowski; Merkucjo, krewny księcia - J. Machulski, M. Wiśniewski; Benvolio, siostrzeniec Montaga - A. Kurczyna; Tybalt, siostrzeniec pani Kapulet - W. Więckowski; Ojciec Laurenty, franciszkanin - R. Szerzeniewski; Baltazar - A. Szenajch; Grzegorz - W. Zarychta; Pietrek - W. Lisowski; Abraham - ***; Aptekarz - W. Czerski, J. Nowak; Trzech muzykantów - ***; Paź Parysa - ***; Pani Kapulet - D. Dworzyńska; Pani Montagu - I. Lubicz-Łozińska; Julia - B. Siwecka, I. Szramowska; Mamka Julii - J. Szpaczyńska, M. Tylczyńska.

Prem. 21 IV 56, 65x (36 849).  

 

6. Konrad Krapiwa - KTO SIĘ ŚMIEJE OSTATNI. Przekł. i adapt. Jerzy Jurandot. Reż. Halina Dzieduszycka, scen. Wanda Czaplanka, muz. Ryszard Bukowski, asyst. reż. Eugeniusz Ławski.

Obsada: Garłowiecki, dyr. Instytutu Geologicznego - M. Skorupa; Anna, jego żona - D. Łozińska; Czerny, profesor - R. Hubczeńko, W. Judeyko; Zielski - E. Ławski; Tulaga - J. Zawirski; Ewa - H. Machulska; Niewinowicz - A. Dzieszyński, A. Kurczyna; Zula Zielska, sekretarka - S. Łopuszańska; Mrąkowska, sprzątaczka - M. Tylczyńska; Interesantka - D. Rose; Paluch, woźny - R. Rogalski;  Milicjant - ***.

Prem. 29 VI 56, 41x (10 020). 

 

7. Oliver Goldsmith - NOC OMYŁEK. Oprac. tekstu Krystyna Konopacka-Csala, Reż. Szymon Szurmiej, scen. Julitta Fedorowicz.

Obsada: Pan Hard Castle - S. Piotrowski; Tonio Lumpkin - W. Lisowski; Kasia Hardcastle - B. Siwecka; Panna Nerville - W. Wardyńska; Marlow senior - F. Bay-Rydzewski; Marlow junior - J. Machulski; Hasting - M. Wiśniowski, W. Zarychta; Służący Marlowa - J. Nowak; Obszarpańcy - J. Nowak, A. Nowak; Pankracy - W. Zarychta.

Prem. VI 56.

 

8. Tadeusz Rittner - W MAŁYM DOMKU. Reż. Romana Bohdanowicz, scen. Wanda Czaplanka, asyst. reż. Adam Leśniowski.

Obsada: Doktór - R. Szerzeniewski; Maria, jego żona - I. Szramowska; Wanda, jego kuzynka - J. Utrata, B. Więckowska; Sielski - T. Żyliński; Jurkiewicz - M. Górkiewicz; Sędzia - A. Leśniowski; Sędzina - D. Dworzyńska; Notariusz - W. Czerski; Notariuszowa - I. Lubicz-Lozińska; Kosicki - W. Więckowski; Kasia, służąca - J. Szpaczyńska; Szymon, robotnik - ***; Mały Antek - ***.

Prem. 25 VII 56, 40x (9 809).

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

9. Fredro - PAN JOWIALSKI. Prem. 2 V 55.

 

Scena Lalkowa Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej

 

ul. 24 Marca 1 

 

Teatr założony w sierpniu 1937 roku przez Alojzego Smolkę jako ochotniczy teatr kukiełkowy. Pierwszy zespół tworzyli działacze polonijni. Działalność teatru zainaugurował   spektakl  Cztery mile za piec Marii Kownackiej w reż. A. Smolki, zaprezentowany w sali raciborskiej “Strzechy”. W latach 1937-39 grano ponadto jeszcze 5 sztuk:  O Kasi co gaski pogubiła,  O szewczyku, królewiczu i smoku,  Historia cała o niebieskich migdałach,  O Jasiu-brudasiu i duszku-czyściuszku,  O Sewerysiu, który się uczył tabliczki mnożenia. Teatr nie miał własnej sceny, grał w objeździe.  W czasie wojny zespół za szerzenie polskości wywieziono do obozu koncentracyjnego. Reaktywowanie działalności nastąpiło w listopadzie 1948 roku, kiedy A. Smolka dzięki pomocy Ireny i Tadeusza Byrskich wystawił na scenie teatru dramatycznego spektakl  Pan Drops i jego trupa. W sezonie 1949/50 (1 I 1950) uruchomiono drugą scenę Teatru Ziemi Opolskiej - Scenę Lalkową, kierowaną przez   Smolkę. Działalność Sceny Lalkowej zainaugurowano 4 VI 1950 roku spektaklem  O Kasi co gąski pogubiła.  Teatr korzysta ze sceny Teatru Ziemi Opolskiej. W sezonie 1952/53 zmiana nazwy na Teatr Lalek, który uzyskuje samodzielność artystyczną i odrębne kierownictwo w ramach Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej. 

Scen: 1 ( wspólna dla obu teatrów - ul. 24 Marca, miejsc 450).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Alojzy Smolka kier. art.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Alojzy Smolka, Jadwiga Stasiniewicz.

Scenografowie:  Alojzy Smolka, Zygmunt Smandzik.

Aktorzy:  Stefania Krupianka, Rafaela Łukasiewicz, Danuta Nowakowska-Marzec (od 1 III 56), Kazimiera Nud (do 31 XII 55), Stanisława Skoś (od 1 XII 55), Kazimiera Smandzik,   Felicja Sroczyńska, Wiktoria Szklarczyk (do 30 VIII 56), Wiesław Balcerzak (od 1 IX 55), Mieczysław Głowacki, Wincenty Kwaśniok, Romuald Matuszewski, Adam Poliwoda, Jan Potiszil, Bogdan Rzeszowski,   Zygmunt Smandzik; w bież. sez.-  Karol Witek.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Maria Kownacka - CZTERY MILE ZA PIEC. Insc. i reż. Alojzy Smolka, scen. Zygmunt Smandzik, ilustr. muz. Jan Potiszil.

Obsada: R. Łukasiewicz, F. Sroczyńska, K. Smandzik, S. Skoś, W. Balcerzak, P. Cichos, A. Poliwoda.

Prem. 15 XII 55.

 

2. Jerzy Cis [Jan Ośnica] - BŁYSZCZĄCY KLUCZ. Insc. i reż. Jadwiga Stasiniewicz, scen.  Zygmunt Smandzik, muz. Jan Potiszil.

Obsada: S. Krupianka, W. Szklarczyk, M. Głowacki, W. Kwaśniok, E.  Kaczmarczyk, R. Matuszewski.

Prem. 27 XII 55.

 

3. Bedrich Svaton - SMOK W NIESWAROWIE. Przekł. Jerzy Zaborowski. Insc. Jan Potiszil, Zygmunt Smandzik, reż. Jan Potiszil, scen.  Zygmunt Smandzik, muz.  Jan Potiszil.

Obsada: Anielka - F. Sroczyńska; Karlik - W. Szklarczyk; Sołtys - W. Kwaśniok; Zadziora - R. Matuszewski; Zadziorowa - R. Łukasiewicz; Przekora - M. Głowacki; Przekorowa - S. Krupianka; Cieśla - W. Balcerzak; Murarz - A. Poliwoda; Smok - S. Krupianka, R. Matuszewski, A. Poliwoda, W. Balcerzak, M. Głowacki; Muzykanci - W. Szklarczyk, S. Skoś, D. Nowakowska, K. Witek. Akompaniament muzyczny Edward Kaczmarek, Paweł Cichos, Wiesław Balcerzak, Romuald Matuszewski.

Prem. 1 IV 56.

 

W sezonie 357 przedstawień, 97 487 widzów.

 

Poznań

 

Opera im. Stanisława Moniuszki

 

ul. Fredry 9

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1910 dla teatru niemieckiego wg proj. Maxa Littmana. Upaństwowiona 1 VIII 1949. Obecna nazwa od 22 I 1950.

Scen: 1 (ul. Fredry 9, miejsc 921).

 

KIEROWNICTWO

 

Zdzisław Górzyński dyr. i kier. art., Marian Paluchowski wicedyr.,  Feliks Parnell kier. baletu.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Stanisław Renz, Marian Szczęsnowski, Zygmunt Wojciechowski; w bież. sez. - Wiktor Buchwald, Zdzisław Górzyński, gościnnie: Egizio Massini (Rumunia), Rusłan Rajczev (Bułgaria).

Reżyserzy: w bież. sez. - Antoni Majak, Karol Urbanowicz.

Scenografowie: Stanisław Jarocki, Zygmunt Szpingier.

Choreografowie:  w bież. sez. - Jerzy Gogół, Feliks Parnell.

Soliści śpiewacy: Zofia Chwoyka-Charłampowicz, Krystyna Czarnecka, Mary Didur-Załuska, Halina Dudicz-Latoszewska,  Irena Iwańkowicz, Maria Janowska-Kopczyńska, Antonina Kawecka, Felicja Kurowiak, Irena Lubomirska, Barbara Miszel, Jadwiga Musielewska, Jadwiga Myszkowska, Barbara Sawicka, Dorota Seremak, Maria Sowińska, Barbara Sypniewska, Emma Szabrańska-Lesznerowa, Irena Żychowska, Tadeusz Bardziejewski, Juliusz Bieńkowski, Stefan Budny, Władysław Chomiak, Henryk Guzek, Józef Katin, Aleksander Klonowski (zm. 8 V 56), Aleksander Kondratiew, Marian Kouba, Henryk Kustosik, Witold Łuczyński, Adam Łukasik, Henryk Łukaszek, Józef Machalla, Antoni Majak, Zygmunt Mariański, Stanisław Młodożeniec, Radzisław Peter, Józef Prząda, Bogdan Ratajczak, Bogdan Seremak, Feliks Szostak, Witold Szpingier, Karol Urbanowicz; w bież. sez. – Liliana Atanasova-Vasilieva (Bułgaria), Leyla Gencer (Turcja), Nikola Jordanova-Nikołova (Bułgaria), Kławdia Kudriaszowa (ZSRR), Hedwig Müller-Bülow (NRD), Natalia Stokowacka, Galina Szolina (ZSRR), Tamara Szymko (ZSRR), Ingeborg Wenglor (NRD), Nikołaj Worwulew (ZSRR), Michaił Ziuwanow (ZSRR).

Balet: Maria Altmanówna, Krystyna Chojnacka, Henryka Eitnerówna, Bożena Gadzińska, Barbara Garstkiewicz, Barbara Goślińska,  Antonina Grzegorzewska, Krystyna Hładiuk, Zofia Janaszkówna-Mikulin, Janina Kaczmarska, Barbara Karczmarewicz, Danuta Kokotówna-Wacławik, Krystyna Komorowska, Krystyna Kostrzemska, Teresa Kujawa, Danuta Linke, Helena Lupówna-Krzeszkowska, Maria Łapińska, Stefania Łuczak-Janowska, Juta Majewska, Halina Mazurkiewicz-Rudakowa, Aleksandra Niedzielska, Aleksandra Pieterek,  Stella Pokrzywińska, Janina Porzyńska, Bożena Puchalska, Hanna Sadowska, Eugenia Skotarczak, Anna Skowrońska, Eleonora Stachecka, Jolanta Stawna, Irena Tomaszewska, Łucja Wojciechowska, Urszula Wojtkowiak, Janina Zaporowska, Eugenia Żmudzińska, Marian Androt, Czesław Ciszewski, Eugeniusz Chojnacki,  Bronisław Chudy, Zygmunt Czajkowski,  Paweł Dobiecki, Konrad Drzewiecki, Zygmunt Dudziak, Zenon Dziurla, Henryk Kopecki, Edmund Koprucki, Eugeniusz Kowalczyk, Bronisław Mikołajczak, Kazimierz Milczyński, Władysław Milon, Edward Pokrywka-Pokross, Eugeniusz Raducki, Bohuslav Stančak, Zdzisław Walczak, Jerzy Wasilewski; w biez. sez. – Feliks Parnell.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Ludomir Różycki ― PAN TWARDOWSKI. Libr. Ordon [Stefania Różycka]. Kier. muz. Zdzisław Górzyński, choreogr. Feliks Parnell, scen. i kost. Stanisław Jarocki.

Obsada Twardowski, Diabeł stary, Król, Stary Twardowski - F. Parnell; Cnota, Sobowtór Królowej - A. Niedzielska, Żądza, Królowa - B. Garstkiewicz; Famulus-Macule, Włochaty I - M. Androt; Mieszczanin chory, Szambelan dworu, Pijak - P. Dobiecki; Mieszczanki - H. Sadowska, U. Wojtkowiak; Pani Twardowska - E. Kowalczyk; Diabeł, Diabeł-chłop - K. Drzewiecki, Twardowski młody, Twardowski - W. Milon; Piekielni fanfarzyści - M. Androt, E. Chojnacki, C. Ciszewski, Z. Czajkowski, H. Kopecki, J. Wasilewski; Szejtan, Bożek snu - E. Pokrywka-Pokross; Czort, Sułtan, Pan Młody, Kulawy - Z. Walczak; Akma - Z. Dudziak; Mefisto - Z. Dziurla; Boruta - E. Raducki; Diablica I, Helena - H. Lupówna-Krzeszkowska; Diablica II, Kleopatra, Panna Młoda - B. Goślińska; Diabły - E. Chojnacki, J. Wasilewski; Kozioł, Pokojowiec, Lajkonik, Paralityk - H. Kopecki; Baran, Sztywnonogi - J. Wasilewski; Włochaty II - C. Ciszewski; Srebro, Rajski ptak - M. Łapińska; Syreny - K. Hładiuk, A. Pieterek; Kusicielki - D. Kokotówna-Wacławik, Z. Janaszkówna-Mikulin, J. Porzyńska, E. Żmudzińska; Mistrz ceremonii - B. Mikołajczak; Judyta - J. Majewska; Medea, Diablica-Cyganka - T. Kujawa; Chimery - K. Chojnacka, K. Hładiuk, J. Kaczmarska, K. Komorowska, S. Łuczak-Janowska, A. Niedzielska, A. Pieterek, H. Sadowska, J. Stawna, I. Tomaszewska, Ł. Wojciechowska, U. Wojtkowiak; Diablice - B. Goślińska, T. Kujawa, J. Majewska, B. Puchalska, E. Stachecka; Szlachcianki - A. Grzegorzewska, D. Linke, H. Sadowska, J. Stawna, U. Wojtkowiak; Szlachcice - M. Androt, E. Chojnacki, Z. Czajkowski, P. Dobiecki, E. Kowalczyk, B. Mikołajczak, J. Wasilewski; Hurysy - M. Altmanówna, H. Eitnerówna, B. Garstkiewicz, B. Goślińska, A. Grzegorzewska, D. Kokotówna-Wacławik, T. Kujawa, D. Linke, H. Lupówna-Krzeszkowska, Z. Janaszkówna-Mikulin, A. Niedzielska, J. Porzyńska, H. Sadowska, A. Skowrońska, J. Stawna, U. Wojtkowiak, E. Żmudzińska; Eunuchy - M. Androt, P. Dobiecki, E. Kowalczyk; Druhny - D. Kokotówna-Wacławik, D. Linke; Drużbowie - M. Androt, Z. Czajkowski; Muszkieter - E. Chojnacki; Mieszczanie - C. Ciszewski, J. Wasilewski; Podlotki - K. Hładiuk, Ł. Wojciechowska; Dziewczęta - M. Altmanówna, B. Garstkiewicz, A. Grzegorzewska, K. Komorowska, Z. Janaszkówna-Mikulin, J. Porzyńska, J. Stawna, E. Żmudzińska; Babcia - A. Skowrońska; Krótkoręka, Lewonoga - U. Wojtkowiak; Krzywogęba - H. Sadowska; Udawalska - K. Chojnacka; Przekupki - S. Łuczak-Janowska, A. Niedzielska, I. Tomaszewska, Ł.Wojciechowska; Wiedźmy - K. Hładiuk, J. Kaczmarska, K. Komorowska, A. Pieterek; Góralki - M. Altmanówna, K. Chojnacka, h. Eitnerówna, B. Goślińska, D. Kokotównma-Wacławik, K. Komorowska, T. Kujawa, D. Linke, H. Lupówna-Krzeszkowska, M. Łapińska, J. Majewska, Z. Janaszkówna-Mikulin, J. Porzyńska, B. Puchalska, E. Skotarczak, A. Skowrońska, J. Stawna, E. Żmudzińska; Górale - M. Androt, E. Chojnacki, C. Ciszewski, Z. Dudziak, J. Wasilewski; Zbójnicy - Z. Dziurla, E. Kowalczyk, E. Pokrywka-Pokross, E. Raducki, Z. Walczak; oraz śpiew: B. Sypniewska, H. Kustosik.

Prem. 27 X 55, 25x.

 

2. Carl Maria Weber ― WOLNY STRZELEC (Der Freischütz). Libr. Johann Friedrich Kind. Kier. muz. Zdzisław Górzyński, reż. Karol Urbanowicz, scen. Stanisłąw Jarocki.

Obsada:Książę Ottokar - H. Guzek; Kuno - J. Machalla; Agata - A. Kawecka; Anetka - M. Sowińska; Kasper - A. Majak; Maks - J. Prząda; Semiel - W. Szpingier; Eremita - H. Łukaszek; Kilian - S. Budny.

Prem. 31 XII 55, 17x.

 

3. Leo Delibes ― LAKMÉ. Libr. Edmond Gondinet i Philippe Gille. Kier. muz. Zdzisław Górzyński, insc. i reż. Antoni Majak, scen. Stanisław Jarocki, choreogr. Jerzy Gogół.

Obsada: Nilakanta - A. Majak; Lakmé - N. Stokowacka; Ellen - J. Myszkowska; Rose - D. Seremak; Gerald - J. Prząda; Fryderyk - H. Guzek; Miss Bentson - K. Czarnecka; Malika - B. Miszel; Hadżi - A. Łukasik; Wróżbita - J. Bieńkowski; Kupiec chiński - J. Katin; Rzezimieszek - B. Ratajczak; Marynarze - T. Bardziejewski, A. Kondratiew, B. Seremak.

Prem. 19 V 56, 8x.

 

W  REPERTUARZE

 

4. Verdi — RIGOLETTO. Prem. 6 VII 45, 8x; 5. Puccini — CYGANERIA. Prem. 9 III 46, 10x; 6. Verdi — AIDA. Prem. 12 III 47, 1x; 7. Smetana sprzedana narzeczona. Prem. 12 VII 47, 2x; 8. Puccini ― TOSCA. Prem. 8 XI 47, 8x; 9. Czajkowski ― EUGENIUSZ ONIEGIN. Prem. 7 II 48, 3x; 10. Puccini — MADAME BUTTERFLY. Prem. 11 XII 48, 13x; 11. Mozart — UPROWADZENIE Z SERAJU. Prem. 19 II 49, 2x; 12. Offenbach — OPOWIEŚCI HOFFMANNA. Prem. 5 XI 49, 9x; 13. Moniuszko — HALKA. Prem. 22 I 50, 8x; 14. Musorgski ― BORYS GODUNOW. Prem. 9 V 50, 6x (2 XII 55 jubileusz 45-lecia pracy scenicznej K. Urbanowicza, w roli Warłaama, dyryg. Egizio Massini); 15. d’Albert ― NIZINY. Prem. 2 VII 50, 15x; 16. Szeligowski — BUNT ŻAKÓW. Prem. 22 II 52, 8x; 17.  Moniuszko — STRASZNY DWÓR. Prem. 20 V 52, 6x; 18. Czajkowski — JEZIORO ŁABĘDZIE. Prem. 5 VIII 53, 43x; 19. Borodin ― KNIAŹ IGOR. Prem. 30 XII 53, 8x; 20. Massenet ― MANON. Prem. 11 IV 54, 5x; 21. Strauss ― BARON CYGAŃSKI. Prem. 29 I 55, 43x; 22. Nowowiejski ― LEGENDA BAŁTYKU. Prem. 30 IV 55, 26x.

 

Operetka  Poznańska

 

ul. Niezłomnych 1a

 

Powołana do życia uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dn. 23 III 56; tymczasową siedzibę uzyskano w Garnizonowym Klubie Oficerskim przy ul. Niezłomnych 1a, wybudowanym w 1938 wg proj. Władysława Czarneckiego jako Dom Żołnierza.

Scen: 1 (ul. Niezłomnych 1a, miejsc 556).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Teresiński dyr. (od 5 IV 56), Stanisław Ohler z-ca dyr., Zygmunt Wojciechowski kier. muz., Tomasz Droszcz kier. chóru.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Dyrygenci: Jan Teresiński, Zygmunt Wojciechowski.

Reżyserzy: Zbigniew Szczerbowski.

Scenografowie: w bież. sez. – Zygmunt Szpingier.

Choreografowie: Józef Ciesielski (od 1 IV 56).

Soliści śpiewacy: Izabela Ferency (od 1 V 56), Wanda Jakubowska (od 1 VII 56), Jadwiga Kurzewska (od 16 IV 56), Józefa Oleńska (od 1 VII 56), Irena Szulc-Kruk (od 16 IV 56), Ludmiła Szwabowicz (od 1 IV 56), Maria Tomaszewska (od 1 VII 56) Erika Wosińska (od 1 IV 56), Janusz Golc (od 1 IV 56), Jerzy Golfert (od 1 IV 56), Antoni Kaczorowski (od 1 VII 56), Włodzimierz Kubasik (od 1 VII 56), Jerzy Łodziński (od 1 VIII 56), Adam Raczkowski (od 16 IV 56); w bież. sez. – Zbigniew Graczyk, Michał Lasowy, Zbigniew Szczerbowski.

Adepci: Zofia Głowińska (od 16 IV 56), Aleksandra Pahl-Rybacka (od 1 IV 56), Lucyna Skałbania( od 1 V 56), Jerzy Bandel (od IV 56), Marian Pokrzycki (od 1 IV 56), Ryszard Słowiński (od 1 IV 56), Andrzej Wiza (od 1 V 56); w bież. sez. – Jolanta Kierasińska, Krystyna Miłowska,  Irena Salicka, Blandyna Skonieczna, Ksawera Szostakówna.

Aktorzy: Kazimierz Tomsza (od 1 VII 56), Ludwik Trojanowski (od 1 VII 56).

 

REPERTUAR

 

1. Paul Ábrahám — WIKTORIA  I  JEJ  HUZAR (Victoria und ihr Husar). Libr. Emmerich Földes, Alfred Grünwald i Fritz Löhner. Przekł. Władysław Krzemiński i Andrzej Trzos. Kier. muz. Zygmunt Wojciechowski, reż. Zbigniew Szczerbowski, scen. Zygmunt Szpingier, choreogr. Józef Ciesielski, kier. chóru Tomasz Droszcz.

Obsada:  Cunlight - A. Raczkowski; Wiktoria - I. Szulc-Kruk, L. Skałbania; Hr. Ferry - J. Golfert; O Lia San - E. Wosińska; Riguette - L. Szwabowicz, I. Ferency; Koltay - M. Lasowy; Janczi - J. Golc; Porkerty - Z. Szczerbowski; Bonza - M. Pokrzycki; Kozak - Z. Graczyk; James - J. Bandel; Sekretarz ambasady - R. Słowiński; O Kiki San - I. Salicka; O Muki San - B. Skonieczna; O Lili San - K. Szostakówna; Juliska - K. Miłowska; Piroska - J. Kierasińska.

Prem. 20 V 56, 56x.

 

Teatr  Polski

 

ul. 27 Grudnia 8/10

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1875 ze składek społeczeństwa wg proj. Stanisława Hebanowskiego. Po II wojnie świat. wznowił działalność 27 IV 1945 jako instytucja miejska. 10 XI 1946 upaństwowiony, zarządzeniem ministra kultury i sztuki, jako Państwowy Teatr Polski. Od 1 I 49 w ramach centralizacji Teatrowi Polskiemu podporządkowano wszystkie teatry działające w Poznaniu;  utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. Państwowe Teatry Dramatyczne z trzema scenami w Poznaniu: Teatr Polski, Teatr Nowy i Komedia Muzyczna, zorganizowano też scenę objazdową, tzw. Teatr Objazdowy. Latem 1955 ze względów bezpieczeństwa zamknięto, i wkrótce rozebrano, lokal Komedii Muzycznej. Z końcem bież. sez. zlikwidowano scenę objazdową.

Scen: 2 (Teatr Polski, ul 27 Grudnia 8/10, miejsc 475; Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5, miejsc 327; sala d. Bratniej Pomocy Studentów, w 1923 adaptowana dla teatru).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Aleksander Gąssowski dyr. i kier. art., Tadeusz Sutt wicedyr., Szczepan Gąssowski, Stanisław Hebanowski, Jerzy Koller kier. lit., Ryszard Gardo kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Jan Perz, Włodzisław Ziembiński; w bież. sez. – Kazimierz Fabisiak, Aleksander Gąssowski, Stanisław Płonka-Fiszer, Ryszard Sobolewski, Stanisław Winiecki.

Scenografowie: Zbigniew Bednarowicz, Adam Bilski, Roman Feniuk; w bież. sez. – Karol Frycz.

Choreografowie: w bież. sez. – Tadeusz Sutt.

Aktorzy: Maria Bakka, Izabela Bilska, Maria Bogda, Wanda Bykowska, Maria Bystrzyńska-Rosłan, Helena Czechowska-Stoma, Irena Detkowska-Jasińska, Hanna Dobrzanka, Wanda Elbińska, Danuta Firek (Borowska), Bronisława Frejtażanka, Hanna Górzyńska, Aleksandra Koncewicz, Anna Korczak, Julia Kossowska, Aleksandra Królikowska,  Małgorzata Maciejewska, Janina Marisówna, Maria Martykowa, Irena Maślińska, Stanisława Mazarekówna, Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa,  Adela Olańska, Bożena Olszewska-Janiszewska, Blanka Orszańska, Irena Osuchowska, Alina Pewnicka, Janina Ratajska, Pelagia Relewicz-Ziembińska, Jadwiga Sachnowska, Zofia Streer, Teresa Waśkowska, Zofia Wierzejska, Bronisława Wojciechowska-Noskowska, Janina Wolska, Ada Zasadzianka, Mikołaj Aleksandrowicz, Borys Borkowski, Adam Brodzisz, Zenon Burzyński, Juliusz Chodacki, Bolesław Ciesielski, Leopold Detkowski, Włodzimierz Dobrzański, Kazimierz Fabisiak, Aleksander Gajdecki, Władysław Głąbik, Zbigniew Graczyk, Stanisław Jędrzejewski, Rafał Kajetanowicz, Stanisław Marian Kamiński, Jerzy Kordowski, Eugeniusz Kotarski,Zdzisław Kuźniar, Edward Marciszewski, Janusz Mazanek, Marian Mirski, Olech Moliński, Władysław Olszak, Henryk Olszewski, Stefan Orzechowski, Michał Pluciński, Stanisław Płonka-Fiszer, Kazimierz Przystański, Łucjan Rabski, Zdzisław Relski, Bolesław Rosiński, Aleksander Sewruk, Zdzisław Słowiński, Ryszard Sobolewski, Zbigniew Starski, Władysław Stoma, Józef Strumiński, Stanisław Śliwiński, Ryszard Waldeck (Ostromęcki), Andrzej Wierusz-Łubieniewski, Stanisław Winiecki, Bogdan Wróblewski, Józef Zembrzuski, Bogdan Zieliński; w bież. sez. – Nina Andrycz, Roma Andrzejewska, Bożena Borzymska, Danuta Czapkówna, Tamara Tatera, Aleksander Gąssowski, Eugeniusz Kwieciński, Ignacy Łuczak, Eugeniusz Robaczewski.

 

REPERTUAR

 

Teatr Polski

 

PREMIERY

 

1. Maksim Gorki — WROGOWIE (Wragi). Przekł. Andrzej Stawar. Insc. i reż. Włodzisław Ziembiński, dek. i kost. Zbigniew Bednarowicz.

Obsada: Zachar Bordin – K. Przystański; Paulina – P. Relewicz-Ziembińska; Jakub Bordin – W. Ziembiński; Tatiana – J. Marisówna; Nadia – I. Bilska; Pieczeniegow – S. Śliwiński; Michał Skrobotow – J. Chodacki; Kleopatra – A. Korczak; Mikołaj Skrobotow – M. Pluciński; Sincow – Ł. Rabski; Położysty – E. Marciszewski; Koń – J. Kordowski; Grekow – R. Sobolewski; Lewszin – E. Kotarski; Jagodin – S. Płonka-Fiszer; Riabcow – H. Olszewski; Akimow – R. Kajetanowicz; Agrafiena – A. Królikowska; Babojedow – S. Winiecki; Kwacz – A. Gajdecki; Stanowy – M. Aleksandrowicz; Uriadnik – J. Zembrzuski; Porucznik – x x x.

Prem. 6 XI 55, 17x (7 258).

 

2. Friedrich Schiller — INTRYGA I MIŁOŚĆ (Kabale und Liebe). Przekł. Artur Marya Swinarski. Reż. Aleksander Gąssowski, dek. i kost. Roman Feniuk.

Obsada: Prezydent von Walter – W. Stoma, S. Płonka-Fiszer; Ferdynand – R. Kajetanowicz; von Kalb – H. Olszewski; Lady Milford – N. Andrycz, M. Bogda; Wurm – j. Mazanek; Miller – S. Orzechowski, A. Wierusz-Łubieniewski; Millerowa – B. Wojciechowska; Luiza – M. Bakka, A. Koncewicz; Zofia – A. Królikowska; Kamerdyner Księcia – Z. Kuźniar; Służący Lady Milford – J. Zembrzuski; Służący Prezydenta – x x x. 

Prem. 3 XII 55, 52x (26 979).

 

3. Stanisław Płonka-Fiszer — LEGION MICKIEWICZA. Reż. Stanisław Płonka-Fiszer, dek. Adam Bilski.

Obsada: Adam Mickiewicz – S. Płonka-Fiszer; Hr. Zygmunt Krasiński – L. Górzycki; Hrabina Krasińska – I. Osuchowska; Hr. Łabędzki – M. Pluciński; Ewa łomżyńska – J. Karalusówna; Hr. Orpiszewski – S. Posselt; Leśniewski – M. Mirski; Ksiądz Jełowiecki – Z. Kuźniar; Płk Jełowiecki – A. Warchalewski; Podhorska – U. Śliwińska; Pius IX – S. Śliwiński; Sekretarz Papieża – C. Gośliński; Mazzini – K. Przystański; Brunetti – J. Milczewski; Łokaj – E. Błaszczyński.

Praprem. 9 I 56.

 

4. Pierre Corneille — CYD (Le Cid). Przekł.-parafraza Stanisław Wyspiański. Reż. Ryszard Sobolewski, dek. i kost. Karol Frycz, współpr. scen. Adam Bilski kost. Niny Andrycz wg proj. Teresy Roszkowskiej, oprac. muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Prolog – A. Gąssowski, Ł. Rabski; Don Fernand Pierwszy – J. Mazanek, Z. Kuźniar; Infantka – J. Marisówna, T. Waśkowska, M. Bakka; Don Gomez – J. Chodacki; Szimena – N. Andrycz, B. Frejtażanka; Don Diego – K. Przystański; Don Rodrygo – M. Pluciński; Eleonora – M. Bystrzyńska, I. Osuchowska; Elwira – W. Bykowska; Don Sanszo – R. Sobolewski, J. Strumiński; Don Arias – B. Ciesielski; Paź – D. Czapkówna.

Prem. 11 II 56, 64x (30 217) do 31 XII 56.

 

5. Gabriela Zapolska — SKIZ. Reż. Aleksander Gąssowski, dek. Adam Bilski.

Obsada: Lulu – M. Bogda; Tolo – A. Brodzisz; Muszka – A. Koncewicz; Wituś – R. Kajetanowicz; Lokaj – x x x.

Prem. 3 III 56.

 

6. Lesław Bartelski — PIERWSZA MIŁOŚĆ (Nim słońce wzejdzie). Insc. i reż. Aleksander Gąssowski, scen. Roman Feniuk.

Obsada: Majewska – B. Orszańska; Zośka – M. Bakka; Rysiek – J. Strumiński; Piotrzyk – M. Aleksandrowicz, A. Gajdecki; Leon – B. Ciesielski; Wacek – Ł. Rabski; Grzelakowa – Z. Wierzejska; Stary Burmistrz – A. Gąssowski, E. Kwieciński; Sadurski – E. Marciszewski.

Prem. 28 IV 56, 40x (14 149) do 31 XII 56.

 

7. Balwant Gargi — KOBIETA INDYJSKA. Przekł. Jadwiga Żylińska. Insc. i reż. Aleksander Gąssowski, dek. i kost. Roman Feniuk, muz. Grazyna Bacewiczówna.

Obsada: Kesro – A. Korczak; Lakha – B. Ciesielski; Ghariboo Shah – A. Gajdecki; Attri – I. Detkowska-Jasińska; Ruldoo – x x x; Roora – J. Strumiński; Giano – J. Sachnowska; Nathi – M. Bakka; Rakho – B. Frejtażanka; Nauczycielka – B. Wojciechowska; Listonosz – Ł. Rabski; Wieśniaczka – A. Królikowska; Wieśniak I – L. Detkowski; Wieśniak II – A. Wierusz-Łubieniewski.

Prem. 23 VI 56, 19x (3 996).     

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

8. Magnuszewski — ROZBÓJNIK SALONOWY. Prem. 7 VII 55.

 

Teatr Nowy

 

PREMIERY

 

9. Zdzisław Skowroński — MATURZYŚCI. Reż. Kazimierz Fabisiak, dek. i kost. Adam Bilski.

Obsada: Wolski – A. Brodzisz; paluszkiewicz – W. Głąbik;Bujak – Z. Burzyński; Woźniakówna – J. Wolska; Orliński – L. Detkowski, K. Fabisiak; Domańska – D. Borowska; Wójcik – Z. relski; Wójcikowa – S. Mazarek, M. Bystrzyńska; Kazek – S. Jędrzejewski; Leszek Biernacki – R. Ostromęcki; Hanka Dobrzańska – W. Elbińska; Karol Jurkiewicz – S. M. Kamiński; Jerzy Zawada – B. Zieliński.

Prem. 5 XI 55, 60x (22 901).  

   

10. Władimir Dychawiczny — PODRÓŻ POŚLUBNA (Swadiebnoje putieszestwije). Przekł. Hanna Pieczarkowska. Reż. Stanisław Winiecki, dek. i kost. Roman Feniuk, muz. Jerzy Wasowski, teksty piosenek Jeremi Przybora, kier. muz. Janusz Maćkowiak, ewolucje tan. Tadeusz Sutt.

Obsada:  Kot – W. Olszak; Andrzej – E. Robaczewski, B. Zieliński; Marek – H. Olszewski; Prof. Sinielnikow – W. Dobrzański, S. Winiecki; Zoja – I. Bilska; Olga – B. Borzymska; Nastka – H. Dobrzanka, A. Pewnicka; 

Prem. 3 III 56, 109x (40 376) w siedzibie, 47x (13 042) w objeździe, do 31 XII 56.

 

11. Tadeusz Rittner — LATO. Oprac. dram. Stanisław Hebanowski, reż. Jan Perz, scen. Zbigniew Bednarowicz, oprac. muz. Ryszard Gardo.

Obsada: Doktor – A. Sewruk; Maja – I. Maslińska; Muszka – x x x; Miecio – x x x; Karolina – M. Martynowska; Pani Pouchard – I. Osuchowska; Ernestyna – W. Elbińska; Pani Giaretti – H. Górzyńska; Lili – B. Janiszewska; Torup – S. Jastrzębski, R. Ostromęcki; Solders – M. Mirski; Sekundowicz – O. Moliński, Z. Kuźniar; Rózia – D. Borowska; Kasia – T. Tatera; Listonosz – I. Łuczak.

Prem. 7 IV 56, 38x (13 343) do 31 XII 56.

 

12. Jerzy Lutowski — OSTRY DYŻUR. Reż. Ryszard Sobolewski, scen. Adam Bilski.

Obsada: Osiński – R. Kajetanowicz; Anna – B. Janiszewska; Machcewicz – J. Kordowski; Brosz – Z. Burzyński; Zofia – W. Bykowska, W. Elbińska; Kłysiowa – R. Andrzejewska; Dąbek – A. Sewruk; Wielgosz – W. Głąbik; Pierzchała – E. Robaczewska; Janina – W. Elbińska, W. Bykowska; Dr Korgut – J. Chodacki.

Prem. 7 VII 56, 43x (15 795) do 31 XII 56.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

13. Molière — SKĄPIEC. Prem. 1 I 55; 14. Goldoni — SPRYTNA WDÓWKA. Prem. 23 IV 55; 15. Brand — ROMANS MALAJSKI. Prem. 30 VII 55.

 

Eksperymentalny Zespół Dramatyczny “Kuźnica”

 

Powstał w 1953 przy Zarządzie Okręgowym Związku Zawodowego Pracowników Kultury w Poznaniu jako zespół amatorsko-zawodowy pod opieką artystyczną Państwowych Teatrów Dramatycznych; inauguracja działalności w październiku 1953.

 

KIEROWNICTWO

 

Łucjan Rabski kier. art., Celestyn Skołuda kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Łucjan Rabski.

Scenografowie: w biez. sez. – Irena Pikiel.

Aktorzy: w biez. sez. – Helena Degli, Zofia Filipiak, Eliza Peter-Bortnowska, Lechosława Powolna, Krystyna Rutkowska, Roma Schütz, Luba Skrawkowa, Maria Stochajowa, Danuta Zielewicz, Andrzej Bąkowski, Bolesław Ciesielski, Aleksander Drygas, Bogusław Duszyński, Jerzy Głębowski, Juliusz Janiszewski, Grzegorz Królikowski, Tadeusz Malak, Janusz Małuszyński, Lech Michalczyk, Zdzisław Miłkowski, Aleksander Nałęcz, Łucjan Rabski, Janusz Sadłowski, Józef Szmeterling, Jan Szukalski, Ludwik Tomaszewski, Marian Urbaniak, Edward Wende, Piotr Wypart, Janusz Zieliński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Adam Mickiewicz — KONRAD WALLENROD.

Prem. 1955.

 

2. Leszek Prorok — FOSFORYNA. Reż. Łucjan Rabski, scen. Irena Pikiel, oprac. muz. Mieczysław Dondajewski.

Obsada: Julian Doren – Z. Miłkowski; Florentyna Hassbach – D. Zielewicz, K. Rutkowska, L. Skrawkowa; Wdowa Hassbach – E. Peter-Bortnowska, R. Schütz; Ludwik Pontylius – T. Malak, P. Wypart; Schmidt – L. Tomaszewski; Haushofer – J. Sadłowski, J. Michalczyk; Emma Kiesewetter – Z. Filipiak, M. Stochajowa; Weber – A. Bąkowski, E. Wende; Koerner – J. Szmeterling; Baronowa von Retz – H. Degli, R. Schütz; Hr. Gleochenberg – B. Duszyński; Radca Rosenthal – J. Zieliński, J. Głębowski; Adwokat Niebuhr – J. Janiszewski, J. Małuszyński, P. Wypart; von Frauenstein – B. Ciesielski, A. Nałęcz; Mr Roonkey – A. Drygas; Panna Haderle – L. Powolna, K. Rutkowska, M. Stochajowa; Urzędnik – G. Królikowski, J. Szukalski; Policjant – J. Głębowski; Stróż nocny – Ł. Rabski, M. Urbaniak.

Praprem. 7 V 56.

 

Teatr Satyry

 

Powstał w 1953 przy poznańskim oddziale ARTOSu jako Poznański Teatr Satyryków, z przekształcenia imprez estrady satyrycznej, działalność inaugurując 19 IX 1953. Od 1 I 1955, po reorganizacji ARTOSu i utworzeniu PPIE, przyjął nazwę Estrada Satyryczna, od bież. sez. – Teatr Satyry. Bez własnej siedziby; w Poznaniu korzysta z sali Teatru Młodego Widza przy ul. Armii Czerwonej 15. Nie posiada etatowego zespołu artystycznego.

 

KIEROWNICTWO

 

Wacław Wilanowski dyr. Poznańskiego Oddziału PPIE, Jerzy Korczak kier. art., kolegium lit.-art.: Stanisław Hebanowski (przewodniczący) oraz Jerzy Korczak, Julian Mikołajczak, Jan Perz, Stefan Poradowski, Edward Rebelka, Wacław Wilanowski.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Jan Perz.

Scenografowie: w bież. sez. – Marian Stańczak.

Aktorzy: w bież. sez. – Krystyna Dąbrowska, Zofia Hajdamowicz-Grabiańska, Danuta  Knoppówna, Gizela Piotrowska, Krystyna Possart, Magdalena Radłowska, Janina Ratajska, Aldona Rudnicka, Stanisława Wołoszyn, Borys Borkowski, Eugeniusz Kotarski, Ryszard Sobolewski, Kazimierz Tomsza.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Artur Marya Swinarski — ACHILLES I PANNY. Reż. Jan Perz, dek. i kost. Marian Stańczak, muz. Ludomir Różycki.

Obsada: Likomedes – E. Kotarski; Safona – Z. Hajdamowicz-Grabiańska; Deidamia – J. Ratajska, K. Possart; Mirra – G. Piotrowska; Alfa – A. Rudnicka; Beta – S. Wołoszyn; Gamma – x x x; Maja – D. Knoppówna; Achilles – B. Borkowski; Odys – R. Sobolewski; Pyton – K. Tomsza; Ruda – K. Dąbrowska; Tetyda – M. Radłowska.

Praprem. 31 XII 55.

 

Państwowy Teatr Lalki i Aktora

 

ul.Czerwonej Armii 15

 

Budynek dawnego domu parafialnego.

Scen: 1 (ul. Czerwonej Armii 15).

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Ohler dyr., Joanna Piekarska kier. art., Irena Pikiel kier. plast., Franciszek Wasikowski kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Natalia Gołębska, Joanna Piekarska.

Scenografowie: w bież. sez. – Mieczysław Antuszewicz, Halina Bajońska, Helena Niedźwiedzka, Irena Pikiel.

Aktorzy: Krystyna Cysewska, Krystyna Dąbrowska, Jadwiga Kobylańska, Bożena Koniecka, Felicja Koszewska, Halina Kowalewicz, Krystyna Niemczykowa, Krystyna Owczarzak, Krystyna Trafankowska, Rajmund Jakubowicz, Zenon Jarocki, Zbigniew Kaniewski, Wacław Kędziora, Kurt Klimmek, Adam Koszewski, Jerzy Łodziński, Janusz Orszt, Marian Pogasz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. J. Welz - BIAŁE USZKO. Przekł. Jadwiga Bułakowska. Lech Bądkowski - ZłOTY SEN. Insc. i reż. Natalia Gołębska, lalki Helena Niedźwiedzka, dek. Halina Bajońska, muz. Józef Grzesik.

Obsada: BIAŁE USZKO: Zajączek Białe Uszko - B. Drygas-Koniecka; Zajęczyca - K. Niemczyk; Wiewiórka - J. Kobylańska; Wąż - K. Klimmek; Dzięcioł - J. Łodziński; Jeż - Z. Jarocki; Mysz - F. Koszewska; ZŁOTY SEN: Wilk - R. Jakubowicz; Gęś - K. Cysewska; Kogut - Z. Łaniewski; Koza - K. Dąbrowska; Burek - M. Pogasz; Świnia - B. Drygas-Koniecka, K. Dąbrowska; Baran - W. Kędziora; Klacz - K. Niemczyk, J. Kobylańska.

Prem. 18 IX 55.

 

2. Adam Mickiewicz - BAJKI I BALLADY. Adapt. Zbigniew Kopalko (Bajki), Joanna Piekarska (Ballady), insc. i reż. Joanna Piekarska, lalki i dek. Mieczysław Antuszewicz (Bajki), Irena Pikiel (Ballady), muz. Franciszek Wasikowski.

Obsada: Mieszek - Z. Jarocki; Leszek - Z. Kaniewski; Niedźwiedź - K. Klimmek; Baba - K. Cysewska; Chłop - W. Kędziora; Suka - K. Klimmek; Żołnierz - R. Jakubowicz; Sąsiad; Żyd; Pleban; Pan; Pan Twardowski - R. Jakubowicz; Mefistofeles - Z. Jarocki, K. Klimmek; Pani Twardowska - F. Koszewska; Karczmareczki - F. Koszewska, K. Owczarzak; Goście karczemni; Podróżny - J. Łodziński; Dziewczyna - K. Cysewska; Chłopiec - Z. Kaniewski; Świtezianka - H. Kowalewicz (głos), B. Drygas-Koniecka, K. Owczarzak (ruch); Strzelec - J. Łodziński (głos), K. Klimmek (ruch); Wodnice-Fale, Ważki, Rycerze - J. Kobylańska, F. Koszewska, B. Drygas-Koniecka, K. Niemczykowa i inni; Chór na proscenium - R. Jakubowicz, Z. Jarocki, W. Kędziora, J. Kobylańska, H. Kowalewicz, F. Koszewska; Pani - K. Niemczykowa, K. Owczarzak, K. Klimmek (ruch); Pustelnik - M. Pogasz; Dziewczynka - K. Cysewska; Chłopczyk - B. Drygas-Koniecka; Brat I - Z. Kaniewski; Brat II – J. Łodziński; Mąż - A. Koszewski (głos), M. Pogasz (ruch); Giermkowie, Dziewice.

Prem. 18 II 56.

 

3. Janina Morawska - KOZIOŁKI NA WIEŻY. Insc. i reż. Joanna Piekarska, lalki i dek. Irena Pikiel, muz. Franciszek Wasikowski, asyst. reż. Zenon Jarocki.

Obsada: Pan z teatru - R. Jakubowicz, Z. Jarocki; Kronikarz - A. Koszewski; Burmistrz - W. Kędziora; Kuchmistrz - M. Pogasz; Strażnik - J. Orszt; Kat - R. Jakubowicz; Mistrz Tictacus - Z. Jarocki; Mistrz Murowaniec, Trębacz  - J. Łodziński; Mistrz Zamczydło, Koziołek I - K. Klimmek; Wojewodzina - K. Owczarzak; Żaczek Marcinek - Z. Kaniewski; Wdowa Chudzina - K. Cysewska; Pomywaczka I - J. Kobylańska; Pomywaczka II, Kot - Krystyna Trafankowska; Kuchcik - H. Kowalewiczowa; Koziołek II - F. Koszewska; Dorotka - K. Niemczykowa.

Prem. 6 IV 56.

 

Rabka Zdrój

 

Teatr Lalek “Rabcio Zdrowotek”

  

ul. Pocztowa 2a           

 

Teatr powstał w 1948 roku przy Państwowym Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych w Rabce, z inicjatywy Stanisławy Rączko, kierowniczki miejscowego Referatu Pedagogicznego. Teatr nie ma własnej sceny, występuje wyłącznie w sanatoriach rabczańskich, spełnia rolę czynnika terapeutycznego. Aktorami są  nauczyciele i wychowawcy o artystycznych uzdolnieniach, zatrudnieni w teatrze w ramach godzin wychowawczych. W 1950   reorganizacja teatru, od 1953 subwencja MKiS.

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisława Rączko dyr. nacz. i art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Stanisława Rączko.

Scenografowie:   Stanisław Ciężadlik,  Jerzy Kolecki; w bież. sez.- Irina Wachsztejńska.

Aktorzy:  Maria Ciężadlik (Serafin), Cecylia Kolecka, Halina Kowalska, Dorota Stojowska, Jadwiga Wierzejska, Józef Bengsch, Władysław Biedroń, Stanisław Ciężadlik.       

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Anton Hirsch - DZIAD WSZYSTKOZJAD (Ded Wsechnosned). Przekł. Kazimiera Jeżewska. Reż. Stanisława Rączko, scen. Irena Wachsztejńska, muz. Dorota Stojowska.

Prem. 10 XII 55.

 

SZTUKI  DOGRYWANE

 

2. Kremniczan - SUPEŁEK WĘZEŁEK. Prem. 9 VII 53; 3.  Marszak, Biełyszew - KOTEK UPARCIUSZEK. Prem. 14 III 54; 4.  Stojowska - NIESPODZIANKI RABCIA ZDROWOTKA. Prem. 29 XI 52; 5. Malik - SKOCZEK TOCZEK. Prem. 15 XI 54.

 

Rzeszów

 

Państwowy  Teatr  Ziemi  Rzeszowskiej

 

ul. Sokoła 9

 

Dawny budynek Stowarzyszenia Sokół, w 1945 odbudowany i adaptowany dla teatru, od stycznia 1954 w przebudowie. Teatr początkowo nosi nazwę Teatr Narodowy, od I 1945 – XII 1947 pn. Teatr Ziemi Rzeszowskiej. Od stycznia 1948 do lipca 1949 przyjmuje nazwę Teatr Miejski. Po upaństwowieniu, 1 VIII 1949,  pn. Państwowy Teatr Ziemi Rzeszowskiej.

Scen: 1 ( ul. Sokoła 9, miejsc 387).

Teatr prowadzi objazd.

 

KIEROWNICTWO

 

Jerzy Kobryń dyr. ( do 30 IX 55), Hugon  Moryciński  dyr. i kier. art. (od 1 X 55 ), Jerzy Pleśniarowicz kier. lit.

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Kazimierz Czyński, Ireneusz Erwan, Bronisław Kassowski, Hugon Moryciński, Janina Orsza- Łukasiewicz.

Scenografowie: Salomea Gawrońska, Zdzisław Koreleski, Irena Perkowska.

Choreografowie: Bożena Niżańska.

Aktorzy: Irena Chudzikówna, Zofia Gorczyńska, Maria Kassowska, Janina Majewska, Maria Nowakowska, Helena Puchniewska, Stanisława Rylska, Hanna Tomczykiewicz, Jadwiga Ulatowska, Danuta Urbanowicz, Stefania Żubrówna, J. Barski, Ireneusz Erwan, Włodzimierz Figura, Witold Gruszecki, Józef Jachowicz, Kazimierz Jarocki,  Bronisław Kassowski, Fabian Kiebicz, Marian Koc, Włodzimierz Kowalow, Zdzisław Kozień, Julian Krzywka, Ryszard Major, Bogusław Marszałek, Stefan Michułowicz, Klemans Roman, Henryk Rózgiewicz, Waldemar Skrabacz, Tadeusz Sobolewicz, Bogusław Sochnacki, Zdzisław Suknarowski, Marek Szyszkowski, Jerzy Witowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Pierre Augustin de Beaumarchais – CYRULIK SEWILSKI (Le  Barbier de Seville). Przekł.

Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. i insc. Kazimierz Czyński, scen. Irena Perkowska. 

Prem. 25 IX 55,  58 x (18 453).

 

2. Józef Słotwiński – KRZYWO PROSTO BYLE OSTRO. Reż. Janina Orsza -Łukasiewicz,

scen. Zdzisław Koreleski.

Obsada: Wojciech Sobczyk – S. Michułowicz; Katarzyna,jego żona – J. Majewska; Zośka, córka Sobczyka – H. Tomczykiewicz; Staś-Ptaś, wiejski krawiec – J. Witowski; Mączka – I. Erwan; Radwański – Z. Kozień; Waleń – W. Gruszecki; Sokół – J. Krzywka;  Krzywonos – J. Jachowicz; Smyk, syn Radwańskiego - * * * ;Anulka – H. Puchniewska; Jan Wrześniak – B. Sochnacki; Sebastian Kroczek, urzednik powiatowy – R.Klemens; Gacki, delegat KP – W. Kowalow; Malinowski – M. Koc; Jagna, siostra Ptasia – Z. Gorczyńska; Józef Ciągor – T. Sobolewicz; Pelasia – S.Rylska; J. Ulatowska.

Prem. 9 X  55,

 

3. Zdzisław Skowroński – MATURZYŚCI. Reż. Bronisław Kassowski, scen. Irena Perkowska.

Obsada: Dyrektor liceum ogólnokształcącego – B. Kassowski; Paluszkiewicz – W. Skrabacz; Bujak – W. Gruszecki; Woźniakówna – M. Zakrzewska; Orliński – S. Michułowicz; J. Witowski, M. Koc; Domańska – Z. Gorczyńska; Wójcik przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – J. Barski; Wójcikowa, jego żona – M. Kassowska; Kazek, ich syn, maturzysta – B. Sochnacki; Leszek Biernacki – J. Jachowicz; Hanka Dobrzańska – S. Żubrówna; Karol Jurkiewicz – T. Sobolewicz, R. Major: Jerzy Zawada  - W. Figura;

Prem. 17 XII 55  71 x (22 667).

 

4. Fryderyk Schiller – INTRYGA  I  MIŁOŚĆ (Kabale und liebe). Przekł. Artur Maria Swinarski. Reż. Hugon Moryciński, scen. Salomea Gawrońska.

Obsada: Prezydent Baron Walter – I. Erwan; Ferdynand, jego syn – Z. Suknarowski; Von Kalb, marszałek dworu – Z. Kozień; Lady Milford, Faworyta Księcia – D. Urbanowicz; Z. Gorczyńska; Wurm, sekretarz osobisty Prezydenta – H. Rózgiewicz; Miller, muzykant miejski – J. Krzywka; Millerowa, jego żona – J. Majewska; Luiza, jego córka – M. Nowakowska; Zofia, pokojówka Lady Milford – J. Ulatowska; Służąca  Lady Milfrd – S. Rylska; Kamerdyner  Księcia – R. Klemens; Lokaj Lady Milford – B. Marszałek; Lokaj  Prezydenta – R. Major; Zaufany Prezydenta – R. Major; Zaufany  Prezydenta – W. Kowalow.

Prem. 25 XII  55    80 x ( 30 861).

 

5. George Bernard Shaw – KANDYDA(Candida). Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Bronisław Kassowski, scen. Zdzisław Koreleski.

Obsada: Przed portretem – J. Jachowicz; T. Sobolewicz; James Morell, pastor - B. Kassowski; Kandyda, jego żona – M. Kassowska; Burgess, ojciec  Kandydy –M. Koc; J. Barski; Eugeniusz Marchbanks, poeta – J. Jachowicz; T. Sobolewicz;Prozerpina Garnett, sekretarka – M. Zakrzewska; Aleksander Mill, wikariusz – W. Figura.

Prem. 17 II 56  44 x (10 386).

 

6. William Shakespeare –  SEN  NOCY LETNIEJ (A Midsummer Night’s Dream). Przekł. Konstanty Ildefons Gałczyński. Reż. i  insc.  Hugon Moryciński, scen. Salomea Gawrońska, Irena Perkowska, muz. Marian Stroiński, choreogr. Bożena Niżańska.

Obsada: Tezeusz, książę Aten – W. Gruszecki; Egeusz , ojciec Hermii – H. Rózgiewicz; Lizander – Z. Suknarowski; Demetriusz – B. Sochnacki; Filostrates, mistrz ceremonii – R. Major; Pigwa, cieśla – I. Erwan ; Spój, stolarz – J. Krzywka; Spodek , tkacz – Z. Kozień; Duda, miechownik – J. Witowski; Ryjek, kotlarz – W. Kowalow, Zdechlak, krawiec – K. Roman; Hipolita, królowa Amazonek – J. Ulatowska; Hermia, córka Egeusza – H. Tomczykiewicz, Helena, zakochana w Demetriuszu – I. Chudzikówna, Oberon, król elfów – W. Skrabacz, Tytania, królowa elfów – Z. Gorczyńska; Puk, czyli Robin, koleżka elf – M. Nowakowska; Elf – E. Sobolewicz.

Prem. 21 IV 56   40 x ( 13 545).

 

7. Aleksander  Fredro – ZEMSTA. Reż. Bronisław Kassowski, scen. Irena Perkowska.

Obsada: Cześnik  Raptusiewicz – Z. Kozień; Klara, synowica – St. Żubrówna, Rejent Milczek – W. Skrabacz; Wacław, syn rejenta – W. Figura; Podstolina – D. Urbanowicz; Papkin – Br. Kassowski; Dyndalski – K. Roman; Śmigalski,dworzanin – W. Kowalow; Perełka - * * *; Murarz I  - * * *; Murarz II – B. Marszałek.

Prem. 30 IV 56 [ VII 56]  62 x (28 959).

 

8. Jerzy Lutowski – OSTRY  DYŻUR. Reż. Ireneusz  Erwan, scen. Salomea Gawrońska.

Obsada: Tadeusz Osiński, chirurg – W. Gruszecki; Anna, jego narzeczona – J. Ulatowska; Seweryn Machcewicz, dyrektor szpitala – S. Michułowicz; Roman Brosz, kierownik adm. szpitala – J. Barski; Zofia, pielęgniarka – I. Chudzikówna; Kłysiowa sanitariuszka - H Puchniewska; Piotr Dąbek, I Sekretarz Powiatowego Komitetu PZPR – M. Koc; Franciszek Wielgosz, kierownik Powiatowego UB – W. Skarabacz; Wacław Pierzchała, Brat Zofii, robotnik – J. Jachowicz – Janina, pielęgniarka S. Rylska; Doktor Korgut - * * *.

Prem. 21 VII 56  43 x ( 9 889).  

 

9. Roman Brandstaetter – LUDZIE  Z  MARTWEJ  WINNICY. Reż. Hugon Moryciński,

scen. Salomea Gawrońska.

Obsada: Verdier, pułkownik, Francuz – H. Rózgiewicz; Sans- Genis, kapitan – F. Kiebicz,

J.Witowski; Borowski, porucznik, Polak – B. Sochnacki; Pedro Manarez, chłop – J. Krzywka;

Inez, jego żona – H. Tomczykiewicz; Fernando Oviedo, chłop – M. Szyszkowski, W. Gruszecki; Magdalena, chłopka – Z. Gorczyńska, M. Kassowska; Partyzant – K. Jarocki; Wachmistrz, Francuz – R. Major.

Prem. 24 VII 56  45 x (9 538).

 

Słupsk

 

Objazdowy Teatr Lalki “Tęcza”

 

Brusy, pow. Chojnice, woj. bydgoskie

ul. Husarska 16

 

Założony 1 IX 1946 w Tuchomiu, pow. Bytów, woj. koszalińskie. W 1953 stała siedziba teatru przeniesiona do Brus. Siedziba w budynku mieszkalnym.

Teatr nie ma własnej sali widowiskowej.

 

KIEROWNICTWO

 

Tadeusz Czapliński dyr., Elżbieta Czaplińska kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Elżbieta Czaplińska.

Scenografowie: Tadeusz Czapliński.

Aktorzy: Elżbieta Czaplińska, Maria Liedtke, Alojzy Błaszkiewicz, Tadeusz Czapliński, Alojzy Liedtke, Julian Sójka.

Muzyk: Cyryl Zakrzewski (do 31 XII 55).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Z NOWYM ROKIEM. Program składany. Reż. Elżbieta Czaplińska, scen. Tadeusz Czapliński.

Prem. 27 XII 55.

 

2. Samuel Marszak - ŻOŁNIERZ I BIEDA (Gorja bojat’sja sczast’ja nie widat’). Przekł. i adapt. Henryk Jurkowski. Reż. Elżbieta Czaplińska, scen. Tadeusz Czapliński.

Obsada: E. Czaplińska, M. Liedtke, A. Błaszkiewicz, T. Czapliński, A. Liedtke, J. Sójka.

Prem. 1 V 56.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

3. Gernet, Gurewicz - LIS PRZECHERA. Prem. 27 XII 54 (grane do 1 XII 55); 4. Nawrocka - BAŚŃ O SZKLARZU I CESARZU. Prem.18 IV 55 (grane do 30 XI 55); 5. Kownacka - MIAŁA BABULEŃKA KOZŁA ROGATEGO. Prem. 20 IV 55 (grane do 30 XI 55).

 

Sosnowiec

 

Państwowy Teatr Zagłębia

 

ul. Teatralna 4                  

 

Gmach teatru zbudowany prawdopodobnie wg projektu arch. Steczkowskiego w latach 1889-97. Inauguracja po II wojnie światowej 18 II 45 pod dyrekcją Józefa Pelszyka. Od 1 IX 1948 r. teatr wchodził w skład Śląskiego Zjednoczenia Teatralnego i Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Reaktywowany pn. Państwowy Teatr Zagłębia 1 VII 1955r, otwarty oficjalnie 11 VII 1955.

Scen: 1 (ul. Teatralna 4, miejsc 467).

 

KIEROWNICTWO

 

Władysław Szypulski dyr., Jerzy Łuczyński z-ca dyr., Andrzej Wydrzyński kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARYTSTYCZNY

 

Reżyserzy: Andrzej Brzeziński, Władysław Kozłowski, Zbigniew Sawan, Władysław Szypulski, Andrzej Wydrzyński.

Scenografowie: Urszula Broll, Olga Imbierowicz, Maria Obremba, Włodzimierz Hlawski, Jan Hrynkowski,  Tadeusz Ślimakowski. 

Aktorzy: Sylwia Dławichowska, Elżbieta Jagielska, Iwona Jankowska, Neonilla Kilar, Lidia Korwin, Ewa Lassek, Maria Przybylska-Stangel, Irena Szabelak, Zofia Tarska, Elżbieta Trojanowska, Helena Zarembina, Janusz Barburski, Mieczysław Bielecki, Franciszek Buratowski, Adam Cyprian, Henryk Dłużyński, Wiesław Drzewicz, Andrzej Girtler, Antoni Graziadio, Gustaw Krauze, Janusz Mirczewski, Jan Nawrocki, Józef Pelszyk, Bronisław Romaniszyn, Zbigniew Sawan, Zbigniew Szpecht, Władysław Szypulski, Tytus Wilski, Zygmunt Wojdan,  Ryszard Zieliński, Stanisław Zieliński.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Mikołaj Gogol - REWIZOR (Riewizor). Przekł. Julian Tuwim. Reż. Władysław Szypulski,  scen.  Jan Hrynkowski.

Obsada: Horodniczy - A. Cyprian; Anna Andrejewna, jego żona - N. Kilar; Maria Antonowna, jego córka - E. Jagielska; Łuka Łukicz Chłopow, wizytator szkół - B. Romaniszyn; Żona Chłopowa - I. Szabelak; Ammos Fiedorowicz Lapkin-Tiapkin, sędzia - A. Graziadio; Artiemij Filipowicz Zjemlanika, kurator - J. Pelszyk; Iwan Kuźmicz Szpiekin, naczelnik poczty - Z. Wojdan; Piotr Iwanowicz Bobczyński, obywatel - F. Buratowski; Piotr Iwanowicz Dobczyński, obywatel - W. Szypulski; Iwan Aleksandrowicz Chlestakow, urzędnik z Petersburga - W. Drzewicz; Osip, jego służący - M. Bielecki; Krystian Iwanowicz, lekarz powiatowy - Z. Szpecht; Stiepan Iwanowicz Korobkin, wybitny obywatel miasta N.N - T. Wilski; Stiepan Iljicz Uchowiertow, komisarz policji - J. Barburski; Swistunow, rewirowy - xxx; Dzierżymorda, rewirowy - R. Zieliński; Abdulin, kupiec - A. Girtler; Kupiec II - J. Barburski; Kupeic III - J. Nawrocki; Fiewronia Pietrowna Poszlepkina, żona ślusarza - H. Zarembina; Żona podoficera - M. Przybylska; Miszka, służący horodniczego - xxx; Służący w zajeździe - H. Dłużyński; Żanradm - Z. Szpecht; Goście - S. Dławichowska, I. Jankowska; Słowo wstępne - E. Lassek.

Prem. 22 X 55.

 

2. Pierre de Beaumarchais - CYRULIK SEWILSKI (La Barbier de Seville). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński.  Insc. i reż. Zbigniew Sawan, scen.  Olga Imbierowicz.

Obsada: Hrabia Almawiwa - Z. Wojdan; Bartolo - Z. Sawan, B. Romaniszyn; Rozyna - E. Lassek; Figaro - W. Drzewicz; Don Bazylio - J. Pelszyk; Młokos - F. Buratowski; Żywiec - Z. Szpecht; Rejent - A. Graziadio; Alkad - J. Nawrocki; Strażnik I - xxx; Strażnik II - xxx.

Prem. 10 XII 55.

 

3. Krzysztof Gruszczyński -  KLUCZ OD PRZEPAŚCI. Insc. Andrzej Wydrzyński,  dekoracje  Tadeusz Ślimakowski, kostiumy Urszula Broll, montaż muzyczny Tadeusz Nowak.

Obsada: Enrique - S. Zieliński; Ojciec - A. Girtler; Matka - I. Szabelak, M. Przybylska; Inez - I. Jankowska; Lucy - E. Jagielska; Mnich - M. Bielecki; Narrator i speaker - J. Barburski; Głos Kobiety - S. Dławichowska.

Prem. 14 I 55, Scena Eksperymentalna.

 

4. Aleksander Ostrowski - LAS (Les). Przekł.  Jerzy Jędrzejewicz. Reż. Władysław Szypulski,  scen. Jan Hrynkowski.

Obsada:  Raisa Pawłowna Gurymska - N. Kilar; Ulita, klucznica - S. Dławichowska; Aksinia Daniłowna - E. Lassek; Genadij Nieszczasliwcew - M. Bielecki; Arkadij Szczasliwcew - W. Szypulski; Iwan Pietrowicz Wosmibratow - B. Romaniszyn; Piotr, jego syn - J. Barburski; Eugeniusz Apołłonowicz Miłonow - A. Graziadio; Uar Kiryłycz Bodajew - A. Girtler; Karp, lokaj Gurymyskiej - J. Pelszyk; Tiereńka, chłopiec na posyłki - xxx.

Prem. 3 III 56.

 

5. Atanazy Sałyński - NIEBEZPIECZNY PRZYJACIEL (Opasnyj Sputnik). Przekł. Jerzy Pomianowski. Insc.Andrzej Wydrzyński, reż. Władysław Kozłowski, Andrzej Wydrzyński, dek.  Tadeusz Ślimakowski,  kost.  Maria Obremba.

Obsada: Dina Bogdanowa - E. Trojanowska; Mikołaj Selichow - G. Krauze; Andrzej - W. Drzewicz; Maria Łagunowa - Z. Tarska; Asia - I. Jankowska; Pietia Konyszkow - R. Zieliński; Alosza Matwiejkin - F. Buratowski; Katia - E. Jagielska; Wiera - M. Przybylska; Daniłycz - J. Nawrocki.

Prem. 14 IV 56.

 

6. Jon Luca Caragiale - ZGUBIONY LIST (Oscrisoare Pierduta). Przekł. Adam Wajda. Reż. Andrzej Brzeziński,   scen.  Włodzimierz Hlawski.

Obsada: Stefan Tipatesku - M. Bielecki; Agamemnon Dandanakie - B. Romaniszyn/A. Girtler; Zaharija Trahanakie - A. Graziadio; Konstanty Farfuridi - W. Drzewicz; Iordakie Kacawenku - M. Bielecki; Ionesku - J. Barburski; Popescu - J. Mirczewski; Ghitza Pristanda - G. Krauze; Obywatel pod gazem - F. Buratowski; Zoe Trahankie - L. Korwin; Służąca - I. Jankowska.

Prem. 3 VI 56.

 

Szczecin

 

Teatry Dramatyczne

 

ul. Swarożyca 5

 

Mieści się w gmachu zbudowanym ok. 1920 wg proj. Thesmachera jako siedziba loży masońskiej, w latach 1935-37 przebudowanym dla potrzeb organizacji kobiet niemieckich "Frauenschaft NSDAP"; po II wojnie świat. - kino "Bałtyk". Do potrzeb teatralnych budynek adaptowano w 1946; oddany do użytku w kwietniu 1946. Do 31 VIII 1946 siedziba Teatru Polskiego, od 1 IX 1946 - prywatnego, konwencjonowanego przez ZASP, Teatru Komedia Muzyczna. 14 X 1947 teatr zmienił nazwę na Teatr Polski. Przebudowany jesienią 1948. Upaństwowiony 1 I 1949 pn. Państwowy T. Polski. 16 I 1950 na najwyższej kondygnacji Muzeum Pomorza Zachodniego – gmach wybudowany w 1912 - otwarto filialną scenę pn. Teatr Współczesny. W 1952 w wyniku reorganizacji utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. Państwowe Teatry Dramatyczne. 26 XI 1955 w sali Domu Kultury Kolejarza, przy ul. Partyzantów 2, zainaugurowano działalność trzeciej sceny PTD - Sceny Kameralnej.

Scen: 3 (Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, miejsc 517; Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3, miejsc 497; Scena Kameralna, ul. Partyzantów 2, miejsc 380).

Teatr prowadzi objazd (woj. szczecińskie, koszalińskie, zielonogórskie).

 

KIEROWNICTWO

 

Ludwik Benoit dyr. nacz. i art., Marian Godlewski z-ca dyr. ds. art., Mieczysław Dembowski z-ca dyr. ds. adm., Tomira Łepkowska kier. lit. (od 1 X 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Nina Burska, Ewa Kołogórska, Ludwik Benoit, Aleksander Fogiel, Marian Godlewski, Jan Maciejowski.

Scenografowie: Anna Walcuch; w bież. sez.- Jadwiga Przeradzka, Aleksander Fogiel, Aleksander Jędrzejowski, Wiesław Lange, Jerzy Szeski, Marcin Wencel.

Choreografowie: w bież. sez. – Jadwiga Dracówna [Jadwiga Janina Drac-Daszewska].

Aktorzy:, Alfreda Bayl, Barbara Bieńkowska (od 1 X 55), Nina Burska, Zofia Burzyńska-Ordyńska, Renata Dańska, Jadwiga [Janina] Drac-Daszewska, Stanisława Engelówna, Maria Godlewska, Aleksandra Grzędzianka, Barbara Jurewicz, Maria Kalinowska, Danuta Kamińska, Krystyna Karkowska (od 1 X 55), Maria Kassowska (do 30 IX 55), Daniela Kolaszyńska, Ewa Kołogórska, Ewa Krzyńska (od 1 X 55), Wela Lam, Helena Larys-Pawińska, Klara Malinowska, Elżbieta Marzinek, Janina Masiejewska, Sabina Mielczarek (do 30 IX 55), Wanda Paderewska, Irena Remiszewska, Janina Rząsa (do 30 IX 55), Stanisława Skwara-Radulska, Zofia Tokarzewska, Ewelina Więckowska, Anna Wróblówna (od 1 X 55), Leonard Andrzejewski (do 30 IX 55), Ryszard Bacciarelli, Władysław Blichewicz, Hugo Bolek, Jerzy Borowski, Krzysztof Chamiec, Jan Daszewski, Aleksander Fogiel, Marcin Godzisz, Czesław Górka, Józef Grodnicki, Henryk Halski, Kazimierz Iwor, Władysław Jabłoński, Bohdan A. Janiszewski, Bronisław Kassowski (do 30 IX 55), Hilary Kluczkowski, Ryszard Kolaszyński, Zbigniew Krężałowski, Konstanty Krugłowski, Stanisław Łopatowski (od 1 V 56), Włodzimierz Miklasiński, Zbigniew Miklasiński, Marian Nosek, Ryszard Pietruski (do 30 IX 55), Stanisław Poks, Michał Rajski, Gustaw Rasiński, Adam Ritter, Bolesław Rosiński (od 1 II 55), Aleksander Rządkowski, Ryszard Sawicki, Jarosław Skulski, Władysław Sokalski, Konrad Strycharczyk, Kazimierz Sułkowski, Wincenty Wesołowski, Mieczysław Wiśniewski (od 15 VIII 55), Bohdan Wróblewski (do 30 IX 55); w bież. sez. – Ludwik Benoit, Zbigniew Chmurzyński, Mieczysław Dembowski, Marian Godlewski, Eugeniusz Jarmuła, Eustachy Kojałłowicz, Stanisław Masłowski, Czesław Twarowski.

 

REPERTUAR

 

Teatr Polski

 

PREMIERY

 

1. Michał Bałucki — GRUBE RYBY. Reż. Marian Godlewski, scen. Marcin Wencel, choreogr. Jadwiga Dracówna, asyst. reż. Zbigniew Krężałowski.

Obsada: Onufry Ciaputkiewicz – M. Godlewski; Dorota – Z. Tokarzewska; Wanda – D. Kamińska; Burczyński – W. Wesołowski; Helena – W. Lam; Wistowski – J. Grodnicki; Henryk – Z. Krężałowski, H. Kluczkowski; Pagatowicz – J. Daszewski; Filip – K. Iwor, S. Masłowski, E. Jarmuła.

Prem. 21 X 55, 9x (2 839) od 1 I do 31 VIII 1956.

 

2. Zdzisław Skowroński – MATURZYŚCI. Insc. i reż. Aleksander Fogiel, współpr. dram. Tomira Łepkowska, asyst. reż. Bohdan Janiszewski.

Obsada: Dyrektor Liceum W. Blichewicz; Paluszkiewicz H. Bolek, M. Nosek; Bujak Z.Chmurzyński, K. Sułkowski; Woźniakówna J. Drac, B. Jurewicz; Orliński J. Daszewski, B. Rosiński; Domańska D. Kamińska, W. Lam; Antoni Wójcik – M. Godzisz, W. Wesołowski; Zofia M. Godlewska, Z. Tokarzewska; Kazek – M. Rajski, W. Sokalski; Leszek S. Poks, A. Rządkowski; Hanka – W. Paderewska, H. Wróblówna; Jurkiewicz – H. Kluczkowski; Zawada – B. Janiszewski, A. Ritter.

Prem. 14 I 56, 68x (20 728) ogółem.

 

3. Eduardo de Filippo — NEAPOL MIASTO MILIONERÓW (Napoli milionaria). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Marian Godlewski, scen. Anna Walcuch, asyst. reż. Danuta Piotrowska.

Obsada: Gennaro Jovine J. Daszewski; Amalia R. Dańska; Maria Rosaria – B. Bieńkowska, I. Masiejewska; Amedeo A. Rządkowski; Errico "Settebelizze" K. Sułkowski; Peppe “Lewar” S. Poks; Ricardo M. Rajski; Federico – B. Janiszewski; Doktor – Z. Chmurzyński; Przodownik policji Ciappa M. Godzisz; Adelaide Schiano M. Godlewska, E. Więckowska; Assunta – D. Kamińska, S. Radulska; Donna Peppenella J. Dracówna; Miezzo Prevete S. Masłowski; Pasculino A. Ritter; Teresa – x x x; Margherita x x x.

Prem. 12 V 56, 55x (15 180) ogółem.

 

4. Jean Anouilh – SPOTKANIE (Rendez-vous de Senlis). Przekł. Tadeusz Żeromski. Reż. Jan Maciejowski, scen. Marcin Wenzel, asyst. reż. Danuta Piotrowska.

Obsada: Jerzy – R. Bacciarelli; Izabella E. Kołogórska; Robert W. Sokalski; Barbara B. Jurewicz; Filemon – J. Grodnicki, R. Sawicki; Pani de Montalembreuse Z. Ordyńska; Pan Delachaume W. Jabłoński; Pani Delachaume N. Burska; Emil M. Godzisz; Właścicielka willi E. Więckowska; Edmea R. Dańska; Doktor S. Masłowski.

Prem. 20 VII 56, 74x (16 292) ogółem.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

5. Shaw — PROFESJA PANI WARREN. Prem. 7 IV 55; zmiany w obsadzie: Wiwia Warren - A. Grzędzianka.

 

 

Teatr Współczesny

 

PREMIERY

 

6. Jerzy Lutowski — OSTRY DYŻUR, Reż. Ludwik Benoit, scen. Anna Walcuch.

Obsada: Dr Osiński – L. Benoit, M. Wiśniewski; Anna – K. Karkowska, S. Radulska; Machcewicz – R. Sawicki; Brosz – M. Dembowski, B. A. Janiszewski; Zofia – E. Kołogórska, W. Paderewska; Janina – W. Paderewska, H. Wróblówna; Kłysiowa – K. Malinowska, E. Więckowska; Dąbek – A. Fogiel; Wielgosz – R. Kolaszyński; Pierzchała – C. Górka, A. Rządkowski; Lekarz – K. Strycharczyk.

Prem. 19 XI 55, 58x (18 183) w 1956.

 

7. Wojciech Bogusławski — HENRYK VI NA ŁOWACH. Adapt. i teksty piosenek Zbigniew Krawczykowski, insc. Maryna Broniewska, reż. Ludwik Benoit, scen. Aleksander Jędrzejowski i Wiesław Lange, kost. Jadwiga Przeradzka, muz. Karol Stromenger, choreogr. Jadwiga Dracówna, asyst. reż. Danuta Piotrowska.

Obsada: Król Henryk VI – L. Benoit, M. Godlewski; Milord Rydyng – Z. Krężałowski; Milord I H. Halski; Milord II – J. Borowski; Milord III K. Iwor; Lurwell – M. Dembowski; Ferdynand Kokl J. Skulski; Małgorzata – K. Karkowska, E. Marzinek; Ryszard – M. Wiśniewski; Robert R. Kolaszyński; Betsy I. Masiejewska, I. Remiszewska; Gajowy I W. Wesołowski; Gajowy II – E. Jarmuła; Żołnierz IK. Strycharczyk; Żołnierz II – E. Kojałłowicz; Żołnierze – x x x.

Prem. 18 II 56, 71x (22 081) ogółem.

 

8. Karol ČapekROZBÓJNIK. Przekł. Wanda Karczewska. Insc. i reż. Ludwik Benoit, współpr. reż. Ewa Kołogórska, współpr. dram. Tomira Łepkowskca, scen. Jerzy Szeski.

Obsada: Profesor M. Dembowski; Pani H. Larys-Pawińska, Z. Tokarzewska; Mimi E. Kołogórska; I. Remiszewska; Rozbójnik L. Benoit, K. Chamiec; Franka A. Bayll, E. Marzinek; Osłonięta kobieta K. Karkowska, B. Bieńkowska; Leśniczy – R. Bacciarelli, M. Wiśniewski, B. A. Janiszewski; Cyganka D. Kolaszyńska; Szefl K. Iwor; Wójt J. Skulski; Sąsiad B. Rosiński; Nauczyciel Z. Krężałowski, W. Sokalski, A. Rządkowski; Kowal E. Jarmuła; Górnik J. Borowski; Kapral H. Kluczkowski; Franta W. Wesołowski; Prolog H. Halski.

Prem. 15 VI 56, 95x (27 451) ogółem.

 

Scena Kameralna

 

PREMIERY

 

9. Pierre de Marivaux - IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI (Le jeu de l'amour et du hasard). Przekł. Tadeusz Boy-Żeleński. Reż. Ewa Kołogórska, scen. Jadwiga Przeradzka, chor. Jadwiga Dracówna, asyst. reż. Irena Remiszewska.

Obsada: Pan Orgon W. Jabłoński; Mario W. Sokalski, W. Miklasski; Sylwia I. Remiszewska, B. Bieńkowska; Dorant K. Chamiec; Lizeta E. Marzinek, A. Grzędzianka; Paskin R. Bacciarelli; Służący Orgona C. Twarowski.

Prem. 26 XI 55, 64x (18 908) od 1 I do 31 VIII 1956.

Inauguracja działalności Sceny Kameralnej.

 

10. Zofia Nałkowska — DOM KOBIET. Reż. Nina Burska, scen. Anna Walcuch, asyst. reż. Danuta Kolaszyńska.

Obsada: Celina Bełska M. Kalinowska, Z. Ordyńska; Julia Czerwieńska E. Więckowska, H. Larys-Pawińska; Maria Łanowa N. Burska; Tekla Bełska D. Kolaszyńska; Joanna Nielewiczowa S. Engelówna; Róża Byleńska – A. Bayll; Ewa Łasztówna A. Grzędzianka; Zofia Swarzeniowa M. Kalinowska; Głos mężczyzny x x x.

Prem. 2 II 56, 46x (13 989) ogółem.

 

11. Aleksander Fredro — DOŻYWOCIE. Reż. Aleksander Fogiel, współpr. dram. Barbara Roehr, scen. Jadwiga Przeradzka..

Obsada: Leon Birbancki R. Bacciarelli, M. Wiśniewski; Doktor Hugo W. Blichewicz; Orgon R. Kolaszyński; Rózia – W. Paderewska, H. Wróblówna; Łatka M. Nosek; Twardosz K. Krugłowski; Rafał Lagena S. Łopatowski; Michał Lagena H. Bolek; Filip – W. Miklasiński; Służący w oberży K. Strycharczyk; Faktor C. Twarowski.

Prem. 17 V 56, 103x (27 902) ogółem.

 

Szczeciński Teatr Lalek “Rusałka”

 

pl. Orła Białego 5

 

Siedziba w odremontowanej i zaadaptowanej sali byłego banku przy pl. Orła Białego 5.

Scen: 1 (pl. Orła Białego 5, miejsc 180).

 

KIEROWNICTWO

 

Róża Stramer dyr., Jerzy Kochanowski kier. art. (do 31 IX 55), Aleksander Fogiel kier. art. (od 1 X 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. - Jerzy Borowski, Aleksander Fogiel, Wela Lam.

Scenografowie: w bież. sez. - Aleksander Fogiel.

Aktorzy: Krystyna Broszniowska, Stanisława Gdowska, Janina Gwiazda (Janina Sykucka, od 1 IX 55), Krystyna Hołduńska, Alina Jurewicz, Wiesława Kłodzińska, Dagny Koczorowska, Zofia Lipińska, Stanisława Sadowska, Włodzimierz Dobromilski (od 15 XI 55), Stefan Gdowski (do 15 XI 55), Juliusz Kornacki, Janusz Lipiński; w bież. sez. - Jerzy Banasiński (od VI 56 ryczałt) oraz pracownicy techniczni: Roman Gwiazda, Adam Tokarski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Krystyna Berwińska - O JANKU CO PSOM SZYŁ BUTY wg Juliusza Słowackiego. Reż. Jerzy Borowski, scen. Aleksander Fogiel, muz. Tadeusz Kierski.

Obsada: S. Gdowska, J. Gwiazda, W. Kłodzińska, D. Koczorowska,  S. Sadowska, S. Gdowski, R. Gwiazda, J. Kornacki, A. Tokarski oraz W. Basiewicz (akompaniament).

Praprem. 30 X 55.

 

2. Julian Tuwim - O SŁONIU TRĄBALSKIM I PAPUŻCE TRALALUŻCE. Oprac. dramat. Witold Wirpsza. Reż. i scen. Aleksander Fogiel, muz. Walerian Pawłowski.

Obsada: K. Broszniowska, S. Gdowska, J. Gwiazda, A. Jurewicz, W. Kłodzińska, D. Koczorowska, S. Sadowska, R. Gwiazda, J. Kornacki, W. Dobromilski, A. Tokarski oraz W. Basiewicz (akompaniament).

Praprem. 25 XII 55.

 

3. Irena Jurgielewiczowa - 8 LALEK I JEDEN MIŚ. Reż. Wela Lam, scen. Aleksander Fogiel, muz. Jerzy Wasowski.

Obsada: K. Broszniowska, W. Dobromilski, S. Gdowska, J. Gwiazda, R. Gwiazda, A. Jurewicz, J. Kornacki, W. Kłodzińska, D. Koczorowska, S. Sadowska, Z. Lipińska, A. Tokarski oraz W. Basiewicz (akompaniament)

Prem. 19 II 56.

 

4. Henryk Ryl i Janusz Makarczyk - LAMPA ALADYNA. Oprac. dramat., reż. i scen. Aleksander Fogiel, współpr. reż. Wela Lam, oprac. muz. Waldemar Basiewicz, układ tańców Lucyna Łakomówna.

Obsada: Aladyn - Z. Lipińska, W. Kłodzińska; Kamel - J. Kornacki; Zulejka - J. Gwiazda; Agara., Herold, Lampa - S. Gdowska, K. Broszniowska; Wdowa, Astrolog - S. Sadowska; El-Magiga - R. Gwiazda; Bimbadola - D. Koczorowska; Sułtan - A. Tokarski; Wielki Wezyr, Komornik - W. Dobromilski; Hazelli - A. Jurewicz; Harfiarz - K. Broszniowska, W. Dobromilski; Kat - W. Basiewicz; Muezin - A. Jurewicz, W. Basiewicz (także akompaniament).

Prem. 19 V 56.

 

5. Samuel Marszak - ŻOŁNIERZ I BIEDA (Gorja bojat’sja sczast’ja nie widat’).  Przekł. i adapt. Henryk Jurkowski. Reż. i scen. Aleksander Fogiel, współpr. reż. Wela Lam, oprac. muz. Waldemar Basiewicz, układ tańców Lucyna Łakomówna.

Obsada: Iwan Tarabanow, Generał, Siłujan Kepinanowicz Pocałujew, II Rozbójnik - J. Banasiński; Andron Kuźmia - J. Lipiński; Nastka - Z. Lipińska; car Darmidont VII, I Rozbójnik - J. Kornacki; Anfisa - K. Hołduńska; królewicz Jean Filippe - A. Jurewicz; Bieda - D. Koczorowska; oraz W. Basiewicz (akompaniament).

Praprem. 14 VII 56.

 

Tarnów

 

Teatr Miejski im. Ludwika Solskiego

 

ul. Mickiewicza 4

 

Mieści się w gmachu wybudowanym w 1895 dla “Sokoła”, przebudowanym dla potrzeb teatru wg proj. Stanisława Welanyka. Gmach odbudowany po II wojnie światowej, przeznaczony na Miejski Dom kultury, w nim powstał ochotniczy teatr amatorski pod kierunkiem Marii Polatowskiej. Od 1945 (po prem. Zemsty 28 X 1945 w gościnnej reżyserii Solskiego i z nim w roli Dyndalskiego) pn. Teatr Miejski im. Ludwika Solskiego. Od 1954 teatr zawodowy (oficjalna inauguracja 27 III 1954), subwencjonowany.

Scen: 1 (ul. Mickiewicza 4).

Teatr prowadzi objazd (woj. krakowskie, kieleckie, lubelskie i rzeszowskie).

 

KIEROWNICTWO

 

Irma Gulska-Eile dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Barbara Borman, Irma Gulska-Eile.

Scenografowie: Zofia Wierchowicz, Andrzej Sadowski, Antoni Reising.

Aktorzy: Kazimiera Możdżen, Ela (Elżbieta) Okoniowa, Henryka Rodkiewicz, Janusza (Janina) Skubiejska, Józefa (Józefina) Werner, Barbara Wilga, Zofia Zawadzka, Bogdan Czechak, Adam Fornal, Eugeniusz Kapralski, Jan Markiewicz, Zdzisław Nowicki, Czesław Sandecki, Antoni Świder, Stefan Wis, Ferdynand Wójcik, Henrtk Wójcikowski. 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Adam Mickiewicz - NAD WODĄ WIELKĄ I CZYSTĄ. Montaż.

Prem. 10 XII 55.

 

2. Federico Garcia Lorca - MARIANA PINEDA. Reż. Barbara Borman, dek. Andrzej Sadowski, kost. Zofia Wierchowicz.

Obsada: Mariana Pineda - H. Rodkiewicz; Pedrosa - B. Czechak;  Siostra Carmen - E. Okoniowa i inni.

Praprem. 23 II 56.  

 

3. Aleksander Fredro - OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ. Reż. Irma Gulska-Eile, scen. Antoni Reising.

Obsada: Pan Gdański - E. Kapralski; Hermenegilda, jego żona - H. Rodkiewicz, J. Werner; Julia, córka Gdańskiego - K. Możdżen, J. Skubiejska; Pan Florian Florek - Z. Nowicki; Pan Milder - A. Fornal; Maciej, służący Gdańskiego - B. Czechak, A. Świder; Urzędnik - F. Wójcik, H. Wójcikowski.

Prem. 2 V 56. 

 

4. Józef  Korzeniowski -  PANNA MĘŻATKA. Reż. Irma Gulska-Eile, scen. Antoni Reising.

Obsada: Pułkownikowa - E. Okoniowa, Z. Zawadzka; Cecylia - B. Wilga; Adolf - C. Sandecki; Major - J. Markiewicz; Jakub, lokaj pułkownikowej - S. Wis.

Prem. 8 V 56.

 

Ogółem w 1956: 37x (7 174) w siedzibie, 315x (64 550) w objeździe.

 

Toruń

 

Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej

Scena w Toruniu

 

pl. Armii Czerwonej 1

 

Gmach wybudowany w latach 1901-1904.

Od 22 II do 12 X 1945 Państwowy Teatr Ziemi Pomorskiej był teatrem miejskim. 12 X 1945 decyzją MKiS został połączony z Teatrem Polskim w Bydgoszczy wspólną dyrekcją z zachowaniem osobnych zespołów. 1 XII 1945 teatry rozdzielono. Ponownie połączono je z początkiem sezonu  1947/48. 1 IX 1949 nastąpiło upaństwowienie teatru i połączenie z teatrem toruńskim, pod nazwą Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej. Sezonu 1949/50 do początku sezonu 1951/52 teatry miały wspólny zespół. 1 X 1950 w ramach decentralizacji Teatry Pomorskie poddano pod nadzór WRN w Bydgoszczy.   

Scen: 1 (pl. Armii Czerwonej 1, miejsc 612).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Gajewski dyr., Maria d’Alphonse kier. art. sceny w Toruniu (od 1 X 55), Alfred Kowalkowski kier. lit., Grzegorz Kardaś kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Maria d’Alphonse, Malwina Szczepkowska, Tadeusz Kozłowski, Stanisław Kwaskowski.

Scenografowie: w bież. sez.    Karol Gajewski, Antoni Muszyński.

Aktorzy: Maria Chodecka, Ewa Ekwińska, Beata Grabska, Zofia Hajdamowicz-Grabiańska, Grażyna Korsakow, Lucyna Legut, Barbara Kwaskowska, Barbara Martynowicz, Maria Możdżeniówna, Helena Radwan-Łodzińska, Teodora Rapacka, Irena Rembiszewska, Danuta Rymarska, Ewa Studencka, Jan Dębski, Zbigniew Gawroński, Stefan Golczewski, Lech Grzmociński, Zbigniew Kłosowicz, Władysław Kowalczyk, Władysław Oksza, Tadeusz Pelc, Juliusz Przybylski, Tadeusz Rosiński, Jan Rusek, Józef Sadowski, Jerzy Sobieraj, Marian Szul, Tadeusz Tusiacki, Tadeusz Waczkowski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Aleksiej Arbuzow – TANIA (Tania). Przekł. Jadwiga i Stanisław Marczak-Oborscy. Reż. Stanisław Kwaskowski, scen. Antoni Muszyński, kier. muz. Grzegorz Kardaś, asyst. reż. Maria Chodecka.

Obsada: Tania – M. Możdżeniówna; Dusia – B. Grabska; German – L. Grzmociński; Szamanowa – M. Chodecka; Michej – J. Sadowski; I Geolog - ***; II Geolog - ***; Babcia – T. Rapacka; Griszczenko – M. Szul; Lekarz – W. Kowalczyk; Ola – E. Ekwińska; Wasin – S. Golczewski; Gospodyni – H. Radwan-Łodzińska; Ignatow – J. Przybylski.

Prem. 3 IX 55.

 

2. Włodzimierz Perzyński – LEKKOMYŚLNA SIOSTRA. Reż. Malwina Szczepkowska, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Henryk Topolski – T. Tusiacki; Helena – L. Legut; Janek Topolski – J. Sobieraj, T. Pelc; Władysław – Z. Kłosowicz, Maria – E. Studencka; Ada – Z. Hajdamowicz-Grabiańska; Olszewski – Z. Gawroński; Lokaj - ***.

Prem.  6 IX 55.

 

3. Heinrich Kleist – ROZBITY DZBAN (Der Zerbrochene Krug). Przekł. Zbigniew Krawczykowski. Reż. i tekst prologu Malwina Szczepkowska, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Walter – T. Tusiacki; Adam – J. Sobieraj; Lampka – S. Golczewski; Pani Marta – H. Radwan-Łodzińska; Ewa – M. Możdżeniówna; Jan Kałuża – J. Dębski; Bernard – L. Grzmociński; Pani Brygida – T. Rapacka; Służący – W. Oksza; Małgosia – B. Kwaskowska; Eliza – D. Rymarska; Woźny - ***; Świadkowie - ***.

Prem. 23 XI 55.

 

4. Jarosław Iwaszkiewicz – LATO W NOHANT. Reż. Maria D’Alphonse, scen. Antoni Muszyński, kier. muz. Grzegorz Kardaś, asyst. reż. Tadeusz Rosiński.

Obsada: Fryderyk Chopin – Z. Kłosowicz; Baronowa Aurora Dudevant (George Sand) – Z. Hajdamowicz-Grabiańska; Maurycy – J. Rusek; Solange – E. Studencka; Antoni Wodziński – T. Rosiński; Panna de Rosieres – I. Rembiszewska; Augustyna – G. Korsakow; Teodor Rousseau – M. Szul; Clesinger – J. Przybylski; Fernand – T. Pelc, T. Waczkowski; Jan – J. Sadowski; Madeleine – B. Martynowicz; przy fortepianie: Jerzy Fons.

Prem. 30 XI 55.

 

5. Lope de Vega – MŁYN (La comedia del Molino) Przekł. Juliusz Żuławski. Reż. Malwina Szczepkowska, scen. Antoni Muszyński, muz. i kier. muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Infant Arystyp – J. Sobieraj; Król – J. Dębski; Valerio – T. Pelc; Rufino – M. Szul; Prospero – L. Grzmociński; Celia – M. Chodecka; Teodora – B. Martynowicz; Madame Flor de Lis – D. Rymarska; Leridano – B. Kwaskowska; Melampo – Z. Kłosowicz; Arselo – Z. Gawroński; Tamiro – W. Oksza.

Prem. 4 II 56.

 

6. Jerzy Lutowski – OSTRY DYŻUR. Reż. Maria d’Alphonse, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Tadeusz Osiński – T. Rosiński; Anna – I. Rembiszewska; Sewryn Machcewicz- S. Golczewski; Roman Brosz – J. Przybylski; Zofia – M. Możdżeniówna; Kłysiowa – H. Radwan-Łodzińska; Piotr Dąbek – T. Tusiacki; Franciszek Wielgosz – J. Rusek; Wacław Pierzchała – T. Waczkowski; Lekarz wiejski - ***.

Prem. 11 II 56.

 

7. Juliusz Słowacki – MARIA STUART. Oprac. Józef Ujejski. Reż. Maria d’Alphonse, scen. Karol Gajewski, ilustr. muz. Jerzy Młodziejewski, kier. muz. Grzegorz Kardaś.

Obsada: Maria Stuart – M. Chodecka; Henryk Darnlej – M. Szul; Morton – T. Tusiacki; Rizzio – T. Rosiński; Botwel – L. Grzmociński; Duglas – J. Przybylski; Lindsaj – Z. Gawroński; Paź Marii Stuart – T. Waczkowski; Nick, błazen Henryka – Jerzy Sobieraj; Astrolog – J. Dębski.

Prem. 26 IV 56.

 

8. Krzysztof Gruszczyński – KLUCZ OD PRZEPAŚCI. Reż. Malwina Szczepkowska, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Enrique – Z. Kłosowicz; Ojciec – S. Golczewski; Matka – G. Korsakow; Inez – E. Studencka; Lucy – M. Możdżeniówna; Mnich – T. Pelc.

Prem. 28 IV 56.

 

9. Piotr Arystyd Breal – HUZARZY (Les Husardes). Przekł. Wojciech Natanson. Reż. Tadeusz Kozłowski, scen. Antoni Muszyński.

Obsada: Józef Lippi – T. Tusiacki; Maria Lippi – H. Radwan-Łodzińska; Pani Baglione – T. Rapacka, G. Korsakow; Rafael – T. Pelc; Cezar Carotti – J. Sadowski; Cosima – B. Martynowicz, I. Rembiszewska; Giacomo – Z. Gawroński; Eliza – B. Kwaskowska; Pietro – M. Szul; Ange Marie Le Gouce – L. Grzmociński; Flicot – J. Sobieraj, T. Waczkowski; Kapitan – J. Przybylski; Kancelista wojskowy – W. Oksza.

Prem. 28 VI 56.

 

10. Aleksader Fredro – MĄŻ I ŻONA. Reż. Maria D’Alphonse, scen. Karol Gajewski.

Obsada: Hrabia Wacław – J. Rusek; Elwira – L. Legut; Alfred – T. Rosiński; Justysia – E. Studencka; Kamerdyner - ***.

Prem. 30 VI 56.

 

Państwowy Teatr Lalki i Aktora “Baj Pomorski”

 

ul. Piernikarska 9

 

Teatr powstał pod patronatem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Budynek Ośrodka Harcerskiego w Toruniu.

Scen: 1 (ul. Piernikarska 9).

 

KIEROWNICTWO

 

Stanisław Stapf dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. -  Joanna Piekarska, Barbara Rychłowska-Kulikowska, Stanisław Stapf.

Scenografowie: w bież. sez. – Zofia Howurkowa, Eligiusz Baranowski.

Aktorzy: Regina Baranowska, Aurelia Czerniewska, Teresa Karasińska, Maria Korzeniowska, Łucja Krajewska, Zofia Lipińska, Helena Przybyszewska, Marzena Tomaszewska, Teresa Zielińska, Zofia Ziembińska, Leon Bieniaszewski, Stanisław Borowicz, Jan Czauderna, Marian Dymała, Andrzej Grzmociński, Jan Harenda, Wacław Iwanicki, Henryk Kałamajski, Czesław Kurzawski, Henryk Radułowicz, Stanisław Stapf.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Sergiusz Obrazcow, Sergiusz Preobrażeński – BAŚŃ O PIĘCIU BRACIACH (Bolszoj Iwan). Przekł. Władysław Jarema. Reż. i insc. Stanisław Stapf, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Jerzy Katlewicz, asyst. reż. Wacław Iwanicki.

Obsada: Wielki Iwan – W. Iwanicki, H. Kałamajski; Brat I (Car) – C. Kurzawski; Brat II (Generał) – J. Harenda; Brat III (Kupiec) – S. Borowicz; Brat IV (Pop) – L. Bieniaszewski; Sokół – R. Baranowska, H. Przybyszewska; Żmija – Ł. Krajewska, T. Zielińska.

Prem. 18 IX 55.

 

2. Helena Bychowska – PSZCZÓŁKA LENIUSZKA  wg Horacio Quiroga. Reż. i insc. Barbara Rychłowska-Kulikowska, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Stanisław Prószyński.

Obsada: Pszczoła Matka – A. Czerniewska; Pszczółka Abejita – M. Tomaszewska;

Pszczoła Strażniczka I – Z. Lipińsks; Pszczoła Strażniczka II – Z. Ziembińska; Motyl Mariposa – M. Dymała, rychy rąk – Z. Ziembińska; Żuk Nasicorno – A. Grzmociński; Pająk Arana – J. Czauderna; Mrówka Hormiga – Z. Lipińska; Żmija Yarara – Z. Ziembińska;Żaba I – Z. Lipińska; Ranita A. Czerniewska; Brekekekeks – J. Czauderna.

Prem. 9 X 55.

 

3. Karel  Čapek – O PIESKU CO BYŁ SZCZOTKĄ I O KOTKU. Przekł. Jerzy Zaborowski. Reż. i insc. Barbara Rychłowska-Kulikowska, scen. Zofia Howurkowa, muz. Stanisław Prószyński.

Obsada: Piesek – A. Grzmociński; Kotek – M. Tomaszewska, M. Korzeniowska.

Prem. 13 XI 55.

 

4. Jerzy Zaborowski – BAŚŃ Z GÓR ŚLĄSKICH. Reż. i insc. Barbara Rychłowska-Kulikowska, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Tadeusz Paciorkiewicz, asyst. reż. Teresa Zielińska.

Obsada: Liczyrzepa – L. Bieniaszewski; Krasnal – S. Borowicz; Racibor – J. Harenda; Miła – H. Przybyszewska; Jaga – A. Czerniewska; Zielarka – T. Zielińska; Ładna – M. Korzeniowska; Myszka – M. Korzeniowska; Niedźwiedź – S. Borowicz.

Prem. 18 III 56.

 

5. Wiliam Shakespeare – SEN NOCY LETNIEJ (A Midsummer Night’s Dream). Przekł. Konstanty Ildefons Gałczyński. Reż. i insc. Stanisław Stapf, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Kazimierz Olszewski.

Obsada: Tezeusz – S. Borowicz; Egeusz – H. Kałamajski; Lyzander – J. Harenda; Demetriusz – W. Iwanicki; Hipolita – A. Czerniewska; Hermia – R. Baranowska; Helena – Ł. Krajewska; Oberon – L. Bieniaszewski; Tytania – H. Przybyszewska; Puk – T. Zielińska, Z. Ziembińska; Pigwa – C. Kurzawski; Spodek – J. Czauderna; Ryjek – H. Kałamajski; Duda – M. Dymała; Pyram – J. Czauderna; Tyzbe – M. Dymała; Osioł – J. Czauderna; Głosek – J. Brauer.

Prem. 20 XII 55.

 

6. Katarzyna Borisowa – BURATINO. Przekł. Krystyna Śniadecka. Reż. i insc. Stanisław Stapf, scen. Eligiusz Baranowski, muz. Wojciech Kilar.

Obsada: Ojciec Karlo – H. Kałamajski, S. Stapf; Karabas-Barabas – M. Dymała; Król Tarabasu – W. Iwanicki; Azor – A. Grzmociński; Buratino – T. Karasińska, Z. Ziembińska; Malwina – M. Tomaszewska; Pajacyk – R. Baranowska; I Akrobata – J. Czauderna, H. Radułowicz; II Akrobata – T. Karasińska; Maleńka – Z. Ziembińska; Ropucha Tortilla – R. Baranowska; I Żabka – M. Tomaszewska; II Żabka – Ł. Krajewska; Naczelnik Straży Królewskiej – C. Kurzawski; I Strażnik – A. Grzmociński; II Strażnik – H. Radułowicz; Alicja – Ł. Krajewska; Bazylio – J. Czauderna; Szczur-Praszczur – W. Iwanicki; Sowa – H. Radułowicz.

Prem. 23 IV 56.

 

Wałbrzych

 

Teatr Lalki i Aktora

 

ul. Mariana Buczka 16

 

Gmach wybudowany w 1952 z funduszów SFOS.

Scen: 1 (ul. Mariana Buczka 16, miejsc 265).

 

KIEROWNICTWO

 

Alfons Drabent dyr.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez. – Stanisław Bukowski, Edward Doszla, Janusz Tański.

Scenografowie: Zdzisław Tuczyński, w bież. sez. -  Zygmunt Jodłowski.

Aktorzy: Daniela Bratkowska, Aleksandra Doszla, Janina Kisiel, Alicja Ostrowicz, Jadwiga Peryga, Janina Pilip, Taida Plewako (do 23 IX 55), Helena Sikorska (od 15 IX 55), Janina Służyńska (do 31 VII 56), Janina Zakrzewska, Adam Bernard, Zdzisław Budzicki, Stanisław Bukowski, Zbigniew Celanowski (od 1 II do 30 IV 56), Edward Doszla, Wiesław Hejno (do 30 IX 55, od 1 V 56), Czesław Jachowski, Bogusław Kromer, Paweł Lauks, Kazimierz Ostrowicz, Jan Plewako (od 26 IX 55).

Muzycy: Ludwika Felsenhardt (do 30 XI 55), Stanisław Melnerowicz, Edmund Misiek, Konrad Polak (od 10 I 56), Arnold Rajn.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Janina Porazińska - KICHUŚ MAJSTRA LEPIGLINY. Adapt. Melania Karwatowa. Reż. Edward Doszla, scen. Zdzisław Tuczyński, muz. Julian Lewiński, choreogr. Milena Drabent.

Obsada: Z. Budzicki, A. Doszla, E. Doszla, J. Kisiel, A. Ostrowicz, K. Ostrowicz, J. Peryga, J. Pilip, T. Plewako oraz orkiestra pod kier. E. Miśka w składzie: S. Melnerowicz, E. Misiek, A. Rajn.

Prem. 14 IX 55, 78x (25 452) do końca eksploatacji sztuki.

 

2. Borys Sudaruszkin - JAŚ SZPAK (Wania Kos). Przekł. Jerzy Makarczyk. Reż. Stanisław Bukowski,  scen. Zdzisław Tuczyński, muz. Julian Lewiński, choreogr. Milena Drabent.

Obsada: D. Bratkowska, J. Zakrzewska, S. Bukowski, W. Hejno, Cz. Jachowski, P. Lauks oraz L. Felsenhardt (akompaniament).

Prem. 29 IX 55, 138x (4 953) do końca eksploatacji sztuki.

 

3. Jadwiga Korczakowska - DWIE MARYSIE. Reż. Stanisław Bukowski, scen. Zygmunt Jodłowski, il. muz. Józef Klonowski.

Obsada: Miotła - J. Plewako; D. Bratkowska, J. Peryga, J. Pilip, J. Zakrzewska, S. Bukowski, Cz. Jachowski.

Prem. 29 I 56, 119x (39 562) do końca eksploatacji sztuki.

 

4. Janusz Tański -  PINOKIO wg Carla Collodiego. Reż. Janusz Tański, scen. Zdzisław Tuczyński, muz. Edward Doszla.

Obsada: A. Doszla, E. Doszla, J. Kisiel, B. Kromer, K. Ostrowicz, H. Sikorska.

Prem. 11 III 56, 163x (53 166) do końca eksploatacji sztuki.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

5. Sieroszewski - DARY WIATRU PÓŁNOCNEGO. Prem. 10 IV 54; 6. Żukrowski - PORWANIE W TIUTIURLISTANIE. Prem. 23 IV 55.

 

Warszawa

 

Państwowa Opera Warszawska

 

ul. Nowogrodzka 49

 

Scena Muzyczno-Operowa powstała w VIII 1945 jako czwarta scena Miejskich Teatrów Dramatycznych. 1 IX 1948 roku Scena Muzyczno-Operowa została przyłączona do Filharmonii Stołecznej. W VII 1948 MKiS zleciło Filharmonii uruchomienie działu operowego, jako zalążka przyszłej Opery Narodowej z siedzibą w odbudowanym Teatrze Wielkim. Uruchomienie przedstawień operowych w “Romie” wymagało przebudowy sali. Projekt przebudowy wg pomysłu prof. E. Dziewulskiego sporządzili inżynierowie T. Filipowicz i T. Nowakowski. Roboty adaptacyjne trwały od IX 1948 do I 1949. Zmniejszyła się ilość miejsc na sali z 1191 do 902. Przedstawienia operowe dawano także w Hali Mirowskiej – jedynej wówczas wielkiej sali widowiskowej w Warszawie, administrowanej przez klub sportowy Gwardia. 28 II 1950 Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało przedsiębiorstwo “Teatr Wielki Opery i Baletu w odbudowie” pod dyrekcją Arnolda Szyfmana. 1 I 1952 roku Operę oddzielono od Filharmonii. Od VI 1952 do V 1953 roku trwał remont “Romy”. Na terenie cmentarza przy kościele św. Barbary dobudowano nowe skrzydło gmachu, w którym znalazły się sale prób, garderoby solistów, chóru i baletu, pracownie techniczne oraz pokoje dyrekcyjne. Po remoncie zwiększono liczbę miejsc na widowni do 1134. Inauguracja przebudowanej “Romy” odbyła się 31 V 1953.

Scen: 1 (ul. Nowogrodzka 49, miejsc 1134).

 

KIEROWNICTWO

 

Walerian Bierdiajew dyr. i kier. art.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Izabella Szereszewska (asyst.), Wiktor Bregy; w bież. sez. – Ludwik Rene.

Scenografowie: Izabella Konarzewska (asyst.), Anna Zakrzewska (asyst.); w bież. sez. -  Otto Axer, Stanisław Jarocki.

Dyrygenci: Walerian Bierdiajew, Mieczysław Mierzejewski, Bolesław Lewandowski, Aleksander Tarski, Tadeusz Wilczak.

Kierownik baletu-choreograf: Stanisław Miszczyk.

Baletmistrz-choreograf: Leon Wójcikowski, Witold Borkowski (asyst.).

Kierownik chóru: Stanisław Nawrot.

Śpiewacy: Ewa Bandrowska-Turska, Bożena Barańska, Alina Bolechowska, Krystyna Brenoczy, Wanda Czubakówna, Alicja Dankowska, Franciszka Denis-Słoniewska, Jadwiga Dzikówna, Aniela Fechner, Maria Fołtyn, Irena Karwat, Krystyna Kostal, Barbara Kostrzewska, Jadwiga Kłosówna, Krystyna Kostal, Joanna Krysińska, Alina Lewandowska, Zofia Lwowska, Halina Mickiewicz, Natalia Riabis, Halina Stecka, Irmina Szopska, Wanda Wermińska, Maria Zientówna, Wacław Domieniecki, Albin Fechner, Jerzy Granowski, Bolesław Jankowski, Jerzy Kobza-Orłowski, Edmund Kossowski, Jerzy Kulesza, Bernard Ładysz, Ryszard Małożewski, Robert Młynarski, Leopold Nowosad, Edward Pawlak, Kazimierz Poreda, Feliks Rud, Robert Sauk, Władysław Skoraczewski, Michał Szopski, Lesław Wacławik, Kazimierz Walter, Józef Wojtan, Marian Woźniczko, Zenon Wójciak, Witold Zalewski.

Balet: Barbara Andrzejaczek, Maria Badmajeff, Barbara Barska, Halina Baurska, Marta Bokota, Alicja Bońkowska, Aleksandra Borsch, Krystyna Bukowska, Irena Cieślikówna, Mariquita Compe, Krystyna Gall, Barbara Gierałtowska, Olga Glinkówna, Janina Greb, Leokadia Halicka, Barbara Kasprowicz, Alfreda Kleszczówna, Ryszarda Kołtuniak, Krystyna Korda, Jadwiga Kostrzemska, Irena Koszałkówna, Maria Krzyszkowska, Wiesława Latkowska, Barbara Leśniewska, Irena Ładowska, Halina Maculewicz, Barbara Malejonek, Anita Mandowska, Barbara Mazurówna, Wanda Mączkówna, Olga Oleszkiewicz, Wiesława Olkiewicz, Florentyna Puchówna, Barbara Reyndel, Olga Sawicka, Stanisława Selmówna, Elżbieta Spratek, Krystyna Stankiewicz, Maria Surowiak, Sabina Szatkowska, Hanna Szajewska, Danuta Szorcówna, Halina Ściborówna, Jadwiga Witkowska, Barbara Włodarczyk, Liliana Wolska, Henryka Zwierzówna, Witold Borkowski, Marek Braziewicz, Zbigniew Cichocki, Stanisław Cywiński, Kazimierz Jerzy Gąsiorowski, Witold Gruca, Mieczysław Jankowski, Zbigniew Juchnowski, Zbigniew Kiliński, Stanisław Kowalski, Franciszek Lewandowski, Ryszard Majka, Ludwik Małecki, Czesław Mette, Edmund Nowak, Bolesław Procner, Zygmunt Skórzyński, Kazimierz Skrzypkowski, Henryk Smolarek, Zbigniew Strzałkowski, Tadeusz Wacławik, Stefan Wenta, Bogusław (Bogdan) Wolczyński, Lesław (Lech) Zgoła, Tadeusz Zlamal.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Ryszard Wagner – LOHENGRIN (Lohengrin). Libr. Ryszard Wagner. Kier. muz. Mieczysław Mierzejewski, insc. i reż. Wiktor Bregy, scen. Stanisław Jarocki, kier. chóru Stanisław Nawrot, dyryg. Mieczysław Mierzejewski.

Obsada: Henryk Ptasznik – E. Kossowski, K. Poreda, B. Ładysz; Lohengrin – W. Domieniecki, J. Kobza, M. Szopski; Elza z Brabantu – M. Fołtyn, A. Lewandowska, Z. Lwowska, A. Bolechowska; Książę Gotfryd - ***; Fryderyk z Telramundu – A. Fechner, M. Woźniczko; Ortruda – F. Denis-Słoniewska, J. Kłosówna; Herold królewski – J. Kulesza, L. Nowosad; Paziowie Elzy – W. Czubakówna, I. Karwat, I. Szopska, H. Stecka, Krystyna Grzegorzewska (artystka chóru); Rycerz brabancki – F. Rud, K. Walter.

Prem. 25 II 56, 37x.

 

2. Piotr Czajkowski – JEZIORO ŁABĘDZIE ((Liebiednoje oziero). Libr. Władimir Biegiczew, Wasilij Gelcer. Kier. muz. Tadeusz Wilczak, insc. i choreogr.  Stanisław Miszczyk, dek. i kost. Stanisław Jarocki, dyryg. Aleksander Tarski, Tadeusz Wilczak.

Obsada: Odetta – M. Krzyszkowska, O. Sawicka; Odylia – O. Glinkówna, L. Wolska, I. Cieślikówna; Książę Zygfyrd – W. Borkowski, Z. Strzałkowski; Rudowłosy – Z. Kiliński, S. Wenta, T. Zlamal; Błazen – W. Gruca, E. Nowak, B. Wolczyński; Księżna – S. Szatkowska, M. Surowiak; Mistrz ceremonii – M. Braziewicz, M. Jankowski; Łabędzie – B. Andrzejaczek, B. Barska, M. Bokota, A. Bońkowska, A. Borsch, K. Bukowska, K. Gall, B. Gierałtowska, B. Kasprowicz, R. Kołtuniak, K. Korda, J. Kostrzemska, W. Latkowska, B. Leśniewska, B. Malejonek, A. Mandowska, B. Mazurówna, O. Oleszkiewicz, W. Olkiewicz, E. Spratek, M. Surowiak, D. Szorcówna, B. Włodarczyk, H. Witkowska; Narzeczone – B. Andrzejaczek, A. Bońkowska, A. Borsch, J. Kostrzemska, B. Leśniewska, W. Olkiewicz; Kawalerowie – Z. Cichocki, Z. Juchnowski, R. Majka, T. Zlamal; Adagio wariacje – H. Maculewicz, B. Włodarczyk, L. Wolska, F. Puchówna, I. Koszałkówna, I. Cieślikówna; Pan de quatre – B. Andrzejaczek, A. Borsch, B. Gierałtowska, J. Kostrzemska, B. Leśniewska; Taniec hiszpański – A. Kleszczówna, K. Stankiewicz, B. Barska, K. Bukowska, M. Compe, Z. Juchnowski, B. Procner, K. Korda, A. Mandowska, H. Zwierzówna; Taniec węgierski – F. Puchówna, H. Maculewicz, M. Badmajeff, M. Bokota, J. Kostrzemska, I. Ładowska, D. Szorcówna, B. Wolczyński, Z. Cichocki, S. Kowalski, Cz. Mette, B. Procner, H. Smolarek, Z. Skórzyński; Damy gotyckie – K. Gall, R. Kołtuniak, W. Latkowska, B. Mazurówna, W. Mączkówna, O. Oleszkiewicz, K. Stankiewicz, H. Ściborówna, M. Surowiak, K. Gąsiorowski, R. Majka, L. Małecki, L. Zgoła, T. Zlamal, T. Wacławik; Pajacyki – B. Gierałtowska, B. Malejonek, E. Spratek, H. Szajewska, H. Witkowska, B. Włodarczyk; Świta księżnej – B. Kasprowicz, E. Spratek, H. Szajewska, S. Cywiński, F. Lewandowski, K. Skrzypkowski; Młode panny – H. Baurska, M. Badmajeff, B. Gierałtowska; Solo skrzypcowe – Mieczysław Halik, Aleksander Poleski; Solo wiolonczelowe – Jerzy Węsławski, Kazimierz Blaschke.

Prem. 14 IV 56, 151x.

 

3. Charles Gounod – FAUST (Faust). Libr. Jules Barbier, Michel Carré. Tekst polski wg Ignacego Ziółkowskiego. Kier. muz. Mieczysław Mierzejewski, reż. Ludwik Rene, dek. i kost. Otto Axer, choreogr. Stanisław Miszczyk, kier. chóru Stanisław Nawrot, asyst. reż. Izabella Szereszewska, asyst. scen. Izabella Konarzewska, Anna Zakrzewska, fechtunek Sławomir Lindner, dyryg. Mieczysław Mierzejewski.

Obsada: Faust – J. Kobza, R. Małożewski; Mefisto – E. Kossowski, B. Ładysz; Małgorzata – J. Dzikówna, M. Zientówna; Walentyn – A. Fechner, M. Woźniczko; Siebel – L. Wacławik, Z. Wójciak; Marta Schwertlein – B. Barańska; Brander (Wagner) – F. Rud, K. Walter; NOC WALPURGII: Scena I – M. Surowiak (solo), K. Korda (solo); Wiedźmy – K. Gall, B. Kasprowicz, W. Latkowska, H. Szajewska, H. Ściborówna; Scena II – L. Wolska (solo), I. Cieślikówna (solo); Szatany – S. Wenta, Z. Juchnowski, T. Zlamal, T. Wacławik, B. Procner, L. Małecki; Scena III – Satyr – E. Nowak, W. Gruca; Bachantki – B. Andrzejaczek, M. Badmajeff, B. Barska, A. Borsch, M. Compe, J. Kostrzemska, B. Leśniewska, D. Szorcówna; Scena IV – S. Selmówna (solo), I. Koszałkówna (solo), H. Baurska (solo); Maszkary – K. Bukowska, B. Gierałtowska, I. Ładowska, W. Olkiewicz, E. Spratek, H. Zwierzówna; Scena V – Postać kobieca – F. Puchówna, H. Maculewicz; Osoba I – F. Lewandowski, M. Braziewicz; Osoba II – S. Kowalski; Osoba III – Z. Strzałkowski, Z. Juchnowski; Osoba IV – Z. Cichocki, L. Małecki; Osoba V – B. Wolczyński, T. Wacławik; Scena VI – Zuzanna – O. Glinkówna, S. Szatkowska; Starcy – J. Gąsiorowski, R. Majka, Cz. Mette, Z. Skórzyński, H. Smolarek, L. Zgoła; Scena VII – cały zespół.

Prem. 28 VII 56, 70x.

 

W REPERTUARZE

4. Moniuszko – STRASZNY DWÓR. Prem. 30 IV 49; kier. muz. Walerian Bierdiajew, zmiany w obsadzie: Hanna – H. Mickiewicz; Maciej – J. Wojtan; 5. Puccini – CYGANERIA. Prem. 21 X 50; kier. muz. Bolesław Lewandowski, zmiany w obsadzie: Rudolf – L. Wacławik; Mimi – B. Kostrzewska, E. Bandrowska-Turska; Parpignol – Jan Góralski (artysta chóru); Marceli – M. Woźniczko; Benoit – J. Wojtan; 6. Moniuszko – HRABINA. Prem. 29 VI 51; zmiany w obsadzie: Dzidzi – L. Wacławik; Nieznajomy – Jan Góralski (artysta chóru); Dama I – Nina Kasprzak (artystka chóru); Dama II – Barbara Ławcewicz (artystka chóru); Dama III – A.ntonina Janiszewska (artystka chóru); Dama IV – Irena Górska (artystka chóru); Pan I – Marian Szyfman (artysta chóru); Pan II – Hipolit Arcichowski (artysta chóru); Pan III – Borys Mularczyk (artysta chóru); Omfalia – M. Krzyszkowska, S. Selmówna; Herkules – Z. Strzałkowski, W. Gruca; Dworki – B. Barska, A. Borsch, B. Kostrzemska, J. Leśniewska, B. Malejonek, B. Reyndel, H. Szajewska, D. Szorcówna; Syreny śpiewające – Józefa Bebrysz (artystka chóru); Satyry – S. Kowalski, E. Nowak, Z. Skórzyński, B. Wolczyński; Bachantki – H. Baurska, A. Bońkowska, K. Gall, J. Greb, B. Kasprowicz, A. Kleszczówna, B. Kołtuniak, A. Mandowska, H. Maculewicz, B. Mazur, W. Mączkówna, O. Oleszkiewicz; Kotylion – M. Badmajeff, B. Barska, M. Bokota, K. Bukowska, K. Gall, J. Kostrzemska, B. Leśniewska, W. Mączkówna, O. Oleszkiewicz, B. Reyndel, H. Szajewska, D. Szorcówna, H. Zwierzówna; 7. Verdi – TRAVIATA. Prem. 28 III 52; zmiany w obsadzie: Annina – I. Szopska; 8. Prokofiew – ROMEO I JULIA. Prem. 22 V 54; zmiany w obsadzie: Benvolio – Z. Juchnowski; Rówieśnice Julii – H. Zwierzówna; Kawalerowie – Z. Juchnowski, B. Procner; Abraham – L. Zgoła; Dziewczynka – L. Halicka; Chłopiec – H. Smolarek; 9. Wolf-Ferrari – CZTERECH GBURÓW. Prem. 30 XII 54; zmiany w obsadzie: Felice – J. Kłosówna; 10. Czajkowski – DAMA PIKOWA. Prem. 26 VII 55; zmiany w obsadzie: Hrabina – B. Barańska; Liza – J. Kłosówna; Guwernantka – A. Fechnerowa; Masza – I. Karwat; Narumow – W. Skoraczewski; Chloe – I. Karwat.

 

Scena Objazdowa Państwowej Opery

 

ul. Nowogrodzka 49

 

Powołana do życia 1 I 1953 jako kameralna scena operowa przy Przedsiębiorstwie Organizacji Impres Artystycznych “ARTOS”. Rozpoczęła działalność 28 IV 1953 w Kielcach. Po likwidacji ARTOSu od I 1955 Opera Objazdowa – bo takiej nieoficjalnej nazwy używano – została połączona z Operą Warszawską i była jej filią pod nazwą Scena Objazdowa Państwowej Opery w Warszawie.

Teatr nie posiada własnej sceny.

 

KIEROWNICTWO

 

Bolesław Jankowski kier.art. (do 31 VIII 56), Juliusz Geberthner kier. adm.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Soliści: Irena Bator, Krystyna Czaplarska, Wanda Czubak-Turzańska, Maria Dobrowolska-Gruszczyńska, Krystyna Otowska, Bogna Sokorska, Janina Stano, Zofia Wandasiewicz, Maria Załęska, Leopold Borkowski, Zygmunt Czarnota, Antoni Gołębiowski, Janusz Herbich, Zygmunt Janiszewski, Jerzy Kłodziński, Jerzy Kozubski, Karol Lehnert, Aleksander Noak, Edward Romanowski, Zygmunt Skowroński, Bolesław Stankiewicz, Zygmunt Suchodolski.

 

Państwowa Operetka

 

ul. Puławska 39

 

Scen: 1 (ul. Puławska 39).

 

KIEROWNICTWO

 

Julian Surowicz dyr., Tadeusz Bursztynowicz kier. art., Józef Białkowski wicedyr., Józef Słotwiński kier. lit., Jerzy Gaczek kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Zbigniew Sawan; w bież sez. – Władysław Krzemiński, Barbara Kilkowska.

Scenografowie: Jan Hawryłkiewicz; w bież. sez. - Olga Imbierowicz, Michelle Zahorska, Lech Zahorski.

Choreografowie: Jerzy Kapliński, Stanisław Miszczyk.

Dyrygenci: Jerzy Gaczek, Wacław Geiger, Adam Cichoń.

Kierownik wokalny: Maryla Karwowska.

Korepetytorzy baletu: Maria Winiarska.

Korepetytorzy solistów: Janusz Kahl, Maria Żeleńska.

Śpiewacy: Beata Artemska, Maria Bielicka, Helena Bortnowska, Halina Bujalska, Maryla Karwowska, Agnieszka Kossakowska, Helena Makowska, Wanda Rudzka, Maria Stajewska, Wiesława Szpądrowska, Lidia Winogradowa, Elżbieta Zakrzewska, Helena Żmichorowska, Jerzy Sergiusz Adamczewski, Stefan Cieszkowski, Zdzisław Drabicki, Ryszard Fabiński, Leopold Grzegorzewski, Waldemar Januszkiewicz, Roman Kosierkiewicz, Wacław Kucharski, Sławomir Lindner,  Kazimierz Łabudź, Kazimierz Petecki, Jan Precigs, Wojciech Skibiński, Józef Stylko, Feliks Szczepański, Marian Tilszer, Stefan Witas, Mieczysław Wojnicki, Adam Wysocki, Zdzisław Zaczyk, Mieczysław Ziołowski; w bież. sez.. – Nina Kurc, Michał Ślaski.

Balet: Barbara Andrzejaczek, Renata Białobrzeska, Agnieszka Byrska, Izabela Gorzkowska, Lucyna Kamińska, Halina Kieszczyńska, Elżbieta Kozakowska, Wiesława Kulesza, Barbara Loth, Irena Nowak, Zuzanna Pawlikowska, Liliana Rzewnicka, Krystyna Szymańska, Hanna Tycówna, Bożena Wilczyńska, Helli Wiśniewska, Stefania Zwolińska, Mieczysław Bagiński, Jerzy Czajkowski, Dariusz Hochman, Fryderyk Lebik, Stanisław Majchrzak, Edmund Margas, Leszek Michalski, Jordan Stępniewicz.

Adepci: Wanda Błońska, Teresa Głowacka, Danuta Juszczak, Alina Kaniewska, Celina Kotowicz, Stefania Kubicka, Wanda Kuźma, Wiesława Lewicka, Irena Lubicz, Maria Nowakowska, Zofia Otmar-Sztein, Barbara Redermozer, Elżbieta Ryl-Górska, Danuta Skurzyńska, Janina Szumna, Alina Wieczorkówna, Łucja Wołejszo, Barbara Wróblewska, Zuzanna Załęska, Wojciech Abramowicz, Wiesław Bakal, Kazimierz Dłuha, Władysław Drzewosowski, Czesław Goszczyński, Stanisław Grawilski, Władysław Ignatowicz, Zenon Juszczak, Kazimierz Kasparek, Stanisław Kasperowicz, Władysław Karbowiak, Stefan Lewicki, Edward Marczak, Ryszard Narbutowicz, Jerzy Piasecki, Krystyn Piwkowski, Feliks Siedlecki,Wilhelm Sienkiewicz, Stefan Szlauzys, Czesław Turlejski, Tadeusz Walczak.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jakub Offenbach - ŻYCIE PARYSKIE (La Vie parisienne). Libr. Władysław Krzemiński wg Henri Meilhaca i Ludovica Halevy. Oprac. muz. Jerzy Gaczek, insc. i reż. Barbara Kilkowska przy współpr. Władysława Krzemińskiego, dek. Lech Zahorski, kost. Michelle Zahorska, choreogr. Stanisław Miszczyk.

Obsada: Baron de Gondremark - J. S. Adamczewski, R. Fabiński, F. Szczepański; Krystyna de Gondremark - H. Makowska, E. Ryl-Górska; Raul de Gardefeu - M. Ślaski, M. Wojnicki; Pan Bobinet - L. Grzegorzewski, W. Januszkiewicz; Hrabia Gontran - W. Januszkiewicz,

W. Drzewosowski; Metella - A. Kossakowska, A. Wieczorkówna; Jean Frick – W. Ignatowicz, J. Precigs; Gabriela - B. Artemska, Z. Otmar-Sztein, B. Rudzka; Pompa di Matadores - S. Cieszkowski; Pani Quimper-Caradeck - M. Bielicka, H. Żmichorowska, H. Bujalska; Julia Folle-Verdure - W. Szpądrowska, Z. Otmar-Sztein, A. Kaniewska; Józef - M. Tilszer, J. Stylko; Kamerdyner Prosper - K. Łabudź; Lokaj Urban - M. Ziołowski, A. Wysocki; Pokojówka Paulina - H. Bortnowska, L. Winogradowa; Klara - J. Szumna, Z. Otmar-Sztein; Leonia - A. Kaniewska, C. Kotowicz; Ludwika - W. Błońska, W. Lewicka; Madelaine - D. Skurzyńska, B. Redermozer; Alfons - S. Witas, W. Skibiński; Naczelnik stacji - W. Skibiński, Cz. Goszczyński; Starszy konduktor - R. Kosierkiewicz; Tragarz – W. Kucharski; Taniec apaszowski : Lowelas - J. Stępniewicz; Żona lowelasa – L. Kamińska, Z. Pawlikowska; Kwiaciarki - B. Andrzejaczek, A. Byrska, L. Rzewnicka, B. Wilczyńska; Apasze - R. Białobrzeska, I. Gorzkowska, L. Kamińska, H. Kieszczyńska, E. Kozakowska, I. Nowak, Z. Pawlikowska, K. Szymańska, H. Tycówna, H. Wiśniewska, S. Zwolińska, M. Bagiński, J. Czajkowski, D. Hochman, F. Lebik, S. Majchrzak, E. Margas, L. Michalski; Kankan - B. Andrzejaczek, R. Białobrzeska, A. Byrska, I. Gorzkowska, L. Kamińska, H. Kieszczyńska, E. Kozakowska, I. Nowak, Z. Pawlikowska, L. Rzewnicka, K. Szymańska, H. Tycówna, B. Wilczyńska, H. Wiśniewska, S. Zwolińska, S. Majchrzak, E. Margas, F. Lebik, J. Stępniewicz.

Prem. 1 XII 55.

 

2. Karl Millöcker – GASPARONE (Gasparone). Libr. Franciszek Zell i Richard Genee, oprac. E. Rogatti. Przekł. i oprac. dramaturgiczne T. Kuczyński, Józef Prutkowski, E. Nowakowski. Kier. muz. Jerzy Gaczek, insc. i reż. Zbigniew Sawan, scen. Olga Imbierowicz, choreogr. Stanisław Miszczyk, oprac. muz. Wacław Geiger.

Obsada: Gubernator Sycylii - K. Łabudź; Carlotta – E. Zakrzewska, E. Ryl-Górska, N. Kurc; Cabalero Nasone – K. Petecki; Sindulfo – S. Lindner, J. Stylko, S. Cieszkowski; Hrabia Ermino – Z. Drabicki, Z. Zaczyk; Benozzo – J. Precigs, W. Ignatowicz; Sora – W. Szpądrowska, A. Wieczorkówna, A. Kaniewska; Massaccio – A. Wysocki, M. Tilszer; Luigi – W. Januszkiewicz, W. Drzewosowski; Tanio – R. Kosierkiewicz; Zenobia – M. Stajewska, H. Bujalska; Porucznik – J. Stylko, S. Szlauzys; Żandarm I - W. Kucharski.

Prem. 29 VI 56.

 

Państwowy Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

 

ul. Stefana Jaracza 20

 

Gmach zbudowany w 1927 wg proj. Romualda Millera, zniszczony w czasie II wojny świat., odbudowany w 1951 wg proj. Wiktora Ballogha.

Scen: 1 (ul. Stefana Jaracza 20, miejsc 512).

 

KIEROWNICTWO

 

Janusz Warmiński  dyr. i kier. art., Józef Kobus z-ca dyr.,  Zygmunt Kałużyński kier. lit. (do 30 IX 55), Andrzej Dobosz  sekr. lit. (od 1 V 56).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Estera Wodnarowa (asyst. do 1 VII 56);  w bież. sez.: Maryna Broniewska, Zdzisław Tobiasz, Janusz Warmiński.

Scenografowie: Lech Zahorski (od 1 XI 55);  w bież. sez. – Michelle Zahorska, Aleksander Jędrzejewski, Jerzy Torończyk, Lech Zahorski.

Aktorzy: Zofia Barwińska, Gustawa Błońska, Helena Dąbrowska, Halina Drohocka (do 30 IX 55), Mirosława Dubrawska, Antonina Gordon-Górecka, Zofia Grabska (od 1 XII 55), Jadwiga Jaraczowa, Anna Jaraczówna, Eleonora Lorentz, Irena Ładosiówna, Anna Rakowiecka (do 30 IX 55), Alfreda Sarnawska, Janina Szydłowska, Maria Wojdalińska (do 30 IX 55), Henryk Barwiński, Lucjan Dytrych, Edward Dziewoński, Jerzy Felczyński (do 30 IX 55), Stanisław Gawlik, Witold Kałuski, Ryszard Kierczyński, Józef Klejer, Józef Kostecki, Stanisław Libner, Henryk Łapiński (od 1 VII 56), Ryszard Piekarski (od 1 X 55), Marian Rułka, Władysław Sheybal, Jerzy Śliwiński, Stefan Śródka, Zdzisław Tobiasz, Marian Trojan, Bolesław Werowski (od 1 X 55 do 30 VI 56), Stanisław Wyszyński;  w bież. sez.   Władysław Staszewski, Jerzy Rakowiecki, Witold Sadowy.

Muzycy: Jerzy Kaliński ( pianista).

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Eduardo de Filippo – NEAPOL - MIASTO MILIONERÓW (Napoli milionaria). Przekł. Jadwiga Pasenkiewicz. Reż. Janusz Warmiński, dek. Lech Zahorski, kost. Michelle Zahorska, asyst. reż. Estera Wodnarowa.

Obsada: Gennaro Jovine - S. Śródka; Amalia - A. Gordon-Górecka; Maria Rosaria - J. Szydłowska; Amadeo - M. Rułka; Errico “Settebelizze” - E. Dziewoński, J. Kostecki; Peppe “Lewar” - W. Kałuski; Ricardo Spasiano - Z. Tobiasz; Federico - E. Dziewoński, J. Kostecki; Doktor - S. Wyszyński; Ciappa - S. Gawlik; Adelaide Schiano - G. Błońska; Assunta - H. Dąbrowska; Donna Peppenella - I. Ładosiówna; Teresa - A. Sarnawska; Margherita - A. Rakowiecka; Miezzo Prevete - M. Trojan.

Praprem. 22 X 55, 132x ( 60 228 ) do V 57.

 

2. Janusz Warmiński – MELODRAMAT. Reż. Zdzisław Tobiasz, dek. Lech Zahorski, kost. Michelle Zahorska.

Obsada: Juliusz Wroncki - S. Śródka; Paweł Chojnowski - W. Kałuski; Ewa - J. Szydłowska; Renata Karska - A. Sarnawska; Janek Widecki - M. Rułka, S. Wyszyński.

Prem. 13 I 56, 135x ( 47 078 ) do VI 57.

 

3. Nazim Hikmet – DZIWAK (Enayc).  Przekł.  Anna Lau-Gniadowska. Reż. Maryna Broniewska,  scen. Aleksander Jędrzejewski, asyst. reż. Ryszard Piekarski.

Obsada: Achmed - W. Sheybal; Nedżmi - R. Piekarski; Redżeb - S. Libner; Nihal - M. Dubrawska, Z. Grabska; Ajten - Z. Grabska, M. Dubrawska; Selim - L. Dytrych; Hussejn - M. Trojan; Abdurrachman - J. Śliwiński; Kamil - W. Sadowy (gośc.); Izmael - Z. Tobiasz; Ali - M. Rułka; Izzet - S. Śródka; Orchan - S. Gawlik; Tewfik - B. Werowski; Aleksadner - W. Staszewski; Agent - R. Kierczyński; Nuri - J. Kostecki; Zehra - A. Jaraczówna; Halid - W. Kałuski.

Praprem. 16 III 56,  24x (8 391).

 

4. Donald Ogden Stewart – SZEŚĆDZIESIĄTE ÓSME PIĘTRO (The Kidders). Przekł. Mira Michałowska. Reż. Zdzisław Tobiasz, scen. Jerzy Torończyk, asyst. reż. Józef Kostecki.

Obsada: Jennie Potter Hughes - M. Dubrawska; Agnes Potter - A. Sarnawska; Steve Bucknell - R. Piekarski; Dan Hughes - J. Kostecki; Chase Allen - R. Kierczyński; Eddie Sanborn - E. Dziewoński.

Prem. 21 VII 56,  40x ( 9 525) do XII 56.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

5. Zapolska – PANNA MALICZEWSKA. Prem. 23 VII 53; 6. Skowroński – MATURZYŚCI. Prem. 30 IV 55.

 

Teatr Domu Wojska Polskiego

 

pl. Defilad 1.

 

Mieści się w lewym skrzydle PKiN, wybudowany w latach 1952-55.

Scen: 1 (PKiN, miejsc 700).

 

KIEROWNICTWO

 

Marian Meller dyr. nacz., mjr. Adam Kania wicedyr, Jan Świderski kier. art., Konstnty Puzyna kier. lit., Jerzy Pański członek kier., Józef Olearczyk kier. muz.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Maryna Broniewska, Ludwik René, Lidia Zamkow-Słomczyńska, Barbara Borman (asyst.).

Scenografowie: Andrzej Sadowski, Irena Burke (asyst.), Leon Chęć (asyst.), Maria Kozłowska (asyst.), Aniela Wojciechowska (asyst.); w bież. sez.: Jan Kosiński.

Aktorzy: Wanda Bartówna, Maria Bogurska, Karolina Borchardt, Helena Buczyńska, Walentyna Grzybowska, Ryszarda Hanin, Jadwiga Hodorska, Halina Jasnorzewska, Helena Kalinowska, Ewa Krasnodębska, Irena Laskowska, Małgorzata Leśniewska, Wanda Łuczycka, Krystyna Miecikówna, Halina Mikołajska, Jadwiga Ochalska, Izabela Paszkiewicz, Eugenia Podborówna, Janina Porębska, Zofia Skrzeszewska, Stanisława Stępniówna, Teresa Szmigielówna, Janina Traczykówna, Katarzyna Żbikowska, Tadeusz Andrzejewski, Bogusz Bilewski, Jerzy Block, Wacław Bończa, Saturnin Butkiewicz, Jan Burek, Tadeusz Chmielewski, Feliks Chmurkowski, Tadeusz Cieśliński, Kazimierz Chrzanowski, Władysław Czerny, Seweryn Dalecki, Bronisław Dardziński, Eugeniusz Dziekoński, Aleksander Dzwonkowski, Bohdan Ejmont, Witold Filler, Jan Gałecki, Stanisław Jaworski, Czesław Kalinowski, Feliks Kalinowski, Roman Kłosowski, Włodzimierz Kmicik, Józef Kondrat, Zdzisław Latoszewski, Konrad Morawski, Wiktor Nanowski, Janusz Nowacki (zm. 14 II 56), Józef Nowak, Zbigniew Obuchowski, Bronisław Orlicz, Ludwik Pak, Janusz Paluszkiewicz, Jerzy Pichelski, Bolesław Płotnicki, Witold Skaruch, Mieczysław Stoor, Józef Szczublewski, Leopold Szmaus, Krystian Tomczak, Marek Wojciechowski, Stefan Wronecki, Jerzy Ziejewski, Przemysław Zieliński; w bież. sez.- Tadeusz Białoszczyński, Andrzej Bogucki, Kazimierz Opaliński, Tadeusz Woźniak.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Wsiewołod Wiszniewski - TRAGEDIA OPTYMISTYCZNA (Optimisticzeskaja Tragedia). Przekł. Stanisław Nadzin. Insc. i reż. Lidia Zamkow, scen. Andrzej Sadowski, muz. Lucjan M. Kaszycki.

Obsada: Pierwszy Prowadzący - J. Nowak; Drugi Prowadzący - L. Pak; Wainonen, Fin - R. Kłosowski; Dziobaty - W. Skaruch; Aleksy, marynarz Floty Bałtyckiej - B. Bilewski; Wysoki Marynarz - J. Gałecki; Prowodyr grupy anarchistów - J. Świderski; Chypa - K. Morawski; Marynarz z Odessy - J. Szczublewski; Kobieta-Komisarz - R. Hanin; Dowodca okrętu, b. kapitan kadrowy marynarki - L. Szmaus; Stary marynarz - B. Dardziński; Bosman - W. Nanowski; Staruszka - K. Żbikowska; Pierwszy oficer wracający do kraju -  M. Stoor; Drugi oficer wracający do kraju - S. Wroncki; Herszt uzupełnienia anarchistów - J. Burek, B. Ejmont; Oficer wojsk nieprzyjacielskich - T. Andrzejewski; Duchowny - P. Zieliński; Dziewczyna w czerwonej sukni - J. Ochalska, oraz Marynarze Floty Bałtyckiej, Odprowadzajace kobiety, interwenci i inni.

Prem. 7 XI 55, 46x (30 117) ogółem.

 

2. Bertolt Brecht - DOBRY CZLOWIEK Z SECZUANU (Der gute Mensch von Setzuan). Przypowieść w 11 obrazach. Przekł. Włodzimierz Lewik. Insc. i reż. Ludwik René, scen. Jan Kosiński, kost. Irena Burke, Aniela Wojciechowska, muz. Paul Dessau.

Obsada: Pierwszy Bóg - S. Jaworski; Drugi Bóg - P. Zieliński, W. Skaruch; Szen-Te - H. Mikołajska; Szui-Ta, jej kuzyn - H. Mikołajska; Wang, sprzedawca wody - A. Dzwonkowski; Jang Sun, bezrobotny lotnik - W. Gołas, J. Nowak; Pani Jang, Jego Matka - H. Buczyńska, J. Porębska; Wdowa Szin - W. Łuczycka; Pani Mi-Tsu, właścicielka domu - E. Podborówna; Policjanat - J. Paluszkiewicz; Lin-To, stolarz - B. Płotnicki; Szu-Fu, golibroda - F. Chmurkowski; Sprzedawca dywanów - F. Kalinowski; Żona sprzedawcy dywanów - K. Żbikowska; Prostytutka - W. Grzybowska; Bonza - W. Gołas, J. Nowak; Bezrobotny - J. Burek; Osmioosobowa rodzina: Maz - E. Dziekoński; Żona - H. Kalinowska; Brat - K. Chrzanowski; Bratanek - W. Filler; Szwagierka - S. Stępniówna; Siostrzenica - I. Paszkiewicz; Dziadek - L. Pak; Chłopiec - ***, oraz Przechodnie, Robotnicy i inni.

Praprem. 18 II 56, 81x (50 573) ogółem.

 

3. William Shakespeare - ROMEO I JULIA (Romeo and Juliet). Tekst wg przekładu Józefa Paszkowskigo. Sonety w przekł. Macieja Słomczyńskiego. Insc. i reż. Lidia Zamkow, scen. Andrzej Sadowski, muz. Tadeusz Baird, choreogr. Jerzy Kapliński, układ pojedynków Sławomir Lindner.

Obsada: Eskalus, książę Werony - S. Wroncki, W. Gołas; Parys, młody szlachcic, krewny księcia - W. Kmicik; Monteki - J. Pichelski; Kapulet - L. Szmaus; Romeo Monteki - B. Bilewski; Merkutio - M. Stoor; Benvolio - W. Skaruch; Tybalt - B. Ejmont; Brat Laurenty - W. Nanowski; Brat Jan - J. Gałecki; Baltazar, służący Romea - B. Orlicz; Grzegorz - J. Szczublewski; Piotr - R. Kłosowski, M. Wojciechowski; Aptekarz - T. Andrzejewski; Muzykant - L. Pak; Pani Monteki - I. Laskowska; Pani Kapulet - H. Jasnorzewska; Julia Kapulet - J. Traczykówna; Ninia - J. Porębska, K. Borchardt, oraz Dowódca warty, strażnicy, pachołkowie, muzykanci, obywatele Werony.

Prem. 17 IV 56, 49x (32 128) ogółem.

 

4. Maciej Słomczyński - SAMOTNOŚĆ. Insc. i reż. Lidia Zamkow, scen. Andrzej Sadowski, układ choreogr. Barbara Fijewska, muz.  Pieśni Żołnierza Tadeusz Baird.

Obsada: Katarzyna - H. Mikołajska; Weronika - W. Łuczycka; Marta - E. Osterwianka; Elżbieta - I. Laskowska; Zofia - T. Szmigielówna, I. Paszkiewicz; Dziewczyna o jasnych wlosach - M. Leśniewska; Ciemnowłosa dziewczyna - K. Miecikówna, I. Paszkiewicz; Rudowłosa dziewczyna - J. Traczykówna; Piotr - J. Świderski; Jang-Czao - J. Kondrat; Majewski - J. Paluszkiewicz; Adamczak - B. Ejmont; Malotka - B. Dardziński; Karolak - W. Gołas; Kapitan - J. Pichelski; Telegrafista - M. Stoor; Młody - M. Wojciechowski; Kucharz - K. Chrzanowski; Dziennikarz - W. Skaruch; Sprzedawca - B. Orlicz; Zdrajcy - T. Andrzejewski, S. Wroncki, R. Urbanowicz, oraz Marynarze, Żołnierze, dziewczyny.

Praprem. 1 VII 56, 37x (21 800) ogółem.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

5. Wyspianski - WESELE. Prem. 22 VII 55, 151x (106 039) ogółem.

 

Teatr Estrada

 

ul. Sierpecka 7

 

Gmach wybudowany w 1954 wg projektu Stanisława Brukalskiego.

Teatr nie ma stałego zespołu, aktorzy i realizatorzy angażowani są do poszczególnych sztuk. Podlega SPIE.

Scen: 1 (ul. Sierpecka 7, miejsc 548).

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Majdrowicz dyr. SPIE (w 55), Leopold Rybarski dyr. SPIE (od pocz. 56), Mirosław Orlicz dyr. SPIE (od poł. 56), Jerzy Broszkiewicz dyr. art., Zofia Bystrzycka kier. lit., Edward Zieliński kier. adm.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. OBYWATEL WALC. Historia na pół serio w 3-ch aktach. Scenariusz Jerzy Broszkiewicz i Stanisława Stanisławska, sceny dramatyczne Jeremi Przybora. Reż. Jerzy Rakowiecki, scen. i kost. Zenobiusz Strzelecki, muz.: Emmerich Kalman, Joseph Lanner, Johann Strauss (ojciec), Johann Strauss (syn), M. Wayne, Karl Maria von Weber, Zbigniew Wiszniewski, oprac. muz. Jerzy Procner, choreogr.Stanisława Stanisławska.

Obsada: Autor - Andrzej Bogucki, Kazimierz Petecki; Obywatel Walc - Andrzej Nowak; Obywatel X - Jerzy Bielenia; Żona Autora - Alina Janowska; Śpiewaczka - Krystyna Bodalska; Śpiewak - Tomasz Dąbrowski, Ryszard Tarasiewicz. Balet: Irena Dyktówna, Jadwiga Górecka, Stefania Górczyńska, Stanisława Górzyńska, Krystyna Gronowska, Danuta Guzińska, Barbara Jachówna, Zofia Malinowska, Malina Michalska, Irena Nowakowa, Stanisława Stanisławska, Krystyna Stodolska, Lidia Zawadzka, Mieczysław Bagiński, Benon Dymecki, Eugeniusz Jakubiak, Bogdan Kamiński, Wojciech Książkiewicz,  Mieczysław Kulczewski, Czesłąw Mette, Ryszard Piekarski. Orkiestra pod dyr. Jerzego Procnera.

Prem. V 56.

 

2. Alfred de Musset - KAPRYSY MARIANNY (Les caprices de Marianne). Przekł. Tadeusz Boy- Żeleński. Reż. Zdzisław Janiak, dek. i kost. Marian Bogusz, muz. i kier. orkiestry Zygmunt Wiehler, choreogr. Stanisława Stanisławska, korepetytor baletu Karol Wieczorek.

Obsada: Klaudio - Wiktor Biegański, Stanisław Woliński; Celio - Ryszard Barycz; Oktaw - Zygmunt Kęstowicz, August Kowalczyk; Malwolio - Sylwester Przedwojewski; Tibia - Zdzisław Lubelski, Wojciech Rajewski; Pachołek z gospody - ***; Hermia - Irena Jaglarzowa; Marianna - Krystyna Kamieńska, Ewa Krasnodębska; Cziuta - Ludmiła Terlecka.

Balet: Prolog I aktu - D. Guzińska, Z. Malinowska, I. Nowakowa, L. Zawadzka, B. Dymecki, E. Jakubiak, B. Kamiński, M. Kulczewski. Prolog II aktu - I. Dyktówna, S. Górczyńska, S. Górzyńska, D. Guzińska, Z. Malinowska, I. Nowakowa, L. Zawadzka, B. Dymecki, E. Jakubiak, B. Kamiński, M. Kulczewski, R. Piekarski, H. Żarnowski.

Prem. VI 56.

 

Teatr Estrada na Skarpie

 

ul. Konopnickiej 6

 

Teatr otwarty 7 IX 1955. Mieści się w sali teatralnej MDK. Podlega Stołecznemu Przedsiębiorstwu Imprez Estradowych. Jest filią Teatru Estrada na Żoliborzu.

Scen:1 (ul. Konopnickiej 6).

 

Teatr nie ma stałego zespołu.

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Majdrowicz, dyr. SPIE (w 55), Leopold Rybarski dyr.SPIE (w 56), Tadeusz Kierski, kier. muz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. NIE WYCHYLAĆ SIĘ. Widowisko satyryczne wg scenariusza Jerzego Ofierskiego i Czesława Szpakowicza. Autorzy tekstów: Aleksander Antoniewicz, Jerzy Baranowski, Jerzy Ficowski, K. Kord, Julian Mikołajczak, Jerzy Ofierski, Janusz Osęka, Edmund Polak, Janusz Salamon, Teresa Stanisławska, Czesław Szpakowicz, Stefan Wiechecki [Wiech], Marian Załucki, tekst ,,Aureola” wg Karola Capka., muz.: Antoni Edward Filiński, Tadeusz Kierski, Wiktor Ostoja, Marian Radzik, Janusz Salamon, Marek Sart Reż. i scen. Czesław Szpakowicz, oprac. muz.Tadeusz Kierski, choreogr. Jerzy Kapliński.

Obsada: Ada Biell, Jadwiga Bukojemska, Zofia Grabińska, Józefina Pellegrini, Lidia Serenin, Maria Życzkowska, Ryszard Abrantowicz, Jerzy Bielenia, Witold Długokęcki, Zbigniew Gołębiowski, Jerzy Ofierski, Piotr Rudnicki, Zygmunt Regro, Witold Skrzypiński, Andrzej Stockinger, Wiktor Śmigielski. Zapowiada: Jerzy Ofierski. Przy fortepianie: R. Filiński i Janusz Sent.  Gra zespół muz. w składzie: Janusz Byliński, Wiktor Osiecki, Janusz Sent, Eugeniusz Szafirowicz.

Prem. IX 55.

 

2. OD PIOSENKI DO SUKIENKI. Widowisko rewiowe. Autorzy tekstów: Aleksander Antoniewicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Krystyna Konopacka, Zbigniew Lengren, Janusz Odrowąż, Jerzy Ofierski, Wiktor Ostoja, Magdalena Samozwaniec, Krystyna Wolińska, Marian Załucki, muz.: Ary Barroso, Zbigniew Csala, Claude Debussy, Jerzy Dobrzański, George Gershwin, Tadeusz Kierski, Władysław Nowicki, Wiktor Ostoja, Stefan Rembowski, Marek Sart, oprac. muz.Tadeusz Kierski. Scenariusz, reż.i scen. Czesław Szpakowicz, choreogr. Witold Borkowski, Danuta Kwapiszewska, Edward Radulski.

Obsada: Danuta Kwapiszewska, Józefina Pellegrini, Magda Radłowska, Lidia Serenin,  Stanisław Bieliński, Zbigniew Gołębiowski, Zbigniew Lengren, Jerzy Ofierski, Sylwester Przedwojewski,, Edward Radulski, Piotr Rudnicki, Witold Skrzypiński, Andrzej Stockinger. Balet: Irena Dyktówna, Hanna Garlicka, Krystyna Gronowska, Danuta Guzińska, Halina Lewandowska, Zofia Malinowska, Krystyna Stodolska, Lidia Zawadzka. Zespół “Czworaczki Warszawskie” w składzie: Zbigniew Gołębiowski, Piotr Rudnicki, Witold Skrzypiński, Andrzej Stockinger. Zapowiada: Zbigniew Lengren. Przy fortepianie: Wiktor Osiecki i Janusz Salamon.

 

 

Teatr Komedia

 

ul. Nowogrodzka 66

 

Scen. 1 (scena klubowa Zw. Zaw. Prac. Kultury Zarząd Okręgu w Warszawie).

 

KIEROWNICTWO

 

Jerzy Wąsowicz kier.

 

ZESPÓŁ

 

Reżyserzy: Tadeusz Cygler

Scenografowie: Jan Hawryłkiewicz

Aktorzy: Halina Jezierska, Barbara Krafftówna, Jadwiga Kurylukówna, Danuta Przesmycka, Anna Rakowiecka, Irena Szemplińska, Michał Gazda, Andrzej Konic, Witold Sadowy, Zbigniew Stokowski, Jerzy Wąsowicz.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1.Claude Andre Puget – SZCZĘŚLIWE DNI (Les jours heureux). Przekł. Elżbieta Dziewońska. Reż.Tadeusz Cygler, scen. Jan Hawryłkiewicz.

Obsada: Pernette Laprade – D. Przesmycka, B. Krafftówna; Marianna Gasin – H. Jezierska, A. Rakowiecka; Franciszka Gassin – J. Kurylukówna, I. Szemplińska; Olivier Laprade – W. Sadowy; Bernard Gassin – M. Gazda, Z. Stokowski; Michał Bayard – J. Wąsowicz, A. Konic.

Prem. 20 VI 56.

 

Teatr Ludowy

 

ul. Szwedzka 2/4

 

Działalność rozpoczął 27 VII 1948 w byłym ogrodku Lardellego jako Teatr Letni pod patronatem Spółdzielni Pracy i Użytkowników. W styczniu 1949 otrzymał budynek dawnej Comoedii przy ul Szwedzkiej 2/4. 1 XII 1949 upaństwowiony. Od sez. 1952/53 zmiana nazwy. Od początku sezonu zorganizowano scenę objazdową, która 9 I 1955 przyjęła nazwę Scena Objazdowa Ziemi Mazowieckiej PTL. Miała własny zespół i kierownictwo, usamodzielniła się 1 I 1956 pn Teatr Ziemi Mazowieckiej, zob. Warszawa, Teatr Ziemi Mazowieckiej.

Scen: 1 (ul Szwedzka 2/4, miejsc ok. 500).

 

KIEROWNICTWO

 

Krystyna Zelwerowicz dyr. (do 31 X 55), Władysław Hańcza kier. art. (do 31 X 55), Irena Grywińska kier. art. (od XII 55), Stefan Pruss z-ca dyr. (do 31 X 55), Władysław Drozdowski, Harry Anders, Stanisław Terlecki z-cy dyr. (od XII 55), Kazimierz Korcelli kier. lit. (do 31 X 55), Wojciech Natanson kier. lit. (od XII 55).

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Krystyna Zelwerowicz (od 1 XI 55); w bież. sez.- Stanisław Bieliński (WR PWST), Zygmunt Chmielewski, Barbara Fijewska, Helena Gruszecka, Irena Grywińska, Konrad Swinarski.

Scenografowie: w bież. sez.- Wojciech Krakowski, Mieczysław Nalewajski, Kazimierz Pręczkowski, Helena Sławińska wg Andrzeja Pronaszki, Konrad Swinarski, Monika Żeromska.

Choreografowie: w bież. sez.- Barbara Fijewska.

Aktorzy: Alicja Barska, Hanna Bielska, Krystyna Ciechomska, Danuta Gallert, Teresa Gniewkowska, Jadwiga Gosławska, Alldona Jasińska, Barbara Kołodziejska, Barbara Kościeszanka, Ludmiła Łączyńska, Barbara Marszelówna, Władysława Nawrocka, Aldona Pawłowska, Janina Seredyńska, Ilona Stawińska, Alicja Ursyn-Szantyrówna, Karina Waśkiewicz, Sylwia Zakrzewska, Alicja Żeliska, Tadeusz Bogucki, Kazimierz Dembowski, Mieczysław Gajda, Leon Górecki, Cezary Julski, Juliusz Kalinowski, Artur Kwiatkowski, Zenon Laurentowski, Zdzisław Maklakiewicz, Jerzy Marr, Czesław Mroczek, Jan Nowicki, Mieczysław Piotrowski, Tadeusz Pluciński, Zbigniew Przeradzki, Jerzy Radwan, Zenon Rek, Edward Rewera-Rewski, Witold Rychter, Władysław Staniszewski, Stanisław Stojko, Gerard Sutarzewicz, Antoni Szczepański, Ferdynand Trojanowski, Jerzy Wicik, Krystyn Wójcik, Tomasz Zaliwski, Kazimierz Zarzycki; w bież. sez.- Kazimierz Wilamowski, Marian Wyrzykowski, Irena Wawrykiewicz (suflerka). 

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Zenon Laurentowski - KOT W BUTACH. Oprac. Barbara Witek wg Perrault’a. Insc. i reż. Barbara Fijewska, Konrad Swinarski, choreogr. Barbara Fijewska, scen. Konrad Swinarski, muz. Jerzy Procner, asyst. reż. Mieczysław Gajda.

Obsada: Kot - M. Gajda, J. Seredyńska; Janek - L. Górecki, J. Wicik; Walek - Z. Maklakiewicz; Kuba - Cz. Mroczek, T. Pluciński; Pisarz - E. Rewera-Rewski; Marcinowa - A. Pawłowska; Dosia - I. Stawińska; Król - K. Dembowski; Królewna - A. Ursyn-Szantyrówna; Marszałek - J. Kalinowski; Szambelan - A. Szczepański; dama Dworu - A. Barska; Czarnoksiężnik - T. Bogucki, C. Julski; Basia - B. Kołodziejska; Kasia - T. Gniewkowska; Maciek - J. Radwan; Wojtek - Z. Rek.

Prem. 27 X 55.

 

2. George Bernard Shaw - ŻOŁNIERZ I BOHATER. Przekł. Florian Sobieniowski. Reż. Zygmunt Chmielewski, real. plast. scen. Andrzeja Pronaszki Halina Sławińska, asyst. reż. Jerzy Radwan.

Obsada: Major Petkow - Z. Laurentowski, E. Rewera-Rewski; Katarzyna, jego żona - A. Żeliska, A. Barska; Raina, ich córka - W. Nawrocka, S. Zakrzewska; Major Saranow - C. Julski, F. Trojanowski; Kapitan Bluntschli - T. Pluciński, Z. Maklakiewicz; Łuka - K. Ciechomska, D. Gallert; Mikoła - K. Zarzycki, J. Radwan; Oficer - T. Bogucki.

Prem. 17 XII 55.

 

3. Stefan Żeromski - UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA. Reż. Irena Grywińska, współprac. reż. Andrzej Makarewicz, scen. Mieczysław Nalewajski, kost. Monika Żeromska, asyst. reż. Mieczysław Piotrowski, asyst. scen. Halina Sławińska.

Obsada: Smugoń, nauczyciel wiejski - K. Zarzycki, W. Staniszewski, K. Wójcik; Dorota, jego żona - D. Gallert, T. Gniewkowska; Księżniczka Celina Sieniawianka - B. Kościeszanka, H. Bielska; Bęczkowski, administrator - K. Wilamowski, W. Rychter; Przełęcki, docent fizyki - M. Wyrzykowski, T. Pluciński; Wilkosz, historyk - A. Kwiatkowski; Ciekocki, lingwista - J. Nowicki; Radostowiec, geolog - G. Sutarzewicz, Z. Przeradzki; Małowieski, botanik - Z. Laurentowski; Kleniewicz, antropolog - K. Wilamowski, G. Sutarzewicz, K. Dembowski; Bukański, geograf - M. Piotrowski; Zabrzesiński, historyk sztuki - T. Bogucki.

Prem. 17 III 56.

 

4. William Shakespeare - KOMEDIA OMYŁEK. Przekł. Andrzej Makarewicz. Insc. i reż. Stanisław Bieliński, scen. Wojciech Krakowski, muz. Jerzy Procner.

Obsada: Książę Efezu - T. Zaliwski, C. Julski; Egeon, stary kupiec z Syrakuz - J. Marr, A. Szczepański; Antyfolus z Efezu - J. Radwan; Antyfolus z Syrakuz - Z. Maklakiewicz; Dromio z Efezu - Z. Rek, L. Górecki; Dromio z Syrakuz - Cz. Mroczek, M. Gajda; Baltazar, kupiec - E. Rewera-Rewski; Angelo, złotnik - J. Wicik; Pierwszy kupiec, przyjacie Antyfola z Syrakuz - L. Gorecki, Cz. Mroczek; Drugi kupiec, wierzyciel Angelo - T. Zaliwski, L. Górecki; Strażnik - M. Gajda, Z. Rek; Sługa Adriany - S. Stojko; Emilia, żona Egona, obecnie Ksieni w Efezie - A. Jasińska, K. Waśkiewicz; Adriana, żona Antyfola z Efezu - J. Seredyńska, A. Ursyn-Szantyrówna; Lucjana, jej siostra - L. Łączyńska, I. Stawińska; Mila, kucharka - I. Wawrykiewicz; Kurtyzana S. Zakrzewska, K. Ciechomska; Dr. Szczypka - K. Wójcik.

Prem. 16 IV 56.  Dyplom reżyserski.

 

5. Bruno Winawer - R.H. INŻYNIER. Reż. Helena Gruszecka, scen. Kazimierz Pręczkowski.

Obsada: Ryszard Heyst - G. Sutarzewicz; Prof. Jan Pistjan - W. Rychter, J. Nowicki; Pani Gabriela - L. Górecki, M. Piotrowski; Dordoński - J. Marr, J. Nowicki; Dr Faustyna Córuś - K. Waśkiewicz; Ewa - A. Żeliska, W. Nawrocka; Mary - T. Gniewkowska; Panna Ryps - ***.

Prem. 10 VII 56.

 

Teatr  Miniatury

 

Teatr podlega Państwowemu Przedsiębiorstwu Imprez Estradowych.

Teatr nie ma stałej siedziby, przedstawienia odbywają się w terenie oraz w T. na Żoliborzu w Warszawie. ul. Sierpecka 7.

 

KIEROWNICTWO

 

Jan Grankowski kier. adm.

 

ZESPÓŁ

 

Aktorzy: m.in.- Irena Jaglarzowa, Janina Łempicka, Alicja Rostańska, Andrzej Grzybowski, Tomasz Mościcki, Kazimierz Sędzimir.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Jerzy Szaniawski – NIECODZIENNE ZDARZENIA. Insc. i słowo wiążące Tomasz Mościcki. Reż zespołowa, opieka reż. Maria Dulęba, scen. A. Grzybowski.

Obsada: Obraz 1. Powódź: Anna – J. Łempicka; Andrzej – A. Grzybowski; Ojciec – K. Sędzimir; Kapitan wyp. – T. Mościcki. Obraz 2. Matka: Matka – I. Jaglarzowa; Pani – A. Rostańska; Córka – J. Łempicka; Leśniczy – A. Grzybowski. Obraz 3. Zegarek: Szef – K. Sędzimir; Jan – T. Mościcki; Pani – A. Rostańska; Mecenas – A. Grzybowski.

Prem. jesień 55 w T. Estrada (ul. Sierpecka 7).

 

Teatr Młodej Warszawy

 

pl. Defilad, Pałac Kultury i Nauki

 

Teatr dla dzieci i młodzieży. Powstał 22 VII 1955 jako kontynuacja Teatru Dzieci Warszawy i Państwowego Teatru Nowej Warszawy. Miał dwie sceny: w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Marszałkowskiej 8.

Scen: 2 (pl. Defilad, Pałac Kultury i Nauki; Marszałkowska 8).

 

KIEROWNICTWO

Andrzej Krasicki dyr., Stanisław Bugajski kier. art., Zdzisław Skowroński kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

Reżyserzy: Maria Billiżanka, Stanisław Bugajski, Rena Tomaszewska, Janusz Strachocki; w bież. sez. – Irena Babel, Tadeusz Cygler, Jan Kreczmar.

Scenografowie: Irena Nowicka, Romuald Nowicki, Wacław Ujejski, Zenobiusz Strzelecki, Jerzy Szeski; w bież. sez.- Ines Kuske (ASP), Lech Zahorski, Michelle Zahorska.

Choreografowie: w bież sez. – Jerzy Kapliński, Sabina Szatkowska.

Aktorzy: Barbara Abramow, Janina Anusiakówna, Maria Bogurska, Maria Broniewska, Anna Ciepielewska, Aleksandra Darkowska, Aleksandra Dmochowska, Alina Dzierzbicka, Bożena Garlicka, Janina Godlewska, Łucja Gularska, Maria Janecka, Stefania Jarkowska, Halina Jezierska, Stefania Kornacka, Barbara Krafftówna,  Jadwiga Kurylukówna, Małgorzata Lorentowicz, Barbara Łukaszewska, Wanda Majer, Irena Malkiewicz, Danuta Mancewicz, Janina Mrozówna, Janina Owczarska, Danuta Przesmycka, Zofia Raciborska, Anna Rakowiecka, Alina Rostkowska,  Hanna Różańska, Krystyna Sadowska, Magdalena Sadowska, Teresa Sicińska, Benigna Sojecka, Stefania Staszewska, Jadwiga Swirtun, Irena Szemplińska, Irena Szymalanka, Krystyna Wowkonowicz, Ryszard Barycz, Wiktor Biegański, Józef Bokota, Henryk Czyż, Jan Fandri, Michał Gazda, Tadeusz Grabowski, Tadeusz Janczar, Władysaw Janecki, Aleksander Jasiński, Zygmunt Kacprowski, Józef  Kalita, Stanisław Kamiński, Ryszard, Kierczyński, Jan Kobuszewski, Lech Komarnicki, Andrzej Konic, Józef Konieczny, Bolesław Kostrzyński, Wacław Kowalski, Ludosław Kozłowski, Andrzej Madej, Ryszard Marzecki, Jan Matyjaszkiewicz , Jerzy Michalewicz, Bernard Michalski, Aleksander Michałowski, Norbert Nader, Józef Nalberczak, Ryszard Ostałowski, Ryszard Pikulski, Zbigniew Prus, Wojciech Siemion, Adam Sirko, Zbigniew Stokowski, Janusz Strachocki, Władysław Trojanowski, Jan Wesołowski, Zdzisław Winiarczyk, Mirosław Wojtulanis, Wojciech Zagórski, Zbigniew Zapasiewicz, Andrzej Żarnecki, Saturnin Żórawski.

 

REPERTUAR

 

S c e n a    w   P a ł a c u   K u l t u r y  i  N a u k i

 

PREMIERY

 

1.Anna Świrszczyńska – FARFURKA KRÓLOWEJ BONY. Insc. i reż. Maria Billiżanka, dek.

Romuald Nowicki, kost. Irena Nowicka, asyst. reż. Wojciech Zagórski, muz. Mieczysław Drobner, kier. muz. Zofia Łosakiewicz, układ taneczny Jerzy Kapliński, dyryg. Jan Pruszak.

Obsada:  Królowa Bona – I. Malkiewicz; Król Zygmunt Stary – A. Konic; Królewicz – D. Przesmycka; Stańczyk – R. Marzecki; Agatka – J. Anusiakówna; Anulka – H. Jezierska; Beatka – D. Mancewicz; Urszulka – M. Janecka;  Poseł z Italii – B. Kostrzyński; Ochmistrzyni – J. Owczarska; Ochmistrz – W. Zagórski; Dama dworu – I. Szemplińska; Strażnik I – J. Bokota; Szymon Donica – M. Gazda, H. Czyż; Małgorzata – M. Sadowska; Kuśnierzowa – S. Kornacka; Kuśnierz – L. Kozłowski; Łaziebnik – W. Janecki; Księgarz – Z. Prus; Lutnik – H. Czyż; Rymarz – J. Fandri; Marta Wrona – A. Rostkowska; Barbara Gąsior – A. Dzierzbicka; Kaśka Duda – Ł. Gularska; Przekupka z papugami -  S. Staszewska; Żak Bartoszek – Z. Raciborska; Żak Wojtaszek – K. Wowkonowicz; Żak III – I. Szymalanka; Herold – J. Wesołowski.

Damy dworu, dworzanie, paziowie, mieszczki, rzemieślnicy, żaki.

Prem. 22 VII 55, 103 x (46 834).

 

2. Stanisław Bugajski, Zdzisław Skowroński – STUDENCKA MIŁOŚĆ wg Podróży poślubnej Włodzimierza A. Dychawicznego. Przekł. Hanna Pieczarkowska. Reż. Stanisław Bugajski, scen. Ines Kuske (ASP), asyst. reż. Tadeusz Janczar,  muz. Jerzy Wasowski, teksty piosenek  Jeremi Przybora, kier. muz. Zofia Łosakiewicz.

Obsada:  Kot – R. Pikulski; Andrzej – T. Janczar; Marek – W. Siemion; Prof. Sinielnikow – A. Michałowski; Zofia jego córka, asystent – J. Mrozówna; Nastusia – B. Sojecka; Olga – J. Swirtun.

Prem. 15 X 55, 36x (10 207).

 

3. Aleksander Maliszewski – BALLADY I ROMANSE. Reż. Rena Tomaszewska, scen. Zenobiusz Strzelecki.

Obsada: Adam Mickiewicz – W. Michnikowski; Maryla Wereszczakówna – J. Anusiakówna; Franciszka Wereszczakowa – E. Łabuńska; Michel, brat Maryli – B. Michalski; Józef, brat Maryli -  J. Bratkowski; Wawrzyniec hr. Puttkamer – Z. Kacprowski; Tomasz Zan – B. Niewinowski, Z. Prus; Jan Czeczot – T. Grabowski;  Michał Rukiewicz – J. Kawka; Tekla Stypułkowska - A. Jankowska; Karolina Kowalska – M. Lorentowicz; Rozalka, służebna Maryli – D. Przesmycka; Sikora, służący Wereszczaków – M. Wojtulanis.

Prem. 10 XI 55.

 

4. Samuel Marszak – ŻOŁNIERZ I BIEDA (Goria boitsia sczastia nie widat`). Przekł. Henryk Jurkowski. Reż. Rena Tomaszewska, współpr. Halina Drohocka, dek. i kost. Zenobiusz Strzelecki  współpr. Maria Jankowska, Jerzy Gorazdowski, Edward Grochulski.

Obsada: Iwan Tarabanow, żołnierz – A. Jasiński, Z. Zapasiewicz; Andron Kuźmicz, stary drwal – J. Matyjaszkiewicz; Nastka, jego siostrzenica, sierota – M. Broniewska, K. Sadowska; Car Dormindont – J. Kobuszewski; Anfisa, jego córka -  A. Ciepielewska, A. Dmochowska; Królewicz Jean Fillipe, jej mąż – L. Komarnicki, J. Konieczny; Generał – A. Chrupek; Bieda-Niedola – W. Majer; Siłujan Kapitanowicz Pocełujew, kupiec – A. Żarnecki; Dowódca cesarskiej przybocznej straży – R. Ostałowski; Skarbnik – A. Sirko; Paź – A. Ciepielewska; A. Dmochowska; Starzec z medalem – J. Kalita; Jego żona, kobieta w czepku z barwnym szalem -  A. Darkowska; Zakrystian – Z. Winiarczyk; Jego tłusta żona – B. Łukaszewska; Młody kupiec – A. Made; Rozbójnicy – A. Sirko, Z. Winiarczyk; Człowiek naśladujący głos ptaków – Z. Winiarczyk.

Prem. 21 I 56, 79x (32 616). Praca dyplomowa studentów Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie z udziałem aktorów Teatru Młodej Warszawy.

 

5. Adolphe Dennery i Dumanoir – DON CEZAR DE BAZAN (Don César de Bazan). Przekł.  Adam Mauersberger. Reż. i układ scen. Stanisław Bugajski, scen. Jerzy Szeski, muz. Andrzej Markowski, teksty piosenek Aleksander Maliszewski, kier. muz. Zofia Ładosiówna, choreogr. Sabina Szatkowska i Jerzy Kapliński.

Obsada:  Karol II, król Hiszpanii – W. Michnikowski, W. Zagórski; Don Cezar de Bazan – T. Janczar, J. Nalberczak; Don Jose de Santarem, pierwszy minister – B. Michalski; Margrabia de Montefior – L. Michałowski; Mardrabina de Montefior, jego żona – S. Jarkowski, A. Rostkowska; Maritana – M. Bogurska, M. Lorentowicz; Lazarillo – M. Janecka; Kapitan – T. Grabowski;  Senior I  - H. Czyż; Senior II – Z. Prus; Kawaler – B. Kostrzyński; Sędzia – Z. Kacprowski; Antonio, zausznik Don Josego -  W. Trojanowski; Starzec – M. Wojtulanis; Przewoźnik – Z. Stokowski; Alkad – J. Bokota; Żołnierz – Jan Fandri. Kawalerowie, damy, mieszczanie, mieszczki, żołnierze, mnisi.

Prem. 28 IV 56, 108x (43 001).

 

6. Kazimiera Jeżewska – DZIKIE ŁABĘDZIE  wg Hansa Christiana Andersena. Reż.i insc. Tadeusz Cygler, scen. Wacław Ujejski, muz. Juliusz Borzym, choreogr. Sabina Szatkowska.

Obsada: Elza, królewna – I. Inatowicz, B. Krfftówna, B. Sojeca; Peter, brat Elzy – M. Gazda, W. Sadowy; Niania królewny Elzy -  B. Abramow, S. Kornacka; Regent, stryj Elzy – L. Kozłowski, M. Wojtulanis; Karen, jego córka – M. Morawska, A. Rakowiecka,  S. Staszewska; Olaf, król sąsiedniego państwa – H. Czyż, B. Michalski; Królowa, matka Olafa – E. Łabuńska, H. Różańska; Niels, dworzanin króla Olafa – Z. Kacprowski; Hjälmar, astrolog na dworze Regenta – A. Konic, Z. Prus; Mądra baba, leśna wróżka – J. Godlewska, J. Kuryluk; Hans i Karl, halabardnicy – W. Kowalski, L. Michałowski, T. Grabowski; Błędny Ognik – H. Jezierska, D. Przesmycka; Bracia Elzy – B. Garlicka, T. Sicińska, I. Szymala.

Prem. 21 VII 56, 99x  (44 927).

 

S c e n a    M a r s z a ł k o w s k a  8

 

PREMIERY

 

7. Friedrich Schiller – PASOŻYT (Der Parasit oder die Kunst, sein Glűck zu machen) wg Louis Benoit Picard . Przeł. Wanda Markowska. Reż. Jan Kreczmar, dek. Lech Zahorski, kost. Michelle Zahorska, asyst. reż. Marta Tywonek, Jan Bratkowski, muz. Franz Schubert.

Obsada: Narbonne, minister – W. Biegański; Madame Belmont, jego matka – J. Godlewska; Charlotta, jego córka – B. Krafftówna, I. Szemplińska; Selicour, urzędnik ministerstwa – A. Bogucki, R. Marzecki; La Roche, urzędnik ministerstwa – J. Strachocki; Firmin, urzędnik ministerstrwa – W. Kowalski; Karol Firmin, porucznik, syn ostatniego  - R. Barycz; Michał, kamerdyner ministra – L. Kozłowski; Robineau, młody wieśniak, kuzyn Selicoura – W. Siemion, J. Matyjaszkiewicz.

Prem. 3 III 56, 115x (41 684).

 

8. Roger Mac Dougall – ESKAPADA.  Przekł. i adapt. Irena Babel. Reż.  Irena Babel.

Prem. 19 VI 56, 25x (5 995).

 

SZTUKI   DOGRYWANE 

 

9. Fredro – ŚLUBY PANIEŃSKIE. Prem. 27 VI 53, 155x (69 992), Teatr Nowej Warszawy; 10. Dickens – DOMBEY I SYN. Prem. 25 IX 54, 34x (16 815), Teatr Nowej Warszawy; 11. Rostand – ROMANTYCZNI. 7 V 55, 86x (29 583), Teatr Nowej Warszawy.

 

Państwowy Teatr Narodowy

 

pl. Teatralny 3

 

Mieści się w prawym skrzydle T. Wielkiego, zbudowanego w latach 1825‑33 wg proj. Antonia Corazziego; otwarty w 1836 pn. Teatr Rozmaitości. Sala spalona w 1883, odbudowana w 1884, ponownie spalona w 1919, po drugiej odbudowie otwarta w 1924 pn. Teatr Narodowy. W czasie II wojny świat. gmach całego teatru płonął dwukrotnie: w 1939 i 1944. Prawe skrzydło dla T. Narodowego odbudowano w latach 1947‑49 wg proj. Romualda Gutta z subwencji i z udziałem wojska, upaństwowiony 1 XII 1949; otw. 13 XII 1949. 1 I 1955 nastąpiło połączenie zespołów Teatru Narodowego i Teatru Współczesnego w jeden, grający na obu scenach - zob. T. Współczesny.

Scen: 2 (pl. Teatralny 3, miejsc 899, ul. Mokotowska 13, miejsc 395).

 

KIEROWNICTWO

 

Erwin Axer dyr. i kier. art., Karol Leszczyński wicedyr. ds. adm., Zygmunt Szaniawski wicedyr. ds. adm., Jerzy Kreczmar kier. lit.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: w bież. sez.- Erwin Axer, Stanisław Daczyński, Józef Wyszomirski; asystenci: Jerzy Dorowolski (WR PWST), Jerzy Dobrzański (WR PWST), Andrzej Szafiański (WR PWST).

Scenografowie: Władysław Daszewski, Jan Kosiński, Henryka Głowacka [Łucja Kossakowska] (asyst.); w bież. sez.- Miechelle Zahorska, Olga Siemaszkowa, Lech Zahorski; asystenci: Krystyna Parczewska, Maria Sianożęcka, Stanisław Bąkowski (ASP), Jan Krzewicki, Janusz Adam Krassowski (ASP).

Aktorzy: Ewa Bonacka, Lucjana Bracka, Halina Czengery, Barbara Drapińska, Irena Eichlerówna, Barbara Fijewska, Helena Jaszczołt, Barbara Klukowska, Halina Kossobudzka, Jadwiga Kossocka, Irena Krasnowiecka, Maria Krawczykówna, Ewa Kunina, Zofia Mrozowska, Janina Niczewska, Maria pawluśkiewicz, Stanisława Perzanowska, Hanna Skarżanka, Jolanta Skowrońska, Danuta Szaflarska, Aleksandra Śląska, Aniela Świderska, Joanna Walterówna, Lucyna Winnicka, Barbara Wrzesińska, Szczepan Baczyński, Tadeusz Białoszczyński, Stanisław Bieliński, Henryk Borowski, Władysław Bracki, Bolesław Brodelkiewicz, Janusz Bylczyński, Mieczysław Czechowicz, Stanisław Daczyński, Aleksander Długosz, Jerzy Dobrowolski, Jerzy Dobrzański, Edmund Fidler, Witold Filler, Tadeusz Fijewski, Marian Friedmann, Rudolf Gołębiowski, Władysław Grabowski, Alfons Grubowski, Wacław Izdebski, Janusz Jaroń, Stanisław Jaśkiewicz, Władysław Kaczmarski, Roman Kamiński, Zygmunt Kęstowicz, Jerzy Koecher, Władysław Krasnowiecki, Tadeusz Krotke, Zbigniew Kryński, Jan Kurnakowicz, Stanisław Kwaskowski, Karol Leszczyński, Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, Zygmunt Maciejewski, Miłosz Maszyński, Adam Mularczyk, Kazimierz Opaliński, Lech Ordon, Bronisław Pawlik, Mieczysław Pawlikowski, Konstanty Pągowski, Jerzy Rakowiecki, Juliusz Roland, Kazimierz Rudzki, Władysław Rybczyński, Andrzej Szafiański, Andrzej Szczepkowski, Zdzisław Szymański, Igor Śmiałowski, Józef Wasilewski, Wilhelm Wichurski, Jacek Woszczerowicz, Tadeusz Woźniak, Jan Żardecki; w bież. sez.- Franciszek Gołąb (inspicjent), Klemens Puchniewski (inspicjent), Karol Soczek (statysta), Janusz Ziejewski.

 

REPERTUAR

 

PREMIERY

 

1. Juliusz Słowacki - KORDIAN. Reż. Erwin Axer, współpr. reż. Jerzy Kreczmar, scen. Władysław Daszewski, ilustr. muz. Zbigniew Turski, asyst. reż. Jerzy Dobrowolski (WR PWST), Jerzy Dobrzański (WR PWST), asyst. scen. Jan Krzewicki, Maria Sianożęcka, Krystyna Parczewska, Stanisław Bąkowski (ASP), Janusz Adam Krassowski (ASP).

Obsada: Czarownica - J. Roland, A. Świderska; Szatan - A. Szczepkowski; Astaroth - K. Rudzki; Mefistofel - W. Kaczmarski; Gehenna - J. Bylczyński; Archanioł - H. Skarżanka, H. Kossobudzka; Anioł I - B. Klukowska, H. Kossobudzka; Anioł II - A. Świderska, L. Winnicka, B. Wrzesińska; I Osoba Prologu - T. Białoszczyński; II Osoba Prologu - T. Woźniak; III Osoba Prologu - J. Żardecki; Kordian - T. Łomnicki, J. Żardecki; Grzegorz - H. Borowski; Laura - Z. Mrozowska; Panna - A. Świderska; Dozorca w James Park - E. Fidler; Wioletta - A. Śląska, I. Krasnowiecka; Szwajcar - W. Izdebski; Papież - K. Opaliński, J. Woszczerowicz; Papuga - J. Dobrowolski, L. Bracka; Szewc - W. Kaczmarski; Szlachcic - J. Wasilewski; Garbaty elegant - J. Dobrowolski; Stojący na kolumnie - Z. Maciejewski; Nieznajomy - W. Krasnowiecki; Car - I. Śmiałowski; Prezes - W. Bracki; Ksiądz - T. Woźniak; Starzec - W. Grabowski; Imaginacja - J. Niczewska, H. Kossobudzka; Strach - J. Skowrońska, D. Szaflarska; Widmo - S. Bieliński; Diabeł - J. Dobrowolski; Oficer straży - W. Rybczyński; Dozorca - K. Leszczyński; Doktor - J. Jaroń, Z. Maciejewski; Pierwszy wariat - T. Krotke, J. Dobrzański; Drugi wariat - B. Pawlik; Wielki Książę Konstanty - J. Kurnakowicz; Kuruta - J. Bylczyński; Ksiądz zakonny - S. Kwaskowski; Oficer - Sz. Baczyński; w scenach na Pl. Zamkowym: Sz. Bczyński, S. Bieliński, M. Czechowicz, J. Koecher, B. Pawlik, J. Roland, Z. Szymański, W. Wichurski; w scenie koronacji: A. Grubowski, K. Puchniewski; w scenie w podziemiach: Sz. Baczyński, J. Bylczyński, B. Brodelkiewicz, M. Czechowicz, A. Długosz, J. Dobrowolski, J. Dobrzański, E. Fidler, A. Grubowski, F. Gołąb, W. Izdebski, R. Kamiński, J. Koecher, K. Leszczyński, Z. Maciejewski, B. Pawlik, Jerzy Rakowiecki, Juliusz Roland, W. Rybczyński, K. Soczek, A. Szafiański, Z. Szymański, W. Wichurski; w scenie na Pl. Saskim: M. Czechowicz, F. Gołąb, W. Izdebski, W. Rybczyński, J. Roland; w scenie na Pl. Marsowym: Z. Szymański.

Prem. 22 IV 56, 39x w siedzibie, 3x w Paryżu.

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

2. Fredro - ZEMSTA. Prem. 25 IV 53, 21x; 3. Kruczkowski - NIEMCY. Prem. 18 II 55, 4x; 4. Michaił Sałtykow-Szczedrin - ŚMIERĆ PAZUCHINA. Prem. 27 IV 55, 3x; 5. Lutowski - OSTRY DYŻUR. Prem. 21 VII 55, 114x; 6. Schiller - MARIA STUART. Prem. 31 VII 55, 137x.

 

Teatr Polski

 

 ul. Karasia 2

 

Gmach zbudowany w 1912 wg proj. Czesława Przybylskiego, zniszczony w 1944, odbudowany w 1946. Teatr Kameralny otw. w 1949 w gmachu Związku Inwalidów, wg proj. Wincentego Kamlera.

Scen: 2 (Teatr Polski, ul. Karasia 2, miejsc 1026; Teatr Kameralny, ul. Foksal 16, miejsc 408).

 

 KIEROWNICTWO

 

Arnold Szyfman dyr. i kier. art., Jan Berliński wicedyr., Harry Anders z-ca dyr.,  Jarosław Iwaszkiewicz kier. lit. Andrzej Biernacki lektor-dramaturg,  Irena Strzemińska sekr. teatru.

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 

Reżyserzy: Maria Wiercińska, Aleksander Bardini, Karol Borowski, Adam Hanuszkiewicz; w bież. sez. - Marian Wyrzykowski.

Asystenci reżysera: Jan Kulczyński; w bież. sez. - Stefan Burczyk, Stanisław Wieszczycki (PWST).

Scenografowie: Irena Nowicka, Zofia Węgierkowa, Otto Axer, Jan Kosiński, Mieczysław Nalewajski, Zenobiusz Strzelecki; asyst. scen. w bież. sez. - Ines Kuske.

Muzycy: w bież. sez. - Tadeusz Baird.

Choreografowie:  w bież. sez. - Jerzy Kapliński.

Aktorzy: Nina Andrycz, Elżbieta Barszczewska, Teresa Bielińska, Krystyna Borowicz, Seweryna Broniszówna, Melania Chrzanowska, Tatiana Czechowska, Mieczysława Ćwiklińska, Eugenia Drabik-Witkowska, Maria Dulęba, Halina Dunajska, Maria Gorczyńska, Jadwiga Gzylewska, Maria Homerska, Zofia Komorowska, Renata Kossobudzka, Stanisława Kostecka-Lyssy, Justyna Kreczmarowa; Aleksandra Leszczyńska, Zofia Lindorf, Walentyna Lisowska, Karolina Lubieńska, Barbara Ludwiżanka, Katarzyna Łaniewska, Anna Łubieńska, Janina Macherska, Zofia Małynicz, Barbara Marszel, Halina Michalska, Janina Munclingrowa, Irena Oberska, Leokadia Pancewicz-Leszczyńska, Alicja Pawlicka, Aniela Rolandowa, Janina Romanówna, Zofia Rysiówna, Urszula Sadowska, Janina Sokołowska, Irena Solska, Maria Strońska, Maria Żabczyńska, Zdzisława Życzkowska, Karol  Adwentowicz, Jerzy Block, Zbigniew Bogdański, Zygmunt Bończa-Tomaszewski, Wojciech Brydziński, Stefan Burczyk, Gustaw Buszyński, Saturnin Butkiewicz, Zygmunt Chmielewski, Jan Ciecierski, Marian Czyżewski, Michał Danecki, Kazimierz Dejunowicz, Roman Dereń, Mariusz Dmochowski, Franciszek Dominiak, Tytus Dymek, Wieńczysław Gliński, Ignacy Gogolewski, Adam Hanuszkiewicz, Władysław Hańcza, Stanisław Iwański, Ludwik Jabłoński, Stanisław Jasiukiewicz, Tadeusz Jastrzębowski, Edmund Karwański, Tadeusz Kondrat, Tadeusz Kosudarski, Edward Kowalczyk, Kazimierz Koziołkiewicz, Józef Kozłowski, Jan Kreczmar, Henryk Kubalski, Zdzisław Latoszewski, Jerzy Leszczyński, Zygmunt Listkiewicz, Zdzisław Lubelski, Marian Łącz, Alfred Łodziński, Wiesław Machowski, Maciej Maciejewski, Lech Madaliński, Zygmunt Malinowski, Józef Maliszewski, Henryk Małkowski, Klemens Mielczarek, Mieczysław Milecki, Jan Niewiadomski, Adolf Nowosielski, Józef Para, Leon Pietraszkiewicz, Rudolf Ratschka, Antoni Różycki, Henryk Rzętkowski, Julian Składanek, Edward Szupelak-Gliński, Zygmunt Tomaszewski, Czesław Wołłejko, Marian Wyrzykowski, Aleksander Żabczyński, Stanisław Żeleński; w bież. sez. - August Kowalczyk, Jan Kulczyński, Jerzy Magórski.

 

T e a t r  P o l s k i

 

Premiery

 

1. Adam Mickiewicz - DZIADY. Układ tekstu, insc. i reż. Aleksander Bardini, dek. Jan Kosiński, kost. Irena Nowicka, muz. Tadeusz Baird, taniec w układzie Jerzego Kaplińskiego, asyst. reż. Stefan Burczyk, Jan Kulczyński, Stanisław Wieszczycki (PWST), asyst. scen. Ines Kuske, kost. wykonano pod kier. Zofii Węgierkowej i Jana Grzegorego.

Obsada: Obraz I: Dziewica - M. Homerska, Z. Komorowska, R. Kossobudzka; Gustaw - I. Gogolewski, S. Jasiukiewicz; Guślarz - W. Brydziński, J. Maliszewski; Starzec - T. Dymek; Chór obrzędowy - T. Bielińska, Z. Bogdański, T. Czechowska, E. Drabik-Witkowska, K. Koziołkiewicz, Z. Listkiewicz, K. Mielczarek, Z. Malinowski, I. Oberska, A. Rolandowa; Chór młodzieży - M. Czyżewski, T. Jastrzębowski, E. Karwański; Ślepy starzec - E. Szupelak-Gliński; Myśliwy Czarny - M. Dmochowski; Obraz II: Guślarz - W. Brydziński, J. Maliszewski; Starzec - T. Dymek; Ślepy starzec - E. Szupelak-Gliński; Chór obrzędowy - T. Bielińska, Z. Bogdański, T. Czechowska, E. Drabik-Witkowska,, K. Koziołkiewicz, Z. Listkiewicz, K. .Mielczarek, Z. Malinowski, I. Oberska, A. Rolandowa; Pasterka w żałobie - M. Homerska, Z. Komorowska, R. Kossobudzka; Widmo - L. Pietraszkiewicz; Kruk - J. Magórski, J. Para; Sowa - K. Borowicz, U. Sadowska; Chór ptaków nocnych - K. Borowicz, J. Kulczyński; Zosia - R. Kossobudzka, K. Łaniewska; Widmo - I. Gogolewski, S. Jasiukiewicz; Obraz III: Pustelnik-Gustaw - I. Gogolewski, S. Jasiukiewicz; Ksiądz - S. Żeleński, Dzieci - x x x; Obraz IV:  Gustaw-Konrad - I. Gogolewski, S. Jasiukiewicz; Kapral - A. Nowosielski; Frejend - M. Łącz; Suzin - T. Jastrzębowski; Sobolewski - A. Hanuszkiewicz, J. Para; Jankowski - J. Magórski; Ksiądz Lwowicz - M. Dmochowski; Kołakowski - Z. Bogdański; Adolf - A. Kowalczyk, Z. Listkiewicz; Tomasz - J. Niewiadomski; Żegota - K. Mielczarek; Ksiądz Piotr - M. Milecki, M. Wyrzykowski; Ewa - H. Dunajska;  Marcelina - M. Chrzanowska; Senator - W. Hańcza; Belzebub - T. Kosudarski; Diabły - E. Karwański, J. Magórski; Obraz V: Niemojewski - J. Para; Adolf - A. Kowalczyk, Z. Listkiewicz; Młoda dama - B. Marszel; Jeden z młodzieży - Z. Bogdański;  A. G. - M. Łącz; Nabielak - M. Czyżewski; Wysocki - I. Gogolewski, S. Jasiukiewicz, J. Magórski; Hrabia - T. Dymek; Hrabia świeżo kreowany z mieszczan - K. Mielczarek; Dama - M. Strońska; Dama  druga - S. Kostecka; Kamerjunker - M. Danecki; Generał - J. Maliszewski; Szambelan - R. Dereń; Mistrz ceremonii - K. Dejunowicz; Literat I - J. Składanek; Literat II - S. Burczyk; Literat III - J. Kulczyński, Literat IV - J. Niewiadomski; Obraz VI:  Senator - W. Hańcza; Doktor - G. Buszyński; Pelikan - A. Żabczyński; Bajkow - F. Dominiak; Sekretarz - M. Dmochowski; Szpicel - x x x; Rollisonowa - S. Broniszówna, Z. Małynicz; Kmitowa - T. Czechowska, J. Gzylewska; Ksiądz Piotr - M. Milecki, M. Wyrzykowski; Panna - T. Bielińska; Gubernatorowa - J. Macherska; Sowietnikowa - A. Leszczyńska; Generałowa - K. Borowicz; Gubernator - Z. Lubelski; Sowietnik - S. Iwański; Generał - H. Rzętkowski; Kolleski regestrator - K. Dejunowicz; Księżna - A. Łubieńska; Dama z prawej strony - U. Sadowska; Student - E. Karwański; Starosta - E. Szupelak-Gliński; Oficer rosyjski - T. Kosudarski; Panna tańcząca z prawej strony - K. Łaniewska; Matka z prawej strony - M. Chrzanowska; Justyn Pol - J. Para; Bestużew - A. Kowalczyk, Z. Listkiewicz; Panna tańcząca z lewej strony - W. Lisowska; Dyrektor muzyki - S. Burczyk; Ktoś na ulicy - x x x; Konrad - I. Gogolewski, S. Jasiukiewicz; Zołnierz - x x x; Obraz VII: Guślarz - W. Brydziński, J. Maliszewski; Kobieta w żałobie - M. Homerska, Z. Komorowska, R. Kossobudzka.            

Prem. 26 XI 55, 271x ogółem.

 

2. Józef Bliziński - ROZBITKI. Komedia w 4 aktach. Reż. Karol Borowski, dek. Mieczysław Nalewajski, kost. Zofia Węgierkowa.

Obsada: Szambelanic Czarnoskalski - Z. Chmielewski; Szambelanicowa - Z. Małynicz; Maurycy - M. Dmochowski; Gabriela - B. Marszel; Dzieńdzierzyński - F. Dominiak; Pola - M. Homerska; Władysław Czarnoskalski - A. Kowalczyk; Kotwicz-Dahlberg Czarnoskalski - G. Buszyński, J. Leszczyński; Jan Strasz - W. Gliński, T. Jastrzębowski; Łechcińska - M. Ćwiklińska, J. Macherska; Zuzia - A. Łubieńska; Michałek - K. Mielczarek; Służący Szambelanica - K. Koziołkiewicz.

Prem.5 V 56, 19x ogółem.      

 

SZTUKI DOGRYWANE

 

3. Fredro - MĄŻ I ŻONA. Prem. 28 X 48 w Teatrze Kameralnym, od sez 1954/55 grane na zmianę na obu scenach Teatru Polskiego; 4. Słowacki - HORSZTYŃSKI. Prem. 3 X 53; 5. Turgieniew - MIESIĄC NA WSI. Prem. 15 IV 55; 6. Musset - LORENZACCIO. Prem. 25 VI 55.

                                  

T e a t r  K a m e r a l n y

 

Premiery

 

7. Leon Kruczkowski - ODWIEDZINY. Komedia w 3 aktach. Reż. Marian Wyrzykowski, dek. i kost. Otto Axer.

Obsada: Wrona - M. Maciejewski; Hela - A. Pawlicka; Sulma - J. Ciecierski; Sulmina - J. Sokołowska; Joanna - Z. Rysiówna; Profesor - A. Różycki; Rudnicki - E. Kowalczyk; Garus - Z. Latoszewski; Pszonka - S. Butkiewicz; Dziadek Migacz - H. Małkowski; Stary chłop - Z. Bończa-Tomaszewski; Jamrozka - Z. Życzkowska; Półtoraczka - J. Munclingrowa; Kłyś - L. Madaliński; Brożek - J. Block; Brożkowa - M. Żabczyńska, H. Michalska; Morgowiak - Z. Chmielewski; Jarzyna - L. Jabłoński; Gnat - L. Kozłowski; Jasiek - x x x.

Prem. 8 X 55, 42x ogółem.

 

8. Krzysztof Gruszczyński - KLUCZ DO PRZEPAŚCI. Sztuka w 2 aktach, 3 obrazach. Reż. Adam Hanuszkiewicz, dek. i kost. Otto Axer.

Obsada: Enrique - S. Jasiukiewicz; Ojciec - S. Butkiewicz; Matka - Z. Życzkowska; Inez - R. Kossobudzka; Lucy - Z. Rysiówna; Mnich - A. Hanuszkiewicz.

Prem. 25 II 56, 33x ogółem.

 

9. Jarosław Iwaszkiewicz - LATO W NOHANT. Komedia w 3 aktach. Reż. Maria Wiercińska, dek. Zenobiusz Strzelecki, kost. Zofia Węgierkowa.

Obsada: Fryderyk Chopin - C. Wołłejko; Baronowa Aurora Dudevant (George Sand) - J. Romanówna;  Solange - J. Kreczmarowa; Maurycy -